سکس و تباهی (1)

1391/07/06

سلام. من آرش هستم 23 سالمه این داستانو که میخوام واستون تعریف از 4-5 سال پیش شروع میشه.
سال اخر هنرستان بودم تو یکی از محله های جنوب تهران زندگی میکردم. هیکل واندام بدی نداشتم.تو فامیل که میگفتن بچه خوشگلم ولی به نظر خودم متوسط بودم .یه رفیق داشتم که سه سال هم با هم همکلاس بودیم این دو سال اخر که خار هنرستانو گاییده بودیم.یه بارش یادمه ته کلاس کیرامونو در اورده بودیم عکسمونو گرفتن بلوتوثش کردن .تا یه ماه دوست نداشتم بیام مدرسه.بگذریم مدرسه تموم شد و هیچ گهی با رضا نخوردیم دیپلمم نگرفته رفتیم سر کار.رضا چون سر زبون داشت دوست دختر زیاد داشت خوشگلم بود بهش حسودیم میشد.میگفتم بابا یکی هم واسه ما دستو پا کن مسخرم میکردو میگفت به من چه تو مثل اسگلایی.البته ناگفته نمونه خودشم اسگل بود تا اون موقع حتی از زیداش لبم نگرفته بود. یه روز دیدمش با هم رفتیم پارک قلیون بچاقیم گفت ارش جون مادرت مکان واسم ردیف کن گفتم چی شده گفت ندا(دوست دخترش)پا داده اینم اس ام اس اش. گوشیشو گرفتم دیدم به به چه اس ام اسایی راست کردم گفتم نه مکان ندارم ولی بد جوری به سرم زد که سکس رو تجربه کنم.اینم بگم تا اون موقع هیچ دختری رو حتی لمس هم نکرده بودم.میخ رضا شدم گفتم دوست دختر میخام.

بعد از سه روز بهم یه شماره داد گفت از ندا گرفتم منم زنگ زدم اولش تحویلم نمیگرفت اون موقع بود که ایرانسل خراب شده طرح قرمز داشت. نصف شبا مجانی بود.خلاصه رفتم رومخش بعد از یه هفته قرار گذاشتیم به خودم خیلی رسیدم تو بازار دوم نازی اباد قرار گذاشتیم من زود تر رسیدم .منتظرش بودم.هر دختری که میومد نگاش میکردم دختر خوشگلا که رد میشدن تو دلم میگفتم خدایا این باشه رد که میشدن افسوس میخوردم.بعد از ده دقیقه گوشیم زنگید گفتم الو گفت برگرد. برگشتم دیدم تو میدون یه دختره واسم دست بلند کرد. پشت تلفن گفت خودتی.منم گفتم اره.یه هو ضربان قلبم رفت رو هزار بار اولم بود .عرق کردم نزدیک بود تو اون 50 متر فاصله دو بار زمین بخورم.هرجوری بود خودمو جمو جور کردم رسیدم بهش اون خیلی ریلکس سلام داد و احوال پرسی کرد.من حالا که یه مقدار ارومتر شده بودم بهش گفتم بیا بریم پارک 17 شهریور که زیاد دور نبود.نشستیم رو نیمکت گرم صحبت شدیم.اسمش مریم بود هم سن بودیم قیافه معمولی ولی خوش اندام بود من که حتی روم نمیشد تو چشاش نگا کنم چه برسه به اینکه بخام باهاش بحث سکس راه بندازم.اون روز یه ساعت با هم بودیم وقتی داشت میرفت از پشت خوب وارسیش کردم .جوووووووون چه کونی داشت انگار میخاست مانتوشو جر بده بپره رو کیرم .مستقیم رفتم خونه رفتم حموم به عشقش همچین جقی زدم که موند یادگاری.

یه دو هفته ای گذشت منو مریم مرتب همو میدیدیم.تنها پیشرفتی که کرده بودم تونسته بودم تو خیابون دستشو بگیرم.پنج شنبه بود بعد از یه غروب خسته کننده که با هم بودیم با هم خدا حافظی کردیمو رفتیم.دیگه تحمل نداشتم مثل این اسگلا دستشو بگیرمو با هم بگردیم
دلو زدم به دریا اس دادم مریم فردا اون روژ لب براقتو بزن . جواب داد واسه چی؟ گفتم میخام پاکش کنم.دیگه جوابمو نداد.گفتم ارش خاک تو سرت مریم پرید.منم دیگه اس ندادم دیدم ساعت 12 اس اومد فردا ساعت 9 جلو در مترو باش.منم شادو شنگول گفتم اخ جووووون فردا لبو میگیرم. صبح ساعت 8 بیدار شدم صورتمو 6 تیغ کردم . ادکلونو خالی کردم تو دهنم زدم بیرون . رسیدم جلو در مترو دیدم اومده .روژ لب زیادی هم مالیده به لباش. دیگه نگاهمون به هم دیگه فرق داشت سوار مترو شدیم اومدیم ایستگاه حقانی .رفتیم پارک طالقانی. پارک شلوق بود قدم میزدیم ولی روم نمیشد در مورد لب گرفتن صحبت کنم .اونم هیچی نمیگفت. دل زدم به دریا گفتم بیا بریم ته پارک. بردمش پایین پارک.( اونایی که رفتن میدونن چه جوریه .پارکه رو 2 تا تپست) بردمش پایین تپه تو درختا .کنار هم نشستیم من خودمو چسبوندم بهش دست انداختم دور گردنش گفتم ممنون که به خاطر من روژ زدی لپشو بوسیدم . اومدم برم تو لباش دیدم از بالای تپه دو تا سرباز با یه مامور نیروی انتظامی دارن میان طرفمون. سریع پاشدم.مریمم دید ترسیده بود. من میتونستم در برم ولی اون نه. تریپ جوون مردی گرفتمون وایسادیم . بهش گفتم بگو نامزدیم. دیگه وقت نشد با هم بیبشتر هماهنگ کنیم. پلیسه از راه که رسید دختررو برد یه جا . سربازا هم منو بردن. بعد 2 دقیقه ماموره اومد گفت اسم بابای نامزدت چیه.الکی گفتم علی .نمیدونستم چیه. خلاصه همچین کشیده ای خوردم که سکس از سرم پرید. به سربازا گفت ببرینشون کانکس.زنگ بزنین بابا ننشون.دیدم مریم زد زیر گریه وایساد التماس کردن. تو راه که داشتن از اون تپه لعنتی میبردنم شروع کردم به خایه مالی سربازا. خلاصه هرچیوتو جیبم بود دادم بهشون تا ولم کردن.سریع اومدیم تو مترو برگشتیم خونه. تو راه همش قربون صدقم میرفت واسه اون چکی که خورده بودم.شوکه بودم به خودم گفتم کس خار سکس.نزدیک بود به گا برم. تو همین فکرا بودم که مریم اس داد یه ضرب المثل قزوینی میگه رفیق اگه رفیق باشه ادم منت زنشو نمیکشه.کپیدم کیرم راست شد. تا ساعت 12 از این اس ام اسای تخمی بهم میدادیم . دیگه روم باز شده بود. زنگ زدم بهش (اخه مفتی بود)گفت الو نزدیک بود ابم بیاد. به بهونه اینکه کسی صداشو نشنوه اروم حرف میزد. معلوم بود حشرش زده بالا . فرستو غنیمت شمردمو حشریش کردم نزدیک به 2 ساعت با هم حرف زدیم.تو این 2 ساعت 2 بار جق زدم اونم ارضا شد. اخرش گفت فقط میخام باهات تنها باشم .ببینم این حرفایی که میزنی میتوز نی عمل کنی. گفتم چشم نفسم .واسه اخر هفته قرار گذاشتیم. قرار بود اخر هفته خونوادم برن شمال تفریح. منم پیچوندمشون. نرفتم شمال. بابام اینا ظهر راه افتادن . منم با مریم ساعت 2 قرار گذاشتم بیاد سر کوچمون. دل تو دلم نبود.رفتم حموم .پشمو پیلارو ریختم پایین .حسابی خودمو ترو تمیز کردم. گوشیم زنگ زد . گفتم با طبقه دوم. درو باز کردم. اومد تو . کفشاشو از پشت در بر داشتم تا همسایمون نفهمه. درو قفل کردم .نشست رو مبل .رفتم براش شربت درست کنم . اخه خیلی گرم بود.ضربان قلبم رقته بود بالا .هنوزم خجالت میکشیدم . اومدم تو حال .دهنم باز موند .دیدم مانتوشو در اورده یه شلوار لی تنگ پاشه با یه تاپ سفید . گفت خیلی گرممه. کولرو زدم رو تند. اومدم کنارش شربتمونو خوردیم .لیوانو که گذاشت زمین بغلش کردم .وای که چه حالی داشتم بار اولم بود. چه سینه هایی داشت. بند سوتیینش که صورتی بود از یقش ملوم بود همینجوری که داشتم نگاش میکردم اومد تو لبام.پدر سگ عجب لبی میگرفت .من که هنوزم باورم نمیشد و شوکه بودم زبونشو کردم تو دهنم .کم کم داشتم راه می افتادم.بعد از یه ربع لب بازی گردنشو لیس زدم . دیدم اه کشید لاله گوششو خوردم .نگام افتاد به چشماش .دیدم چشاشو نمیتونه ثابت نگه داره سینه هاشو گرفتم. هوش از سرم رفت اوم تابشو دادم بالا از رو سوتیین سینه هاشو میماثیدم .گردنشم میخورده. صدای اهش دیوونم کرده بود. تابو از تنش در اوردم .سوتیینو باز کردم.وایییییییییییییی.یه جفت سینه جلوم بود که میخاستم از خوشحالی پر در بیارم .امونش ندادن با سر رفتم تو اون سینه های سفیدو توپلی. حالا نخور کی بخور.همین جور که داشتم میخوردم دستمو بردم سمت شلوارش و از رو شلوار کسشو میمالیدم. داشت دیوونه میشد صدای قلبشو میشد شنید .دکمه شلوارشو باز کردم .زیپو کشیدم پایین حالا از رو شرت داشتم کسشو میمالیدم. شرتش که خیس خیس شده بود. خودش شلوارشو در اورد .بلند شدم سر پا صحنه ای که میدیدم باورم نمیشد. مریم با یه شرت جلوم دراز کشیده بود. بردمش تو اتاق خواب .خوابوندش رو تخت .برش گردوندم دستمو انداختم لبه های شرتش که درش بیارم همینجور که میکشیدم پایین اون کون سفیدو بی مو نسبتا بزرگ داشت نمایان میشد عقل از سرم پرید. همش فکر میکردم دارم خواب میبینم.شرتو از پاش در اوردم حالا لخت لخت بود.دست انداختم لای پاش .از پشت کسشو میمالیدم .داشت هوار میکرد.خیلی حشری شده بودم برش گردوندم پاهاشو باز کردم وااااااای برای اولین بار کس به صورت زنده میدیدم(قبلا تو فیلما دیده بودم)چه کس تمیزی داشت سفید .چاقالو انگار یه تیکه از بهشت بود.طاقت نیاوردم با سر رفتم وسط پاهش و مشغول شدم .همچین میخوردم که داشت زمینو چنگ میزد.یه هو پرتم کرد اونور گفت بسه دیگه دیوونم کردی طاقت ندارم.منم که داشت اب از بو لوچم میریخت نگاش کردم.یه دقیقه صبر کردیم من دیدم پسر چه ظلمی در حق کیر بیچارم کردم.داشت منفجر میشد .شق درد گرفته بودم همینجوری داشتم میمالیدمش که یه هو مریم اومد روم خوابوندم با یه حرکت شلوارو شورتو در اورد .گفت وای چه کیرییییی گرفت تو دستاش سرشو اورد پایین کله کیرمو کرد تو دهنش انقدر حال داد که نمیدونم چطور توصیفش کنم .حرفه ای ساک میزد مثل تو فیلما.همینجوری که داشت میخورد کسشو اورد تو صورتم. شده بودیم حالت 69 .منم کسشو میخوردم.دلم نمیخاست با ساک زدن ابم بیاد.همونجور که کس میخوردم اب زیادی ازش ترشح میشد .ابشو مالیدم رو سوراخ کونش .همینجور که کسشو میخوردم شصتمو گذاشتم رو سوراخ عقبش.کم کم فشار میدادم اندازه تاخنم رفته بود تو. عقب جلو میکردم. بهش حال داد. دیگه کیرمو نمیخورد میگفت بیشتر میخام .4 دستو پا نشوندمش .سینشو چسبوندم به زمین کونش قنبل قنبل بود. یه تف انداختم رو سوراخش کله کیرمم خیس کردم گذاشتم رو سوراخ. یه فشار دادم سرش رفت تو خودشو جمع کرد گفت درد داره .گفتم تحمل کن جا باز میکنه فقت سرشو عقب جلو میکردم حال میکرد بعد از 20 بار عقب جلو کردن اینبار کیرمو بیشتر میدادم تو.دیگه جا باز کرده بود تا تهش تو بود .تلمبه میزدم در حد المپیک.مریم داش ویوونه میشد من از اون بد تر.میگفت دوستت دارم ارش .تو مال منی .قول بده ازم جدا نشی.نفساش داشت تند میشد نمیتونست حرف بزنه .صدای اهو اوهش عقل از سرم پرونده بود.یه هو دیدم یه اه بلند کشید بدنش لرزید بیحال شد .نمیتونست رو زانوهاش بمونه به ارگاسم رسیده بود. خودم نگهش داشتم. هفت هشتا تلمبه زدم. منم ارگاسم شدم. همه ابمو خالی کردو تو کونش. کشیدم بیرون جفتمون بی حال افتاده بودیم…بعد از یه ربع بلند شد رفت دست شویی. ابمو که تو کونش بود رید.بعد با هم رفتیم حموم.تو حموم بغلم کرده بود.میگفت دوستت دارم ارش…
پایان بخش اول

راستی این داستان سرگذشت زندگی منه فکر نکنید دارم خالی میبندم من تازه عضو شهوانی شدم گفتم شاید بعضیها از داستان من درس بگیرن به غیر از اسامی تمومه گفته هام حقیقته اگه داستان بد بود یا غلط داشت و یا جمله بندی و نگارشم حرفه ای نبود ببخشید و اما بقیه داستان…
مریم زیر دوش تو بغلم بود چشاش تو چشام با نگاهش داشت باهام حرف میزد یه چند دقیقه ای بهم خیره بود تو چشماش اشک حلقه زده بود با بغض میگفت ارش دوستت دارم منم که واقا لذت برده بودم داشتم دوباره تحریک میشدم بلندش کردم گفتم منم دوستت دارم نفسم عشقم .خیلی رویایی شده بودیم یهو بی اختیار رفتیم تو لبای هم دیگه اخ که چه طعمی داشت وقتی که اب بیاد رو سرت و لب بخوری همونجوری که لب میخوردم سینه هاشم میمالیدم با انگشت شصتم نوک سینشو میمالیدم صداش داشت در میومد نمیتونست لب بگیره دستمو از رو سینش برداشتم توک سینشو کردم تو دهنم حسابی میک میزدم انگار میخاستم شیر بخورم دستمم بردم سمت کسش اروم بالای کسشو میمالیدم داشت دیوونه میشد انگشتمو بردم پایین تر رو سوراخ کسشو میمالیدم میشد ابی که از کسش ترشح شده بود رو با اب حموم تشخیص داد دلم میخواست انگشتمو بکنم توش یه خورده شیطونی میکردم یه ذره نوک انگشتو به اندازه نیم سانت توش میکردم بدش نمیومد ولی میترسید هی میگفت نکن . حق داشت باکره بود منم انگشت کردنو بیخیال شدم صابونو برداشتم حسابی مالیدم رو سوراخ کونش تا کف درست بشه تیغو برداشتم یه چنتایی که مو داشت رو زدم حالا سوراخ شده بود عروسک حسابی شستمش انگشتمم تا ته میکردم تو و میچرخوندم تا تمیزه تمیز بشه حدود یه ربع تمیز میکردم تعجب کرده بودم هیچ اعتراضی نمیکرد نگاش کردم تو چشماش شهوت موج میزد منم دیوانه وار شهوتی شده بودم میخاستم کاری کنم که اگه حالت عادی بودم بالا می اوردم خودمونو شستیم از حموم اومدیم بیرون با حوله من خودشو خشک کرد بغلش کردم بردمش تو اتاق خواب خوابوندمش مستقیم با سر رفتم تو کسش یهو خشکش زد چشاشو بسته بود داشت ناله میکرد منم اروم اروم زبونمو رو کسش میمالوندم خیس خیس شده بود پاهاشو دادم بالا زبونمو اروم میاوردم پایین تر زبونم رسید به سوراخ کونش ابی که از کسش جمع شده بودو با زبون اوردم رو سوراخ کونش با زبون فشار میدادم پتو رو چنگ میزد با انگشت لبه های سوراخشو باز کردم زبونو تا جای که میشد حل دادم تو داشت دیوونه میشد نمیدونست چی بگه میگفت اوه یس یس یس بکن بیشتر بکن من مال تو ام دوستت دارم یاد فیلمای سکسی افتادم ملوم بود خودشم زیاد دیده که یس یس میکرد. دیگه بدون کمک دست زبونمو میکردمو در میاوردم برش گردوندمو حالت سگی نشوندمش زبونو تا فیها خالدون کردن تو کونش دستمم گذاشتم رو کسش یه خورده که این کارو ادامه دادم بلند شدم نگاش کردم دیدم پتو رو گاز گرفته داد میزنه تا صداش کمتر بیاد.همون حالت بود یه تف انداختم رو کیرم گذاشتم رو سوراخش احتیاجی به فشار نبود خیلی راحت تا ته رفت تو وای که چه صفایی بود.دیدم مریم چشاشو بسته لب پایینیشو گاز گرفته اهو ناله میکنه منم تا جایی که راه داشت میکردم تو اون کون نازنینش. دیگه داشت صداش بلند میشد از شدت لذت نمیدونست چی داره میگه .کیرمو کشیدم بیرون دیدم به به چی شده. اندازه یه گیلاس باز مونده بود یه تف انداختم دوباره کردم توش .ایندفه کامل در می اوردم دوباره تا دسته جا میکردم توش یه ده باری این کارو تکرار کردم خیلی داشتم لذت میبردم دیدم ابم نزدیکه بیخیالش شدم . خابوندمش با سر رفتم تو کسش .انگار حمله کرده بودم به کسش .وحشیانه میخوردم زبونمو همه جاش میچرخوندم .دستمو بردم رو سوراخ کونش دو تا انگشتمو کردم تو .خوشش اومد داشت روانی میشد . خودمو چرخوندم تا کیرم بره رو صورتش شده بودیم حالت شصتو نه. کیرمو تا جایی که راه داشت میکرد تو دهنش .میک میزد . لیس میزد خایه هامو میکرد تو دهنش من که داشتم از لذت منفجر میشدم داشتم فقط نگاش میکردم نمیتونستم کاری کنم. دیدم ابم نزدیکه نزاشتم بخوره . بلند شدم سر پا اونم بلندش کردم اوردمش تو حال .خم شد دستاشو تکیه داد به مبل منم رفتم پشتش کیرو جا کردم تو اون کون ناز نازی یواش یواش شرو کردم به تلمبه زدن .سینه حاشو از پشت گرفتم فشار میدادمو میکردم تو کونش با سرعت هرچه تمامتر تلمبه میزدم صدای شالاپ شلوپ تو خونه پیچیده بود. دلم نمیخاست ابمو بریزم تو کونش .کشیدم بیرون دراز کشید رو مبل اونم حالت شصتو نه خوابید روم کیرمو میخورد منم کسشو میخوردمو کونشو با انگشت می گاییدم .وای که چه صفایی داشت داشت ابم مییومد که مریم گفت زود ابت بیاد که دارم ارگاسم میشم .من داشت ارگاسمم شروع میشد از حرکاتم ملوم بود گفتم الن دیگه کیرمو از دهنش در میاره .دیدم نه میخاد ابمو بخوره ابم که داشت میومد شروع کرد به میک زدن و کوسشو میمالید به لبو دهنو دماغ من که دیگه بی حس شده بودم اون ارگاسمش شروع شد یه اهه بلندی کشید یه تکونی خورد گفتم الانه که اب کسشو با فشار بپاشه رو صورتم دیدم خبری نیست.بی حال شد همونجوری افتاد روم. جفتمون توان حرکت نداشتیم بعد از ده دقیقه بلند شد رفت خودشو جمو جور کرد شرتو سوتینشو پوشید رفت از اشپزخونه دو لیوان شربت درست کرد اورد با هم خوردیم . نگا میکرد تو چشمام میگفت ارشم عشقم . خیلی دوستت دارم چبهم قول بده تنهام نزاری. من بدون تو میمیرم .یه کوچولو ازش لب گرفتم گفتم بی تو هرگز با تو عمری. ازت ممنونم به خاطر این هدیه ای که بهم دادی من امروزو هیچ وقت فراموش نمیکم.اولین سکسم با اولین عشقم واقا به یاد موندنی بود.پا شدم شرتمو پوشیدم با هم نشستیم مشغول صحبت و نشون دان عکسام تو کامپیوتر شدم. همه خونوادمو بهش معرفی کردم اونم کمو بیش خونوادشو معرفی کرد. باباش کارمند بود. یه برادر 22 ساله داشت که به تازگی رفته بود پلیس بشه. مادرشم که خونه دار. یه هو یه نگا به ساعت انداختیم دیدم ساعت هفت شده گفت که دیرش شده باید بره.موهاش هنوز یه خورده خیس بود سشوارو براش اوردم تا خشکشون کنه .بعد از اینکه خشک شد لباشاشو پوشیدو منم پوشیدم رفتم راه پله یه نگاهی انداختم دیدم امنه. گفتم برو .پرید تو بغلم گفت دلم واست تنگ میشه. دوس ندارم ازت جدا بشم . کاش میشد زود تر زیر یه سقف زندگی کنیم. من که مخم کپیده بود واسه اینکه ناراحت نشه گفتم حتما عشقم. حالا زود تر برو تا مادرت نگران نشده. وقتی رفت همش تو فکر بودم . دوسش داشتم ها ولی اصلا به ازدواج فکر نمیکردم. بچه بودم .هنوز سربازی نرفته بودم . اما مریمو واقا دوست داشتم. بعد از نیم ساعت اس داد رسیدم عزیزم. یه خورده اس ام اس بازی کردیمو گفت باید بره .باباش اومده نمیتونه زیاد با گوشیش ور بره. ما موندیمو دریایی از افکار مختوش. البت شاید بعضیهاتون بگین مگه میشه با یه سکس ادم عاشق بشه . ولی من قبل از اینکه کارمون به سکس کشیده بشه حرفای عاشقانه زیادی ردو بدل کرده بودیم. اون شب تا دیر وقت خوابم نبرد تنها بودم بابام اینا قرار بود فرداشب از شمال برگردن. همش داشتم فکر میکردم که چیکار کنم . اخرش به این نتیجه رسیدم که میرم سربازی بعد از سربازیم میرم خواستگاری مریم. با همین فکرا خوابم برد ساعت 10 صبح بود که گوشیم زنگ زد دیدم مریمه جواب دادم گفت سر کوچتونم درو باز کن تا بیام پیشت .پاشدم جمو جور کردم یه نگا به راه پله انداختم . درو باز کردم اومد تو. رسید تو خونه درو بست سریع اومد تو بغلم میگفت دلم واست تنگ شده بود رفتم دستشویی سرو صورتو شستم اومدم دیدم داره واسم صبونه درست میکنه گفت تا شب در خدمتتم. به مامانم گفتم میرم کتابخونه .سفره رو پهن کرد صبونه اورد .شده بودیم مثل زنو شوهر. واقا لذت داشت . تو رویا بودم . بهش گفتم صبر کن برم سربازیو بیام یه خورده کار کنم میام خواستگاریت. گفت من تا ابد منتظرت میمونم. اون روزم یه سکس عالی داشتیم مثل دیروز ولی ایندفه دیگه زبون نکردم تو کونش. وسطای سکس که خیلی حشری شده بود گفت پردمو پاره کن . من که اولو اخر مال خودتم. خدا رو شکر که اینکارو نکردم و به همون کون قانع بودم.اون روز تموم شد دیگه فرصت مثل این زیاد گیرمون نمیومد که سکس داشته باشیم. تقریبا دو ماهی یه بار.یه مغازه بیستو هفت هشت متری تو طبقه پنجم یه پاساژ تو چهار راه ولیعصر داشتیم اخر هفته ها هم میبردمش مغازمون سر پایی یه ربع میکردمش سریع جمو جور میکردیم میزدیم بیرون یه سینمایی یا پارکی میرفتیم. اوضاع داشت خوب پیش میرفت یه هشت ماهی ار رفاقتمون میگذشت اگه دو روز همو نمیدیدیم کلافه بودم.واقا همو دوست داشتیم . میخواستم با خونوادم در میون بزارم ولی پشیمون شدم.نوزدهم بهمن هشتادو هفت اعزام شدم سربازی. قبل از اینکه برم هر روز همو میدیدیم و وقتی میخواستیم از هم جدا بشیم اشکش در میومد.آموزشی افتاده بودم مشکین شهر اردبیل .13 ساعت راه بود. تمومه فکرو ذکرم مریم بود .به محض رسیدن از پادگان بهش زنگ زدم. داشت گریه میکرد .میخواستم فرار کنم ولی به ایندم امیدوار بودم. دهنمون گاییده شده بود .یه شب که خاموشی زده بودن داشتم به سکس با مریم فکر میکرده دیم اصلا کیرم راست نمیشه. باهاش ور رفتم دیدم نه. فرداش به رفیقم گفتم تو هم اینطوری هستی . گفت اثرات کافوره که میریزن تو غذاهامون. مسولین پادگان که میگفتنکافور نمیریزیم . چون ممنوعه ولی چیزایی واسه کور کردن شهوتون تو غذاها میریزیم. مرخصی نداشتیم. عید نوروز شد بازم مرخصی ندادن .فرستادنمون ماموریت نوروزی. راستی سرباز نیروی انتظامی بودم.تو ایام عید لب جاده بودمو مثل این اسگولا کنار یه افسر تو اتوبان بودم. شبا از دلتنگی گریه میکردم. هر هفته با مریم تلفنی در ارتباط بودم. هیجدهم فروردین اموزشی تموم شد . سوار اتوبوس کردنمون برگشتیم تهرات. ساعت 5 صبح رسیدم خونه. اومدم تو مادرم بغلم کرد . گریه میکرد . خواهرمم داشت گریه میکرد. شده بودم مثل جنازه متحرک. سیاه سوخته . لاغر مردنی. ریشا بلند . تا غروب خوابیدم پا شدم یه صفایی به سرو صورت دادم . گوشیو روشن کردم اس دادم به مریم گفتم زندگی من کجاست که من برگشتم. از بس زشت بودم جرات نمیکردم ببینمش. گفتم نکنه ازم بدش بیاد. منتظر جواب اس ام اس بودم ودیدم خبری نیست . دوباره اس دادم. جواب نداد. زنگ زدم بعد از بیستا بوغ گوشی رو برداشت . اون جوری که من انتظار داشتم باهام حرف نزد. خیلی معمولی. اینم بگم اونایی که میرن سربازی فکر میکنن بقال سر کوچه هم دلش واسش تنگ شده. باهاش قرار گذاشتم . فرداش همو دیدیم . بله دیم باهام سرد شده. خودش که میگفت اینطور نیست. ولی سرد بود دیگه اون شوق قبل رو نداشت . دیگه قربون صدقم نمیرفت. ده روز مرخصی پایان دوره داشتم . تو کف بودم هر طوری بود میخواستم بکنمش. پنجشنبه غروب بردمش مغازمون. درو بستم رفتیم پشت پارتیشن که وسط مغازه بود. بغلش کردم بهش گفتم دنیای من اگه تو رو نداشتم خودمو تو سرباز میکشتم . یه ذره از ای کس شعرا براش گفتم شرو کردم به لب گرفتن . خیلی میچسبید. دو ماهی میشد که ابم نیومده بود .چون وقت تنگ بود سریع مشغول شدم و لختش کردم سینه هاشو میخوردم و دستمم رو کسش بود کسش که حسابی خیس شده بود بردم سمت کونش . انگار دیگه اون شوق و ذوق قبل رو نداشت هیچ صدایی ازش در نمیومد. انگار حال نمیکرد . یه مقدار که بیشتر سوراخشو مالوندم انگار حشرش زد بالا کیرو گرفت تو دستش . جلوم زانو زد و مشغول کیر خوری شد. بهم مزه نمیداد. همش فکر میکردم اتفاق بدی افتاده. برش گردوندم یه تف انداختم رو سوراخ کونش . سر کیر گذاشتم یه فشار کوچولو تا نصف رفت تو. داشتم شاخ در میاوردم فکر میکردم به سختی بره تو. مریمم صداش در اومده بود . داشت اخو اوخ میکرد . میگفت بزن بزن بزن بزن . تا ته تا ته تا ته میخوامش این لامصبو . منم وحشیانه تلمبه میزدم. ارضا شدم . ارضای جسمی شدم نه روحی. ابمو ریختم تو کونش . سریع جمو جور کردیم زدیم بیرون یه دو ساعتی باهم بودیمو از هم جدا شدیم . همش تو این فکر بودم که بهم خیانت کرده . شب موقع خواب بهم اس ام اس داد گفت هیچ میدونی من تو این دو ماه چی گشیدم . چقدر دلتنگت بودم . چقدر حشری شده بودم . چقدر دلم میخواست بهت کون بدم. از بس اذیت شده بودم به خیار رو اوردم . همش خیار میکردم تو کونم تا حال کنم . ولی زیاد مزه نمیداد. من که خندم گرفته بود مثل این کسخل فرنگیها حرفشو باور کردم .مرخصیم تموم شد راستی خدمتم افتاده بود حوالی میدون ونک. سه ماه اول قرابود پست بدم . بالای برجک بودم. اوایلش سخت بود بی خوابی اذیتم میکرد یه اسلحه 4 کیلویی هم اویزونمون بود. یه روز در میون میومدم خونه . بعضی وقتا هم یه حالی با مریم میکردم. دیگه داشتم می افتادم رو روال همه چیز عادی بود تا اینکه انتخابات سال 88 و حوادث بعد از اون شروع شد. دیگه نمیتونستم هر وقت میخوام بیام خونه . تهران شلوغ بود .ما رو مجبور میکردن بیایم تو خیابون و با مردم بجنگیم. روز های سختی بود. ولی به تموم ارزشهام قسم که من تو این جریانات حتی به کسی نگاه بد هم نکردم چه برسه به اینکه بخوام بزنم و بازداشت کنم. بعضی ها که بازداشت میشدن و میدیدمشون میدونستم کارشون تمومه . اگه دختر بودن که دیگه بدتر . اکثرشونو جر میدادن میفرستادن خونشون بعضی ها هم که جر خورده یا نخورده میرفتن سینه قبرستون. الن که دارم اینو مینویسم اشکم در اومده. یاد بد ترین لحظه های زندگیم می افتم. . بگذریم از موضوع داستان خودمون نیام بیرون . یه ماهی میشد نیومده بودم خونه. همش اماده باش بودیم. دلم واسه مریم تنگ شده بود. بالاخره اومدم مرخصی . به مریم زنگ نزدم . گفتم فردا میرم پیشش. موتورو اتیش کردم رفتم سراغ رضا دوست عزیزم با هم رفتیم قهوه خونه بعدش اومدیم نشستیم تو پارک . راستی رضا از جریانات منو مریم تا حدودی خبر داشت .ولی نگفته بودم سکس داریم. گفته بودم میخوام بگیرمش. ته پارک نشسته بودیم داشتم با رضا دردو دل میکردم اخه خیلی روزگار سختی داشتم یهو رضا گفت اون دختره که اونجاست مریم نیست. نگاه کردم دیدم خودشه قایم شدم تا منو نبینه بعد از پند دقیقه دیدم یه پسره اومد جلوش فکر کردم میخاد مزاحم بشه میخواستم برم مادرشو بگام دیدم با هم دست دادن .کلی با هم بگو بخند هم دارن. قلبم اتیش گرفته بود. رضا گفت بریم خار پسررو بگایم گفتم صبر کن . دورا دور هواشونو داشتم . دست پسره مدام رو رونای مریم بود . بعد یه ربع رفتن سمت خیابون . دیدن به به پسره پرشیا سفید داره . با موتور افتادم دنبالشون رضا هم با هام بود. همش منو دلداری میداد میگفت غصه نخور. منم واصه اینکه کونم نسوزه به رضا میگفتم زیاد کردمش عیب نداره. ولی درونم اتیش بود.ظهر بود. خیابونا خلوت دیدم رفتن یه محله خلوت .دنبالشون نمیتونستم برم اخه دیگه متوجه میشدن. فاصلم شد 200 متر ماشین اروم حرکت میکرد. معلوم بود دارن با هم ور میرن. دوست داشتم برم جفتشونو خفه کنم. ولی هیچ کاری نکردم . برگشتم خونه دوس داشتم بمیرم . به مریم زنگ نزدم اونم انگار منو یادش رفته بود. چند روز بعد رفتم پادگان . با دژبان دعوام شد فرماندم هم منو فرستاد پاسدار خونه. ساعت 1 شب داشتم تو برجک پست میدادم همش اون لحظه های شوم یادم میومد . اونقدر ناراحت بودم که زانو زدم اسلحرو گذاشتم زیر چونم پیش خودم میگفتم بزنم راحت شم از این زندگی کوفتی. ولی جرات نداشتم . گفتم حالا که اینطوریه کون لق مریم جنده خانوم. خارشو گاییدم . اون به من خیانت کرد به تخمم. من که زیاد کردمش . کس ننش. یه هفته پست دادم برگشتم سر کار خودم تو پادگان. روزا همینطوری سپری میشد . بعضی موقع ها که میومدم خونه مریم اس میداد کجایی عشقم چرا نمیای پیشم . منم رو نمیکردم که مچتو گرفتم . میگفتم اماده باشیم. میخاستم ازش انتقام بگیرم ولی موقعیتش پیش نمیومد.
تو همین رفتو امدم به پادگان با الهام اشنا شدم. الهام یه بیوه بود حدود سی سال سن داشت . اندام توپی داشت. ولی همیشه زیر چادر بود.
خوب دوستان و کاربران گرامی تا اینجای داستان امیدوارم بدتون نیومده باشه. تا اینجا زندگی ارومی داشتم ولی الهام زندگیمو زیرو رو میکنه . اگه از داستان خوشتون اومد و خاستید بقیشم بخونید تو نظراتتون بگید تا براتون بنویسم. که چطور الهام از من بد بخت نهایت سو استفاده رو میبره.
شاد باشید .
پایان بخش دوم

ادامه …

نوشته:‌ آرش


👍 0
👎 0
43696 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

336500
2012-09-27 21:13:16 +0330 +0330
NA

یعنی داستانت عالی بود
دمت گرم
از دو قسمتش حال کردم
اول اونی که گفتی تو تظاهراتها دست رو مردم بلند نکردی
و دوم هم اونجائی که گفتی: کس ننش… من که زیاد کردمش
درستش هم همینه
شاعر میفرماید:
خوبرویان جهان رحم ندارد دلشان
مصلحت نیست بجز کردن و ول کردنشان

دمت گرم… بکن و فراموش کن تا جوونی که بعداً پشیمون میشی
داستان اون زنه رو هم بگو… معلومه حرفات خالی بندی نیس… دمت گرم

0 ❤️

336502
2012-09-27 22:18:47 +0330 +0330

اين چه طوماريه نوشتى پلشت
انقدر طولانى آخه؟
يه ريز حرف مفت زدى
به مامور قانون رشوه ميدى؟ميخواى بگم مامور قانون تو كونت؟
اين تجربه من نميزاره از داستانت لذت ببرم اخه جقى يه پليس هيچ وقت جلو دوتا سرباز نمياد دوزار از تو بگيره بگو چك و خوردم بعد ولم كردن ديگه قيضه رو چرا جنايى ميكنى
ازقديم گفتن:
كم گوى و گزيده گوى مونگل

<ستاد مامور مخصوص حاكم بزرگ…>

0 ❤️

336505
2012-09-28 04:48:26 +0330 +0330

ارش عزیز من این داستان رو قبلا خوندم و نظرم رو بهت گفتم فقط من باب اینکه توضیحی باشه برای بقیه دوستان دوباره میگم. اول اینکه نوشته ت مثل نود درصد نوشته هایی که توی این سایت منتشر میشن داستان نبود بلکه خاطره بود و تمام مولفه های یک خاطره رو هم داشت. توی این خاطره ت استفاده ی زیادی داشتی از کلمات و جملات سکسی و همینطور یک موضوع رو چندبار تعریف کردی. همون یک بار رو اگه با دقت مینوشتی بهتر بود. بهتره که یک داستان رو قبل از ارسال ویرایش کنی واگه احیانا بعد از ارسال متوجه شدی که نیاز به ویرایش داره میتونی بعد از چند روز شماره ی داستان ویرایش شده رو برای ادمین ارسال کنی تا جایگزین داستان قبلی کنه.
به طور کل همیشه از کسانی که به صورت منتقد ظاهر میشن انتظار میره که خودشون بتونن خوب بنویسن که البته همیشه هم اینطور نمیشه. ولی با فکر خلاق و اشتیاقی که برای نوشتن داری و کمی کسب تجربه میتونی یک داستان کامل بنویسی…

0 ❤️

336506
2012-09-28 06:23:42 +0330 +0330

داستانت طولانی بود…ولی گیرائی نوشتنت نزاشت حوصله ام سر بره…برا شروع خوب بود…خوشحالم که خودت متوجه کاستی های اون شدی…بازم بنویس ؛منتظرم…

0 ❤️

336507
2012-09-28 06:44:49 +0330 +0330
NA

کاش جلو عقبشو یکی میکردی …

0 ❤️

336508
2012-09-28 06:48:47 +0330 +0330
NA

اینقدر…
خوندن داستانت کار حضرت فیله…
ببخشید…

0 ❤️

336509
2012-09-28 07:10:48 +0330 +0330
NA

طولانی بود ولی قشنگ بود.مرسی.

0 ❤️

336512
2012-09-28 10:53:00 +0330 +0330
NA

خوب بود, راضىم ازت. ادامه بده داداش

0 ❤️

336513
2012-09-28 17:27:07 +0330 +0330

واقعا نمیشه بهش گفت داستان و مؤلفه های داستان رو نداره ولی جذاب نوشتی (تنها علتی که خوشم اومد) و من با وجود طولاني بودن راحت خوندمش.
قسمت اولش خنده دار بود و شاد و رفته رفته غمگین شد.
اونجا که راجع به حوادث بعد از انتخ.ابات میگفتی برام خیلی جالب بود چون مشابهش رو از زبون یکی از آشناهام شنیدم که اون موقع سر.باز بود و برای سر.کوب مردم به تهران اعزام شده بود. موقعی که برام تعریف میکرد اشک تو چشماش جمع شده بود میگفت میدید که مردمو میزدن و میکشتن و دست.گیر میکردن. واسه همین خاطرات بدی تو ذهنش از اون دوران مونده.
. . .
تشکر بخاطر خاطره یا زندگینامه یا هرچیزی که بشه اسمشو گذاشت
خوب نوشتی ولی نه در حد داستان.
ادامشو بذار
موفق باشی

0 ❤️

336514
2012-09-28 19:32:22 +0330 +0330

طرز نوشتنت خیلی عالی بود ولی من به شخصه از دخترای کم سن خوشم نمیاد
رابطه با اون بیوه رو بنویس

0 ❤️

336515
2012-09-28 20:37:55 +0330 +0330
NA

سلام
راستش قسم خورده بودم ديگه به عنوان عضو وارد سايت نشم،بيام داستان ونظر دوستان بخونم و برم. به روح عزيزترين كسم قصدمنت گذاشتن ندارم ولي به عشقت اومدم امتياز بدم برم تاداستان بعديت زودتر بخونم.ازطولاني بودنش گله كنم بي انصافيه چون تايپش سختترازخوندنش.داداش خسته نباشي.

0 ❤️

336516
2012-09-28 20:59:49 +0330 +0330
NA

به به می بینم که جنابِ مستطابِ اجلّ "sex and love " که گاهی به عنوان منتقد پای داستانها ظاهر می شدند هم آستینِ همّت بالا زدند (شاید هم آستین اتوبان تهران- کرج باشه ، نمی دونم ؟!!!) و مطالبی را قلمی فرمودند ؛ علی الظاهر و در سِیر پر شتابی که این روز ها از جانب عزیزانِ “پای ثابت داستان ها” یا همون “منتقدین” برای نویسنده شدن مشاهده می شه ؛ بعد از مدتی همه کاربران سایت شهوانی تبدیل به نویسندگان چربدست و حرفه ای شده اند و دیگر کسی برای خواندن و نظر دادن و نمره دادن [که این قسمت ماجرا شدیدن مورد علاقه و در تخصّص دوست محترممان "پژمان-کفتار پیر " عزیزه ، جوری که اخیرن مردم را قَسم و آیه میده و حلال نمی کنه اگه به داستان نمره ندهند و…!!! شوخی کردم ها پژمان جان یک وقت بهت بر نخوره ] باقی نمی مونه و اون موقع است که سایت شهوانی می تونه مدّعی کار آفرینی و آموزش توأم با کار و … بشه در میان سایت های فارسی زبان ، تازه آموزش نیروی متخصص در زمینه ی امور هنری ؟!
صرف نظر از شوخی هائی که عرض کردم یک واقعیت ِ قابل تفکّر و تاّمل در این متن طنز آمیز مستتر بود که بد نیست دوستان به اون در یک فرصت مناسب با تعمّق بیشتر نگاهی بیندازند : “آیا همه ی خوانندگان و انتقاد کنندگان می بایست خودشون نویسنده باشند یا بشوند ؟” و اصولن آیا برای منتقد خوبی بودن الزامی وجود داره که منتقد-به ویژه منتقد امور هنری- خودش توانائی خلق آثار مشابه را داشته باشه ؟؟ من که بر خلاف نظر ِ “سیلور فاک” عزیز در کامنتشون (همین چند سطر بالاتر) یعنی : «به طور کل همیشه از کسانی که به صورت منتقد ظاهر میشن انتظار میره که خودشون بتونن خوب بنویسن » که البته خودشون هم اصلاحش کردند یعنی :«که البته همیشه هم اینطور نمیشه.» من هم فکر می کنم که هیچ الزامی وجود نداره که یک منتقد ، حتّا یک منتقد ِ خوب و به نام و استخوان دار ، خودش هم بتونه خوب بنویسه ، امّا این الزام آور هست که خودش حیطه اون چیزی را که می خواد نقد کنه (من باب مثال برای نقد داستان، حیطه ی ادبیات و خصوصن ادبیات داستانی ) را خیلی خوب و با احاطه ی کامل بشناسه یا لا اقّل از "نقد شونده " -که در فرضِ فعلی نویسنده است - بیشتر و بهتر بشناسه. این که عرض کردم نظر شخصی من نیست و تقریبن بیشتر صاحب نظران بر این باور هستند که منتقد لازم نیست توانائی خلق اثر هنری را داشته باشه و قس علی هذا …
سعی می کنم بعدن بیشتر در این زمینه با هم تبادل نظر کنیم ؛ و آقای نویسنده ی عزیز “آرش” خان عزیز :
متن خاطره ی شما تقریبن بهتر از حدّ متوسط بود ( سیلور عزیز دقیقن درست فرمودند و نوشته ی شما تا رسیدن به جائی که بشه به اون فقط اسمِ "داستان " اطلاق کرد خیلی فاصله داره) با تأسّف غلط های املائی بیداد میکرد (هههههه ، این یعنی غلط های املائی خیلی ظلم وستم می کردند؟!! ولی اصطلاحه دیگه…!!) داشتن غلط املائی برای کسی که می خواد چیزی را در معرض قضاوت عموم بگذاره ، و در یک رسانه ی پر مخاطب و عام -مثل همین سایت شهوانی - چیزی بشتر از نقص محسوب میشه ! خیلی خیلی نقص بزرگیه . یعنی من فکر می کنم زیبنده تر این است که آدم ابتدا به تحصیل و تمرین و اکتساب ابزار های داستان نویسی (که مهم ترین اونها کسب مهارت های ادبی است ، لا اقل بسیار کم غلط نوشتن ) بپردازه ، که ممکن است این به دست آوردن ابزار سالها طول بکشه یا نیازمند تحصیلات آکادمیک در این زمینه به همراه تمرین های شاید سخت و همیشگی باشه ، بعد از کسب ابزار لازم و مهارت کافی تازه می تونه آثار و حاصل کوشش خودش را در جائی کم مخاطب ارائه کنه و خلاصه بعد از کامل شدن توانائی هاش، نوشته هاش را در رسانه های پر مخاطب ارائه کنه -البته مدت زمان کسب این ابزار ها می تونه خیلی متفاوت باشه ، ممکنه کسی به صورت ذاتی املای خوبی داشته باشه و استعداد نویسندگی هم داشته باشه و در مدت کوتاهی به آمادگی برسه و… -
{وای مُردم ، دستم شکست !! چقدر تایپ کردم ؟!! دوستان ببخشید ؛ خیلی پر گوئی کردم . باور کنید غرض ِ حقیر ،"اظهار فضل "
و به قول عامیانه " دانش خورد کردن " نبوده ونیست . چون اصولن من دانشی ندارم که به رخ ِ مردم بکشم . باز هم ببخشید }
آرش جان -sex and love- عزیز؛ بی غلط املائی نوشتن ،بی غلط املائی نوشتن و بی غلط املائی نوشتن . الباقی موارد پیشکش . شما استعداد خوبی دارید ، حیفه که خرابش کنید . پیروز باشید.

0 ❤️

336517
2012-09-29 00:17:30 +0330 +0330

البته اینکه همیشه از یک منتقد انتظار میره تا خودش هم دست به کاری بزنه نظر من نیست و یک نظر جمعیه. یادم میاد یک منتقدی سینمایی بود به اسم احمد امینی که انتقادهای تند و تیزی از سایر کارگردانها میکرد و البته همیشه هم مورد این نقد قرار میگرفت که چرا خودش فیلم نمیسازه. بعد از مدتی تصمیم گرفت برای جواب دادن به منتقدینش فیلم " غریبانه" رو با بازی ابوالفضل پورعرب و هدیه تهرانی، درست کنه که سوژه ی داستانش شباهتهایی با فیلم در امتداد شب داشت وطبیعیه که اینبار هم مورد نقد و انتقاد قرار گرفت.
منهم به شخصه معتقدم که یک منتقد در هر زمینه ای نباید حتما بتونه اثری ارائه کنه. بلکه با دقت نظری که در مورد یک اثر از خودش نشون میده و اشنایی با اون مقوله میتونه به عنوان یک منتقد شناخته بشه. خود من هم اول به عنوان یک منتقد و کامنت نویس ثابت کارم رو شروع کردم تا اینکه یه روز چند بچه ی تخس اومدن و گفتن چرا خودتون داستان نمینویسن و اینقدر ایراد میگیرین؟! منهم گفتم چرا که نه؟! و شروع کردم نوشتن که خدارو شکر مورد پسند و لطف دوستان قرار گرفت. اگه کسی که چیزی رو نقد میکنه اینقدر اشنایی و اشراف بر روی اون قضیه داشته باشه، مطمئنا در عرصه ی نقد و انتقاد موفقتر از کسی میشه که اطلاعاتی در اون زمینه نداره…

0 ❤️

336518
2012-09-29 00:48:55 +0330 +0330
NA

سکس اند لاو
من اگه از اول میدونستم که این نوشته شماست حتما با دقت میخوندم و با تامل برات نظر میذاشتم .مخصوصا که سیلور و میرزای عزیز هم دستی تو نگارشش داشتن .حالا میخونم میام خدمتتون

0 ❤️

336521
2012-09-29 01:47:40 +0330 +0330

سکس اند لاو عزیز
داستانی که برام فرستادی و اون همه غلط املایی و تایپی و نگارشی داشت . کلی ازش ایراد گرفتم و قرار شد رفعش کنی
پس چی شد ؟ تعداد زیادی از ایرادات رو رفع نکردی ها .

کلماتی مثل " شلوق " یا بعضی اشکالات نگارشی رو قبل از ارسال باید ادیت کنی .

اگر شما بهترین سوژه و داستان یا خاطره رو نوشته باشی ممکنه به خاطر نگارش ضعیف مورد توجه قرار نگیره .

امیدوارم تو نوشته های بعدی دقت بیشتری به خرج بدی و برات آرزوی موفقیت میکنم .

0 ❤️

336523
2012-09-29 02:53:59 +0330 +0330

گاهی اوقات یه داستان یه سوم داستان شماست و نگارش خوبی هم داره یعنی بدون هیچ غلط املایی و نگارشی ولی به سطر دوم نرسیده آدن حس کسالت و خستگی بهش دست میده…نمیگم داستانت طولانی بود…درسته که غلط غلوط زیاد داشت درسته اشکالات نگارشی داشت اما موضوعش جالب بود و تونست منو جذب کنه جوری که توجه چندانی به غلط های املایی و اشتباهات نگارشی نداشتم منظورم اینه که موضوع خوبت و همینطور نگارش تقریبا متوسطی که داشتی جور بقیه ی مسایل رو کشید.
لپ کلام این که فراز و نشیب خوبی داشت…منتظر ادامه اش هستم.
موفق باشید…
راستی رودی عزیز :)
من اگه همچین حرفی پای داستان هام میزنم و اصرار میکنم که دوستان امتیاز بدن دلایل خاص خودم رو دارم…این چند صباحی که در خدمت دوستان به عنوان نویسنده فعالیت داشتم یه سری مسایل برام اثبات شده که ترجیح میدم پای داستانم دست به دامن خواننده های محترم بشم و یه جورایی ازشون تمنا کنم که زحمت امتیاز دادن رو بکشن…

0 ❤️

336524
2012-09-29 03:11:18 +0330 +0330

من فکر کنم اگه داستانی واقعا خوب باشه نیازی نداره که بابت جلب و جذب امتیاز به خواننده ها و مخاطبینش یاداوری بشه. هرکسی که هر داستانی رو میخونه اگه از نگارش و سوژه ش خوشش بیاد امتیاز لازم رو بهش میده. از نظر من یک نویسنده اگه از کار خودش اطمینان داشته باشه نباید همچین حرفی بزنه. حالا اگه کار اولش باشه و برای قسمتهای بعدی نیاز داشته باشه که داستانش توی لیست برترین ماه قرار بگیره بحثش جداست. ولی برای یک نویسنده ی خوب و شناخته شده خوب نیست که همچین درخواستی رو از خواننده ها کنه…

0 ❤️

336526
2012-09-29 03:32:45 +0330 +0330
NA

سلام آقا آرش واقعا خسته نباشی راستش ازداستانت خوشم اومد امیدوارم زودتر بقیشو بزاری

0 ❤️

336527
2012-09-29 04:14:48 +0330 +0330
NA

جناب سکس اند لاو
قشنگ نوشته بودی
من بیش از دو ساله که به این سایت میام و سر میزنم ولی این نوشته شما سومین یا چهارمین داستانی بود که امتیاز کامل رو ازم گرفت
شما افکارت توی سکس و برخوردت با طرفت مثل خودمه.یعنی مثل این بود که انگار خودم دارم مینویسم . اکثر غلطهای املاییت رو فکر میکنم در اثر عجله وهیجان نوشتن داستان باشه و میتونی خیلی بهترش کنی .رفتارت تو سکس همونچیزیه که من دوست دارم انجام بدم . داستان رو یه کم سیاسیش کردی که کاش نمیکردی . درکل عالی بود ولی یه جا از کلمه رید استفاده کردی که از زیباییه قصه کم میکرد میتونستی از یه کلمه قشنگ تر بهره ببری . چند غلط املایی داشتی که نشون میده که مطالعت کمه و باید روشون کار کنی . صحنه سکس رو خیلی خوب توضیح میدادی در کل دمت گرم و متشکرم اون داستانه بیوه رو بنویس ببینیم چیکار کردی ولی راستش رو بنویس .میدونی توی سکس یه زن خیلی بهتر از یه دختره.
ممنون موفق باشی

0 ❤️

336529
2012-09-29 04:51:42 +0330 +0330

آرش خان بنده هم یکی مثل شما هستم و پای هر داستانی که میخونم کامنت میزارم…برام فرقی نداره کار یه نویسنده ی خوب باشه یا کار یه نویسنده ی مبتدی و سطح پایین یا این که کار یه نویسنده ی متوسط که پیشرفت کردن روی پیشونیش نوشته شده باشه (شما مورد آخری هستید)
.
.
سیلور عزیز…دوست عزیزم و برادر گلم هر کسی یه سری عقاید داره.
من اگه همچین درخواستی از دوستان نکنم مطمین باش امتیاز هر کدوم از داستان هام از نمره ی بیست بیشتر نمیشه.
ترجیح میدم همچین در خواستی رو از بچه ها بکنم تا هم فرهنگ امتیاز دادن به داستان ها و ارزش کار هر نویسنده معلوم بشه و هم این که بخاطر لطفی که اکثر کاربر های سایت نسبت به بنده دارن نبینم که داستان هام امتیاز کمی گرفتن.
اگر این بین کاربر ها جا بیوفته که به هر داستانی نمره ای که لیاقتش رو داره رو بدن (فرقی نمیکنه داستان من باشه شما باشه با هر کس دیگه ای باشه)
جلوی شیطنت بعضی دوستان گرفته میشه.
من پای داستان هام چیز زیادی رو طلب نمیکنم…من فقط به دوستان میگم حقم رو بدید همین.

0 ❤️

336530
2012-09-29 18:00:35 +0330 +0330

سكس اندلاو منظورمن اين بود؟
چى بگم انگار دوست داشتى اينجورى برداشت كنى.
من اگه الان اينجا دارم كامنت ميذارم براى اينه كه فكر كردى ماموراى فاسدى كه رشوه ميگيرن براى من غربيه هستن ولى اتفاقا زياد برخورد داشتم باهاشون از معامله هم راضيم ، اينا به كنار ولى يه پليس جلو سربازخايه مال رشوه نميگيره اينجورى پاش به پاسگاه برسه بگا رفته سرهنگشم رشوه ميگيره ولى نه جلو دوتا سروان كه زيرآبشو دو سوت بزنن همجا همينه همه مشكل دارن ولى دنبال مشكل ديگران هستن تا بهش ضربه بزنن.
…مثل اينكه از كامنتى كه گذاشته بودم نارحت شدى،
منطقى باش من باتو كه دشمنى ندارم فقط نظرمو درباره داستانت نوشتم البته من هيچ وقت تحت تاثير اسم نويسنده كامنت نميذارم منصفانه اشم همينه. بنظرت ميشه با يه داستان نظر همه رو جلب كرد؟
من كه فكر نكنم. ميدونى وقتى داشتم انتقاداى شديدى كه به صادق هدايت شده بود رو ميخوندم برام مسلم شد كه نميشه.
اميدوارم موفق باشى.

0 ❤️

336532
2012-09-30 10:53:47 +0330 +0330

داستانت واقعا حرف نداره ادم دلش ميخوادببينه ادامش چي ميشه

0 ❤️

336533
2012-09-30 17:06:55 +0330 +0330
NA

داستان خوبیه…ممنون.

0 ❤️

336534
2012-09-30 19:01:41 +0330 +0330
NA

عالی بود
هرچه زودتر ادامه ش رو بنویس
داستانش خیلی خوبه

0 ❤️

336535
2012-09-30 19:44:07 +0330 +0330
NA

1-جناب"silver fuck" گرامی
«البته اینکه همیشه از یک منتقد انتظار میره تا خودش هم دست به کاری بزنه نظر من نیست و یک نظر جمعیه…»
از شما تعجب می کنم ، بنده بارها ثابت کرده ام که اگر موضوعی را در کامنت هام مطرح می کنم حتمن در زمینه ای است که اگر مورد پرسش قرار بگیرم در اون زمینه بتونم جوابگو باشم والبته جوابگوئی با ارائه ی ارجاعات معتبر و مستند و در صورت وجود علمی ؛ و دوبار ه تأکید می کنم که بحثی را که در مورد الزامی نبودن "هنر مند بودن ِ منتقد "و امکان خلق اثر هنری توسط منتقد در زمینه ای که انتقاد می نماید ؛ مطرح کردم ،به ضرص قاطع صحیح است . حتّا اگر در بعضی جاها (مثل موضوع آقای امینی که فرمودید ) خلاف آن گفته شده باشد . و صد البته من برای نظر شما ارزش قائلم و اصرار زیادی به اثبات گفته خودم ندارم . به قول معروف : عیسی به دین خود ،موسی به دین خود .
در ضمن، ما خیلی مخلصیم.
2- جناب "کفتار پیر " گرامی
«راستی رودی عزیز Smile
من اگه همچین حرفی پای داستان هام میزنم…»

دوست عزیزم ، من که در کامنت خودم عرض کرده بودم شوخی کردم وقصد خاصی ندارم ، دلیل این که کمی با شما مزاح کردم هم این است که شما بسیار با جنبه دیدم و در عین حال با شما احساس صمیمیت می کنم (که اگر اشتباه کردم ببخشید و دوست دارم به من تذکر بدهید )
در ضمن ، ما خیلی مخلصیم
3- جناب "sex and love"گرامی
«…ممنونم از کامنتت که کمتر از بخش دوم داستانم نبود. با تشکر»
بنده از همه به دلیل طولانی شدن عرایضم در همان کامنت عذر خواسته بودم -با وجود اینکه من در کامنت هام مسائل و مواردی را مطرح می کنم که مسائل مبتلا بهِ داستانها و نویسنده ها هستند و به طور معمول چیزهائی برای یاد گرفتن در آنها پیدا می شود و خلاصه بی ارزش نیستند- پس دلیلی برای عذر خواهی نداشتم ولی اینکار را کردم، به هر صورت دوست ِ من اگر کسی برای یکی از نوشته های من وقت می گذاشت و کامنتی طولانی می نوشت باعث خوشحالی می شد. البته شما به طنز فرموده بودید که نوشته ی بنده کمتر از بخش دوم داستان (البته خاطره !) شما نبود ولی این احتمال وجود دارد که به واقع کمی ارزشمند تر باشد!! و…
در ضمن، ما خیلی مخلصیم.

0 ❤️

336536
2012-09-30 20:33:40 +0330 +0330
NA

خاطره جالبی هست ، من امتیاز کامل رو دادم و بی صبرانه منتظر بقیه داستان هستم .

0 ❤️

336537
2012-10-01 05:03:28 +0330 +0330

برداشت آزاد:
مثال براى درك بهتر نحوه بيان به سبك roodi2:

برو كيرم دهنت
در ضمن، ما خیلی مخلصیم. :-D

0 ❤️

336538
2012-10-01 08:58:12 +0330 +0330
NA

جناب " آريزونا " ی گرامی،
تشبیه جالبی بود داداش ، من حالا به این جنبه اش فکر نکرده بودم؟!! و البته همه می دونند که این حقیرِ فقیر ِ سراپا تقصیر ، فقط به اون کسانی جواب های شاید رُک و به قول شما "چنان که افتد و دانی " می دم که با اونها احساس صمیمیت کنم و از کامنت ها و پستهای قبلی شون که دیده باشم “با جنبه بودن” را استنباط کرده باشم . که دوستان عزیزم "کفتار پیر " ِ جوان و متمدّن و حضرت آقای "سیلور فاک " گرامی (که بالاخره جای گنج را در جزیره ی گنج لو نداد!) و … و… خلاصه خیلی از دوستان که اسم بردن از اونا باعث تطویل کلام میشه و صد البته جناب ِ مستطابِ شما در این حلقه قرار دارند .
و در ضمن جناب “اریزونا”، ما خیلی مخلصیم ؟!!!

0 ❤️

336539
2012-10-02 00:31:17 +0330 +0330
NA

نظر خاصی ندارم، در کل خوب بود منتظر قسمت بعدیشم

0 ❤️Top Bottom