شهلا خشگله زن همسایه

1391/06/07

باسلام خدمت دوستان
اسم مستعارمن میلاده.من 24سالمه ومیخوام قشنگترین سکس زندگیم البته ازنظرزیبایی وخوش اندامی طرفم رو واستون بنویسم.
اول خیلی کم ازخودم بگم.میلاد24 ساله عکاس وطراح تبلیغاتی.مجرد.ساکن لرستان.
تقریبا یک سال پیش خدمتم تمام شده بودکه توکف کس چرخ زدن ورفیقبازی ومخصوصأسکس بودم.یک روزاتفاقی ازخونه مامانبزرگم زدم بیرون که چشمم به زن همسایه افتادکه ازقبل میشناختمش ولی خیلی وقت بودندیده بودمش.واقعازیبابودوخوش استیل.خیره شده بودم بهش که متوجه شدم بایه نگاه شهوت آمیزداشت دیدم میزدچون یهو با این صحنه روبه روشدم سرموانداختم پاین ورفتم.شب آمارشوازدوست صمیمیم گرفتم که همسایشون بودمتوجه شدم شش ماهی هست که طلاق گرفته وحسابی توکف بودمثل خودم.باخودم گفتم کیس خوبیه باشرایط خوب.نزاشتم به صبح بکشه آمارشوگرفتم تااومدجلوی در با ماشین ازکنارش رد شدم شمارمو انداختم واسش چون اگه کسی میدید واقعا شر میشد.تو آینه نگاه کردم ببینم شمارموبرداشت که دیدم نه دستش نزد.رفتم سرکوچه دیدآخرو بزنم که دیدم آروم خم شدو برداشتش.خلاصه فرداشدو خانم زنگ زد.به هرنحوی بود مخشو زدم و بعد چند روز قرار شد برم جلوی فروشگاهی که کارمیکرد سوارش کنم و بزنیم به دل بیابون.سمت ما جاهای تفریحی وباحال زیادداره که مارفتیم به یکی ازهمون جاها.اولش تو ماشین نشستیموخانم قضیه طلاقشو مفصل واسم تعریف کردکه حسابی کلافه شدم.درهمین حین دستش یهو به زیرچشمم خوردکه خیلی ناراحت شدوبهم گفت اجازه بده جاشوببوسم ،شهوت از چشاش میبارید.ماچو ازم گرفت که من زدم به پررویی گفتم چشاتو ببند،تاچشاشو بست لبامو گذاشتم رولباش که دیدم ولوشدروصندلی کمی لباشوخوردم بعدش گفتم اجازه هست دستمو بزارم روسینه هات؟ که جواب دادازخدامه فقط باید تا آخرش بری.منم توکف.امانش ندادم دکمه هاشوبازکردم وشروع کردم به خوردن سینه هاش.واقعاداشت دیوونه میشدبعدازپنج دقیقه دستموبردم ودکمه های شلوارشوبازکردم دستموبردم روکسش که دیدم حسابی خیسه.کسشم مثل قیافش بی نظیربود حرف نداشت.من چون توکف بودم سریع انگشتاموکردم توکسش که ازم خواست فعلااز روبمالونم واسش چون جامون توماشین تنگ بودپتوروازصندوق درآوردم وجامونوانداختم بیرون.درازش کردم وازسرتاراست کمرم افتادم روش ولباوسینه هاشومیخوردم وازپاین دستموگذاشته بودم روکس نازنینش ومیمالوندم که یهودیدم جیغش رفت آسمونوآبش اومد.منم بادیدن این صحنه ازکنترل فکری خارج شدموشلوارموکشیدم پایینوکیرموسریع کردم توکسش،بدنش داشت به شدت میلرزیدکسشم داغ داغ بود،کیرم که رفت داخل یه آخیش حسابی گفت واز زورشهوت شروع کرد به کس شعرگفتن ومدام ازم میپرسیدکسم تنگه منم سرم به کارخودم بودکه یکدفعه احساس کردم صورتم آتیش گرفت،آره سیلی بهم زدکه تاآخرعمرازیادم نره،باحرس بهم گفت وقتی ازت سوال میپرسم جوابموبده تنگه یانه؟منم بایه طلمبه محکم بهش گفتم تنگ بودکه یهومتوجه شدم آبم داره میاد.بهش گفتم گفت همشوبریز روشکمم منم همین کاره کردم،خیلی حال داد،بعدازاین قضیه چندباردیگه کردمش ولی توخونه ودرست وحسابی.
امیدوارم خوشتون بیادنظربزارین ولی بی فحش
بای تا های دوباره…

نوشته: میلاد


👍 0
👎 1
245829 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

332278
2012-08-28 03:21:59 +0430 +0430
NA

باز هم نوشته هاي تخمي يک جلقي.کيرم توکونت

0 ❤️

332279
2012-08-28 03:33:08 +0430 +0430

خوب عمو جقی یعنی چه )بی فحش(خوب بزغاله سمرقندی خودت یبار بشین بخونش ببین چه کسشعری رو هم کردی!؟ زن همسایتون یا جندست یا تو خیلی…که تو عرض یه روز و خیلی راحت وبی دردسر رفتی تا دسته جا کردی گوساله در مورد ما چه فکر کردی ؟از بس جق زدی مخت دیگه گوزیده عمو جقی دیگه ننویس کیر خر تو کیبورد که باهاش این چرندیاتو تایپ کردی.کیر همه بازیگران سریال همسایگان تو کونت دیگه ننویس.

0 ❤️

332280
2012-08-28 04:28:48 +0430 +0430

کسشعر بود

واقعا دیگه حوصله کامنت گذاشتن هم ندارم با این داستاناتون

پنکه سقفی تو کونت بچرخه
ننویس…

0 ❤️

332281
2012-08-28 05:03:24 +0430 +0430
NA

كس شعر بود آدرس بده تابا كيرم يه سيلي جانانه بهت بزنم تاديگه كس شعر تحويل بكس شهواني نديد

0 ❤️

332282
2012-08-28 05:12:32 +0430 +0430
NA

بچه بودم این داستان ها تخیلات ذهنیم بود

0 ❤️

332283
2012-08-28 05:51:51 +0430 +0430

jaleb bod vali kheili khoshk bod tabo tab nadasht dastet dard nadone faghat in seri az kon bokonesh

0 ❤️

332285
2012-08-28 10:23:18 +0430 +0430

هاي دوباره تو كونت ننويس…
خطاي داخلي سرور تو كونت ننويس…
خايه بز تو حلقت ننويس…

0 ❤️

332286
2012-08-28 10:36:21 +0430 +0430
NA

آخه بد بخت موقع کردن چنان بی خیال هستی نکنه کسی از پشت ترتیبتو داده که میگی زد تو گوشت .با گل قالی بازی میکردی .

0 ❤️

332287
2012-08-28 12:14:40 +0430 +0430
NA

دمت گرم ققط یک نکته کوچیک یادت شده بودکه من یاداوری میکنم وان نکته اینه که نگفتی ماشینت کنترلی بوده !!!1اخه ریخوپشت فرمون واین همه گوز کغ…

0 ❤️

332288
2012-08-28 13:06:43 +0430 +0430
NA

انگاري باس حالا حالا ها سماق بمكيم تا يه فرشته بياد!!
د آخه باقالي افغاني طرف شيش ماه پي كير بوده و جنابعالي يه شبه زدي تو سيبل؟هركي ا راه رسيد يا دافر بود يا بادي بيلدينگ تير!!

0 ❤️

332289
2012-08-28 13:09:08 +0430 +0430
NA

فقط ميتونم بگم خاك بر سرت

0 ❤️

332290
2012-08-28 13:09:20 +0430 +0430

لر بازى دراوردى لرى شماره ميدى(به سبك پرتاب آجر وسط دعوا)
كنار جاده ام كه آره…
به تو ميگن يه لر اصيل

0 ❤️

332291
2012-08-28 14:05:57 +0430 +0430
NA

چرا اسم مستعار؟اخه
من مطمئن هستم که روح دن کیشوت دلا مانش در وجود تو حلول کرده
لازمه از همینجا به اقای دکتر کامران واقای سیلور تبریک بگم چرا خوب معلومه دیگه از این به بعد می تونیم داستانهای دن کیشوت رو نه تنها به صورت طنز بلکه به صورت سکسی پیگیری کنیم فقط اقای دن کیشوت بنویس بنویس نوشتن رو قطع نکنی من از مسئولین تقاضا دارم که یه میز وصندلی اضافه به تو بدن حتما چون حیف والا چند وقت بود لبخند ازروی لبمون فرار کرده بود نه خوشمان امد خندیدیم ای چغندر قند ای نیشکر ای کله قند یزدی دوست دارم بنویس

0 ❤️

332292
2012-08-28 14:16:04 +0430 +0430
NA

ارور های كامپيوتر تو كونت کير جوان پير تو كونت ديگه ننویس

0 ❤️

332294
2012-08-28 17:35:24 +0430 +0430
NA

واقعا ديگه دليلي براي كامنت دادن نيس…

0 ❤️

332295
2012-08-28 17:42:46 +0430 +0430
NA

فحش ندين؟؟
كوني اومدي كسشر نوشتي بد ميگي فحش ندين؟
كيرم تو دهنت با اين داستانت

0 ❤️

332296
2012-08-28 20:02:17 +0430 +0430
NA

آخه چاقال ِ به درد نخور جلقی ِ چلغوز، تو به همه جای همه خاندانت می خندی می آی چنین کس شعر ِ غریبی را به اسم داستان ـاصلن به اسم خاطرهـ آپ می کنی بعد به خودت اجازه هم میدی برای بر و بچ شهوانی تعیین تکلیف بکنی که فحشت بدند یا نه؟ آخه ازگَل ، الاغِ مادر زاد ، نفهمِ ادواری ، تو چرا با نوشتن توهمات سنگین جلقیانه ی خودت اینجا باعث می شی دیگران فحشت بدند ؟ خوب خودت شاخ واسه کونت می تراشی دیگه؟!!! اگه یک کم وقت می ذاشتی از همین موضوع چرتی و دروغ و دبنگی هم که نوشتی می تونستی یک متن داستانی خوب و با رعایت اصول بسازی و اینجاارسال کنی اونوقت همه به جای فحش بهت تبریک می گفتند -کما اینکه می بینی کاربر های شهوانی خیلی خوب سره را از ناسره تشخیص می دند و اگه یک داستانی کمی بهتر از “بد " هم باشه کسی به نویسنده اش فحش نمیده همه سعی می کنند تشویقش هم بکنند . پس دیدی بچّه اسگل آفریقائی ، دیدی خودت وول وولکت گرفته اومدی اینجا بِدی یا فحش بخوری؟! آدم شو .
خوب آخه تو خودتو بذار جای خواننده :«…سمت ما جاهای تفریحی وباحال زیادداره که مارفتیم به یکی ازهمون جاها…»…«…چون جامون توماشین تنگ بودپتوروازصندوق درآوردم وجامونوانداختم بیرون.درازش کردم وازسرتاراست کمرم افتادم روش ولباوسینه هاشومیخوردم وازپاین دستموگذاشته بودم روکس نازنینش ومیمالوندم …» میتونم به جرأت قسم بخورم که هیچ کجای جهان انقدر آزادی سکسی وجود نداره حتّا توی لیبرال ترین کشور ها هم نمی تونی توی ملاء عام سکس کنی و جرم محسوب میشه چه برسه به مملکت گل وبلبل خودمون که انقدر آزادی داره که از هضم رابعه ی ملت هم گذشته ؟!! بعدش شما تشریف بردید توی خیابون یا بیابون مثل فیلم های پورنو که در categorie با عنوان” بیرونِ در " قرار می گیرند سکس کردی ؟؟؟؟ خوب خودت چه عکس العملی نشون می دی؟؟

0 ❤️

332297
2012-08-28 23:09:20 +0430 +0430

تخمی تخیلی بود دیگه ننویس. . . . . . . . . . . . .
هرچی فکر کردم چیزی پیدا نکردم که در وصف حال پریشانی تو بگم. ظاهرا جلق زیاد میزنی.
اون زن که این همه مدت تنها بوده و به یک اشاره تو باهات رفیق شده. پس چرا تا حالا به کسی دیگه کوس نداده؟ کله کیری دیگه ننویس. کوس کش دیگه ننویس.

0 ❤️

332298
2012-08-29 02:58:20 +0430 +0430
NA

کیرم تو دهنت با این داستان نوشتنت لر بد ترکیب کیری
برو همون عکاسیتو بکن نمی خواد کس و شعر بنویسی خرطوم فیل تو کونت بزغاله سمرقندی(به قول دوستمون.خیلی با حال بهت گفت)

0 ❤️

332299
2012-08-29 03:23:47 +0430 +0430
NA

یه دنیا و یه بزغاله سمرقندی.این آبجی اگه عجب زد تو خال …

0 ❤️

332300
2012-08-29 05:09:37 +0430 +0430
NA

جونو جون جد جاکش جقیت ننویس

0 ❤️

332302
2012-08-29 19:30:20 +0430 +0430

Kheyli tokhmi va kos sher bod

0 ❤️

332303
2012-08-30 03:29:08 +0430 +0430

کیرم تو کس خواهرت کوس کش عوضی فکر کردی همه مثل خودت خرند خیال بافی کیری بود

0 ❤️

332304
2012-08-30 06:07:04 +0430 +0430
NA

هر چی همسایه تو دنیاست تو کونت که دیگه کسشعر ننویسی
مهندس گل مسر نقدت کامل نبود چرا؟

0 ❤️

332305
2012-08-30 06:18:11 +0430 +0430
NA

سلام خسته نباشی
.
.
ابرکوه تو کونت
با تشکر

0 ❤️

332306
2012-08-30 07:02:31 +0430 +0430
NA

بز قحطی زده ی جلقیه شاخ افریقا،اگزوز تراکتور عمو ی بابام تو کونت،جمع کن این اراجیفو

0 ❤️

332307
2012-08-30 16:34:31 +0430 +0430
NA

غاز قولنگه قوزی 4 تا مثل تو پیدا میشه که باعث میشن برای لرها حرف در بیاد. آخه کس میخه کون تاغار مگه گیر بنلادن تو کونته؟ شاسگوله کمری چرا فکرمیکنی همه مثل خودت گوزیده شده توی مخشون که این دریوریهارو تفت دادی؟ همون بابات برای اون شبی که کاردستیه کسخلش (تویه کس میخ) درست کنه از چند روز قبلش کون ننتو لیس میزده تا بهش راه بده بکنتش، بعد تویه زیراکس شده از کیر بز اخوش ازخونه ننجونت اومدی بیرون زن همسایه رو دیدی فردا گائیدیش؟!! اسب آبی توی کونت خمیازه بکشه تا دیگه کوس شعر نگی. در ضمن از این که نوشتی چند وقت بود سکس نکرده بودی منظورت اینه که چند وقت بوده که کسی کونت نذاشته بوده؟ هان،آره،آره دیگه…[^]

0 ❤️

332308
2012-08-31 04:00:38 +0430 +0430
NA

داستانا خیلی مزخرف شده

0 ❤️

332309
2012-08-31 19:09:01 +0430 +0430
NA

کیرت تو روغن داغ دیگه ننویس
کیر تو کس آبجی کوچیکت دیگه ننویس
این شهر شما اگر تو آمریکا هم باشه تو خیابون جرات میکنی همچنین غلطی بکنی مرتیکه جغول
کیرم پس یغه مادربزرگت دیکه کسشعر ننویسی اونوقت خودم میام شهرتو غینت پاره مینم

0 ❤️

332310
2012-09-04 17:42:21 +0430 +0430
NA

آخه کوس مشنگ جقی.کدوم زنی بعد سه ساعت میگه:بیا،این کوس ماله تو.لر دیگه ننویس.تو شهر ما به شماها میگن خر.پس الهی کیرت بره تو کونت دربیاد،بره دربیاد،بره دربیاد…

0 ❤️

332311
2012-09-05 03:33:13 +0430 +0430
NA

فکر کنم با یه دست داشتی جغ میزدی با اون یکی داشتی مینوشتی برو بچه ایران مگه سینما هالیووده مردم رو کنار خیابون بکنی به خدا هالیوود هم این قدر آزاد نیست یا ننویس یا بهتر بنویس .

0 ❤️

332313
2012-12-28 17:59:00 +0330 +0330
NA

تیکه هایی که بهش انداختن از داستانش باحالتر بود

0 ❤️