شب عروسی تانیا

1392/04/11

سلام بچه ها امیدوارم حالتون خوب باشه !!! من تانیا هستم الان 23 سالمه قدم 178 و وزنم 55 کیلو هستم چشمم مشکی و مو های خرمایی رنگی دارم و سایز سینه هام 80 هست .رشید (شوهرم )الان 25 سالشه و قد 186 و وزن 71 و چشم و ابرو مشکی … میخوام براتون از جایی بگم که رشید اومد خواستگاریم .من 18 سالم بود که رشید اومد خواستگاریم و رشید 20 سالش بود من 18 سالگی نامزد کردم و 20 سالگی ازدواج کردم … خلاصه سرتون را درد نیارم .بعد از مراسم ازدواج ما اومدیم خونه خودمون حدودا ساعت 1 بود تا اونجایی که یادمه (چیز های خونه ما همش یا قرمز بود یا مشکی یا سفید یعنی شما رنگ دیگه ای پیدا نمیکردید ) وقتی اومدیم خونه رفیتم تو اتاق خواب رشید گفت عشقم اجازه هست ؟بهش گفتم امشب خیلی خسته ام بزار برای فردا .اونم گفت باشه .بهش گفتم لطفا این زیپ منا باز کن گفت باشه تا باز کرد گفتم میشه بری بیروون گفت تانی من و تو دیگه زن و شوهریم خیر سرمون .من گفته باشه ولی حالا برو بیرون با 1000 بدبختی رفت بیرون خلاصه تا من لباس را در اوردم یه دفعه در را باز کرد من یه دادی زدم و گفتم ححححححححححححححححححححرشید اونم یه دفعه در را بست و از پشت در گفت ببخشید فکرکردم عوض کردی …خلاصه لباس را که عوض کردم یه لباس خوابی که مامانم برای من خریده بود را پوشیدم یه تاپ بود یه شلوارک.اومدم بیرون بعد رشید لپم را بوس کرد و رفت تو اتاق تا لباس هایش را عوض کنه منم رفتم تو اشپزخانه تا اب بخورم بعد دیدم اب خوب نیست 2 تا لیوان شربت پرتقال درست کردم و اوردم تو حال و نشستم منتظر رشید اونم اومد و کنارم نشست و با هم شربت خوردیم بعدش رشید گفت بیا بخوابیم منم گفتم باشه رشید نتونست از سر کارش مرخصی بگیره واسه همین صبح باید میرفت خلاصه رفتیم خوابیدیم من صبح ساعت 7 بلند شدم و رفتم نون تازه خریدم و اومدم رشید هنوز خواب بود میز را چیدم و چاییی را دم کردم دیدم رشید هنوز خوابه کلافه شده بودم ارام رفتم بالای سرش و یه بوس کردم لای چشماش را باز کرد و گفت سلام عشقم من گفتم بسه دیگه بلند شو با 1000 مکافات بلند شد رفت دستش را بشوره دیدم 10 دقیقه اس نیومده بیرون رفتم در را ارام باز کردم دیدم اقا وایسادنه خوابش برده !!! دستم را خیس کردم و زدم به صورتش اونم سر حال شده و اومد صبحانه خورد و ساعت 8:40 دیگه از در رفت بیرون .منم میز را جمع کردم و ظرف هارا شستم و لباس عروس و لباس دامادی رشید را برداشتم و رفتم دادم خشک شویی و بعد رفتم یه سر خونه مامانم تا ساعت 10 و 10 رفتم خونه خواهرم پیش بچه خواهرم که 3 ماهش بود خود خواهرم 26 سالش بود .بعد رفتم یه سر خونه داداشم اون 30 سالشه یه بچه 4 ساله داره بعد برگشتم خونه ساعت حدود 12:35 بود لباس را عوض کردم و شروع کردم به درست کردن ناهار اخه رشید ساعت 2 میومد خونه ناهار هم لازانیا داشتیم اونم درست کردم ساعت 1:40 بود که رفتم یه دوش گرفتم و چون میدونستم امشب باید اولین سکس عمرم را بکنم حسابی به خودم رسیدم تا اومدم بیرون ساعت 2:10 بود که دیدم هنوز رشید نیومده یه زنگ بهش زدم گفت من تا 15 دقیقه دیگه اونجام منم یه شلوارک ابی اسمانی پوشیدم بایه تاپ سفید با یه سندل سفید و ابی خلاصه موهام را خوشک کردم (موهام تا دم باسنمه ) و منتظر موندم تا رشید اومد برام یه دست گل خریده بود بعد از دست و رو بوسی رفت و لباس هایش را در اورد و اومد غذا را که خوریم اون گفت که خسته اس و میخواد بخوابه گفتم باشه تو برو منم ظرف ها را میشورم . میام پیشت و بعد از این که ظرف ها را شستم و کارای اشپزخانه را کردم مادر شوهرم زنگ زد و گفت شب واسه شام بیاین پیش ما منم گفتم چشم ساعت 3:18 دقیقه بود من 2 باره یه دوش گرفتم تا اومدم ساعت 4 شده بود چون یه خورده تو وان خوابیدم اومدم و یه تاپ و دامن مجلسی انتخاب کردم و مو هام را خشک کردم و ارایش کردم ساعت 4:50د قیقه بود ارام رفتم رشید را بیدار کردم و بهش گفتم امشب خونه مادرت هستیم اونم یه حمام رفت و اومد و تا کاراش را کرد ساعت 6 شده بود ساعت 6 رفتیم بیرون تا یه دسته گل گرفتیم و تا رسیدیم ساعت 6:29 دقیقه بود تا شام خوردیم و حرف زدیم ساعت 9 شد که رشید به گوشیم اس داد امشب خیلی کار داریم بیا بریم بعد بلند شدیم و رفتم تا رسیدیم ساعت 9:30 بود لباس عوض کردیم من یه دفعه یه استرسی گرفتم که خدا میدونه یه لباس خواب پوشیدم و رفتم تو اشپز خانه یه لیوان اب خوردم و اومدم تو حال با رشید تا 10 :49 دقیقه یه فیلم دیدیم به اسم ماسک با بازی جیم کری .بعد رفتیم مسواک زدیم و رفتیم تو اتاق تا رفتیم تو تخت بد جور ترسیده بودم رشید اومد یه لب ازم گرفت و گفت بسم الله شروع میکنیم یه دفعه گفتم رشید خواهشا ارام گفت چشم عزیزم خلاصه لب را خورا بعد رفت سر گوشم بعد رفت سر گردنم منم هم میترسیدم و حشری شده بودم ارام تاپم را در اورد (سوتین مشکی پوشیده بودم ) اونم در اورد یه چیزی نوک سینه های من صورتی هست بعد شروع به خوردنش کرد منم اینقدر حال کرده بودم که ترس از یادم رفت بعد اومد رو شکمم بوسه های کوچک میزد تا زیر ناف رفت بعد 2 باره یه لب گرفت ازم منم 2 باره استرس گرفتم خلاصه ارام شلوارکم را در اورد من یه شرت قرمز پوشیده بودم از روی شرت کسم را بوس میکرد کسم سفید و صورتی هست اگه باورتون نمیشه بعدا عکسش را میزارم ارام شرتم را در اورد و گفت تانیا منم ترسیدم چیزی شده باشه گفتم چی شده گفت خیلی کس زیبایی داری گفتم مال خودته خلاصه گفت حسسابی هم خیس کردی ارام خندیدم شروع کرد به خوردن کسم حسابی که خورد گفت حالا نوبت تو هست منم ارام لباس هایش را در اوردم و فقط با شرت بود تا اون را هم در اوردم یه چیزی مثل دسته بیل افتاد بیرون ازش پرسیدم چند سانتی گفت 18 با قطر 4:5 من مردم از ترس گفت نترس ارام میکنم گفت برام ساک میزنی گفتم نه ولی کیرش را بوس کردم اومدم بالا و خوابیدم رو تخت گفت میخوام بکنم گفتم خواهشا ارام گفت باشه سرش را گذاشت دمش یه فشار کوچیک داد مممممممممممممردم از درد اشک تو چشمام جمع شد گفت ببخشید حواسم نبود 2 باره کرد تو تا نصفه رفت یه جیغی زدم که خدا میدونه گفت ارام همسایه ها میشنوند یه دفعه تا ته کرد تو مردم اشکام سرازیر شد گفت ببخشید بهش گفتم اصلا تکون نخور گفت باشه تا 3 دقیقه بعد 2 بار که تلنبه زد گفت یه دستمال بده گفتم چرا گفت کیرم خونی شده خندیدم گفت مبارکه گفتم مرسی تا 5 دقیقه تلنبه زد و من ارضا شدم اونم با من ارضا شد و ابش را ریخت تو کسم 2 تایی نای بلند شدن نداشتیم تا صبح خوابیدم ساعت 10 بلند شدم دیدم نیست تعجب مردم چون جمعه بود و نباید سر کار میرفت دید اقا تو اشپز خونه داره غذا درست میکنه بعد از1 ماه ماهی که درسم کردم حالم بد شد رفتم ازمایش بعد که جواب اومد گفت که شما باردار هستید و 2 هفته دارید 19 سالگی نی نی هام به دنیا اومدن یه دختر یه پسر به اسم مهران و مونا الان 3 -4 سال دارن و خیلی هم شیطون هستن الانم 3 ماهه باردارم و دارم براتون این داستان را میفرستم دوستتون دارم ببببببوس خواهشا فحش ندید

نوشته:‌ تانیا


👍 0
👎 0
180495 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

389115
2013-07-02 10:57:52 +0430 +0430
NA

میخونم نظرمو میگم

0 ❤️

389116
2013-07-02 11:14:03 +0430 +0430
NA

باشه فحش نمیدم
اما یه سوال تو چطوری با این که چند سال از اولین روز ازدواجت گذشته ساعت های انجام کار هات رو اینقدر دقیق نوشتی؟
مثل جمله ای که گفتی ساعت 3:18 دقیقه دوباره دوش گرفتی
اما در کل آفریندقشنگ بود

0 ❤️

389117
2013-07-02 11:29:54 +0430 +0430

آخه کس خل کس مشنگ میگی فحش ندید ؟

اول کس شعریاتت نوشتی 20 سالگی ازدواج فرمودید و آخرش گه زیادی خوردی گفتی تو 19 سالگی دوقلوهات دنیا اومدن .

دوسال باهاش نامزد بودی و شب عروسیت جلوش روت نمیشده لباس عوض کنی عوضی .

مگه مجبورت کردن کس و پرت بنویسی ؟

بعد نوشتی " کسم سفید و صورتی هست اگه باورتون نمیشه بعدا عکسش را میزارم "
زنی که 2 تا بچه داره و سومیش تو راهه یعنی یه خانم اهل خانواده هیچوقت نمیاد عکس کس سفید و صورتیشو بذاره تو یه سایتی مثل شهوانی .

اون شوهر الدنگت هم مثل خودت گاگول و عقب مونده بوده که برای اولین بار مثل انسانهای نخستین شومبولشو یهو تپونده تو مثلث برمودا .

پس تو یا زنی مفلوک و بیچاره که گیر یه مرد بیشعور و خروس کمر افتادی و انقدر ارضا نشدی ، برای ارضا جنسی یا حداقل ارضای روحی به این سایت پناه آوردی و در آینده قصد داری عکس کس سفید و صورتی خودت رو به نمایش بذاری . شاید گاینده ای باشد تورا بگاید .

احتمالا همسرتان شما را محدود میکند . خودتان را به کسی معرفی کنید که شما را نامحدود بکند ، بلکه سیراب شوید و به فیض کیر نایل آیید .

یا پسری مجلوق و بدبخت با کیری تاول زده از اصطکاک زیاد هستی (بهتره از روغن موتور لیکومولی یا آترود یا توتال استفاده کنی در ضمن لاستیک سایی هم داری).

1 ❤️

389118
2013-07-02 11:54:19 +0430 +0430
NA

کیرم تو ساعتت و کیرم توحافظه ات مجلوق

0 ❤️

389119
2013-07-02 13:07:11 +0430 +0430
NA

سلام گلم.زيبا بود بچه هم مبارك. به عشقت بگو ماساژت بده.شاهينم استاد ماساژبدن.

0 ❤️

389120
2013-07-02 13:20:27 +0430 +0430
NA

با این جمله خیلی حال کردم:بسم الله شروع میکنیم دوما ماه ماهی چیه یکی بهم بگه زود؟؟؟؟

0 ❤️

389121
2013-07-02 13:24:02 +0430 +0430
NA

مبارك باشه
ساليان سال ژيش هم خوشبخت باشين ولي يه چيزي واسه شما خوب نيست تو اين سايت هستين مگه اينكه سرو گوشت بجنبه

0 ❤️

389122
2013-07-02 14:37:06 +0430 +0430
NA

اتفاقأ فقط اومدم چند تا فحش آبدار نثارت کنم ولی نه منصرف شدم

همه چی تون مبارک

0 ❤️

389123
2013-07-02 14:57:57 +0430 +0430
NA

احتمالا زمستون نبود می گم شاید زمان خواب زمستونی رشید جونت بود اون موقع اشتباها جفتگیری کرده ؟
راستی معلوم نشد سن خواهرت یا برادرت چه ربطی داشت به داستان ؟؟؟

:W :W :W

0 ❤️

389124
2013-07-02 15:10:49 +0430 +0430
NA

(آخه کس خل کس مشنگ میگی فحش ندید ؟

اول کس شعریاتت نوشتی 20 سالگی ازدواج فرمودید و آخرش گه زیادی خوردی گفتی تو 19 سالگی دوقلوهات دنیا اومدن .

دوسال باهاش نامزد بودی و شب عروسیت جلوش روت نمیشده لباس عوض کنی عوضی .

مگه مجبورت کردن کس و پرت بنویسی ؟

بعد نوشتی " کسم سفید و صورتی هست اگه باورتون نمیشه بعدا عکسش را میزارم "
زنی که 2 تا بچه داره و سومیش تو راهه یعنی یه خانم اهل خانواده هیچوقت نمیاد عکس کس سفید و صورتیشو بذاره تو یه سایتی مثل شهوانی .

اون شوهر الدنگت هم مثل خودت گاگول و عقب مونده بوده که برای اولین بار مثل انسانهای نخستین شومبولشو یهو تپونده تو مثلث برمودا .

پس تو یا زنی مفلوک و بیچاره که گیر یه مرد بیشعور و خروس کمر افتادی و انقدر ارضا نشدی ، برای ارضا جنسی یا حداقل ارضای روحی به این سایت پناه آوردی و در آینده قصد داری عکس کس سفید و صورتی خودت رو به نمایش بذاری . شاید گاینده ای باشد تورا بگاید .

احتمالا همسرتان شما را محدود میکند . خودتان را به کسی معرفی کنید که شما را نامحدود بکند ، بلکه سیراب شوید و به فیض کیر نایل آیید .

یا پسری مجلوق و بدبخت با کیری تاول زده از اصطکاک زیاد هستی (بهتره از روغن موتور لیکومولی یا آترود یا توتال استفاده کنی در ضمن لاستیک سایی هم داری).این نظرو هر کی گذاشته دمش گرم
دمت گرم بابا… به قران دلدرد شدم از بس خندیدم…خیلی با مرامی…بهترین نظرو گذاشتی…از دلدر خوابم نمیبره

0 ❤️

389125
2013-07-02 15:35:00 +0430 +0430
NA

من کاملا با شما موافقم.

0 ❤️

389126
2013-07-02 16:25:41 +0430 +0430
NA

خیلی بد بود دیگه ننویس لطفا :)

0 ❤️

389127
2013-07-02 16:26:51 +0430 +0430
NA

افرین خوب بود فقط یه نکته روخاستم بگم
دختر تو چقدر دقیقی؟
ساعت 6:49؟
درکل خوب بود

0 ❤️

389128
2013-07-02 16:41:23 +0430 +0430
NA

هی خداااااااااااااااااااااااااااا

0 ❤️

389129
2013-07-02 17:42:56 +0430 +0430
NA

کصافط ریدم به اون قیافت البته قیافتو از اون سه صفحه مشخصات فهمیدم درکل برو کستو بده رشید منتظره بعلههه

0 ❤️

389130
2013-07-02 20:30:38 +0430 +0430
NA

20 سالگی عروسی کردی 19 سالگی حامله شدی کیرم تو کون شوهرت

0 ❤️

389131
2013-07-03 01:24:32 +0430 +0430
NA

من چون خودم ازدواج کردم چند تا نکته میگم
1- تخم سگ ترین مدیرا هم واسه عروسی 10 روز مرخصی میدن
2- معمولا عروسی تا 2-3 شب طول میکشه تا بیای خونه بخوای بخوابی شده 4-5، بعد تو 7 رفتی نون گرفتی؟ فقط یادمه زمان دانشجویی تا 7 درس میخوندیم 8 میرفتیم امتحان میدادیم
3- هیچ خانواده پفیوزی اجازه نمیده عروس و داماد تا چند روز اول غذا درست کنن و براشون غذا میبرن که حتی از خونه بیرون نرن، اونوقت تو پاشدی غذا درست کردی؟
4- هیچ عروسی حتی اگه برای بار دهمش باشه عروسی کرده باشه تا دعوتش نکنن جایی نمیره، چه برسه به اینکه فردای عروسی خونه همه اقوامتو دوره کنی
5- از 9:30 تا 10:49 میشه 1:20 بعد تو این فاصله کارات کردی فیلم ماسک هم دیدی؟ با سرعت 32x آیا؟
6- هیچ دختری بعد از پاره شدن نمیتونه سکس کنه، چه برسه به اینکه بخواد 5دقیقه حال کنه و ارضا هم بشه
7- شب عروسی شربت پرتقال هم جزء جهیزیه ات بود؟ عجب مامان ریزبینی داشتی که همه چی برات گذاشته
8- نگفتی صبح که بیدار شدی حموم کردی یا نه ولی چون عجله داشتی بری نون بگیری فکر کنم وقت نکردی. تو خیابون با آرایش عروسی نگرفتن بکننت؟
چندتا مورد هم که دوستان گفتن.
باز هم بگم؟

0 ❤️

389133
2013-07-03 02:20:09 +0430 +0430

وا…
چه عروس ولی بودی…
فردای عروسیت همه جا سرک کشیدی…

0 ❤️

389134
2013-07-03 02:50:31 +0430 +0430
NA

از کی تا حالا تازه عروس یک روز بعداز عروسیش با قیافیه آرایش شدید ساعت شش صبح پا میشه میره نون بخره …؟؟؟؟؟

کجای دنیا به داماد روز بعد عروسیش مرخصی نمیدن؟؟؟؟؟؟؟/

0 ❤️

389135
2013-07-03 04:20:24 +0430 +0430
NA

به دقيق بودن ساعتا توجه كنيد!!!

0 ❤️

389136
2013-07-03 04:34:03 +0430 +0430
NA

چقدر امت ما بی فرهنگ شدن آقا و خانم عزیز فحش نده متوجه نشدی دوباره بگم اگه بدت اومده از داستانا شخصیات رو به رخ نکش آقا و خانم هوشنگ لطفا

0 ❤️

389137
2013-07-03 06:47:34 +0430 +0430
NA

چی بگم جز سکوت

0 ❤️

389138
2013-07-03 07:29:49 +0430 +0430
NA

٥دقيقه تلمبه ميزد در ساعت چند تلمبه ميزد در ساعت چند حامله شدي در ساعت چند جنده شدي تو با اين نجابتت كه سوراخ هات فابريك بوده چطور جنده شدي

0 ❤️

389139
2013-07-03 08:19:26 +0430 +0430
NA

کلا از اعداد خوشت میاد و همه چیزم تو خونه ی شما از جهیزیت تا کس مبارک که میخوای نشونمون بدی راه راه هستش
کست جدی جدی راه راه صورتی سفیده؟!!!

0 ❤️

389140
2013-07-03 09:31:17 +0430 +0430
NA

همه سوتي هات به كنار.
آخه جنده ترشيده تو20سالگي عروس شدي تو19سالگي حامله؟بروباچوچول سياه كثيفت بازي كن.

0 ❤️

389141
2013-07-04 02:51:49 +0430 +0430
NA

خاک تو سر اون قیافت بکنم دو دقیقه کس دادنتو ریدی یک ساعت کس شعر گفتی رفتم خونه مامانم رفتم خونه پدرم رفتم خونه داداشم رفتم خونه خواهرم رفتم جنده خونه بیجنبه تا ریخ تو حامله شده معلومه جزو خانواده ای هستی که کسی نمیتومد خواستگاریت تا یه اوسگل پیدا شده فورا خودتو حامله کردی

0 ❤️

389142
2013-07-04 03:04:31 +0430 +0430
NA

کلا باید بگم زیاد خالی بستی ببینم شما پاتختی ندارین دیگه نه / آخه روز بعد از عروسی اصلا روت شد این همه جارو بری بگردی ?

0 ❤️

389144
2014-12-24 03:54:37 +0330 +0330
NA

پا تختی ما تختی هم رِتِته؟؟؟؟؟
کم کس بگو بــانـــــــــــــو :
اولا که هیچوقت عروس و دامادو شب اول تنها نمیذارن یه بزرگتری پیششون میمونه
ثانیا شوهرت بهت دروغ گفته که بهش مرخصی ندادن چون غیرممکنه. میرفته پیش معشوقه ش
نکبت حالمو بهم زدی با این تراوشات تالار اندیشه ت dash1

1 ❤️

389145
2014-12-25 19:19:51 +0330 +0330
NA

من چون خودم ازدواج کردم چند تا نکته میگم
1- تخم سگ ترین مدیرا هم واسه عروسی 10 روز مرخصی میدن
2- معمولا عروسی تا 2-3 شب طول میکشه تا بیای خونه بخوای بخوابی شده 4-5، بعد تو 7 رفتی نون گرفتی؟ فقط یادمه زمان دانشجویی تا 7 درس میخوندیم 8 میرفتیم امتحان میدادیم
3- هیچ خانواده پفیوزی اجازه نمیده عروس و داماد تا چند روز اول غذا درست کنن و براشون غذا میبرن که حتی از خونه بیرون نرن، اونوقت تو پاشدی غذا درست کردی؟
4- هیچ عروسی حتی اگه برای بار دهمش باشه عروسی کرده باشه تا دعوتش نکنن جایی نمیره، چه برسه به اینکه فردای عروسی خونه همه اقوامتو دوره کنی
5- از 9:30 تا 10:49 میشه 1:20 بعد تو این فاصله کارات کردی فیلم ماسک هم دیدی؟ با سرعت 32x آیا؟
6- هیچ دختری بعد از پاره شدن نمیتونه سکس کنه، چه برسه به اینکه بخواد 5دقیقه حال کنه و ارضا هم بشه
7- شب عروسی شربت پرتقال هم جزء جهیزیه ات بود؟ عجب مامان ریزبینی داشتی که همه چی برات گذاشته
8- نگفتی صبح که بیدار شدی حموم کردی یا نه ولی چون عجله داشتی بری نون بگیری فکر کنم وقت نکردی. تو خیابون با آرایش عروسی نگرفتن بکننت؟
چندتا مورد هم که دوستان گفتن.
دمت گرم با این نظرت خیلی خوب بود.

0 ❤️

552670
2016-08-15 12:33:15 +0430 +0430

خدایی چطور ساعتارو اینقدر دقیق حفظی؟

0 ❤️Top Bottom