سکس واسه گرفتن رضایت

  سلام مینام 38 سالمه داستان واسه سال قبله 96 که شوهرم با یکی دعواش شد حسابی چک و لگدیش کرد یارو هم شکایت کرد چون شاهد داشت هم دوربین جلوی مغازه که درگیر شده بودن خودش یه مدرک بود دیه بریدن ما هم تازه خونه خریده بودیم با وام و قرض دستمون خالی بود که بعد چند بار مامور فرستادن به خونه و مغازه اخرش یه روز صبح زود بردنش بازداشت شد طرفم ول کن نبود باید 6.200 شش میلیون و دویست واریز میکرد تا رضایت بده چند روزی بازداشت بود از بدشانسی با برادر و پدرش قهر بود پیش اونا رفتم ای کاش نمیرفتم با کلی تحقیر و کنایه اخرش گفتن ما هم نداریم اون موقع که میزد باید فکر اینجاش هم میکرد خانواده منم که یکی میخاست به اونا کمک کنه چتد باری با خواهر شوهرم رفتم محل کارش ولی رضایت بده نبود تا یه روز که رفته بودم پیشش که ببینم رضایت میده یا نه گفت هر دیقیقه نیاین اینجا محل کارمه کارتش رو داد که تلفنی حرف بزنیم رفتم خونه عصری زنگ زدم خیلی مستقیم گفت که پول نداری بدی اشکال نداره بیا ببوسمت بعد رضایت میدم که گفتم این کاره نیستم و شوهرم رو دوست دارم گفت حالا تصمیم با خودته کار ندارم چند روز دیگم.گذشت نتونستم پول جور کنم خواهرش که در جریان بود گفت قبول کن یه باره دیگه ولی تو مکان خودش نرو بیار خونه خودت امکان داره فیلم بگیره گفتم خب گیرم دادم بهش اگه رضایت نداد چی گفت میخای تو فیلم بگیر اگه رضایت نداد تو تهدیدش کن که واسه گرفتن رضایت اغفالت کرده که گفتم خل شدی خودم از خودم فیلم بگیرم که خلاصه با کلی کلنجار رفتن با خودم.بعش زنگ.زدم گفتم.چه تضمینیه که بعدش زیر حرفت نزنی گفت قسم میخورم به جون بچم دیگه تصمیم با خودته یا اعتناد میکنی یا نه فکرام کردم چاره دیگه نبود فرداش زنگ زدم گفتم قبوله گفت امشب ادرس میدم بیا گفتم نه تو بیا خونه ما قبول کرد قرار بود ساعت 9 بیاد تا صبح بمونه صبح از خونه ما بریم که رضایت بده به خواهرش گفتم جریان رو گفتم بچه رو چه کار کنم به پسر 5 ساله دارم گفت اون رو غروب میام میبرم پیش خودم چون پسرم با خواهر شوهرم و بچش خیلی خوب بود خلاصه اومد بچه رو برد بهش گفتم مامان شب میام دنبالت از الکی چون نزدیک 9 خودش خوابش میبره نمبرفتم هم گریه نمیکرد خلاصه با کلی ترس و استرس 9 شد اقای الاق خان اومد دو تا غذا گرفته بود از من یکم.بلندتر سبزه بود من قدم 170 وزنم 55 بود و سفیدم اسمش سینا بود گفت غذا بخوریم گفتم من اشتها ندارم خودت بخور گفت تنها که نمیچسبه یکم خورد بقیش رو نخورد یکم نشست و یکم.چرت و پرت گفت اومد سمتم شلوارش رو کشید پایین گفت ساک بزن ایستاده بود منم زانو زدم مشغول ساک زدن اشاره به تخم کرد که بلیسم اونم انجام دادم شاید بگین چه راحت ولی ثانیه به ثانیش واسم سخت بود که گفت بسه لخت شو کمکم.کرد کل لباسام در اورد از سینم خورد شروع به پایین کرد رو مبل گفت بشین نشستم پام داد بالا کیرش رو با تفش خیس کرد گذاشت رو کسم با فشار داد داخل چند دقیقه تلمبه زد گفت پاشو برگرد برگشتم از پشت کرد تو کسم انقدر تلمبه زد که ارضا شدم از لرضیدنم.فهمید یکم صبر کرد چند تا دم کونم زد دوباره محکم.به تلمبه زدن کرد که ابش رو ریخت رو باسن و کمرم پاکش کرد یه نیم ساعتی دراز کشیده بودم که گفت داگی شو داگی شدم از پشت گذاشت تو کسم موهام رو کشید انقدر دم کونم زد که کونم بیحس شد محکم تلمبه میزد صدای خوردن شکمش به کونم کل خونه رو گرفته بود یه یه ربعی تلمبه زد که اورد بیرون دوباره ابش ریخت رو کمرم افتاد روم چند دقیقه خوابید روم بعد پاشد رفت دستشویی منم بعدش رفتم خودم رو شستم دو بار کرده بود دیگه کیرش پا نمیشد ساعت 11 بود گفتم خوابم گرفت میری یا هستی گفت نه هستم صیح با هم میریم واسه رضایت دادن اینو شنیدم خوشحال شدم از اینکه واقعا میخاد رضایت بده رفتیم بخوابیم اون خوابش برد من خابم نمیبرد نزدیک ساعت 3 بود که پاشد گفت اب بیار تشنمه اب اوردم خورد گفت باز لخت شو لخت شدم دمرم خوابوند دو تا بالش گذاشت زیر شکمم کونم بالا اومد چاک کونم باز کرد فهمیدم میخاد کونم رو بگاد قبلا کون داده بودم به شوهرم و دوست پسرم توف انداخت و با فشار کیرش دردم گرفت با انگشتش بازش کرد دوباره کیرش رو دم سوراخم گذاشت اروم اروم تو برد که وقتی خایه هاش به کونم خورد فهمیدم رفت داخل یکم نگه داشت اروم عقب جلو کرد کم کم تند تند تلمبه میزد انقدر محکم که شکمش به کونم میخورد صدای بلندی میداد و به جلو پرت میشدم سینه هام عقب جلو میشد موج کونم رو حس میکردم بعد چند دقیقه ابش رو تو کونم خالی کرد دو بار دیگه تا صبح از کوس و کون منو گایید که صبح شد چشام میسوخت از بیخوابی و کونم هم همینطور ساعت 7.5 زدیم بیرون به طرف دادسرا که اقا بالاخره رضایت داد شوهرم.ازاد شد پرسید پول از کجا جور کردی گفتم پول ندادم با خواهرت و بچه ها رفتیم خونش دلش سوخت رضایت داد خبر نداشت کوس و کونم رو جر داده بعد ازاد شدنم باز تماس میگیره یه چند باری دوباره بهش دادم نمیدونم چرا ولی میترسم ندم به شوهرم برسونه و زندگیم خراب بشه.


  نوشته: میترا

 • 21

 • 29
 • نظرات:
  •   saam_gy
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • جنده چرا کس میبافی خودد خارش داشتی دیگه


  •   happysex
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • لامصب ۵ بار کرد
   مطمئنی ۲ بارشو خواهر شوهرت نداده
   حالا اینا رو ول کن
   پاشو تشنته ، الان بچه ها برات آب میارن


  •   Ali.zer00
  • 1 سال،8 ماه
   • 2

  • بابا تو دیگه چقدر گشادی
   طرف تا خایه کرده تو کونت بعدش متوجه شدی


  •   AH_art
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • الکی الکی شوهرت کص و کونتو ب باد داد :\
   شایدم خودت ب باد دادی نمیدونم ..


  •   Nevermindd
  • 1 سال،8 ماه
   • 3

  • حالا تو که دادی رفت بحث نمیکنم باهات
   ولی ناموسن خار شوعرتو گاییدم که اینقد بی ناموسه


  •   کیرکلفت.محله
  • 1 سال،8 ماه
   • 2

  • آخ دلم درد گرفتش دهنت سرویس??????
   ثانیه به ثانیش برات سخت بودش بعد قبل از این به شوهرو دوست پسرت کون داده بودی ???????امدی ادای تنگارو در بیاری که دیدی این گوز برای این کون نیست


  •   mhrsl
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • تو که گفتی طرف گفته بیا ببوسمت چیطو شد که به کردن رسید پس؟؟؟


  •   Fazi63fazi
  • 1 سال،8 ماه
   • 2

  • داشتی زوری و به سختی میدادی بعد زرتی ارضا شدی؟؟؟!!!
   ما با علاقه و عشق میدیم کلی طول میکشه ارضا شیم
   کم طلاوت کن
   همیشه بکن


  •   Shervin305
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • یعنی کل داستان به کنار، اون منطق ته داستانت که میترسیدی به شوهرت بگه و زندگیت بپاشه واسه همین رفتی بازم بهش دادی هم یک طرف.


  •   rezasex20
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • شانس اوردی فقط یه بوس بود


  •   arash_xxxx
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • این داستانو قبلا یکی واسم تعریف کرد.توهم از یه جا شنیدی اومدی سوژه داستان کردیش.حالا به راحتیم زندان نمیفرستن بخاطر پنج شش میلیون .قسطیش میکنن هزار کوس شعر دیگه.باگ زیاد داشت داستانت .مثلا جور کردن خونه وغیره و بعدشم حشرتو نخابوندی باز میدیو از این چرتو پرتا. خلاصه خحالت بکس با این اراجیف خالی بندبت


  •   Hamidkosokoondoost3
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • تا جایی که میتونی بهش بده . بالاخره دو تا کیر داشته باشی بهتر از تک کیره. ی جاییی بدردت میخوره


  •   darya54
  • 1 سال،8 ماه
   • 2

  • نویسنده یا زن نیست.یا تا حالا سکس نکرده.آخه مگه با سکس زوری آدم ارضا میشه؟! بدون عشقبازی و بدون هیچ احساسی سکس کردن و ارضا شدن جزو عجایبه.فکر نکنم پورن استارا هم که شغلشون اینه به این راحتی ارضا بشن.ضمنا همچین مسئله ی رضایت رو بغرنج کرده که انگار طرف قتل کرده بوده.من تا حالا نشنیدم همسر مقتول هم برای رضایت گرفتن از خانواده ی قاتل همچین کاری بکنه.برای شش میلیون فوقش یه مدتی میفتاد زندان.بهتر از خود فروشیه همسرش بود که.اگه همسرش وسایل خونه یا حتی اگه طلا هم نداشت ،حلقه ی ازدواجشم میفروخت بهتر از این کار بود.حالا سکس بخاطر رضایتش هیچی ،اینکه بعد از اونم باز بهش داده دیگه خیلی عجیبه.برای همین میگم نویسنده زن نیست.احتمالا تراوشات مغزیه یک پسر یا یک دختر بچه ی پونزده ساله اس که هیچ تصوری از سکس واقعی نداره


  •   توانا۹۷
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • تو به شوهرت کمک نکردی تو خیانت کردی بهش بفهم نفهم


  •   gankr.koy
  • 1 سال،8 ماه
   • 2

  • باکصتانت،
   دلزه کردی آدمو از انسان بودن!


  •   سامان.اصف
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • آخر میترا یا مینا؟ به نظر من با همون سینا بمون چون اسماتون بهم میاد اسم بچتم اگه دختر شد بزار سیما اگه پسر نیما


  •   مسیحی۰
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • درست میگن بچه ها
   دلزده میکنی ادمو از انسان بودن.


  •   assalbanoo
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • از ترست نیس میخاری خخخ


  •   آپو
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • برای انسان بودن احترام قائل باشیم.


  •   Ateist
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • خوب کردی دادی، قشنگ دادی، اصلا خودمون گفتیم داده باشی، به نظر من واقعی بود، لایک


  •   zojzarbedari2
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • خاطره یا داستان خوبی بود .زن منم به دوس پسرس کون میداد که از راه رسیدم.و 3نفری حال کردیم و کون خودم هم گداشت .ضربه دری انجام میدیم .ام اف ام پولی هم هستیم


  •   کاربر_سایت
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • منطق اخر داستانت با من جماع کرد،واقعا واسه جندگی چه بهانه ها که اورده نشد،از دلسوزی و اتفاقی گرفته تا این.جنده خانوم


  •   Shainijon
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • ناموسا دمش گرم ، پنج بار تو کمتر از 12 ساعت کرده و آبش اومده ، راز موفقیتش چی بوده؟
   به تو هم که جا داره بگم جنده کی بودی تو ?


  •   hogol
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • کم کم تند تند کیرم توکص ننت


  •   Ahmad9797
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • خاک بر سر اون شاکیه ، این کوس وکون پاره گرون پاش دراومد، حتم دارم با شوهرتم سر خط دادن تو دعواش شده


  •   آ_میرزا
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • پ خودتم کونت میخاره پتیاره


  •   Koslis_kermani
  • 1 سال،6 ماه
   • 0

  • عزیزم میترسم چیه تو ک میگی دوس پسرم داری و بهش کون دادی پس کون لق دنیا راحت عشق حالت بکن


  •   Ashkanava
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • بلاخره یکی باید ایثار‌کنه دیگه?


  •   hamed010
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • اووووف بیادبه منم بده


  •   arash.abi
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • از فردا ملت تو خیابون با اونایی که زنشون خوشگله دعوا میکنن کتک بخورن
   زنشو بگان
   تخیل ات سکسی بود، لایک


  •   9820321
  • 4 ماه
   • 0

  • جنده چرا کس میبافی خودد خارش داشتی دیگه


  •   Efigol
  • 4 هفته
   • 0

  • بیا به ماهم بده خوب


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو