سکس من و کاربر سایت شهوانی

1390/08/11

سلام امیر هستم 24 از تهران قبلا سکس زیاد داشتم این داستان هفته پیش واسم اتفاق افتاد گفتم خالی از لطف نیست بنویسم و این اولین باره که من داستان سکسی مینویسم جنبه داشته باشین بخونید و فحش ندین
حدود 1 ماهی میشد فکر کنم تو سایت شهواین عضو شدم و گاهی شیطونی میکردم میرفتم توی چت با بچه ها شوخی میکردم و گاهی آی دی میدادم واسه ی سکس چت تو همین روز ها بود که یکی من رو ادد کردش اومد یاهو بعد از آشنایی گفت اسمش مرجان((مستعار وگرنه اسمش چیز دیگه ست)) 28 ساله از تهران کرج ازش پرسدم مجردی یا متاهل گفت که مطلقه م منم نیشم تا بنا گوش باز شد سایز سینه رو پرسیدم گفت 75 خلاصه شروع کردیم به سکس چت اونم خیلی حشری بود من زیاد حس و حال نداشتم اما یه کم که گذشت دیدم بابا من دارم از زور شهوت میمیمرم هرچی خواهش تمنا کردم شماره ت رو بده سکس تل کنیم قبول نکرد.

خلاصه برنامه ما شده بود من هر سری از دانشگاه یا سر کارم((مدرسه))میومدم تو باشگاه سریع وارد اینترنت میشدم و چند دیقه بعد هم مرجان پیداش میشد حسابی سکس چت میکردیم حالا کلی از داستان رو فاکتور گرفتم یه سری بهم گفت اهل سکس واقعی هستی گفتم آره از خدامه خلاصه هی میگفت بیایی پیشم چیکار میکنی چیکار نمیکنی منم میگفتم اینجوری و اونجوری خلاصه تا اینکه من وب گرفتم بهش وب دادم از جمال کیر ما خیلی خوشش اومده بود عین بقیه ادعا ندارم که مال ما خیلی گنده ست و جر میده یا کلفته ولی انصافا خوشگله من که از دیدن کیرم لذت میبرم هههههه فردا نه پس فردای اون روز اونم وب گرفته بود ناگفته نماند زمانی که بچه ها نیومده بودن باشگاه یا بعد از تموم شدن کل سانس ها من بهش وب میدادم اونم بهم وب میداد ولی ساعت 7 میذاشت میرفت میگفت کار داره تا اینکه بهم شماره داد و یه سری باهاش سکس تل کردم خیلی حال کرده بود منم از صدای خوشگل و ناز و آه و ناله هاش کسخول میشدم خلاصه گفت میخواد باهام سکس واقعی بکنه منم کیر تو کونم جفتک مینداخت تا اینکه قرار شد شنبه یا یکشنبه که دانشگاه ندارم برم پیشش خونه ش کرج بود قرارمون شد واسه یک شنبه صبح ساعت 9 دم مترو گلشهر کرج من ساعت 20 دیقه مونده به 9 اونجا بودم که 10 دیقه بعد هم اون اومدش کلی از خوش قولی همدیگه تعریف کردیم من چون ماشین نداشتم سوار شدیم رفتیم سمت . . … کرج پسر داییم یه خونه مجردی داره اونجا با رفیقاش گاهی شیطونی میکنن بهش زنگ زده بودم هماهنگ بودم برم کلید بگیرم خلاصه رفتم کلید بگیرم ماشینش رو هم داد گفت با ماشین برین ولی منو سر راه برسون کارگاه ((یه کارگاه ام دی اف و کابینت سازی دارن))رسوندمش دم کارگاهشون کلید گرفتم سر راه هم یه کم خوراکی گرفتم رفتیم دم خونه پسر دایی تو طبقه 3 یه خونه مثلا آپارتمانی رفتیم بالا راستی از مرجان نگفتم قدش تقریبا 5 سانت از من کوتاه تر بود البته با کفش پاشنه بلندی که پوشیده بود موهاش رو رنگ کرده بود یه مانتو مشکی تا رو زانو با شلوار مشکی پارچه ای یه شال سفید یه کیف دستی کوچیک مشکی هم داشت بهش هم گفتم این چه لباسیه چون من رنگ مشکی رو دوست ندارم به خاطر غمش خیلی خوشگل نبود که بگم وووووووووووی عجب تیکه ایه ولی انصافا صورت قشنگ و ملیحی داشت ولی اندامش ناز بود خلاصه رفتیم بالا و یه کم حرف زدن و کس شعر گفتن بهم گفت خیلی با مزه و باحال هستی ولی خب من یه جور دیگه در موردت فکر میکردم منم بهش گفتم برات گفته بودم که خوشگل نیستم تو وب هم منو دیدی و عکسمو دیده بودی البته زشت هم نیستما تیریپ و چهره م معمولیه منم یه پیرهن صورتی و یه شلوار سرمه ای با کفش چرم پوشیده بودم.خلاصه حرفا تموم شد گفتم نمیخوای لباستو در بیاری گفت تو در بیار گفتم من در بیارم که کلا لخت میشم گفت عیب نداره گفتم بی خیال در بیار دیگه خلاصه با اصرار من مانتو و شالش رو در آورد که دیدم یه تاپ خوشگل سفید پوشیده تا بالای نافش از بالاش هم سینه هاش معلوم بود سوتین هم نبسته بود نوک سینه هاش از زیر تاپ حسابی تابلو بود بی اختیار رفتم سمتش و بغلش کردم لبامو رو لباش گذاشتم شروع کردم میک زدن لباش بعد زبونمو کردم تو توی لباش با زبونش بازی کردم دستامو روی پهلو هاش میکشیدم چون توسکس چت گفته بود دلش میخواد پهلوهاش رو بمالم دوست داره لب پایینش رو تو لبام گرفتم محکم میک میزدم دندونامو رو لبش گذاشتم فشار دادم که دیدم یه تکون خورد دردش اومده بود دستمو کردم زیر تاپش پشت قفسه سینه و کمر و پهلوهاش رو حسابی میمالیدم لباشو ول کردم اومدم زیر چونه ش بعد زیر گردنش رو لیس زدم اومدم پایینتر که سرشو بالا آورد منم زیر گردنش رو لیس زدم و بوسیدم لبامو روش میزاشتم با دندون گردنش رو میگرفتم گاز میزدم یواش زبونمو کشیدم بالا تر روی گوشاش گوش سمت چپش رو بوسیدم لاله ش رو تو لبام گرفتم شروع کردم میک زدن و عمیق نفس میکشیدم و نفسمو میدادم توی گوش و گردنش که سرشو جمع میکرد عقب یواش یواش دستمو بردم زیر سینه هاش زیر سینه هاش رو گرفتم سینه هاش رو فشار دادم بالا مثل بلند کردن بعد دستمو رو سینه ش کشیدم نوکش رو میمالیدم دو دستی سینه هاش رو چسبیدم فشار دادم تو دستام میچلوندم و محکم میمالیدمشون همزمان هم لباش رو میخوردم و زیر گردنش رو لیس میزدم که دستاش رو انداخت زیر تاپش و کشید بالا درش آورد گفت انگار تو خیال نداری منو لخت کنی منم گفتم دوست دارم خودت لخت بشی عزیزم یه نیگاه بهم کرد و شروع کرد لبامو خورد منم تحریک شدم حسابی لباش رو میک میزدم سینه هاش رو محکمتر فشار میدادم که دیگه یواش یواش داشت صداش در میومد اومدم زیر گردنش و لیس زدم رسیدم بالای سینه هاش گفت بریم تو اتاق گفتم اتاق و انیجا فرقی نداره چون تخت و مبلی در کار نیست عزیزم باید همین جا رو زمین رو پتو باشیم گفت پس همینجا خوبه گرفتمش تو بغلم و نشستم رو زمین که پا شد شلوارشو در آورد خواست شرت رو در بیاره که گفتم در نیار اون مال منه اومد جلوم نشست و دکمه های پیرهنم رو باز کرد و زیر پیراهن رکابیم رو درش آورد دستشو انداخت کمربندم رو باز کنه بالاتنه م رو کشیدم عقب تا راحت بازش کنه باسنمو بلند کردم پاچه های شلوارمو گرفت درش آورد اومد سمتم که تو بغلم گرفتم نشوندمش سرشو گذاشتم رو بازوی راستم و لباش رو میخوردم و سینه هاش رو میمالیدمشون زیر گردنش رو لیس میزدم و سینه هاش رو فشار میدادم واقعا سینه های خوشگل و مشتی داشت عین دو تا پرتغال درشت که نوک در آورده باشه و چسبونده باشن به بدنش کشیدمش بالاتر و شروع کردم سینه هاش رو خوردم حسابی میکردم تودهنم میک میزدم نوکشون رو گاز میگرفتم و میخوردم خیلی حشری شده بودم سینه هاش خفن حشریم کرده بود لای سینه هاش رو لیس میزدم میکردم دهنم میخوردم دست چپمو بردم پایین روی شیکمش میکشیدم و میبردم پایینتر گذاشتم رو شرتش که کوسش رو بمالم دستم حسابی خیس شدش خیلی حال کردم از روی شرت کوسش رو میمالیدم و سینه هاش رو یکی یکی تو دهنم میزاشتم گاز میزدم و میخوردم که یه دفعه به صدا در اومد کیرتو درش بیار میخوام بخورمش گفتم جون عزیزم زده بالا انگار گفت آره دیووونه م کردی عزیزم درش بیار گفت نه عزیزم هنوز زوده من خیلی کار دارم باهات گفت نه من میخوام گفتم هیچی نگو کار من تموم شد میدم بخوریش عزیزم به وقتش میدم بهت خوابوندمش رو پتو اومدم روش شروع کردم ازش لب گرفتن جفت سینه هاش رو دو دستی گرفته بودم میچلوندم بعد اومدم پایین سینه سمت چپش رو دو دستی گرفتم حسابی فشارش دادم گفت آیییییییییی درد دارهههههههه یواش دیووونه همینجور که فشار میدادم گذاشتم توی دهنم میک زدم همچین فشارش میدادم که حسابی سفت شده بود نوکش رو با دندون میگرفتم فشارش میدادم میکردم دهنم محکم میک میزدم عین خوردن شیر از سینه ولی محکم تر میک میزدم سینه ش رو از تو دستم درش آوردم جای انگشتام روش مونده بود خداییش بدن واقعا نازی داشتش معلوم بود قبل اینکه بیاد حسابی به خودش رسیده بود منم مشتی صاف صوف کرده بودم بگذریم اومدم پایین لای سینه هاش رو لیس زدم میبوسیدم و لیس میزدم میومدم پایین رسیدم به نافش زبونمو دور نافش میچرخوندم میلیسیدم لبامو رو نافش گذاشتم زبونمو کردم توش لیس میزدم بعد لبامو رو نافش سفت کردم یه فوت اساسی کردم ههههههههههههه یه صدای خفن در اومدش ببخشید عین صدای گوزیدن من عاشق این کارم بچه های کوچولو خواهرم رو بغل که میکنم لبامو رو شیکمشون میزارم فوت میکنم اونا یکی 3 سالشه یکی 4 سالش کلی ذوق میکنن . . . . مرجان با این کار من یه دفعه کوپ کرد گفت چیکار مکینی گفتم چیکار داری دوست دارم بازم تکرار کردم زد زیر خنده گفت نکن دیووونه قلقلکم میاد چند بار دیگه رو جاهای مختلف شیکمش اینکار رو کردم زبونمو از روی نافش گشیدم رو پهلوی چپش لیس میزدم با دستام پهلوهاش رو میمالیدم و زبون میکشیدم رو پهلوهاش و میبوسیدم اومدم پایین اونم نفساش به شماره افتاده بود رسیدم به لای پاهاش میخواستم هم اذیتش کنم هم حسابی حشری بشه روی رون پاش رو زبون زدم میبوسیدم میومدم پایین داخل کشاله پاش رو لیس میزدم میبوسیدمش رسیدم به زانوش کنار زانوش رو لیس زدم پاش رو گرفتم تو دستم گرفتم بالا پشت ساق پاش رو لیس میزدم اونم دیگه صداش اساسی در اومده بود و اه میکشید که اومدم پایین . . . خلاصه کلی پاهاش رو لیس زدم و بیوسیدم که نمیگم داستان طولانی میشه رسیدم به شرتش لبامو رو شرتش گذاشت یه بوس ریز زدم دندونای پایین رو گذاشت رو سوراخ کوسش فک بالا هم روش کوسش رو با دندونام فشار دادم سرمو آوردم پهلوش یه گوشه شرتش رو با دندون گرفتم کشیدم پایین از بس تنگ بود پایین نمیومد اومد این سمتش رو هم کشیدم پایین بعد لبامو رو کوسش گذاشتم یه بوس دیگه از رو شرتش اون قسمت شرتش که کوسش توش بود با دندون گرفتم کشیدم یه کم اومد پایین تر همین جور تکرار کردم دو سه بار از پهلوها و وسطای شرتش گرفتم با دندون تا کامل در اومدش پایین شرتش رو آوردم جلو دهنمو باز کردم انداختم رو شکمش اومدم پایین دیدم ووووووووووی عجب کوس هلویی از اونی که تو وب دیده بودم خوشگلتر بود بهش گفتم مرجان گفت جونم عزیزم جون عشق من جون شما خیلی حال کردم گفتم عزیزم بخورمش؟گفت آره گل من بخورش بکنش جرش بده دارم میمیرم تو کشتی منو کی میخوای بکنی پس؟
گفتم هر وقت نوبتش بشه خم شدم لای پاهاش جفت پاهاشو هم تو دستام گرفتم لبامو رو کوسش گذاشت یه بوس به وسطش زدم زبونمو رو سوراخ کوسش گذاشتم لیس زدم اومدم بالاتر زبونمو وسط کوسش فشار میدادم که رفت لای چاکش لاش بالا پایین کردم اومدم بالا روی چوچولش زبونمو کامل کشیدم بیرون روی چوچولش فشار میدادم و لیس میزدم دیگه از مرجان چی بگم که واقعا داشت خودش رو کنترل میکرد یعنی خودش بعد بهم گفت که میخواسته فریاد بزنه ولی میترسید صدا بره بیرون کوسش خیلی مشتی بود یه ذره لباش بیرون بود و یه کم خاکستری شده بود ولی سوراخ خوشگل صورتی داشت چوچولش هم باید با دست لاشو حسابی باز میکردی تا باز بشه دوباره زبونمو کردم لای چاک کوسش و شروع کردم لیس زدن یه پاش رو گذاشتم رو شونه م شروع کردم با شصت دست چپم چوچولش رو مالیدن که جفت پاهاش رو انداخت دور گردنم فشار دادن فهمیدم که نزدیک ارضا شدنشه واس همین زبونمو دور کوسش میکشیدم بیشتر سمت رونش که نزدیک کوسش بود نمیخواستم زود ارضا بشه اونم دستشو رو سرم میزارشت هول میداد سمت کوسش لبامو گذاشتم روی چوچولش شروع کردم میک زدن چوچولش رو میک میزدم با دستام سینه هاش رو میمالیدم پستوناش تو دستام گرفته بودم فشار میدادم چوچولش رو ول کردم زبونمو رو سوراخ کوسش گذاشتم لیس میزدم مزه خوبی نداشت ولی بد هم نبود اما بوی خوبی داشت معلوم بود فکر کنم بهش فا یا فوم میگن چی میگن بعد اصلاح به کوسش زده تا بوی خوبی بده زبونمو توی کوسش عقب جلو میکردم یه دستم رو چوچولش یه دستم رو سینه هاش میمالیدم زبونمو از کوسش در آوردم لای سوراخ کوسش و کونش کشیدم اینو تو سکس چت یه خانوم که سی سالشه یادم داده البته خودم میدونستم ولی متوجه نشده بودم خیلی حساسه خلاصه لای سوراخ کوس و کونش رو لیس میزدم دیدم صداش در اومد ذوق کردم ادامه دادم بعد زبونمو رو سوراخ کوسش کشیدم آب کوسش رو که میومد بیرون((البته نه آب ارگاسم و ارضا شدن ترشحات کوسش منظورمه))با زبونم میکشیدم روی سوراخ کونش خیسش میکردم گفته بود که از کون سکس داشته سوراخ کونش رو خیس میکردم و زبونمو توش فشار میدادم که زبونم یه کم رفت توش انگشت وسطمو کردم داخل سوراخ کوسش زبونمو داخل کونش فشار میدادم دیگه به اوج رسیده بود داشت دیوونه میشد یه دستم که دیگه اومده بود روی رون پاش رو گرفت از زیر برد زیر کونش انگشتمو گرفت فشار داد به کونش یعنی بکن توش منم انگشتم کردم توی دهنم بعد کردم توی کونش خیس کردم یواش یواش فشار دادم توکونش به سختی توش میرفت معلوم بود خیلی وقته کیر توش نرفته به هر زحمتی بود کردم توش انگشت اشاره دست راستم رو هم کردم تو کوسش یعنی انگشت وسط تو کون اشاره توکوس شروع کردم عقب جلو کردن که آخ و اوخش متوالی شد و تند تند ناله میکرد منم اومدم بالا لبامو رو چوچولش گذاشت شروع کردم به میک زدن و خوردن و گاز گرفتن و تند تند انگشتام رو تو کوس وکونش عقب جلو کردن که دیدم داره باسنش رو میاره بالا و پایین میکنه خودشو میکوبه به زمین فهمیدم داره ارضا میشه منم سرعتمو بیشتر کردم دیگه تقریبا داشتم انگشتامو تو کوس وکونش میکوبیدم و چوچولش رو گاز میزدم که با تکون های خیلی شدید ارضا شد پاهاش هم انداخته بود دور گردنم واقعا داشتم خفه میشدم چون دستم زیر گردنم بود دماغم هم روی چوچولش نفصم داشت بند میومد ولی خودمون این خانوما موقع ارضا شدن زورشون خیلی زیاد میشه ها وقتی دیدم تکوناش تموم شد با دست چپم زدم رو شیکمش که بابا من تسلیم شدم pin fall تو کشتی کج ههههه دستمو رو شیکمش میزدم که پاهاشو شل کرد گفتم بابا خفه م کردی گفت ببخشید عزیزم وای مرسی انقدر رفتم تو حس و حال کردم که نگو اصلا هیچی واسم مهم نبود جز این لذت قشنگ لب لوچه م رو که خیس شده بود رو با دستم تمیز کردم اومد بالا سرمو تو دستاش گرفت شروع کرد لب گرفتن منو خوابوند زمین افتاد روم لبامو میخورد دستشو دیووونه وار رو بدنم تکون میداد بالا پایین میکرد اصلا معلوم نبود چیکار میکنه لبامو از رو لباش جدا کردم گفتم چیکار میکنی گفت حرف نزن حالا نوبت منه بگیر بخواب اگه حرف بزنی و بگی الان نه و وقتش نشده میکشمت خنده م گرفت گفتم باشه خوابیدم اومد شروع کرد زیر گردنم رو لیس زدن دستشو هم کرد توی شرتم کیرمو گرفت دستش گفت جووووووووون عجب کلفت شده میخوام بخورمش گفتم مال توئه عزیزم ولی میدونی که زود میاد باید بخوری آبش بیاد بعد بکنمت عزیزم گفت میدونم کاری به من نداشته باش بگیر بخواب حرفم نزن از حرفاش خنده م گرفته بود با عجله شرتمو در آورد کیرمو که دید یه آهههه خوشگل از دهنش در اومد سر کیرمو فشارش داد سرشو برد نزدیکش زبونشو روش کشید لیسش زد یه آهه کشیدم گفت جون عزیزممممممم مال خودمه سرشو کرد توی دهنش شروع کرد مک زدن در میاورد دوباره میکرد تو دهنش سرشو میخورد یواش یواش شروع کرد سرشو عقب جلو کردن کیرمو تو دهنش میکرد تا نصف تو هنش گذاشت لباشو روش قفل کرد زبونشو تو دهنش رو کیرم میچرخوند لیس میزدش واقعا به اوج رسیده بودم کیرمو درش آورد زبونشو زیرش میکشید ولیس میزد بالا پایین میرفت تخمامو هم با دستش گرفت میمالیدش بعد رفت سراغ تخمام گفت میخوام یه کاری کنم که خیلی دوست داری گفت میخوای چیکار کنی عشقم من خیلی کارا دوست دارم تخمامو گذاشت توی دهنش شروع کرد به خوردن با یه دستش هم کیرمو میمالیدش من عاشق این کار هستم موقع ساک زدن کیرم یکی یکی تخمامو میکرد تو دهنش فشار میداد کیرمو میمالیدش وای خیلی خیلی درد داشت ولی به لذتش می ارزید یه دفعه با دندونش پوست تخممو گرفت گاز زد که یه آِ بلند کشیدم دستمو رو شونه ش کشیدم گفت چیهه گفتم دیووونه سوراخش کردی حواست بود؟گفت تو منو گاز میزدی چیزی نمیگفتم خلاصه یه کم چونه زدیم گفت الان خوبش میکنم زبونشو گذاشت روش شروع کرد لیس زدن میکرد تو دهنش تخمامو حسابی میخورد دوباره کیرمو گذاشت تو دهنش رفت لای پاهام نشست منم پاهامو انداختم رو شونه هاش سرشو رو کیرم خم کرد دستاشو گذاشت کنار پهلوهام سرشو رو کیرم فشار میداد تا ته بره تو دهنش عوق زد درش آورده یه سرفه کرد دوباره گذاشت تو دهنش چند تا فشار داد باز عوق زد در آرود چند تا سرفه کرد گفتم مگه مجبوری؟گفت فضولی نکن دوست دارم خلاصه چن بار اینکار رو تکرار کرد کیرمو تا ته گذاشت تو دهنش لباشو رو کیرم محکم کرد و تخمامو گرفت شروع کرد مالیدن وای داشتم کسخول میشدم با یه صدای شششششششششششییییی از تو دهنش در آورد شروع کرد لیس زدنش بازم تخمامو گذاشت دهنش دستشو دور کیرم حلقه کرد اون یکی دستش رو هم من گرفتم انداختم دور کیرم دو دستی کیرمو میمالیدش و تخمام رو میخورد دیگه داشت آبم میومد بهش گفتم مرجان دارم میام آییییییی درش بیار ولی سرشو تکون داد بالا اوم کرد یعنی نه دو دستی کیرمو میمالید و تخمامو میخورد بعد یه دفعه گذاشت تو دهنش شروع کرد میک زدن سر کیرمو تو دهنش گذاشته بود تنه کیرم تو یه دستش میمالید و تخمام رو فشارش میداد که آبم با فشار اومد توی دهنش همین جور کیرم داشت آبمو تو دهنش پمپاژ میکرد اونم اوم اوم میکرد منم پاهام شل شد و از رو شونه هاش افتاد دستام هم افتاد طرفین بدنم ولی اون هنوز داشت کیرمو میک میزد بعد کیرمو ازدهنش در آورد و آبمو با یه صدای قلوپ مانند قورتش داد دوباره کیرمو دستش گرفت شروع کرد میک زدن منم عجیب قلقلکم میومد بهش میگفت بسه نکن ولی توگوشش نمیرفت کیرمو میک میزد زبونشو روش میکشید گفت آبت عجب خوشمزه بود نمیخواستم بخورمش ولی دیدم شیرینه خوردمش گفتم عزیزم من هر روز شیر و عسل مواد شیرین میخورم واس همینه((آقایون میتونن امتحان کنن من شنیدم فکر کردم کس شعره ولی امتحان کردم دیدم درسته)) خلاصه با اصرار من کیرمو از دهنش در آورد اومد خوابید تو بغلم شروع کردیم لب بازی گفت امیر گفتم جوووووونم عزیزم گفت نمیخوای بکنی؟گفتم عزیزم انقدر ازم آب رفته که نگو یه استراحت کنیم میکنم گفت باشه پا شدم رفتم سراغ چیزایی که خریده بودم دلستر رو آوردم با پسته و مغز گردو و کرانچی نشستیم خوردیم بعدش مرجان گفت گشنشه رفتم از بیرون غذا گرفتم اول میخواستیم بریم بیرون ولی گفتم بیرون حال نمیده میخوام از تمام لحظات با هم بودن استفاده کنیم خلاصه رفتم دو پرس غذا گرفتم آوردم رفتم دنبال بشقاب تو دو تا کابینتی که تو آشپزخونه بود دیدم به به یه بسته کاندوم و یه اسپری تو کابینته گفتم دم پسر دائیم گرم بابا جنسش جوره آوردم نشون مرجان دادم نفهمید اسپری چی هست ولی تابلو بود مال تاخیریه زنگ زدم پسر داییم گفت بزنش رو تخمات وقتی که حسابی راستی یخش میکنه تا دلت میخواد تلمبه بزن منم توکونم عروسی بود خلاصه ناهار خوردیم دراز کشیدیم تلویزون نداشتن یعنی هیچی نبود اونجا فقط یه فرش و موکت چند تا بالش و پتو با مرجان ظرفا رو شستیم اومد تو بغلم خوابید من باشرت بودم ولی اون لخت تو بغلم که خوابید گفت تو که رفتی راستش با خودم ور رفتم خیلی حشری شده بودم گفتم پس حسابی بهت خوش گذشته گفتم ارضا شدی گفت آره ولی یه جوری بود از ارضا شدنم بدم اومد دلم میخواست کیرت تو کوسم باشه با این حرفش یواش یواش کیرم داشت سیخ میشد.آخ خسته شدم بچه ها تا اینجا رو داشته باشین تا بقیه ش رو که کردن مرجان جونم هستش فردا براتون میزارم

نوشته: امیرجون


👍 0
👎 0
57424 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

304123
2011-11-02 21:57:40 +0330 +0330
NA

مگه مجبورى كس شعر بنويسى يك كلمشم باور نكردم اونجا كه گفته بود ابت شيرينه از خنده مردم

0 ❤️

304125
2011-11-07 08:10:44 +0330 +0330
NA

کس شعر خالص . . .

0 ❤️

304126
2011-11-07 08:27:47 +0330 +0330
NA

چی بگم والله…
در کل بد نبود

0 ❤️

304127
2011-12-20 08:07:16 +0330 +0330
NA

b nazaram rast bood vali tekrari bood, chize jalebi nadasht

0 ❤️

304128
2012-04-02 16:34:57 +0430 +0430
NA

فکر کن باور کردیم مثلا اما تو عمرت کس رو از فاصله ده متری هم ندیدی

0 ❤️

304129
2012-07-30 18:21:14 +0430 +0430
NA

من یه سوالی دارم می شه تو این سایت به کسی اعتماد کرد؟؟؟؟؟؟؟ … این یه حماقته وهیچ دختری اینکارو نمی کنه … زنای خیابونی هم که به خودشون زحمت نمی دن بیان سایت تا سر خیابون نرفته هزارتا مشتری پیدا می کنن به این نتیجه می رسیم این داستان کاملا غیر واقعی بود وشما سرکاربودید … خسته نباشید11

0 ❤️

304131
2012-10-30 01:50:29 +0330 +0330
NA

بچه بود …خورد شما ببخشینش

0 ❤️

304132
2012-10-30 01:52:27 +0330 +0330
NA

بی خیال بچه بود …خورد>

0 ❤️

304135
2013-01-15 05:41:02 +0330 +0330
NA

خيلي طولاني و بيمزه بود…من كه حوصله نكردم تا آخرشو بخونم

0 ❤️

304137
2014-07-11 12:23:18 +0430 +0430
NA

age inja kasio peida kardi maro ham morafi kon

0 ❤️

531941
2016-02-27 00:33:48 +0330 +0330

سلام،این داستان!حاوی چند نکتهٔ علمی!-آموزنده!بود،و البته بسی باعث انبساط خاطر،خوش گذشت و …مرسی

0 ❤️

581398
2017-02-27 16:32:26 +0330 +0330

salam mishe be manam moarafish koni marjan khanomo ta manam bokonamesh

0 ❤️Top Bottom