داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

شب امتحان و پویا جون

1399/04/30

سلام
من اسمم مهرداده و ۱۸ سالمه قدم ۱۸۷ و وزنم ۷۸ .
ماجرایی که میخوام بگم برا همین امساله و کلاس دوازدهم امتحانا نوبت اول.
پویا یک پسره سفییید ، قد حدودا ۱۷۰ و یه کون خیلی درشت و ژله ای نرم ولی نه شل و ول داره ولی خودش چاق نیس و باریک تر بودن کمرش کاملا مشخصه .
بچه خوشگل کلاسمونه و توی مدرسمونم خیلیا دنبالشن ، و باهاش شوخی میکنن ولی اون محلشون نمیده ، اصلنم اهل دستمالی و شوخی سکسیو اینا نیس.
من بچه درسخون کلاسمو بقیه بچه ها برا درسشون خیلی وقتا ازم کمک میخوان.
خلاصه دو روز قبله امتحان شیمی بود و پویا توی تلگرام بهم گفت میشه فردا بیام خونتون یکم باهام شیمی کار کنی؟
گفتم باشه ساعت ۷ عصر بیا خونمون .
این اولین بار بود که پویا میخواست بیاد خونمون و من خیلی هیجان داشتم.
روز بعدش ساعتا ۷ و نیم اینا بود که اومد ، راستی خونمونم دوبلکسه و رفتیم خونه بالا توی اتاق خواب خودم .
اولش یه شربتو یکم تنقلات آوردم و خوردیم بعدش شروع کردم بهش درس دادن .
کم کم ذهنم رفت جای دیگه و با خودم گفتم که دیوونه ازین فرصتا خیلی کم پیش میاد ازش استفاده کن .
در همین حین پامو میبردم زیر رونش و به کونش نزدیک تر میکردم و اونم فهمیده بود دیگه .
پاشو میبرد اونطرف و نمیزاش کارمو بکنم .
بعد از چن بار سعی کردن بیخیال شدمو ادامه درسو توضیح دادم براش .
تقریبا ساعت ۱۰ شب بود که تموم شد دیگه .
اون خواست زنگ بزنه به باباش که ببرتش ولی بهش گفتم شبو بمون و فردا صبح با هم میریم مدرسه . به اصرار زیاد من بیخیال شد و به باباش گفت شبو میمونم پیش یکی از دوستام.
بعد درس خوندن با هم یه فیلم حدودا ۲ ساعتی دیدیم و ساعتا دوازده بود که بهش گفتم بریم بخوابیم دیگه … لباس و شلوار راحتی از خودم بهش دادم پوشید و رفتش روی تخت ، راستی تخت من دو نفرس ، منم اون طرف دیگه تخت دراز کشیدم.
بعد از یه ربع، نیم ساعتی دیدم اون پشت به من خوابیده و من دوباره یه عالمه افکار اومد تو سرم .
خودمو بهش نزدیک تر کردو وااای کیرم توی شرطم داشت میترکید . کیرم تقریبا ۱۷ سانته و نسبت به سنم کلفت بود .
خیلی ضربان قلبم تند شده بود .
آروم آروم خودمو بهش از روی شلوار چسبوندم و کیرمو به کپلش مالیدم . وااای چه کون درشتو نرمی بود جالبیش این بود که خیلیم گرم بود .
بعد از یکم مالیدن اون یه غلطی خورد من سریع رومو کردم اونطرف .
بعد از چن دقیقه سرمو چرخوندمو دیدم که روی شکمش خوابیده و کونش درشتش حتی از زیر پتو اغوا کننده بوووود .
شهوت جلوی فکر کردنمو گرفته بود و دلمو زدم به دریا و آروم آروم رفتم روش ولی وزنمو ننداختم روش .
بعد از یکم مالیدن سرعتمو بیشتر کردمو خودمو آروم آروم چسبوندم بهش تا اینکه دیگه کامل روش بودم . یکم که توجه کردم دیدم چشماش یه خورده بازه و بیداره ولی خودشو به خواب زده بود .
منم دیگه توی کونم عروسی بود که فهمیدم اونم پایس …
منم برا اینکه تظاهر کنم نمیخوام از خواب بیدارش کنم آروم آروم شلوارشو شورتشو کشیدم پایین
واااای چی میدیدم ، یه کون قنبل خیلی درشت جلوی چشام بود .
منم کامل لخت شدمو لباس اونم یکم دادم بالا ولی از تنش در نیوردم.
کیرمو چرب کننده زدمو گذاشتم لای شکاف کونش و کامل خوابیدم روش و بعد از چن بار مالیدن وقتی نزدیک بود آبم بیاد کاملا بلند شدم و یکم صبر کردم چون میخواستم بیشتر حال کنم .
هرچی باشه از این فرصتا خیلی کم پیش میاد .
در همون حال که بلند شدم ، پویا به بغل خوابید .
منم همون طور خودمو نزدیک کردم و کیرو گذاشتم لای پاش …
واییی لای پاهاش خیلی گرم بود نزدیک بود آبم بیاد که یک دفه دیدم پویا در همون حالت چرخ زدو به پشت خوابیدم روم و با تعجب دیدم خودش داره کونش رو میچرخونه رو کیرم .
اووووفففف اینجوری نرمی کونش خیلی بهتر حس میشددددد ‌.
همون طوری لای پاش آبم اومدو ول شدم من و اون همون طوری روم خوابیده بود و من نمتونستم تکون بخورم .
با این که میدونستم بیداره ولی روم نمیشد چیزی بگم که بلند شو از روم .
اون همچنان چشماشو بسته بود و تظاهر به خواب بودن میکرد=)))))
بعد از نیم ساعتی اون از روم بلند شد و رفت دستشویی و اینبار این من بودم که خودمو به خواب میزدم .
بعد که از دستشویی اومد من چشمامو بسته بودم که یه دفه دیدم لباشو گذاشت رو لبام و زبونشو تو دهنم میچرخوند .
توی گوشم صدا زد مهرداد جووون چشاتو باز کن شو .
منم که چاره ای نداشتم چشامو باز کردمو دیدم واییی اون کاملا لخت شده و کیرم دوباره داش سفت میشد .
به من گفت " حاضری یه حال اساسی بکنیم عشقم؟ "
منم من من کنان گفتم باشه عزیییزممم و لباسامو در آوردم
و لخت لخت شدم .
اون اومد روم به حالت نشسته و از هم چن بار لب گرفتیم و بعدش اون سوراخشو چرب کرد و آروم روی کیرم تنظیم کرد و سرشو کرد توی کونش .
یه آآآه خیلی عشوه گرایانه و دخترانه زد که همونجا تموم شهوت وجودمو فرا گرفت .
بقیه کیرمو آروم فشار داد تو و برا این که جیغ و ناله نزنه لبشو گذاشت رو لبام .
فهمیدم دستشویی که رفته خودشو کاملا خالی کرده .
معلوم بود برا اولین دفعس کون میده .
بعد از چنتا عقب جلو پوزیشنو به داگی استایل عوض کردیم ولی همونم چون پویا دردش میومد باز تغییرش دادیم .
اون دمر خوابید و منم روش خوابیدمو کیرمو تا ته کردم تو .
…آآآآه عشقمممم آروم ترررر
… جوووون همینطوووریییی
…آآآآآآاه آه آه
وسط حرفاش گف ““که مهرداد من فقط با تو اینکارو کردم و بقیرو حتی نزاشتم کیرشونو بهم بمالن .
من خیلی شیفته اون بدن ورزشکاریتم …جووووون
حتی موقع پورن دیدن تورو تصور میکنمممم””"
بدنم کاملا رو بدنش بود و من کیرمو تو کونش عقب جلو میکردم و جفتمون عرق کرده بودیم از شدت گرمای تنمون . سرعت تلمبه هارو بیشتر کردمو اون دوباره با صدای دخترونش شروع به آه آه کرد.
آاااااه ااااااه ااااااااه ااااااه ااااه
جووون مهردااااااد محکم ترررر
سریع تر ، بترکوووون کونمو عشقممممم .
احساس کردم آبم داره میاد و پرسیدم همونتو خالی کنمش ؟
گفت آرههه عزیییییزممم
منم با محکمترین تلنبه ها که صدای شلپ شلوپش اتاقو پر کرده بود خودمو خالی کردمم .

خیلییی حال داد من با این که با هیچ کسه دیگه ای سکس نداشته بودم ولی فک میکنم این از سکس با بهترین دختراا هم خیلی بهتر بود .
لامصب که قیافه و هیکل و کون و صدای پویا که از صد تا دختر بهتررر بود .
بعد از اون یه ساعتی لخت تو بغل هم لب میگرفتیمو میلیسیدیم همو که دیدیم داره هوا روشن میشه . ساعتا پنج صبح بود و ارزش خوابیدن نداش چون ۷ صبح امتحانمون بود .
دو تایی باهم رفتیم همون یواشکی که کسی نفهمه و اونجا هم کلی لب گرفتیم .
خودمونو شستیم و اومدیم بیرون .
و برا امتحان آماده شدیم .
.
‌.
.
بعد از اون سری تقریبا یه هفته بعدش من به بهانه درس خوندن رفتم خونشون و بعد از این ماجراها تا موقع شیوع کرونا هر هفته با هم سکس داشتیم .
الانم تلفنی در ارتباطیم.
.
امیدوارم از داستان لذت برده باشین دوستان.
پویا جوون توهم امیدوارم از خوندنش لذت برده باشی عشقممممم.
خیلی دوست دارممم .

نوشته: X×X


👍 27
👎 26
35700 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

900477
2020-07-20 17:19:31 +0430 +0430

نظر شما چیه؟ گی نخونده دیس. اصن درک نمیکنم این گرایشو ولی کاملا احترام میزارم.
شب همگی خوش

7 ❤️

900482
2020-07-20 17:22:06 +0430 +0430

کس کش با این همه غلط املایی بچه زرنگ کلاسی.؟؟؟؟؟


900483
2020-07-20 17:22:24 +0430 +0430

راستی بچه پرو کیرم تو کون داستانت
خونت دوبلکسه که دوبلکسه الان من باس ابم بیاد چون هست ؟!
کع چی میخوای بگی پولداری میخوای بگی مایه داری
شما برو جقت رو بزن هرشب قبل از خواب
یه شیاف هم بکن تو کونت تا دیگه کص نگی


900496
2020-07-20 17:29:01 +0430 +0430

دیس گی دیس بی غیرتی دیس محارم

4 ❤️

900501
2020-07-20 17:39:12 +0430 +0430

من اسمم مهرداده و ۱۸ سالمه
معلوم بود برا اولین دفعس کون میده .
دو جمله بالا کپی از متن…
و من الله توفیق

6 ❤️

900506
2020-07-20 17:51:07 +0430 +0430

اه ی مش گی کستان ای تخمی مینویسن دیس

4 ❤️

900514
2020-07-20 18:28:24 +0430 +0430

فاکیو بچ

4 ❤️

900546
2020-07-20 21:20:07 +0430 +0430

کسی که بار اولش باشه اینقدر جنده بازی در نمیاره لاف نزن داستانت ساخته ذهنت بود کاملا مشخصه.اما این شیوه سکس رو دوست دارم چون واسه خودم پیش اومده و واقعا لذت بخشه مخ یکیو تو خواب بزنی و بکنیش بعد بیدار شه دوست دارم بازم تکرار شه . به هرحال یکم کمتر از تخیلاتت استفاده کن زیادیشم ادمو کسخل میکنه

8 ❤️

900548
2020-07-20 22:22:11 +0430 +0430

اوه شتتت

5 ❤️

900558
2020-07-20 23:26:43 +0430 +0430

ببین عزیزم اون دوست کونی نبوده کونی تو بودی که با 18 سال سن هنوز خر خون کلاستون بودی 😂

آقا من یه چیزیو نفهمیدم الان شما توقع دارین زیر شلوار یه پسر (کیرو بی خیال شاید طرف دو جنسه بود ولی کونو که حتما داره) جز این چی می خوایین ببینین که می نویسین وای چی می دیدم!!!

خوب خدا نشناسا بزارین برا همیشه روشنتون کنم :

زیر سوتین ممه است.
زیر شلوار پسرو دختر حتما کون هست
شومبول و ناناز هم پیش کشتون.

بِچ


900566
2020-07-20 23:43:09 +0430 +0430

من مادرتو میدم بچه های شهوانی بگان اگه بازم لواط کنی بی تربیت

3 ❤️

900572
2020-07-20 23:56:04 +0430 +0430

حتی نوجوونای بچه مدرسه ای هم، ممکنه توی کنجکاوی ها و اولین تجربه های جنسیشون، به سادگی به عامل بیماریزا، آلوده بشن و به یکی دیگه منتقل کنن. اگر کاندوم همراه تون ندارید یا روتون نمیشه از داروخونه بخرید یا به کسی بگید براتون بخره، محکم بگید «نه» یا فقط با روشهای کم خطر تر مثل مالوندن خودتونو ارضا کنید.

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

6 ❤️

900576
2020-07-21 00:09:12 +0430 +0430

چشاتو باز کن شو؟؟؟
یه بار دیگه
چشاتو باز کن شو؟؟؟
از این همه،صاف چشمم به این جمله خورد.بالا اوردم.
لامذهب!چه جمله ای بود این؟تمام دستورنویسا خودکشی کردن که.
شاشیدم است به جمله ات می باشد!!
بیا.منم بلدم.دیدی؟
ریدم تو تمام سوراخات و گرایشت کونی!


900581
2020-07-21 00:33:22 +0430 +0430

کس شعر تلوات نکن

3 ❤️

900594
2020-07-21 01:31:13 +0430 +0430

ساعت امتحان ۷صبح بود

4 ❤️

900607
2020-07-21 02:38:34 +0430 +0430

حال میده منم ازین ماجراها داشتم

3 ❤️

900612
2020-07-21 03:17:44 +0430 +0430

مبارکتان باشه

3 ❤️

900621
2020-07-21 04:07:21 +0430 +0430

اینقد پسرامون رو تو کف گذاشتن همه کونی شدن ترسم ازینه دخترامون جهش ژنتیکی کنن کیر بجا کس رشت کنه بین پاهاشون😐
چندسال دیگه نسل کص از بین میره
الان نسل نسل کونیاست مثل کرونا شیوع پیدا کرده

4 ❤️

900623
2020-07-21 04:39:58 +0430 +0430

پسری که خونشون دوبلکسه کونیه !

5 ❤️

900627
2020-07-21 04:50:25 +0430 +0430

اقای خیلی درسخون 18 ساله!! یک ماه مونده به کنکور اینجا چه غلطی میکنی؟؟؟


900672
2020-07-21 08:45:08 +0430 +0430

هفته بعد رفتی خونشون ایندفه اون با باباش تلافی نمودن.پایان

1 ❤️

900676
2020-07-21 08:57:13 +0430 +0430

ناموسا هرکی برای شیمی اعتراض نزده کیونیه. خیلی سخت بود

2 ❤️

900681
2020-07-21 09:16:46 +0430 +0430

هرجا که نوشته شده باشه (( راستی … )) بدون که دروغه.
اول داستان که نوشتی راستی خونمون دوبلکسِ کیرم خوابید.

2 ❤️

900682
2020-07-21 09:18:15 +0430 +0430

مغزتو گاییدم رسما

1 ❤️

900685
2020-07-21 09:20:16 +0430 +0430

به گرایش هم احترام بذارین. ولی داستان کسشر ننویسین

2 ❤️

900687
2020-07-21 09:38:02 +0430 +0430

چرا جو میدی والا منم پنم ولی انقدر چس کلاس نمیام.اونم داده داشته ادا تنگا در میاورده وگرنه بیا جرم بده رو از کجاش در اورده #کون کونک بازیتونو به اسم گی نگین چون اونا حرمت دارن نه لذت😂

4 ❤️

900713
2020-07-21 14:05:38 +0430 +0430

بنظرم هر دوتون باید برید مربی پرستوهای مذکر بشید تا استعدادتون هرز نره … حسابی هم کارتون میگیره …چون اقایون از دم کون کن یا کونی تشریف دارند.

3 ❤️

900729
2020-07-21 16:01:21 +0430 +0430

بابا این همه دختر
پسر چرا

0 ❤️

900830
2020-07-21 18:30:38 +0430 +0430

اخه بیناموس داری تبلیغ خونه وتخت دو نفره میکنی

0 ❤️

900882
2020-07-21 23:28:31 +0430 +0430

منم مث گلزار به کون دادنتون احترام میذارم

0 ❤️

900996
2020-07-22 07:25:40 +0430 +0430

کیرت تو شرط ت بود؟؟؟؟؟
پس منم کیرم تو شرطت
کسکش دیووس نمیدونم چرا این ملت فک میکنن هر کی اسمش با پ شروع میشه کونیه:/

1 ❤️

901805
2020-07-25 00:58:08 +0430 +0430

عالی بود

0 ❤️

902294
2020-07-26 02:17:44 +0430 +0430

کیرم تو (شورطت=شورت؟) بچه زرنگ کسخول غلط املایی داری😂
توهمات یک جقی است دیگر…
دست ب کیر داستان مینویسد…
گمشو
بدو برو
بدوووو…

1 ❤️

904046
2020-07-30 22:16:19 +0430 +0430

اغا یه سوال اینا چجوری اینقدر کارشناسی در باره بدن فرد مقابل نظر میدن هان؟

0 ❤️

904689
2020-08-01 13:41:54 +0430 +0430

تخت بچه دونفره است
زارررت بابا ابرو گی هارو بردی

0 ❤️

904877
2020-08-02 01:46:36 +0430 +0430

داستانتو دوس داشتم
كسى دوس داشت طمع كيرمو حس كنه بياد خصوصى

0 ❤️

905374
2020-08-03 14:06:22 +0430 +0430

جدای از اینکه کیرت تو شرطت بود و خونه دوبلکسو تخت دونفره ات یه کپی جالب دیگه از متنت برم:
کیرم تقریبا ۱۷ سانته و نسبت به سنم کلفت بود …
بود؟؟؟
انگار یه کیر خوب داشته ولی تو جنگ ویتنام یا دفاع مقدس از دست دادتش
بچه درسخون که به بقیه هم درس میدی وقتی میگی ۱۷ سانت است و از حال ساده استفاده میکنی بعدش فعل ماضی نیار
بعنوان یه فرد دوجنسگرا باید عرض کنم نکنیمون یهو بچه درسخون

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها

Top Bottom