سکس من و دوست پسرم

  سلام امیدوارم حالتون خوب باشه خیلی دلم میخواد داستانمو براتون بگم
  من دوسال هست بایه پسری دوستم دیوانه وار عاشقشم تواین دوسال همه جوره پای هم وایسادیم
  وقتی علاقه مون خیلی به هم زیادشد پای سکسم اومد تورابطه مون .
  این موضوعی که میخوام بگم یکی از همون سکسایی که تواین دوسال داشتیم
  ازاینجاشروع میکنم که هم من هم اون چون شاغلیم فقط جمعه ها یا پنج شنبه ها میتونیم همو ببینیم تقریبا هر دوهفته یکبارهم،باهم سکس داریم
  امروز طبق معمول همیشه صبح که ازخواب بیدارشدم بهم اس داد عشقم کی بیام دنبالت منم گفتم 4ونیم خوبه ؟ اونم اوکی وداد ساعت 3پاشدم یه دوش گرفتمو حسابی خودمو شستمو اومدم بیرون نشستم به ارایش کردن ولباس پوشیدن یه تاپو شلوارکم ازاین فاق کوتاه ها برداشتم که خونه ش بپوشم ساعت 4ونیم اومد دنبالم. توراه تا برسیم همیشه عادت داره دستاشو لای پام بکشه یا منو میکشه تو بغلش ودست میکنه تو لباسمو سینه هام میماله دسته منم میذاره رو کیرش بعضی وقتا که میخوام دیونه ش کنم سوتین نمیپوشم اونم تا برسیم یه سر سینه هامو فشار میده خلاصه لابه لای اون حشری کردنای من رسیدیم به خونه ش .من پیاده شدم رفتم بالا اونم رفت مغازه دستمال و خوراکی بخره تا بیاد شورتو سوتینمو دراوردمو تاپوشلوارک رو بدون شورت و سوتین پوشیدم خودمم تواینه خیلی خوشم اومد اخه تواین دوسال باسنم خیلی بزرگ شده نمیدونم بخاطرسکسامونه یاچیزدیگه رفتم درازکشیدم رو تخت انقد شلوارکه تنگ بودن برجستگی کسم خیلی معلوم بود خودم چندباراز ذوق دست کشیدم روش بلاخره اومدو منو یه نگاه کرد کلی قربون صدقم رفتو دستمو کشید بابدبختی منو بلندکردو برد جلو ایینه من پشت به اینه تو بغلش بودمو اونم باچشمای خمارش دست میکشید رو باسنمو سینه مو فشار میداد بلاخره دل کندو رفتیم روتخت کلا لباساشو دراورد بایه شورت اومد بغلم کرد کلی بوسم کردوهی کسمو میمالید منم چون فوق العاده حشری شده بود فقط میگفتم دستتو بردار الان ارضا میشم
  اونم مثل دیونه ها یدفعه پرید روم شروع کردگردنمو خوردن لاله گوشمو میخوردو من ناله میکردم دیگه به مرز جنون رسیده بودم تاپمو دراورد و سینه هامو خورد محکم میکشید تو دهنشو با دندون نوکشو گاز میگرفت خودش میدونه اینجوری خیلی دیونه میشم منم دستمو بردم زیرشورتشو کیرشو کشیدم بیرون سرشو کردم تو دهنم یکم خیس بودوشور کل اون پیش ابه رو خوردم بااینکه قبلا بدم میومدنمیدونم امروز چرابدم نیومد کلی خوردمو سرشو بوسیدم یدفعه سینه مو جمع کرد کیرشو گذاشت لایه سینه م شروع کرد عقب جلو کردن بد چنددیقه ابش اومد همه رو ریخت لایه سینه هام منم باکیرش پخشش کردم رو سینه م حالا نوبت من بود شلوارکمو دراوردورفت سمت کسم همیشه عادت داره اول کلی روی کسمو میبوسه بد میخورتش بوسش کردو اروم نوک زبونشو زدبه چوچولم من مردم اون زیر بد زبونشو میکشید توکسم من ازموهاش گرفته بودمو ناله میکردم بد چنددیقه لبه های کسم کشید تودهنش برای باراول برای بار دوم منم اون زیردعامیکردم یکبار دیگه انجام بده سومی و که انجام داد ازشدت ارضا شدن شروع کردم گریه کردن و لرزیدن ترسید به قدری که من بلندبلند گریه میکردم خوابید رومو هی درگوشم میگفت اروم بگیرعزیزم بدم چرخیدبه پهلو وبغلم کرد بد چنددیقه اروم شدم اونم اروم شد اخه ما سکسمون چندتا بخش داره بخش اول دهانیه جفتمون همو بادهن ارضا میکنیم یکم استراحت میکنیم یا میخوابیم دومین بخش و شروع میکنیم من ازشدت شهوت داشتم میمردم وقتی اروم شدم که کنارم خوابیده بابوسه بیدارش کردمو اونم اومدروم منو به شکم خوابند بد کرم زد به کیرش و به سوراخ باسن من.منم کیرشو گرفتم تو دستمو اروم سرشو دادم تو خیلی درد گرفت یکم ناله کردم تا اروم شد همه رویجا کرد توباسنم منم اون زیر نفسم رفت همیشه خودم بهش میگم یکدفعه تا ته بکن توش، جرم بده، اونم بیشرف همیشه گوش میده شروع کرد عقب جلوکردن دستشم انداخته بود دور گردنم کم کم عقب جلو کردناشو تند کرد جوری که من نفس نفس میزدمو ازشدت شهوت جیغ میزدم و میگفت بکن فقط جرررررم بده خداروشکر صدای مارو کسی نمیشنوه شدت ضربه ها بیشتر شد فهمیدم داره ارضا میشه یدفعه از روم بلندشدوکل ابشو خالی کرد رو کمرمو باسنم بدم خودش با دستمال پاک کرد و درازکشید کنارم منم بغل کرد به قدری خیس عرق شده بود دوتا دستمال برداشتم تا عرقای بدنشو خشک کنم دوباره کنارم چشماش سنگین شد و منم تمام انرژی م رفت
  یکم که گذشت حس میکردم من هنوز خالی نشدم بهش گفتم من هنوزم میخوام یکم باکیرش ور رفتمو بلاخره شروع کرد سفت شدن دوباره رو شکم خوابیدم افتادروم شروع کرد عقب جلو کردن منم ازشدت شهوت خیس خیس بودم جوری ابم اومده بودروی کسمم خیس کرده بود رسیده بود به پتو بداز یک ربع من اون زیر زوزه می کشیدم ازبس تندتند میکرد و ارضا نمیشد منم سوراخم میسوخت ودرد میکشیدم و التماس میکردم بسته اما تا ابش نمیومد ول کن نبود تو اون حال بلاخره ابش اومدو دوباره خالی کرد رو کمرم
  یکم که اروم شدیم لباسامونو پوشیدیم و حاضرشدیم که برگردیم
  براتون تک تک این لحظه ها و حسارو ارزو میکنم خیلی خو
  به که یکی باشه همه جوره همو قبول داشته باشید و عاشق هم باشید.


  نوشته: ؟

 • 9

 • 14
 • نظرات:
  •   Ado_Den_Haag
  • 3 ماه،2 هفته
   • 6

  • رو نگارشت بیشتر کار کن نوشتن داستان سکسی بسیار سختره تا داستان معمولی.


  •   Nima1968
  • 3 ماه،2 هفته
   • 5

  • مگه گرگی زوزه کشیدی خخخخ


  •   عشقبازمست...
  • 3 ماه،2 هفته
   • 5

  • کردن سگ هم بلده
   بگو از زندگی چی میدونی


  •   parto_banoo
  • 3 ماه،2 هفته
   • 16

  • لعنتی سایز و قد و وزنو نگفتی شربت نیاوردی تمام معادلات منو از بین بردی (dash)
   نابودم کردی نابووووووووووود (cry)


  •   Cleverman1358
  • 3 ماه،2 هفته
   • 13

  • یاد یه جک افتادم
   معلم یه دختر خانم (حتما از این دهه هشتادیا) مادر دانش آموزشو میخواد مدرسه و میگه خانم مراقب دخترتون باشید دیروز به دوستاش میگفته کون دادن خیلی حال میده ، مادره هم بر میگرده میگه خانم دختره دیگه هنوز از کس نداده که بفهمه لذتش بیشتره
   حالا تو هم وقتی از کس بدی فکر کنم به جای زوزه غرش میکنی


  •   Ramin472422
  • 3 ماه،2 هفته
   • 2

  • این دوست پسر بود یا خروس؟
   فرتی آبش میومد که! کردب تو دهنت آبش اومد! تا ته کرد چندتا عقب جلو کرد آبش اومد!
   قوه‌ی تخیلت رو تقویت کن یکم


  •   بچه-ای-خوب
  • 3 ماه،2 هفته
   • 2

  • ما برای خودمون داریم همچین کسی رو که باهاش سکس کنیم.
   شما سعی کن به دوست پسرت کُس بدی کون دادن همیشه خوب نیست بباسیل میگیری گلم.


  •   lovely_grl
  • 3 ماه،2 هفته
   • 6

  • انتخاب دیدت برای بیان داستان اصلا مناسب نبود..‌ در ادامه میگم بعد از استقلالیا مزخرف ترین آدما اونایین که میان زیر داستاتا و میگن اول.. خو باشه تو اول. تو زورو تو بشین جلو مدالشم واس خودت


  •   Mandil.hot
  • 3 ماه،2 هفته
   • 3

  • از ادبت خوشم آمد. اگر به هم علاقه دارید و واقعا عاشق هستید و همدیگر را قبول دارید بیشتر بررسی کنید برای ازدواج


  •   sexybala
  • 3 ماه،2 هفته
   • 2

  • کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی.


  •   eshqekir7077
  • 3 ماه،2 هفته
   • 2

  • دوستان این داستان و من نوشتم خواستم بگم من واقعا دخترم واینکه نظر خیلیاتون که دهناتون مثل چاه فاضلاب بازه به یه ورم نیس.من واقعا نمیدونم چرا یه جاهایی اگه بعضی نظر بی خود ندن انگاربهشون میگن لال و باید سرشونو تو همه چی فرو کنن.و خداوند سر را افرید که در گردن باشد نه در........!درضمن دوست عزیزی که گفتی تو صاحب نداری خواستم بگم هم پدر دارم هم مادر فقط گوه خور نداشتم که شما رو پیدا کردم


  •   Caboos1
  • 3 ماه،1 هفته
   • 3

  • معلوم شد این کسکشایی که تو خیابون موقع رانندگی تو حال خودشون نیستن و کیری پیری میرن چه گوهی میخورن
   شما دوتا عنتر نمیتونیدصبر کنید برسید خراب شدتون اونجا مثل سگ همو بکنید زوزه بکشید یه نفر دیگه رو بدبخت نکنید؟
   آخه پی کی جای این گوه خوریاست؟


  •   hamid30gari
  • 3 ماه،1 هفته
   • 3

  • من لایک دادم.خوش باشید


  •   hamid30gari
  • 3 ماه،1 هفته
   • 3

  • Prometheussعزیز کامنتات حرف نداره.تو داستان قبلی اونجا که گفتی نزول خور اونه یا توی کسکش ترکیدم از خنده.
   میخواستم کامنت بدم یادم رفت اینجا گفتم


  •   Ariyan1992
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • سلام دوستانی که گروه سکس تو تلگرامم میان لطف کنن به آیدی زیر بهم پیام بدن @ariyan137123


  •   Caboos1
  • 3 ماه،1 هفته
   • 3

  • جان مادرتون اینجا رو دیگه به این فوتبال کثافت آلوده نکنید
   رشته ی ورزشی که پول منو شما خرجش میشه و دوزار منفعت نداره
   من اگر دستم برسه یه دونشونو سالم نمیزارم
   کاری میکنم SSAa تا مدتها سوژه ی مورد علاقش ردیف بشه


  •   زن.اثیری
  • 3 ماه،1 هفته
   • 4

  • خانم لاولی گرل و دوستانی که لایکش کردن
   واقعا متاسفم براتون
   مزخرف؟
   چطور به خودتون اجازه میدید به این راحتی به علاقه چند میلیون آدم بی احترامی کنید؟
   اینکه شما طرفدار کدوم تیم هستید و یا از کدوم تیم بدتون میاد مورد علاقه هیچ کس نیست .اما اینکه انقدر خودتون رو محق (امیدوارم معنی کلمه محق رو بلد باشید) میدونید که به راحتی توهین میکنید باعث تاسفه.
   شما مثلا ! نویسنده اید ؛قطع کتاب خوندید و سواد دارید.امیدوارم سطح تفکر و فرهنگتون رو ببرید بالا و متوجه باشید که چی میگید
   ترجیح میدم همون کامنت های قبل رو بذارید(کامنت های دلقک وار شاید اسم مناسبی باشه)به جای توهم نقاد بودن
   کمی فکر بد نیست .


  •   Caboos1
  • 3 ماه،1 هفته
   • 2

  • اثیری جان
   کامنتای زیر داستانا برای فان هستش البته کار لاولی رو تایید نمیکنم ولی اینقدر حساس نباشید به هر حال خیلی حرفا زده میشه که شاید بی منظور باشه ولی یه سری رو ناراحت کنه
   ناراحت نشو
   ولی من واقعا از فوتبال متنفرم و کامنتم برخلاف بقیه حرفام واقعی بود
   هر جا که اسمش باشه کهیر میزنم


  •   Eshghiu
  • 3 ماه،1 هفته
   • 1

  • لاولی گرل عزیز من داستانهای شما رو خوندم و کامنت هم دادم و لایک کردم. کامنتت منو شگفت زده کرد. من فوتبالی نیستم و قصد طرفداری از تیمی ندارم. حرفم باشماست که زیر داستانهاتون مدام از دیسلایک فیک و افرادی که دوست ندارن شما بنویسین میگید.


   تا حالا فکر کردین اون دیسلایکها شاید فیک نباشن و ری اکشن ادمهایی باشن که با کامنتهاتون به تمسخر گرفتیدشون یا مثل الان بهشون توهین کردین؟؟


   امیدوارم همراه با قلمتون شخصیتتون هم ارتقا بدین. الان که سایت خالی از نویسنده تراز اوله شما باید رفتارتون الگو باشه.


  •   eshqekir7077
  • 3 ماه،1 هفته
   • 1

  • کامنتاتون وخیلی دوس داشتمو خندیدم .ممنون ازتون مه فقط بهم فهموندید ما مردم ایران کلری جز قضاوت و بد دهنی بلد نیستیم .بعضی هام واقعاخیلی باشخصیتن من ازشون ممنونم که انقد ماهن ?بمونید برام


  •   Caboos1
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • عشق کیر جان
   (آخه اینم اسمه لامصب )زبون آدم نمیچرخه
   عزیز جان ناراحت نشو
   کل زندگی یه بازیه بزرگه حالا شما فک کن تو ایران بعد تو شهوانی خروجیش فکر میکنی چی در میاد نوبل ادبی؟
   بیشتر دوستان اینجا فقط میخوان لحظاتی رو یکم خوش باشن والا هیچ چیزه دیگه ای نیست حالا از بخت بد تو نویسنده بودی
   منم خودم کامنتی که گذاشتم عین واقعیت جامعه بود منتهی پر بود از واژه های اصیل ایرانی
   و الا نه شما رو میشناسیم نه قصد و منظوری داریم ما به علامت سوال آخر داستان بدوبیراه گفتیم اگر میدونستیم عشق کیر نوشته که حرف بد نمیزدیم
   من معمولا رای نمیدم به تو لایک دادم آشتی کنیم
   به دل نگیر


  •   Morteza8113
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • عاشق جمله بندیتم پسره گف جرم بده (dash)


  •   sadegh7810
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • عجب


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو