سکس پدر ومادرم

1400/06/24

بسمه تعالی
من مهرداد ۲۰سالمه الان دوماهی است خدمت سربازی ام تموم شده است ما چهار تا بچه هستیم دوتا خواهر بزرگتر از خودم دارم که ازدواج کردن و به داداش کوچکتر از خودم دارم که داره درس میخونه. پدرم ۵۱ سالشه شغلش نظامی هست قد بلند چهارشونه با چشمانی سبز و موههای جو گندمی وآدمی حشری و مادرم ۴۸سالشه زنی با قد متوسط و سیاه سبزه با سینه های خوش فرم ومتوسط دخترونه که انگار نه انگار به ۵تا بچه شیر داده.تقریبا یک سال پیش من وسط خدمتم تو فصل پاییز مرخصی گرفته بودیم به همراه پدرو مادرم رفتیم سمت ولایت پدری هوا ی سرد پاییزی و بخاری هیزمی وفصل برگ ریزان…یک شب شام خوردیم و میوه وچای بعد از دیدن تلویزیون قرار شد بخوابیم من که می خواستم جدا بخوابم مادرم از اونجایی که خیلی منو دوست داشت نداشت من تنها بخوابم گفت هوا سرده بیا اتاق خودمان اونا مثل همیشه رو یک تشک خوابیدن جای منو زیر پای خودشون پهن کردن بابام همیشه عادت داره با شلوار راحتی وزیر پوش ومامانم که دیگه با سوتین وشرت ست یا با لباس توری بدن نما که شلوار وسوتین نپوشیده باشه به رختخواب بره بابام همیشه مامانمو از پشت بغل میکنم و با دودستش جوجوهاش میگیره می‌خوابه.بابام خیلی عاشق سینه خوردن هست مامان به ظاهر زن ساده وساکت هستش اما در عوض رگ خواب بابام دستش هستش من تو این چند خیلی کم دیدم اینا جدا بخوابن تو کل افراد فامیل زبان زد خاص و عام هستن.من بر حسب عادت سرباز هرشب ساعت ۲بیدار می شدم آب بخورم.چشممو باز کردم دیدم یه صدایی داره میاد اول خیال کردم دارم خواب می بینم بعدش به خودم اومدم دیدم نه…
دیدم بابام هوس کرده مامانمو بکنه مامانم هی التماس میکنه امشب و بی خیال شو باشه فردا شب بچه خوابیده بیدار می شه بابام کوتاه پیوند می گفت مهرداد خسته است خوابیده .من فقط نگاه می کردم زیر لحاف.بالاخره راضی شد شروع کردن به بوس کردن لب خوردن ومامانم یه شرت و سوتین که اسفنجی رنگ پلنگی بود تنش بود و بابام از تنش درآورد وشروع کرد به مالوندن سینه هاش کرد و گرفت تو دهنش مامانم کلا به جوجوهاش حساس بودوشل شد نگو بابام کیرشو درآورد وای نگو دروغ نگم یه ۳۰سانتی بود که مامانم براش ساک می زد و بعدش گذاشت لای سینه هاش عقب و جلو میکرد بیچاره ماماننم فقط نفس نفس می زد.اینقدر که سینه هاشو خورده بود از سینه هاش دود می داد بیرون نوک جوجوهاش شده بود به اندازه ی یک بند انگشت شده بود.بابام عادت داره تو اتاق خوابش چراغ خواب قرمز روشن کنه.من دیگه کیرهام راست شده بود از ودهنم خشک شده بود فقط نگاه می کردم.بعد از عشق بازی کیر و در آورد کرد تو کس مامانم آنچنان فشار داد دادو آه و ناله مامانم در اومد.دقیقا اون کیر بزرگ تا بالای ناف رفته بود بعداز چند دقیقه تلمبه زدن مامانم بیهوش شد و از حال رفت انگار ارضا شده بود .نوبت به بابام رسیده بود که فقط ۴۵دقیقه تلمبه زد و جوجو خورد بیچاره مامانم نای دیگه براش نمونده بود .نامرد قبل از اینکه ارضا بشه کیر ودرآورد گذاشت دهنش لامصب مثل دخترهای الان ساک می زد.باز گذاشت تو کس نزدیک که شد عوضی جوجوهاش گاز گرفته بود اشک از چشاش سرازیر شده بود بعد کیر و درآورد آب وریخت به روی بدن صاف و بی مو و جوجو های دخترونه اش.بعد از چند دقیقه بلند شد رفت دستشویی مامانم بی حال شده بود.منم که غرقاب شده بودم از عرق و منی.

