شوهرم ناغافل سر رسید

  1393/4/12

  ده سال پیش از روی لج بازی با خودم زن ی مردی شدم انصافا خوشتیپ بود قد بلندو ورزیده تحصیلکرده وکیل بود وضعشم خوب بود شاید تنها ایرادی که میشد ازش گرفت این بود که سرش کم مو بود موهاش ریخته بود خیلی مهربون بود دوازده سال از من بزرگتر بود اما برا من مهم نبود فقط میخواستم رو لج بازی شوهر کنم با خودم عهد کرده بودم بعد اون ماجرا اولین خواستگاری که بیاد زنش میشم هرکی میخواد باشه برام مهم نبود کی باشه ولی خب از شانسم موقعیت خوبی هم داشت من خودم قدم بلند بود برا همین تا قبلش هرکی که قدش از من کوتاهتر بود رد میکردم اینبار تصمیم گرفته بودم حتی اگه کسی اومد که قدشم کوتاهتر باشه بهش جواب مثبت بدم با دوست پسرم بهم زده بودم هرکاری میخواست براش میکردم هم براش ساک زده بودم هم منو کرده بود اما ی روز بهم گفت براش تکراری شدم دیگه براش لذتی ندارم دنبال یکی میگشت که براش لذت داشته باشه من فکر میکردم میخواد باهام ازدواج کنه بهم قول داده بود بهش گفتم احسان تو بهم قول دادی تو نمیتونی اینکارو باهام بکنی!! گفت بچه بودم اشتباه کردم قول دادم من هیچ تعهدی ندارم به تو که حتما بگیرمت میگفت نترس یکی دیگه پیدا میشه بیاد بکنت گفتم کثافت من که جنده نیستم من دوستت دارم عاشقتم گفت خب حالا جنده شو چه اشکالی داره خیلی کریح میخندید اما من واقعا دوسش داشتم فکر نمیکردم با من اینکارو بکنه حتی وقتی بهش اجازه دادم منو بکنه یا براش ساک میزدم شاید باور نکنین من لذت زیادی از خود سکس نمیبردم لذت من بیشتر برا این بود که اون لذت میبرد دوسش داشتم، دوست داشتم تا جایی که میتونه لذت ببره من فقط عاشق این بودم سرمو بزارم رو دستش کنارش بخوابم این برام لذتی داشت که با دنیا عوضش نمیکردم همش بوسش میکردم باورم نمیشه چطور منو اون همه سال بازی داد بهم قول داده بود دیگه تلفنامو جواب نمیداد خودشو قایم میکرد از من، یبارم تلفنشو جواب داد هرچی فحش بلد بود بهم داد گفت جنده دیگه بهم زنگ نزن اگر نه میدم ببرن ده نفری بکننت جرت بدن نتونی راه بری هنوز مو به مو حرفاشو یادمه گوشیو گذاشت من فقط گریه میکردم احساس میکردم دنیام تموم شده


  چند ماه بعد با اولین خواستگارم ازدواج کردم خیلی هم منو دوست داشت بهترین امکاناتو در اختیارم گذاشت هر ماه مسافرت بهترین لباسا خیلیا بهم حسادت میکردن البته بیشتر فامیلای پدرم چون من مادرم اوکراینی بود و پدرم وقتی اونجا دانشجو بود باهم اشنا شده بودن بعد ازدواج اومده بودن ایران من خودم اونجا به دنیا اومدم پاسپورت اوکراینی هم دارم و تو خونه با مادرم روسی حرف میزنیم ولی از دو سالگی ایران بودم اینجا بزرگ شدم اینجا مدرسه رفتم ،حمید پسر خیلی خوبی بود خیلی منو دوست داشت ولی من دوست داشتم کراوات بزنه من براش ببندم یا به سلیقه من لباس بپوشه من بگم چی بپوش اما هیچ وقت به حرفم نمیکرد میگفت به من چیکار داری تو هرچی میخوای من برات میگیرم بپوش اما به من گیر نده ، تو مسایل اینجوری خیلی با هم مشکل داشتیم اصلا به من توجه نمیکرد اما من دوست داشتم گاهی شوهرم به خواسته هام توجه کنه مشکل مالی نداشتیم مشکلاتم بیشتر عاطفی بود ، گذشت من رفتم کلاس گیتار ثبت نام کردم استادمون ی پسری بود همسن و همقد خودم حتی تو ی ماه به دنیا اومده بودیم من ده روز ازش بزرگتر بودم از روز اول احساس کردم نگاهش خیلی سنگینه نگاه معمولی نیست خیلی سوال پرسید وقتی دید من اوکراینی هستم بیشتر بهم گیر میداد میومد دستمو میگرفت رو ساز جای نتارو نشون میداد خودم نفهمیدم چجوری شد خیلی با هم دوست شدیم احساس میکردم منو خیلی درک میکنه روز به روز با هم صمیمی تر میشدیم و هرچی صمیمی تر میشدیم از حمید فاصله میگرفتم، وقتی حمید سکس میخواست خیلی سرد برخورد میکردم حتی وقتی منو میکرد گاهی فکر میکردم سیاوش داره منو میکنه چشمامو میبستم تصویر سازی میکردم خیلی وقتا هم داشت منو میکرد من کلا تو ی فکر دیگه بودم منتظر بودم زود کارش تموم شه اونم احساس کرده بود فرق کردم میگفت شیما سرد شدی مثه اوایل نیستی چیزی شده ؟ به من بگو شاید بتونم کمکت کنم میگفتم نه بابا دیونه چی بشه ؟ فقط حال ندارم، خسته ام جمش میکردم جوابام تکراری شده بود اما حقیقتش این بود که دیگه نمیخواستمش سیاوش همش میگفت طلاق بگیر باهم ازدواج کنیم بریم اروپا زندگی کنیم منو تو بدرد هم میخوریم همو درک میکنیم گفت بچه هاتم بیار دیگه بچه نمیخوایم من خودم براشون پدری میکنم بسه همین دوتا، دیگه تقریبا بجز روزای کلاس هر روز قرار میزاشتیم همو میدیدم هرجا هم فرصت میشد تو کلاس یا تو ماشین همو بغل میکردیم یا بوس میکردیم یبار گفت شیما من طاقت ندارم میخوام باهات سکس کنم گفتم باشه فردا بچه ها رو که گذاشتم مهدکودک حمید هم دادگاه داره صبح بیا خونه تا ظهر با هم باشیم قرارامونو گذاشتیم شب خونه رو تمیز کردم حمید گفت چه خبره مهمون داریم گفتم نه خیلی خونه کثیفه خیلی وقته تمیز نکردم نکبت شده خونه اونم اومد کمکم کرد میخندید میگفت آفتاب از کدوم طرف در اومده شیما خانوم خونه تمیز میکنه خودش ؟! آخه همیشه کارگر میگفتم میومد خونه رو تمیز میکرد، خلاصه حمید وسطش یکم عشق بازیم کرد باهام بغلم کرد بوسم کرد اما سکس نکردیم گفت باشه برا شب جمعه بهت ی حال اساسی بدم فردا صبح باید زود برم نمیخوام خسته باشم .


  فردا همه برنامه هام داشت درست پیش میرفت حمید صبح زود رفت بچه هارو بردم مهدکودک زنگ زدم سیاوش گفتم بیا در ورودیو باز میزارم زود بیا بالا هماهنگ کردیم منم ی لباس خوشگل سکسی کردم ی ارایش خوشگل کلی عطر زدمو سیاوش اومد تو از در اومد تو درو بست بغلم کرد بوسم کرد شروع کرد لب گرفتن به زحمت هولش دادم عقب گفتم عزیزم بزار بیای تو همینجا دم در میخوای همه خوشیارو بکنی نصفشو بزار برا تو اتاق خواب خندید گفت شیما طاقت ندارم میدونی چند وقته منتظر این لحظه بودم ؟ میخوام همینجا بکنمت ، گفتم اگه فکر کردی وسط اتاق میزارم منو بکنی سخت در اشتباهی باید اول برام ساز بزنی بریم تو اتاق رو تخت میخوام سکسمون عاشقانه باشه گفت باشه عشقم بریم. براش شربت اوردم نشست رو تخت گیتارمو در اورد شروع کرد گیتار زدن چقدر قشنگ میزد بغلش کردم بوسش کردم گیتارو گذاشت کنار عاشقانه همو بوس میکردیم سینه هام تو دستش بود میمالوند منم فقط دو دستی سرشو گرفته بودم لباشو بوس میکردم لباسا همو در اوردیم نمیخواستم بزارم زود سکس کنیم زود لذتش تموم شه دوست داشتم تا میتونم ی کاری کنم معاشقه کنیم دوست داشتم طولانی بشه بیشتر بغلش کنم دوست نداشتم عشقبازیمون تموم شه بغلش میکردم بوسش میکردم ته ریش داشت دست میکشیدم روش خلاصه دیگه تحملش تموم شد گفت شیما دیگه نمیتونم میخوام بکنمت بخواب خوابیدم کیرشو گرفت تو دستش اومد پاهامو باز کرد کسم خیس خیس شده بود ضربان قلبم تند تند میزد اونم حالش بهتراز من نبود کیرشو گذاشت دم کسم شروع کرد تلمبه زدن گفتم سیاوش بخواب روم بکن اینجوری بیشتر دوست دارم گفت باشه عشقم هرجور تو بخوای همونجوری میکنمت تو قراره منو ببری اروپا تو رئیسی خانومی، خوابید روم


  هنوز دو دیقه نشده بود یهو دیدم یکی لگد زد به در داد میزنه مادر جنده میکشمت ،سیاوش نفهمیدم از رو من چجوری بلند شد نفسم بند اومد حمید ی چاقو بزرگ تو دستش بود بلند بلند نعره میزد فحش میداد میگفت میکشمت وحشی شده بود چشماش کاسه خون بود منو سیاوش رنگمون مثه گچ سفید شده بود سیاوش لباساش گرفت با ی دستش جلوش با دست دیگش میگفت اروم باش اروم باش بخدا توضیح میدم صداش داشت میلرزید حمید گوش نمیداد داشت میرفت طرفش سیاوش عقب عقب میرفت تو این فرصت من نفهمیدم چطوری لباسامو تنم کردم چسبیدم گوشه دیوار جیغ میزدم فقط، حمید دیونه شده بود هیچی نمیفهمید چسبوند سیاوشو به دیوار سیاوش سعی کرد دستشو بگیره ولی حمید خیلی قدرتش بیشتر بود من فقط میدیدم چاقو میره تو شکم سیاوش میاد بیرون خونیه که داره میاد پزشک قانونی نوشته بود 17 ضربه چاقو رفته تو بدنش سیاوش داد میزد حمید نعره میزدو فحش میداد، تمام ساختمون ریختن خونمون هرکی بودو نبود همسایه ها اومدن تو چند نفری نمیتونستن بگیرن حمیدو سیاوش افتاد رو زمین لخت لخت غرق خون دستای حمید پر خون دیوار خونی بزور حمیدو گرفتن نعره میزد میگفت ولم کنین میخوام بکشم اون جندرو نفسم بند اومده بود وحشت سرتاپامو گرفته بود اگه نمیومدن مردم میکشت منو داد میزد میگفت جنده میکشمت چند دیقه بعد تو خونه پر پلیس بود منو برده بودن تو اون اتاق جسد سیاوش وسط اتاق ی ملحفه کشیده بودن روش من فقط گریه میکردم بابا مامانم رسوندن خودشونو هرچی میگفتن چی شده نمیتونستم حرف بزنم فقط گریه میکردم. نمیدونستم چه اتفاقی میفته میترسیدم نگران بودم چند تا سرباز اونور بودن با هم حرف میزدن میگفتن حکم خانومش سنگساره ترسیده بودم چند جلسه دادگاه رفتیم خواهر حمید هم وکیل بود اومد باهام حرف زد ناراحت بود گفت کارت خیلی اشتباه بوده ولی تو دادگاه بگو به زور بهم تجاوز کرده در زده درو باز کردم هولم داده اومده تو منم زورم بهش نرسیده تا تبرئه بشی اگرنه حکمت سنگساره گفتم حمید چی گفت اون تبرئه میشه قانون داریم اگه مردی زنشو درحال سکس با مردی ببینه اگه مردرو بکشه از عوامل رافع مسولیته تبرئه میشه تازه اگه تورم میکشت تبرئه میشد فقط در صورتی که تو به خواست خودت سکس نمیکردی به زور بهت تجاوز میکرد حق نداشت تورو بکشه! حالا تو هم بگو به زور بهم تجاوز کرده که تبرئه شی بعدم برو از ایران حمید گفته نمیخوام ببینمش ! گفتم فقط بهم بگو چجوری فهمید ؟!؟ گفت همسایتون از تو چشمی در دیده بود زنگ زده بود ه به حمید گفته ی مردی اومد پیش زنت !!!


  تو دادگاه هم باهم روبرو شدیم اصلا نگام نمیکرد میخواستم باهاش حرف بزنم ی حرفی بهش بزنم خواهرش گفت اصلا نرو طرفش ترسیدم نرفتم دادگاه تموم شد حکم برائتش صادر شد .خواهرش بهم گفت حرف نمیزنی فقط میای مهریه تو میبخشدی طلاقتو میگیری میری پشت سرتم نگاه نمیکنی ، قرار گذاشتیم رفتم طلاق گرفتم تو دفترخونه فقط زیر لب بهم گفت آشغال عوضی جنده زندگیمو خراب کردی، چشمامو بستم جوابی نداشتم بدم اومدم بیرون .چندروز بعد بلیط گرفتم رفتم اکراین، مادرو بابامم اومدن اینجا گاهی میام ایران از دور بچه هامو میبینم دوستام عکساشونو میگیرن تو اینترنت برام میفرستن هر روز فکر میکنم به گذشته میبینم کارم اشتباه بود ای کاش بر میگشتم به عقب کاش میشد زمانو بر گردونم همه چیزو درست کنم هیچ وقت نمیزاشتم اون علاقه بین منو سیاوش پیش بیاد هیچ وقت اجازه نمیدادم این رابطه شکل بگیره، ای کاش بخاطر ی لج بازی بچه گانه یا بخاطر ی لذت کاذب و زود گذر با زندگی کسی بازی نمیکردم ! باعث اینهمه اتفاق تلخ نمیشدم کاش اونروز حمید منم میکشت حداقل اینهمه عذاب وجدان رو شونه هام سنگینی نمیکرد. حمید ازدواج کرده منم با ی مرد اکراینی که اونم جدا شده بود از خانومش ازدواج کردم الان ی بچه دارم ازش اما هنوز عذاب وجدان دارم رو شونه هام احساس سنگینی میکنم هنوز بعضی وقتا گریه میکنم بخاطر اشتباهی که کردم هیچوقت خودمو نمیبخشم ای کاش اون اتفاق نمی افتاد ای کاش اون روز کذایی نمیومد ه هیچوقت، ای کاش ای کاش ای کاش هیچوقت.........


  نوشته:‌ شیما

 • 35

 • 8
 • نظرات:
  •   آتشک
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • ییی!میشه گفت داستان!ولی جالب نبود زیاد


  •   DAVOOD6545
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • چه عجب یک داستان واقعی خوندم. خوب بود


  •   indiamortaz
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • از خوندنش دلم گرفت...اصلا نمتونم حتی فکر خیانت کردن رو توی ذهنم درک کنم..میخونم مطلبا رو ولی درک نمکنم که چراااااااا dash1


  •   پریسا چیت
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • وای ! واقعا اینایی که نوشتی اتفاق افتاده یا داستان بود ؟
   شوهرت چون وکیل بوده میدونسته تبرئه میشه که تونسته اینکارو بکنه . با اینکه که کار شما اشتباه بوده ولی چه طوری تونسته یه انسانو بکشه ؟

   دلم میخواد بدونم الان آیا اون همسایه خیلی خوشحاله از کارش .
   نتیجه اخلاقی : خانمهای شوهردار خیلی مواظب همسایه های خود باشید . اگر مرد غریبه ای را به خانه میاورید اول انگشت خود را روی چشمی ذر همسایه بگذارید !


  •   holoooo
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • دوس پسر اوليت شناختت.خب جنده اى ديگه.کس پاره غلط کردی خيانت کردی زندگی دوتامرد رو ازبين بردی.کسو بچه هات کونی بشن تو مسؤلی


  •   holoooo
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • حالا با کيره مرحوم حال کردی؟چندبار آبت اومد؟
   کلاس گيتارو ادامه دادى؟
   چرا کلاس فلوت نرفتی؟


  •   alitanha669025
  • 5 سال،6 ماه
   • 1

  • داستان از نظر نگارش و مفهوم کلی خوب بود. نتیجه و بازخورد خوبی هم از اثر اشتباه عمل (خیانت به همسر) گرفته بودی و بهش پرداخته بودی. امیدوارم باقی آقایون و خانومهای کشورمون که دنبال خیانت هستن کمی به آخر این کارشون فکر کنن و ببینن آیا این کار ارزشش رو داره یا نه؟


  •   alitanha669025
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • داستان از نظر نگارش و مفهوم کلی خوب بود. نتیجه و بازخورد خوبی هم از اثر اشتباه عمل (خیانت به همسر) گرفته بودی و بهش پرداخته بودی. امیدوارم باقی آقایون و خانومهای کشورمون که دنبال خیانت هستن کمی به آخر این کارشون فکر کنن و ببینن آیا این کار ارزشش رو داره یا نه؟


  •   FARID.Xx
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • آخجون داستان واقعی...هعی ی ی،غم انگیز بود،،نگارشش عالی..خود داستانم ک حرف نداشت..مرسی واقعا..مرسی مرسی..شاید برا بعضیا به درد بخوره...عالی بود


  •   arlond45
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • small_017.jpg


  •   ryzo
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • من مو به تنم سیخ شد ، کلا کپ کردم
   سرنوشت غم انگیزی بود ، کلا روحیمون ترکید


  •   ساناز 3200
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • تا جائی خوندم که گفتی دوست پسرت سرت در حقت نامردی کرده و ولت کرده
   خاک بر سرت که احمق بودی


  •   mahdikh
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • کسی که خیانت میکنه از حیوان هم پستره
   حتی یک غاز ماده هم فقط با یک غاز نر ارتباط برقرار میکنه حتی اگر کشته بشه توسط نرهای دیگر


  •   jefi.27
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • چرا ما فقط دنبال لذت هستیم ؟؟؟؟؟؟؟ واسه لذت هر کاری میکنیم


  •   adelbozorg
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • ای بیشرف . درد منو تازه کردی آخه مگه امثال ما چه گناهی کردیم که باید گرفتار شما زنهای خراب بشیم. حال شوهر بیچارتو میفهمم چون یه هرزه بیشرفی مثل تو رو داشتم که نابودم کرد.اما ایکاش تورو به جای اون جاکش میکشت.


  •   فرشاد_کون شناس
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • واقعا که کثافتی هوس باز بچه هات کونی بشن...باید 17 ضربه چاقورو تو کس گشادتم می کرد...خیانت کاره لاشی اوکراین که هیچی بچه افغانستانم میستی


  •   armanfring
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • همین الان این پروفایلو ساختم که بگم گوووساله تو غلط کردی از رو لج بازی شوهر کردی...گووزووو


  •   jaber226
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • ببینم علیرغم اینکه زندگی یه مرد شریف رو به گا دادی و باعث قتل یه نفر دیگه و حق مادری رو از بچه های خودت به زور گرفتی و بخاطر عشق مجازی و شهوت هوسرانی این همه دردسر کردی خجالت نکشیدی که اصلا تو این سایت اومدی و بازم دنبال کننده مسائل سکسی هستی مگه الان شوهر اکراینی نداری خب اگه تو هوسران نیستی پس اینجا چیکار داری برو که اگه ما هم ببخشیمت خدا نمی بخشه تو رو شوهرت اول باید تو رو می کشت چون مستحق اصلی مرگ تو بودی دیگه نبینم تو سایت این داستان مزخرفتم پاک کن حال بچه هارو بهم نزن بزار حالشونو بکنن گم شو /
   اما من از ادمین سایت خواهش می کنم این نوع مطالب که موجب رنجش روحی و افسردگی بچه هاست کلا منتشر نشه الان با توجه به نظرات بچه های عزیز همه دگرگون شدن از این داستان و همه برای شادی و آموزش مسائل جنسی اینجا هستن نه که خیانت یه اقا /خانم بیشرف حال همه رو بهم بزنه خواهشمندیم تو انتشار داستانها یکم دقت بیشتری داشته باشید متشکرم


  •   milad441
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • عاقا من عجیب حال میکنم فقط نظرات زیر داستان هارو بخونم. خیلی باحال تر از خود داستانن. در ضمن چه خوب شد یکی پیدا شد یه داستان آموزنده گذاشت حالا چه دروغ چه راست :)


  •   shentiaspirit7
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • انگار دوست داری برات اتفاق بیافته پریسا .....
   این زن روح کسی و که عاشقشش بوده به گفته همین خانم کشته حالا می گی چطور انسانی و کشته ؟!
   بعضی ها الان برای 5000 شارژ همه چیو می ریزن بیرون ...اینه جامعه منو تو


  •   مهسا90
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • همه زنها اینجوری نیستن اگه همه اینجوری بودن که الان جامعه ما میشد فسادخونه


  •   mehrdad1988
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • خوندن کامنت های زیر داستان از خودش جالب تر هست ؛ گذشته از اینکه این داستان واقعی هست یا نه ؛ لطفا به این نکته توجه کنید که اگر همه داستان های این سایت را خونده باشید همش در مورد انواع سکس هست که بیشترشون هم سکس های غیر معمول مثل سکس با اعضای خانواده ؛ سکس با خواهر زن ؛ انواع سکس های خیانتی مثل سکس با زن های شوهردار همسایه یا همکار ؛ سکس با دوست دختر ؛ انواع جنده های توی خیابون یا محل کار یا محله هستند ؛ اما تنها اختلافی که سکس این داستان را از سکس های داستان های دیگه سایت جدا میکنه این هست که در این مورد طرف به جای اینکه حال کنه و بعدش بزنه به چاک در اینجا گرفتار شده و داستان شکل واقعی تری به خودش گرفته ؛ توی کامنت های داستان های دیگه با وجود اینکه همین قصه به یه شکل آبکی تری گفته شده اما کسی در مورد تباه شدن وانتقام و دادگاه و اینجور چیزا حرفی نمی زنه ؛ اعضا معمولا بیشتر فحش می دن و یا تعریف می کنند و این خیلی جالب هست که در مورد این داستان اکثریت اظهار نظرها خیلی جدی بود و حتی یکی از اعضا از ادمین درخواست کرده بود که داستان ها را کنترل کنه که حال بچه ها گرفته نشه ؛ نتیجه گیری از این بحث به عهده خواننده ها ی عزیز هست و من فقط سعی کردم موضوع را از یه دیدگاه دیگه مطرح کنم ؛ همگی شاد باشید و پاینده ؛


  •   Mohammad Gangsta
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • امان از دست همسایه ی فضول!!


  •   abolfazl1367
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • تا اونجاش خوندم که شوهرت با چاقو یارو رو زد بعد همسایه ها اومدن گرفتنش.
   اولا که مگه چند دقیقه طول کشید کل این داستان که ملت ریختن تو خونه تون.
   بعدش هم ملت ایران هیچوقت وقتی دعوا میشه نمیرن تو خونه همدیگه. زنگ میزنن پلیس.
   بعدش هم وقتی اونجوری زده یه نفرو کشته کسی دیگه مگه تخم داره بیاد جلوشو بگیره.


   از اینجا فهمیدم که چرته.


  •   فرشاد_کون شناس
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • این حرفارو ول کنید...جنده اعدام باید گردد
   جنده اعدام باید گردد...جنده کیر تو کنش باید گردد
   عمت خرابه اونجووووور...


  •   شماره رند
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • هر انسانی از نظر تربیت و بستر خانوادگی؛ قومیت؛ جامعه و فرهنگ خودش نظر میده اما چند نکته از نظر من وجود داره که خارج از تمام اینها باید بهشون توجه بشه:
   اولا هیچ بهانه و عذری نمیتونه خیانت رو توجیه کنه حتی خیانت طرف مقابل. اگر کسی از نظر عاطفی یا هر چیز دیگه ای نمیتونه از طرف مقابلش بهره ببره و ارضاء بشه میتونه با هر ترفندی از زندگیش اونو بیرون کنه ولی قانونی یعنی طلاق گرفتن. پس در هیچ کجای دنیا و با هیچ عذری خیانت قابل قبول و توجیه پذیر نیست.
   دوما افرادی که میگن کشتن یک انسان غیرت است و باید این افراد کشته بشن نیز افراطی هستند و یا از نظر انسانی مشکلی دارند. به جز قصاص نفس هیچ توجیهی برای کشتن یک انسان و گرفتن جانش قابل قبول نیست حتی خیانت کردن. به خصوص اینکه اگر مسایل جنسی را مانند یکی دیگر از غرایز انسانی مانند خوردن؛ خوابیدن؛ شهرت طلبی؛ قدرت خواهی و ... بدونیم اونوقت بیشتر متوجه میشیم هیچ انسانی نباید با دادن جانش تاوان این کار رو پس بده. بهترین راه برای اینکار باز هم طلاق و گرفتن حقوق فرد مانند حق سرپرستی؛ نفقه؛ مهریه و یا برعکس میباشد.
   سوم و از همه مهمتر تجسس نکردن افراد در زندگی همدیگر است. همسایه ای که با دخالت بیجا موجب مرگ انسانی شد و موجب مرگ روحی افرادی شد بی گمان کارش از خیانتکاران بدتر است. در سلوک بزرگان دین اسلام مانند امام علی داریم که در برابر گزارش زنا به هنگام ورود به محل چشمان خود را بست و همچنین داریم در حدیث از ایشان که فرمودند اگر در شب هنگام شخصی را در حال گناه دیدید پس صبح او را به چشم آن گناه نگاه نکنید باشد که در صبحگاهان توبه کرده باشد.
   پس عزیزان از روی افراط و تفریط به مسایل نگاه نکنید و از دیگران عبرت بگیرید قبل از آنکه عبرت دیگران شوید.


  •   parvazzi
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • یعنی تو ایران به همین راحتی یک زن رو ازاد می کنن؟ اونم زنی که این همه شاهد برای زنا داره؟ جمهوری اسلامی؟ خانم کمتر چاخان کن. البته داستانت به عنوان یک داستان عبرت اموز خوب بود .


  •   Mohsn23
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • دیدم فیلمشو شعله هندیه


  •   hastiiii
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • امیدوارم دروغ باشه


  •   tamoko89
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • واقعا فقط به خاطر شکم ! نمیتونم باور کنم .


  •   xxxsani
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • like


  •   iman_786
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • کاملا داستان بود__1.مگه نگفتی سیاوش هم قدو قواره خودت بلند بوده وحمید از تو قدش کوچکتر یعنی سیاوشی که ازحمید 17 ضربه خورده____2.تو همیشه با مردهای غریبه تو راه پله ها راه میری که همسایه ها تورو ببینن(گفتی همسایه ها ؟معمولا خونه هایی که سکنه زیاد داره اسانسو داره واسه رفت و امد نه راه پله)اگه مینوشتی به خاطر سرد شدنم با حمید و حساس شدنش نصبت به من؟ انروز ذاغ سیاه منو چوب میزده یا از رابطه من اگاه شده؟


  •   boy_sheytoon
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • فقط میتونم بگم که :
   امیدوارم این موقعیت برای هیچ مردی پیش نیاد و هیچ زنی هم تو همچین شرایطی قرار نگیره
   چون واقعا حتی تصورش هم برای هر آدمی سخته که بخواد همسرشو و عشقشو و همه زندگیشو در حال خیانت بخودش ببینه
   واقعا غیر ممکنه و جنون آور
   امیدوارم هیچوقت هیچ انسانی به انسان دیگه ای خیانت نکنه
   چه برسه همسر به همسر


  •   کامران135
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • آقا چرا انقدر اسلامو گیر میدید؟!
   هر چی مجازات داره برایه هر کس یا محدودیتی گذاشته همه دلیل درست و حسابی داره.
   آخرش هم گفته هر کی آزاد هستش برا قبولش.
   این وضعیت مملکت ماست که اجبار گذاشته تو بعضی چیزا نه خود اسلام.
   حالا از خود حکماش خوشتون نمی یاد خب اون واسه هزار سال پیش بوده. همه جایه قرآن از اندیشمندان و انسان های اهل تفکر یاد شده.
   شما اگه دوست دارید یه مجازات جدید و مناسب برای عصر خودتون بذارید ولی به شرط این که نتیجه داشته باشه و بتونه جلویه فساد و جنایت رو بگیره.


   در نهایت انگل های اجتماع باید تنبیه بشن برای عبرت دیگران تا انسان های بیشتری خراب نشن و جامعه متزلزل نشه.
   حالا با سنگسار یا یه مجازات دیگه مهم اینه که جواب بده تا یه جور جلوی ضرر گرفته بشه.


  •   کامران135
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • دوتا آدم غریبه به هم خیانت کنن کلی درگیری و ناراحتی پیش میاد
   چه برسه به زن و شوهر که قراره زندیگشونو تا آخر عمر رویه قلب هایه همدیگه بنا کنن.
   دوستش نداشتی طلاق می گرفتی ازش چرا گند زدی به زندگی چند نفر.
   هم خرو میخوان هم خرما رو! از یه طرف یه سقف می خوانو یه شکم سیر از یه طرف دیگه خیانتو عشق و حال.
   آخرشم فقط یه گند بزنن گوشه این دنیا و بگن دوست داشتم عشق و از این حرفا.
   بی عابرویی خیلی بده مگه این که طرف لاشی باشه به خودش نگیره چه برایه مرد و چه زن هیچ فرقی در هیچ قسمتی نداره.


  •   mirnia
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • بچه ها من این داستانو ی روز تو ی مهمونی از خود شیما شنیدم بعضی جزییاتشو خودم کمو زیاد کردم و از زبون اون نوشتم . قصدم هم داستان نوشتن نبود و میخواستم بگم گاهی هم این اتفاقا پیش میاد همش اینجوری نیست که عشقو حالتو بکنی بزاری بری گاهی با یک اشتباه چند تا خانواده نابود میشن مثه خانواده سیاوش و خانواده حمید و خود شیما ضمن اینکه رسوایی بدی هم دامنگیر آدم میشه و هیچ راه برگشت و جبرانی نیست داستانی که خودش تعریف کرد به مراتب طولانی تر و مفصل تر بود من سعی کردم تا میتونم خلاصه کنم و لپ مطلب رو برسونم ایمان هم که گفته حمید کوتاهتر از شیما بود دقت نکردی گفتم خواستگارای قبلی کوتاهتر بودن ردشون میکرد اتفاقا حمید خودش قدش نزدیک 2 متره من خودم دیده بودمش خیلی هم چارشونه و گنده بود خود شیما به شوخی بهش میگفت آقا غوله . ضمن اینکه مگه نمیشه خونه هم اسانسور داشته باشه هم راه پله !؟!؟ ینی شما فقط خونه هایی که دیدی اسانسور داشتن راه پله نداشتن !؟! ضمن اینکه منظور از راه پله حتما تو پله نیست از اسانسور که میای بیرون تا به در برسی به اونجا هم میگن راه پله . ضمن اینکه همونطور که گفتم من داستانو از زبون کس دیگه نوشتم و برام مهم بود اصل قضیه رو تعریف کنم جزییات مهم نبودن میخواستم بگم بچه ها بعضی وقتا این اتفاقات هم میفته و مامتوجه نمیشیم و بی توجه از کنارش رد میشیم قصدم این بود نه اینکه ی داستان بنویسم که شما خوشتون بیاد برین تو حموم با خودتون ور برین حال کنین با خوندن این داستان خواستم به هرکی که این داستانو میخونه ی تلنگر بزنم بگم ممکنه ی روز همچین اتفاقی برا شما هم بیفته اگه فقط دنبال عشقو حال باشین اتفاقات فقط مال دیگران نیست ممکنه برا ما هم بیفته اگه حواسمون نباشه
   به نظرم اینجور داستانای عبرت اموز رو باید همه رای بالا بدن تا کسایی که فقط داستانهای که رای زیاد اوردنو میخونن اینو هم بخونن حتی اگه باعث بشه ی نفر با خوندن این داستان دنبال زن شوهر دار نره یا ی زن شوهر دار دنبال ی پسر نره و از چنین اتفاقاتی جلوگیری بشه کسایی که رای دادن هم در جلوگیری از اتفاقات مشابه سهیم هستن و این کار بزرگی خواهد بود ی جورایی با رای دادنشون مخالفت خودشونو اعلام میکنن از سکس با زن شوهردار
   با ارزوی موفقیت برای همتون خوش و خرم باشین


  •   nazgool66
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • بعضیا عادت دارن دهنشونو باز کنن و محتویات مای بی بی تحویل مردم بدن و خودشون دهن ملت سرویس کردن.جمع کنید بابا
   حالا خوبه خودش فهمیده چه اشتباهی کرده و الانم داره با عذاب وجدان تاوانشو میده شما لازم نیست نمک رو زخمش بپاشین .الان اگر یه مرد همچین کاری کرده بود میومدید انقدر فحشش بدید . یا اگر رسوایی نمیشد ...
   یه جوری میگن انگار تافته جدا بافته هستن و خودشون صد بار به خیانت و زن شوهر دار فکر نکردن ..والاع
   شیما جان گذشته ها گذشته با تمام اتفاقای بدش مهم اینه الان بتونی زندگی خوذتو و خانوداتو سالم نگه داری .
   سعی کن به ارامش برسی و و زندگی جدیدت جبران کنی .
   موفق باشی


  •   mirnia
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • راستی یادم رفت به ایمان بگم مگه حتما کسی که چاقو میزنه باید گنده تر از کسی که چاقو میخوره باشه ؟؟؟؟!!!!؟؟
   مگه یاد نیست ی بچه نیم وجبی روح الله داداشی رو با اون قد و هیکل کشت !!!؟ ینی چون دادشی گنده تر بود نباید چاقو میخورد ؟ یا نباید میمرد !!!؟ دوستان سعی کنید منظور نویسنده رو متوجه شید و اینکه هدف داستان چی بوده و چیو میخواد برسونه! و ایرادای کشکی نگیرین که نشون بده ادم بیسوادی هستین ;-)
   دو حالت داره یا خوشتون نمیاد از این داستانا خوب نخونین یا یکم وجدان و معرفت و انسانیت دارین و صاحب فکر هستین و با خوندن این داستانها به فکر فرو میرین که دقیقا قصد از نوشتن این داستان همینه ضمن اینکه مجدد میگم داستان واقعی بود که خودم شنیدم و نوشتم داستان برای خودم اتفاق نیفتاده که تمام جزییات رو مو به مو بدونم ممنون میشم فقط بخونین و رای بدین و ایرادهای کشکی و دوغی نگیرین و سواد خودتونو به رخ بقیه بکشید بازم ممنون وقتتونو صرف خوندن این داستان کردین


  •   ehsan5043
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم..خیلی غم انگیزه.........


  •   khoshandam12
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • اره والا ایشالا مدیر این سایت هم مثل اویزون بره زیر اعدام------------کیر همه ایرانی های با غیرت تو کوس کون ادمین و تمامی نزدیکانش


  •   کامران135
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • مرد و زن هیچ فرقی نباید داشته باشه چون مسئله اصلی فقط دل مردو شکستن یا دل زنو شکستن یا یه نفرو کشتن نیست.


   یه چیز خیلی مهمتر از این وجود داره که زن و مرد نداره.


   اون هم خانوادست!


   خانواده محل رشد ویادگیری و شکل گیری هر انسانی هستش.
   لازمه یه خانواده سالم زن و شوهر سالم هستن.
   یا بهتر بگم تا هدف اصلیو متوجه بشیم... پدر و مادر سالم لازمه یه خانواده سالم هستن.
   بچه ها هدف بنیان خانواده هستن بچه هایه سالم. بچه هاییی که مشکل عاطفی و روحی نداشته باشن تا بهتر بتونن وارد جامعه انسانی بشن. یک جامعه انسانی سالم! این یک سیکل دایره وار هستش و برایه درست چرخیدنش تمام قسمتاش باید درست اجرا بشن.


   وقتی یه مرد و یا یه زن خیانت می کنن جدا از تباهی خودشون (حالا چه بفهمن یا سرمست باشن) به بچه هایه خودشون بیشترین آسیبو می زنن.
   بچه هایی که بدون پدر و مادر واقعی خودشون بزرگ بشن چه وضعی دارن چه طوری بزرگ میشن.
   این یه ریسک هستش ممکنه این بچه ها موذل فردایه جامعه بشن.
   واقعا داشتن سکس و لذت بردن برایه چند ساعت یا حتی عاشق یه نفر دیگه شدن می ارزه آدم آینده بچه خودشو در حاله ایی از مشکلات قرار بده؟
   یعنی لذت داشتن و شادی بچه هایی آدم از یه سکس کمتره؟!


   در پایان گذشته گذشته نمیشه عوضش کرد فقط شاید بشه جبرانش کرد.
   چسبیدن به خانواده جدید و از نوع شروع کردن و اشتباهات گذشته رو تکرار نکردن بهترین راهشه.


  •   sefr zane koniha1
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • حیف نکشتت الان باز داری زندگی میکنی و لذت سکس رو میچشی سزای تو مرگه مرگ . دوست اولت شناخته بودت که ولت کرد .


  •   Asdollakhan
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • عزیزم چنان راحت و آسوده در آرامش باش هیچ فکرشم نکن.. هر چیزی حکمتی درش هس که از عقل کسمغز انسان بدوره.. اولا همی که خار مادر یه وکیل محترم رو حسابی به فاک دادی ناز شصتت.. کسکش تر از وکیل خود کسکشش.. خودشون هر روز ماشالا دودمان ملت رو به ناحق به فاک میدن و پول هنگفتم میگیرن!!!.. دوم بگا رفتن اون طرفم به او اولی که ولت کرد در.. پس در نتیجه جای هیچ عذاب وجدان نمیمونه چنان در آسودگی و آرامش کامل زندگی کن.. توجه به اراجیفم نکن.. اراجیف مربوط به کودکانه که عقل کامل ندارن اوکه50 تا شورت پاره کرده درست و حسابی حساب دودوتاچهارتا رو میکنه.. در آرامش باش..


  •   sexyman2035
  • 5 سال،6 ماه
   • 1

  • دوستان اگر مردی استاد باشه هرزه ترین زنو رو بهش بدن تو سکس چنان به تخت میکوبتش که دیگه هوس کیردیگه ای نکنه من خیلی از زنارو مثل این خانم دیدم تشنن چون یا شوهر معتاده یا کیرکوچیک که نمی تونه ارضاش کنه یا اهل سکس نیست مثلاً تو همین سایتا بخونین چند تا شوهر یا دوست پسر هستن از کوس لیسی بدشون میاد یعنی چی اون برات ساک بره تو براش کوس نلیسی ایراد از آقای وکیل بود به اصلاح متشخص بعضی ها انقدر به کارشون میچسبن زندگی کردن یادشون میره بزاریم براشب جمعه چیه همون موقع راضیش کن تا آب وسط سینش قلیان نکنه بره سراغ بقیه این واقعیت جسمی زن هست به کیرم که باور ندارید بی غیرتم خرم هر چی بگید خودتونید آقایونی که فقط با برنامه ریزی سکس میکنید زن مثل هلو تشنه کم ندیدم مشکل از خودتونه بلد نیستید


  •   کامران135
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • اینا درست


   ولی مگه می ارزه آدم زندگی خودشو بچه هاشو تباه کنه برایه سکس!


  •   کامران135
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • حالا اگه راست باشا...
   طرف زد یه خانواده ایرانی داغون کرد بچه هایه ایرانی هم بی مادر کرد بعدش رفت زن یه خارجی شد مادر یه بچه اکراینی شد
   پوفف


  •   mr world wide
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • جالب بود


  •   deraze.koloft
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • داستان بنظرم کاملا واقعی بود و واقعا تاسف برانگیز..
   کیر من + کیر همه بچه های شهوانی تو کس و کون خود و مادر و خواهر اون احسان نامرد مادر جنده که با احساس یکی اینجوری بازی کرد بنظرم اون ازهمه بیشتر مقصره بعدم شما همون بلا رو سر حمید بیچاره آوردی و در نهایت سیاوش نگون بخت...
   فقط تاسف..
   من نمیگم آدم خوبیم ولی همیشه میگم اونی به یکی قول ازدواج میدی ولی تو فکرش فقط سکس و ول کردن طرفه وجود و انسانیت نداره...احسان حیفه کیرمه ،بنابراین پای چپم تو کونت،حاضرم روزی ده بار جق بزنم ولی بخاطر سکس به یه دختر قول دروغی ازدواج ندم،درحال حاضرم جق میزنم و از کرده ی خود خرسندم! جنده پولی بیابم البته میکنم.


  •   Dr.mohamadreza
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • شیماجان ازنظریه روانشناس میتونم حق روکامل به شمابدم.هرانسانی دلیلی برای عمل انجام داده اش داره.هرچنداون عمل خطاباشه. شمادارای کمبودایی بودی که شوهرت به عنوان یک مدیر زندگی باید اول اون کمبودارومیشناخت بعدش جبران میکرد.ازنظرمن مقصراصلی شوهرشماست.البته شماهم به نوعی بی تقصیرنیستی


  •   hami-Bokon
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • به نظرم زنهایی مثل شما نباید تشکیل زندگی بدن! چون هم خودشون عذاب می دن وهمزندگی مشترکشون به گند کشیده می شه وهم یه نفر دیگه اغفال می شه واز زندگی شیرین ساقط می شه!ایا این انصاف که بخاطرهوس بازی تو این همه اتفاق دلخراش بیفته؟


  •   aninaz
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • داستانت تلخ ولی عبرت آموز بود امیدوارم بقیه زندگیت رو انجوری که میخوای درست بشه برات آرزوی موفقیت وکامیابی دارم


  •   shekasteh.00
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • خود کرده را تدبیر نیست.
   وقتی قدرت تصمیم گیری از مغز منتقل بشه به کیر یا کس نتیجه ای جز این نداره.
   البته بعضیها شانس میارن.ولی بالاخره یه روز گیر میکنن.
   این قانون دنیاست.
   نزن بر در کسی....که میزنند درت
   یا خودت یا خواهرت یا مادرت یاهمسرت


   لت وپار


  •   asheghe.dokhtar
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • خاک بر سرت بکنن به نظرات نگاه کن...
   من تا حالا اینقدر نظر در مورد یه داستان ندیده بودم
   خودت که بد بخت بودی
   دو نفر رو مستقیما و بچه هات رو هم غیر مستقیم بدبخت کردی...
   فردا اونا وقتی میفهمن مادرشون یه جنده بوده دیگه ادم وار زندگی نمیکنن اونام میرن جنده گری میکنن
   متاسفم برات ... ای کاش این داستانم مثه بقیه دروغ باشه


  •   zica
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • فقط تا اونجایی خوندم که نوشته بودی( ای کاش ای کاش ای کاش هیچوقت.........) biggrin


  •   zica
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • فقط تا اونجایی خوندم که نوشته بودی( ای کاش ای کاش ای کاش هیچوقت.........) biggrin


  •   aseman bloo
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • به خدا دقیق همین ماجرا برای من پیش اومد ولی شانس آوردم شوهر زنه خیلی فهمیده و مرد بود بهم گفت زن خودم جنده بوده تو گناهی نداری.به خدا یه حرف زشت هم بهم نزد ولی بعد جند ماه زنشو طلاق داد.العان که گفتی خیلی ترسیدم واقعا شانس آوردم.


  •   کامران135
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • ولی اون پسره سزای کارشو دید...
   می خواست زن مرده رو بالا بکشه هیچ... بچه هاشم می خواست بالا بکشه که بره خارج!


   یعنی رسما می خواست زندگی یه نفر دیگه رو بدزده گند بزنه توش تا فقط خودش خوش باشه.
   آخرشم سزای اعمال پلیدشو دید و خوب هم دید.


  •   saeds
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • سلام داستان جالب زیبا ترحم برانگیز و عبرت امیز بود همچین داستان هایی در واقعیت اتفاق می افتد ولی قسمت تبرئه حمید گاف بزرگی بوده مرد به هیج وجه حق قتل ندارد چون قاون لوس میشود این در قانون وجود ندارد
   سعید کارشناس حقوقی هستم


  •   mirnia
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • دوست خوبم معلومه بچه ی درس خونی نبودی که فقط مدرک گرفتی متن ماده رو برات میزارم که قانون مجازات قدیم هست که در زمان این ماجرا مجری بوده انشالله که یاد بگیرید و به اطلاعاتتون اضافه بشه برای ی کارشناس حقوقی خیلی زشته که اطلاعاتش انقدر کم باشه حالا اگه نمیگفتی کارشناس حقوقی هستی میگفتم تخصصش این نیست اشکال نداره اما زشته برای ی کارشناس حقوقی حداقل ی چیزی و نمیدونی در موردش اظهار نظر نکن یا تو همین اینترنت ی سرچ کن دربارش مطمن شو بعد اظهار نظر کن که به بی سوادی در رشته تخصصی خودت متهم نشی دوست من !!
   اینم نص صریح قانون :
   نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده ۶۳۰.ق.م.۱ وضع شده است ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است.به موجب این ماده «هرگاه شوهری زن خود رابا مرد اجنبی در یک فراش یادرحالی که به منزله ی وجود در یک فراش مشاهده میکند و مرتکب قتل یاجرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود ازمجازات معاف است هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تاشش ماه حبس یا جنحه های محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای ازیازده روز تا دوماه محکوم می شود»تصویب ماده ۱۷۹قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته است


  •   mirnia
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • «قتل در فراش»عبارت است از این که شوهر و زن خود و مرد اجنبی را به هنگامی که در حال ارتکاب زنا هستند، بکشد.برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامی چنانچه شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی به قتل برساند، از قصاص معاف می‏شود.البته در مورد قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن خود به ارتکاب زنا تمایل داشته باشد و تحت اکراه و اجبار قرار نگرفته باشد.در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304، ماده 179 به این موضوع اختصاص داشت.قانونگذار در آن زمان، بدون توجه به موازین فقهی، دایره شمول حکم معافیت را توسعه داده بود، به نحوی که حتی مواقعه بین زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود و چنانچه شوهر، آنها را در حالتی که موجب توهم انجام مواقعه شود، مشاهده می‏کرد نیز در صورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی مجازات برخوردار می‏شد.
   چند تا هم مستند از دلایل فقهی برات میارم حالشو ببرری
   شهید اول در کتاب دروس به روایات مرسلی به مضمون [روی انه لووجدرجلا یزنی با مراته فله قتلها] استنادکرده است یعنی اگر شخصی مردی را در حال زنا با همسرش ببیند میتواند هردورابه قتل برساند


  •   saeds
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • بله منم میدونم مواردی که گفتین ولی قاضی بدون شهادت حداقل سه نفر قانع نمی شود چون خون و دما مسلمین ارزش دارد و باید ثابت شود من به لحاظ اثباط گفتم که صحبتی از اثبات نبود


  •   mirnia
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • ذوست من ظاهرا داستان رو تا آخر نخوندی وقتی جسد مرد غریبه لخت لخت داخل اتاق هست و اونهمه همسایه اومدن تو اتاق دست ضارب رو گرفتن پلیس اومده صورت جلسه شده به نظر شما دیگه اون همسایه ها و اون صورت جلسه و خود اون اقا که وکیل هست و...... همش کشک حرف شما درسته !!! یکم مطالعاتتون رو بیشتر کنین خودتون به جواب میرسین و اینکه میشه یا نمیشه و اینکه گافی در کار نبوده و بعلت کمبود مطالعات شما اینطور تصور کردین که گاف در کار بوده
   موفق و پاییدار باشید دوست من


  •   mirnia
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • در ضمن اونی هم که شما منظورتونه لوس نیست و لوث است ثانیا جایی که که نیاز به شهادت و بینه باشه سه نفر نیست و چهار نفره که باید مرد عاقل و بالغ و رشید باشن ثالثا اگه دقت کنین تو بالا گفتم داستان رو شنیدم و برای خودم اتفاق نیفتاده که جزییاتو هم بدونم ضمن اینکه قرار بود داستان سکسی باشه نه جنایی نمیدونستم باید قسمت جنایی رو بیشتر کنم و تمام جلسات دادگاه رو هم به تصویر بکشم تا شما متوجه شی چطوری مورد عفو قرار گرفته !!!!


  •   saeds
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • میرنیا عزیز فرض اینکه لخت تو اتاق کشته شده دال بر زنا نیس تو دادگاه هیج کدوم از نردوم اونا رو در حین زنا ندیده اگه لخت تو اتاق بکشی و بعد قاضی بگه احسنت که هر کی میتونه با کسی که مشکل داه با برنامه قبلی اونو بیلره خونش البته با هماهنگی زنش بعد زنش اونو بکشه و مرد ادعا کنه من در حین تجاوز دیده و کشته این کجاش درسته بر گاف داستان اینجاس میدونم نمی خواستی قصه جنایی بنویسی و فقط از رو قانون یه داستانی نوشته شده نزدیگ به واقعیت لخت بودن مقتول دال بر زنا نیس و از همه مهمتر وقتی مردم اومدن جنده بانو لباس داشته نکته مهم اینه که در صورتی شوهر قاتل تبریه میشه که حس کرده باشه زنش جندس و روز و مکان و زمان کوس دادنشو بفهمه همراه سه نفر شاهد با خودش سر زنا برسه اگه مرتکب قتل بشه تبریه میشه فقط در این صورته عزیزم من سوادم از شما کمتره ولی من با اینچنین پرونده های زیاد سرو کار داشتم بپه زرنگ درس خون هر قاضی ار قانون با قاضی دیگه میتونه متفاوت برداشت کنه ولی این مورد فقط راهش همینه حالا داستاناتو بر اساس پرونده های موجود بنویس نه از روی قانون انشا بنویسیبرای زن هم وقتی تجاوز قبوله تا جنده بودنش که اثار کبودی و مقاوت پزشک قانونی تشخیص بده یا علایم بیهوشی و غیره ببخشید که ثوادم همینغدره


  •   saeds
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • بعدش شاهد همون سه تا کافیس ثانیا تو مشخصات شاهد رشید قید نشده ثالثا شنیدن کی بود مانند دیدن


  •   sbt101
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • به نظر من حقیقت نداشت.کسی که این اتفاق واسش میوفته به قول خودش زندگیش تباه میشه حسرت دیدن بچه هاش رو داره هرگز نمیاد بخاطر گفتن چند خط درباره لب دادن ب کسی ک مرده داستانشو تو یه همچین جایی تعریف کنه


  •   بارانه1
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • راست یا دروغش رو نمیدونم اما اگه راسته حقته
   هر چیزی حلالش خوبه
   حالا اگه مردا برن زن صیغه کنن حداقلش اینه که حلاله
   یه جاهایی باید از خدا ترسید
   من که علامه نیستم اگه از خدا میترسیدم اینجا نبودم
   ولی امیدوارم به اندازه تو نترس و شجاع نشم


  •   Rohaam.a
  • 5 سال،6 ماه
   • None


   1. پزشکی قانونی قطعا باید سرکار را معاینه می کرد که اشاره نکردی!
    چون باید مشخص می شد عمل زنای محصنه انجام شده یا نشده است. smile
    چون اولیای دم وکیل دارند و باید اثبات شود قاتل در مقام دفاع از حریم بوده تا رفع مسئولیت جزایی شود.

   2. باز هم قطعا پزشکی قانونی مشخص می کند عمل تجاوز بوده یا بنابر خواست زوجه بوده!
    قطعا اگر زوجه کراهت داشته، باید مقاومت می کرده و این مقاومت آثار دارد! smile
    چطور بدون معاینه پزشکی قانونی، قاتل تبرئه شده و سرکار هم حی و حاضر داستان می نویسی؟!

   3. خودمونیم، داستانت دروغ بود... اما اگر دروغ نبود حقت بود سرت را می برید...

   4. خاک بر سر خواهر شوهرت که نگران تو بوده... اونم یک عوضی بوده... wink


  •   ae98
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • اگه من جای شوهرت بودم کونتو پاره میکردم ننه جنده ی حروم زاده ی پدر سگ


  •   کس ناب
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • هرچه عذاب بکشی کمه شوهر نمیکردی یکشب سیاوش یک شب سفید وش هرشب بایک وش جندگی قبل ازازدواج


  •   brazzzers
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • وقتی کامنتا رو میخونم حالم از بعضیا بهم میخوره. خطاب به اون ابله هایی که میان به نویسنده فحش میدن میخوام بگم (آدم عوضی توفکر میکنی این خانوم واسه دلخوشی اومده داستان زندگیشو واستون تعریف کرده که بعدشم شما بیاین فحش نثارش کنین) این بدبخت خواسته حداقل با عنوان کردن داستانش چند نفر دیگه رو نجات بده و بهشون هشدار بده اشتباه رو نباید با اشتباه جبران کرد.
   پس لدفا کم چرت بگین. من تک تک کلمات و جملات این داستانو درک میکردم و میفهمیدم که نویسنده چه دردی کشیده. شاید اگه دوست پسر اول این خانوم همچین کاری باهاش نمیکرد هیچوقت سرنوشت این خانوم به اینجا نمیکشید. و این نامردی بعضی از آقایون رو میرسونه که چطور با احساس و زندگی یه آدم دیگه بازی میکنن. و مورد بعدی اشتباه بزرگ این خانوم بود که میخواست با ازدواج با اولین خاستگارش گذشته ذلت بارشو فراموش کنه که کار بسیار اشتباهی بود. وباعث شد زندگی یه نفر دیگه روهم داغون کنه. اگه خودتونو جای هرکدوم ازشخصیتای داستان بذارین شاید بهتر بتونید داستان رو درک کنید. بهرحال امیدوارم این فقط یه داستان باشه و واقعیت نداشته باشه.


  •   arasyar
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • خیانت توی هر شرایط برای هر انسان با هر جنسیتی که باشه تلخ، نفرت انگیز و غیرقابل تحمل است و درک این مسئله کار زیاد سختی نیست اما دلیل نمیشود که انسان با دیدن آن اسلحه برداشته و به کشت و کشتار بپردازد. شخص خاطی مرتکب اشتباه بزرگی شده، جای بحث نیست اما کدامیک از ماها میتوانیم ادعا کنیم که تابحال مرتکب اشتباه مشابهی نشدیم و تونستیم در موقعیتی مثل این به خودمان نه بگیم و از آن چشم پوشی کنیم باور کنید کسانی هم که ادعاشون میشه اگر خوب فکر کنند متوجه خواهند شد که عامل دیگری هم در این نه آوردنشان دخیل بوده و تعقل و پرهیزگاری تنها دلیل آن نبوده، در ثانی گیرم که چنین افرادی هم باشند اما قبول دارید از صد نفر شاید پنج نفر بتوانند جلوی نفس خودرا بگیرند و دنبال موقعیتی مثل این نروند پس بقیه این 95 درصد مستحق مرگ هستند و باید کشته شوند؟ امیدوارم هیچ مردی در موقعیت حمید قرار نگیرد اما این آقا میتوانست بدون آنکه مثل حیوان از هیکل و قدرت بدنی خودش استفاده کرده و زندگی انسان دیگری را بگیرد با استفاده از شهادت همسایه های فضولش که ظاهرا به تعداد زیادی هم دم دست داشته،بدون هزینه و با یک تف همسرش را از زندگیش بیرون کند و ثابت کند که داشتن هوش یا ظاهر متفاوت انسان تنها دلیل تمایزش از سایر حیوانات نیست و تواناییهای دیگری هم هست که حیوانات وحشی از آن بهره ای نبرده اند.


  •   sina0
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • ولی من از داستانت خیلی خوشم آومد، اتفاقا اکراین هم سالی دو سه بار میام. اگه مایل بودی بگو ببینمت.


  •   alisa.shirzad.65
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • جنده کثیف زندگی چند نفرو بگا دادی


  •   شهوانی0333
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • کیری


  •   الحمرا
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • بیشتر نگارنده سعی کرده ی داستان آموزنده با پایان تراژیک برای مخاطبهاش بنویسه که قابله تحسینه چون توی داستانشون به خود سکس خیلی سطحی پرداخته منتهی بهتر بود کمی قبل از نوشتن تحقیق میکرد که وقتی جنایت منجر به قتل انجام میشه هر کسی که توی صحنه قتل باشه ولو اینکه بیگناه باشه تامدتهای زیادی دراختیار دادگاه و بازپرس پرونده خواهد بود و نمیتونه حتی از شهر محل سکونت خودش خارج شه چه برسه خروج از کشور توی پرونده های اینچنینی که زنا محرز میشه برای قاضی توسط گزارشات پزشکی قانونی برای نگارنده قطعن حکم سنگسار صادر میشد چون متاهل بودن. بهر حال چون قصد ایشان از نگارش این داستان تلنگری به دیگران بوده جای تشکر داره منم به نوبه خودم از زحمات ایشان برای نوشتن این داستان تشکر میکنم.


  •   mammd52
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • حتمن مادر و بابات جنده بودن که جنده به بار اومد تو که پرده نداشتی شوهر کردی نهفمید تو پرده نداری داستانت دروغه شوهرت فهمیه که پرده نداشتی فهمیده که جتده هستی بازم باهت ازدواج کرد الان دخترا از کون میدن پرده شون حفظ نگهمیدارن


  •   samzam
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • خیلی متاسف شدم. امیدوارم که داستان باشه. ولی اگر نیست ...
   امیدوارم بزودی همه چی رو فراموش کنید و به زندگی عادی برگردین. ولی اینبار با عشق خالصانه به شوهر و زندگی جدیدتون.


  •   HotBoyFromMars
  • 5 سال،6 ماه
   • None

  • اگه واقعیت داره که کیرم تو کون اول و آخرت
   زنیکه جنده حرومزاده،بیچاره اون شوهر بدبخت که صبح تا شب کار میکنه که بریزه تو کس توی جنده
   خیلی بدبختی،حالم از هرچی زنه به هم خورد...
   درسته الان زنده ای ولی لیاقتت مرگ به فجیع ترین شکله!!!
   بیچاره سیاوش که به خاطر هرزگی تو جونشو از دست داد،دلم به حال شوهرت میسوزه...
   باورم نمیشه یه زن همچین کاری بکنه،جای تو بودم خودکشی میکردم
   کس نگو که عذاب وجدان داری و این کس وشرا،الانم واسه این رفتی اوکراین که جندگیتو ادامه بدی...
   KHAK 2 SARET MADARJENDE


  •   ra10
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • پست رزل ای کاش سنگ سار میشدی


  •   saeidreza59
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • عزیزم داستان یا واقعبت عبرت امیزی بود .خدا بهت رحم کرده همین


  •   Kose.harz
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • ببخشیداا
   ولی آدم باید خیلی احمق و گاو باشه وقتی یکی دَرش گذاشته باز همون حماقت رو تکرار کنه!
   اون یکی تورو برای کردن میخواست این یکی هم برای اینکه از ایران خارج شه! حتی برای کردن هم نمیخواسته!! میخواسته سکس کنه که وابسته ش بشی!
   امیدوارم اینبار دیگه خریتی ازت سر نزنه!


  •   amir_zero
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • کاش کاش
   زندگی سخته
   سعی کن بش عادت کنی اگه داشتانانت راست باشه گذشته که گشذته اون ادممم مرده ب الان بچسب


  •   vahidvalikhani
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • خیلی دوست دارم چیزی بنویسم در مورد داستانت یا 1 نظر خاص بدم ولی میخوام 1 روزبگی این داستان که نوشتی 1 خالی بندی بیش نبود...


  •   kir-dagh
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • جقیان روایت کنند
   کس خلان باور کنند


  •   bilbilakbaz
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • داستان قشنگو عبرت امیزی بود
   ولی ازون قشنگتر این کامنتایی ک دوستان زیرش مینویسنه dash1
   از خودت داستانش لذت بخشتره lol
   داستان واقعی بود یا نبود نظرات و حرفای دوستان متحیر کنندس shok


  •   t.t sex
  • 5 سال،5 ماه
   • None

  • من به تو حق میدم چون با دوازده یال بزرگتر از خودت بودیزیاد نمیشه توقع داشت


  •   nanaparis
  • 5 سال
   • None

  • می بینم که کف غیرت از گوشه دهن تمام مردان با غیرت و ناموس پرست سرزمینم شره کرده و ناموس پرستای واقعی با یقه چاک آماده ان تا تمام خائنین به ساحت مقدس خانواده رو به یه اشاره به خاک وخون بکشن ولی قبلش برای این موجودات عزیزی که به جای مغز ومنطق تا خرخره از احساسات و افکار مردسالارانه وقیح پرشدند یک عرض کوچیک داشتم
   چطور وقتی یک مرد از کردن کس وکون خواهرزنش می نویسه یا کردن یه زن دیگه و انواع اقسام خیانتا ولاشی بازیا وهرزه گری های دیگه یه مویرگ غیرت هیچکدوم نمی جنبه که بماند یهو با چشای احول شده از شهوت تو کامنتا خواسته های کثیفتونو به زبون میارین .خیانت مرد به زن خیانت محسوب نمیشه که وقتی صدنفر میان اینجا میگن خواهرزنمو کردم دویستا کامنت میاد که دمت گرم کاش میشد منم خواهرزنمو بکنم .البته که اونجام باز اون خواهر جنده طرف بوده که مقصره صد البته که مرد بی گناه داستان چه تقصیری داره وقتی کس وکون خواهر زنش اینقد قلمبه اس .وقتی تو قانون عرف و شرع بهتون حق هرجور کثافتکاری داده شده و دارید از حداکثرش استفاده میکنین و تازه به اونم قاتع نیستین از خواهر ومادر خودتونم نمیگذرید و راست و دروغ داستان گاییدن اونارم میذارید گه میخورید که از غیرت و ناموس حرف میزنین و حکم صادر میکنین
   این که خیانت محکومه و هیچ عقل سالمی تاییدش نمیکنه که حرفی توش نیست ولی چه جوریه که فقط وقتی نوبت ما زنا میشه آسمون می تپه چندصد هزار زن نجیب که شاید خیلیاشون زن شماهای لاشی که اینجا دارین واسه کس له له میزنین باشن و تا حالا دستشون به مرد غریبه نخورده ولی شوهرش از گربه ماده هم نمیگذره و همه رو از زیر کیر گذرونده ولی زن بدبخت به خاطر نداشتن حمایت و اون قانونای کیری حضانت فرزند نشسته تو خونه صداش در نمیاد چرا هیچکس اینا رو نمیبینه چرا خفه خون میگیرین اینطور وقتا ,اون احمقی که میگه طلاق بگیر تو زن باش و برو دادگاه وطلاق بگیر ببین طلاق گرفتن چه جوریه .یا واقعا نمیفهمی رو باد معده حرف میزنی یا خودتو میزنی به نفهمی که یه گهی خورده باشی وقتی یه پرونده طلاق رو چون مرد داستان دست بزن نداره و خرجی میده ولی بکن نیست پنج سال تو دادگاه کش میدن یا وقتی مجبوره بچه هاشو بذاره و بره نوش جونش که میره میده نوش جونش که خیانت میکنه اونو اون کله خرایی که قانونای ضد زن تصویب میکنن باید بفهمن که نمیفهمن و شما مردایی که تمام این قوانین ضد زن به ضرر خودتونم هست ولی نمیفهمین و ازش حمایت میکنین , وقتی قوانین طلاق همه اش به نفع مرده و اصلا جزو حقوق مرد محسوب میشه خوب دهن سرویسا زن چه جوری از حقی که بهش داده نشده استفاده کنه
   هرچی مرد لاشی تر و خیانتکارتر باشه رگ غیرتشم واسه زنش بیشتر باد کرده اس
   مردایی که زنا رو فقط یه سوراخ میبینن که میشه کرد توش بدونن همون چیزی که طبیعت تو وجود تو به اسم نیاز یا غریزه یا هرکوفتی گذاشته مشابه اش تو زنام هست اگه دین تو با اون قوانین عقب مونده اش میگه به خاطر ارضای این نیاز مجازی که مثه خروس, حرم سرا دور خودت جمع کنی دلیل نمیشه که یه زن نخواد یا نتونه وقتی در مقابل یه زن مثه یه گونی سیب زمینی میمونی و ارضاش نمیکنی و تشنه نگه میداریش وقتی هنوز به تلمبه دوم نرسیده زه زدی و ولو شدی و زنت هنوز گرسنه اس بدون که خیانتم پیش میاد .این جوریم نیست که پایان همه خیانتا مثه داستان بالا کسشر بشه صدها مورد شاهد میارم که خیانت کردن و خیلی ام کامروا شدن هروقت خیانت برای همه بد شد هروقت مردی که خیانت کرد هرزه و لاشی خطاب شد و همه تف انداختن تو صورتش به جای این که به پشتش بزنن وتشویقش کنن واسه زنام خیانت بد میشه پس بیخود نیاین اینجا برا من عربده غیرت وناموس بکشین و گه خوری کنین شکر خدا که زنا خوب میذارن تو کاسه اتون از صدتا زن متاهل هشتادتا دوست پسر دارن الان که نوش جونشون


  •   nanaparis
  • 5 سال
   • None

  • اولن که مطمئن باش من جایی نشستم که آب زیرم نمیره و اگه از تهدید و مزخرف گویی امثال تو هراس داشتم نمیامدم اینجا چیزی بنویسم جنده خطاب کردن یه زن توسط مرد وقتی نمیشناسیش و نمیدونی کی هست یا چه کرده یعنی بازندگی من لفظ جنده رو با کمال میل از تو و امثال تو میشنوم برای این که یعنی جایی زدم که باید یعنی دردت گرفته و حرف دیگه ای نداری
   هیچ فلسفه اخلاقی در دنیا نمیگه حیا مال زنه و بی حیایی مال مرد هر فضلیت و رذیلت اخلاقی قائم به ذات خودشه نه وابسته به جنس یا نژاد .دروغگویی بده چه برای مرد چه برای زن چه برای مسلمون چه کافر چه ایرانی چه اروپایی راستگویی و صداقتم خوبه برای همه و تمام صفات انسانی که حیا هم جزوشون هست .حیا و وفاداری ربطی به زن ومرد نداره یه صفت حسنه است و لازمه انسانیت
   بعد در ضمن عاشق اطلاعات زیست شناسی و اون قیاس مع الفارقت با حیواناتم
   الان الگوی زندگی تو حیواناته یعنی خودتو خروس حس میکنی که باید یه مشت مرغ دورت باشن که هروقت دلت خواست بپری رو یکیشون و هر خروس دیگه که به مرغت نگا کرد چشاشو دراری
   ولی بعید میدونم این بازسازی مدل حیوانات روی باقی آدمها زیاد کارایی داشته باشه چون یه نموره انسانها نیازاشون و خواسته هاشون فراتر از حیواناته برا همینه که رو دوپا راه میرن لباس میپوشن و مدل زندگیشون فرق میکنه
   من منکر نجابتم ؟ یا طرفدار خیانت ؟ هیچکدوم من اگه میگم نجابت باید در دو طرف باشه این معنیش اینه که من جنده ام ؟ یا منکر نجابت زنام ؟ من که خودم تو کامنتم گفتم زنایی که دارن با خیانت شوهراشون میسازن و میسوزن کم نیستن ولی با عرض تاسف اگه دوست داری سرتو بکنی تو برف و نبینی باشه ولی خیانت مثه یه مرض مسری کثیف خیلی وقته افتاده به جون زندگی ها و انکار امثال تو و فحاشی تو نه کمش میکنه و نه راه حلشه
   من وقتی میگم قوانین طلاق و حضانت بچه همه در انحصار مرده و اگه یه زن راضی نباشه و بخواد که خیانت هم نکنه ولی نمیتونه به خاطر قوانین ضد زن طلاق بگیره چه اتفاقی میفته همین میشه که میبینی میمونه و ادامه میده و بلاخره خسته میشه و ممکنه خیانت کنه. این معضلیه که نه تو ایجادش کردی نه من باعثش شدم ولی اگه چشمامون رو باز کنیم وبه جای بادکردن رگ غیرت منطقی فکر کنیم شاید بشه یه راه حلی براش پیدا کرد ما زنها نه برخلاف تصور اکثر مردا جنده ایم وعقده کیر داریم نه فاطمه زهرا و فرشته و مقدسیم کاش یه روزی برسه که بفهمین ما انسانیم مثل شما و نیازهامون خیلی مشابه نیازهای شماست اگه کمبود جنسی تو رو وادار میکنه به طرف یه زن بری این خواسته ممکنه در یک زن هم باشه ادم گرسنه غذا میخواد هرچقدر هم که با حیا باشه ولی وقتی گرسنه باشه و راهی براش نمونده باشه دست به دزدی میزنه این حکایت تلخیه ولی داره اتفاق میفته برا خیلی از زنایی که نه عقده کیر دارن نه هیچ وقت به مخیله اشون خطور میکرده که به شوهرشون خیانت کنن نه جنده ان تو منو هرجوری حساب کنی من با سرافرازی یه زنم و برای حقوق انسانی میجنگم حقوق برابری که به دست آوردنش به نفع همه انسانهاست


  •   من شیرازم
  • 4 سال،8 ماه
   • None

  • خیلی اعتمادی به تبرئه شدن قاتل نیست . زیاد باورش نکنین . قانون این مملکت اینقدر کیریه هرکی یه نظری میده به هرحال مواظب باشین قتل قتله


  •   رضا کون دوست 94
  • 4 سال،1 ماه
   • 0

  • بچه هیچ وقت با زن شوهر دار رابطه برقرار نکنید یا حداقل خونشون نرید
   نامردا میگن یا شوهرم معتاده یا مطلقه ام
   من یبار رفتم کم مونده بود بگا برم از اون موقع حتی دلم نمیخواد یه زن غریبه رو بکنم


  •   9370070069
  • 4 سال،1 ماه
   • 0

  • واقعا مو تن آدم سیخ میشه .وای .داد از آبروریزی که شده .


  •   sfandiyar
  • 3 سال،9 ماه
   • 1

  • دروغ....دروغ دروغ .....


  •   bos.
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • جالب بود


  •   بچه.غول.اهوازی
  • 3 سال،5 ماه
   • 0

  • ب این میگن مرد
   ولی باید تو رو هم از کس با چاقو جر میداد
   حالم گرفته شد در رفتی...! (sick)


  •   pepsi1975
  • 3 سال،2 ماه
   • 0

  • داستان ‌ ؛ نگارش و موضوع . عالی.


  •   Edwin.mx
  • 2 سال،4 ماه
   • 0

  • ریدی بی تعارف


  •   rastinfar
  • 2 سال،3 ماه
   • 0

  • ریدم ب این قانونای ایران..ک هیچ کدومش درست حسابی نی...


  •   arian.ahmadi
  • 2 سال،2 ماه
   • 1

  • کس گفتی . حداقل برو قانون رو بخون


  •   Javane.jahel
  • 2 سال
   • 0

  • حوصله نداشتم بخونم. بابا کوتاه و‌سکسی بنویسید. اینجا سایت سکسه آیینه عبرت که نیست.


  •   Mm1342
  • 2 سال
   • 0

  • بابا این داستان قدیمیه ۳ سال پیش خوندمش


  •   Alitab1350
  • 1 سال،12 ماه
   • 1

  • كاري به راست يادوروغ بودن اين داستان ندارم ولي طي اين چندسال خيانت خيلي زياد شده چه مرد،چه زن خدا بدادمون برسه خدا روشكرمن مجردم


  •   Asemooni1000
  • 1 سال،11 ماه
   • 0

  • بازم خالی بندی
   آخه گیریم همسایه به اون شوهر تخمیت گفته یه مرد رفت توی خونتون تا اینجاش قبول.
   حالا چرا شوهر تو هیچی نشده با داد و فریاد و لگد و اینا و با شمشیر اومده اون یارو رو جر بده. یعنی اصلا شک نکرده شاید یه چیزی باشه.
   دوما
   همسایه آخه زرتی راپورت میده؟ مثلا با خودش نمیگه این یارو برادرشه چه میدونم فامیلشونه و از این حرفا. بعدم اگه زرتی به شوهر زنه زنگ بزنم شوهره میگه به توی فضول حروم زاده چه ربطی داره اون یارو مثلا برادر زنم بوده.
   بابا انقدر چرند ننویسین من یکی که خر نمیشم باور کنم این ها رو.
   غیر از اینا چطور اگه یه زن جای مرد باشه نمیتونه هرکی که دلش خواستو بکوشه اما مرد توی همچین حالتی باید بتونه. این چه قوانین تخمی ایه. این قوانین هستش که باعث خیانت میشه وگرنه راحت زنه به شوهرش میگه، شوهره هم یا براش مهم نیست یا طلاق میده. پس ریدم تو این قوانین چرندتون و توی این تعصبات احمقانه.


  •   JoKe_R
  • 1 سال،11 ماه
   • 0

  • شخصیتایی مثل حمید کم شدن که جنده بازیا زیاد شده. فرد متاهلی ک دوس پسر یا دختر داره بویی از انسانیت نبرده. شاید داستانت واقعی نباشه ولی مواردی که به همسر خیانت میکنن خیلی زیاده. به بهونه هایی که فقط خود وحشیشونو قانع میکنه. تو این مورد نبستن کراوات. یه عده میگن شوهرم خیانت میکنه پس منم خیانت میکنم. به اطلاع اینا میرسونم که اگه میدونی همسرت خیانت میکنه و هنوزم باهاشی شما بی ارزشی اگرم بخوای در جواب تو هم بهش خیانت کنی میشی یه جنده بی ارزش. وقتی متاهلی دیگه فرصت زدن مختو ب بقیه نده یا نرو دنباشون که مشکل پیش نیاد. اگه دیدی عاشق یکی دیگه شدی از همسرت جدا شو اول. حمیدهایی هستن که نباید در حقشون ظلم ب این بزرگی بشه. 20 سالمه دوبار پولی با جنده سکس داشتم( جنده خطاب کردن خائنا توهین ب جنده پولیاس باور کنید) جق میزنم و ب شدت از ازدواج حراس دارم که نکنه یکی مثل تو بخوره ب پستم چون ب پست خیلی بهتر و اقاتر از منم خوردید.سیاوش ب دو دلیل تورو میخواسته یا احمق بوده که اصلا فکر نمیکرده تویی که ب شوهرت خیانت میکنی صد در صد به اونم خیانت میکنی به یه بهونه مسخره دیگه یا لاشی بوده و میدونسته و فقط میخواسته یه وسیله باشی برای رسیدگی کردن ب امور دولش.


  •   qwertyuiop0987654321
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • حیف شد کیرشو نکرد تو کست. ناکام از دنیا رفت


  •   Raho35
  • 10 ماه،2 هفته
   • 0

  • جندهكست ميخاريد بايد فكر اينجاشم ميكردي نه اينكه فكر تنوع باشي


  •   esmailhb
  • 10 ماه،2 هفته
   • 1

  • چقدر کسشر قانونی گفتی دیدم داستان خالی بندی سکسی ولی ندیده بودیم خالی بندی قانونی
   ناموسا وکیل از نزدیک دیدی کمتر خالی ببند فیلم اکشنم که زیاد میبین
   سریال فلش هم که گاییدی با اون سرعت لباس پوشیدنت میترسم از صنف وکلا بیان کونت بزارن
   خواهرش راهنمایت کرد پستون تو کونت نکرد ایا
   فقط اون تیکه ای مهریتو میبخشی گایدی
   کمتر قانون رو کیر کن میاد تو کونت ناموسا
   کسشر زیاد خوندم ولی تو دیگه اخرشی
   نکته اخر بلد نیستی چیزی ازش داستان نساز از چیزی هم شنیدی داستان نساز
   هرز صفت (dash)


  •   Hosein467356
  • 4 ماه،4 هفته
   • 0

  • بعضی زنا همیشه یه راه و بهونه‌ای برا خیانت پیدا میکنن.اگه شوهرشون پولدار باشه و کاملا زنشو ساپورت کنه مث ایشون عاطفه ماطفه رو میارن وسط.اگه فقیر باشه ولی بیشتر هرچی عاشق زنش باشه پول رو میارن وسط.اگه هم پول و عاطفش ردیف باشه سایز کیر رو بهونه‌ میکنن.بعضیا هم کار به هیچی ندارن و فقت تنوع میخوان
   واقعا اینجور ادما چرا ازدواج میکنن؟؟؟
   البته مردا هم اینطورن نمیگم نیستن ولی خب هر دو طرف واقعا وقتی میدونن نمیتونن به ازدواجشون پایبند باشن چرا ازدواج میکنن؟


  •   Siyavas
  • 3 هفته،6 روز
   • 0

  • خاک توسر جندت کنن من اگه جای شوهرت بودم اول پسرومیکردم بعد جفتتونم میکشتم بی ناموس


  •   سعیدسالاری
  • 1 هفته،1 روز
   • 0

  • خیانت تلخ ترین اتفاق برای یک مرده ،من نمیدونم فشار خیانت برای یک زن چقدره اما چون طعمشو چشیدم میتونم بفهمم که چتوری میتونه ی نفرو بکشه شوهره.
   هرچند بنظرم علت هر خیانتی در هردو طرف یک رابطست. اگر اخساس کردید طرفتون سرده و یجورایی باهاتون خوشحال نیست و نیازش برطرف نمیشه ولش کنید.
   من بخاطر ی بیماری نمیتونستم طرفمو ارضا کنم و یکی دو سال هی سکس رو پشت گوش مینداختم و روزی که فهمیدم چی بسرم اومد اول خودمو سرزنش کردم و بعد به اون گفتم گمشه از زندگیم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  عکس‌های تازه

  جستجو