شب زفاف عمه ام

  دوستان این داستان واقعی است و برای دوسال پیش هم است من اتفاقی با این سایت آشنا شدم خواستم شب زفاف عمه ام را همانطور که دیدم بیان کنم


  ما یک عمه داشتیم سرکار میرفت دو عمه کوچکتر از او شوهر کردند رفتند ولی این عمه ام داستان داشت در 28 سالگی یک نفر متاهل باهاش آشنا شده الا بلا من این دختر را میخوام چنان خودش را شوهر عمه ام فرض میکرد که آبروی عمه ام رفته بود دیگر نه کسی سراغ عمه ام میامد نه عمه ام قبول میکرد که زن این آقا شود عمه های کوچکتر یکی یکی رفتند ماند عمه بزرگتره خیلی برایش مشکل درست شده بود هم سر کار هم منزل و محل این عمه ما افتاد به شکایت کردن که مزاحمم میشود چندین بار شکایت کرد که هر بار بیشتر اطلاعاتش دست طرفش میداد خانواده هم به اختیار خودش گذاشته بودند طرفش دست بردار نبود از طرفی عمه من هم دیگر گفت اصلا شوهر نمیکند سنش هم داشت بالا میرفت ولی طرفش ول کن نبود تا شده 47 ساله آن بابا هم همسن عمه ام اهل خانواده گفتند چاره نیست از عاقبت این کار میترسیم که عمه من هم داشت بازنشست میشد و مجرد مانده بود پدر بزرگم با عمه ام حرف زد که آخرش چه تنهایی به صلاحت نیست این بابا هم عرفآ شده شوهرت ولو قانونی نه عمه ام گفت بگید بیاد بله شوهر عمه ما امد با گل هردو همسن ولی شوهرش پخته تر بود حرفها را زدند رفتند محضر عقد هم شدند امدند هردو تنها در کنار هم نشسته بودند ما که بچه بودیم زیر زیرکی نگاهشان میکردیم گاهگاهی شوهر عمه ام که تشنه عمه ام بود بوسش میکرد دست عمه مارا چنان بین انگشتانش میفشرد که پدر بزرگ و مادر بزرگ دیدند این تازه داماد تا دلی از عزا در نیارد دست از سبک بازی برنمیدارد ما را فرستادند اتاقی دیگر خودشان هم رفتند منزل عموی کوچکتر ولی ما با سن 12 سال کنجکاو شده بودیم که اینها را نگاه کنیم وقتی تنها شدند شوهر عمه ام دست انداخت گردن عمه چنان لبش را گذاشت روی لب عمه ما که هردو رفتند بغل که شوهر عمه ام دستش را برده داخل شلوار عمه داره بالا پایین میکند یک لحظه صورت عمه را دیدم که لب خودش را گاز میگرفت میگفت نکن که شوهرش رفت یک پتو اورد عمه ام را برد زیر پتو کم کم لباسهای همدیگر را دراوردند عمه ام فقط سوتینش ماند و شوهرش زیپوش پایین تنه هردو را نمیدیدیم چون از جای کلید نگاه میکردیم که دیدم پاهای عمه ام سرشانه شوهرش سعی میکند پایین بیاره ولی نمیتواند یک لحظه دیدم چیزی دست عمه ام داده که عمه ام داره با دست بازی میکند از دستش کشید برد وسط پای عمه ام گفت خودت را شل کن هر وقت درد داشتی بگو عمه ما هم با دو دستش کمر شوهرش را عقب هل میداد میترسید که به یکباره صدای عمه ام بلند شد که وای شوهرش چنان بهش چسبیده بوده لبهای عمه را در دهانش گرفته بود کمرش را آرام عقب جلو میکرد که وقتی کمی فاصله گرفت دیدم کیرش را بیرون کشید که خونی بود حالا نمیدانم دختر 47 ساله هم بکارت دارد که عمه ما داشت با دستمال هم کیر شوهرش را پاک میکرد هم خودش را که دوباره شوهرش رفت داخل بدن عمه ام ولی اینبار چنان عمه ام را در زیرش داشت له میکرد دلم برای عمه ام میسوخت با یک دستش موهایش را میکشید با دست دیگر سینه های افتاده عمه ام را هم ورز میداد هم میخورد که دیدم دستهای عمه ام پشتش قلاب شده گفتم اگر عمه ام درد میکشد چرا دستهاش پشت شوهرش قلاب شد چون ما ان موقع از ارگاسم حشری نمیدانستیم اولش دلمان میسوخت ولی دیدم که عمه ام در زیر شوهرش داره همان کاری میکند که شوهرش میکند دوساعت تمام اینها با هم دربدن هم بودند دیدم عمه ام چشمهایش را بسته پاهایش را سفت داره بهم میچسباند با دستهاش شوهرش را به خودش فشار میدهد و شوهرش گفت هردو با هم که دیدم صورت عمه ام سرخ شده لبش را از شوهرش جدا نمیکند یک لحظه هردو در بغل هم بدون حرکت ماندند وقتی شوهرش داشت بلند میشد عمه ام از زیر باسنش دستمال سفیدی را کشید وسط پاهای خودش شوهرش عمه ام را کشید بغلش خوابیدند بعداز دوسال من فهمیدم چه شیطنتی کرده ام که زفاف عمه ام را دیدم حالا شوهرش هم مثل خودش بازنشسته یک هفته پیش زن اولش یک هفته پیش عمه جان من که خیلی شوهرش را دوست دارد میگه ایکاش همان اوایل قبول میکردم تا فرزند هم داشت میشدم ولی زمانی که عمه ام عروس شد واقعیت را بگم دیگر کسی سراغش نمیامد اگر هم کسی چیزی میگفت یارو 70 یا 80 ساله بود ولی این از 25 سالگی با عمه ام بزرگ شده بود که به نوعی در عمه ام نفوذ کرده بود.


  نوشته: حمیده

 • 4

 • 47
 • نظرات:
  •   شاه ایکس
  • 8 ماه
   • 56

  • شما درهایتان را از کجا میخرید که تصویر سوراخهای ان اچ دی است!!! (biggrin)


  •   jerard96
  • 8 ماه
   • 7

  • اخه شغال
   زیر پتو بودن چجوری دیدی زیپشو کشید پایین و عمتم با سوتین اونجاس؟؟


   من ی بار پرده ی دختر و زدم طرف تا ی هفته منو گاییده بود از بس میگف جاش میسوزه
   حالا شوهر عمت کیر خرشو کرد اون تو و کیر خونی شو کشید بیرون و دوباره شروع کرد ب تلمبه زدن؟؟؟


  •   Kosdoostxx
  • 8 ماه
   • 0

  • کیرم تو داستان و طرز نوشتنت


  •   ye pesare khooob
  • 8 ماه
   • 0

  • فانتزی های یک وطن دار???


  •   saeedno15
  • 8 ماه
   • 5

  • ناگهان شما دیدی که شوهر عمه ات بخاطر دید زدن او از در وارد شد و لنگهای شما را داد بالا و از پشت به تو تجاوز نمود و در پایان با دستمالی کون خونی شما را تمیز کرد (biggrin)

   پدربزرگ مادر بزرگ رفتن بعد توی بچه جقی رو توی خونه تنها گذاشتن که سوپر ببینی


  •   Terminator1
  • 8 ماه
   • 2

  • خاطرات کودکی و داستانِ دوسال پیش (biggrin)


  •   Javadrst46
  • 8 ماه
   • 1

  • چرا اینقدر کسشعر زیاد شده امشب


  •   Cleverman
  • 8 ماه
   • 7

  • ۱۲ سالته ؟؟!!
   خدایا خودت ظهور کن
   احمقی که اینو نوشته هدفشو از اینکه از زبان دختر بچه نوشته بگه.
   انقدر ایراد داشت که یکیشم نگم سنگین ترم
   فقط کاش میتونستم به جای دیس یه چیز دیگه ای تقدیمت کنم . از همونی که دست عمت دادن


  •   Mr.smart
  • 8 ماه
   • 6

  • طرف هرکی بوده توانتظار رکورد زلیخارو زده :/


  •   Sia2vash
  • 8 ماه
   • 3

  • شنبه چرا داستان را نوشته کردی اینجا؟؟


  •   Kouhyar19821982
  • 8 ماه
   • 0

  • حس میکردم ابوریحان بیرونی داره داستان میگه


  •   fazi20
  • 8 ماه
   • 3

  • ریدی عزیز،ریییییدی ... ببخشید نفمیدم ادبی تر مث خودت چطوری اینو بت بگم (biggrin)


  •   Sajjjjadseski
  • 8 ماه
   • 0

  • من و تمام اعضای شهوانی تو و عمه ات را به زیر پتو برده و کیر خود را به کس مامانت و عمت و کون خودت فرو خواهیم کرد و از خون پارگیتان روی دیوار خواهم نوشت کس عمت


  •   Amojohnidovom
  • 8 ماه
   • 1

  • یعنی ولت کنن کس بگیا دلقک این چیه نوشتی؟ کیرم تو تخمدانه پلاسیده عمت این چیه آخه عمت اگ بفهمه داستان شب زفافشو اینجوری نوشتی خودش اول میاد مادر معلمتو میگاد بعد مادر خودتو هم بعدش میاد داستان رو بازنویسی میکنه انقد بیناموسید


   کون کش ملتو خر فرض کردی؟


  •   amir_mail1010
  • 8 ماه
   • 3

  • والا ملت شانس دارن. همیشه دقیقا روبروی سوراخ در سکس میکنن. من چند باری خواستم نظاره گر سکس باشم که دیدم اصلا سوراخ در ربطی به موضوع نداره. میرفتم از شیشه ی بالای در نگاه کنم که چند بار دیدن منو و بگا رفتم????


  •   sexybala
  • 8 ماه
   • 1

  • کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی


  •   shahab_kir_k0l0ft
  • 8 ماه
   • 0

  • كير كل عناصر ذكور جامعه بشريت الخصوص حشريت يكجا به در كس ننت با اين سبك نگارشت!
   تو كه نميتوني تصميم بگيري عاميانه بنويسي يا كتابي
   گووووووووه ميخوري مياي اينجا كسشعر تفت ميدي!
   عمق كسشعر بودن داستانت يه حدي زياده كه اگه نان استاپ تا پس فردا بهت فحش بدم بازم احساس ميكنم كم كاري كردم


  •   مردكوهستان
  • 8 ماه
   • 1

  • حميده دختر ١٤ ساله(دوشنبه پسر افغاني)كه نبايد بياي اينجا
   غلط املايي زياد
   داستان چرت
   سولاخ كليد هم دروازه غار


   ديگه چنين روايت هاي زاييده ذهن و خيالات رو نفرست


  •   nasrin1980
  • 8 ماه
   • 4

  • جالبه همه یک ا رابطه برقرار میکنن تا همه با جزئیات ببین و حتی حرفهاشون رو هم به وضوح بشنون. چقدر دروغ؟؟


  •   Caboos1
  • 8 ماه
   • 9

  • آن مرد آمد
   آن مرد در باران آمد
   آن مرد عمتو گایید
   عمه دیگر پرده ندارد
   آن مرد کاش تو را هم میگایید


  •   off_boy
  • 8 ماه
   • 0

  • واقها نميداني كه دختر اگه ٩٠ ساله باشد و مثل تو جنده نباشد بكارت دارد و آن پرده ي لعنتي تجزيه نميشود؟
   دخترم به خودت نگاه نكن با ١٤ سال سن كس و كون و هر چي سورراخ تو بدنته رو بگا دادي...
   آخرش بايد مينوشتي " اين بود انشاي من "
   واسه همين ديس ميدم (biggrin)


  •   Jeefri
  • 8 ماه
   • 0

  • كس تنت جنده زاده بي پدر جد و آباد كوني خار كسده بي شرف


  •   saeed6777777
  • 8 ماه
   • 0

  • کص عمت


  •   کوسلیس۲۰
  • 8 ماه
   • 0

  • کیرم درون کوس عمه ات با این طرز نوشتنت خخخخخ


  •   milad7305
  • 8 ماه
   • 0

  • کسگش شاشول


  •   saberzed
  • 8 ماه
   • 0

  • طرز نوشتنتان کیری است
   با تشکر از عمه شوهر عمه و خود کس پاره تان


  •   mbs78
  • 8 ماه
   • 1

  • آلت تناسلی ام در بکارت مادرت ای کسی که از پشت لذت دیگران را فراهم میکنی (erection)


  •   Titannnn
  • 8 ماه
   • 0

  • کیر تو مخت کیر تو ذهن مریضت کیر تو روح پر فتوحت کیر در کان چاقال اقا جاکش داستلن بود نوشتی جقی کونی کیر تو دهن


  •   Daddi.lion
  • 8 ماه
   • 0

  • این سناریو رو بفرستی پورت هاب، حتما ازش ی فیلم بلند می سازن و اسکار کتگوری old porn رو می گیره.
   اصن رکورد جلوه های ویژه رو شکستی حمیده 14 ساله ??
   تصور کن دوربین از سوراخ کلید میره تو، از لای دستای چروکیده شوهر عمه و سینه های پلاسیده عمه رد میشه و از دید بالای موهای کشیده شده عمه، نگاه به سمت کیر خون آلودی که دستمال کشیده میشه بهش زیر پتو..... ??


  •   Nikolfidas
  • 8 ماه
   • 0

  • کیر شوهر عمت زیر همون پتو تو ک*س ننت که تو را زیر همون پتو ساخته تحویل شهوانی داده


  •   yashark111
  • 8 ماه
   • 0

  • دو سه خط اول رو خوندم یاد داستان کوکب خانوم تو کتاب فارسی دبستان افتادم.بابا حداقل یکم محاوره ای مینوشتی آدم حس رمان خوندن بهش دست نده


  •   آرشام.آریایی
  • 7 ماه
   • 0

  • ای کس عمه ات عمه ننه


  •   mkvoroojak69
  • 3 ماه،2 هفته
   • 0

  • .


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو