سکس من با کیانا

1399/12/15

سلام اسم من ارشیاست, ۲۰ سالمه. توی یه کافه اتفاقی با دوست دخترم آشنا شدم. اسمش کیانا بود و شیطنت خاصی داشت اما همیشه وقارش رو طوری حفظ می‌کرد که هیچوقت حتی فکر نمیکردم بتونم ببوسمش. سه ماهی از دوستیم می‌گذشت که شب تولدم شد و منم خیلی دلم گرفته بود. اونطور دختری نبود که بگم به همه پا بده و اینا.منم پیشش خیلی محتاط بودم و حرفی از سکس نمیزدم. اون شب زنگ زدم بهش که بیا حالم خوش نیست و این حرفا. اونم بعد ده مین اومد و نشست تو ماشین. اولش یکم لوس شد. بعد بهش رو کردم و گفتم: تولدمه ها! خندید گفت میدونم

گفتم خب کادو بده بهم. زبونشو داد بیرون و گفت کادو رو بعدا میدم

دل و زدم به دریا و گفتم نه! همین الان بده. بهم بده.

لباشو آورد نزدیک گفت جووون بابا

اومد نشست روی پاهام و لباشو چسبوند به گردنم. دستاشو حلقه کرد دورم جامون خیلی تنگ بود ولی باز میچسبید. خواست پیرهنم رو در بیاره که گفتم نمیخواد. ولی دو تا دکمه بالای پیرهنم رو باز کرد و گردن تا ترقوه هام رو لیس میزد. روسریش و کشیدم و دکمه های مانتوشو باز کردم زبونمو کشیدم رو گردنش. چیزی نمی‌دیدم. چراغ‌قوه گوشیم رو باز کردم و انداختم رو تن سکسیش. از زیر فقط یه سوتین مشکی داشت.باز کردمش و سینه هاش و لیسیدم. یکمی کشیدمش بالا تر و سینه هاشو می‌خوردم. نفس نفس میزد. کوچه تاریک بود و کسی مارو نمیدید پس مانتوشو دراوردم و انداختم رو صندلی شاگرد. همزمان سینه هاشو میخوردم و کونشو میمالیدم. سینه راستش رو گاز گرفتم و سینه چپش رو می مالیدم. یه لب ازم گرفت و زیپ شلوارم و باز کرد. از رو شورتم داشت کیرمو میمالید. یکم ناله کردم که جون بلندی گفت. کیرم رو از توی شورتم دراوردو شروع کرد به ساک زدن. لباشو که میکشید روی کیرم دیوونه میشدم. تخمام و کرد دهنش و تا سرش لیسید. سرشو کشیدم عقب و گفتم بسه توله پدرم و دراوردی. زیپ شلوار لی‌‌ش رو کشیدم پایین و شورتشو زدم کنارو با انگشت براش میمالیدم. یکم انگشتم و فرو کردم تو کصش. دستم داشت خسته میشد که بهش گفتم شلوارتو در بیار، میخوام کونت بزارم.

یهو بلند خندید و گفت چقدر احساسی گفتی. نشوندمش رو پام، چونش رو گرفتم و کشیدم بالا لب پایینیش رو گاز گرفتم و گفتم همینه که هست. شلوارشو دراورد و شورتشو تا زانوهاش کشیدم پایین. از کیفش کرم دراورد و لبشو گاز گرفت و با حالت لوس گرفت گفت حداقل خشک خشک نکن. دلم یکم براش سوخت. داشتم سوراخشو کرم میزدم که خودش نشست روش. یه آه خفیف کشید. یواش داشت بالا پایین میکرد. کم کم ناله منم درومد. کیرمودراوردم و مالیدم به کس خیسش و دوباره کردم تو کونش. کمرشو گرفتم و اروم تلنبه زدم. لبامو گرفت به دندونش‌ این بشر کی اینقدر حشری بود من نفهمیده بودم‌ داشت ابم میومد . بهش گفتم کجا بریزم؟ که گفت بریز توش دیگه تو دو قدم جا کجا میخوای بریزی. وسط ارضا شدن خندم گرفته بود. توی ماشین با دستمال کاغذی کص و کونش رو که خیس شده بود پاک کردم و تا یجایی رسوندمش.

نوشته: Mehde


👍 1
👎 17
16301 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

795239
2021-03-05 01:08:16 +0330 +0330

با این سکس کردی؟ بچه های اینجا از این دوست دخترا زیاد دارن تو پورن هاب نگهشون میدارن!! 😁

5 ❤️

795240
2021-03-05 01:09:48 +0330 +0330

ماشینای شماها چیه عاخه🙄🙄🙄

3 ❤️

795273
2021-03-05 02:59:46 +0330 +0330

دیوث اولا هیچ زن یا دختری که اوپن باشه اولویت اولش کون دادن نیسن بعدشم ماشینتون احتمالاً ون نبود یا مینی بوس؟اخه ماشین سواری فقط صندلی عقبش برا کردن خوبه تازه همون عقب هم بخوای بکنی کونت پاره میشه پس دیگه کس نگو لطفا

2 ❤️

795300
2021-03-05 08:13:26 +0330 +0330

واقعا خیلی محجوب و حیا داشت دیوونش شدم😅😅😅

0 ❤️

795321
2021-03-05 10:15:06 +0330 +0330

نگفتی مینی بوس واسه خودته یا راننده شوفری؟ 😁

1 ❤️

795339
2021-03-05 12:08:20 +0330 +0330

جقی کونی، تو اتاق خواب هم انقد فضا برای این کارایی که گفتی وجود نداره، تازه، ما تو ماشین، دختره میخواد بخوره برامون استرسمون میره رو میلیارد، فک کنم همون جقتو بزنی و کسی نفهمه بهتره تا اینجوری دوستان، بی‌حیثیتت کنن.

0 ❤️

795372
2021-03-05 15:40:17 +0330 +0330

قشنگ نشون دادی با عکس اومدی جق بزنی

0 ❤️

795449
2021-03-06 01:16:07 +0330 +0330

دوستان یطوری به نویسنده میگن جقی که من نمیدونم خودشون تو سایت شهوانی چه گهی میخورن😂

0 ❤️

795532
2021-03-06 10:30:30 +0330 +0330

کوسکش کمتر جق بزن داستان نوشتند خوب بشه
یا اینکه بیا کیستو بده به من منظورم کونته
فلاشم را بزنم بهت کیرم تو کونت آبت بیاد دیگه جق نزنی برات خاطره بگم بنویس بنام خودت

0 ❤️

795670
2021-03-07 03:26:25 +0330 +0330

جق دیگه داره فاجعه می آفرینه در بین جقی ها🤯🤯🤯

0 ❤️Top Bottom