نوشته: مهرداد


👍 1
👎 27
21501 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

832302
2021-09-15 01:01:13 +0430 +0430

یعنی من اول شدم؟

1 ❤️

832303
2021-09-15 01:03:12 +0430 +0430

کیرهام بلند شده بود کونی ملت یکیش هم به زور دارن تو مگه چند تا داری کیر پروفسور بالتازار تو کونت سرباز مجلوق تو اون هوای سرد که رفتی روستا و بخاری هیزمی روشن کردی بابات شب چراغ قرمز که معمولا شب خوابه نکنه مال کونش بود روشن کرده بود اونم تو پایین پاشون خوابیده بودی چقدر خوب شده که امروزه جلو ملت زنشونو میکنن خوب شده بهت تعارف نکرده دیگه یواش یواش باید باورکنیم یهو ببینیم سر سفره یکی دیگری رو خوابوند و کردش کیر سگ تو روحت با کسشری که بلغور کردی

4 ❤️

832306
2021-09-15 01:05:25 +0430 +0430

چهار تا بچه هستین ولی مادرت به ۵ تا شیر داده ، اون پنجمی منم که سینه های مامانتو یواشکی که بابات نفهمه میخورم همیشه

5 ❤️

832312
2021-09-15 01:13:04 +0430 +0430

کیرهات راست شده بود؟ :)))

3 ❤️

832321
2021-09-15 01:30:49 +0430 +0430

کیرم تو اونجایی که راهت برای ورود به این دنیا بود

0 ❤️

832325
2021-09-15 01:35:14 +0430 +0430

خب چرا راحت نمیگی:فحش می‌خوام!!!

2 ❤️

832331
2021-09-15 01:59:15 +0430 +0430

چرا کوس میگویی برادر

0 ❤️

832360
2021-09-15 05:26:50 +0430 +0430

کوس شعر وارداتی از زیمباوه

0 ❤️

832371
2021-09-15 07:38:44 +0430 +0430

کیرهام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1 ❤️

832373
2021-09-15 07:59:03 +0430 +0430

داداش خودت خوندیش یکبار بخون ببین چقد غلط میگیری دو سه خط اول اخرشو خوندم تو همشون غلط داشتی

1 ❤️

832394
2021-09-15 10:25:08 +0430 +0430

و باز هم یه پسر ۱۳ ساله دیگه که به خاطر بلوغ زودرس فانازی سکس پدر مادرش دارن مغزشد میگان.
پر از تناقض و مزخرف

2 ❤️

832415
2021-09-15 14:47:37 +0430 +0430

بابات مامانتو کرد؛
خوب؟

0 ❤️

832416
2021-09-15 14:58:07 +0430 +0430

ماشالا هر روز با افتخار رکورد های جهانی رو جابجا میکنیم…
۳۰ سانت؟؟؟ فکر کنم تو حیوونا هم فقط مال خر و اسب به ۳۰ سانت برسه… ماشالا به ما ایرانیا…

1 ❤️

832418
2021-09-15 15:02:15 +0430 +0430

عجب! انشالله تو هم زن میگیری و ازین جق زدن راحت میشی
زیاد زدی، مخت گوزیده

1 ❤️

832422
2021-09-15 15:41:21 +0430 +0430

کوصکش مثل سگ دروِ میگی سروته داستانت خالی بندی و دروغ بیش نبود

1 ❤️

832423
2021-09-15 16:00:10 +0430 +0430

@t14004
ایدی تلمه

0 ❤️

832432
2021-09-15 17:13:13 +0430 +0430

کیر ۳۰ سانتی تو کص ن ن ه آدم خالی بند بیشعور چرا ذهنیت مردمو نسبت سرباز عوض میکنی کیر همه سربازا تو کونت . کی مجبورت کرده بیای اینجا کس بگی که ننتو فحش بدم

0 ❤️

832440
2021-09-15 19:05:49 +0430 +0430

زن ایرانی بعد از زایمان اول شکمش از شکم خامنه ای بزرگتر میشه دیوث چجوری ننه ی جنده ی تو بعد از پنج تا بچه زاییدن و شیر دادن ممه ی دختر جوون داره؟
یجوری از رفتارای ننه بابات میگی انگار باهاشون تری سام داشتی!
30سانت؟؟؟؟؟؟؟؟یا جد امامزاده بیژن!
کصِ خوار آدم دروغگو

0 ❤️

832442
2021-09-15 19:15:37 +0430 +0430

کیرم تو کوس مامانت …خوب مثل ادم بگو واسه مامان جندت کیرمون بمالیمو فحش بدیم جرا داستان کوسشغر مینویسی جقی …

0 ❤️

832456
2021-09-15 22:42:27 +0430 +0430

وارد فاز جدیدی از شهوانیون شدیم قبل فقط اعضا سایت 30سانت و دو ساعت دارکوبی میزدن الان اعضای خانواده و فامیل هم شامل 30 سانت و دو ساعت میشن بچه تو هنوز شاشت کف نکرده اینجا چکار میکنی

1 ❤️

832469
2021-09-16 00:39:56 +0430 +0430

حوصله ندارم سوتی هاتو بگیرم و فحشت بدم
فقط کیرم تو مغز جقیت که هیچی توش نمونده
کونده جقتو بزن بخواب اینقدم کس شعر تلاوت نکن

0 ❤️

832479
2021-09-16 01:10:41 +0430 +0430

کدوم کسکشی گفت سربازا عادت دارن دو صبح پاشن اب بخورن؟
تو سرباز بودی ننت دوست نداشت شب تنها بخوابی؟ کسکش ۸ سالته؟

1 ❤️

832541
2021-09-16 06:59:41 +0430 +0430

ریدی با این داستان نوشتنت

0 ❤️

832549
2021-09-16 08:22:37 +0430 +0430

شما چهار تا خواهر و برادر بودین بعد مادرت پنج تا بچه شیر داده بود؟
پدرتو هم حساب کردی شیطون، اگر پدر محترم رو حساب بکنی باید خودش رو به تنهایی ده تا حساب کنی، چون علاوه بر زمان شیردهی زمان غیر شیر دهی هم شیر میخورده

1 ❤️

832602
2021-09-16 13:14:27 +0430 +0430

جوجو،یعنی خاک تو سرت دهه هشتادی کسمغز جوجو

1 ❤️

832603
2021-09-16 13:21:14 +0430 +0430

منم بارها یواشکی دید زدم
محشره

0 ❤️

832655
2021-09-16 19:55:30 +0430 +0430

خدا وکیلی مگه شما رو مجبور کردن داستان بنویسید
من حدسم اینه یه سری رو میبرن خونه خالی میگن یه داستان بنویسید بزارید توو این سایت تا ولتون کنیم …
بابا بی خیال

0 ❤️

832674
2021-09-17 00:28:03 +0430 +0430

بسمه تعالی؟؟؟؟؟؟
ارزش نوشتن نداره، کامنت همه رو دوباره بخون فکر کن من نوشتم

0 ❤️

832702
2021-09-17 01:33:10 +0430 +0430

مرسی از جاهلانی چون تو ، که باعث آفرینش چنین کامنتهایی میشن ، به عشق خوندن این کامنت ها ، توفیق اجباری حاصل شد که تراوشات ذهن جلاق تو رو بخونم. لطفاً موقع نگارش کصتان از هر دو دست خود استفاده کنید.

0 ❤️