داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سکس من و نسرین خواهرم

1389/09/09

حدودآ۵سال پيش بود.يه شب گرم تابستون.بندر انزلی.اينقدر هوا گرم بود که مجبور شدم برم تو پذيرايی و پنکه رو روشن کنم.رو کاناپه دراز کشيدم و ملحفه رو کشيدم رو خودم.باد پنکه عرق بدنمو خشک کرد و نفهميدم کی خوابم برد.نصفه شب بود که سردم شد.خواستم برم دستشويی که ديدم خواهر کوچيکم هم اومده تو پذيرايی خوابيده.اون زمان ۱۵ سالش بود.اسمش نسرين هست.رفتم جيش کردم و اومدم.خوابم پريده بود.دستمو کردم تو شرتم ومشغول بازی با کيرم شدم.از بچگی عادت دارم اين کارو بکنم.اروم اروم کيرم شق شد.ميخواستم جق بزنم.من مثل همه پسرا جق نميزنم!کيرمو سر بالا ميزازم رو زمين(به شکم ميخوابم)و به زمين فشار ميدم و فکر ميکنم که دارم يه زن يا دختر رو ميکنم.اينطوری ابم بيرون نمياد ولی ارضاءميشم. شروع کردم به اين کار.يه دفعه خواهرم تکون خورد .من بی حرکت موندم تا نفهمه که بيدارم.وقتی تکون خورد باد پنکه دامنشو بالا زد.باورم نميشد!تصميم گرفتم اونو ديد بزنم و جق بزنم.خزيدم زير پاهاش.خيلی ميترسيدم.اروم به پاش دست زدم .هيچ عکس العملی نشون نداد.نوک انگشتای پاشو بوسيدم.قلبم تند تند ميزد.صداشو ميشنيدم.رفتم بالا تر ساق پاهاش .سفيد و ناز.اروم با لبام ميبوسيدمشون.باز هم بالا تر رونهاش.سفيد و تپل.دامنشو کامل از روش زدم کنار .يه شرت سفيد نخی پاش بود.کسش باد کرده بود.خيلی باهال بود. مشغول شدم به جق زدن.يه دفعه هوس کردم دستمو بکنم تو شرتش وکسشو لمس کنم.اول با انگشت از روی شرت لمسش کردم.تکون نمی خورد.جرات پيدا کردم دستمو از زر شورت رو کسش کشيدم…پشمالو بود.اروم دستمو کردم تو سوراخش.تو نمی رفت.چند بار سعی کردم نشد.ميخواستم دستمو در بيارم که يکدفعه ديدم نسرين چشاشو باز کرد.از ترس صدام در نميومد. اگه جيغ بزنه !تو چشام نگاه ميکرد.مثل اينکه باورش نميشد.اروم دستمو کشيدم بيرون.همينکه ازاد شد فوری پاشد رفت تو يکی از اطاقها ودرو کليد کرد. از ترس داشتم ميمردم.شايد گند اين ماجرا در بياد.اونوقت خر بيارو باقالی بار کن.اخه دفعه اولم نبود.قبلا هم با خواهر بزرگم و دو تا از خاله هام اين کارارو کرده بودم.همه ميدونستن.يه مدت بود که نماز ميخوندم و کار هايی ميکردم که همه فکر ميکردن من عوض شدم .تازه اوضاع داشت راستو ريست ميشد. از ترس تا صبح نخوابيدم.صبح زود از خونه زدم بيرون.تا شب تو بلوار انزلی پرسه ميزدم.شب يه ودکا گرفتم وهمشو خوردم.رفتم خونه مستی همه چيز رو از يادم برده بود.از دور صدای بزن وبرقص ار خونمون می اومد.رفتم تو.دخترای همسايه جمع شده بودن و می رقصيدن.اصلا هواسم به ماجرای ديشب نبود.با همشون سلام عليک کردم ورفتم تو اشپز خونه.نسرين اونجا بود.يه سينی که توش پر ليوان های نوشابه بود دستش بود.تا منو ديد رفت بيرون. تازه ياد ديشب افتادم.خيلی خجالت کشيدم.يعنی نسرين در باره من چی فکر ميکنه؟ چند روز از اون ماجرا گذشت. اون موقع شبها تا ديروقت بيدار ميموندم وبه جاش تا ساعت ۱۲يا۱ ظهر ميخوابيدم. يه دفعه تو خواب احساس کردم يه چيزی کيرمو قلقلک ميده.(خواب من خيلی سبکه) اروم با گوشه چشم نگاه کردم.باورم نميشد!نسرين بود.اروم دستشو از رو شلوار رو کيرم ميماليد. بی اختيار کيرم شروع کرد به بزرگ شدن نسرين همين که ديد کيرم تکون خورد فوری رفت عقب.ولی بعد از چند ثانيه دوباره اومد داشت به کيرم که شق شده بود واز زير شلوار حسابی معلوم بود نگاه ميکرد.اروم دستشو کرد تو شلوار وشرتم.انگارميترسيد که من از خواب بيدار بشم.دستشو زد به کيرم.من هيچ عکس العملی نشون ندادم.اونم با جرات بيشتر دست زد.بهدش اروم کيرمو از تو شورت وشلوار در اورد.فقط سر کيرم بيرون بود.شروع کرد با سرش بازی کرد.بعدش سر کيرمو بوس کرد ويه زبون هم به نوکش زد.بعد شروع کرد به دست کشيدن رو کيرم.حسابی حشری شده بودم ولی از جام تکون نخوردم.بلد نبود مثل پسرا بماله اما از اين که داشت کيرمو ميماليد خوشم می اومد.يه دفعه ابم اومد.دستشو از روی کيرم برداشت واب کيرمو به سر کيرم ميماليد.کيرم داشت ميخوابيد که يه دفعه بلند شدم.کير نيمه خوابيده وخيسم تو دستش بود.از ترس پريد عقب.من پريدم و بغلش کردم وخوابوندمش رو زمين.بهش گفتم کی خونه هست؟ گفت :هيچکی شلوارمو در اوردم ودامن اون رو بالا زدم.داشت فرار ميکرد.به زور شورتشو از پاش در اوردم.برش گردوندم رو زمين و خوابيدم رو کسش.پا هاشو باز کرده بود وهيچ کاری نميکرد.کيرم رو کس پشمالوش بود.لباس و سوتينشو زدم بالا و مشغول خوردن سينه های کوچيکش شدم.بعد از چند دقيقه ماليدن ابم اومد.ايندفعه کم بود .ولی رو پشمهای مشکی کس نسرين ريخته بود.با دستمال کاغذی خشکش کردم و خودم رفتم حموم.

فرستنده: aminagha


👍 3
👎 1
304365 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

269424
2010-11-30 20:23:03 +0330 +0330
NA

داستان های کیری تکرارای

3 ❤️

269425
2010-12-01 12:13:59 +0330 +0330
NA

کیری در عین حال تخمی بود

2 ❤️

269426
2010-12-01 16:14:08 +0330 +0330
NA

age in dastono admin va ya admina naneveshte bashan bayad begam
age khaharet kose ya kardsih khak bar saret
booro koskeshi kon pol dar biyar
kir to namose nadashtaton haroom zadeha
akhe ba khahar mage sex mikonan :| :|

2 ❤️

269428
2010-12-02 18:21:33 +0330 +0330
NA

medibikas damet garm.in haroomzade ha chetori mitoonan ba abji o madare khodeshoon fek konan!!!
darzemn aghaye nevisande abjito avizoon kardim nanato biyar inja bokonim

1 ❤️

269429
2011-01-24 09:32:30 +0330 +0330
NA

خواهرت اینده درخشانی داره باور کن جنده نامداری میشه شک نکن

0 ❤️

269430
2011-03-15 15:19:55 +0330 +0330
NA

kiram too kos khaheret oskol

0 ❤️

269432
2011-09-02 17:15:00 +0430 +0430
NA

آخه کی مجبورت کرده بیای اینجا داستان بنویسی

0 ❤️

269433
2012-11-17 15:35:44 +0330 +0330
NA

kheyli kos maghzi. . .,pachol

0 ❤️

269434
2013-01-28 14:19:37 +0330 +0330

خب ک چی ? توقع داری داستان تخمی تخیلیتو باور کنیم? اصلأ این داستان بود داستانتو خوندم کیرم خوابید هرچی سعی میکنم بیدارش کنم انگار ک ن انگار اخه من چی ب تو بگم ارزش فحش دادنم ک نداری بیا برو درستو بخون بچه

0 ❤️

269435
2013-02-12 14:49:16 +0330 +0330
NA

کیر تو هفت جد و ابادت با دروغات,
فقط دوخطشو خوندم افتضاح بود…

0 ❤️

269436
2013-02-28 10:55:49 +0330 +0330
NA

آفرین پسر خوب
برو دستاتو بشور و کونتو هم پانسمان کن

0 ❤️

269437
2013-05-06 17:54:35 +0430 +0430
NA

وااااای که من یک خواهر دارم تو کفشم… دو تا فیلم ازش دارم که وقتی از حموم بیرون اومده بصورت مخفی ضبط کردم… شاید نیم کیلو کسش باشه… هفته ای دو بار با فیلمش خودارضایی میکنم. میخوام با خودم ببرمش آنتالیا… اگه بیاد که میاد اونجا بی تردید میکنمش.

0 ❤️

269438
2013-10-12 12:01:58 +0330 +0330
NA

اي بابا عجب بيخوديائي پيدا ميشن به ناموسشونم رحم نميكنن چه برسه به ناموس مردم با اينكه بيشتر اين اراجيفا ساخت تخيله جقولانيه يه پسر خره ولي باتمتم وجود داستانت عزيزم خيلي خيلي تخمي بود بببببببببيييييييييخخخخخخخوووووووددددددييييييييي

0 ❤️

269439
2014-08-07 09:57:13 +0430 +0430

هه چ داستان گوهی… مرد میخوام بره سراغ خواهرش … خودم ک میترسم چپ نگاش کنم حالا بیاوو باش سکس کن … اولا آدم از خدا میترسه هر کونی هم ک باشی … بعدش ی درصد احتمال بدین آبجیتون راضی شد به پیشنهادتون !! … حالا چ لذتی داره !!! چجور میتونین سکس راحتی داش باشین !!! برین ی گوشه اتاقتون با کیرتون بازی کنید بجا این خیالا … والا بهتره …

0 ❤️

269440
2014-08-18 06:25:19 +0430 +0430
NA

من خواهر ندارم بده خواهرت بگام

0 ❤️

269441
2014-08-23 05:09:27 +0430 +0430
NA

chert buddddddd

0 ❤️

269442
2015-03-17 00:52:19 +0330 +0330
NA

کسکش, واجبه دروغ حرف بزنی ,کیر طلام تو کونت بچه جقی

0 ❤️

269443
2015-04-15 03:48:41 +0430 +0430
NA

من مدتي خواهرم پيشم بود ازش كلي عكس دارم اما حيف نتونستم كاري كنم اگر بلدي راهنماييم كن

0 ❤️Top Bottom