شوهرم ناغافل سر رسید

1393/04/12

ده سال پیش از روی لج بازی با خودم زن ی مردی شدم انصافا خوشتیپ بود قد بلندو ورزیده تحصیلکرده وکیل بود وضعشم خوب بود شاید تنها ایرادی که میشد ازش گرفت این بود که سرش کم مو بود موهاش ریخته بود خیلی مهربون بود دوازده سال از من بزرگتر بود اما برا من مهم نبود فقط میخواستم رو لج بازی شوهر کنم با خودم عهد کرده بودم بعد اون ماجرا اولین خواستگاری که بیاد زنش میشم هرکی میخواد باشه برام مهم نبود کی باشه ولی خب از شانسم موقعیت خوبی هم داشت من خودم قدم بلند بود برا همین تا قبلش هرکی که قدش از من کوتاهتر بود رد میکردم اینبار تصمیم گرفته بودم حتی اگه کسی اومد که قدشم کوتاهتر باشه بهش جواب مثبت بدم با دوست پسرم بهم زده بودم هرکاری میخواست براش میکردم هم براش ساک زده بودم هم منو کرده بود اما ی روز بهم گفت براش تکراری شدم دیگه براش لذتی ندارم دنبال یکی میگشت که براش لذت داشته باشه من فکر میکردم میخواد باهام ازدواج کنه بهم قول داده بود بهش گفتم احسان تو بهم قول دادی تو نمیتونی اینکارو باهام بکنی!! گفت بچه بودم اشتباه کردم قول دادم من هیچ تعهدی ندارم به تو که حتما بگیرمت میگفت نترس یکی دیگه پیدا میشه بیاد بکنت گفتم کثافت من که جنده نیستم من دوستت دارم عاشقتم گفت خب حالا جنده شو چه اشکالی داره خیلی کریح میخندید اما من واقعا دوسش داشتم فکر نمیکردم با من اینکارو بکنه حتی وقتی بهش اجازه دادم منو بکنه یا براش ساک میزدم شاید باور نکنین من لذت زیادی از خود سکس نمیبردم لذت من بیشتر برا این بود که اون لذت میبرد دوسش داشتم، دوست داشتم تا جایی که میتونه لذت ببره من فقط عاشق این بودم سرمو بزارم رو دستش کنارش بخوابم این برام لذتی داشت که با دنیا عوضش نمیکردم همش بوسش میکردم باورم نمیشه چطور منو اون همه سال بازی داد بهم قول داده بود دیگه تلفنامو جواب نمیداد خودشو قایم میکرد از من، یبارم تلفنشو جواب داد هرچی فحش بلد بود بهم داد گفت جنده دیگه بهم زنگ نزن اگر نه میدم ببرن ده نفری بکننت جرت بدن نتونی راه بری هنوز مو به مو حرفاشو یادمه گوشیو گذاشت من فقط گریه میکردم احساس میکردم دنیام تموم شده

چند ماه بعد با اولین خواستگارم ازدواج کردم خیلی هم منو دوست داشت بهترین امکاناتو در اختیارم گذاشت هر ماه مسافرت بهترین لباسا خیلیا بهم حسادت میکردن البته بیشتر فامیلای پدرم چون من مادرم اوکراینی بود و پدرم وقتی اونجا دانشجو بود باهم اشنا شده بودن بعد ازدواج اومده بودن ایران من خودم اونجا به دنیا اومدم پاسپورت اوکراینی هم دارم و تو خونه با مادرم روسی حرف میزنیم ولی از دو سالگی ایران بودم اینجا بزرگ شدم اینجا مدرسه رفتم ،حمید پسر خیلی خوبی بود خیلی منو دوست داشت ولی من دوست داشتم کراوات بزنه من براش ببندم یا به سلیقه من لباس بپوشه من بگم چی بپوش اما هیچ وقت به حرفم نمیکرد میگفت به من چیکار داری تو هرچی میخوای من برات میگیرم بپوش اما به من گیر نده ، تو مسایل اینجوری خیلی با هم مشکل داشتیم اصلا به من توجه نمیکرد اما من دوست داشتم گاهی شوهرم به خواسته هام توجه کنه مشکل مالی نداشتیم مشکلاتم بیشتر عاطفی بود ، گذشت من رفتم کلاس گیتار ثبت نام کردم استادمون ی پسری بود همسن و همقد خودم حتی تو ی ماه به دنیا اومده بودیم من ده روز ازش بزرگتر بودم از روز اول احساس کردم نگاهش خیلی سنگینه نگاه معمولی نیست خیلی سوال پرسید وقتی دید من اوکراینی هستم بیشتر بهم گیر میداد میومد دستمو میگرفت رو ساز جای نتارو نشون میداد خودم نفهمیدم چجوری شد خیلی با هم دوست شدیم احساس میکردم منو خیلی درک میکنه روز به روز با هم صمیمی تر میشدیم و هرچی صمیمی تر میشدیم از حمید فاصله میگرفتم، وقتی حمید سکس میخواست خیلی سرد برخورد میکردم حتی وقتی منو میکرد گاهی فکر میکردم سیاوش داره منو میکنه چشمامو میبستم تصویر سازی میکردم خیلی وقتا هم داشت منو میکرد من کلا تو ی فکر دیگه بودم منتظر بودم زود کارش تموم شه اونم احساس کرده بود فرق کردم میگفت شیما سرد شدی مثه اوایل نیستی چیزی شده ؟ به من بگو شاید بتونم کمکت کنم میگفتم نه بابا دیونه چی بشه ؟ فقط حال ندارم، خسته ام جمش میکردم جوابام تکراری شده بود اما حقیقتش این بود که دیگه نمیخواستمش سیاوش همش میگفت طلاق بگیر باهم ازدواج کنیم بریم اروپا زندگی کنیم منو تو بدرد هم میخوریم همو درک میکنیم گفت بچه هاتم بیار دیگه بچه نمیخوایم من خودم براشون پدری میکنم بسه همین دوتا، دیگه تقریبا بجز روزای کلاس هر روز قرار میزاشتیم همو میدیدم هرجا هم فرصت میشد تو کلاس یا تو ماشین همو بغل میکردیم یا بوس میکردیم یبار گفت شیما من طاقت ندارم میخوام باهات سکس کنم گفتم باشه فردا بچه ها رو که گذاشتم مهدکودک حمید هم دادگاه داره صبح بیا خونه تا ظهر با هم باشیم قرارامونو گذاشتیم شب خونه رو تمیز کردم حمید گفت چه خبره مهمون داریم گفتم نه خیلی خونه کثیفه خیلی وقته تمیز نکردم نکبت شده خونه اونم اومد کمکم کرد میخندید میگفت آفتاب از کدوم طرف در اومده شیما خانوم خونه تمیز میکنه خودش ؟! آخه همیشه کارگر میگفتم میومد خونه رو تمیز میکرد، خلاصه حمید وسطش یکم عشق بازیم کرد باهام بغلم کرد بوسم کرد اما سکس نکردیم گفت باشه برا شب جمعه بهت ی حال اساسی بدم فردا صبح باید زود برم نمیخوام خسته باشم .

فردا همه برنامه هام داشت درست پیش میرفت حمید صبح زود رفت بچه هارو بردم مهدکودک زنگ زدم سیاوش گفتم بیا در ورودیو باز میزارم زود بیا بالا هماهنگ کردیم منم ی لباس خوشگل سکسی کردم ی ارایش خوشگل کلی عطر زدمو سیاوش اومد تو از در اومد تو درو بست بغلم کرد بوسم کرد شروع کرد لب گرفتن به زحمت هولش دادم عقب گفتم عزیزم بزار بیای تو همینجا دم در میخوای همه خوشیارو بکنی نصفشو بزار برا تو اتاق خواب خندید گفت شیما طاقت ندارم میدونی چند وقته منتظر این لحظه بودم ؟ میخوام همینجا بکنمت ، گفتم اگه فکر کردی وسط اتاق میزارم منو بکنی سخت در اشتباهی باید اول برام ساز بزنی بریم تو اتاق رو تخت میخوام سکسمون عاشقانه باشه گفت باشه عشقم بریم. براش شربت اوردم نشست رو تخت گیتارمو در اورد شروع کرد گیتار زدن چقدر قشنگ میزد بغلش کردم بوسش کردم گیتارو گذاشت کنار عاشقانه همو بوس میکردیم سینه هام تو دستش بود میمالوند منم فقط دو دستی سرشو گرفته بودم لباشو بوس میکردم لباسا همو در اوردیم نمیخواستم بزارم زود سکس کنیم زود لذتش تموم شه دوست داشتم تا میتونم ی کاری کنم معاشقه کنیم دوست داشتم طولانی بشه بیشتر بغلش کنم دوست نداشتم عشقبازیمون تموم شه بغلش میکردم بوسش میکردم ته ریش داشت دست میکشیدم روش خلاصه دیگه تحملش تموم شد گفت شیما دیگه نمیتونم میخوام بکنمت بخواب خوابیدم کیرشو گرفت تو دستش اومد پاهامو باز کرد کسم خیس خیس شده بود ضربان قلبم تند تند میزد اونم حالش بهتراز من نبود کیرشو گذاشت دم کسم شروع کرد تلمبه زدن گفتم سیاوش بخواب روم بکن اینجوری بیشتر دوست دارم گفت باشه عشقم هرجور تو بخوای همونجوری میکنمت تو قراره منو ببری اروپا تو رئیسی خانومی، خوابید روم

هنوز دو دیقه نشده بود یهو دیدم یکی لگد زد به در داد میزنه مادر جنده میکشمت ،سیاوش نفهمیدم از رو من چجوری بلند شد نفسم بند اومد حمید ی چاقو بزرگ تو دستش بود بلند بلند نعره میزد فحش میداد میگفت میکشمت وحشی شده بود چشماش کاسه خون بود منو سیاوش رنگمون مثه گچ سفید شده بود سیاوش لباساش گرفت با ی دستش جلوش با دست دیگش میگفت اروم باش اروم باش بخدا توضیح میدم صداش داشت میلرزید حمید گوش نمیداد داشت میرفت طرفش سیاوش عقب عقب میرفت تو این فرصت من نفهمیدم چطوری لباسامو تنم کردم چسبیدم گوشه دیوار جیغ میزدم فقط، حمید دیونه شده بود هیچی نمیفهمید چسبوند سیاوشو به دیوار سیاوش سعی کرد دستشو بگیره ولی حمید خیلی قدرتش بیشتر بود من فقط میدیدم چاقو میره تو شکم سیاوش میاد بیرون خونیه که داره میاد پزشک قانونی نوشته بود 17 ضربه چاقو رفته تو بدنش سیاوش داد میزد حمید نعره میزدو فحش میداد، تمام ساختمون ریختن خونمون هرکی بودو نبود همسایه ها اومدن تو چند نفری نمیتونستن بگیرن حمیدو سیاوش افتاد رو زمین لخت لخت غرق خون دستای حمید پر خون دیوار خونی بزور حمیدو گرفتن نعره میزد میگفت ولم کنین میخوام بکشم اون جندرو نفسم بند اومده بود وحشت سرتاپامو گرفته بود اگه نمیومدن مردم میکشت منو داد میزد میگفت جنده میکشمت چند دیقه بعد تو خونه پر پلیس بود منو برده بودن تو اون اتاق جسد سیاوش وسط اتاق ی ملحفه کشیده بودن روش من فقط گریه میکردم بابا مامانم رسوندن خودشونو هرچی میگفتن چی شده نمیتونستم حرف بزنم فقط گریه میکردم. نمیدونستم چه اتفاقی میفته میترسیدم نگران بودم چند تا سرباز اونور بودن با هم حرف میزدن میگفتن حکم خانومش سنگساره ترسیده بودم چند جلسه دادگاه رفتیم خواهر حمید هم وکیل بود اومد باهام حرف زد ناراحت بود گفت کارت خیلی اشتباه بوده ولی تو دادگاه بگو به زور بهم تجاوز کرده در زده درو باز کردم هولم داده اومده تو منم زورم بهش نرسیده تا تبرئه بشی اگرنه حکمت سنگساره گفتم حمید چی گفت اون تبرئه میشه قانون داریم اگه مردی زنشو درحال سکس با مردی ببینه اگه مردرو بکشه از عوامل رافع مسولیته تبرئه میشه تازه اگه تورم میکشت تبرئه میشد فقط در صورتی که تو به خواست خودت سکس نمیکردی به زور بهت تجاوز میکرد حق نداشت تورو بکشه! حالا تو هم بگو به زور بهم تجاوز کرده که تبرئه شی بعدم برو از ایران حمید گفته نمیخوام ببینمش ! گفتم فقط بهم بگو چجوری فهمید ؟!؟ گفت همسایتون از تو چشمی در دیده بود زنگ زده بود ه به حمید گفته ی مردی اومد پیش زنت !!!

تو دادگاه هم باهم روبرو شدیم اصلا نگام نمیکرد میخواستم باهاش حرف بزنم ی حرفی بهش بزنم خواهرش گفت اصلا نرو طرفش ترسیدم نرفتم دادگاه تموم شد حکم برائتش صادر شد .خواهرش بهم گفت حرف نمیزنی فقط میای مهریه تو میبخشدی طلاقتو میگیری میری پشت سرتم نگاه نمیکنی ، قرار گذاشتیم رفتم طلاق گرفتم تو دفترخونه فقط زیر لب بهم گفت آشغال عوضی جنده زندگیمو خراب کردی، چشمامو بستم جوابی نداشتم بدم اومدم بیرون .چندروز بعد بلیط گرفتم رفتم اکراین، مادرو بابامم اومدن اینجا گاهی میام ایران از دور بچه هامو میبینم دوستام عکساشونو میگیرن تو اینترنت برام میفرستن هر روز فکر میکنم به گذشته میبینم کارم اشتباه بود ای کاش بر میگشتم به عقب کاش میشد زمانو بر گردونم همه چیزو درست کنم هیچ وقت نمیزاشتم اون علاقه بین منو سیاوش پیش بیاد هیچ وقت اجازه نمیدادم این رابطه شکل بگیره، ای کاش بخاطر ی لج بازی بچه گانه یا بخاطر ی لذت کاذب و زود گذر با زندگی کسی بازی نمیکردم ! باعث اینهمه اتفاق تلخ نمیشدم کاش اونروز حمید منم میکشت حداقل اینهمه عذاب وجدان رو شونه هام سنگینی نمیکرد. حمید ازدواج کرده منم با ی مرد اکراینی که اونم جدا شده بود از خانومش ازدواج کردم الان ی بچه دارم ازش اما هنوز عذاب وجدان دارم رو شونه هام احساس سنگینی میکنم هنوز بعضی وقتا گریه میکنم بخاطر اشتباهی که کردم هیچوقت خودمو نمیبخشم ای کاش اون اتفاق نمی افتاد ای کاش اون روز کذایی نمیومد ه هیچوقت، ای کاش ای کاش ای کاش هیچوقت…

نوشته:‌ شیما


👍 51
👎 22
604681 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

425547
2014-07-03 10:40:36 +0430 +0430

ییی!میشه گفت داستان!ولی جالب نبود زیاد

0 ❤️

425549
2014-07-03 10:59:46 +0430 +0430
NA

چه عجب یک داستان واقعی خوندم. خوب بود

3 ❤️

425550
2014-07-03 11:02:12 +0430 +0430
NA

از خوندنش دلم گرفت…اصلا نمتونم حتی فکر خیانت کردن رو توی ذهنم درک کنم…میخونم مطلبا رو ولی درک نمکنم که چراااااااا dash1

3 ❤️

425551
2014-07-03 11:05:30 +0430 +0430
NA

وای ! واقعا اینایی که نوشتی اتفاق افتاده یا داستان بود ؟
شوهرت چون وکیل بوده میدونسته تبرئه میشه که تونسته اینکارو بکنه . با اینکه که کار شما اشتباه بوده ولی چه طوری تونسته یه انسانو بکشه ؟
دلم میخواد بدونم الان آیا اون همسایه خیلی خوشحاله از کارش .
نتیجه اخلاقی : خانمهای شوهردار خیلی مواظب همسایه های خود باشید . اگر مرد غریبه ای را به خانه میاورید اول انگشت خود را روی چشمی ذر همسایه بگذارید !

5 ❤️

425552
2014-07-03 11:11:55 +0430 +0430

دوس پسر اوليت شناختت.خب جنده اى ديگه.کس پاره غلط کردی خيانت کردی زندگی دوتامرد رو ازبين بردی.کسو بچه هات کونی بشن تو مسؤلی

6 ❤️

425553
2014-07-03 11:33:33 +0430 +0430

حالا با کيره مرحوم حال کردی؟چندبار آبت اومد؟
کلاس گيتارو ادامه دادى؟
چرا کلاس فلوت نرفتی؟

6 ❤️

425555
2014-07-03 11:46:30 +0430 +0430
NA

داستان از نظر نگارش و مفهوم کلی خوب بود. نتیجه و بازخورد خوبی هم از اثر اشتباه عمل (خیانت به همسر) گرفته بودی و بهش پرداخته بودی. امیدوارم باقی آقایون و خانومهای کشورمون که دنبال خیانت هستن کمی به آخر این کارشون فکر کنن و ببینن آیا این کار ارزشش رو داره یا نه؟

2 ❤️

425556
2014-07-03 11:53:32 +0430 +0430
NA

آخجون داستان واقعی…هعی ی ی،غم انگیز بود،،نگارشش عالی…خود داستانم ک حرف نداشت…مرسی واقعا…مرسی مرسی…شاید برا بعضیا به درد بخوره…عالی بود

1 ❤️

425557
2014-07-03 12:29:49 +0430 +0430
small_017.jpg
2 ❤️

425558
2014-07-03 12:39:28 +0430 +0430
NA

من مو به تنم سیخ شد ، کلا کپ کردم
سرنوشت غم انگیزی بود ، کلا روحیمون ترکید

2 ❤️

425560
2014-07-03 14:16:18 +0430 +0430
NA

تا جائی خوندم که گفتی دوست پسرت سرت در حقت نامردی کرده و ولت کرده
خاک بر سرت که احمق بودی

2 ❤️

425561
2014-07-03 14:23:21 +0430 +0430

کسی که خیانت میکنه از حیوان هم پستره
حتی یک غاز ماده هم فقط با یک غاز نر ارتباط برقرار میکنه حتی اگر کشته بشه توسط نرهای دیگر

3 ❤️

425563
2014-07-03 15:17:41 +0430 +0430

چرا ما فقط دنبال لذت هستیم ؟؟؟؟؟؟؟ واسه لذت هر کاری میکنیم

1 ❤️

425564
2014-07-03 15:35:27 +0430 +0430

ای بیشرف . درد منو تازه کردی آخه مگه امثال ما چه گناهی کردیم که باید گرفتار شما زنهای خراب بشیم. حال شوهر بیچارتو میفهمم چون یه هرزه بیشرفی مثل تو رو داشتم که نابودم کرد.اما ایکاش تورو به جای اون جاکش میکشت.

6 ❤️

425565
2014-07-03 16:03:04 +0430 +0430
NA

واقعا که کثافتی هوس باز بچه هات کونی بشن…باید 17 ضربه چاقورو تو کس گشادتم می کرد…خیانت کاره لاشی اوکراین که هیچی بچه افغانستانم میستی

2 ❤️

425566
2014-07-03 16:09:27 +0430 +0430
NA

همین الان این پروفایلو ساختم که بگم گوووساله تو غلط کردی از رو لج بازی شوهر کردی…گووزووو

2 ❤️

425567
2014-07-03 16:11:53 +0430 +0430

ببینم علیرغم اینکه زندگی یه مرد شریف رو به گا دادی و باعث قتل یه نفر دیگه و حق مادری رو از بچه های خودت به زور گرفتی و بخاطر عشق مجازی و شهوت هوسرانی این همه دردسر کردی خجالت نکشیدی که اصلا تو این سایت اومدی و بازم دنبال کننده مسائل سکسی هستی مگه الان شوهر اکراینی نداری خب اگه تو هوسران نیستی پس اینجا چیکار داری برو که اگه ما هم ببخشیمت خدا نمی بخشه تو رو شوهرت اول باید تو رو می کشت چون مستحق اصلی مرگ تو بودی دیگه نبینم تو سایت این داستان مزخرفتم پاک کن حال بچه هارو بهم نزن بزار حالشونو بکنن گم شو /
اما من از ادمین سایت خواهش می کنم این نوع مطالب که موجب رنجش روحی و افسردگی بچه هاست کلا منتشر نشه الان با توجه به نظرات بچه های عزیز همه دگرگون شدن از این داستان و همه برای شادی و آموزش مسائل جنسی اینجا هستن نه که خیانت یه اقا /خانم بیشرف حال همه رو بهم بزنه خواهشمندیم تو انتشار داستانها یکم دقت بیشتری داشته باشید متشکرم

2 ❤️

425568
2014-07-03 16:25:04 +0430 +0430

عاقا من عجیب حال میکنم فقط نظرات زیر داستان هارو بخونم. خیلی باحال تر از خود داستانن. در ضمن چه خوب شد یکی پیدا شد یه داستان آموزنده گذاشت حالا چه دروغ چه راست :)

2 ❤️

425570
2014-07-03 16:40:00 +0430 +0430
NA

انگار دوست داری برات اتفاق بیافته پریسا …
این زن روح کسی و که عاشقشش بوده به گفته همین خانم کشته حالا می گی چطور انسانی و کشته ؟!
بعضی ها الان برای 5000 شارژ همه چیو می ریزن بیرون …اینه جامعه منو تو

1 ❤️

425572
2014-07-03 17:20:33 +0430 +0430

همه زنها اینجوری نیستن اگه همه اینجوری بودن که الان جامعه ما میشد فسادخونه

1 ❤️

425573
2014-07-03 18:05:42 +0430 +0430
NA

خوندن کامنت های زیر داستان از خودش جالب تر هست ؛ گذشته از اینکه این داستان واقعی هست یا نه ؛ لطفا به این نکته توجه کنید که اگر همه داستان های این سایت را خونده باشید همش در مورد انواع سکس هست که بیشترشون هم سکس های غیر معمول مثل سکس با اعضای خانواده ؛ سکس با خواهر زن ؛ انواع سکس های خیانتی مثل سکس با زن های شوهردار همسایه یا همکار ؛ سکس با دوست دختر ؛ انواع جنده های توی خیابون یا محل کار یا محله هستند ؛ اما تنها اختلافی که سکس این داستان را از سکس های داستان های دیگه سایت جدا میکنه این هست که در این مورد طرف به جای اینکه حال کنه و بعدش بزنه به چاک در اینجا گرفتار شده و داستان شکل واقعی تری به خودش گرفته ؛ توی کامنت های داستان های دیگه با وجود اینکه همین قصه به یه شکل آبکی تری گفته شده اما کسی در مورد تباه شدن وانتقام و دادگاه و اینجور چیزا حرفی نمی زنه ؛ اعضا معمولا بیشتر فحش می دن و یا تعریف می کنند و این خیلی جالب هست که در مورد این داستان اکثریت اظهار نظرها خیلی جدی بود و حتی یکی از اعضا از ادمین درخواست کرده بود که داستان ها را کنترل کنه که حال بچه ها گرفته نشه ؛ نتیجه گیری از این بحث به عهده خواننده ها ی عزیز هست و من فقط سعی کردم موضوع را از یه دیدگاه دیگه مطرح کنم ؛ همگی شاد باشید و پاینده ؛

3 ❤️

425574
2014-07-03 18:11:07 +0430 +0430
NA

امان از دست همسایه ی فضول!!

0 ❤️

425575
2014-07-03 18:35:25 +0430 +0430

تا اونجاش خوندم که شوهرت با چاقو یارو رو زد بعد همسایه ها اومدن گرفتنش.
اولا که مگه چند دقیقه طول کشید کل این داستان که ملت ریختن تو خونه تون.
بعدش هم ملت ایران هیچوقت وقتی دعوا میشه نمیرن تو خونه همدیگه. زنگ میزنن پلیس.
بعدش هم وقتی اونجوری زده یه نفرو کشته کسی دیگه مگه تخم داره بیاد جلوشو بگیره.

از اینجا فهمیدم که چرته.

0 ❤️

425576
2014-07-03 21:06:20 +0430 +0430
NA

این حرفارو ول کنید…جنده اعدام باید گردد
جنده اعدام باید گردد…جنده کیر تو کنش باید گردد
عمت خرابه اونجووووور…

1 ❤️

425577
2014-07-03 21:26:02 +0430 +0430

هر انسانی از نظر تربیت و بستر خانوادگی؛ قومیت؛ جامعه و فرهنگ خودش نظر میده اما چند نکته از نظر من وجود داره که خارج از تمام اینها باید بهشون توجه بشه:
اولا هیچ بهانه و عذری نمیتونه خیانت رو توجیه کنه حتی خیانت طرف مقابل. اگر کسی از نظر عاطفی یا هر چیز دیگه ای نمیتونه از طرف مقابلش بهره ببره و ارضاء بشه میتونه با هر ترفندی از زندگیش اونو بیرون کنه ولی قانونی یعنی طلاق گرفتن. پس در هیچ کجای دنیا و با هیچ عذری خیانت قابل قبول و توجیه پذیر نیست.
دوما افرادی که میگن کشتن یک انسان غیرت است و باید این افراد کشته بشن نیز افراطی هستند و یا از نظر انسانی مشکلی دارند. به جز قصاص نفس هیچ توجیهی برای کشتن یک انسان و گرفتن جانش قابل قبول نیست حتی خیانت کردن. به خصوص اینکه اگر مسایل جنسی را مانند یکی دیگر از غرایز انسانی مانند خوردن؛ خوابیدن؛ شهرت طلبی؛ قدرت خواهی و … بدونیم اونوقت بیشتر متوجه میشیم هیچ انسانی نباید با دادن جانش تاوان این کار رو پس بده. بهترین راه برای اینکار باز هم طلاق و گرفتن حقوق فرد مانند حق سرپرستی؛ نفقه؛ مهریه و یا برعکس میباشد.
سوم و از همه مهمتر تجسس نکردن افراد در زندگی همدیگر است. همسایه ای که با دخالت بیجا موجب مرگ انسانی شد و موجب مرگ روحی افرادی شد بی گمان کارش از خیانتکاران بدتر است. در سلوک بزرگان دین اسلام مانند امام علی داریم که در برابر گزارش زنا به هنگام ورود به محل چشمان خود را بست و همچنین داریم در حدیث از ایشان که فرمودند اگر در شب هنگام شخصی را در حال گناه دیدید پس صبح او را به چشم آن گناه نگاه نکنید باشد که در صبحگاهان توبه کرده باشد.
پس عزیزان از روی افراط و تفریط به مسایل نگاه نکنید و از دیگران عبرت بگیرید قبل از آنکه عبرت دیگران شوید.

6 ❤️

425578
2014-07-03 21:54:40 +0430 +0430
NA

یعنی تو ایران به همین راحتی یک زن رو ازاد می کنن؟ اونم زنی که این همه شاهد برای زنا داره؟ جمهوری اسلامی؟ خانم کمتر چاخان کن. البته داستانت به عنوان یک داستان عبرت اموز خوب بود .

0 ❤️

425579
2014-07-03 23:52:27 +0430 +0430
NA

دیدم فیلمشو شعله هندیه

0 ❤️

425581
2014-07-04 02:28:04 +0430 +0430

واقعا فقط به خاطر شکم ! نمیتونم باور کنم .

0 ❤️

425584
2014-07-04 06:27:33 +0430 +0430
NA

کاملا داستان بود______1.مگه نگفتی سیاوش هم قدو قواره خودت بلند بوده وحمید از تو قدش کوچکتر یعنی سیاوشی که ازحمید 17 ضربه خورده______2.تو همیشه با مردهای غریبه تو راه پله ها راه میری که همسایه ها تورو ببینن(گفتی همسایه ها ؟معمولا خونه هایی که سکنه زیاد داره اسانسو داره واسه رفت و امد نه راه پله)اگه مینوشتی به خاطر سرد شدنم با حمید و حساس شدنش نصبت به من؟ انروز ذاغ سیاه منو چوب میزده یا از رابطه من اگاه شده؟

0 ❤️

425585
2014-07-04 06:41:14 +0430 +0430

فقط میتونم بگم که :
امیدوارم این موقعیت برای هیچ مردی پیش نیاد و هیچ زنی هم تو همچین شرایطی قرار نگیره
چون واقعا حتی تصورش هم برای هر آدمی سخته که بخواد همسرشو و عشقشو و همه زندگیشو در حال خیانت بخودش ببینه
واقعا غیر ممکنه و جنون آور
امیدوارم هیچوقت هیچ انسانی به انسان دیگه ای خیانت نکنه
چه برسه همسر به همسر

2 ❤️

425586
2014-07-04 06:43:14 +0430 +0430

آقا چرا انقدر اسلامو گیر میدید؟!
هر چی مجازات داره برایه هر کس یا محدودیتی گذاشته همه دلیل درست و حسابی داره.
آخرش هم گفته هر کی آزاد هستش برا قبولش.
این وضعیت مملکت ماست که اجبار گذاشته تو بعضی چیزا نه خود اسلام.
حالا از خود حکماش خوشتون نمی یاد خب اون واسه هزار سال پیش بوده. همه جایه قرآن از اندیشمندان و انسان های اهل تفکر یاد شده.
شما اگه دوست دارید یه مجازات جدید و مناسب برای عصر خودتون بذارید ولی به شرط این که نتیجه داشته باشه و بتونه جلویه فساد و جنایت رو بگیره.

در نهایت انگل های اجتماع باید تنبیه بشن برای عبرت دیگران تا انسان های بیشتری خراب نشن و جامعه متزلزل نشه.
حالا با سنگسار یا یه مجازات دیگه مهم اینه که جواب بده تا یه جور جلوی ضرر گرفته بشه.

1 ❤️

425587
2014-07-04 06:53:29 +0430 +0430

دوتا آدم غریبه به هم خیانت کنن کلی درگیری و ناراحتی پیش میاد
چه برسه به زن و شوهر که قراره زندیگشونو تا آخر عمر رویه قلب هایه همدیگه بنا کنن.
دوستش نداشتی طلاق می گرفتی ازش چرا گند زدی به زندگی چند نفر.
هم خرو میخوان هم خرما رو! از یه طرف یه سقف می خوانو یه شکم سیر از یه طرف دیگه خیانتو عشق و حال.
آخرشم فقط یه گند بزنن گوشه این دنیا و بگن دوست داشتم عشق و از این حرفا.
بی عابرویی خیلی بده مگه این که طرف لاشی باشه به خودش نگیره چه برایه مرد و چه زن هیچ فرقی در هیچ قسمتی نداره.

2 ❤️

425588
2014-07-04 06:55:02 +0430 +0430
NA

بچه ها من این داستانو ی روز تو ی مهمونی از خود شیما شنیدم بعضی جزییاتشو خودم کمو زیاد کردم و از زبون اون نوشتم . قصدم هم داستان نوشتن نبود و میخواستم بگم گاهی هم این اتفاقا پیش میاد همش اینجوری نیست که عشقو حالتو بکنی بزاری بری گاهی با یک اشتباه چند تا خانواده نابود میشن مثه خانواده سیاوش و خانواده حمید و خود شیما ضمن اینکه رسوایی بدی هم دامنگیر آدم میشه و هیچ راه برگشت و جبرانی نیست داستانی که خودش تعریف کرد به مراتب طولانی تر و مفصل تر بود من سعی کردم تا میتونم خلاصه کنم و لپ مطلب رو برسونم ایمان هم که گفته حمید کوتاهتر از شیما بود دقت نکردی گفتم خواستگارای قبلی کوتاهتر بودن ردشون میکرد اتفاقا حمید خودش قدش نزدیک 2 متره من خودم دیده بودمش خیلی هم چارشونه و گنده بود خود شیما به شوخی بهش میگفت آقا غوله . ضمن اینکه مگه نمیشه خونه هم اسانسور داشته باشه هم راه پله !؟!؟ ینی شما فقط خونه هایی که دیدی اسانسور داشتن راه پله نداشتن !؟! ضمن اینکه منظور از راه پله حتما تو پله نیست از اسانسور که میای بیرون تا به در برسی به اونجا هم میگن راه پله . ضمن اینکه همونطور که گفتم من داستانو از زبون کس دیگه نوشتم و برام مهم بود اصل قضیه رو تعریف کنم جزییات مهم نبودن میخواستم بگم بچه ها بعضی وقتا این اتفاقات هم میفته و مامتوجه نمیشیم و بی توجه از کنارش رد میشیم قصدم این بود نه اینکه ی داستان بنویسم که شما خوشتون بیاد برین تو حموم با خودتون ور برین حال کنین با خوندن این داستان خواستم به هرکی که این داستانو میخونه ی تلنگر بزنم بگم ممکنه ی روز همچین اتفاقی برا شما هم بیفته اگه فقط دنبال عشقو حال باشین اتفاقات فقط مال دیگران نیست ممکنه برا ما هم بیفته اگه حواسمون نباشه
به نظرم اینجور داستانای عبرت اموز رو باید همه رای بالا بدن تا کسایی که فقط داستانهای که رای زیاد اوردنو میخونن اینو هم بخونن حتی اگه باعث بشه ی نفر با خوندن این داستان دنبال زن شوهر دار نره یا ی زن شوهر دار دنبال ی پسر نره و از چنین اتفاقاتی جلوگیری بشه کسایی که رای دادن هم در جلوگیری از اتفاقات مشابه سهیم هستن و این کار بزرگی خواهد بود ی جورایی با رای دادنشون مخالفت خودشونو اعلام میکنن از سکس با زن شوهردار
با ارزوی موفقیت برای همتون خوش و خرم باشین

4 ❤️

425589
2014-07-04 07:04:37 +0430 +0430
NA

بعضیا عادت دارن دهنشونو باز کنن و محتویات مای بی بی تحویل مردم بدن و خودشون دهن ملت سرویس کردن.جمع کنید بابا
حالا خوبه خودش فهمیده چه اشتباهی کرده و الانم داره با عذاب وجدان تاوانشو میده شما لازم نیست نمک رو زخمش بپاشین .الان اگر یه مرد همچین کاری کرده بود میومدید انقدر فحشش بدید . یا اگر رسوایی نمیشد …
یه جوری میگن انگار تافته جدا بافته هستن و خودشون صد بار به خیانت و زن شوهر دار فکر نکردن …والاع
شیما جان گذشته ها گذشته با تمام اتفاقای بدش مهم اینه الان بتونی زندگی خوذتو و خانوداتو سالم نگه داری .
سعی کن به ارامش برسی و و زندگی جدیدت جبران کنی .
موفق باشی

0 ❤️

425590
2014-07-04 07:11:02 +0430 +0430
NA

راستی یادم رفت به ایمان بگم مگه حتما کسی که چاقو میزنه باید گنده تر از کسی که چاقو میخوره باشه ؟؟؟؟!!!؟؟
مگه یاد نیست ی بچه نیم وجبی روح الله داداشی رو با اون قد و هیکل کشت !!!؟ ینی چون دادشی گنده تر بود نباید چاقو میخورد ؟ یا نباید میمرد !!!؟ دوستان سعی کنید منظور نویسنده رو متوجه شید و اینکه هدف داستان چی بوده و چیو میخواد برسونه! و ایرادای کشکی نگیرین که نشون بده ادم بیسوادی هستین ;-)
دو حالت داره یا خوشتون نمیاد از این داستانا خوب نخونین یا یکم وجدان و معرفت و انسانیت دارین و صاحب فکر هستین و با خوندن این داستانها به فکر فرو میرین که دقیقا قصد از نوشتن این داستان همینه ضمن اینکه مجدد میگم داستان واقعی بود که خودم شنیدم و نوشتم داستان برای خودم اتفاق نیفتاده که تمام جزییات رو مو به مو بدونم ممنون میشم فقط بخونین و رای بدین و ایرادهای کشکی و دوغی نگیرین و سواد خودتونو به رخ بقیه بکشید بازم ممنون وقتتونو صرف خوندن این داستان کردین

3 ❤️

425591
2014-07-04 07:42:39 +0430 +0430
NA

واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم…خیلی غم انگیزه…

1 ❤️

425592
2014-07-04 08:26:44 +0430 +0430
NA

اره والا ایشالا مدیر این سایت هم مثل اویزون بره زیر اعدام------------کیر همه ایرانی های با غیرت تو کوس کون ادمین و تمامی نزدیکانش

1 ❤️

425594
2014-07-04 09:24:06 +0430 +0430

مرد و زن هیچ فرقی نباید داشته باشه چون مسئله اصلی فقط دل مردو شکستن یا دل زنو شکستن یا یه نفرو کشتن نیست.

یه چیز خیلی مهمتر از این وجود داره که زن و مرد نداره.

اون هم خانوادست!

خانواده محل رشد ویادگیری و شکل گیری هر انسانی هستش.
لازمه یه خانواده سالم زن و شوهر سالم هستن.
یا بهتر بگم تا هدف اصلیو متوجه بشیم… پدر و مادر سالم لازمه یه خانواده سالم هستن.
بچه ها هدف بنیان خانواده هستن بچه هایه سالم. بچه هاییی که مشکل عاطفی و روحی نداشته باشن تا بهتر بتونن وارد جامعه انسانی بشن. یک جامعه انسانی سالم! این یک سیکل دایره وار هستش و برایه درست چرخیدنش تمام قسمتاش باید درست اجرا بشن.

وقتی یه مرد و یا یه زن خیانت می کنن جدا از تباهی خودشون (حالا چه بفهمن یا سرمست باشن) به بچه هایه خودشون بیشترین آسیبو می زنن.
بچه هایی که بدون پدر و مادر واقعی خودشون بزرگ بشن چه وضعی دارن چه طوری بزرگ میشن.
این یه ریسک هستش ممکنه این بچه ها موذل فردایه جامعه بشن.
واقعا داشتن سکس و لذت بردن برایه چند ساعت یا حتی عاشق یه نفر دیگه شدن می ارزه آدم آینده بچه خودشو در حاله ایی از مشکلات قرار بده؟
یعنی لذت داشتن و شادی بچه هایی آدم از یه سکس کمتره؟!

در پایان گذشته گذشته نمیشه عوضش کرد فقط شاید بشه جبرانش کرد.
چسبیدن به خانواده جدید و از نوع شروع کردن و اشتباهات گذشته رو تکرار نکردن بهترین راهشه.

1 ❤️

425595
2014-07-04 09:25:19 +0430 +0430
NA

حیف نکشتت الان باز داری زندگی میکنی و لذت سکس رو میچشی سزای تو مرگه مرگ . دوست اولت شناخته بودت که ولت کرد .

1 ❤️

425596
2014-07-04 09:47:14 +0430 +0430

عزیزم چنان راحت و آسوده در آرامش باش هیچ فکرشم نکن… هر چیزی حکمتی درش هس که از عقل کسمغز انسان بدوره… اولا همی که خار مادر یه وکیل محترم رو حسابی به فاک دادی ناز شصتت… کسکش تر از وکیل خود کسکشش… خودشون هر روز ماشالا دودمان ملت رو به ناحق به فاک میدن و پول هنگفتم میگیرن!!!.. دوم بگا رفتن اون طرفم به او اولی که ولت کرد در… پس در نتیجه جای هیچ عذاب وجدان نمیمونه چنان در آسودگی و آرامش کامل زندگی کن… توجه به اراجیفم نکن… اراجیف مربوط به کودکانه که عقل کامل ندارن اوکه50 تا شورت پاره کرده درست و حسابی حساب دودوتاچهارتا رو میکنه… در آرامش باش…

0 ❤️

425597
2014-07-04 10:43:15 +0430 +0430
NA

دوستان اگر مردی استاد باشه هرزه ترین زنو رو بهش بدن تو سکس چنان به تخت میکوبتش که دیگه هوس کیردیگه ای نکنه من خیلی از زنارو مثل این خانم دیدم تشنن چون یا شوهر معتاده یا کیرکوچیک که نمی تونه ارضاش کنه یا اهل سکس نیست مثلاً تو همین سایتا بخونین چند تا شوهر یا دوست پسر هستن از کوس لیسی بدشون میاد یعنی چی اون برات ساک بره تو براش کوس نلیسی ایراد از آقای وکیل بود به اصلاح متشخص بعضی ها انقدر به کارشون میچسبن زندگی کردن یادشون میره بزاریم براشب جمعه چیه همون موقع راضیش کن تا آب وسط سینش قلیان نکنه بره سراغ بقیه این واقعیت جسمی زن هست به کیرم که باور ندارید بی غیرتم خرم هر چی بگید خودتونید آقایونی که فقط با برنامه ریزی سکس میکنید زن مثل هلو تشنه کم ندیدم مشکل از خودتونه بلد نیستید

2 ❤️

425598
2014-07-04 11:03:48 +0430 +0430

اینا درست

ولی مگه می ارزه آدم زندگی خودشو بچه هاشو تباه کنه برایه سکس!

0 ❤️

425599
2014-07-04 12:44:09 +0430 +0430

حالا اگه راست باشا…
طرف زد یه خانواده ایرانی داغون کرد بچه هایه ایرانی هم بی مادر کرد بعدش رفت زن یه خارجی شد مادر یه بچه اکراینی شد
پوفف

0 ❤️

425602
2014-07-04 19:27:21 +0430 +0430

داستان بنظرم کاملا واقعی بود و واقعا تاسف برانگیز…
کیر من + کیر همه بچه های شهوانی تو کس و کون خود و مادر و خواهر اون احسان نامرد مادر جنده که با احساس یکی اینجوری بازی کرد بنظرم اون ازهمه بیشتر مقصره بعدم شما همون بلا رو سر حمید بیچاره آوردی و در نهایت سیاوش نگون بخت…
فقط تاسف…
من نمیگم آدم خوبیم ولی همیشه میگم اونی به یکی قول ازدواج میدی ولی تو فکرش فقط سکس و ول کردن طرفه وجود و انسانیت نداره…احسان حیفه کیرمه ،بنابراین پای چپم تو کونت،حاضرم روزی ده بار جق بزنم ولی بخاطر سکس به یه دختر قول دروغی ازدواج ندم،درحال حاضرم جق میزنم و از کرده ی خود خرسندم! جنده پولی بیابم البته میکنم.

0 ❤️

425603
2014-07-04 20:21:35 +0430 +0430
NA

شیماجان ازنظریه روانشناس میتونم حق روکامل به شمابدم.هرانسانی دلیلی برای عمل انجام داده اش داره.هرچنداون عمل خطاباشه. شمادارای کمبودایی بودی که شوهرت به عنوان یک مدیر زندگی باید اول اون کمبودارومیشناخت بعدش جبران میکرد.ازنظرمن مقصراصلی شوهرشماست.البته شماهم به نوعی بی تقصیرنیستی

1 ❤️

425604
2014-07-04 21:52:33 +0430 +0430
NA

به نظرم زنهایی مثل شما نباید تشکیل زندگی بدن! چون هم خودشون عذاب می دن وهمزندگی مشترکشون به گند کشیده می شه وهم یه نفر دیگه اغفال می شه واز زندگی شیرین ساقط می شه!ایا این انصاف که بخاطرهوس بازی تو این همه اتفاق دلخراش بیفته؟

1 ❤️

425605
2014-07-04 23:44:43 +0430 +0430
NA

داستانت تلخ ولی عبرت آموز بود امیدوارم بقیه زندگیت رو انجوری که میخوای درست بشه برات آرزوی موفقیت وکامیابی دارم

1 ❤️

425606
2014-07-05 04:45:10 +0430 +0430
NA

خود کرده را تدبیر نیست.
وقتی قدرت تصمیم گیری از مغز منتقل بشه به کیر یا کس نتیجه ای جز این نداره.
البته بعضیها شانس میارن.ولی بالاخره یه روز گیر میکنن.
این قانون دنیاست.
نزن بر در کسی…که میزنند درت
یا خودت یا خواهرت یا مادرت یاهمسرت

لت وپار

0 ❤️

425608
2014-07-05 09:22:48 +0430 +0430
NA

خاک بر سرت بکنن به نظرات نگاه کن…
من تا حالا اینقدر نظر در مورد یه داستان ندیده بودم
خودت که بد بخت بودی
دو نفر رو مستقیما و بچه هات رو هم غیر مستقیم بدبخت کردی…
فردا اونا وقتی میفهمن مادرشون یه جنده بوده دیگه ادم وار زندگی نمیکنن اونام میرن جنده گری میکنن
متاسفم برات … ای کاش این داستانم مثه بقیه دروغ باشه

0 ❤️

425610
2014-07-05 17:12:12 +0430 +0430
NA

فقط تا اونجایی خوندم که نوشته بودی( ای کاش ای کاش ای کاش هیچوقت…) biggrin

0 ❤️

425611
2014-07-05 18:09:43 +0430 +0430
NA

به خدا دقیق همین ماجرا برای من پیش اومد ولی شانس آوردم شوهر زنه خیلی فهمیده و مرد بود بهم گفت زن خودم جنده بوده تو گناهی نداری.به خدا یه حرف زشت هم بهم نزد ولی بعد جند ماه زنشو طلاق داد.العان که گفتی خیلی ترسیدم واقعا شانس آوردم.

1 ❤️

425612
2014-07-06 16:04:22 +0430 +0430

ولی اون پسره سزای کارشو دید…
می خواست زن مرده رو بالا بکشه هیچ… بچه هاشم می خواست بالا بکشه که بره خارج!

یعنی رسما می خواست زندگی یه نفر دیگه رو بدزده گند بزنه توش تا فقط خودش خوش باشه.
آخرشم سزای اعمال پلیدشو دید و خوب هم دید.

0 ❤️

425613
2014-07-07 05:51:25 +0430 +0430
NA

سلام داستان جالب زیبا ترحم برانگیز و عبرت امیز بود همچین داستان هایی در واقعیت اتفاق می افتد ولی قسمت تبرئه حمید گاف بزرگی بوده مرد به هیج وجه حق قتل ندارد چون قاون لوس میشود این در قانون وجود ندارد
سعید کارشناس حقوقی هستم

0 ❤️

425614
2014-07-07 07:07:44 +0430 +0430
NA

دوست خوبم معلومه بچه ی درس خونی نبودی که فقط مدرک گرفتی متن ماده رو برات میزارم که قانون مجازات قدیم هست که در زمان این ماجرا مجری بوده انشالله که یاد بگیرید و به اطلاعاتتون اضافه بشه برای ی کارشناس حقوقی خیلی زشته که اطلاعاتش انقدر کم باشه حالا اگه نمیگفتی کارشناس حقوقی هستی میگفتم تخصصش این نیست اشکال نداره اما زشته برای ی کارشناس حقوقی حداقل ی چیزی و نمیدونی در موردش اظهار نظر نکن یا تو همین اینترنت ی سرچ کن دربارش مطمن شو بعد اظهار نظر کن که به بی سوادی در رشته تخصصی خودت متهم نشی دوست من !!
اینم نص صریح قانون :
نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده ۶۳۰.ق.م.۱ وضع شده است ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است.به موجب این ماده «هرگاه شوهری زن خود رابا مرد اجنبی در یک فراش یادرحالی که به منزله ی وجود در یک فراش مشاهده میکند و مرتکب قتل یاجرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود ازمجازات معاف است هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تاشش ماه حبس یا جنحه های محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای ازیازده روز تا دوماه محکوم می شود»تصویب ماده ۱۷۹قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته است

0 ❤️

425615
2014-07-07 07:14:27 +0430 +0430
NA

«قتل در فراش»عبارت است از این که شوهر و زن خود و مرد اجنبی را به هنگامی که در حال ارتکاب زنا هستند، بکشد.برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامی چنانچه شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی به قتل برساند، از قصاص معاف می‏شود.البته در مورد قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن خود به ارتکاب زنا تمایل داشته باشد و تحت اکراه و اجبار قرار نگرفته باشد.در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304، ماده 179 به این موضوع اختصاص داشت.قانونگذار در آن زمان، بدون توجه به موازین فقهی، دایره شمول حکم معافیت را توسعه داده بود، به نحوی که حتی مواقعه بین زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود و چنانچه شوهر، آنها را در حالتی که موجب توهم انجام مواقعه شود، مشاهده می‏کرد نیز در صورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی مجازات برخوردار می‏شد.
چند تا هم مستند از دلایل فقهی برات میارم حالشو ببرری
شهید اول در کتاب دروس به روایات مرسلی به مضمون [روی انه لووجدرجلا یزنی با مراته فله قتلها] استنادکرده است یعنی اگر شخصی مردی را در حال زنا با همسرش ببیند میتواند هردورابه قتل برساند

0 ❤️

425616
2014-07-07 10:13:33 +0430 +0430
NA

بله منم میدونم مواردی که گفتین ولی قاضی بدون شهادت حداقل سه نفر قانع نمی شود چون خون و دما مسلمین ارزش دارد و باید ثابت شود من به لحاظ اثباط گفتم که صحبتی از اثبات نبود

0 ❤️

425617
2014-07-07 13:02:19 +0430 +0430
NA

ذوست من ظاهرا داستان رو تا آخر نخوندی وقتی جسد مرد غریبه لخت لخت داخل اتاق هست و اونهمه همسایه اومدن تو اتاق دست ضارب رو گرفتن پلیس اومده صورت جلسه شده به نظر شما دیگه اون همسایه ها و اون صورت جلسه و خود اون اقا که وکیل هست و… همش کشک حرف شما درسته !!! یکم مطالعاتتون رو بیشتر کنین خودتون به جواب میرسین و اینکه میشه یا نمیشه و اینکه گافی در کار نبوده و بعلت کمبود مطالعات شما اینطور تصور کردین که گاف در کار بوده
موفق و پاییدار باشید دوست من

0 ❤️

425618
2014-07-07 13:08:33 +0430 +0430
NA

در ضمن اونی هم که شما منظورتونه لوس نیست و لوث است ثانیا جایی که که نیاز به شهادت و بینه باشه سه نفر نیست و چهار نفره که باید مرد عاقل و بالغ و رشید باشن ثالثا اگه دقت کنین تو بالا گفتم داستان رو شنیدم و برای خودم اتفاق نیفتاده که جزییاتو هم بدونم ضمن اینکه قرار بود داستان سکسی باشه نه جنایی نمیدونستم باید قسمت جنایی رو بیشتر کنم و تمام جلسات دادگاه رو هم به تصویر بکشم تا شما متوجه شی چطوری مورد عفو قرار گرفته !!!

1 ❤️

425620
2014-07-09 16:13:51 +0430 +0430
NA

میرنیا عزیز فرض اینکه لخت تو اتاق کشته شده دال بر زنا نیس تو دادگاه هیج کدوم از نردوم اونا رو در حین زنا ندیده اگه لخت تو اتاق بکشی و بعد قاضی بگه احسنت که هر کی میتونه با کسی که مشکل داه با برنامه قبلی اونو بیلره خونش البته با هماهنگی زنش بعد زنش اونو بکشه و مرد ادعا کنه من در حین تجاوز دیده و کشته این کجاش درسته بر گاف داستان اینجاس میدونم نمی خواستی قصه جنایی بنویسی و فقط از رو قانون یه داستانی نوشته شده نزدیگ به واقعیت لخت بودن مقتول دال بر زنا نیس و از همه مهمتر وقتی مردم اومدن جنده بانو لباس داشته نکته مهم اینه که در صورتی شوهر قاتل تبریه میشه که حس کرده باشه زنش جندس و روز و مکان و زمان کوس دادنشو بفهمه همراه سه نفر شاهد با خودش سر زنا برسه اگه مرتکب قتل بشه تبریه میشه فقط در این صورته عزیزم من سوادم از شما کمتره ولی من با اینچنین پرونده های زیاد سرو کار داشتم بپه زرنگ درس خون هر قاضی ار قانون با قاضی دیگه میتونه متفاوت برداشت کنه ولی این مورد فقط راهش همینه حالا داستاناتو بر اساس پرونده های موجود بنویس نه از روی قانون انشا بنویسیبرای زن هم وقتی تجاوز قبوله تا جنده بودنش که اثار کبودی و مقاوت پزشک قانونی تشخیص بده یا علایم بیهوشی و غیره ببخشید که ثوادم همینغدره

0 ❤️

425621
2014-07-09 16:19:23 +0430 +0430
NA

بعدش شاهد همون سه تا کافیس ثانیا تو مشخصات شاهد رشید قید نشده ثالثا شنیدن کی بود مانند دیدن

0 ❤️

425622
2014-07-10 06:17:11 +0430 +0430
NA

به نظر من حقیقت نداشت.کسی که این اتفاق واسش میوفته به قول خودش زندگیش تباه میشه حسرت دیدن بچه هاش رو داره هرگز نمیاد بخاطر گفتن چند خط درباره لب دادن ب کسی ک مرده داستانشو تو یه همچین جایی تعریف کنه

0 ❤️

425623
2014-07-10 10:15:21 +0430 +0430
NA

راست یا دروغش رو نمیدونم اما اگه راسته حقته
هر چیزی حلالش خوبه
حالا اگه مردا برن زن صیغه کنن حداقلش اینه که حلاله
یه جاهایی باید از خدا ترسید
من که علامه نیستم اگه از خدا میترسیدم اینجا نبودم
ولی امیدوارم به اندازه تو نترس و شجاع نشم

0 ❤️

425624
2014-07-10 13:01:41 +0430 +0430
NA
 1. پزشکی قانونی قطعا باید سرکار را معاینه می کرد که اشاره نکردی!
  چون باید مشخص می شد عمل زنای محصنه انجام شده یا نشده است. smile
  چون اولیای دم وکیل دارند و باید اثبات شود قاتل در مقام دفاع از حریم بوده تا رفع مسئولیت جزایی شود.
 2. باز هم قطعا پزشکی قانونی مشخص می کند عمل تجاوز بوده یا بنابر خواست زوجه بوده!
  قطعا اگر زوجه کراهت داشته، باید مقاومت می کرده و این مقاومت آثار دارد! smile
  چطور بدون معاینه پزشکی قانونی، قاتل تبرئه شده و سرکار هم حی و حاضر داستان می نویسی؟!
 3. خودمونیم، داستانت دروغ بود… اما اگر دروغ نبود حقت بود سرت را می برید…
 4. خاک بر سر خواهر شوهرت که نگران تو بوده… اونم یک عوضی بوده… wink
0 ❤️

425625
2014-07-10 18:14:19 +0430 +0430
NA

اگه من جای شوهرت بودم کونتو پاره میکردم ننه جنده ی حروم زاده ی پدر سگ

0 ❤️

425626
2014-07-10 21:15:58 +0430 +0430
NA

هرچه عذاب بکشی کمه شوهر نمیکردی یکشب سیاوش یک شب سفید وش هرشب بایک وش جندگی قبل ازازدواج

0 ❤️

425627
2014-07-11 10:03:24 +0430 +0430
NA

وقتی کامنتا رو میخونم حالم از بعضیا بهم میخوره. خطاب به اون ابله هایی که میان به نویسنده فحش میدن میخوام بگم (آدم عوضی توفکر میکنی این خانوم واسه دلخوشی اومده داستان زندگیشو واستون تعریف کرده که بعدشم شما بیاین فحش نثارش کنین) این بدبخت خواسته حداقل با عنوان کردن داستانش چند نفر دیگه رو نجات بده و بهشون هشدار بده اشتباه رو نباید با اشتباه جبران کرد.
پس لدفا کم چرت بگین. من تک تک کلمات و جملات این داستانو درک میکردم و میفهمیدم که نویسنده چه دردی کشیده. شاید اگه دوست پسر اول این خانوم همچین کاری باهاش نمیکرد هیچوقت سرنوشت این خانوم به اینجا نمیکشید. و این نامردی بعضی از آقایون رو میرسونه که چطور با احساس و زندگی یه آدم دیگه بازی میکنن. و مورد بعدی اشتباه بزرگ این خانوم بود که میخواست با ازدواج با اولین خاستگارش گذشته ذلت بارشو فراموش کنه که کار بسیار اشتباهی بود. وباعث شد زندگی یه نفر دیگه روهم داغون کنه. اگه خودتونو جای هرکدوم ازشخصیتای داستان بذارین شاید بهتر بتونید داستان رو درک کنید. بهرحال امیدوارم این فقط یه داستان باشه و واقعیت نداشته باشه.

0 ❤️

425628
2014-07-12 04:58:09 +0430 +0430

خیانت توی هر شرایط برای هر انسان با هر جنسیتی که باشه تلخ، نفرت انگیز و غیرقابل تحمل است و درک این مسئله کار زیاد سختی نیست اما دلیل نمیشود که انسان با دیدن آن اسلحه برداشته و به کشت و کشتار بپردازد. شخص خاطی مرتکب اشتباه بزرگی شده، جای بحث نیست اما کدامیک از ماها میتوانیم ادعا کنیم که تابحال مرتکب اشتباه مشابهی نشدیم و تونستیم در موقعیتی مثل این به خودمان نه بگیم و از آن چشم پوشی کنیم باور کنید کسانی هم که ادعاشون میشه اگر خوب فکر کنند متوجه خواهند شد که عامل دیگری هم در این نه آوردنشان دخیل بوده و تعقل و پرهیزگاری تنها دلیل آن نبوده، در ثانی گیرم که چنین افرادی هم باشند اما قبول دارید از صد نفر شاید پنج نفر بتوانند جلوی نفس خودرا بگیرند و دنبال موقعیتی مثل این نروند پس بقیه این 95 درصد مستحق مرگ هستند و باید کشته شوند؟ امیدوارم هیچ مردی در موقعیت حمید قرار نگیرد اما این آقا میتوانست بدون آنکه مثل حیوان از هیکل و قدرت بدنی خودش استفاده کرده و زندگی انسان دیگری را بگیرد با استفاده از شهادت همسایه های فضولش که ظاهرا به تعداد زیادی هم دم دست داشته،بدون هزینه و با یک تف همسرش را از زندگیش بیرون کند و ثابت کند که داشتن هوش یا ظاهر متفاوت انسان تنها دلیل تمایزش از سایر حیوانات نیست و تواناییهای دیگری هم هست که حیوانات وحشی از آن بهره ای نبرده اند.

0 ❤️

425629
2014-07-15 11:54:59 +0430 +0430
NA

ولی من از داستانت خیلی خوشم آومد، اتفاقا اکراین هم سالی دو سه بار میام. اگه مایل بودی بگو ببینمت.

0 ❤️

425630
2014-07-17 05:44:35 +0430 +0430
NA

جنده کثیف زندگی چند نفرو بگا دادی

0 ❤️

425632
2014-07-19 17:37:29 +0430 +0430
NA

بیشتر نگارنده سعی کرده ی داستان آموزنده با پایان تراژیک برای مخاطبهاش بنویسه که قابله تحسینه چون توی داستانشون به خود سکس خیلی سطحی پرداخته منتهی بهتر بود کمی قبل از نوشتن تحقیق میکرد که وقتی جنایت منجر به قتل انجام میشه هر کسی که توی صحنه قتل باشه ولو اینکه بیگناه باشه تامدتهای زیادی دراختیار دادگاه و بازپرس پرونده خواهد بود و نمیتونه حتی از شهر محل سکونت خودش خارج شه چه برسه خروج از کشور توی پرونده های اینچنینی که زنا محرز میشه برای قاضی توسط گزارشات پزشکی قانونی برای نگارنده قطعن حکم سنگسار صادر میشد چون متاهل بودن. بهر حال چون قصد ایشان از نگارش این داستان تلنگری به دیگران بوده جای تشکر داره منم به نوبه خودم از زحمات ایشان برای نوشتن این داستان تشکر میکنم.

0 ❤️

425633
2014-07-24 05:34:22 +0430 +0430
NA

حتمن مادر و بابات جنده بودن که جنده به بار اومد تو که پرده نداشتی شوهر کردی نهفمید تو پرده نداری داستانت دروغه شوهرت فهمیه که پرده نداشتی فهمیده که جتده هستی بازم باهت ازدواج کرد الان دخترا از کون میدن پرده شون حفظ نگهمیدارن

0 ❤️

425634
2014-07-24 09:10:00 +0430 +0430
NA

خیلی متاسف شدم. امیدوارم که داستان باشه. ولی اگر نیست …
امیدوارم بزودی همه چی رو فراموش کنید و به زندگی عادی برگردین. ولی اینبار با عشق خالصانه به شوهر و زندگی جدیدتون.

0 ❤️

425635
2014-07-24 18:22:10 +0430 +0430
NA

اگه واقعیت داره که کیرم تو کون اول و آخرت
زنیکه جنده حرومزاده،بیچاره اون شوهر بدبخت که صبح تا شب کار میکنه که بریزه تو کس توی جنده
خیلی بدبختی،حالم از هرچی زنه به هم خورد…
درسته الان زنده ای ولی لیاقتت مرگ به فجیع ترین شکله!!!
بیچاره سیاوش که به خاطر هرزگی تو جونشو از دست داد،دلم به حال شوهرت میسوزه…
باورم نمیشه یه زن همچین کاری بکنه،جای تو بودم خودکشی میکردم
کس نگو که عذاب وجدان داری و این کس وشرا،الانم واسه این رفتی اوکراین که جندگیتو ادامه بدی…
KHAK 2 SARET MADARJENDE

0 ❤️

425636
2014-07-28 00:44:01 +0430 +0430
NA

پست رزل ای کاش سنگ سار میشدی

0 ❤️

425637
2014-07-28 16:44:54 +0430 +0430
NA

عزیزم داستان یا واقعبت عبرت امیزی بود .خدا بهت رحم کرده همین

0 ❤️

425638
2014-07-28 19:34:03 +0430 +0430

ببخشیداا
ولی آدم باید خیلی احمق و گاو باشه وقتی یکی دَرش گذاشته باز همون حماقت رو تکرار کنه!
اون یکی تورو برای کردن میخواست این یکی هم برای اینکه از ایران خارج شه! حتی برای کردن هم نمیخواسته!! میخواسته سکس کنه که وابسته ش بشی!
امیدوارم اینبار دیگه خریتی ازت سر نزنه!

0 ❤️

425639
2014-07-29 19:48:44 +0430 +0430
NA

کاش کاش
زندگی سخته
سعی کن بش عادت کنی اگه داشتانانت راست باشه گذشته که گشذته اون ادممم مرده ب الان بچسب

0 ❤️

425640
2014-07-31 07:06:15 +0430 +0430

خیلی دوست دارم چیزی بنویسم در مورد داستانت یا 1 نظر خاص بدم ولی میخوام 1 روزبگی این داستان که نوشتی 1 خالی بندی بیش نبود…

0 ❤️

425641
2014-07-31 16:37:09 +0430 +0430
NA

جقیان روایت کنند
کس خلان باور کنند

0 ❤️

425642
2014-08-01 04:48:04 +0430 +0430
NA

داستان قشنگو عبرت امیزی بود
ولی ازون قشنگتر این کامنتایی ک دوستان زیرش مینویسنه dash1
از خودت داستانش لذت بخشتره lol
داستان واقعی بود یا نبود نظرات و حرفای دوستان متحیر کنندس shok

0 ❤️

425643
2014-08-02 03:49:19 +0430 +0430
NA

من به تو حق میدم چون با دوازده یال بزرگتر از خودت بودیزیاد نمیشه توقع داشت

0 ❤️

425644
2014-11-13 11:12:45 +0330 +0330

شما طوری صحبت میکنی خانم مهسا ک انگار از جامعه خبر نداریاااا…

الان فاحشه خونه ایران شده اجتماعش…و خیانت ی چیزی عادی داره میشه واسه خانوما متاسفانه ک سر منشا زیادی داره و من نمیخام بازشون کنم…

ولی بدون الان جامعه ای ک ما داریم چیزی از فساد خونه کم نداره…

ب قول شاهین:وقتی ک زن منو…دختر شما…مادر تو یعنی داف…

0 ❤️

425645
2014-11-13 11:44:24 +0330 +0330

و اینم بگم ک کاری ب راست یا دروغ بودن داستان ندارم ولی داریم تو جامعه حتی تو خبرهای خودمون مث ایرنا ک اعلام کرد فاجعه در ایران:خیانت زنان شوهر دار…

این خیلی تاسف باره ک ی زن قدرت اینو داره ک زندگی نابود کنه…احساس غیرت مردی رو بگیره … و باعث کشته شدن یکی دیگه بشه…

غمگین ترین چیز در مورد خیانت اینکه هیچوقت از طرف دشمنات نیست…

بنظرم تو این شوهر میتونه 3 درصد مقصر باشه ک نسبت ب همسرش بی توجه…البته ک نمیشه کامل اینو گف چون مرد همیشه واسه درخاستش هرکاری میکنه…

مرد سومی ک وارد حریم ی خانواده میشه 47 درصد مقصره چونکه زندگی شوهر و بچه های طرف اصلا واسش ارزشی نداره و فقط فکر الت و یا هر فکر دیگه ک داره و فقط هم مختص منفعت خودش هست فک میکنه…

و زن کلیدی ترین نقش رو داره و مقصر اصلیه…چونکه اگه از نظر عاطفی ارضا نمیشه میتونه ب این فک کنه ک مردش واسه ارامش و رفاهش کار میکنه و سختی میکشه یا اگه از نظر جنسی ارضا نمیشه خیلی راحت میتونه طلاق بگیره…و این موارد اصلا توجیه نمیشه واسه عمل خیانت…

شما با کمال پر رویی احساس ی مرد رو کشتی…باعث قتل شدی

من واقعا غمگین شدم بعضی از نظراتو خوندم ک لاشی گری رو روشن فکری میدونن و عقده های جنسی و محدودیت هاشون رو روشن فکری میدونن…

0 ❤️

425646
2015-01-10 04:15:53 +0330 +0330
NA

می بینم که کف غیرت از گوشه دهن تمام مردان با غیرت و ناموس پرست سرزمینم شره کرده و ناموس پرستای واقعی با یقه چاک آماده ان تا تمام خائنین به ساحت مقدس خانواده رو به یه اشاره به خاک وخون بکشن ولی قبلش برای این موجودات عزیزی که به جای مغز ومنطق تا خرخره از احساسات و افکار مردسالارانه وقیح پرشدند یک عرض کوچیک داشتم
چطور وقتی یک مرد از کردن کس وکون خواهرزنش می نویسه یا کردن یه زن دیگه و انواع اقسام خیانتا ولاشی بازیا وهرزه گری های دیگه یه مویرگ غیرت هیچکدوم نمی جنبه که بماند یهو با چشای احول شده از شهوت تو کامنتا خواسته های کثیفتونو به زبون میارین .خیانت مرد به زن خیانت محسوب نمیشه که وقتی صدنفر میان اینجا میگن خواهرزنمو کردم دویستا کامنت میاد که دمت گرم کاش میشد منم خواهرزنمو بکنم .البته که اونجام باز اون خواهر جنده طرف بوده که مقصره صد البته که مرد بی گناه داستان چه تقصیری داره وقتی کس وکون خواهر زنش اینقد قلمبه اس .وقتی تو قانون عرف و شرع بهتون حق هرجور کثافتکاری داده شده و دارید از حداکثرش استفاده میکنین و تازه به اونم قاتع نیستین از خواهر ومادر خودتونم نمیگذرید و راست و دروغ داستان گاییدن اونارم میذارید گه میخورید که از غیرت و ناموس حرف میزنین و حکم صادر میکنین
این که خیانت محکومه و هیچ عقل سالمی تاییدش نمیکنه که حرفی توش نیست ولی چه جوریه که فقط وقتی نوبت ما زنا میشه آسمون می تپه چندصد هزار زن نجیب که شاید خیلیاشون زن شماهای لاشی که اینجا دارین واسه کس له له میزنین باشن و تا حالا دستشون به مرد غریبه نخورده ولی شوهرش از گربه ماده هم نمیگذره و همه رو از زیر کیر گذرونده ولی زن بدبخت به خاطر نداشتن حمایت و اون قانونای کیری حضانت فرزند نشسته تو خونه صداش در نمیاد چرا هیچکس اینا رو نمیبینه چرا خفه خون میگیرین اینطور وقتا ,اون احمقی که میگه طلاق بگیر تو زن باش و برو دادگاه وطلاق بگیر ببین طلاق گرفتن چه جوریه .یا واقعا نمیفهمی رو باد معده حرف میزنی یا خودتو میزنی به نفهمی که یه گهی خورده باشی وقتی یه پرونده طلاق رو چون مرد داستان دست بزن نداره و خرجی میده ولی بکن نیست پنج سال تو دادگاه کش میدن یا وقتی مجبوره بچه هاشو بذاره و بره نوش جونش که میره میده نوش جونش که خیانت میکنه اونو اون کله خرایی که قانونای ضد زن تصویب میکنن باید بفهمن که نمیفهمن و شما مردایی که تمام این قوانین ضد زن به ضرر خودتونم هست ولی نمیفهمین و ازش حمایت میکنین , وقتی قوانین طلاق همه اش به نفع مرده و اصلا جزو حقوق مرد محسوب میشه خوب دهن سرویسا زن چه جوری از حقی که بهش داده نشده استفاده کنه
هرچی مرد لاشی تر و خیانتکارتر باشه رگ غیرتشم واسه زنش بیشتر باد کرده اس
مردایی که زنا رو فقط یه سوراخ میبینن که میشه کرد توش بدونن همون چیزی که طبیعت تو وجود تو به اسم نیاز یا غریزه یا هرکوفتی گذاشته مشابه اش تو زنام هست اگه دین تو با اون قوانین عقب مونده اش میگه به خاطر ارضای این نیاز مجازی که مثه خروس, حرم سرا دور خودت جمع کنی دلیل نمیشه که یه زن نخواد یا نتونه وقتی در مقابل یه زن مثه یه گونی سیب زمینی میمونی و ارضاش نمیکنی و تشنه نگه میداریش وقتی هنوز به تلمبه دوم نرسیده زه زدی و ولو شدی و زنت هنوز گرسنه اس بدون که خیانتم پیش میاد .این جوریم نیست که پایان همه خیانتا مثه داستان بالا کسشر بشه صدها مورد شاهد میارم که خیانت کردن و خیلی ام کامروا شدن هروقت خیانت برای همه بد شد هروقت مردی که خیانت کرد هرزه و لاشی خطاب شد و همه تف انداختن تو صورتش به جای این که به پشتش بزنن وتشویقش کنن واسه زنام خیانت بد میشه پس بیخود نیاین اینجا برا من عربده غیرت وناموس بکشین و گه خوری کنین شکر خدا که زنا خوب میذارن تو کاسه اتون از صدتا زن متاهل هشتادتا دوست پسر دارن الان که نوش جونشون

2 ❤️

425647
2015-01-10 18:42:55 +0330 +0330
NA

اولن که مطمئن باش من جایی نشستم که آب زیرم نمیره و اگه از تهدید و مزخرف گویی امثال تو هراس داشتم نمیامدم اینجا چیزی بنویسم جنده خطاب کردن یه زن توسط مرد وقتی نمیشناسیش و نمیدونی کی هست یا چه کرده یعنی بازندگی من لفظ جنده رو با کمال میل از تو و امثال تو میشنوم برای این که یعنی جایی زدم که باید یعنی دردت گرفته و حرف دیگه ای نداری
هیچ فلسفه اخلاقی در دنیا نمیگه حیا مال زنه و بی حیایی مال مرد هر فضلیت و رذیلت اخلاقی قائم به ذات خودشه نه وابسته به جنس یا نژاد .دروغگویی بده چه برای مرد چه برای زن چه برای مسلمون چه کافر چه ایرانی چه اروپایی راستگویی و صداقتم خوبه برای همه و تمام صفات انسانی که حیا هم جزوشون هست .حیا و وفاداری ربطی به زن ومرد نداره یه صفت حسنه است و لازمه انسانیت
بعد در ضمن عاشق اطلاعات زیست شناسی و اون قیاس مع الفارقت با حیواناتم
الان الگوی زندگی تو حیواناته یعنی خودتو خروس حس میکنی که باید یه مشت مرغ دورت باشن که هروقت دلت خواست بپری رو یکیشون و هر خروس دیگه که به مرغت نگا کرد چشاشو دراری
ولی بعید میدونم این بازسازی مدل حیوانات روی باقی آدمها زیاد کارایی داشته باشه چون یه نموره انسانها نیازاشون و خواسته هاشون فراتر از حیواناته برا همینه که رو دوپا راه میرن لباس میپوشن و مدل زندگیشون فرق میکنه
من منکر نجابتم ؟ یا طرفدار خیانت ؟ هیچکدوم من اگه میگم نجابت باید در دو طرف باشه این معنیش اینه که من جنده ام ؟ یا منکر نجابت زنام ؟ من که خودم تو کامنتم گفتم زنایی که دارن با خیانت شوهراشون میسازن و میسوزن کم نیستن ولی با عرض تاسف اگه دوست داری سرتو بکنی تو برف و نبینی باشه ولی خیانت مثه یه مرض مسری کثیف خیلی وقته افتاده به جون زندگی ها و انکار امثال تو و فحاشی تو نه کمش میکنه و نه راه حلشه
من وقتی میگم قوانین طلاق و حضانت بچه همه در انحصار مرده و اگه یه زن راضی نباشه و بخواد که خیانت هم نکنه ولی نمیتونه به خاطر قوانین ضد زن طلاق بگیره چه اتفاقی میفته همین میشه که میبینی میمونه و ادامه میده و بلاخره خسته میشه و ممکنه خیانت کنه. این معضلیه که نه تو ایجادش کردی نه من باعثش شدم ولی اگه چشمامون رو باز کنیم وبه جای بادکردن رگ غیرت منطقی فکر کنیم شاید بشه یه راه حلی براش پیدا کرد ما زنها نه برخلاف تصور اکثر مردا جنده ایم وعقده کیر داریم نه فاطمه زهرا و فرشته و مقدسیم کاش یه روزی برسه که بفهمین ما انسانیم مثل شما و نیازهامون خیلی مشابه نیازهای شماست اگه کمبود جنسی تو رو وادار میکنه به طرف یه زن بری این خواسته ممکنه در یک زن هم باشه ادم گرسنه غذا میخواد هرچقدر هم که با حیا باشه ولی وقتی گرسنه باشه و راهی براش نمونده باشه دست به دزدی میزنه این حکایت تلخیه ولی داره اتفاق میفته برا خیلی از زنایی که نه عقده کیر دارن نه هیچ وقت به مخیله اشون خطور میکرده که به شوهرشون خیانت کنن نه جنده ان تو منو هرجوری حساب کنی من با سرافرازی یه زنم و برای حقوق انسانی میجنگم حقوق برابری که به دست آوردنش به نفع همه انسانهاست

1 ❤️

425648
2015-05-26 02:13:15 +0430 +0430

خیلی اعتمادی به تبرئه شدن قاتل نیست . زیاد باورش نکنین . قانون این مملکت اینقدر کیریه هرکی یه نظری میده به هرحال مواظب باشین قتل قتله

1 ❤️

525576
2015-12-16 17:15:31 +0330 +0330
NA

بچه هیچ وقت با زن شوهر دار رابطه برقرار نکنید یا حداقل خونشون نرید
نامردا میگن یا شوهرم معتاده یا مطلقه ام
من یبار رفتم کم مونده بود بگا برم از اون موقع حتی دلم نمیخواد یه زن غریبه رو بکنم

0 ❤️

526135
2015-12-21 22:37:56 +0330 +0330
NA

واقعا مو تن آدم سیخ میشه .وای .داد از آبروریزی که شده .

0 ❤️

535594
2016-04-01 11:50:11 +0430 +0430

دروغ…دروغ دروغ …

0 ❤️

552033
2016-08-10 05:07:53 +0430 +0430

ب این میگن مرد
ولی باید تو رو هم از کس با چاقو جر میداد
حالم گرفته شد در رفتی…! 🤮

0 ❤️

562946
2016-11-01 09:46:40 +0330 +0330

داستان ‌ ؛ نگارش و موضوع . عالی.

0 ❤️

651063
2017-09-10 13:18:24 +0430 +0430

ریدی بی تعارف

0 ❤️

656368
2017-10-05 11:42:49 +0330 +0330
NA

ریدم ب این قانونای ایران…ک هیچ کدومش درست حسابی نی…

0 ❤️

660447
2017-11-01 16:15:25 +0330 +0330

کس گفتی . حداقل برو قانون رو بخون

0 ❤️

667561
2018-01-01 04:45:52 +0330 +0330

حوصله نداشتم بخونم. بابا کوتاه و‌سکسی بنویسید. اینجا سایت سکسه آیینه عبرت که نیست.

0 ❤️

669468
2018-01-14 01:42:13 +0330 +0330
NA

بابا این داستان قدیمیه ۳ سال پیش خوندمش

0 ❤️

670888
2018-01-25 14:08:10 +0330 +0330

كاري به راست يادوروغ بودن اين داستان ندارم ولي طي اين چندسال خيانت خيلي زياد شده چه مرد،چه زن خدا بدادمون برسه خدا روشكرمن مجردم

0 ❤️

673731
2018-02-14 22:51:06 +0330 +0330
NA

بازم خالی بندی
آخه گیریم همسایه به اون شوهر تخمیت گفته یه مرد رفت توی خونتون تا اینجاش قبول.
حالا چرا شوهر تو هیچی نشده با داد و فریاد و لگد و اینا و با شمشیر اومده اون یارو رو جر بده. یعنی اصلا شک نکرده شاید یه چیزی باشه.
دوما
همسایه آخه زرتی راپورت میده؟ مثلا با خودش نمیگه این یارو برادرشه چه میدونم فامیلشونه و از این حرفا. بعدم اگه زرتی به شوهر زنه زنگ بزنم شوهره میگه به توی فضول حروم زاده چه ربطی داره اون یارو مثلا برادر زنم بوده.
بابا انقدر چرند ننویسین من یکی که خر نمیشم باور کنم این ها رو.
غیر از اینا چطور اگه یه زن جای مرد باشه نمیتونه هرکی که دلش خواستو بکوشه اما مرد توی همچین حالتی باید بتونه. این چه قوانین تخمی ایه. این قوانین هستش که باعث خیانت میشه وگرنه راحت زنه به شوهرش میگه، شوهره هم یا براش مهم نیست یا طلاق میده. پس ریدم تو این قوانین چرندتون و توی این تعصبات احمقانه.

0 ❤️

674143
2018-02-18 11:04:39 +0330 +0330

شخصیتایی مثل حمید کم شدن که جنده بازیا زیاد شده. فرد متاهلی ک دوس پسر یا دختر داره بویی از انسانیت نبرده. شاید داستانت واقعی نباشه ولی مواردی که به همسر خیانت میکنن خیلی زیاده. به بهونه هایی که فقط خود وحشیشونو قانع میکنه. تو این مورد نبستن کراوات. یه عده میگن شوهرم خیانت میکنه پس منم خیانت میکنم. به اطلاع اینا میرسونم که اگه میدونی همسرت خیانت میکنه و هنوزم باهاشی شما بی ارزشی اگرم بخوای در جواب تو هم بهش خیانت کنی میشی یه جنده بی ارزش. وقتی متاهلی دیگه فرصت زدن مختو ب بقیه نده یا نرو دنباشون که مشکل پیش نیاد. اگه دیدی عاشق یکی دیگه شدی از همسرت جدا شو اول. حمیدهایی هستن که نباید در حقشون ظلم ب این بزرگی بشه. 20 سالمه دوبار پولی با جنده سکس داشتم( جنده خطاب کردن خائنا توهین ب جنده پولیاس باور کنید) جق میزنم و ب شدت از ازدواج حراس دارم که نکنه یکی مثل تو بخوره ب پستم چون ب پست خیلی بهتر و اقاتر از منم خوردید.سیاوش ب دو دلیل تورو میخواسته یا احمق بوده که اصلا فکر نمیکرده تویی که ب شوهرت خیانت میکنی صد در صد به اونم خیانت میکنی به یه بهونه مسخره دیگه یا لاشی بوده و میدونسته و فقط میخواسته یه وسیله باشی برای رسیدگی کردن ب امور دولش.

0 ❤️

706539
2018-07-30 10:16:37 +0430 +0430
NA

حیف شد کیرشو نکرد تو کست. ناکام از دنیا رفت

0 ❤️

752683
2019-03-07 20:55:53 +0330 +0330

جندهكست ميخاريد بايد فكر اينجاشم ميكردي نه اينكه فكر تنوع باشي

0 ❤️

753939
2019-03-13 10:07:56 +0330 +0330

چقدر کسشر قانونی گفتی دیدم داستان خالی بندی سکسی ولی ندیده بودیم خالی بندی قانونی
ناموسا وکیل از نزدیک دیدی کمتر خالی ببند فیلم اکشنم که زیاد میبین
سریال فلش هم که گاییدی با اون سرعت لباس پوشیدنت میترسم از صنف وکلا بیان کونت بزارن
خواهرش راهنمایت کرد پستون تو کونت نکرد ایا
فقط اون تیکه ای مهریتو میبخشی گایدی
کمتر قانون رو کیر کن میاد تو کونت ناموسا
کسشر زیاد خوندم ولی تو دیگه اخرشی
نکته اخر بلد نیستی چیزی ازش داستان نساز از چیزی هم شنیدی داستان نساز
هرز صفت (dash)

1 ❤️

764290
2019-04-28 06:59:53 +0430 +0430

بخاطر خارش کست یه جوون بدبختو بگا دادی جنده خانوم.بعد میکی پشیمونی وبه غلط کردن افتادی .اینجا چکار میکنی پس.معلومه هنوز کونت میخواره وداری الکی زر مفت میزنی

0 ❤️

777458
2020-11-18 21:01:48 +0330 +0330

داستان غیر واقیه چون تو قانون ایران همچین موردی قتل عمد محسوب میشه حتی اگر ورود مرد اجنبی به عنف باشد، مجاز به قتال وی نمیباشد و در صورت عدم رضایت اولیای دم فرد مرتکب قصاص میشود حتی قاضی باشد یا وکیل، مجازات متجاوز توسط قانون باید صورت گیرد. فقط در مورد با اکراه بودن یا به رضا بودن سکس در مجازات شدن یا برائت زن موثر است. قابل توجه هم وطنان، خدای ناکرده در صورت مواجهه با چنین مواردی فقط از طریق قانون اقدام نمایید در غیر این صورت و اقدام غیر عاقلانه طناب دار انتظار شما را میکشد

1 ❤️

785578
2021-01-09 09:14:10 +0330 +0330

بایدم عذاب وجدان داشته باشی
رفتی کلاس درس گیتار یاد بگیری طرفو جذب خودت کردی
اونم مرده درسته نباید تو مکان تو میومد ولی اعتماد کرد
اعتماد کامل بتو داشت با چه وعضی کشته شد و بعد از مرگشم حرفش دنبالشه برای خانوادش و اون شوهرت
هر مرد ایرانی زنشو تو اون وضع ببینه رد خور نداره طرفو میکشه
اگر اینکارو نکنه بعدها از عذاب وجدان خودشو میکشه
کدوم زنی مردو میاره تو خونه و تو تختی که با شوهرش میخوابه با مرد دیگه ای باشه. شوهرتم بلاخره عذاب وجدانی داره
هر چی باشه قتل کرده درست یا غلطشو نمیگم که همانا درست بوده. ولی هرچی یکنفرو اونجوری کشتن هر چیم باشه
بعضی موقعها بیادش میاد اذیتش میکنه دم خواهر طرف گرم
وکیل کار کشته ای بوده و چجوری و چقدر قشنگ جمش کرد
کمتر خواهر شوهری اینکارو میکنه
ازدواج بحثش خیلی عمیقه این نیست که بعد از مدتی ازش
خسته بشی یا دلتو بزنه باید قبل انتخاب خوب دقت کرد
چون فقط دو نفر نیستن دو خانواده هست که با یکدیگر وصلت
میکنن بیشتر طلاقهای امروزی بر اثر مادیاته میبینی وقتی
کسیم از نظر مادی تامین باشه یجوری به زندگیش جفتک میزنه
تنها چیزیکه هیچ وقت برنمیگرده زمانیکه از دست رفته
هستش وقتی رفت دیگه رفت ☜⏳☛

0 ❤️

792667
2021-02-19 02:09:30 +0330 +0330

بااینکه ماجرای تکاندهنده وتاثیرگذاری بود ولی واقعییت اینه که اینکارها تا بوده بوده و همواره هم خواهد بود ،یکعده خواهند بود که بنابهردلیلی با غیراز همسرخود با دیگران هم وارد رابطه خواهندشد،دراین بین بزرگترین جرم راکسی مرتکب میشود که بی احتیاط ترین وناشیترین است ،درواقع فرد بی احتیاط نباید هرگز به چنین ناپرهیزیهایی فکر کند تا ملک وملت بسلامت باشند.

0 ❤️

792676
2021-02-19 02:32:09 +0330 +0330

قابل. توجه دوستی که نوشته بنا بر قانون ایشان باید قصاص میشد :من خود حداقل درجریان 5مورد مشابه این بوده ام که درهیچ یک از این موارد قاتل قصاص نشده که هیچ بلکه بعد از تحمل مدت کوتاهی(چند ماه)حبس ازادهم شده اند.ولی اینکه بلافاصله ازاد شوند حداقل من ندیدم ودر همه مواردی که تجربشو دارم هیچکدوم بلافاصله بعداز محاکمه ازاد نشدند

0 ❤️

797630
2021-03-17 03:33:11 +0330 +0330

نه این دفعه اصلا ترشحات ذهن مریض نبود
فقط کمبودهای نادیده گرفتن بود
کلیشه ای بود داستانت
دیس👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻

0 ❤️

800277
2021-03-29 10:33:31 +0430 +0430

چقدر داستانا کوس شعر شده

0 ❤️

801694
2021-04-04 09:13:27 +0430 +0430

رمانتیک
و
اشک من و در اورد!!!

0 ❤️

804535
2021-04-17 23:00:52 +0430 +0430

این اتفاق با توجه به شرایط امروز ک بیشتر متاهلا رابطه نامشروع دارن پیش بیاد،پس امیدوارم از تجربه تلخ این خانوم بعضیا استفاده کنن و سبک سنگین کارشون کنن بعد انجام بدن

1 ❤️

810097
2021-05-17 01:13:25 +0430 +0430

تلخ بود داستانت.اما یه نکته داشت.حمید هم مقصر بوده که اجازه داده بری کلاس گیتار و با یه جوونی خلوت داشته باشی.!این اولین خطا از اون بوده.خیلیم لارج فکر کردن اشتباهه…خطای بعدی از سیاوش بوده که اونده خونه ت.خطاهای خودتم که ماشاالله سر به فلک زد.منشا این داستان همون کلاس گیتار و خلوتش بود!

2 ❤️

811848
2021-05-27 01:28:55 +0430 +0430

دنیا و زندگی مثل بازی دومینو می مونه
از قدیم هم گفتن از هر دست بدی از همون دست پس می گیری
یا
آسیاب به نوبت
اگر بچه هات برات مهم بودن و مادر بودن را درک می کردی به این وادی ها نمی رفتی
از قدیم هم گفتن پول خوشبختی نمی آوره
خوشی بیش از اندازه عواقب خودش داره

0 ❤️

813019
2021-06-02 03:45:07 +0430 +0430

این داستان ۱۰۰ درصد دروغه

0 ❤️

821464
2021-07-21 04:02:47 +0430 +0430

اتفاقا منم تو ۲۱ سالگی ازدواج کردم یکسال بعد جدا شدم بخاطر خیانت زنم بعدش انتخاب کردم که گی باشم و خیلی بهتر از اینه که زن داشته باشی هست گی بودن چون هم خودم لذت میبرم و هم طرفم که همیشه سن بالا انتخاب میکنم لذت میبره از من و خیلی قابل اعتماده.
کلا گی بودن رو ترجیح دادم به جنس مخالف

0 ❤️

821774
2021-07-22 18:54:10 +0430 +0430

من یه البوم می خواهم یکی و انتخاب کنم ژتونشو بخرم دوساعت جا ام داشته باشه بعدشم تمام شده باشه

0 ❤️

822468
2021-07-25 20:23:25 +0430 +0430

نتیجه میگیریم همه اوکرانیا جندن

1 ❤️

825651
2021-08-12 00:42:42 +0430 +0430

خیلی جالب بود.
نتیجه اخلاقی اینکه ؛
اولاً با همسایه ها به هبچ عنوان خاله خان باجی نشین،یعنی نشناسن که عموت کیه داییت کیه داداشت کیه یا…
ثانیاً قبل اینکه دوست پسرتون رو بخاین بیارین تو خونه با آدامس چشمی در همسایه هارو کور کنید.

0 ❤️

829791
2021-09-03 11:53:29 +0430 +0430

چه عجب یه شوهر غیرتی دیدیم، معمولاً تو این داستانها شوهرا یه گوشه کیر به دست در حال جق زدن، صحنه رو تماشا میکنن

0 ❤️

829839
2021-09-03 21:31:21 +0430 +0430

لاشی جنده

0 ❤️

839880
2021-10-30 18:17:16 +0330 +0330

بعضی وقت‌ها هشت شوهره خیلی عوضی و لاشیه و زنه رو خیلی اذیت میکنه، اون موقع اگه زن خیانت کنه میگی حقش بود! ولی توی این داستان که شوهر بیچاره به گفته خود زنه آنقدر دوستش داره، براش همه چی تامین کرده، برای تمیز کردن خونش کارگر میگیره و…! چه مرگته خیانت می‌کنی! به نظر من حمید حق داشته و کار درست رو کرده، و مقصر اصلی هم زن هست که شهوت جلوی چشمش رو گرفته بوده و حتی درک نکرده پسره سیاوش اینو به عنوان بلیط خودش برای رسیدن به اروپا میخواسته!

0 ❤️

840398
2021-11-02 14:28:10 +0330 +0330

بابا یکی بیاد این عالم های منبر ندیده را جمع کند

0 ❤️

846662
2021-12-06 22:46:28 +0330 +0330

کل ماجرا اینه ک میلف بازایی ک با شوهردار می‌پرید ، ممکنه این بلاسچ سرتون بیاد
باشه باو ترسیدیم 😂

0 ❤️

849171
2021-12-22 12:59:01 +0330 +0330

اوق

0 ❤️

849595
2021-12-24 22:02:54 +0330 +0330

از اول خراب بودی دیگه کاریش نمیشه کرد ولی خوب بود داستانت

0 ❤️

854873
2022-01-23 10:46:42 +0330 +0330

این داستان صحت داره و در روزنامه چاپ شده بود.

0 ❤️

858758
2022-02-12 11:58:12 +0330 +0330

اول میخاستم بگم چرا تو اون همه وقت تو رو نکشت بعد یادم اومد یکی باید زنده میموند که داستان رو تعریف کنه

0 ❤️

860153
2022-02-20 01:39:41 +0330 +0330

خاطریی جالب و دردمندی بود خیلی ناراحت شدم ،کاش چه آقایان وچه خانم ها با همسرانشون آنقدر صادق باشن تا اصل مسله را همون اول با هم در میان بزارن،زندگی خوبی داشتی،و ترجمه تلخی داری،کاش از دوس پسر اولت ترجمه را یادت مونده بود

0 ❤️

861749
2022-03-02 09:40:53 +0330 +0330

همه اس چرت بود

0 ❤️

861983
2022-03-03 16:36:29 +0330 +0330

زندگی سر تا سر پر است از انواع و اقسام این نوع اشتباه ها، جالب می‌دونی چی است، من یک دختر میشناختم که هم اسم شما بود ، شیما و جالب تر اینکه اون خانم هم مادرش اوکراینی بود ، این دختر خانم بطرز باورنکردنی زیبا و دلربا بود ،ایشان استاد زبان انگلیسی بود و در یک موسسه خصوصی تدریس میکرد، ۲سال طول کشید تا تونستم باهاش دوست بشم، یعنی ۲ سال تمام روزی ۵ نوبت در تمام طول هفته در مسیر رفت و برگشتش حاضر میشدم و با عشق نگاهش میکردم، خلاصه بعد از اون مدت کم با من راه آمد و بعد شماره بهم داد و بعد باهام قرار گذاشتیم، خدا میدونه چقدر اندامش زیبا بود ، شکل کوسش و اندازه و رنگ و بو و مزه اش بی نظیر بود، سوراخ کونش بقدری کوچک بود که خنده ام میگرفت ، خلاصه کلی باهام عشق و حال کردیم و بعد از یک سال با شخص دیگری دوست شد و کم کم از من فاصله گرفت و از هم جدا شدیم ، این چند سال پیش هم شنیدم صاحب یک پسر شده و از شوهرش طلاق گرفته و الان دیگه نمیدونم کجاست

0 ❤️

869481
2022-04-18 14:15:28 +0430 +0430

تکراری برای چی اپلود میکنی خراب

0 ❤️

875541
2022-05-23 03:06:41 +0430 +0430

شیمادخانم‌ نوعی و شیما خانم ها خیلی راحت زندگی یک مرد و که با عشق آمده جلو با شما زندگی کند رو بجای اینکه نابود کنید و خودتان هم راهی بشین اون دنیا یا هر اتفاقی دیگه بهتره وقتی نمی‌خواهید اول طلاق بگیرید‌خیانت بدترین ظلمی هست که اول بخود شما بر میگردد

0 ❤️

875589
2022-05-23 10:03:41 +0430 +0430

مرگ حق زن خیانت کار هست . بهترین داستان سایت بود و مرگ حق مرد خیانت کار هم هست فراموش نکنیم وقتی زن و مرد خیانت کار و نباید اجازه زندگی داد بهشون خب برو جدا بشو عوضی

0 ❤️

879835
2022-06-16 07:54:53 +0430 +0430

داستان خوبی بود با احساس نوشتی آخر داستانت رو نکت اخلاقی اضافه کردی کلا عالی نوشتی 🙏

0 ❤️

885330
2022-07-16 18:52:38 +0430 +0430

باید میرفتی زن یه بی غیرت میشدی که راحت با هرکی دلت میخواد سکس میکردی و شوهرتم ناظرت بود

0 ❤️

886568
2022-07-23 03:29:15 +0430 +0430

واقعا دوست دارم بدونم بعد از هشت سال وضعیت زندگیت چجوریه الان.

0 ❤️