شبی كه بابايی را حشری كردم

1390/06/23

از وقتي هشت سالم بود دوست داشتم شوهري مثل بابام داشته باشم خوش تيپ وخوش زبون هيكل درشت و مردونش وسوسه ام ميكرد تو آغوشش گم شم بابايي خودم آچارفرانسه بود و واسه هرمشكل و هر سوالي پاسخي داشت هروقت خونه بودآرامش وامنيت برقرار بود من تنهادخترش بودم هميشه تو آغوشش يا روي پاهاش بودم دبستاني بودم هر شب به بهانه كابوس ديدن اتاقم را ترك ميكردم ميرفتم مابين مامان بابا تا بغلم ميكرد به خوابي خوش ميرفتم خوب حس سكسي ياجنسي در كار نبود ولي يك مزه شيريني داشت بوسه هاش كه هنوز يادمه شانزده سالم بود همه از رشد متعجب بودند اندامم عين زنهاي جوان شده بود در جبهه منزل تصورات كودكي فراموش نشدندكه هيچ بيچاره مادرم رابه چشم رقيبي ميديدم كه موقتاعشقم راتصاحب كرده بود ومن سرباز جوان وتازه نفسي بودم كه مسلح به چهره واندامي فوق العاده زيبابودم دردبيرستان پدرم درميومد تا شاگرد ممتاز بشم ومثل سابق خودمو پرت كنم تو آغوش بابايي دست از پا خطانميكردم جواب هيچ پسري رونميدام شيكترين آرايشهاولباسهارا انتخاب ميكردم تابراي روزموعودكارم راحت تربشه مثل گرگ گرسنه دنبال فرصت بودم كه بر سرطعمه خراب بشم


باد و باران زوزه ميكشيد گويا ميخواست بگه پاييز امسال باكسي شوخي نداره تشويش عجيبي داشتم مامان وداداش كوچولوم خونه مادربزرگم بودندمن بودم كه باحداقل لباس روي كاناپه ولوبودم وتصاوير سكسي تلويزيون كه خودمو بابايي را توشون تصورميكردم بابايي اتاق خودش بود ميدانستم از نبود مامان خوشحاله و بساط عرق خوريش پهنه اينجورمواقع دوست نداشت كسي مزاحمش باشه ساعت دونصفه شب بودكه دراتاقش باز شدميخواست ازپله هابيادپايين تعادل نداشت كمكش كردم روي كاناپه بشينه چشاش بازنميشد گاهي باصداي بلند ميخنديد و ميگفت زياده روي كرده ميگفت خيلي حال خوبيه تيناميخواي امتحان كني بطري راازدستش گرفتم وسركشيدم سوختم ودم نزدم گفت تينا توخيلي باحالي خوش بحال شوهرت كلم داغ شده بود بي اختيارحرف ميزدم بابايي خيلي دوستت دارم تو بهترين مرد دنيايي ميخوام بهت حال بدم بندكرستم راجر دادم وسينه هاي برهنه مو گذاشتم جلو دهنش ازجاش پاشد داد زد پاشو گمشو توي اتاقت بي شعور تعادلش به هم خورد ولو شدكف اتاق برهنه شدم كامل روش درازكشيدم من زنتم مينا تنم ميخواره نذاشتم حرف بزنه واي لباش چقدرداغ بود گفت نه ميناازعرق بدش مياد تو كي هستي گفتم توبهم عرق دادي اگه منو نكني ميرم توكوچه به همه ميدم دستش لغزيد رو كونم جون چه خوب ميماليد ميزدبه باسنهام و صداش تواتاق ميپيچيدنشستم روصورتش كس وكونموگذاشتم تو دهنش هرليسي كه روي چاك كسم ميكشيدميمردموزنده ميشدم شاشيدم روي صورتش گفت اين چي بودميناچقدر شوره چيزي نيست عزيزم آب كسمه ميدونستم دروضعيتي نيست بتونه حركت كنه خودم شلواركش رودرآوردم وكيركلفتشوكردم تودهنم هرجورخواستم كيرشوخوردم سير بشونبودم كيرش كامل سيخ شده بود خودشم راه افتاده بودكونموانگشت ميكردلمبرهاموبادست بازكردم وآرام نشستم روكيرش سرش رفت تووهمو نجوري روكله كيرش بالاپايين ميكردم كه نيم خيزشددرازم كردوخوابيدروم كيرشوتانصفه فرستادتوكونم كه جيغ كشيدم بيرون كشيددوباره كونم گذاشت امااينباربشدت تلمبه ميزدسفت چسبيده بودبهم ازگرماي بدنش داشتم ميسوختم ريزش مايعي داغ راتواعماق وجودم حس كردم ازشدت لذت داشتم ميمردم چشام بسته شدشل شدم بعدشروع كردم به لرزيدن بادستش كسمو ميماليد دستشو كامل خيس كردم

نوشته: تینا


👍 3
👎 12
325109 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

298780
2011-09-15 00:11:23 +0430 +0430
NA

واقعا متاسفم برات

0 ❤️

298781
2011-09-15 00:25:14 +0430 +0430
NA

جالب نبود .

0 ❤️

298782
2011-09-15 00:33:56 +0430 +0430
NA

<):) <):) <):)

0 ❤️

298783
2011-09-15 00:57:17 +0430 +0430
NA

کیرم تو کونه خودتو بابات…

0 ❤️

298784
2011-09-15 02:03:36 +0430 +0430
NA

سیک قلم جالبی بود

0 ❤️

298785
2011-09-15 02:14:30 +0430 +0430
NA

یعنی تو دیگه رسما موجود اضافی هستی.

0 ❤️

298786
2011-09-15 02:33:56 +0430 +0430
NA

يعني كير نازنينم بشاشه8 رو هيكل تو و ادمين

0 ❤️

298787
2011-09-15 03:04:51 +0430 +0430
NA

khosh be hale babatttttttttttttt

0 ❤️

298789
2011-09-15 03:22:45 +0430 +0430
NA

یعنی واقعا تو کشور کوروش و داریوش هم چنین کسکش هایی هم یافت میشود؟ کیر اسکندر تو کس و کون خاندانت تینا ۸۵ با این داستان کیریت! آبرو هر چی پسره بردی!

0 ❤️

298790
2011-09-15 03:31:06 +0430 +0430
NA

حیفم میاد کیر خوشگلمو روونه تو کنم
از بین کیر خر و اسب و گاو و شتر یکیرو انتخاب کن سفارش بدم بچه ها بیارن بکنن تو کوس و کون خودت و ننت

0 ❤️

298791
2011-09-15 04:15:47 +0430 +0430
NA

چرا هر کی می خواد داستان سکسی بنویسه فکر میکنه اولشو باید مثل رمان شکسپیر شروع کنه؟

باد و باران زوزه ميكشيد گويا ميخواست بگه پاييز امسال باكسي شوخي نداره تشويش عجيبي داشتم

ميخوام بهت حال بدم بندكرستم راجر دادم وسينه هاي برهنه مو گذاشتم جلو دهنش ازجاش پاشد داد زد پاشو گمشو توي اتاقت بي شعور تعادلش به هم خورد ولو شدكف اتاق

برا اینکه منظورمو بفهمی این 2تا خطو بخون با هم مقایسه کن ببین چی بوده چی شده…
در کل باید بگم شما ریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی خواهرم…

0 ❤️

298792
2011-09-15 04:38:06 +0430 +0430
NA

کس شعر محض بود تراوشات ذهن متروک دختری جقی که همیشه مرد مورد علاقش رو شبیه پدرش حساب میکرده … و پدرشم به شدت مذهبی که حتی اجازه نمیداده تو خونه بدون چادر بگرده …

فوش نمیدم ولی دخترای عزیز موقع خود ارضایی با خیار داستان ننویسن

0 ❤️

298793
2011-09-15 04:40:11 +0430 +0430
NA

خیلی کس شعر بود برو کونتو بده

0 ❤️

298794
2011-09-15 06:01:54 +0430 +0430
NA

متاسفانه واقعا ذهن منحرفی داری کوچولو

0 ❤️

298795
2011-09-15 07:10:24 +0430 +0430
NA

اجب کسوشعری سرائیدی

0 ❤️

298796
2011-09-15 07:22:23 +0430 +0430
NA

کیرم تو چفت وبست . کونت با این کس وشعرت

0 ❤️

298797
2011-09-15 08:07:24 +0430 +0430
NA

واقعا چنین دخترایی از کمبود محبت برخوردارند !‍
کیر خر توی کون بابات که تویه جنده رو وارد این جامعه کرده…

0 ❤️

298798
2011-09-15 08:15:58 +0430 +0430
NA

=)) =)) =)) =)) =))

به جان خودت و همون باباي كس خلت اين قدر بعد از خوندن اين داستان خنديدم كه شاشيدم به خودم…مقدمه ادبي مينويسي ؟؟؟ باد و باران زو زه ميكشيد ؟؟؟ ياد فيلم بينوايان افتادم…اصلا نكنه تو كوزتي ؟؟؟ ها ؟؟؟ كس مغز اين چرت و پرتا چيه نوشتي ؟؟؟ الحق كه داداشمون حرف خوبي زد ميگه وقتي با خيار ميكني توي كس و كونت جو نگريت و داستان ننويس…

0 ❤️

298799
2011-09-15 08:29:06 +0430 +0430
NA

يه داداش دارم
كسي نميخواد
به اون فوش بده
بچه هادريغ ازيك
ذره تشكركه ارضاتون كردم

0 ❤️

298800
2011-09-15 08:30:28 +0430 +0430
NA

زمانيكه
خاطره هايت از
اميدهايت
قوي تر شدند؛
پير شدنت
شروع مي شود!!..

0 ❤️

298801
2011-09-15 08:37:17 +0430 +0430

به قول دوستان حیف کیرم رو رونت کنم پس کیر خر توی کس و کونت
چه داستان تخیلی ای بود فکرکنم عقده کیر داری .دوست پسرت تازه ولت نکرده؟ از بس کش شعر
گفتی حالم بهم خورد
کونی

0 ❤️

298802
2011-09-15 08:39:13 +0430 +0430
NA

همون كير بابات تو كست " حالم بهم خورد" تا جوونا هستن كون به باباي فرتوتت نبايد بدي.

0 ❤️

298803
2011-09-15 09:16:01 +0430 +0430
NA

آدم دینی ای نیستم.ولی اینکاروجدانی نیست.برای توعشق وحاله ولی برای بابات عذاب.

0 ❤️

298804
2011-09-15 09:53:20 +0430 +0430
NA

شادباش واميدوار

0 ❤️

298805
2011-09-15 10:05:26 +0430 +0430
NA

کاشکی میرفتی تو کوچه به همه میدادی ولی به بابات نمیدادی روت میشه تو صورتش نگاه کنی اگه تو کوچه میدادی همه دعات میکردن ولی الان که سکس محارم داشتی اون دنیا یه میله که یه سرش مذابرو از اون سرش که سرده میکنن تو کونت که کسی نتونه درش بیاره

0 ❤️

298807
2011-09-15 11:46:20 +0430 +0430
NA

عجیب وباور نکردنی .خیلی مصنوعی وغیر عادی نوشتی.نویسنده خوبی نیستی.البته باتشکر که زحمت کشیدی جای قدر دانی داره. :? :? :? :? [( [( [( [(

0 ❤️

298808
2011-09-15 12:08:50 +0430 +0430

تصور زشتی بود . اما داستان قشنگ بود . توی تصویر سازیت مشکل داری . احساست را بیان کردی رنگ نارنجی تیره ای که فضا را گرفته حاکی از اینه که واقعا به اونی که خواستی نرسیدی . به همین خاطر میگم تصور زشتی بود . نوشته هات متاثر از فرانک اورنات نویسنده سوئدی بود . خوشحالم که تونستی به اون سمت بری . باید بیشتر تلاش کنی روحیات تو برای نشون دادن مشکلات اجتماعی عالیه اما تلاش بیشتری را میطلبه . از اینکه مطلب گذاشتی سپاسگذارم .

0 ❤️

298809
2011-09-15 12:45:55 +0430 +0430
NA

پدرش کور بوده دخترشو میکنه

0 ❤️

298810
2011-09-15 15:03:12 +0430 +0430
NA

من فك كردم باباهه دخترشو كرده:-Sبرعكس بودكه

0 ❤️

298811
2011-09-15 16:26:26 +0430 +0430
NA

فک میکردم بد ترین ادم دنیا خودمم!!!

0 ❤️

298812
2011-09-15 16:30:48 +0430 +0430
NA

دلم گرف

0 ❤️

298814
2011-09-15 17:00:14 +0430 +0430
NA

داستان جديدكي مياد؟ x-( x-( x-(

0 ❤️

298815
2011-09-15 17:24:19 +0430 +0430
NA

دونفراستقبال كردن
داستان بعدي نميفرستم اگه مدير
محترم اينجاروميخونه لطفابيست وچهارساعت ديگر
حذفش كنيدولي
اگه كسي ايميل
بفرسته براش بعديو
سندميكنم

0 ❤️

298816
2011-09-15 17:29:08 +0430 +0430
NA

na dg lazem nakade.hatman mikhay begi vaqti mamit nist ba dadit sex mikoni.na dg nanvis ke haaaalam0 be ham zadi.

0 ❤️

298817
2011-09-15 17:44:58 +0430 +0430
NA

همه بچه ها

بچه ها چند روز پيش كامنت دادم زير يكي از داستانها
من هم مثل همه شما پدر و مادر دارم و هممون يك شكل به دنيا اومديم
و فكر نكنم چيزي كه من ميبينم فقط برا من اتفاق ميفته
شك نكنيد از 70 ميليون نفر كسايي هستن كه به ناموسشون هم خيانت ميكنن اما
من ديدم اشك پدرم رو :(
سر كوچكترين اتفاقي كه براي خواهرم افتاده بود
خواستگاري كه به هم خورده بود
و باعث و حتي گريه پدرم شد :< به خاطر ناراحتي خواهرم
من هيچ وقت نميتونم فكرش رو بكنم همچين اتفاقاتي برا اين مردم عادي بشه كه به دخترشون … :|
اشك مرد يعني نهايت ناراحتي و غصه
پدري كه براي 1 ساعت ناراحتي دخترش اشك ميريزه ، ميتونه بهش به چشم بد نگاه كنه؟
يا خدا …

0 ❤️

298818
2011-09-15 18:02:18 +0430 +0430
NA

یادمون باشه که ما حق داریم در خلوت خودمن هر کاری با خودمون بکنیم از تصور غلط گرفته تا عمل غلط ولی حق نداریم اونارو تبدیل به بدعت کنیم و تقدس بعضی چیز ها و افراد خصوصا پدر ومادر را از بین ببریم و اشاعه بدیم بیائیم به همدیگه لذت بدیم نه عذاب.

0 ❤️

298819
2011-09-15 19:02:55 +0430 +0430
NA

توهم طالب وكنجكاو
بودي كه اومدي
داستاني كه اسمشم
معلومه سكس بامحارمه من همتونو
دوست دارم ودركتون ميكنم لذت
بزرگ درممنوع بزرگه به
ميل به سرچشمه
تامرگ درانسان
وجودداره رجوع
كنيدبه آثارفرويد
بعضي هامثل شما
باموعظه وفوش سعي
درانكارسركوب وپوشش خواسته اي
داريدكه اگرچه انكارميكنيداما
ميدانيدكه هست
وكمين كرده من
باخودم صادقم من
به آغوش طبيعت
برميگردم بعداحساسمودرقالب
داستان بازگوميكنم
مثل يك تابلونقاشي
كشاكشي ازجدال
بين غريزه باوظيفه
وقانون ومذهب كه
همگي اختراع انسان
هستند
تابلوي نقاشي كه
درآپارتماني درتهران
قرن بيست ويك ميگذرداماغرش رعدوبرق پرتره رابه
تابلوهاي غارهاي
تانزانيامتصل ميكند
تصاويروتنهادرهم
ميلولندمن باداستانم
تنفرم راازآنچه تمدن
وتكنولوژي برسرمان
آورده بيان كردم
من خوكم گرگم ماموتم من سوادندارم
پس باقوانين انساني
واخلاقي بيگانه ام

0 ❤️

298820
2011-09-15 19:17:30 +0430 +0430
NA

بچه رو نزنید راهنماییش کنید که هر تخیلی فابل باز گویی نیست تا برسه به عمل زشت.
تو که اینقدر خوب می نویسی می تونستی از کس دیگری مثل پسر عمو وهمسایه یا هرکس دیگه ای بجز بابایی استفاده کنی اونوقت قلمت طرفدار پیدا می کرد.
البته شاید هم واقعیت باشه نمی توانیم منکر بشیم از این روابط در جامعه وجود نداره .
مهم اینه که چطوری عنوان بشه. به شکل یه عمل زشت یا یه عمل صحیح.
مینا خانم میتونست اخر داستانشو با ندامت وکمک خواستن از دوستان تموم کنه.

0 ❤️

298821
2011-09-15 19:25:55 +0430 +0430
NA

Ajab:|

0 ❤️

298822
2011-09-15 20:54:59 +0430 +0430
NA

به خوب و بدش کار ندارم
اما اونایی که فحش میدن مگه موضوع رو نخوندن
فقط برا شناختن اعضا سایت کافیه
آخر 10 تا داستانو تو این سایت بخونی
بابا چقدر فحش و توهین
تو دنیای واقعی ملت یه کم مدارا میکنن
یعنی اسم این کارتون چیه؟
اگه انتقاده:
بد بود
یا مثه دوستمون: حالم گرف
افتضاح بود
چقدر فحش رکیک و …
جدا از کجا فرار کردید که این همه عقده توهین کردن دارید
یه داستان
دو داستان
آخره همه داستانا فحش و توهینه و رکیک ترین الفاظ …
منم خوندم داستانو از روی کنجکاوی
اصلا خوب نبود
نه حسی داشت نه به واقعیت میشد ترسیم کرد تو ذهن قصه داستانو
موضوع و داستانم که عقیده شخصی بود چیکارش میشه کرد!!!
مگه خانوما و آقاییون از کمبود آزادی نمینالید…
یکی رو اینجا آزاد گذاشتن
شما چرا …!
چه شود آزادی بیاد تو ایران
باید تو گوشت پنبه کنی بری خیابون

0 ❤️

298823
2011-09-15 21:11:18 +0430 +0430
NA

Asheqe man nabaj
:|

0 ❤️

298824
2011-09-15 21:44:38 +0430 +0430
NA

Man qalat bokonam
:|

0 ❤️

298825
2011-09-15 21:51:21 +0430 +0430
NA

Chi migi to man taze ozve sit shodam.bisharaf doros beharf
:|

0 ❤️

298826
2011-09-15 21:57:53 +0430 +0430
NA

Tekrar naje
:|

0 ❤️

298827
2011-09-15 22:01:00 +0430 +0430
NA

Ye ja gofti 25 ta 50sal
:|

0 ❤️

298828
2011-09-15 23:39:01 +0430 +0430
NA

كير بابات تو كست خیلی مسخره بود

0 ❤️

298829
2011-09-16 02:28:39 +0430 +0430
NA

منم موافقم!!!
واقعاااااااااااااااااااااااااااااااا برات متاسفم آخه خاک توسر این چه … نوشتی؟؟؟؟

0 ❤️

298830
2011-09-16 05:19:01 +0430 +0430
NA

kosekharet, kunkesh
hamin basete

0 ❤️

298831
2011-09-16 06:14:42 +0430 +0430
NA

نمي دونم ولي چرا بجاي كس زنش (تو كه گفتي خودت رو جاي مامانت گذاشتي ) فقط از كون كردتت؟

0 ❤️

298832
2011-09-16 10:07:45 +0430 +0430
NA

تخیلت خوبه . سعی کن قشنگتر بنویسی

0 ❤️

298833
2011-09-16 10:27:17 +0430 +0430
NA

چندتا حالت وجود داره:
کسشره
به ذرش راسته.
اولا خواهشا دیگه هنر در نگارشت به کار نبر که بوووش خیلی زیاده
باد و بارون زوزه میکشید؟؟؟؟؟حرومزاده نافم تو چشت بارون مگه گرگه که زوزه بکشه؟
مطمئنی که بابات فقط عرق سگی کوفت کرده که تونست تو رو با مامانت یکی بگیره؟؟
کدوم کسخلی با بطری عرق میخوره؟
مزه شاشو با آّب تشخیص نمیده؟ مگه تاحالا آب ننت در نیمده؟؟
کونده کسشر میگی 1بار خودت بخونش بعد بزار روو سایت
کونده ای؟
آره دیگه چون کیر کلفت بابات(به قول خودت)انقد راحت میره تووت نشونه کونده بودنته.
بعدشم بابات میخواد سکس کنه با ننت اول از همه کونش میزاره؟
طبق روایات:
ننت و خودت کس ندارین یا داشته باشین مثله چاهه خشکه آب نداره و انقد گشاده که حال نمیده.
پس تو یه پسری که کون میدی صبح تا شب
نظر من طولانی تر از داستان تخمی تخیلی تو شد.

0 ❤️

298834
2011-09-16 10:29:55 +0430 +0430
NA

دفه یعد که بابات مواد زد منو خبر کن که بیام هم خودتو هم باباتو بگام.
میام به بابات میگم من شوهرتم زنیکه جنده.اونم باور میکنه

0 ❤️

298835
2011-09-16 11:14:11 +0430 +0430
NA

اردلان اينجا محل مخ زدن جنابعالي نيست …مثل بچه آدم داستانتو بخون ونظرتو بده ومثل بچه آدم برو گم شو… اكه كسي مياد اينجا داستان مينويسه يا ميخونه معنيش اين نيست كه حتما اون جنده هست يا كونده هست…كه اگر اينطور بود يعني جنابتان هم كونده تشريف داري… پس خواهشا مراعات كن آفرين پسر گلم… اما داستان تخيل محض بود…خواهشا اينجور تخيلاتتون را واسه خودتون نگه دارين… مردي كه براي رفاه خونوادش از صبح تا شب جون ميكنه هرگز حاضر نميشه به دخترش همچين نگاه كنه… دختره هم اگه تربيتش صحيح باشه(حالا نميگم نون حلال يا شير پاك خورده باشه) اصلا همچين فكري از سرش هم نميگذره…تو هم خودتو نكش كه سر ذوقتون آوردم…فكر كنم همه از سر كنجكاوي اومدن داستانتو خوندن كه بدونن جريان چيه مگه همچين چيزي ممكنه! بيخود بخودت نبال با فكر منحرفت :T :T :T :$ :$

0 ❤️

298836
2011-09-16 14:56:24 +0430 +0430
NA

واقعا چه رویی هم داره “ارضاتون کردم تشکر نمی کنین”!
مگر حس طنزمون رو ارضا کرده باشی چون من که به شخصه دولم 0.5 میلی مترم تغییر سایز نداد با این داستانت! در کل یه فاجعه ادبی در نیمه شبی تابستانی با خیاری در فرج یا مشتی بر هسته خرما توسط تینا 85 رقم خورد.

0 ❤️

298838
2011-09-17 03:18:59 +0430 +0430

gol gofto
adresse e-mailet chiye shugar???

0 ❤️

298839
2011-09-17 10:19:28 +0430 +0430
NA

تینا جان، سلام.
داستانتو خوندم اونهم نه یک بار بلکه چند بار.
اما نظر من حقیر:
1)توصیفات قشنگ اما خامی داری!
درد و لذت رو جوری باید بیان کنی که خواننده چه موافق، چه مخالف و چه پسر و چه دختر چنان در لحظه فارغ از عقایدش قرار بگیره که درد و لذت کیر رو تو وجودش(کونش) احساس بکنه و در حداقل تصور، در لحظه خوندن تمایل به انجام(کون دادن و در درجه ضعیف ترش، کون کردن) پیدا کنه!

2)سعی کن یا سکس رو تجربه کنی و بیان، یا اینکه تجربیات دیگران رو شنیده، به خاطر بسپاری و بازگو کنی!

  1. برای تمرین در خصوص توصیف و نحوه آن، پیشنهاد میکنم سه گانه “ارباب حلقه ها” اثر جی تالکین رو بخونی!(مخصوصا جلد اول و توصیف دهکده هابیتها)

4)حتی الامکان سعی کن(حداقل در داستانها و نوشته های ابتدایی) موضوعی رو انتخاب کنی که اینقدر دافعه ایجاد نکنه!
هرچند در هر حال من به شخصه با سکس با محارم مخالفم، حتی در خیال!!!

قربون همگی.
فعلا.

0 ❤️

298840
2011-09-17 18:51:58 +0430 +0430
NA

یعنی مادرتو هم بگام دیگه فایده نداره!
یعنی خودتو بابت و داداش کوچولوتو گائیدم!
اخه بی پدر مگه داری رمان انگلیسی دهه 80 میخونی اه ای…!
کسکش شاشیدی رو صورت بابات اخه عمت رو گائیم کس شرا چیه میگی؟
از بس خندیدم ریدم!

0 ❤️

298841
2011-09-18 02:30:32 +0430 +0430
NA

تخمی تخیلی بود

0 ❤️

298842
2011-09-19 06:41:16 +0430 +0430

تینا جون هر چی دل تنگت میخواد بنویس،
از اونایی هم که فقط بلدن فحش بدن دلگیر نشو.
چیکار کنن؟مخ شون بیشتر از این نمیکشه.

0 ❤️

298843
2011-09-20 09:08:57 +0430 +0430
NA

من داستان هات رو ميخوام
بفرست برام

0 ❤️

298844
2011-09-28 05:43:07 +0330 +0330
NA

جالب نبود اصلا مسخره

0 ❤️

298845
2011-10-15 02:17:57 +0330 +0330
NA

خوب نه نه گندی چرا کس شعر میگی کیرم تو کست

0 ❤️

298846
2011-10-16 02:14:09 +0330 +0330
NA

ببیت اشکال نداره اینو نوشتی ها . به جای این همه فوش ازت یه تشکر میکنم که وقت گذاشتی و نوشتی ولی خدایی مشخره بود . یا اونی که کردت بابات نبوده و تو حالیت نبوده چون حشری بودی . عین داشتان های ادبی داستانتو نوشتی . این جا همه دیپلم فوق لاتی دارن . حرف تورو نمیفهمن که .
دیگه از اینجور چیزا ننویس .
چون واقعا پدری که به دخترش رحم نمیکنه وای به حال دیگران .
همین .
داستان چرتی بود ولی خوندم . خوشم هم نیومد .

0 ❤️

298847
2011-10-16 05:41:04 +0330 +0330
NA

اگه واقعی باشه کیرم تو کون بابای بی غیرت و مستت ولی چه راست چه دروغ ما هرچه کونی باشیم ولی بازم ایرانی هستیم بعضی فکرا اجازه ورود نمیدیم آخه این همه کس و کون وکیر تو خیابون…

0 ❤️

298848
2011-10-16 18:00:59 +0330 +0330

tasavore gashangie. darmorede chizi k doostesh dari kheyli kam neveshti

0 ❤️

298851
2011-11-12 14:33:42 +0330 +0330
NA

جنده با اون باباي بي غيرتت

0 ❤️

298852
2011-11-23 17:18:31 +0330 +0330
NA

جالب و خوندني بود
خوبيشم به اين بود كه كوتاه بود
اي ول

0 ❤️

298853
2011-12-08 18:32:19 +0330 +0330
NA
باد و باران زوزه ميكشيد
=)) =)) =)) =)) =)) =))
0 ❤️

298854
2011-12-11 16:41:35 +0330 +0330
NA

سلام تینا جان گرچه داستان غلط انشائی زیاد داشت ولی برای اولین با ر بدک نیست چون همین که به خودت جرات دادی که داستان بنویسی خودش قابل تشویق است اما خانوم خوشگل سکس ماندگار همیشه با لطافت و حرمت و زیبائی سر و کار دارد اوه البته در اینجا مجبورم از مبحثمون کمی دور بشم و به کسانی که فحاشی و ناسزا گوئی میکنن بگویم اولآ اگر از سکس با محارم بدتون میاد اینجا چه میکنید دوماًفحش دادن شما دلیلی بر بی شخصیتی و بی جنبه بودن شماست اون بابا و مامانی که براتون اینهمه مهمن این فحشا رو به شما یاد دادن؟؟؟؟؟؟!!! بعد هم شما به چه جراتی به خودتون حق میدین که بجای خدا بنشینید و قضاوت کنید شما اگر راست میگوید مواظب خودتان باشید مگر تیتر داستان با محارم یا پدر و… غیره را ندید شما که عقیده دارید این گناه است پس چرا نمیتوانید جلوی خودتان را بگیرید و داستان را نخوانید شما که عرضه نگهداری و هدایت خودتان را ندارید چطور میخواهید مردم را هدایت کنید؟ آن هم با نا سزا و فحش دادن؟؟؟؟؟؟؟؟ شما سرا پا اشتباه و گناهید بعد میخواهید با فحش دادن کسی را ارشاد کنید؟؟!!
اما تینای نازنینم میبخشید که مجبور شدم از مبحثمان دور شوم آری حتی از لحاظ فلسفه اسلام در شرایطی خاص سکس با محارم اشکالی ندارد اما در هر سکسی که خشونت و بی حرمتی باشد سکس نا زیباست عزیز دلم و باعث فشار روحی و مرض روحی میشود وقتی زیبائی هست چرا نا زیبائی و وقتی مهر هست چرا خشم؟!
تینا جان از داستانت پیداست که در سکس مشوشی و تمرکز لازم را نداری البته به احتمال نسبی در تمامی تصمیم گیریهای زندگیت نیز اینگونه عمل میکنی
امید وارم با انتخاب هدفهای عالی و زیبا به آرامش و تمکز ذهن برسی تو میتوانی چون این جرات و لیاقت را با همین داستان نوشتنت نشان دادی
من خودم یک آدم سکسی هستم ولی در سکسم بدنبال صداقت زیبائی آرامش نشاط هیجان نشاط آور و عشق هستم
دوست دارم عزیز دلم بخاطر جرات زیبایت
موفق باشی خانوم خوشگل بدرود صد بدرود

0 ❤️

298855
2012-01-15 15:45:07 +0330 +0330
NA

کیره کلفت اسب آبی تو کونت که از کوشت بزنه بیرون
دختره جنده
به تخمم که دیگه نمینویسی
کونی

0 ❤️

298856
2012-01-23 05:49:50 +0330 +0330
NA

kiram dahanet.heyf vaghtam ke dastaneto kh0ondam

0 ❤️

298859
2012-08-19 04:15:15 +0430 +0430
NA

حتی استعداد کس شعر نوشتنم نداری !

0 ❤️

298860
2012-10-21 19:26:01 +0330 +0330
NA

کس گفتی مثل سگ

0 ❤️

298861
2012-11-17 15:32:00 +0330 +0330
NA

کیر کوروش تو کون بابات…کیر گدای سر محلمون تو کونت…این تخیلیات مجلوقانه رو از کجا میاری کس ننه…

یعنی رسم اسم الاغ واست زیادیه…

که نفهمید تو تنیایی یا مینایی!!! آخی تفلک شاش خورد بیچاره…

0 ❤️

298863
2013-01-07 11:51:05 +0330 +0330
NA

واقعا افرین به بدر تو که بچه اش رو با زنش عوضی میگیره خاک تو سرتون.

0 ❤️

298864
2013-01-08 23:12:01 +0330 +0330

خسته نباشی شاه دختر بابایی!!

0 ❤️

298865
2013-01-21 14:20:42 +0330 +0330
NA

حيف وقت ، اينترنت نيست بزاري پاي كسشعريات

0 ❤️

298867
2013-02-25 15:34:38 +0330 +0330
NA

=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

کوس شعری بیش نبود عقده ایی

0 ❤️

298868
2014-12-01 03:20:39 +0330 +0330
NA

آدم با خیار تو یخچال حال کنه، اما شعور خانوادگیشو زیر سوال نبره… خاک تو سرِ خودتو بابای بی غیرتت…البته محاله که راست باشه… بیچاره بابات که تورو ساخته… بیچاره مادرت که برای توی بی شرف درد شیده…

0 ❤️

530454
2016-02-09 09:58:28 +0330 +0330

کسکش حالمو بهم زدی شاشیدی رو صورت بابات خوبه نریدی (rolling) ? ? (inlove)

0 ❤️

531627
2016-02-22 23:48:49 +0330 +0330

سلام
بالاخره چیزی که منتظرش بودم اتفاق افتاد،آفرین! دختر ایرانی!!!فقط همین مونده بود که خانمها هم محارم بنویسن که الحمدالله اینم دیدیم!( قبلا بوده در سایت اما تازگیا ندیده بودم)…دو سه نسل که بر باد رفت و سوختیم،این نسلم که داریم میبینیم روز به روز داره پیشرفت میکنه!¿؟خدا به داد بچه های شما نسل بیمار برسه…ایکاش میشد برم کرهٔ ماه زندگی کنم

0 ❤️

534046
2016-03-22 22:58:55 +0430 +0430

بدبخت جقیه تخیلیه …

0 ❤️

540693
2016-05-12 15:03:02 +0430 +0430
NA

🤮من تا اونجایی خوندم که شاشیدی تو دهن بابات 🤮
کیرم تو کونت با این کسشرت 🤮 🤮 🤮

0 ❤️

568686
2016-12-14 23:26:00 +0330 +0330

ridi :|

0 ❤️

780902
2020-12-09 15:37:24 +0330 +0330

چرا اخه واقعا
چرت بود😕

0 ❤️