شبی که برادرم منو کرد...

1397/04/10

+9پسردایی ام نیما 19 سالش بود که دانشگاه آزاد واحد قیامدشت قبول شد از شیراز به تهران اومد تا اینجا تحصیل کنه من اون زمان 17سالم بود و سوم دبیرستان بودم. تو دبیرستان ما بیشتر دخترا برای خودشون دوست پسر داشتن و هر وقت فرصت میشد از رابطه با دوست پسراشون میگفتن ولی من هنوز کسی رو پیدا نکرده بودم نه اینکه بدم بیاد بلکه خجالت می کشیدم تا اون موقع غیر از خندیدن به تیکه های پسرهای تو خیابون کار دیگه ای نکرده بودم. همیشه دوستام به من میگفتن خیلی خری که با این خوشگلی و خوش اندامی مثل امل های عصرحجری زندگی میکنی حداقل میتونی حسابی تیغشون بزنی… بذار التماست کنن… بذار دنبالت بیافتن … بذار برات خرج کنن تو لیاقتت حتی بیشتر از ماست.از خوشگلیت لذت ببر جالب اینجا بود که همین دوستام متاسفانه چنان حسود بودن که هیچ وقت منو به دوست پسراشون معرفی نمیکردن و یا با من سر قرار با دوست پسراشون نمیرفتن شاید از این می ترسیدن که نکنه دوست پسراشونو به سمت خودم جذب کنم. بیچاره من که چنان خجالتی بودم که حتی دو دقیقه با پسری تو راه دبیرستان حرف نزده بودم تا اینکه سر و کله پسردایی ام تو خونه ما پیدا شد . نیما پسر خوشگلی بود انصافا قد بلند سبزه رو با چشمهای مشکی… بیشتر اسپورت می پوشید. وقتی تهران اومد تیپشو عوض کرد شد یک جلتنمن واقعی. اون اوایل به سفارش خاله ام و دعوت مادرم و بیشتر به خاطر برادرم که 20 سالش بود و چند ماه دیگه به سربازی می رفت به خونه ما می اومد و بیشتر وقتها پنج شنبه و جمعه ها خونه ما بود.
چند ماه از سال تحصیلی دانشگاه و دبیرستان گذشته بود که احساس کردم وقتی نیما خونه ماست نگاه کردنش به من دیگه عادی نیست …حس میکردم یه جورایی از روی علاقه به من نگاه میکنه. این احساس زمانی بیشتر شد که روز تولدم در حالیکه نه برادرم یادش بود و نه بابام پنهانی به من کادوی تولد داد … اون روز تنها کسی که تولدم یادش بود مادرم بود… از اون روز دیگه شک نداشتم نیما به من علاقه داره…با وجود اینکه تا اون موقع با پسری دوست نبودم و تجربه نداشتم ولی سعی میکردم من هم کارهایی کنم که بفهمه ازش بدم نمیاد. مثلا هر وقت که میدونستم قرار بیاد خونه ما و خبری از بابام نیست براش آرایش میکردم تا بفهمه دختر زشتی نیستم یا لباس های تنگ و اندامی و اسپورت دخترانه می پوشیدم و روی سرم کلاه آدیداس مدل W به صورت برعکس میگذاشتم و تو هال با یه آهنگ شاد و رقص آور می رقصیدم… سعی میکردم پشت به اتاق امیر برقصم تا وقتی پسر دایی ام از اونجا بیرون اومد وانمود کنم ندیدمش تا هم رقصمو ببینه هم هیکلمو هر بار هم که از تو اتاق امیر بیرون می اومد بعد از یه مدت الکی برمی گشتم پشت سرمو نگاه میکردم بعد جیغ کشان به داخل آشپزخونه فرار میکردم… یکی دوبار هم داداشم امیر رو جای نیما اشتباه گرفتم که ایستاده بود منو نگاه میکرد… دلبری های من برای پسر دایی ام همچنان ادامه داشت که گاهی هم توسط امیر داداشم لو می رفتم وبه من بدجوری چشم غره می رفت… سرانجام رفتارهای من کار خودشو کرد …با اینکه دانشگاه می رفت و اونجا دختران زیادی واسه دوستی با نیما وجود داشتن ولی تونستم به سمت خودم بکشمش… بالاخره یک روز تو تلگرام پیام داد درسته دختر عمه منی ولی من خارج از چارچوب فامیلی ازت خوشم اومده و دوست دارم علاوه بر فامیل بودن با هم دوست باشیم. دیگه حال خودمو نمی فهمیدم… به دست آوردن یک پسر خوشتیپ و دانشگاه رفته به عنوان دوست پسرم برام خیلی ارزش داشت. به دوستام معرفیش کردم تا کلاسش رو ببینن… دیگه بعد از اون به دور از چشم بابام و امیر با نیما سینما می رفتیم … پارک رستوران کافی شاپ … یه بار هم امیر برادرم بیرون از خونه مچ جفتمون رو گرفت که چون فامیل بودیم زیاد سخت نگرفت… یواش یواش رفتار نیما عشقولانه میشد…البته من هم همراهی میکردم. دست منو میگرفت . پیشانی منو بوس میکرد. حرف های عشقولانه میزد… تو خانه که بودیم وقتی بابام و داداشم نبودن ازم میخواست جلوش حجاب نداشته باشم. من هم میدونستم محو اندامم شده احساس غرور میکردم …هر دو داشتیم به سرعت به سمت هم جذب میشدیم. گاهی وقت ها که بیرون و تو پارک بودیم منو که به خودش فشار میداد می تونستم برجستگی تو شلوارشو که قلمبه شده بود ببینم. اولین بار کنار درب اتاقم جای بوسیدن پیشانی ازم لب گرفت. کلی خجالت کشیدم ولی من هم بدم نمی اومد. از نیما خواسته بودم کمتر خوابگاه بره و بیشتر به خونه ما بیاد تا بیشتر همدیگه رو ببینیم. خوشبختانه تو خونه کسی با نیما مشکلی نداشت و هر زمان که خونه ما می اومد ازش استقبال میشد… نیما و امیر شب ها تو اتاق امیر می خوابیدن و مواقعی که نیما میخواست شب ها درس بخونه اتاق کار و مطالعه بابام در اختیارش بود. یک روز که دیروقت داشتم به اتاقم می رفتم از جلوی درب اتاقی که نیما داشت توش درس میخوند رد شدم نگاش کردم برام بوس فرستاد خندیدم رفتم بالا تو اتاق خودم. نیم ساعت گذشته بود بین خواب و بیداری بودم که دیدم صدای تلگرامم بلند شد. نگاه کردم نیما پیام داده بود بیداری؟ گفتم نه خوابم استیکر خنده براش فرستادم. چند دقیقه بعد اومد کنار درب اتاقم ازم اجازه خواست وارد بشه… این اولین بار بود که نیما دیروقت و زمانی که پدر و مادرم و برادرم خواب بودن با من تنها شده بود و به اتاق من اومده بود. اومد کنار تختم نشست چند دقیقه ای با هم شوخی کردیم و خندیدیم… موقع رفتن دوباره لباشو روی لبام قرار داد که هم تو لذتش غرق شدم هم به شدت خجالت کشیدم. این دومین بار بود که نیما از من لب میگرفت. اون روز شد شروع قرارهای یواشکی و آخر شبی من و نیما… چندین بار این دید و بازدیدهای آخر شبی تکرار شد. وقتی هم که امیر به سربازی رفت خیالم راحتر شد که یه سرخراز خونه کم شده و می تونم راحت تر با نیما باشم. محل خدمت امیر در دوره آموزشی ثامن مشهد بود از نبودنش خیلی خوشحال بودم. با رفتن امیر مادرم اتاقشو در اختیار نیما قرار داد. نیما هم بیشتر از قبل به خونه ما می اومد …همچنان آخر شب ها تو اتاقم با نیما حرف های عشقولانه میزدیم . مدام در گوشم حرف های عاشقانه میزد… دیگه باور کرده بودم دوستم داره… تو یکی از اون روزهایی که نیما خونه ما بود. آخر شب کمی خسته بودم طبق معمول رفتم طبقه بالا تو اتاقم تا استراحت کنم. منتظر نیما بودم چون نیومد گرفتم خوابیدم …خواب بودم که احساس کردم یکی داره سینه هامو فشار میده. آروم چشمامو کمی باز کردم تو نور چراغ خواب اتاقم نیما رو دیدم… از این کارش خندم گرفته بود ولی سعی کردم عکس العمل نشون ندم. نه تنها خواب از سرم پرید بلکه داشتم به بهترین شکل ممکن از لمس سینه هام توسط یه پسر لذت می بردم.چند دقیقه ای اجازه دادم سینه هامو بماله تا خودمم لذت ببرم… صدای نفسش بلندتر شده بود. چشمامو که باز کردم یهو الکی کنار سینه راستمو تکون داد که مثلا داشته منو بیدار میکرده… اون شب به روی نیما نیاوردم کمی حرف زدیم ولی حرف زدن دیگه بس بود.توی اون مدت که آخر شب ها بالا می اومد خیلی حرف زده بودیم. مطمئن بودم دوست داره منو بکنه البته من هم دوست داشتم. دوستام میگفتن دادن از عقب اولش کمی درد داره ولی بعدش خیلی حال میده و من میخواستم تجربه کنم. لذتی که اون شب بردم باعث شد هر بار که نیما خونه ما هست و شب قرار بیاد بالا خودمو به خواب بزنم. دیگه دوست نداشتم با زبونش حرف بزنه میخواستم با دستاش و بدنش با من حرف بزنه… دیگه بی خیال آخر شب ها شده بود و برای امنیت خودش و من نصف شب ها بالا می اومد. دومین بار هم که از لمس بدنم بیدار شدم خودمو به خواب زدم باز سینه هامو مالید و یک دستش لای پام برد جلوم و ران های پامو لمس میکرد. صدای نفس نفس زدنشو کاملا می شنیدم… دفعه بعد که سراغم اومد باز اول سینه هامو می مالید انگار میدونست سینه هامو بماله حسابی شل میشم بعد هم اومد کنار گوشم گفت میدونم بیداری دستشو انداخت لای چاک کونم کمی مالید… دفعات بعد هم این کارهاشو ادامه داد. برادرم که بعد از 25 روز مرخصی میان دوره اومد انتظار داشتم نیما موقتی بی خیال بشه ولی نشد. بدبختی همیشه هم خودمو به خاطر خجالتی که می کشیدم به خواب میزدم و نمی تونستم به نیما بگم تا رفتن امیر دست نگه داره… شایدم 10 روز دست نزدن به من برای نیما به خاطر بودن امیر قابل تحمل نبود… دوباره اتاق کار مطالعه بابام توی اون ده روز شد محل درس خوندن شبانه نیما که البته این بهانه بود تا بتونه از دست امیر خلاص بشه و بتونه نصف شب ها بازبه اتاق من بیاد… توی اون 10 روزی که امیر مرخصی داشت نیما دیگه هر شب خونه ما بود. مثلا به خاطر امیر اونجا بود ولی هدفش دستمالی من نصف شب ها بود.دیگه امکان نداشت نیما خونه ما باشه و کاری نکنه بالاخره تو یکی از اون شب هایی که به خاطر امیر خونه ما بود دستشو داخل شلوار و شورتم کرد کونمو لمس کرد مالید…با این کارش بدنم مور مور میشد. دوست داشتم منو بکنه… جالب اینجا بود که من و نیما در طول روز خیلی معمولی و مثل همیشه با هم حرف میزدیم ولی نصف شب ها قضیه فرق میکرد… امیر هم به غیر از روز اول بیشتر ساعات روز خواب بود معلوم بود تو سربازی حسابی اذیت شده…همین باعث میشد با امنیت بیشتربیرون از خونه با نیما باشم. درست شب بعد از اینکه نیما دستشو تو شلوار و شورتم کرد نیمه شب روی تختم به صورت نیم تنه خوابیده بودم تا اگه وارد اتاقم شد بتونه به عقب و جلوم دسترسی داشته باشه. به خاطر اینکه کمی تو روز خوابیده بودم زیاد خوابم نمی اومد. برای همین تا زمان اومدنش بیدار موندم. وقتی اومد صورت جذاب و هیکل مردونه اش تو نور کم چراغ خواب اتاقم دیدم.چشمهامو بستم لرزش خفیفی تمام بدنمو فرا گرفت. برعکس دفعات قبل این بار اومد پشت سرم و روی تختم نشست. چند لحظه کونمو دستمالی کرد و پشت سرم روی تخت دراز کشید.وقتی خودشو به من چسبوند برجستگی کیرشو روی کونم حس کردم این اولین بار بود که کیرشو مستقیما با کونم تماس میداد. داشت با فشاری که به کون و بدنم میداد دمرم میکرد. من هم اجازه دادم به راحتی دمرم کنه…وقتی دمر شدم آروم کیرشو از روی شلوار و شورتم لای کونم گذاشت و روی بدنم دراز کشید. کاملا داغ شده بودم ترشحات جلوم نشون از حال خرابم میداد… داشتم از لذت می لرزیدم ولی سعی میکردم نیما نفهمه… واقعا پنهانی مالیده شدن لذتی داره که اصلا قابل وصف نیست… اینکه یک پسر دوست داره بکنتت ولی جراعت گفتن و عمل کردن نداره هم خنده داره هم به من لذت میداد… نیما تمام وزن بدنشو روی من انداخته بود و کیرشو از روی شلوارم لای کونم حرکت میداد. سه چهار دقیقه کارش همین بود تا اینکه صدای نفس کشیدنش شدیدتر شد آه خفه ای کشید. چند لحظه بعد حس کردم لای کونم خیس شد… یکی دو دقیقه تو همون حالت بود بعد از روی من پا شد آروم از اتاقم رفت بیرون. بلند شدم دست کشیدم به شلوارم دیدم اوه هم شلوار و هم شورتم از پشت سرم خیس خیس شده معلوم بود خودشو با مالیدن به کون من ارضا کرده… شلوار و شورتمو عوض کردم رفتم تو تختم خوابیدم. اون شب خیلی دوست داشتم نیما منو بکنه ولی نکرد. مونده بودم با توجه به اینکه نیما به جای دست این بار با کیرش به کونم مالید و ارضا شد فردا چطوری تو صورتش نگاه کنم. بدبختی ما دخترها اینه اگه بارضایت خودمون حال بدیم باید بعدش خجالت بکشیم. اگه با تهدید و زور بدیم باز باید خجالت بکشیم اگه هم به ما تجاوز کنن بازم باید خجالت بکشیم. فردای اون روز پنجشنبه بود از روبرو شدن با نیما خجالت می کشیدم.برای اینکه با نیما روبرو نشم همراه پدر و مادرم به کرج و خونه عموم رفتم که پسرش از ایتالیا برگشته بود و به خاطر تموم شدن درس پسرش مهمونی گرفته بود. امیر و نیما هم تو خونه موندن… اون روز با وجود اینکه از نیما بابت شب قبلش خجالت می کشیدم ولی دیدم انگاری دوست ندارم جایی باشم که نیما نباشه به خصوص که مثل قبل با من تو تلگرام و تلفنی عشقولانه حرف میزد… تا عصر هر جوری بود تحمل کردم ولی وقتی دیدم عموم قصد داره پدر و مادرمو شب نگه داره اعصابم خرد شد… بهونه آوردم که شنبه امتحان دارم باید جمعه درس بخونم…نتیجه این شد که عموم منو سوار مترو کرج کرد برگشتم خونه. اصلا نمی تونستم دوری نیما رو تحمل کنم… وقتی برگشتم نیما و امیر خونه بودن . بدون اینکه به نیما نگاه کنم رفتم تو آشپزخونه تا شام درست کنم. این دو تا پت و مت شام که خوردن رفتن بیرون منم کمی تی وی تماشا کردم چون خسته بودم رفتم تو اتاقم خوابیدم… تو تخت خوابم به اتفاقاتی که توی این چند ماه بین من و نیما افتاده بود فکر میکردم میدونستم امشب هم میاد سراغم برای همین از عمدی دمر روی تختم خوابیدم و خوابم برد… نمیدونم ساعت چند بود که از دستمالی کونم بیدار شدم. یه لحظه به خودم لرزیدم انگاری به دستمالی های نیما معتاد شده بودم. چشمامو بستم خودمو سپردم دستش تا حسابی لذت ببرم.
موهای روی گردنمو کنار زد با لب هاش به روی گردنم بوسه میزد و با دستهاش از بالا تا پائین کمرم دست می کشید. حال خوبی داشتم. وقتی تاپمو تا روی سرم بالا کشید فهمیدم امشب دیگه لختم میکنه و میخواد بدون لباس روی من بخوابه… نزدیک بود که از هیجان بمیرم. داشتم تجربه جدیدی رو کسب میکردم. دستاشو به زیر سوتینم آورد سینه هامو تو دستش گرفت تا اینکار رو کرد آه خفه ای از لذت کشیدم. احساس کردم شنید چون فشار دستشو روی سینه هام بیشتر کرد.جوری فشارشون میداد که نمیتونستم از لذتی که می بردم آه نکشم. اولین بار بود سینه هامو یک پسر بدون سوتین لمس میکرد. احساس میکردم لای پام داره از ترشحاتم خیس میشه و حس دادن به من دست داده بود. بعد از اینکه از سینه هام دست کشید به کمرم حمله کرد از بالا تا پائین کمرمو بوسه باران کرد و اومد پائین. با دستاش از روی شلوارم کپل های کونمو گرفت فشارشون میداد از هم بازشون میکرد و همه جاشو می بوسید طوریکه احساس میکردم شلوارم داره خیس میشه… اصلا حرفی نمیزد. من هم غیر از آه کشیدن حرف دیگه ای نزده بودم.این قدر کونمو از روی شلوار مالید و بوس کرد که خودش خسته شد. وقتی دستش به سمت لبه شلوارم رفت فهمیدم امروز روزی هست که دیگه کار من تمومه ومن هم مثل دوستام مزه کیر رو خواهم چشید. با هر دو دستش دو طرف شلوارمو گرفت آروم پائین کشید . احساس کردم شورتمم با شلوارم پائین اومد. کمی خجالت می کشیدم. فکر فردا بودم که چطور میخوام تو صورت همدیگه نگاه کنیم.شلوار و شورتمو از پام درآورد. این بار کونمو بدون شلوار و شورت با دستاش لمس میکرد. احساس میکردم داره نرمی و عمیق بودن لای کونمو بررسی میکنه. یه لحظه نورچراغ قوه موبایلش تو اتاقمو پر کرد. کلی خجالت کشیدم وقتی دیدم کونمو داره واضح و تو نور می بینه حتی لای کونمو از هم باز کرد و سوراخ عقبمو با دستش لمس کرد.خیلی وقت بود پوست اونجا رو برای نیما صیقل انداخته بودم. بوسه ای به اونجا زد لیس زدنش رو شروع کرد. بدنم مور مور میشد. از اینکه یه پسر داره سوراخ کونمو لیس میزنه حس لذت بخشی داشتم. چنان لذت می بردم که تصمیم گرفتم تاپمو از روی سرم دربیارم تا کاملا لخت بشم. تا خواستم این کار رو انجام بدم اجازه نداد دستامو گرفت مثل قبل روی تختم قرار داد. باز هم خوردن کونمو شروع کرد آه می کشیدم و لذت می بردم. کونم حسابی لیز و خیس شده بود. از روی پام بلند شد. میدونستم دیگه وقتشه… قرار بود تو سن 17 سالگی اولین کون دادنم اتفاق بیافته … صدای حرکاتش پشت سرم نشون میداد داره کاملا لخت میشه. چند لحظه بعد سر کیر نرمشو روی سوراخ عقبم حس کردم. برای اینکه بدونه از این کارش لذت می برم کمی کونمو به سمت بالا گرفتمو آه کشیدم. سرکیرشو روی سوراخ خیس و لیز پشتم و اطرافش حرکت میداد. تو اون لحظه یاد پسرهایی افتادم که تو راه دبیرستان وقتی محلشون نمیدادم با فحش کیرم تو کونت تلافی میکردن… ولی حالا واقعا کیر یه پسر داشت وارد کونم میشد. داشتم از فرط لذت آروم آه و ناله میکردم…لای پاهام از ترشحات جلوم خیس شده بود طوریکه به ملحفه روی تختم نم داده بود. خودمو حسابی شل گرفته بودم تا اگه داخلم کرد راحت وارد کونم بشه… چشمامو بسته بودم و از سر لذت و اینکه بالاخره بدنم در اسارت دستهای یک پسره آروم آه میکشیدم که یهو دنیا برام تیره و تار شد انگاری کونم آتیش گرفت و می سوخت. احساس میکردم انگاری یک میله داغ تو کونم کردن…قبلا از دوستام شنیده بودم اولش درد داره ولی فکر نمیکردم اینطوری باشه. بلافاصله به خاطر فشار و دردی که به کونم اومد زدم زیر گریه… با دستام خواستم تاپمو از روی سرم دربیارم که با دستاش اجازه نداد… دستامو بردم سمت کونم تا مانع ادامه کارش بشم بازم اجازه نداد. تازه دستاشو از زیر بغلم رد کرد تا نتونم کاری کنم بعد روی بدنم دراز کشید. با فشار بعدی مقدار بیشتری از کیرش وارد کونم شد. خواستم جیغ بکشم که یک دستشو بلافاصله از روی تاپم که هنوز روی سرم بود آورد جلوی دهنمو گرفت. تاپ روی سرم جلوی دهن و بینی ام رو گرفته بود داشتم خفه میشدم. با همه توانم و با هر دو دستم دستشو از روی دهنم کشیدم پائین با این کارم تاپم از روی سرم دراومد تا برگشتم سمتش که بگم خیلی نامردی یهو از دیدن هیکل امیر داداشم روی خودم به شدت وحشت کردم.اومدم از وحشت جیغ بزنم دوباره دهنمو گرفت یک بار دیگه محکمتر از قبل کیرشو تو کونم فرو کرد نمی تونستم جلوی داخل شدنش به کونمو بگیرم دیگه کیرشو ته کونم کاملا حس میکردم …آخ خفه ای از لای دستاش کشیدم که با گفتن: جون… چه کونی چقدر تنگه… عکس العمل نشون داد. هنوز تو شوک چیزی بودم که دیده بودم و باور نداشتم.اشک هام از روی صورتم به روی دستش که جلوی دهنمو گرفته بود میریخت. دیگه نمیدونستم سرازیر شدن اشک هام به روی صورتم به خاطر درد پشتم بود یا به خاطر حس تنفر و انزجاری بود که از داداشم پیدا کرده بودم. داداشم تو اتاق من چه کار میکرد. چطور جراعت کرده بود با من چنین کاری کنه… به یکباره تقلا کردم که از دستش خلاص شم ولی همه هیکلشو انداخته بود روی من… تازه فهمیده بودم این بی شرف چرا صداش تو اون مدت در نیومده بود …چرا تاپمو روی سرم کشیده بود و اجازه نداده بود درش بیارم. تمام خوشی ها و لذت های چند دقیقه قبل برام زهر مار شده بود… یه لحظه کیرشو بیرون کشید فکر کردم دیگه بی خیال شده چون فهمیدم کیه ولی بلافاصله چنان داخلم کرد که کیرشو دوباره تا ته کونم حس کردم. از درد دستشو گاز گرفتم یه لحظه دستشو از روی دهنم برداشت اومدم جیغ بزنم دوباره دستشو جلوی دهنم گرفت و با صدای کاملا لرزون که ناشی از شهوتش بود گفت ببین چاقال خانم هم خوشگلی هم خوب کونی هستی حتی از دوست دخترام هم کردنی تری…خیلی هم تنگی من همه چیزو درباره تو و نیما میدونم فکر نکن خبر ندارم نصف شب ها میاد تو اتاقت عشق و حال کون کونک بازی… چند شبه دارم نگاهتون میکنم… ازتون فیلم هم گرفتم کاری نکن نشون بابا بدم … دیگه حرفاشو نمی شنیدم انگار گوشم سوت میکشید. انگاری دنیا دور سرم می چرخید. پس امیر همه چیز رو دیده بود و از رابطه ما خبر داشت. چقدر ساده و نفهمم بودم که یادم رفته بود امیر چه گرگیه…پس اون روزهایی که تا بعدازظهر خواب بود شب ها بیدار بود ما رو نگاه میکرد… با اشاره دستم ازش خواستم دستشو از روی دهنم برداره… به من با همون صدای لرزونش اخطار داد که اگه داد بزنم جوری میکنمت که دیگه نتونی راه بری هر چند کسی هم خونه نیست … اگه میخواستم داد بزنم هم توانشو نداشتم. درحالیکه هنوز گریه میکردم با بیحالی بهش گفتم جون مامان ولم کن… جوابش فقط یک جمله بود : تا آبم نیاد ولت نمیکنم.
تو همون حالت گفت میخوام تلمبه بزنم خواست دوباره دهنمو با دستش بگیره با صدایی که از ته چاه بیرون می اومد بهش گفتم نیازی نیست اینطوری خفه ام میکنی وقتی دید دیگه داد و هوار نمیکنم جای گرفتن دهنم سینه هامو تو دستش گرفت و فشارشون میداد. امیر منو کاملا با حرفی که از من و نیما زده بود خلع سلاح کرده بود. حالا فهمیدم چرا این بی شرف به راحتی و بدون ترس سراغ من اومده بود… در حالیکه سینه هامو تو دستاش فشار میداد شروع کرد به عقب جلو کردن کیرش تو کونم… خیلی با سرعت این کارو میکرد. هنوز درد داشتم و با هر بار فرو کردن کیرش گریه میکردم در عوض اون بی شرف آخ اوخ میکرد و قربون کونم میرفت. جای اون من از حرفاش خجالت می کشیدم انگاری یادش رفته بود من خواهرش هستم من ناموسش هستم. بهش با گریه گفتم یادت رفته من ناموستم؟ یادت رفته من خواهرتم؟ از تلمبه زدن دست کشید در گوشم گفت خواهرمی باش ولی خیلی وقت بود دنبال کونت بودم تا اینکه با نیما ریختی رو هم و راه رو برای اینکه بکنمت باز کردی… یک دستمو بردم سمت کونم تا مانعش بشم دستمو پس زد و گفت تا آبم نیاد ولت نمیکنم… دوباره با شدت بیشتری شروع کرد به عقب جلو کردن کیرش تو کونم… در حال عقب جلو کردن گفت تو که تا چند دقیقه پیش داشتی حسابی با کیرم حال میکردی آه و ناله ات تو اتاقو پر کرده بود دوست داشتی بکنمت حالا چی شد جا زدی؟ چون اسم برادر روی منه؟ خوب چاقال خانم فکر کن من نیما هستم یا یه غریبه دیگه بذار بکنمت تو هم حالشو ببر… داشتم عذاب می کشیدم داشتم دیوانه میشدم.هنوز باورم نمیشد کسی که داره منو میکنه امیر داداشمه…همش به خودم میگفتم حتما خوابه… توهم زدم…از غیر قابل باور بودن این قضیه دوباره زدم زیر گریه…التماسش میکردم جون مامان ولم کن جون بابا فردا نمی تونیم تو صورت همدیگه نگاه کنیم.خجالت می کشم. همونجور در حال تلمبه زدن تو کونم گفت من که دارم میکنم تو که داری میدی باید خجالت بکشی… آخ و اوخ های امیر موقع کردنم اعصابمو خورد کرده بود… دیگه دردی نداشتم امیر حسابی منو گشاد کرده بود .
بدبختی جسم و روحم با هم در جنگ بودند. انگاری هر کدام داشتن راه خودشون رو می رفتند. روحیه ام کاملا داغون و خراب و افسرده بود ولی جسم و بدنم داشت یواش یواش لذت می برد و من اینو اصلا نمیخواستم. دوست نداشتم با کرده شدن توسط برادرم لذت ببرم ولی هر بار امیر کیرشو فرو میکرد بر لذت من اضافه میشد. لای پام دوباره خیس شده بود. نمیدونم چه مرگم شده بود دیگه گریه نمیکردم تو اتاق جز صدای آه و ناله امیر صدای دیگه ای نبود. منتظر بودم آبش بیاد دست از سرم برداره. وقتی دید بی صدا شدم انگاری فهمید دارم لذت می برم… در گوشم گفت جون… لب میدی. بغض کردمو گفتم تف به ذات کثیفت که مثل ذات حیوانه. در حالیکه روی من خوابیده بود و قصد داشت ازم لب بگیره گفت یعنی تو الان هنوز بدت میاد دارم میکنمت؟ اشکال نداره الان آبتو میارم آبت که بیاد نمیتونی انکار کنی که لذت نمی بری… بعد از این حرفش دستشو به زیر شکمم و لای پام برد کسمو لمس کرد شروع کرد مالیدنش. با این کارش دوباره زدم زیر گریه هر کاری کردم نتونستم دستشو از روی کسم بردارم. کیرشو تو کونم نگه داشته بود و فقط کسمو می مالید.
انگاری کنترل جسمم دست خودم نبود داشتم خودمو خیس میکردم.امیر با این کارش داشت منو خرد میکرد. یواش یواش تو کسم احساس داغی میکردم. داشتم نفس نفس میزدم با گریه بهش گفتم با این کارت میخوای چی رو ثابت کنی بی شرف… جواب داد الان میفهمی… این قدر کسمو مالید که دستاش خیس شده بود هی دستشو بیرون می کشید خیسی دستشو روی دست من می کشید با وجود اینکه اصلا تمایل به ارضا شدن نداشتم ولی انگار دست خودم نبود.داشت این اتفاق می افتاد. امیر هم انگاری فهمیده بود مدام جون جون میکرد و میگفت داره میاد؟… دیگه گریه نمیکردم. داشتم ارضا میشدم نمیخواستم امیر بفهمه یک بار دستشو از لای پام درآوردم ولی دوباره به لای پام چنگ زد و گفت خر خودتی… کارشو ادامه داد تا اینکه چند لحظه بعد تو خودم خالی شدم امیر فهمید گفت مبارکه میدونی از کجا فهمیدم؟ از اینجا که وقتی آبت اومد سوراخ کونت چند بار تنگ شد… این بی حس ترین نوع ارضا شدنم بود که تا حالا تجربه کردم خالی از عشق و محبت… حتی خودارضایی کردن هم حس بهتری نسبت به این نوع ارضا شدن داشت.امیر بعد از ارضا شدنم سینه هامو با دستاش گرفت دوباره تلمبه زدن رومحکمتر از قبل شروع کرد طوریکه وقتی کیرش به ته کونم میخورد دردم میگرفت برای همین هر بار داخلم میکرد خودمو به سمت جلو می کشیدم تا دردم نگیره ولی فهمید سینه هامو ول کرد با دو دستش شانه هامو گرفت . چون دیگه راه فرار به جلو نداشتم فشار ضربه هاشو به ته کونم نتونستم تحمل کنم زدم زیر گریه انگاری کیرش میخواست از کونم رد بشه وارد شکمم بشه یکی دو دقیقه تو همون حالت محکم منو کرد همزمان در گوشم گفت آبم داره میاد بریزم تو کونت؟… از حرص سرمو به صورتش کوبیدم گفتم نه عوضی بی شرف بی آبرو… واقعا کاری زشت تر و خجالت آورتر از این کاری که امیر میخواست با من که خواهرش هستم انجام بده سراغ نداشتم…صدامو در حد جیغ بالا بردم تا بلکه بی خیال این کار بشه ولی بی اهمیت برگشت گفت کسی خونه نیست نیما رو هم امشب پیچوندم رفت. بعد از این حرفش لبشو آورد جلو که ازم لب بگیره اجازه ندادم ولی هر جوری بود لبامو تو دهنش کرد همزمان مثل قبل یکی دو دقیقه منو محکم کرد آخرین ضربه کیرشو به ته کونم کوبید همونجا نگه داشت. در حالیکه لب هامو میخورد یهو توی کونم داغ شد ریختن آبش تو کونمو کامل حس میکردم. دیگه کار تموم شده بود. اعتراض فایده ای نداشت. امیر کار خودشو کرده بود. بدون حرف همونجور زیر امیر بودم تا از روی بدنم بلند شه. هنوز کیرش تو کونم بود که گفت میدونی برای چی به نیما بابت زدن مخت و اینکه قصد کردنت رو داره تا حالا چیزی نگفتم؟ چون بدم نمیاد بکنتت من هم یواشکی گریه کردنت زیر کیر نیما رو ببینم. صورتمو به سمتش گرفتم هر چی تف توی دهنم بود روی صورتش پاشیدم. این قدر تو اون حالت موند تا کیرش خوابید و از کونم بیرون اومد بعد بلند شد در حالیکه لباس هاشو می پوشید گفت منو ببخش یه مدته دوست دختر نداشتم تحت فشار بودم. البته از کردنت پشیمون نیستم چون خیلی کردنی هستی فکر کن من یه غریبه بودم مال من که با مال غریبه ها فرقی نداره فقط فرقش اینه که اسم برادر روی منه… یادته قبل از اینکه بفهمی من کیم چه حالی میکردی؟ چه لذتی می بردی؟ حالا هم فکر کن من نیما بودم… بعد هم از اتاقم رفت بیرون… بلند شدم روی تختم نشستم. اشک هام آروم آروم روی دستم می غلتید… این دیگه چه روزگاری بود که من واسه خودم درست کردم؟ لباس هامو پوشیدم. گریه امانم نمیداد. رفتم دستشویی هر چی تو کونم ریخته بود خالی کردم.بعد هم رفتم حمام اونجا هم یه دل سیر گریه کردم. همش با خودم زمزمه میکردم دیگه با چه رویی باید اونجا می موندم و به زندگی ادامه میدادم؟ تنفر از امیر در بند بند وجودم ریشه زده بود.حتی از نیما هم شاکی بودم که به راحتی گول خورده بود. اگه اون اینجا بود امیر نمی تونست منو بکنه… تازه فهمیده بودم چرا امیر اعتراضی به رفتارهای من در قبال نیما نمیکرد …تازه فهمیدم بودم این چرا روزها خوابه نگو شب ها بیدار بوده و آمار نیما رو می گرفته… خیلی چیزهای دیگه کم کم داشت برای من روشن میشد. متاسفانه مرتکب بد اشتباهی شده بودم. تا خود صبح خوابم نبرد و اشک می ریختم . چاقویی آماده کرده بودم که اگه دوباره وارد اتاقم شد این بار بزنمش ولی دیگه نیومد… دیوانه شده بودم…دم صبح رفتم جلوی آینه چشمام سرخ شده بود. تا خود صبح به تصمیمی که گرفته بودم فکر میکردم. آینده ام توی این خونه تباه شده بود. رابطه خواهر و برادری من و اون امیر بی شرف دیگه تموم شده بود. باید از اون خونه می رفتم باید فرار میکردم اگه نمی رفتم باز باید صبح اون امیر بی شرف رو تحمل میکردم. دم صبح با حالت زاری در و دیوار خونه رو نگاه میکردمو دست می کشیدم. مثل کسی که داره طواف میکنه دور تا دور اتاقمو می چرخیدم و به خاطرات گذشته ام فکر میکردم و اشک می ریختم لباسامو از تو کمدم جمع کردم تو ساکم ریختم. هر چی پس انداز کرده بودم تو کیف پولم گذاشتم…عکس مامان و بابامو ناز کردم بوسیدم و با چشمهای اشک آلود به سمت درب حیاط حرکت کردم. به این فکر میکردم همه دخترهای فراری از شهرشون فرار میکنن میان تهران من کجا برم؟ من که دختر تهران هستم؟ تو حیاط اشک می ریختم به درب خونه که رسیدم دیدم اون بی شرف یک تکه کاغذ چسبونده به در روی کاغذ نوشته من میرم پادگان اینجا حال نمیکنم… 4 روز زودتر ازمدت مرخصیش به پادگان رفته بود یک نقطه امیدی تو روحیه من ایجاد شد یعنی واقعا رفته؟ اگر میرفت که باز می تونستم برای فرار کردنم بیشتر فکر کنم. ساکمو داخل اتاقم بردم تا ظهر منتظر شدم نیومد. در عوض پدر و مادرم اومدن. تمام تلاشمو میکردم جلوی اونها عادی باشم. شب شد نیومد دیگه خیالم راحت شد گورش گم کرده رفته شایدم ترسیده لو بره از ترس مامان و بابام فرار کرده… کاغدی رو که با خط خودش روی درب نوشته بود نشون مامان و بابام دادم به اتاقم برگشتم دیگه نمیدونم بابام به اون بی شرف زنگ زد یا نه… روحیه من همچنان خراب بود. همون روز وقتی نیما سر کله اش تو خونه ما پیدا شد از خودم روندمش… نیما رو هم مقصر میدونستم. هر بار بهش کم محلی میکردم ناراحت تر میشد. شب ها دیگه اجازه نمیدادم نیما داخل اتاقم بشه . متاسفانه چنان تحت تاثیر رفتار زشت اون شب امیر قرار گرفته بودم که شب ها خواب راحت نداشتم و با کوچکترین صدایی از خواب می پریدم سمت درب اتاقمو نگاه میکردم. مدتی بود چاقو زیر بالشتم پنهان میکردم. دو هفته گذشته بود که با یکی از همکلاسی هام به نام الناز که ضد پسر بود و بچه ها میگفتن تمایلات همجنس گرایی داره بیشتر دوست شدم چون من هم دیگه از پسرها بدم اومده بود. یک روز که زنگ ورزش بود و بچه ها تو حیاط والیبال بازی میکردن همین الناز رو به یکی از دوستام که والیبال بازی میکرد و به سمت ما برای زدن سرویس اومده بود یواشکی گفت به داداشت بگو کمتر برات بخوره بتونی بازی کنی…
به خاطر بلاهایی که سرم اومده بود کنجکاو شدم بدونم منظورش چی بود. کلا به اسم برادر حساس شده بودم ازش پرسیدم اول خیلی امتناع میکرد و نمیگفت آخرش این قدر قسمش دادم گیر دادم تا اینکه گفت نسترن با داداشش رابطه داره… به الناز گفتم داری خرابش میکنی آبروشو اینطوری می بری. خنده ای کرد وگفت این رفیق فاب منه… خودش یه روز که رفته بودم خونشون به من گفت.تازه آمار چهار نفر از بچه های کلاس رو همین نسترن به من داد که با برادرشون رل زدن و از پشت رابطه دارن…بعد هم اسم اون چهار نفرو به من گفت قسمم داد به کسی نگم. وقتی فهمیدم کیا هستن باورم نمیشد. رفتارشون تو کلاس چقدر عادی و معمولی بود مثل بقیه بچه ها میگفتن و میخندیدن.آخرین حرفی که اون روز از دهن الناز شنیدم این بود که داداش یکی از این چهار نفر مخ خواهرشو تو تلگرام زده… واقعا شوکه شده بودم ولی الناز بعدها به من ثابت کرد که واقعا حرف هایی که شنیدم راسته… آخرش نتیجه گرفتم تو یک کلاس 30 نفری 5 تا از همکلاسی هام با برادرشون از پشت رابطه دارن که با اضافه شدن من یعنی 6 نفر از 30 نفر… کم کم خوشحال میشدم که فقط من توسط داداشم کرده نشدم و مثل من زیاده. این تو روحیه من اثر گذاشت. طوریکه یواش یواش به زندگی عادی برگشتم. امیر بعد از آموزشی تو ثامن مشهد برای ادامه خدمت منتقل شد شهر مرزی تایباد که از همه بیشتر من دلم خنک شد. رابطه من با نیما هم کم کم خوب شد طوریکه بعد از دوماه از جریان امیر بالاخره منو تو اتاقم و توی روز روشن و تو بیداری از پشت کرد… آماری که من از بچه های کلاسمون به دست آوردم نشون داد که خیلی از برادرها دارن به کردن خواهرشون تمایل نشون میدن و من دلیلشو نمیدونم. اومدم اینجا این سرگذشت زندگیمو نوشتم تا از شما که توی این سایت سکسی فعال هستین چند تا سوال بپرسم
1- اگه خواهر نوجوان یا هم سن شما به شما چراغ سبز نشون بده آیا باهاش رابطه برقرار میکنید؟
2- اگه فهمیدین خواهرتون با کسی رابطه جنسی داره دوست دارین خودتون هم باهاش رابطه داشته باشین؟
3- آیا به نظر شما رابطه داشتن 6 نفراز بچه های کلاس با برادرشون از 30 نفر زیاده یا معمولیه یا مهم نیست؟ خطرناکه؟ یا نیست.

نوشته: هلیا


👍 37
👎 30
161648 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

698802
2018-07-01 21:14:04 +0430 +0430

اووووول

0 ❤️

698847
2018-07-01 21:55:04 +0430 +0430

خیلی طولانی بود انگار داری قصه میگی آدم خوابش میبره به جون گوشیت

0 ❤️

698857
2018-07-01 22:19:05 +0430 +0430

هوووف نمیدونم دوستان چرا اینقدر فحش دادن ولی با توجه ب جزئیاتی ک گفتی 90درصد تو ذهن خودم(کاری ب ذهنیت بقیه دوستان ندارم) مطمئنم ک متاسفانه داستانت واقعیه و این اتفاق افتاده برات.باید بگم واقعا متاسفم ک این اتفاق افتاده و همیشه هم گفتم اون کیری ک برای محارم بلند میشه رو باید تا خایه چپوند تو پارچ پر از اسید!!!خیلی دل و جرات و البته سادگی داشتی ک شبا تو خونه خودتون و با وجود برادر و مادر پدرت با پسرعمت میزگرد عاشقونه میزاشتید و همو دستمالی میکردید ولی خوشحالم و خداروشکر میکنم ک اونروز از تصمیمت منصرف شدی و ازخونه فرار نکردی چون مطمئنا چند ماه بعد با سرنوشی خیلی سیاه تر و سرافکندگی برمیگشتی خونه.در اخر هم میگم متاسفانه کاریه ک شده و سعی کن با رفتن پیش مشاور و موسیقی و ورزش و مهمتر از همه دررررس خودتو مشغول کنی تا به زندگی عادیت برگردی.دور عشق و عاشقی و پسر عمتم خط بکش بچسب ب درست بابا تازه 17سالته خیلی خیلی واست زوده این کارا…امیدوارم موفق بشی

3 ❤️

698862
2018-07-01 22:32:58 +0430 +0430

ناموسا واحد قیامدشت؟ کسخل گیر اوردی؟
فقط اونی که تو کامنتا نوشته من یونی قیامدشت میخونم???

1 ❤️

698876
2018-07-01 23:15:15 +0430 +0430

من که دارم میکنم،تویی که میدی باید خجالت بکشی…
تا اینجا خوندم…هیچی ندارم بگم…واقعا مشخصه چرا به ما میگن جهان سومی…حالم از این جمله بهم خورد…فقط متاسفم.

1 ❤️

698879
2018-07-01 23:32:18 +0430 +0430
NA

خیلی خوب نوشته بودی عزیزم تا تهش خوندم و برات ارزو میکنم حالت از اینی ک هست بهتر بشه
منم اصلا موافق نیستم با سکس ناموسی و ب دلت هم بد راه نده این امار کاملا عادیه و متاسفانه هستن کسایی که ب ناموسشون تجاوز میکنن
???

1 ❤️

698885
2018-07-01 23:59:44 +0430 +0430

بد نبود فقط ای کاش اینقدر طولانی نمیکردی و همه جزئیاتو نمیاوردی تو داستانت.
من به بقیه کاری ندارم نظری هر کسی واسه خودش محترمه؛ ولی من باور کردم و واقعا متاسفم شدم. از من میشنوی این داستانو واسه کسی تعریف نکن تا مثلا راهکار بدن و کمکت کنن چون شاید نه تنها کمکیت نمیکنن بلکه برعکس اینجوری نقطه ضعف میدی دستشون که تو آینده سر بزنگاه سرزنشت میکنن
ৡامیدوارم موفق باشیৡ

0 ❤️

698893
2018-07-02 02:16:17 +0430 +0430

کس شعر محض این سایت پر شده از داستانای کیونکیونک بازی ، بی غیرتی ، بی ناموسی که این روابط و عادی جلوه بده مثلا همین داستان داره میگه تو یه کلاس چند نفر اینجورین بقران که گوه میخورن فقط ایرانی هرچی باشه غیرت داره رو ناموسش جمع کنین بساططتون رو دستتون رو شده برامون اگه فک کردید با این داستانای دوزاری به هدف کثیفتون یرسید کور خوندین همه مثل شما انگلا و زباله ها نیستن

0 ❤️

698896
2018-07-02 02:42:15 +0430 +0430

اندازه یکی از روایات شاهنامه فردوسی داستان تایپ کردی اونم چی تجاوز داداشت بهت…دستات گاییده نشد؟
تهشم سوال گذاشتی جواب بدیم اونوقت فک نکردی ملت کون گشاد همیشه در صحنه اصلا کل داستانو نمیخونن که بخوان جواب بدن
به نظرم که اونجایی که با مدرسه اشتباهش گرفتی جنده خونه‌ست…کسخل پلشت هفده سالته دیگه وضع مملکت اونقدم کیری نیست که تو نشون دادی
از این کسشعرا هم ننویس دیگه لطفا

0 ❤️

698903
2018-07-02 04:13:53 +0430 +0430

آقای میلاد واحد قیامدشت تهران داریم تقریبا پانزده کیلومتری جاده تهران- مشهد و نزدیک پاکدشت.
درضمن هلیا خانم داستانت خوب بود ولی درخصوص اون سه مورد جوابی ندارم

1 ❤️

698905
2018-07-02 04:19:18 +0430 +0430

داستان یا خاطره کوتاه گفتند بنویسید، نه اینکه کتاب…
دلت ازکار برادرنامردت پره و میخواهی خالی بشی، برو برا همان همکلاسی هات تعریف کن تا درس عبرت بگیرنند.

0 ❤️

698906
2018-07-02 04:26:36 +0430 +0430

جلو؟
عقب؟؟
مگه ماشینه خب خیلی راحت مینوشتی کس،کون…

1 ❤️

698912
2018-07-02 05:27:47 +0430 +0430

یکی از تاثیر گذارترین داستانهای بود که خوندم اون کیری که واسه خواهرش بلند بشه باید قطع کرد البته جامعه بسیار خراب شده با توجه به اینکه سایتهای پرنو زیاد هست و جوان نادان و اتیشی که توانای درست درکن یک رابطه نداره نزدیکترین و سادترین گذینه خواهر یا برادر میشه متاسفانه الان داستانهای محارم خیلی زیاد شده و اصلا کار خوبی نیست

0 ❤️

698913
2018-07-02 05:31:22 +0430 +0430

قلمت خوبه
ب واقعیت خیلی نزدیک بود

0 ❤️

698921
2018-07-02 06:22:07 +0430 +0430
NA

عزیز من روی داستانت خیلی فکر کردم ولی فکر کنم تو یکم اسگلی چون اگه من به جای تو بودم میگفتم به اشنا بدم بهتره تاغریبه تو به پسر داییت میدی عذاب وجدان نداری اونوقت به داداشت میدی عذاب وجدان داری

1 ❤️

698925
2018-07-02 06:38:10 +0430 +0430

خلاصه مفید میگم بده بکنیم???

1 ❤️

698938
2018-07-02 08:58:30 +0430 +0430

پیر شدم تا خوندمش |:

0 ❤️

698939
2018-07-02 09:00:24 +0430 +0430

از جنست ب ماهم بده لنگیم ب مولا???

1 ❤️

698941
2018-07-02 10:24:53 +0430 +0430
NA

جواب هر سه سوال شما در یک جمله است بی تفاوتی پدر و مادر یا همون بیغیرتی و منشاء اون مال حرامه که توی زندگی ها زیاد شده
داستان جالب و آموزنده ای بود

0 ❤️

698942
2018-07-02 10:26:51 +0430 +0430

ب نظر من رابطه با خواهر داشتن خیلی خوبه کردن خواهر از نظر من مشکلی نداره

0 ❤️

698952
2018-07-02 11:44:50 +0430 +0430

خوبه ادامه بده باور کن حتی اینا که میگن داستان محارم نمیخونیم با وجود تیترش تا اخروشو خوندن ببین بعدن هم مجببور میشی بهش بدی حتی اگر بخاطر رابطه ات با نیما یا با میل خودت باشه تا مرخصی بعدی و ادامه داستان

0 ❤️

698961
2018-07-02 13:07:13 +0430 +0430

جریان تجاوزو خیلی خوب توصیف کردی.عالی بود درکل داستانت…حالافرض کنیم داستان واقعیه…به نظرم اشکال کار ازاونجاییه که رفتی رو کار پسر داییت چون اونم به نوعی داداش بحساب میاد.پسردایی عمه.خاله.دخترخاله عمه عمو غیره.اینا خودش یک نوع رابطه فامیلی درحد خواهربرادر هستن.کلا هرنوع رابطه یا اصلا خود ازدواجش خیلی نفرت انگیزه.حالا علما هرچقد بگن که حلاله…ولی نفرت انگیزه شدید…حالا نمیگیم تومقصری ولی دنبال یه رابطه درست درمان بایه آدم غریبه وخوب سالم باش…اون سوالاتتم که حوصله جواب دادن نداریم.ولمون کن بابا.

0 ❤️

698966
2018-07-02 13:28:53 +0430 +0430

داستانتون واقعا بغرنجه من البته گی هستم فاعل تاپ و به دختر حسی ندارم ولی خیلی بده به نظرم در جواب سوال اول هرگز در جواب سوال دو هرگز و سوال سه خیلی خطرناکه

0 ❤️

698968
2018-07-02 13:39:18 +0430 +0430

دروعه محض

0 ❤️

698970
2018-07-02 13:50:14 +0430 +0430
NA

عزیزم! تو و هرکسی حق داره با کسی که دوس داره ربطه داشته باشه! گاهی وقتا خواهروبرادرا باهم وارد رابطه میشن و وقتی هر دوی اونا همدیگرو دوس دارن ما کی هستیم که بگیم اشکال داره یا نه! پس تو باید به احساسات خودت توجه کنی. ظاهرا احسای به برادرت نداری پس رابطه شما معی نداره! یه نکته دیگه اینکه هنوز خیلی جوونی پس از همین اول با کسی رابطه برقرار کن که هم عقلانی باشه هم از روی علاقه دو طرفه چون اینجوری رابطتون پایدارتره! من وقتی 17 سالم بود فقط بفکر کردن بودم! جدا از اینکه موفق بودم یا نه یه نکته مهم رو فهمیدم: رابطه هایی که برای مدتی طولانی ادامه پیدا میکنه و تو طرفت رو فقط برای سکس انتخاب کردی نه از روی علاقه سرانجام بهت آسیب میزنه! بنظرم بهترین نوع رابطه رابطه ای است که در اون علاقه و عشق و عقلانیت حکفرماست و برای یه عمر ادامه پیدا میکنه! موفق باشی

0 ❤️

698972
2018-07-02 14:07:07 +0430 +0430
NA

کس شعر ? (dash)

0 ❤️

699001
2018-07-02 19:05:18 +0430 +0430

اصلا اشکال نداره عزیزم مهم فقط نیاز های جنسیته بززگتر شدی دلت براش تنگ میشه. من عمه ، خاله،خواهر زنمم کردم چه برسه به بقیه اصلا ناراحت نباش نوش جوونت

0 ❤️

699038
2018-07-02 20:45:47 +0430 +0430

کلا اشتباه نباید سکس با محارم باشه

0 ❤️

699071
2018-07-02 21:10:59 +0430 +0430

خسته نباشی داستانت خوب وبنوعی واقعی بود نمیدونم چرابعضی هاعاشق فحاشی هستن؟واماسوال اول انسان امروزی یک نوع حیوان است که به مرورزمان براثررعایت قوانین الهی ومدنی به رشدوتکامل رسیده برخی رشدزیادوبرخی دیگررشدکمتری داشته اند این اختلاف ازاول خلقت بوده (داستان هابیل وقابیل درکتب اسمانی انبیا).گرایش به جنس مخالف اعم ازبرادروخواهرومحارم درتمام دنیاچه شرق وچه غرب وچه درکشورهای متمدن وپیشرفته وچه کشورهای جهان سوم وجوددارد.دیدهرفردبه مسئله سکس بامحارم متفاوت است وحتی د ربرخی ازمذاهب ازادبوده وهست نمونه درسرزمین مصرفراعنه باخواهران خودازدواج میکردند البته این مجوزی برای کشوری مانندایران که دارای سنت های کهن میباشد نیست .
6نفردریک کلاس 30نفری میشود20%یعنی یک پنجم رقم بالايی است ونشانه انحطاط جامعه است .

0 ❤️

699095
2018-07-02 22:09:13 +0430 +0430

جالب بود .حیف من از فیض خواهر محرومم اگر نه ی دور حسابی میکردمش .از قدیم گفتن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است .به آشنا بده ولی به غریبه نده

0 ❤️

699109
2018-07-02 23:15:16 +0430 +0430

**شهرستانارو نمیدونم
ولی تهران هست ازین روابط
تهران خیلی بیشتر نسبت به بقیه شهر ها انحراف جنسی داره
**

0 ❤️

699116
2018-07-03 00:49:45 +0430 +0430

اولا که حقته برادرت اینطوری تو رو کرد دوما غلط میکنی با پسر داییت سکس بکنی سوما خاک تو سر برادر بیغیرتت کنن خلاصه خاک تو سر همتون که ریدین به بنیان خانواده

0 ❤️

699136
2018-07-03 04:22:18 +0430 +0430

1 نه
2 آره ولی نه جنسی بیشتر تنبیهی
3 آره زیاده کس میگی

0 ❤️

699149
2018-07-03 05:35:46 +0430 +0430

تخیل بود

0 ❤️

699153
2018-07-03 06:04:51 +0430 +0430

من واقعا بابت این داستان متأسفم و فکر می کنم که ریشه این مشکلات تا حدود زیادی سایت های پورن هستند سایت های پورن امروزی هم مانند يوتيوب هستن طوری افراد با درست کردن یک اکانت می توانند از سکس خودشون فیلم بگیرن و داخل سایت بزارن و طی این چند وقت اخیر تگ سکس با محارم داخل این سایت ها معروف تر شدند پس این افراد با استفاده از این تگ سعی می کنند بیننده بیشتری جذب کنند در این چند وقت من هر وقت به این سایت ها سر زدم بیشتر فیلم با تگ سکس با محارم دیدم که توسط افراد هندی بیشتر اپلود شده و این باعث میشود که نه فقط پسر بلکه بعضی از دختر ها هم فکر کنند که این فرد دارد با مادر خود سکس مي کند پس بر اساس این فیلم مشکلی ندارد اگر من هم با خواهر یا مادر یا خاله و… سکس داشته باشم و من هر وقت بخواهم باید آنها را مجبور به سکس کنم

0 ❤️

699188
2018-07-03 10:33:15 +0430 +0430

نظر شما چیه؟همه داستان خوب بود فقط قسمت آخرش اون قسمت آمار. داستان آبکی کرد.
دوستانی که سکس با محارم دوست ندارن چرا میان اینجا و داستان میخوان یا نظر میدن. آقا نخون.
این یک سایت آزاده هرکی داستانی دوست داره بخونه یکی محارم دوست داره یکی گی و… دلیل نمیشه به عقاید هم بی احترامی کنیم فحش بدیم.

0 ❤️

699206
2018-07-03 12:38:38 +0430 +0430

خو راس میگه،تا قبل اینکه بفهمی دغداشته ک داشتی حال میکردی،وقتی فهمیدی داداشته شرو کردی ب مسخره بازی ،چرا ؟مگع ما داداشا دل نداریم؟
مگه نمیتونم ب خواهرامون ابراز علاقه کنیم ؟

0 ❤️

699208
2018-07-03 12:41:53 +0430 +0430

خو راس میگه،تا قبل اینکه بفهمی داداشته ک داشتی حال میکردی،وقتی فهمیدی داداشته شرو کردی ب مسخره بازی ،چرا ؟مگع ما داداشا دل نداریم؟
مگه نمیتونم ب خواهرامون ابراز علاقه کنیم ؟
مرسی …اه

0 ❤️

699307
2018-07-03 21:16:45 +0430 +0430

بیشتر از اینکه بخام از تو انتقاد کنم که همچی داستانی نوشتی به ادمین معترضم که اجازه انتشارش رو داده.
تو اون خراب شده آدمها نه فقط به همدیگه بشکل آدم نگاه نمیکنند بلکه حتی زن و مرد یا نر و ماده بودن هم مطرح نیست بلکه انسان رو به شکل آلت تناسلی میبینند،واسه همینم هست که تفکیک جنسیتی اینقدر مطرحه و در دین مبینمون هم تاکید شده دختر و پسر نباید تو یه اتاق تنها باشند چون ممکن برن تو همدیگه!!همین فرهنگ و تربیت هم باعث شده که دختر و پسری که یجایی تنها میشن تنها چیزیکه بیشتر از هرچیزی به ذهنشون میاد رابطه جنسی و سکس هست.در اروپا و آمریکا دختر و پسر ممکنه ساعتهای متمادی با همدیگه تنها باشند اما هیچ اتفاقی بینشون نیوفته. بحث سر خود رابطه جنسی نیست، رابطه بین برادر و خواهر ممکنه حتی امنیت هم داشته باشه،اما آسیبهای روانی که وارد میکنه قابل جبران نیست.کمترینش از بین رفتن اعتماد و بدبینی زیاده از حده که بعدها دامنگیر طرفین میشه.حس بدی که تا پایان عمر همراه آدم خواهد بود. تنفر از جنس مخالف، عدم تمایل به ازدواج،نخواستن بچه،اضطراب،شک و وسواس، افسردگی و… عوارض دیگریست که بشدت و حدت متفاوت بعدها سر وکله شون پیدا خواهد شد…
۱، نه فقط خواهر نوجوان خودم، بلکه با دختر نوجوان غریبه هم ارتباط جنسی برقرار نمیکنم.
۲،فقط سعی میکنم اونقدر بهش نزدیک باشم که اگه مشکلی براش پیش اومد ازم پنهان نکنه.
۳. اون آمار بشدت بالاست،وحشتناکه،اما این به این معنی نیست که ۲۰٪ دختران جامعه اسلامی و روحانی !!! ایران با برادرهاشون ارتباط جنسی دارند.تفاوت بسیار فاحشی در این زمینه میان تهران و سایر نقاط ایران وجود داره.
نهایتا این شمائی که تعیین میکنی چکار کنی،اما بشدت توصیه میکنم که ارتباط جنسی با برادرت رو قطع کنی و حتما حتما با یه روانشناس آگاه خانم مشورت کنی.

2 ❤️

699312
2018-07-03 21:22:24 +0430 +0430

نظرم اینه که خواهر داداشتو گایدم
اون دیگه چه حرومزاده ایه
فک کنم کشیک بابا مامانتم داده مامانتم گایده

0 ❤️

700117
2018-07-07 00:36:27 +0430 +0430

جواب سوال 1 بله اگه چراغ سبز نشون داد باید کردش نکنی غریبه میکنه همه میفهمن
جواب سوال 2 من یکی ببینم خواهرم با کسی رابطه داره بله منم سعی میکنم بکنمش که فقط به خودم بده
جواب سوال 3 به نظر من نباید مهم باشه اتفاقا بهترین و جذابترین سکس ، سکس با خواهره

0 ❤️

701480
2018-07-12 06:18:31 +0430 +0430

اوه،اوف من استاد سینه مالوندنم خواستی برات بهتر و شاعرانه میمالم ،
بخاطر همین خواستنت لایک بیست ودومو میزنم تو ماتحتت،حال میده نده؟

0 ❤️

701822
2018-07-13 09:37:28 +0430 +0430
NA

جون من هم اگه بده میکنمش
جواب دو هم اون بکنه هم من مشکلی نیست
جواب سه داره فاجعه میشه

0 ❤️

702114
2018-07-14 12:52:00 +0430 +0430

من باشم خودمو میکشم تصورشم وحشتناکه واسم

0 ❤️

702273
2018-07-14 22:53:33 +0430 +0430

عالی بود ، آخرش فهمیدی خواهر قبل از هر کسی متعلق به برادرشه ؟

0 ❤️

702519
2018-07-15 22:09:07 +0430 +0430
NA

راست یا دروغ بودنشو نمیدونم ولی بیشتر فمر میکنم راسته
چیزی که اینجا نمیدونی و خیلیا نمیدونن اینه که مشکل از سمت جامعه ای هستش که توش زندگی میکنیم محدودیت هایی که داریم وقتی یه پسر یا دختر نتونه آزادانه ارضا بشه احتمال این که دست به هر کاری بزنه زیاده. این از این.
دوما سکس هیچ‌ مشکلی نداره و دلیل این که شما افسرده و ناراحت شدی غریزی بوده چون هیچوقت برادرتو در اون مرحله تصور نکرده بودی دلیل دیگشم اینه که زوری بوده
حالا جواب سوالات
1 این یعنی رضایت داره و در صورت تمایل خودم بله ولی بعدش صد در صد به مشکل برمیخوریم به دلیل این که جایی که توش زندگی میکنیم و فرهنگی که توش بزرگ شدیم …
۲به شرایط بستگی داره به خیلی چیزها باید تو شرایط باشی کسی نمیتونه خودشو از قبل توی اون حالت تصور کنه
۳ معمولیه و مهم نیست خیلی چیزا هست که شما ازشون خبر نداری توی همه خانواده های ایرانی این جریانا هست در مورد زن داداش و خاهر و… شاید همشون به این مرحله نرسن ولی تقریبا همه جا هست

خطرناک بودن یا نبودنش هم به دو طرف بستگی داره که کنار بیان یا نیان بتونن هضمش کنن یا نکن
بقیه خبر دار بشن یا نشن
موجب سو استفاده بشه یا نشه بعدها (زوری و…)

0 ❤️

723503
2018-10-12 21:23:11 +0330 +0330

سکس فقط باید دوطرف لذت ببرن ولی نه باخواهرومحرم خودش این دیگه مال بی ناموسیه ادمه

0 ❤️

746467
2019-02-07 11:21:37 +0330 +0330

خوب نوشته بودی پس نتیجه میگیریم که کیر منم تو کونت عزیزم

0 ❤️

764335
2019-04-28 14:37:02 +0430 +0430

چه خوب من برادر ندارم. نمیدونم داستان بود یا خاطره ولی خودم جات گذاشتم اصلا حس خوبی نیست. دوست پسر قضیش فرق داره

0 ❤️

772337
2019-06-08 14:27:12 +0430 +0430

عادت دارم داستانا رو اگرچه مزخرف تا تهش بخونم

نگارشت خوب بود ولی محتوی مزخرفی داشت و زیر پوستی داری این نوع رابطه رو ترویج میکنی

ازونجا که معلومه داستان نویسی و این موضوع رو هم اینقدر طولانی نوشتی معلومه هدفمند و زیرکانه و تعمدی اینو نوشتی

هر کی هستی ننگ بهت

0 ❤️

772984
2019-06-12 01:04:08 +0430 +0430

به نظر من سکس خواهر برادر به خودشون ربط داره ولی من دوست دارم خواهرمو جلوم بکنن

0 ❤️

774832
2020-10-29 22:43:21 +0330 +0330

رابطه با خواهر کاره پسرای بسیار ضعیفی هست که تو جامعه هیچ جایگاه اجتماعی ندارن و نمیتونند دوست دختر پیدا کنند و متاسفانه از ناچاری رو به خواهر یا مادرشون میارن که بدبخترین آدمای روزگار هستند

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom