سکس من و همکارم تو فروشگاه

  1397/11/30

  سلام بر جقی ها شهوانی البته بعضی ها
  خاطره سکس من از جای شروع شد که من تو فروشگاه زنجیره ای شروع به کار کردم و برای افتتاحیه یک شعبه رفتیم برای چیدمان اجناس تا روز افتتاحیه شعبه که رفتم تو نخ کف صندوق زن که امده بود تا شد که میخواستیم بریم خونه برگشتم یه نگاه خریدارانه به اون زن که اسمش شیما بود مخفف نوشتم کردم یه ساپورت مشکی جذب با سینه سایز ۹۵بود کردم گفتم میشه یه روز من این بکنمشش و بلاخره شدد تاا رفتیم برای افتتاحیه یک شعبه جدید که از شانس خوب من شیما به عنوان صندوق دار امد شروع به کار کردیم فقط بگم کس بود کسس


  روز رفت امد تا بیشتر اشنا شدیم شماره رد بدل کردیم تلگرام چت کردن تا دیگه شروع کردم به تیکه انداختن بهش یواش یواش مخش زدن برای گایدنش یکی از هم کار من فهمید تو کفشم اونم یه جورایی شماره دادن بهش گفتم این باید بکنیم تا یه روز شیما گفتم صندوق میزد تو فروشگاه درباره سایز سینه پرسیدم که دیدم پرو تر از این حرفاس دیگه مطمئن شدم کسوو کس میده خلاصه یه روز رفیقم بیرون فروشگاه بودیم دیدم ناکس تو تلگرام از شیما عکس سینهاش گرفت اوف پرام ریخت وقتی سینهای نوک صورتیش دیدم سینهاش گنده بود ما هم ازم جذب کردیم و تو تلگرام صحبت به سکس باز کردم رفتم رو مخش تیکه انداختن تا عکس سینهاش برام فرستاد بعد رو مخش رفتم عکس کسس نازش صورتیش کس گنده داشت جاتون خالی دیگه تیریپ عشق ریختم باش خرش میکردم شبها موقع که میخواست بره لباس عوض کنه میرفتم طبقه دوم فروشگاه دست شویی و رختکن یکجا بود یه دیوار جدا بود میرفتم هر شب میمالوندمشش لب میگرفتم ازش روم بیشتر شد دست میبرم روی ساپورت کسش میمالیدم تو تلگرام رو مخش کار کروم که سکس کنیم یادش بخیر بهش میگفتم دو لنگ باز کنیم 😃از من اصرار اون انکار دیدم راه نمیده تا کی مالیدن لب تا یه روز که سرپرست کون گشاد فروشگاه رفته بود بیرون من موندم شیما م چند روز باهاش مثلا قهر کردم محل سگ بهش نمیدادم تا انروز من او بودیم که سرم تو گوشیم بود امد جلوم برا خایه مالی منم محلش ندادم ولی یکم حواسم بود که از دستم نپره خلاصه امد خایه مالی گوشم گرفت از من گفت کیه باش پیام بازی میکنی گفتم تو چیکار داری تو که بهم نمیدی بکنمت خلاصه رفت دیدم داره میره طبقه بالا فروشگاه پله اهنی بود پاهاش محکم میکوبید تا متوجه شدم داره میره بالا تو رختکن بهم فهموند گفتم بیا که بکن بکن شروع شد بعد چند دقیقه منم رفتم بالا تو دست شوی رفت بود منم رفتم گفت دقیق عین این حرف زد گفت اگر کسی بیاد جوابش من بدم این حرف زد خودش شلوار و شرتش کشید پاین منم کیرم باد کرده بود یه شرت سفید پاش بود زیپم کشیدم پاین شرتم بروم زیر تخمم کیرم انداختم بیرون یه تف زدم سر کیرمم یکم مالیدم گذاشتم دم کسش فرو کردم تو کسششش بلاخره کردمش کیرم تو کسش بود کسش تنگ داشت شیما خم شده بود منم تلمبه میزدم تو کسش داغ و تنگش واقعا تنگ بود که بعد گایدنش بهش گفتم چه کس تنگی داری من ابم زود میاد بعد چند تا تلمبه ابم امدد سریع از کسش کیرم کشیدم بیرون شیما م خودش جمع جور کرد رفت دستش شصت رفت پاین منم بعد چند دقیقه رفتم پاین ان روز گذشت دیدم کسش کردم ولی نچسبید تا شد که یک روز با هم هماهنگ کردیم من اف بودم و شیما شیفت بعد ظهر بود نقشه کرده بودیم انروز ببرمش خونه من که مادرم و داداچم رفته بودن مسافرت پدرم صبح زود رفت سر کار اول صبح بود شروع کردم بهش زنگ زدن یکم نا امید شدم بعد چند بار زنگ زدن گوشی جواب داد خواب بود گفت کجای که گفتم خونه منتظر بیام دنبالت بیارمت خونه رفتم دنبالش اوردمش خونه امد نشست روی مبل رفتم تو یخچال براش توت فرنگی اوردم جلوش گذاشتم یکم خورد بهش گفتم پاشو میخوام بکنمت بلند شد رفتیم تو اطاق رخت خواب پهن بود خوابید شلوار و شرتش در اورد منم لخت لخت شدم نمیدونم چرا پیراهنش در نیورد تا سیناهش بیفته بیرون از روی لباس سینهاش انداخت بیرون روی سوتینش ما هم رفتیم سراغ اصل کاری کسشش بازم جاتون خالی کیرم سیخ کرده بود تف زدم شیما م لنگاش داده بود بالا من رو زانو جلو کسشش چه کسیی هوفف چه روزی شد ان روز خلاصه گذاشتم تو کسشش تلمبه میزدم شیمام زیرم بعضی وقتی با دستاش پشت میمالید بعضی وقت پاهاش قفل میکرد دور کمرم تا کیرم بیشتر تو کسش بره اینم بگم کیرم کلفت فلان بلان سانت نیست متوسط ولی خوبه به اندازس که یه کس به نفس نفس بندازه منم که ابم زود میاد داشتم از کس میکردمش متوجه شدم ابم داره میاد چند تا لمبه تند تر زدم کشیدم کیرم بیرون ابم ریختم رو دسمال کاغذی که م صم بهم گفت چه بی جنبه یعنی تیکه انداخت بهم که ابت چقدر زود امد ابم با دسمال پاک کردم خشک کردم بهش گفتم یک بار دیگه بکنم اونم چشماش روی هم گذاشت یعنی بکن کیرم راست بود تف زدم گذاشتم تو کسش تلمبه زدن این دفعه بیشتر شد زمان گایدنش که به نفس نفس افتاد بهم میگفت تموش کن کیرم تو کسش جلو عقب میکردم بعد یلد سینهاش افتادم تلمبه زدن قطع کردم رفتم سمت سینهاش شروع کردم خوردن وقتی سینهاش میخوردم باد میکرد نکش و باز رفتم به تلمبه زدن کیرم تو کسش بود گایدمش گایدمش کلافه شده بود تا متوجه شدم ابم داره میاد کشیدم بیرون ابم خالی کردم رو دسمال کاغذی و خوابیدم یه سمت شیما م یه دسمال گذاشت رو کسش لاپاش بست رفتم کنارش خوابیدم بهش گفتم تخممم بمال اونم مالید رفتم بغلش یه بکن بکن حسابی تجربه کردم باهاش شیما م زن بود بعد چند روز یهوی گفت حامله شده خایه من جفت کرد رنگ روم پریده بود همکارم بودیم تا شد گفت پریود شده خیالم راحت شد کارم درست انجام داده بودم گایدمشششش حسابی ولی خایهام جفت کرد تا دیگه اون رفت یک شعبه دیگه من موندم تنهایی این داستان طولانی کاملا حقیقی جزئ خاطره من ارادت مند شاهرخ🙋‍♂️


  نوشته: شاهرخ

 • 1

 • 32
 • نظرات:
  •   aria_kirtala
  • 3 ماه،1 هفته
   • 1

  • حداقل کصشر مینویسی غلط املایی ننویس دیگه


  •   Naget55
  • 3 ماه،1 هفته
   • 3

  • تو باید مغزتو ارضاکنی،
   وگرن این حجم از کسشر بی سابقس.
   کسشراتو زدی رو دور تند پاشیدی تو سایت.
   اصلاح کن خودتو،عمتو


  •   شیداabadani
  • 3 ماه،1 هفته
   • 1

  • خدایی نکرده فک کردی ما کسخلی چیزی هستیم?


  •   کیر ابن آدم
  • 3 ماه،1 هفته
   • 1

  • ینی کیرم تو نگارشت


  •   Ali.zer00
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • فقط یکبار پاراگراف اول رو بخون. ببین خودت میفهمی چی نوشتی. باقی هم پیش کش. فروشگاه زنجیره ای تو کونت، جقی


  •   افشینsmh
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • تموم فروشگاه ها ی ایران زنجیره ای توکونت با سینه های ۹۵ خانم صنوقدار و کیر من و بقیه دوستان شهوانی!


  •   مهتاب عشق
  • 3 ماه،1 هفته
   • 4

  • داش مهتی پاشنه طلا بهش نگو گوساله گوشت گرون شده حالا خودشو می گیره فکر می کنه خیلی باارزشه .


  •   M.mis.m
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • بهش میخوره راست باشه نوش جونت خانمهای سینه بزرگ معمولا لخت نمیشن از یجا سینه میندازن بیرون ولی معمولا سن بالاها اینجورین که بگن مثلا محکم وحالت داره


  •   jjpoker
  • 3 ماه،1 هفته
   • 1

  • فکر کنم وسط ساک زدن تایپ کردی
   عزیزان با دهن پر زر نزنید


  •   alijoooon1400
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • ای تخمه سگ مگه افغانی هستی که اینجوری نفشتی لاشی ...
   کیرم تو داستانت کیری


  •   @iliya@
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • یعنی به نگارشت ریدم خدایی ننویس داداش آقا من اصلا میگم تو واقعی اون خانمه هم واقعی اصلا سگ خور داستانتم واقعی مادر معلم فارسیت رو گاییدم


  •   kokarostam
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • بیسواد


   فقط چند خط خوندم. متوجه نشدم چی نوشتی. شاشیدم توی قلمت و کف دستت و توی گوشت.

   ها کوکا


  •   85_Behrouz--85
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • خیلی چرت و پرت ریده بودی روی کاغذ، آخه کیرم توی کونت یه ذره مثل آدم مینوشتی مزخرفاتت رو، مگه کونت میذاشتن وقت نوشتن که اینقدر بد نوشتی جقی


  •   NicKluS
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • بعله


  •   mamadkaraji
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • رفیق تو وضع ات واقعا خرابه!
   دکتر لازمی!


  •   sexxy.boy52
  • 3 ماه،1 هفته
   • 0

  • یعنی کیر ترامپ تو ماتحتت بااین ادبیاتت


  •   r76m
  • 3 ماه
   • 0

  • با افتخار یکی از تخمی ترین داستان های سایت...


  •   nima_rahnama
  • 3 ماه
   • 1

  • چی میگه این زبون بسته؟؟


  •   آقا_حسین
  • 3 ماه
   • 0

  • همینطوری گفتی پاشو میخوام بکنمت اونم ب زنی ک تاحالا بهت نداده بود؟ مگه جنده بوده یارو
   کس کش تو زن بیاد تو تختت 3 ساعت فقط گوه خوری میکنی ک مثلا واس با دومم بیاد حالا تو میگی بکش پایین میخوام بکنمت؟ (dash) (dash) (dash) (dash) (dash) (dash)


  •   ناصر39
  • 3 ماه
   • 0

  • احترام به خواننده یعنی حداقل غلط املایی نداشته باشی ! واقعا متاسفم! ترویج سکس بدون کاندوم ! سکس بدون احساس ! فقط دیسکلایک


  •   مسیحـا
  • 3 ماه
   • 0

  • بی این سابقه‌ست حجم از ریدن!


   پ.ن:به زبون خودت نوشتم که متوجه بشی احمق.


  •   Kon.kone.maher
  • 3 ماه
   • 0

  • به چه زبونی بود این؟؟


  •   saeed-mrz
  • 3 ماه
   • 0

  • آقایون خانومها کسی هست بفهمه ایشون کجایی هستن و با لهجه کدوم ایالت حرف میزنن؟


  •   shahx-1
  • 3 ماه
   • 4

  • دوستان احتمالا مسئول فروشگاه موقع کردنش تو انبار ابشو خالی کرده تو گوش این که باعث شده مغزش پر از اسپرم بشه و اتصالی کنه که درنتیجه اینجوری حرف بزنه اون نودو پنج هم سایز لپهای کونش بود که مسئول فروشگاه موقع کردنش بهش دستور میداده سفت بگیره و باز نگهشون داره که بتونه تخماشم جا کنه توش!!! (biggrin) بقیشم اثر جقهای زنجیره ای روزی یازده بارشه بهش سخت نگیرین!!!! (biggrin)


  •   sexman222
  • 3 ماه
   • 0

  • یه مشت جقی بیسواد میشینن کسشعر مینویسن ادمینم راحت اکسپت میکنه


  •   shiraz-m-m
  • 3 ماه
   • 0

  • یه دور بخون ببین خودت میفهمی چی بلغور کردی جاکش،حیف کیررر که نثارت بشه سینیه خیار سبزی فروش محلمه امون تو کونت


  •   hesabdar22
  • 3 ماه
   • 0

  • کس شر
   این چیه نوشتی چقی
   نخونی بهتره لاقل غلط املایی ننویس لاشی


  •   armin_raad
  • 3 ماه
   • 0

  • ریدی با این نگارشت استاد قارگوز


  •   Truckdriver
  • 3 ماه
   • 0

  • ماشاالله همه جور فحشی دوستان نصیبت کردن دیگه لازم نیست به خودم زحمت بدم


  •   توت.فرنگی
  • 3 ماه
   • 1

  • خیلی حال بهم زن نوشتی،تو میدونی ممه ۹۵ یعنی چی،ممه ۹۵ قطعا افتاده پایین و نوک قهوه ای ،زنی هم که ممه ۹۵ داره قطعا چاقه
   خاک به سرت با این چشات


  •   iman.shahvanii
  • 3 ماه
   • 0

  • كسشعر محض بود


  •   mioihisiein
  • 3 ماه
   • 0

  • تخیلات مغزی یک مجلوق (dash)


  •   Bikas2322
  • 3 ماه
   • 0

  • اول جقی بابای کسکشت دوم اینکه بچه کونی جقی بلد نیستی داستان بنویسی گوه میخوری مینویسی با این نگارش تخمیت سوم اینکه برو بشین فیلم سوپر بزار جقتو بزن عمو بدو افرین


  •   Makan55
  • 3 ماه
   • 0

  • نمیدونم به چه زبونی نوشتی تا حداقل ترجمه کنم داستانتو ، بخونم شاید جالب باشه ?


  •   Arashdarbdar
  • 3 ماه
   • 0

  • کیرم پس یقه‌ی معلم ادبیات کسکشی که بهت نوشتن یاد نداد مخم گوزید چند خط خوندم


  •   hesammosbat27
  • 3 ماه
   • 0

  • ده خطشو خوندم هیچی نفهمیدم با این انشات خخخخ
   میخوای بنویسی مث ادم بنویس


  •   afate_e_sorkh
  • 3 ماه
   • 0

  • احساس کردم داری میری برینی گفتی وسط راه یه کس و شعریم بنویسم
   آخه این چه نگارشیه .شاش داشتی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو