سکس من و الهام مامان صاحب کارم

  سلام
  اول تمام اسمها رو تغییر دادم
  دوم اینکه اگه فکر میکنید دروغه نخونید لطفا


  من یه مغازه کار میکردم تقریبا هفته ای دو سه بار مامان صاحب کارم که اسمش الهامه و یه خانوم تقریبا ۴۵ ساله قد بلند بود میومد سر میزد خلاصه چندباری میومد شوهرم تقریبا ۱۸ سالی ازش بزرگتر بود خودمم ۲۶ سالمه و قد ۱۸۸ و وزن ۸۳ کیلو و هیکل معمولی یکم لاغ و چهره معمولی دارم ولی زبونم خیلی درازه و کیرمم ۲۳ سانت و باریکه خخخ
  خلاصه من تو کف کون گنده و سینه های سکسی الهام جون بودم‌ تا اینکه یه روز بهم زنگ زد و یه سری وسایل سفارش داد خلاصه گذشت و کم کم بهم زنگ میزد و چندبار با ماشین صاحب مغازه میرفتیم چیزایی که خریده بود میاوردیم چندباری بهش مالیده بودم و دوسالی بود من پیششون بودم و خیلی بهم اعتماد داشتن و دارن
  یه روز که رفتیم واس آوردن چیزا کارت بانکیش یادش رفته بود و رفتیم در خونشون
  من تو ماشین منتظر بودم که الهام خانوم با ایفون صدام کرد بیا بالا کمکم کن منم رفتم بالا و دیدم خم شده دست از شیر طرفشویی گرفته میگه زودباش بیا اینو بگیر خیس شدم تا برم فلکه رو ببندم منم به بهانه شیر خودمو گذاشتم چاک کونش که یکم خودشو کشید کنار منم دوباره بهش چسبیدم ولی اون رفت فلکه رو بست و اومد بهم گفت بلدی شیرو درست کنی منم گفتم بله و سریع رفت آچار و چیزا رو آورد منم هوس کرده بودم دوباره بهش بچسبم اون که داشت‌ نگاه میکرد سریع اومد جلو و من همش زاویه خودمو عوض میکردم که مثلا دارم شیر رو درست میکنم هرازگاهی خودمو میچسبوندم به کون نازش
  چندبار اینور اونور کردم کم کم کیرم شق شد دقیق گذاشتم لا چا‌ک کونش و بهش گفتم‌ همینجوری سفت بگیرش اونم کم کم داشت خوشش میومد و خودشو میداد عقب
  منم به نیت درست کردن شیر چندتایی تلمبه رو شلواری بهش میزدم دیگه درست کردن شیر تموم شد و الهام‌ جون گفت بشین تا چای بخوریم و لباسام که خیسه عوض کنم انصافا لباساشم خیس خیس شده بودن و سینه های نازش آدمو دیوونه میکرد منم قفل کرده بودم روشون اونم دیگه دوزاریش افتاده بود چی میخوام رفتارش باهام تغییر کرد
  خلاصه رفت بعد یه ربع اومد لباساشو عوض کرده بود موش آب کشیده رفت و هلو برگشت یه بلوز تنگ و بلند با یه شلوار مشکی چسبون پوشیده بود منم کیرم شق شد و خوب بود شلوار لی پام بود که کمتر معلومه
  خلاصه رفت چای بیاره منم چشام‌ چهارتا شده بود رفت چای آورد و تعارف کرد منم هنگ کرده بودم گفت چته پسر کجایی؟ منم زدم تو خط پررویی و گفتم محو هیکل تو شدم خندید و نشست روبروم ازم‌ تشکر کرد و نگام کرد گفت توام که خیس شدی چرا نمیگی لباس بهت بدم منم تعارف الکی که اشکال نداره و از این حرفا خلاصه بزور رفت واسم لباس بیاره صدام زد گفت بیا ببینم از اینا میپوشی؟ رفتم دیدم یه دونه از این شلوار گشاد راه راها مال شوهرشو داده میگه تا لباسا خودت خشک میشن اینو بپوس منم که کیرم شق شده بود شلوارم به زور نگهش داشته و مطمئن بودم اون میدونه و فیلمشه که کیر شق شدمو ببینه خلاصه از اون اصرار و از من انکار گفت چه اشکال داره توام‌ جا پسرم اینو همین الان بپوش ببینم سایزته یا نه و روشو کرد اونور
  منم از لج پررو پررو شلوارو آوردم‌ پایین اینو سریع پوشیدم دیدم برگشت چشاش افتاد به کیرم از خنده روده بر شد گفت میدونستم شق کردی تا تو باشی من نمالی منم دیگه ضایع شده بودم گفتم والله قمبلی که تو کرده بودی حیف بود نچسبم بهش گفت آره تو مغازه هم خوب میمالیدی گفتم یه مالیدن به ما نمیرسه؟ گفت قابل نداره آقا من چشام چهارتا شده بود کیره دیگه داشت میترکید یه نگاه بهش کرد گفت اونو ببین نگا کیرم کردم گفتم قابل نداره خندید و اومد بوسم کرد گفت دیوونه نمیترسی جیغ بزنم بیان بگیرنت؟ گفتم پ فعلا جیغ نزن من کارمو بکنم بعد خندید و گفت مثلا چکارا؟ روبروم وایساده بور دست گذاشتم رو کسش گفتم اینو بکنم چشاش خمار شد و گفت قابل نداره منم که دستم رو کسش بود یه کم مالیدمش و لباشو بوسیدم باهام همراهی کرد گفت بیا بریم اتاق خواب رو تخت
  افتاد جلو و منم از پشت کونشو انگشت میکرد و به شوخی بهم‌ فحش میداد رفتم تو اتاق گفت میخوام خودم لختت کنم لباش گذاشت رو لبام و دکمه ها پیرهنمو باز کرد زیر پیرهنمو درآورد رفت پایین شلواری که بهم داده بود از پام کشید پایین کیرم از رو شورت مالید و شورتمو درآورد و یه بوس سر کیرم کرد و گفت دوس داری بخورمش؟ منم گفتم بخور الهام جونم تقریبا ۵ دقیقه کیرمو خورد گفتم پاشو لخت شو باز ناز و ادا لخت شد عجب هیکلی داشت عجب کون گنده ای کسش یه کم سیاه بود ولی خوشگل بود سرپا لبامو گذاشتم رو لباش یه دست رو کونش بود یه دستمم انگشتمو میکردم تو کسش که خیس شده بود اونم با دستش با کیرم ور میرفت
  رفتیم رو تخت پاهاشو داد بالا لنگاشو گذاشتم رو شونه هام یه تف زدم سر کیرم یه کم کیرمو مالیدم در کسش میگفتم زودباش منو بکن منم یهویی همشو کردن تو کسش لرزید به خودش و ارضا شد منم تلمبه زدنام شروع شد همش میگفت کسمو جر بده کسم مال خودته من جنده توام
  یه ربع کردمش کم کم داشت آبم میومد گفتم دارم میام گفت بریز توش یائسه ام ولی حقیقتش ترسیدم و نریختم توش و کنارش دراز کشیدم
  داشتم نازش میکردم دیدم داره گریه میکنه از پشت بغلش کردم گفت ۸ ساله ارضا نشدم شوهرم پیره نمیتونه بکنه منم گفتم از این به بعد هروقت خواستی کیرم مال خودته الهامم???
  اگه نظرتون خوب بود داستانای بعدی رو واستون میگم، باور کنید یک کلمه ازش دروغ نبود و نیست
  نوشته: Lorboy

 • 16

 • 55
 • نظرات:
  •   TheBitchKing
  • 4 ماه،4 هفته
   • 16

  • همون پاراگراف اولت اشتباه تایپی داری. باید مینوشتی "یکم الاغ"، نوشتی "یکم لاغ".


   مرگ بر اسامی مستعار. مرگ بر قد و وزن. مرگ بر اموجی. مرگ بر کسنمک بازی. مرگ بر کستان.


  •   boyboy36
  • 4 ماه،4 هفته
   • 7

  • ما از کجا بدونیم که دروغه و ادامش و نخونیم ؟


   نه خدایی بگو؟


  •   f.a.65
  • 4 ماه،4 هفته
   • 2

  • دوستم این داستان رو دوست داشتی؟ به نظر من که مالی نبود


  •   Irish..GuNNer
  • 4 ماه،4 هفته
   • 17

  • واسه بار هزارم اول باید بخونیم چی نوشتی بعد درباره درست بودنش تصمیم میگیریم.
   شوهرت ۱۸ سال ازش بزرگتره بعد کیرت ۲۳ سانته؟
   داشت یادم میرفت بگم خخخ و کیر خر
   خستگی داستان ایشالا تا آخر عمر از تنت نره و وا بمونی زیرش.
   دیس


  •   amiiir_h
  • 4 ماه،4 هفته
   • 6

  • واسه چ اونجایی ک کارمیکردی یا معلوم نی کون میدادی مامان صاحب کارت باید هفته ای2/3باااار میومد سر میزد؟؟؟ک چی بشه؟؟نظارت کنه رو کون دادنت یا خودش میومد ک از خجالتت دربیاد و خستگی کار از تنت بره..کیرم تو اسم داستانت مرتیک دیوث


  •   شاه ایکس
  • 4 ماه،4 هفته
   • 12

  • یه خانوم تقریبا ۴۵ ساله قد بلند بود میومد سر میزد خلاصه چندباری میومد شوهرم تقریبا ۱۸ سالی ازش بزرگتر بود..........


   اگر شوهر شما 18 سال از یه خانوم 45 ساله بزرگتره این یعنی شوهرتون 63 سالشه!! یعنی سیو هفت سال بزرگتره که این یعنی شما همون شاگرد معروف داستان پیرمرد حشری هستید!! (biggrin)


  •   Mamal62323
  • 4 ماه،4 هفته
   • 5

  • اوسگل اون چجوری هم شیر آب رو با دست نگه داشت و هم اومد از آیفون تو رو صدا زد؟همون شیر با فشار آبش توی کونت جغی


  •   Hysterical_man
  • 4 ماه،4 هفته
   • 10

  • نکته اول:همونطور که قبلا دوستان راست و دروغ داستان رو مای خواننده تشخیص میدیم
   نکته دوم:خخخ و کوفت،خخخ و زهرمار(بخدا فقط همین فحش هارو ادمین تایید میکنه)
   نکته سوم:پاراگراف بندی و غیره بخوره تو سره عمام،نقطه که میدونی چیه؟اونو استفاده کن اخر جملاتت


  •   mrsmith
  • 4 ماه،4 هفته
   • 1

  • کپی شده از یه داستان دیگر


  •   saeedno15
  • 4 ماه،4 هفته
   • 6

  • بخدا اسم ها واقعی هم باشه ما واسمون مهم نیست، پس هی نگید اسم ها مستعاره و واقعی نیست. ایموجی جاش وسط داستان نیست, علائم نگارشی رو رعایت کن جاکش. (dash) (dash)


  •   mahdi09kh
  • 4 ماه،4 هفته
   • 2

  • عجبب


  •   zanbory
  • 4 ماه،4 هفته
   • 2

  • کارتشو جا گذاشته بود رفتید شیرآب و درست کنید
   میفهمی کلا چی داری تایپ میکنی
   نخوندم چون کپی کردی داستانو و متن و دسکاری کردی
   این داستانش یحور دیگس که توی همین سایت هم گذاشته شده.
   مگه مجبورید اینقدر دروغ بنویسید


  •   L(G)BT_LIFE
  • 4 ماه،4 هفته
   • 4

  • ناموووووسا فیلم هندی اینجوری خالی بندی و فانتزی نداره
   راستش اینه که صاحبکارت کونت گذاشت نوشتی مامانشو کردی تا کسی شک نکنه
   فقط تهش ننوشتی همه جا گفتی کردی ما هم بگیم کردی (biggrin)


  •   Majid966
  • 4 ماه،4 هفته
   • 2

  • نقد اجتماعی :
   این داستان بیانگر این واقعیته که تجاوز در لایه های مختلف جامعه بیداد میکنه، الغرض به شاگرد های خود تجاوز نکنید که میان و برای مادراتون داستان میبافن (stop)


  •   Nasr7070
  • 4 ماه،4 هفته
   • 0

  • راست باشه یا دروغ بهر حال من راست کردم


  •   Gal_saint
  • 4 ماه،4 هفته
   • 1

  • صد بار گفتم زیر دوش حمام هم دست به الت تایپ نکنید


  •   ehsan9705
  • 4 ماه،4 هفته
   • 3

  • لعنت یه کپی کاری.
   لعنت به اون شبی که بابای کوندت تخم تورو تو ک و س ن‌ن‌ه جندت گذاشت.


  •   XxAmir
  • 4 ماه،4 هفته
   • 1

  • مسخره هست من نمی‌دونم کسی که میگه طرف خیس خیس بود تف چه معنی میده ، اینو تو اکثر داستانها خوندم وتا به این جمله احمقانه میرسم کاملا متوجه میشم که درکمال تاسف دروغی بیش نیست ، امان از این ذهن خراب و متوهم .....


  •   Plasman
  • 4 ماه،4 هفته
   • 1

  • قابل نداره؟
   قابل نداره
   قابل نداره
   فروش ویژتون چه تاریخیه؟
   خوب نبود ی شربت هم میاورد واست


  •   sexybala
  • 4 ماه،4 هفته
   • 2

  • کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی.این باید داستان صاحب کار تو و مامانت الهام باشه


  •   Pedram9450
  • 4 ماه،4 هفته
   • 0

  • چرا از این سن بالاها گیر من نیمیاد من ب پیرزنشم راضی ام.خخخخخ


  •   Sepehr_2000
  • 4 ماه،4 هفته
   • 3

  • پسری و شوهر داری؟ از کی ازدواج همجنسگرایان تو ایران آزاد شده و من نمیدونستم؟
   از اسم داستان معلومه موضوع انتقامیه


  •   Mohammad.leyla
  • 4 ماه،4 هفته
   • 1

  • خخخخخخ یه فیلم سوپر رو برداشته نوشته به اسم خودش
   کسخل احمق


  •   armankir@
  • 4 ماه،4 هفته
   • 1

  • همون اول که نوشتی شوهرم 18سال ازش بزرگتره و خودم کیرم ۱۸ سانت فهمیدم مخت زاییده جلقه. کیر تو کونت


  •   M4AW4
  • 4 ماه،4 هفته
   • 1

  • هنوز نخوندم چجوری فک کنم دروغه (dash)


  •   M4AW4
  • 4 ماه،4 هفته
   • 1

  • اول زن ها تحریک میشن بعد ارضا تو تا کردی توش ارضا شد بعدشم روی داستان نویسیت دقت کن چون خیلی جا ها از زبون اون حرف میزدی به جای اینکه از زبون خودت حرف بزنی مثلا به جای اینکه بگی گفت ، گفتی : گفتم
   مثلا از جایی که ? گذاشتی ۱۱ خط برو بالا اونجا اشتباهت بود یکیش


  •   Hamid43599
  • 4 ماه،4 هفته
   • 1

  • کیرم توی کون ننت با این داستانت


  •   Mohamadbwd
  • 4 ماه،4 هفته
   • 0

  • لایک ولی چجور جرعت کردی؟


  •   Amirreza.kazemi
  • 4 ماه،4 هفته
   • 1

  • کیر من هم وواسه تو باشه lorboy


  •   ارام20
  • 4 ماه،4 هفته
   • 2

  • شاگرد مغازه بودی بع یک ساعت داشتی کوس میکردی جق نزن اقا نزن بچه کونی


  •   وحیدکرمانشاه
  • 4 ماه،4 هفته
   • 1

  • تقصیر صاحاب کارته...اگه تورو نکنه توهم واسه مامانش داستان نمیبافی


  •   hamid30gari
  • 4 ماه،4 هفته
   • 3

  • Lor boy تو این داستان رو نوشتی؟
   خداییش چیزی هم نمیشه بهت گفت.
   شوهرم ۱۸ سال ازش بزرگتر بود، کیرمم ۲۳سانت و باریکه؟؟؟
   مگه شوهر نداشتی پس کیرت چی میگه؟؟؟
   چشماش خمار شد؟؟؟
   نگفتم اینم دیگه داره عنش در میاد؟؟؟
   نمیدونم چرا اینجا هرکس تا بهش یچیزی میگن طرف یهو چشماش خمار میشه و اینا میفهمن میخواد بده و مثله اسب طرف رو میکنن و زنه هم بایه لرزش ارضا میشه.
   واقعا دیگه با خوندن این جملات حالم داره بد میشه.
   میگفتم زودباش من رو بکن و یهویی همش رو کردن تو کسش لرزید به خودش و ارضا شد؟؟؟
   تو رو کردن؟اون رو کردن؟کیا کردن اصلا؟؟؟
   خداییش این حرفایی که سما به هم زدید زن و شوهر بعد بیست سال زندگی تخم نمیکنن به هم بگن.
   حتی با جنده پولی هم اینطوری حرف بزنی کونت میذاره.
   واااای خدا مخم سوت کشید.
   کاش میتونستم توهین کنم.


  •   omidario
  • 4 ماه،4 هفته
   • 0

  • ای بابا چرا به بیچاره گیر دادین خب طفلک به شوهر الهام جون یه دست کون داده کار بدی نکرده که


  •   ممدپالیس
  • 4 ماه،4 هفته
   • 0

  • جغ پدره این جوونارو درآورده.


  •   messaf81012
  • 4 ماه،4 هفته
   • 0

  • شوهرت ؟ بعد سایز کیرت بیستو سه سانته ؟ اولا ک کیر اعضا خاندانتو جمع بزنی تقسیم بر تعداد کنی به ده نمیرسه مسئله بعد اینک شوهرت شصتو خورده ای سالشه ؟


  •   korosh508
  • 4 ماه،4 هفته
   • 0

  • اگه حقیقت باشه که بهتره بگم داره خوشبحالت


  •   پروفسور بالتازار
  • 4 ماه،4 هفته
   • 1

  • بیچ کینگ درست میگه این که گفته الاغه شما توجه نکردین. این بابا همون جور که حرف میزنه می‌نویسه واسه همین داستانش خر تو خر شده، مثلاً زبون بسته میخواد بگه شوهره هم، نوشته شوهرم! با توجه به کس مغزی خاصش هم سختشه کس شرهایی رو که تلاوت کرده یه دور غرغره کنه همینجوری ارسال رو زده


  •   SWORD60
  • 4 ماه،4 هفته
   • 0

  • اره داشتم شیرو درست میکردم الهام خانوم یه دفعه اچار لوله گیرو تا ته کرد تو کونم نفسم بند اومد و افتادم
   کثه ننت انقلابی


  •   سدمرتضی
  • 4 ماه،4 هفته
   • 0

  • کیر منم اصلا قابل تو رو نداره حالا باس برش داری هرکی بهت گفت قابل نداره تو باس کپ شی روش


  •   Saman._.ss
  • 4 ماه،4 هفته
   • 0

  • (dash)
   یعنی کیرم توت و ویگر هیچ
   اخه اوسکل مثلا شما اسماتون تو ایران تکه تک بود دیگه هیچ کس دیگه اسماتون رو نداره تازه یه دستی نوشتی کاملا معلومه


  •   yasin.ir
  • 4 ماه،4 هفته
   • 0

  • با کیر 23 سانتی شوهر داشتی ???کیرم تو نوشتنت


  •   mahara
  • 4 ماه،4 هفته
   • 1

  • نکته اول:الاغی نه لاغ
   نکته دوم:شوهرش پیربود!پیرمردا بهتر ازتو جقی کس میکنن
   نکته سوم:در تایید نکته اول که گفتی ۲۳سانت کیر داری مطمءن شدم کره خری


  •   ali_dss
  • 4 ماه،4 هفته
   • 0

  • چقد تعارف میکردین?


  •   miadsoltan
  • 4 ماه،4 هفته
   • 1

  • این چای و شربت نبود چطور میتونستین داستان بنویسید!!؟؟
   احتمالا کیر بابای صاحب کارت ۲۳ سانت بود که بهش میدادی انگل


  •   Hot-to-winter
  • 4 ماه،3 هفته
   • 0

  • یه خانوم قد کوتاه و عروسک از خوزستان به خصوص آبادان. میخوام تجربه جدیدی بهش نشون بدم و ببینه یه مرد با یک و نود قد چطور میتونه دیوونش کنه.
   مرسی


  •   Kiyan726
  • 4 ماه،3 هفته
   • 0

  • بچه کوووووویییچه ای
   بزا اول بره تو بد بلرزه ارضا ش
   کسخل اسمارم تغییر داده ???


  •   Shadow1997
  • 4 ماه،3 هفته
   • 0

  • Kossher?


  •   Raoof_x
  • 4 ماه،3 هفته
   • 0

  • گفتی چند سالشه؟ ۴۵ سالشه بعد آخر کار که خواست آبت بیاد گفت یائسه هست بابا حداقل جق هم میزنی تمرکز کن دستت در نره بخوره تو چشمت یائسگی مال ۶۰ ساله هاست نه زن ۴۵ ساله که تازه رسیده به اوج شهوت


  •   samanraha1
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • صاحبکار عزیز چرا کون این پسرک گذاشتی؟؟ خدا ازت نکذره که با اینکارت یه اسگل جقی کسستان نویس بوجود آوردی (erection)


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو