شورت خواهرزنم

  سلام به همه دوستان شهوانی
  داستانی که میخام براتون تعریف کنم مربوط میشه به چن وقت پیش یه روز زنم با خواهرش رفته بوده استخر منم خونه بودم خواهرزنم پچه شو گذاشت خونه ما که مواظب باشم بعد دوساعت آیفونو زدن منم فکر کردم خانم با خواهرش اومده تو، یه لحظه در رو که باز کردم دیدم خواهرزنم پشت دره زنم رو پرسیدم که گفتش رف کلاس، بچه رو خواست که گفتم خوابه تعارف کردم اومد تو گفتم تازه خوابیده بیار یه چایی بخوری م بعد رف تو اتاق دنبال جیزی میگشت گفتم چیزی شده گف نه راستش یه جیزی گذاشتم اینجا الان نیس گفتم چی فهمیدم که شرتش بوده ( اینم بگم که یکم خانواده خانمم مذهبی هستن.) عمدا گفتم فکر کردم برا خانم هست انداختم لباسشویی گف مگه تو مال خانمتو نمیشناسی خندیدم گفتم دیدم یه بوی نمیشناسی ها اونم خندید اومد نسشت چایی بخوریم بهش گفتم یه چیزی بپرسم راستش میگی گف بپرس گفتم شمام سردی داری گفت چی چطور مگه گفتم این خواهرزنم یکم سرد مزاجه لطفا باهاش یکم حرف بزن شاید درس بشه یه خنده کردو گفت باشه. رفت اتاق خواب که بچه رو ببینه معلوم بود شرت پاش نبود پشت سرش وارد شدم ازپشت دستم گذاشتم شونش گفت چی شده گفتم هیچی یه بوس کردم نمذاشت بزور دستم بردم سینه هاش خیلی نرم بود با دست دیگه دستشو بردم گذاشتم روی کیرم که شق شده بود ازسینه هاش آرام آرام رفتم طرف کسش البته از روی شلوار پارچه ایش که مث ژله بود دیگه تسلیم شده بودم دیدم لرزید ارضا شد اومد نسشت یه جوری شده بود گفتم چیه خیلی نارحت بود گفتم ما همیشه توسکسمون از شما میگیم گف مثلاچی گفتم از دادنت یا کیرشوهرت که وقتی میگم خواهرت ارضا میشه گف راست میگی گفتم میخای انتحان کنم باشه زنگ زدم خانمم رو آیفون گفتم کجا رفتی کیرم داره میترکه میومدی بعد استخر یه حالی میدادی پیش خواهرت. خانمم گف که خواهرش اومده منم گفتم اگه بیار کیر ببینه میزاره بیار لای کوسش گفت شاید بپرس ازش گف انوقت باید منم شوهر اون حال بده گفتم باشه قطع کردم دیده خواهرش دستش روی کسشه حشری شده بود گف منم منم میخام به شوهرم زنگ بزنم گفتم بزن، زنگ زد شوهرش گفت محمد آقا کجایی گف سرکار گف کصم داره آخرش میگره دیشب نتونستی منو ارضا کنی الان خونه خواهرم هستم شرتاشون روتخته معلومه که دیشب برنامه داشتن الان میای منو بکنی داره می میرم گف شب میام خواهرزنم گفت الان چکار کنم محمد یه چیزی بگو ارضا بشم باجناقمگفت چی بگم آخه یه جوری کن آبت بیاد شب بیام حل کنم خواهرزنم گفت محمد میخای خواهرزنتوجربدی جلوی من منم زیر شوهرش باشم گفت دوس داری گفتش آره خواهرزنم گفتم بدم الان جرم بده گفتش آره بعد قطع کرد مانتوشو در اوردم شلوارشون کشیدم پایین اوف چه کصو و کونی داشت سفید از استخر که اومده قشنگ پف کرده بود شروع کردم کونشم رو لیس زدن سوراخ کونشو داده بودبالا هی میخوردم گفت کیر تو بیار داده دهنش قشنگ ساک زد بعد قمبل شد گذاشتم سوراخ کونش تلمبه زدم هی زدم تا ابنکه خالی کردم تو کونش گفت آبت چه گرمه گفت برا کصم تزاشتی چرا گفتم صبر کن لنگاشو داده بالا چه کصی بو د سفید مرمر چوچولوشو زدم کنار برا کسش تلمبه زدم هی هی زدم تااینکه لرزید منم آبمو ریختم رو سینه کصش. رفتیم حمام تو حمو گف باشم میخام گفتم باشه گف میخام خودم تلمبه بزنم لنگاشو باز کرد سر کیرم گذاشت کصش هی با دستاش پاهمو گرفته بود تلمبه میزدم گفتم داره آبمو میاد گفت بریز توش میخام آبتو حس کنه کصم ریختم توش بلند شدیم گفت میخام یه بار دیگه ارضا بشم خیلی حشری شده بود گفتم باشه چه طوری نسشت پاهسو باز کرد گفت برا بخورش هی خورده تا ابنکه میخاست آبش بیاد گفت ببخشید ها میخام بشاشه شاشید رو صورتم بلند شدم بشورم دیگه نا ندلشت کیرم گرفت گذاشت دهنش خورد هی میخورد گفتم داره آبمو میاد ریختم تو لب و دهنش سینه هاش دادبالا با دستاش گفتش تو هم بشاش بی حساب شیم بعد ش اومدی بیرون از شرت ها ی خانمم یه طاوسی رنگشو برداشت پوشید خیلی کیپ بود لباساشو پوشید گفت برا من یه ماشین بگیرم دارم می میرم برم خونمون استراحت کنم اماده شم با شورت خواهرم به محمد بدم......
  امیدوارم خوشتون اومده باشه حداقل یه جق کوچولو میتونین بزنین با کص خواهرزن


  نوشته: مانی 20

 • 9

 • 63
 • نظرات:
  •   اسیرغم
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • مزخرف بود


  •   naderkirkoloft
  • 8 ماه،1 هفته
   • 2

  • کوسخل ......شک نکنید


  •   Hooman.esf.60
  • 8 ماه،1 هفته
   • 2

  • اه اه چه جفنگیاتی نوشتی
   پرش افکار داری؟
   یعنی اگه بخوایم یه افغانی بی سواد که لکنت زبان داره را مثال بزنیم
   میشه این مانی
   سرش بمانی


  •   aydin1297
  • 8 ماه،1 هفته
   • 2

  • کیر دهنت لاشی
   با تاید ۷ انزیم جق بزنم بهتر داستان تو هستش
   کیر تو نوشتت
   تو املات
   کیرم تو کون تو و پدر باجناقت
   نمیدونم چرا به پدر اون بدبخت فش دادم
   ولی بازم کیرم دهنت


  •   .Asdollakhan
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • بَمیر بابا عنننننننننن


  •   Sh.shahvani
  • 8 ماه،1 هفته
   • 2

  • دستتو از تو کونت در میاوردی بعد مینوشتی


  •   DAmirksdk
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • کیری بود


  •   A.t1363
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • مگه ميخواست پاستيل بخره كه اينجوري ازش رضايت گرفت !؟
   خوب ننويس


  •   Zahra.nazi
  • 8 ماه،1 هفته
   • 3

  • صد دفعه گفتم از موتوری جنس نگیر


   این تیکه کلاممه کسی صاحابش نشه?


  •   Zahra.nazi
  • 8 ماه،1 هفته
   • 3

  • صد دفعه گفتم از موتوری جنس نگیر


   این تیکه کلاممه کسی صاحابش نشه?


  •   afshin 21
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • خزعبلاتی بیش نبود
   ولی چون ایده ش خواهرزن بود خوب بود.


  •   Ardalaan.ko0nko0n
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • کیر اسب رستم تو کونت ملجووق


  •   Soroush_Khi
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • خانوادشون یکم مذهبی بود اینجوری شد اگه مذهبی نبود چی میشد؟
   خدا به دادمون برسه به کجا چنین شتابان؟!


  •   mansour_tehran
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • یعنی دهنتو سرویس با این سوادت...هرکاری کردم نتونستم بخونم...نفهمیدم چی نوشتی .... ولش کردم و دیگه نخوندم...
   از ژاپن اومدی یا آنگولا؟؟فارسی بلد نیستی خب ننویس..مگه مجبوری کپک جان؟


  •   mansour_tehran
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • یعنی دهنتو سرویس با این سوادت...هرکاری کردم نتونستم بخونم...نفهمیدم چی نوشتی .... ولش کردم و دیگه نخوندم...
   از ژاپن اومدی یا آنگولا؟؟فارسی بلد نیستی خب ننویس..مگه مجبوری کپک جان؟


  •   Zhazha
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • یه سری داستانا هست که مشکل داره. یه سری هم نوشته هایی بی سرو ته هست که نویسنده ش فکر میکنه داستان نوشته. متاسفانه نوشته شما از نوع دوم هست. من فقط نمیدونم اون دو نفر که لایک کردن فازشون چی بوده.


  •   Zh_sh
  • 8 ماه،1 هفته
   • 2

  • دستتو گذاشتی رو شونه ش ارضا شد؟مگه کصش کنار شونه هستش؟مرز های ارضا شدنو جابه جا کردی کووووونی


  •   پگولاخ
  • 8 ماه،1 هفته
   • 2

  • سيهدير سيكيم هرزاديوى


  •   پگولاخ
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • سيهدير سيكيم هرزاديوى


  •   As-pikc
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • خیلی هم مذهبی بودن
   خیلی هم ادم راست گویی هستی
   خیلی هم عالی


   مادرتو فیل بگاد که تورو ریده
   کسکش


   دیگه ننویس


  •   ممدپالیس
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • عن تیلیته پلشت.


  •   Momo29
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • سگ برینه تو دهنت باشه اخه این چیه نوشته ای


  •   Kabirik
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • کوس خل اگه بخوام ازت راجع به فعل و فاعل و مفعول و دستور زبان سوال کنم مطمئنم نمی‌دونی چیه!
   پس حالا که نمی‌دونی غلط می‌کنی چستان می‌نویسی ، آبکش!!!


  •   Kabirik
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • کوس خل اگه بخوام ازت راجع به فعل و فاعل و مفعول و دستور زبان سوال کنم مطمئنم نمی‌دونی چیه!
   پس حالا که نمی‌دونی غلط می‌کنی چستان می‌نویسی ، آبکش!!!


  •   alireza ghatel
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • چیزم تو چیز خودتو خواهرتو مادرتو زنتو خواهرزنت


  •   hhhhm@
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • تو واقعا حالت خوب. مجبوری مگه کسشعر بگی ، لیاقت فحش هم بخدا قسم نداری


  •   rrrrezarrr
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • مرزهای کسشر جابجا شد


  •   Atawich
  • 8 ماه،1 هفته
   • 1

  • بیا جونه تو آدم در بیاره یه چیزی بهت بگه بعد ناراحت میشی تو هم میخوای در بیاری یه چیزی به ما بدی،آخه سیرم تو کیبیل معلم املاتون تو که یه هفته ست رفتی نهضت سواد آموزی مگه مجبوری بیای اینجا داستان بنویسی هان چی میگی 10 روزه رفتی نهضت خوب بابا زودتر بگو اگه 10 روزه میری که میتونی رمان بنویسی،پس با این صورت تنها چیزی که میتونم صادقانه و بی هیچ منتی بهت بگم اینکه وجدانا آغزوو اوستوروم البته اگه حال نکردی رنگ دیگشم داریم مثل سیکیم هیکلت رو گاییدم نگران قیمتش هم نباش آخر سر یه تخفیف خوب بهت میدم تا انتخاب می کنی من دیکته ای رو که نوشتی سعی کنم ببینم چند میرینی معذرت میخوام چند میگیری.


  •   nemat1366
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • اینم بگم خانواده خانومت اینا مذهبی بودن ها خط سوم یادت رفت؟یه دستان نوشتم فقط از ترس فحش دادن دوستان برای غلط املایی بیس دفعه چک کردم فرستادم پیش دهخدا مرحوم اونم چک کرده حالا شما یه دروغ به این بزرگی رو با این همه غلط نوشتی خدا به دادت برسه با کانت بچه ها...


  •   مهندس۴۵
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • کیر تو دهنت با داستان کیریت و بی سوادیت اخه مرتیکه کوسکس ملجوق مجبوری بنویسی


  •   rezasex20
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • تنها داستانی هست که سه بار خوندمش، نه اینکه خوشم اومده باشه سه بار خوندم بفهمم چیه به چیه که آخرشم موفق نشدم، لپ کلام خیلی خشمی بود


  •   nafisehafshin
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • علیرغم عنوان خوب داستان، متن فوق العاده کیری داشت
   عنوان داستان؛ لذت بخش مثل شورت خواهر زن
   متن داستان؛ کیری مثل کیر برادر زن


  •   Wonderfull
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • کس گفتی ای کس گفتی


  •   alaaf
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • کثافت نمیشه بخونی اینو


  •   farhad_farhd
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • ........................همه اعضای شهوانی بره توی................. با این چرتو پرتی که نوشتی بیچاره کمتر بزن همین روزا جنازتو از پشت در خونه خواهر زنت باید جمش کنن


  •   javadkoonkon
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • وجدانا نه؟؟؟وجدانا ؟؟خودت داستانتو خوندی؟ به خواهر زنت گفتی این خواهر زنم یه کم سرد مزاجه؟


   دوما..خانواده خانمت مذهبی هستن خواهر زنت با شلوار جلوی تو خم شد که تو هم فهمیدی شورت پاش نیست؟


   سوما..تو هم خایه کردی و از آبروت نترسیدی واسه خواهر زنت شق کردی؟؟؟؟


   ای ریدم به مخ کیریت ..معلومه هر کی کونت گذاشته آبش از تو دماغت رفته به مخت اصابت کرده و مخت کیری شده


  •   Kamranjoon88
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • ریدم تو مغز جقیت با این داستانت قزمیت مجبورت کردن داستان بنویسی با این نگارش و املای تخمیت تا وسط داستان خوندم گیج شدم


  •   M.mis.m
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • اخه کونی جقی تاحالا کس از نزدیک دیدی اخه کس کش چندسالته


  •   کون و کیر سفید
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • من شورت خواهر زنمو یک روز پوشیدم رفتم سر کار


  •   ehsan balae
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • کس کش این چی بود نوشتی آخه مجبوری مگه جقی


  •   شاهی12020
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • آخه بیسواد تو رو چه به داستان نوشتن کونی


  •   ssonna
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • "وايسا دنيا وايسا دنيا من ميخوام پياده شم"


  •   ssonna
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • اذيتش نكنيد ،اين طفلك دزد نيست فقط دستش كجه


  •   ssonna
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • به يه نكته نظرتون رو جلب ميكنم ، شروع داستان تا "خواهرزنم پشت دره " نوشتار روان و بي ايراده يهو بهم ميريزه !! 


  •   Maryamreza2018
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • رتبه اول در مزخرف نویسی


  •   ...........051
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • کیرم تو سر صورتت


  •   saeeed25
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • گوه خوردی


  •   Misk
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • چی بهتر از این که هم زنتو بکنی هم خواهرشو


  •   Emperatur66
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • یعننننننی کیرم از پهناااا تو دهنت با این داستانت


  •   Mohammad.leyla
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • اخه ریدم دهنت با قیف
   دست گذاشتی روی سینه اش و کصش یهو ارضا شد حمال؟
   مرغم اینجوری نیست گاومیش


  •   nazanin_24
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • چقدمزخرف بود واقعا یعنی خواهرزنتم انقد اماده دادن بودخوبه گفتی ازخانواده مذهبی هم هستن مثلا پراز غلط املایی بود جقیه بیچاره مثلایه بچه هم تو خونه بوده اونم که اصلا بیدارنشده نه


  •   Biowolf68
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • کم حق بزن همیشه بزن


  •   shahvanii139797
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • ناموستو گایدم کسکش بی شرف بی ناموس بی سواد مجبوری بنویسی لاشی کون شاشیدم تو مغز پریودت


  •   kiredivoone
  • 8 ماه،1 هفته
   • 0

  • بيناموس تو ديگه داستان ننويس جان مادرت
   كير تو سوادت


  •   amirvafa
  • 8 ماه
   • 0

  • کیر تو کس و کون زنت و خار زنت کسکش خودت فهمیدی که چی نوشتی


  •   amoei
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • تا همونجا خوندم ک گفتی زنم با اسم تو ارضا میشه فقط یک کلام میمیری کص نگی زر نزنی گه نخوری؟ نه میمیری؟


  •   shari29
  • 5 ماه،4 هفته
   • 0

  • آخه کیری زن خودتم به این راحتی نمیتونی راضی کنی کم کسشعر تلاوت کنید


  •   Rasa92
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • درمورد داستان نظر نميدم، دوستان نظر دادن خوبم دادن ولي در مود نظرات انصافا خيلي نظرات بكري دادن .از كير قذافي بگير تا ٧انزيمو ودستتو ازكونت دربيار و....


  •   virus.love.anal
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • چوچولشو دادی کنار براش هی تلمبه زدی؟


  •   Koloft_khan21
  • 4 ماه،1 هفته
   • 0

  • کسشعر


  •   amoojoon17270
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • ????


  •   L.balive69
  • 2 ماه
   • 0

  • خیلی کسشعر بود.... با اون طرز نوشتنت. کیری شلمغز?????


  •   Saeed2324
  • 14 ساعت،16 دقیقه
   • 0

  • کس شعر تفت میدی اخه کسکش


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو