داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

شوهر بی حوصله و ماجرای استخر

1399/05/13

اسم من بهاره و اسم همسرم سعید. هردوتامون 30 سالمونه با اندام و قیافه معمولی.از نظر سکس سعید زیاد داغ نیست اما من خیلی داغ هستم و اکثر وقتا من واسه سکس پیشقدم می شدم. عاشق شنا و استخر و شناگر تقریبا حرفه ای هم هستم. خاطره ای که مینویسم مربوط به سه سال پیشه که با سعید تصمیم گرفته بودیم سفر بریم استانبول. بلیط و تور رو اوکی کردیم و مشغول چمدون بستن شدیم برای دو روز اینده که تاریخ بلیطمون بود . به سعید گفتم چه لباسهایی بردارم؟اینم بگم قبلش که تیپ بیرون از خونه من باز نیست و کاملا معمولیه. سعید گفت بیشتر شلوارک و دامن و تاپ بردار. منم که از خدام بود چند تا از بهترین تاپ هام و نیم تنه و دامن کوتاه و شلوارک کوتاه هامو برداشتم. و البته که سه تا از قشنگترین مایوهام. بیشتر مایو های من دوتکه بودن. سعید یه نگاهی به لباسهایی که برداشته بودم کرد وگفت کار دست خودت ندی با این لباسا اونجا… منم یه لب ازش گرفتم و گفتم تو پیشم هستی عزیزم و حواست به من هست. خلاصه مهیای سفر شدیم و بعد یه پرواز راحت رسیدیم فرودگاه آتاتورک. سعید اونجا داخل فرودگاه یه شیشه مشروب خرید و با ترانسفر تور راهی هتل شدیم. توی راه و قبل از سفر من همش به سعید میگفتم بالاخره میتونی شنای من رو ببینی چون خیلی دوس داشتم ببینه چقدر حرفه ای هستم. خلاصه رسیدیم هتل و کلید اتاقمون رو گرفتیم. بعد یه استراحت کوتاه و دوش یه شومیز کوتاه با شلوار جین چسب پوشیدم و یه آرایش ملایم کردم و با سعید رفتیم خیابون استقلال که تعریفشو خیلی شنیده بودیم قدم بزنیم. واقعا خیابون قشنگ و زنده ای بود. دوساعت که قدم زدیم برگشتیم هتل ساعت یازده شب بود. به سعید گفتم میشه بریم استخرشو ببینیم؟سعید گفت من خسته ام میرم اتاق خودت برو ببین. منم که عاشق استخر بودم آدرسشو از رزوشن هتل گرفتم که گفت طبقه زیر همکف هست. رفتم پایین و استخرشو پیدا کردم. یه استخر کوچیک تقریبا اما تاریک با نورپردازی شیک. با اینکه کوچیکش تو ذوقم زد اما فضای قشنگش با نورپردازیش جبران کرد. توی استخر کسی نبود. برگشتم بالا و وارد اتاق شدم. دیدم سعید لخته و کیرشم شق شده توی دستش. یه لحظه خندم گرفت و گفتم عزیزم راستیش به خاطر منه یا قدم زدن توی خیابون استقلال. خندید و گفت چه فرقی میکنه بیا که منتظرته. کلا از استخر فراموش کردم بهش بگم. رفتم جلوش زانو زدم و شروع کردم به لیس زدن و بازی با کیر سعید. یه ده دقیقه که ساک زدم سریع لختم کرد و کوسمو خیس کرد و شروع کرد به مالوندن کیرش به کوسم. کیر سعید 13 سانت بود. یه اخلاق بدی که داشت زیاد باهام لاس نمیزد و نوازشم نمی‌کرد که آماده بشم و سریع میرفت سراغ کوسم. دیگه عادت کرده بودم منو برد روی تخت و گفت داگی کنم داگی شدم و کیرشو همون اول تا ته کرد توی کوسم. چون آماده نبودم یه ذره درد داشت. تند تند توی کوسم تلمبه میزد منم کم کم داشتم حال میکردم که یهو کیرشو کشید بیرون و آبشو ریخت روی کونم. ناراحت شدم ازین که منو ارضا نکرده. انگار با دیدن زنای توی خیابون خیلی تحریک شده بود. بعدش عذر خواهی کرد و اومد مثلا جبران کنه شروع کرد به انگشت کردن کوسم. منم هرجور بود ارضا شدم ولی اصلا بهم نچسبید اما به روی سعید نیاوردم و وانمود کردم خوب بوده برام. خوابیدیم. فرداش به سعید گفتم بریم استخر که سعید گفت میریم حالا دیر نمیشه. رفتیم بیرون و خرید و گشتن. شب که برگشتیم دوباره سکس کردیم ولی بازم به من نچسبید و بدجوری دوس داشتم درست حسابی ارضا بشم. اما سعید اینو درک نمی‌کرد. فرداش بعد ازظهر دوباره به سعید گفتم بریم استخر. سعید گفت اول بریم بار یه چند تا پیک بزنیم بعدش میریم. ازین که قبول کرده بود خوشحال شدم زود یه شلوارک کوتاه و یه نیم تنه پوشیدم و موهامو دم اسبی بستم و با سعید رفتیم بار هتل. سعید همش میگفت خیلی سکسی شدی. سعید سفارش تکیلا داد. ولی من آبجو سفارش دادم. چون زیاد اهل مشروب نبودم. به سعید گفتم دوسه تا پیک بیشتر نزن چون میخوایم بریم استخر. اما سعید گوشش بدهکار نبود و گفت من جنبم بالاست نترس. غافل ازینکه تکیلا خیلی قوی‌تر از مشروب های دیگه اس. فک کنم نزدیک 6 یا 7 پیک مشروب خورد. به زور بلندش کردم رفتیم اتاق که بیشتر نخوره. هر دقیقه مستیش داشت بیشتر می‌شد. به خاطر اینکه پشیمون نشه زود بیکینی مشکیمو پوشیدم که روش لباس بپوشم و حوله و وسائل شنا رو آماده کردم. سعید مست مست شده بود. چشش به من توی بیکینی که افتاد یهو چسبید به من که بکنتم. بهش گفتم خیلی نامردی باز نمیخوای بریم استخر؟ تو به من قول دادی. گفت عزیزم بزار بکنمت یه ذره مستیم هم کمتر بشه میریم بعدش. من ساده باز قبول کردم. چون نای ایستادن نداشت کنارم روی تخت خوابید که از کنار منو بکنه. اما هر کاری می‌کرد کیرش راست نمیشد الکل کار خودشو کرده بود. اعصابش بهم ریخته بود شروع کرد به انگشت کردن من. هم شهوتی شده بودم و هم عصبانی. با انگشت کردن کوسم کیرش راست شد و سریع کرد توی کوسم اینبار زودتر از هر دفه آبش اومد. به من گفت بعد استخر برام جبران میکنه. بهم گفت خودتو تمیز کن بپوش بریم استخر. با این جملش ناراحتی سکسو فراموش کردم. رفتم توالت خودمو تمیز کنم. بعد چند دقیق که اومدم بیرون دیدم آقا چشاش بسته اس با عصبانیت صداش زدم و گفتم خیلی مسخره ای پاشو بریم دیگه. چشاشو به سختی باز کرد و گفت تو برو من یه چرتی بزنم میام. کلا خوابید… منم نشستم لبه تخت و به این چند روز فکر کردم… نه درست ارضا شده بودم و نه استخر رفته بودم که واسه خودم برنامه ریخته بودم که مثلا شنامو به آقا نشون بدم… یه ربعی نشستم لبه تخت و ناراحت توی خودم بودم هنوز بیکینی تنم بود. یهو یه فکری به ذهنم رسید. باخودم گفتم کون لق سعید خودم تنهایی میرم استخر. لباس پوشیدم و وسایلمو برداشتم رفتم استخر. اولش ازینکه تنها میرم استخر مختلط حس خوبی نداشتم. میخواستم برگردم که باز کارای سعید یادم اومد. ساعت 5 عصر بود. استخر زیاد شلوغ نبود. دوش که گرفتم وارد استخر شدم. با بیکینی بار اول بود که لخت جلوی غریبه ها بودم اونم تنها بدون شوهرم. فکر می‌کردم همه دارن منو نگاه میکنن ولی اینجوری نبود. یه آقا کنار استخر روی تخت دراز کشیده بود. یه خانوم و آقا هم داشتن با هم شنا میکردن. بهشون حسودیم شد. وارد آب شدم و شروع کردم شنا کردن. کلا همه چیزو یادم رفت و غرق شنا کردن شدم. خیلی لذت داشت برام. بعد ده دقیقه شنا لبه استخر نشستم که یه نفس بگیرم و دوباره شنا کنم. یه پسر جوون با اندام ورزشکاری وارد استخر شد اولش فکر کردم خارجیه چون موهاش خرمایی رنگ بود و پوست سفیدی داشت و کلا شبیه خارجی ها بود تقریبا 27 یا 28 سالی بهش می‌خورد. قدشم بلند بود . یه راست اومد نزدیک من و شیرجه زد توی آب. شروع کرد کرال سینه رفتن. چقدر خوب و حرفه ای شنا می‌کرد. به انتهای استخر که رسید یه سالتو زد و برگشت. 4 ی 5 بار طول استخرو شنا کرد من محو شنا کردنش شده بودم. چه بازوهای داشت. کاملا معلوم بود خیلی حرفه آیه. از من خیلی بهتر شنا می‌کرد. اومد لبه استخر نفس بگیره که یه حسی بهم گفت یه خودی نشون بدم. منم مثل خودش شنا کردم البته با سرعت کمتر. وقتی خسته شدم و لبه استخر ایستادم. دیدم از جاش تکون نخورده و انگار داشته منو نگاه میکرده. یه ذره خجالت کشیدم. اومد جلو و به انگلیسی سلام کرد منم جوابشو دادم. بهم گفت were are you from? منم گفتم ایران. یه دفه خندید و به فارسی گفت واقعا؟؟؟؟؟ ازین که ایرانی از کار دراومده بود جا خوردم و گفتم آره. گفت چه عالی منم ایرانیم و شیرازی. چقدر خوب شنا کردین شما… گفتم ممنون. شنای شما که خیلی بهتر از من بود… خودشو معرفی کرد. اسمش آرش بود و مجرد و تنهایی چند روزی اومده بود سفر. منم اسممو گفتم. دستشو دراز کرد بهش دست دادم. اولین بارم بود. ازم سوال کرد با کی اومدم که گفتم با همسرم اومدم اما الان مسته و داخل اتاق خوابه. یه لبخندی زد و بهم پیشنهاد شنا داد. اولش مردد بودم ولی قبول کردم. رفتیم لبه استخر وایسادیم و با گفتن 1 2 3 شیرجه زدیم. تا من بیام برسم اونورآرش رفت و برگشت و اول شد. من همون طرف وایسادم و مثلا عصبانی که باختم. شنا کنان اومد سمتم و خندید و گفت عیبی نداره که باختی آخه من مربی شنام و مقام دارم. راست می‌گفت خیلی بدن ورزیده و شنای خوبی داشت. کاملا مشخص بود. خلاصه یه نیم ساعتی شما کردیم با هم. یخمون باز شده بود. و آرش گهگاهی به بهونه اصلاح حرکاتم به پاهام و باسنم دست میزد. من که چند روز بود سکس درست حسابی نداشتم ازین دستمالی ها بدم نمیومد و داغ شده بودم. انگار اونم فهمیده بود درونم چی میگذره چون بیشتر بهم دست میزد و عمدا به سینه هام که زیاد توی بیکینی نبودن زل میزد. حتی یه جا داخل آب اومد پشتم که حرکت دستمو اصلاح کنه. منو خم کرد و قشنگ کیرشو چسبوند به کونم. هرچند مدتش کوتاه بود اما میشد فهمید که کیرش بزرگه. خیلی سفت بود. خوشم اومد یه نفس کشیدم. اومد کنارم خیلی دوس داشتم بیشتر طول بکشه. آرش بهم گفت بریم دوش بگیریم بعدش یه چیزی بخوریم چون ضعف کردم. منم انگار نه انگار سعید شوهرمه و الان توی اتاق بالا خوابه قبول کردم. رفتیم داخل دوشها. هیچ کس نبود. هرکدوم رفتیم سمت یه دوش. من مشغول دوش گرفتم بودم که یهو آرش اومد جلوی در و صدام زد. گفت داری چکار میکنی بهار خانوم ؟گفتم چند دقیقه طول میگه صبر کن. آرش با لودگی و خنده گفت بیام کمکت؟ منم که هنوز تحت تاثیر دستمالی بودم گفتم بیا خب… از خدا خواسته وارد شد. هنوز مایوم تنم بود. آرش درو بست. یه حس شهوت عجیبی داشتم اما خجالت میکشیدم. آرش گفت بعد شنا پاهاتو و دستاتو با دستت ماساژ بده که ماهیچه هات نگیرن چون زیاد شنا کردی. گفتم من تاحالا همینجوری بودم و اصلا ماساژ نمی‌دادم. آرش گفت امتحان کن این دفه بعدش میفهمی در اشتباه بودی. بعدش بهم گفت اصلا میخوای این بار رو من انجام بدم تا یاد بگیری. منم گفتم باشه ببینم چجوریاس. من زیر دوش آبگرم بودم و پشتمو کردم به آرش. شروع کرد اول دستام و پشتمو ماساژ دادن. چه لذتی داشت… دستای مردونه و قوی‌ش. انگار ماساژور بود… دستشو تا نزدیک سینه هام می‌برد اما دست نمیزد بهشون. خیلی دوس داشتم بگیرتشون. بعد چند دقیقه اومد سراغ باسن و پاهام. دستشو با حالت نوازش از روی باسنم می‌کشید تا پایین پام. کوسم خیس و داغ شده بود. هر لحظه منتظر بودم کوسمو بگیره با دستش. اما انگار داشت ملاحظه می‌کرد ببینه من چه عکس العملی نشون میدم.یهو فکری به ذهنم زد پاهامو باز کردم و گفتم میشه داخل پاهام رو هم ماساژ بدی؟ که گفت به روی چشم بهار خانوم. دستشو ایندفعه از پایین کشید به سمت بالا تاجایی که پشت دستش قشنگ می‌خورد به کوسم. داشتم دیوونه میشدم. و نفس میزدم. این دفعه جراتشو بیشتر کرد و دستشو از کنار مایو کرد داخل و کوسمو گرفت توی دستش. یه آه کشیدم و پاهام شل شد. از پشت بغلم کرد و سینه هام رو گرفت توی دستش. من که تاحالا جز به شوهرم نداده بودم حالا لخت با بیکینی توی بغل یه مرد دیگه بودم. شاید سعیدم بی تقصیر نبو د که نیازهای منو درک نمی‌کرد. آرش کارشو بلد بود. شروع کرد لیسیدن گردنم و مالوندن سینه‌ها. سوتینم و باز کرده بود و فقط شورت پام بود. چشام بسته بود و توی دستا و بغل آرش بودم. نمیدونم کی مایو شو درآورده بود. بزرگی و داغی کیرشو بین پاهام حس میکردم. که دائم از روی شورت می‌خورد به کوسم. همونجا ارضا شدم. اما آرش همچنان مشغول بود. مایومو باز کرد و درآورد. حالا من لخت مادرزاد جلوش بودم. منو برگردوند سمت خودش. ازین که به چشاش نگاه کنم خجالت میکشیدم. دستشو گذاشت روی شونم و به سمت پایین فشار داد. منظورش این بود جلوش زانو بزنم و ساک بزنم براش. منم مثل یه برده جلوش زانو زدم. چه کیر سفید و کلفتی داشت. شیو کرده بود و کاملا تمیز بود. با دستم کیرشو گرفتم. و لبامو گذاشتم روی کلاهک کیر آرش. باورم نمیشد این من بودم. دوباره داغ شده بودم. کلاهک کیرشو کردم توی دهنم. خیلی کلفت بود و با زبونم بهش زبون میزدم. آرش با دستش سرم رو هل داد به سمت کیرش ینی اینه حلقی بزنم براش. اما نمیشد واقعا چون کیرش دو برابر کیر سعید شوهرم بود. چند بار اوق زدم. که دید اذیتم گفت نمیخواد کافیه. منو خم کرد و کیر کلفت شو چسبوند در کوسم. چقدر خوب بود کارش. آروم آروم کیرشو هل داد داخل کوسم. همونجا ارضا شدم دوباره. تمام کوسم رو پر کرده بود. خیلی جدید بود برام. شروع کرد با یه ریتم آروم
تلمبه میزد توی کوسم. غرق در لذت بودم
و انگار روی هوا بودم. آرش درحالی که توی کوسم تلمبه میزد با انگشتش با سوراخ کونم بازی می‌کرد. کاری که سعید هیچ وقت نمی‌کرد. لذتش دوبرابر شده بود. بعد ده دقیقه تلم زدن توی کوسم گفت کجا بریزم بهار جوون. منم گفتم هرجا دوست داری بریز. اونم کیرشو درآورد و گذاشت درسوراخ کونم چون قبلش با انگشت با سوراخ بازی کرده بود. باز شده بود. کلاهک کیرشو هل داد توی کونم که یه جیغ ریز کشیدم. آرش گفت نترس این کیر توی این سوراخ تنگ جانمیشه. فقط کلاهکشه. همونطور که با سر کیرش توی کونم بود با دستش تنه کیرشو می‌مالید که یهو آبش اومد و با شدت ریخت توی کونم. چقدر داغ بود و زیاد. باورم نمیشد. بعدش برم گردوند و شروع کرد خوردن لبام. کلی ازم تشکر کرد و قربون صدقم رفت. بهترین سکس عمرم رو در قالب یه خیانت انجام داده بودم. یاد سعید افتادم. سریع خودمو شستم و از آرش خداحافظی کردم و لباس پوشیدم و رفتم سمت اتاق. یه حال دیگه داشتم هنوز لذت کیر آرش توی وجودم بود. عجیب اینکه احساس پشیمونی نداشتم. با استرس درو باز کردم و داخل شدم. با دیدن خواب عمیق سعید خیالم راحت شد. منم کنارش دراز کشیدم و از خستگی خوابم برد. شب سعید بیدارم کرد و گفت کجا بودی. منم گفتم رفتم استخر ده دقیقه شنا کردم اومدم پیشت خوابیدم. منو بوسید و گفت ببخشید که تنها رفتی. منم با یه اخم الکی گفتم عیب نداره ولی هنوز کیر آرش جلوی چشام بود. دوروز بعدش برگشتیم ایران. دیگه آرش رو ندیدم. این بود خاطره من. ببخشید از اینکه طولانی شد.

نوشته: بهار


👍 157
👎 43
280100 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

905190
2020-08-03 00:39:14 +0430 +0430

خیانت دوس ندارم


905192
2020-08-03 00:39:37 +0430 +0430

عالی نوش جونت

4 ❤️

905208
2020-08-03 00:56:41 +0430 +0430

یه مرد صبح تا شب جون بکنه پول در آره که تو مملکتی که خیلیا لنگ نون شبن کاملا تامین باشی از خورد و خوراکو لباس تا سفر خارج!! . این که تا یه کشور دیگه بردت به چشمت نیومد ، این که تا استخر هتل نیومد برات اینقدر مهم شد که برای تلافی به غریبه کس دادی!! افرین به توی نمک شناس!! احتمالا اگر سال 57 بودی بلند ترین مرگ بر شاه رو تو میگفتی!! 😁


905212
2020-08-03 01:00:14 +0430 +0430

داستانهای این هفته کلا خیانت
دیس 👋

4 ❤️

905213
2020-08-03 01:00:27 +0430 +0430

دوسداشتی شنا کردنتو ببینه شوهرت؟؟
اینجا استخر نداره؟یا استخرش هس اب نداره؟
اونی که خیلی دلش شنا میخواد دیگه استخرم دمه دستش نباشه شمال که پره
یعنی شما ترکیه میرید شمال نمیرید؟؟
دست به کص نشستی نعشه شدی کص نوشتی توام


905220
2020-08-03 01:08:42 +0430 +0430

واقعا ریدنی هستی…تو رو پامنار هم بردن حرومه چه برسه جاده استقلال…


905223
2020-08-03 01:10:48 +0430 +0430

خوب نوشتى/١٨سالمه پاسه سكس و…
سفيد و لاغرم

0 ❤️

905226
2020-08-03 01:13:19 +0430 +0430

بهار خانم خوشگل نوشتی با اینکه طولانی بود ولی جذابیتش باعث شد تا آخر بخونم.

2 ❤️

905238
2020-08-03 01:29:51 +0430 +0430

اخی تقصیر تو نیس مشکل کیر شوهرته،
این همه کص گفتی ک بگی خیانت کردم،ب تخم چپ متمایل ب شمال غربیم ک خیانت کردی.

3 ❤️

905240
2020-08-03 01:36:26 +0430 +0430

اه اه بوی لجن میده داستانت


905247
2020-08-03 01:58:36 +0430 +0430

به نظرم واقعی میومد عالی بود عزیزم

4 ❤️

905248
2020-08-03 02:00:00 +0430 +0430

ادرساون هتل رو بده که ما هم بریم توی قسمت دوشش سکس کنیم

سوپره مگه توی دوش اونم وسط روز سکس کنید هیچ کسم نباشه و بهتون گیر نده

5 ❤️

905260
2020-08-03 02:55:37 +0430 +0430

کدوم هتل وسط روز تو حموماش سکس‌‌ آزاده ؟؟
دیس پنجم

1 ❤️

905263
2020-08-03 03:08:21 +0430 +0430

کم توجهی شوهرت دلیل بر خیانت نیست . اگه یع زن سالم با خانواده ای با غیرت بودی هیچگاه با لباس شنا تنهایی به استخر مختلط نمیرفتی . اگه برای اولین بار این خیانتو انجام داده باشی راه ورود کیرهای سو استفاده گر را به کوست باز کردی . در واقع یه جنده متاهل خودتو ساختی . بی شک تا چند سال اینده طلاق میگیری و بدنبال شکار جهت گذران پر خرج زندگی کنار خیابونهای شلوغ پایین و بالا میکنی و افسوس روزهای زندگی از دست رفته ات را میخوری . دبس لایک


905267
2020-08-03 03:26:19 +0430 +0430

سلام .آخر بهم نگفتی کجایی بودی ؟؟
یه برنامه بزار باز همو ببینیم

2 ❤️

905274
2020-08-03 04:19:36 +0430 +0430

بنظر میاد نویسنده یه پسر کونیه و این کستان هم حاصل یه فانتزی منتهی به جق بوده 👎

5 ❤️

905295
2020-08-03 06:03:58 +0430 +0430

یک خانم سکسی و حشری بیاد پی وی و قرار سکس بذاریم.کنرم سفته

0 ❤️

905299
2020-08-03 06:11:20 +0430 +0430

نترس همون شوهر فانتزیت هم اگه صب تا شب تو خونه لم می داد از تو حشری تر می شد و به سولاخ دیوار هم رحم نمی کرد 😁 😂 که نمونشو خودتون تویه مسافرتی که نوشته بودین مشاهده کردین!

پ.ن: تکیلا گوله اسلحه نیست که آدمو نقش بر زمین کنه اونم با 6 تا پیک!


905300
2020-08-03 06:17:12 +0430 +0430

یه بار زیر کیر من بخوابی دیگه آرش رو یادت نمیاد😍

0 ❤️

905301
2020-08-03 06:18:36 +0430 +0430

ای جون چه حالی کردی نوش جونت

0 ❤️

905309
2020-08-03 07:26:42 +0430 +0430

لاشی

1 ❤️

905320
2020-08-03 08:08:06 +0430 +0430

طبق قانون اسلامی یا مال کشورمون اگه شوهرت تو رو در حال سکس با ارش میگرفت میتونست تو رو بکشه و ارش رو

1 ❤️

905321
2020-08-03 08:08:09 +0430 +0430

خیانت چه زن چه مردش بی معرفتیه جانماز آب نمیکشم .منم مردم وخیانت چند بار کردم ولی پشیمونم اینم بدون خانمی یا آقای که خیانت کنه دیگه اون ادم اولی نمیشه میشه یه بیمار جنسی در کل داستانت خوب بود وخیانت همیشه بده

5 ❤️

905326
2020-08-03 08:30:38 +0430 +0430

من دو تا نکته بگم
اول خیانت خوب نیست
فقط با ی بار
باعث میشه دلت بخواد
باز امتحان کنی و همین زندگی رو خراب
میکنه
نکته دوم
داستانت رو دوست داشتم
خوب نوشتی
به واقعیت خیلی نزدیک بود
.
.

1 ❤️

905334
2020-08-03 08:56:22 +0430 +0430

قشنگ بود خوشمان آمد.
فقط این کهwere are you from نیست و where… هست

3 ❤️

905344
2020-08-03 09:57:19 +0430 +0430

داستان کاملا متناسب با یه سایت سکسی بود،قسمت اروتیکش قوی بود،قلمت خوب بود،بجز یکی دوتا غلط املایی اشکال دیگه ای ندیدم
و اما در مورد داستان،توجیه خیانت کاریه که همه ی ما بعد از خیانت انجامش میدیم،ولی بنظر من دلیل تو برای خیانت کاملا منطقی بود و بی توجهی به نیاز های همسر عاقبتی جز خیانت نداره،ولی شک نکن یه روز یه جا شوهرتم با یه دلیل کوچیک خودشو قانع میکنه که بهت خیانت کنه،شایدم کرده کی میدونه زمین گرده بهار جون😁

2 ❤️

905347
2020-08-03 10:07:34 +0430 +0430

اصلاح حرکات برای شنا گر آماتور است .کوس شعر بود

1 ❤️

905351
2020-08-03 10:22:28 +0430 +0430

سلام من آرشم بیا پی وی

1 ❤️

905352
2020-08-03 10:33:47 +0430 +0430

دوستم، خیلی جذاب بود من که با این داستان شدم

0 ❤️

905353
2020-08-03 10:36:34 +0430 +0430

خیانت ممنوع
مثل میوه ممنوعه !!!
نکنید اینکار رو وننویسید این خاطرات رو
ترویج ندید لطفااااا

1 ❤️

905359
2020-08-03 11:47:47 +0430 +0430

دمت گرم بهار جون باید به کصت مدال طلا داد

0 ❤️

905369
2020-08-03 12:43:09 +0430 +0430

خیلی خوب و شهوتی بود مرسی ،اونی که هم فوش میدن کیر همسرتو میخورن از حسودی هست به دل نگیر حداقل یک بار لذت سکس واقعی را ترجبه کردی نوش جونت

0 ❤️

905382
2020-08-03 13:54:29 +0430 +0430

خالی بندیه جالبی بود

0 ❤️

905387
2020-08-03 14:17:58 +0430 +0430

عاشق کردن زنای این رده سنی و اینجور حشریم
اوووف واقعا کردن دارن

0 ❤️

905403
2020-08-03 15:10:45 +0430 +0430

به نظر من مردی که نمیتونه نیازا همسرشو برطرف کنه حقشه .البته اول باید باهاش حرف میزدی با همسرت اگه درست نمیشد میبردیش دکترر و در مرحله اخر جدایی و بعدش هرکار دوسداشتی میکردی

3 ❤️

905406
2020-08-03 15:27:16 +0430 +0430

قشنگ بود نوش جونت

0 ❤️

905408
2020-08-03 15:31:32 +0430 +0430

کون پسر جقی،حنای این داستانا رنگی نداره دیگه

0 ❤️

905414
2020-08-03 15:50:13 +0430 +0430

میدونی چیش جالبه اینکه این همه کار خوب شوهرتو ندیدی یه دونه مست کردنش کاری کرد خیانت کنی 😏 تو ذاتت خرابه بقیش بهانه ست
با تو کاری ندارم از بقیه آقایون میپرسم شوهرش نمیتونست خیانت کنه ؟ اون همه دختر حشریش کردن ولی یه راست اومد پیش خودت خیانت نکرد
آخه کدوم مردی دوست داره با زنش بره خرید و بیخیال عشق و حال خودش شه جز یه مرد با وفاااا

2 ❤️

905421
2020-08-03 16:03:00 +0430 +0430

چقدر مزخرف می نویسند ملت تو کامنت هاشون

سکس کردی نوش جانت. خیانت کردی به رابطه خودت کردی. به کسی هم ربطی نداره!

قلمت جالب بود. به نوشتن ادامه بده.

2 ❤️

905426
2020-08-03 17:04:21 +0430 +0430

از کوچکترین فرصت واسه خیانت استفاده کردی نه؟ متاسفم واسه تو و امثال تو…

0 ❤️

905431
2020-08-03 17:24:57 +0430 +0430

نوش جان

0 ❤️

905434
2020-08-03 17:55:52 +0430 +0430

به معنای واقعی نشون دادی که اگه آب باشه شناگر قابلی هستی،

1 ❤️

905437
2020-08-03 18:03:07 +0430 +0430

از اونجایی که خیانتت در مملکت نبوده و پرچم اسلام در سرزمین کـفـر توسط یک هموطن کوبیده شده ، …
برای تساوی حقوق زن و مرد اعلام میکنم
حکم میدهم :
اگر کردنی را باید کرد
دادنی را هم باید داد

0 ❤️

905440
2020-08-03 18:16:56 +0430 +0430

عالی بود

0 ❤️

905448
2020-08-03 18:51:20 +0430 +0430

خیلی قشنگ بود و حقت بوده

کاری که همه مردا انجام میدن

منم حسودیم شد بهت

0 ❤️

905470
2020-08-03 20:26:43 +0430 +0430

استخر منم بیا شنا کنیم

0 ❤️

905473
2020-08-03 21:02:02 +0430 +0430

خیلی خوب بود دقیقا یکی از فانتزی های منه همیشه دوست داشتم طعم این فانتزی بچشم
داستانت هم عالی نگارش شده بود
اگه صرفا داستان نبوده باشه و واقعیت داشته باشه دمت گرم بهترین کارو کردی نوش جونت
نه بخاطر اینکه همسرت تو سکس درکت نمیکنه ، بخاطر اینکه شجاعت اینو داشتی انچه که دوست داشتی انجام بدی و بعدش هم درگیرش نشدی

0 ❤️

905484
2020-08-03 22:13:06 +0430 +0430

مبارکه بالاخره کلفت خوردی و ارضا شدی

0 ❤️

905485
2020-08-03 22:15:22 +0430 +0430

قشنگ بود

0 ❤️

905492
2020-08-03 22:49:04 +0430 +0430

خوب بود بازم بنویس

0 ❤️

905501
2020-08-03 23:20:04 +0430 +0430

رفتی دادی چرا توجیه میکنی ؟ خیانت اصلا کار درستی نیست .

0 ❤️

905509
2020-08-03 23:48:35 +0430 +0430

توصیفش دیونه کننده بود دستت درد نکنه

0 ❤️

905512
2020-08-03 23:52:58 +0430 +0430

من یکی از ارزوهام اینه با یک ناجی خوشفرم سکس کنم، این داستان خیللی منو حشری کرد

0 ❤️

905520
2020-08-04 00:16:54 +0430 +0430

نظر من اینکه خیانت دیس.
حالا چ واقعی چه نه، این که تا استخر باهات نیومد
توجیح دادن به یکی دیگه نمیشه.
برام عجیبه چقدر لایک گرفت داستان هم چیز مالی نبود!

0 ❤️

905592
2020-08-04 01:16:38 +0430 +0430

عجب… براحتی ازش گرشتی؟ حااا اینقدر هوس میکنی که میری به یکی دیگه میدی. خب ادرس یا تلفنتو بهش میدادی

0 ❤️

905655
2020-08-04 06:11:25 +0430 +0430

شماها کجای ایران زندگی میکنین که راحت میخورین و میدین؟؟؟🤔
ما که جنده رو میخوایم پول بدیم بزور لای پاشو باز میکنیم و با هزار وعده وعید میکنیمش☹

0 ❤️

905720
2020-08-04 10:25:59 +0430 +0430

ماساژور وسیله است
اون ماسوره!!
ماساژت نداده اون دستمالی کردن بوده ،!
حوصله ندارم توضیح بدم ،
چون جای در میون گذاشتن مشکلت با شوهرت بهش خیانت کردی ، و این نشونه شعور اندک و ناچیز توست

2 ❤️

905727
2020-08-04 10:53:36 +0430 +0430

هاها
آرش ایوبی بوده

0 ❤️

905757
2020-08-04 13:28:01 +0430 +0430

عالی بود داستانت. من عاشق سکس با خانمای حشری هستم که شوهرشون نمیتونه ارضاشون کنه. یه بار تجربه داشتم خیلی راضی بود ازم

0 ❤️

905787
2020-08-04 15:25:54 +0430 +0430

من خوشم اومد!👏👍

0 ❤️

905808
2020-08-04 17:30:25 +0430 +0430

لذت بخش و واقعی بود

0 ❤️

905816
2020-08-04 19:09:56 +0430 +0430

چجوری خیانت به شوهرتو توجیح می کنی و میزاری بهترین سکسم واقعا متاسفم

0 ❤️

905843
2020-08-04 23:40:05 +0430 +0430

خیانت لذت بخشه براتون خدایی؟ 😐

0 ❤️

905877
2020-08-05 00:45:45 +0430 +0430

این داستان چندتا پند داشت .
یکی‌اینکه آقایون به ارضا شدن خانم هاشون و نیاز جنسیشون خیلی اهمیت بدن که جنده نشن
دوم هم اینکه خانما احساساتشون را توی سکس بیان کنن و نیازشون را بگن نه این که فلان چیز را وانمود کردم

2 ❤️

905893
2020-08-05 01:07:31 +0430 +0430

شوهرت با انگشت کردن تو کصت نمیتونست ارضات کنه اونوقت این ارش با ماساژ دادن و خوردن پشت دستش به کصت ارضات کرد؟
یا کص نوشتی یا جنده بازی هات رو میخوای توجیه کنی. شوهرت باید تو رو ترکیه ول میکرد با شغل مورد علاقه ات گذران زندگی کنی. خیانت چه مرد چه زن جنده بودنه

2 ❤️

906019
2020-08-05 11:01:37 +0430 +0430

خوب بود

اینقدر شوهرت مقصر بوده و نادان شکی نیست

اما خیانت خیانته و توجیهی نداره

0 ❤️

906020
2020-08-05 11:02:47 +0430 +0430

ولی حقت بوده و باید لذتش میبردی

0 ❤️

906055
2020-08-05 15:12:58 +0430 +0430

رزوشن چیه بی سواد ، رسپشن

0 ❤️

906057
2020-08-05 15:21:22 +0430 +0430

میخوای با کسی بخوابی لازم نیست دنبال بهونه باشی

اما درستش اینه که اگر مردت لیاقت نداره رهاش کنی و بعد هر کاری دوس داری انجام بدی

1 ❤️

906072
2020-08-05 17:13:39 +0430 +0430

بهترین داستان این چند روز اخیر

1 ❤️

906075
2020-08-05 17:22:47 +0430 +0430

رزوشن نه رسپشن

0 ❤️

906078
2020-08-05 17:32:27 +0430 +0430

کصخلانه ترین کار زن ها اینه که یه اتفاق یا مشکلی میافته ولی به روت نمیارن و نمیگن آخرش هم سر کاری که نکردیم یا نمیدونستیم کردیم سرزنشت میکنن و یا مثل این تو استخر به بقیه میدن

1 ❤️

906098
2020-08-05 19:40:50 +0430 +0430

داستان یه فیلم سکسی بود با بازی megan rine. فقط فرقش این بود تو فیلم بعد خاب کردن شوهره به دوتا کیر میده این به یه کیر

0 ❤️

906116
2020-08-05 23:32:26 +0430 +0430

خوب بود
جزييات كافي بود

0 ❤️

906275
2020-08-06 09:31:16 +0430 +0430

تعداد لایک ها منو متعجب کرده مگه میشه؟؟ مگه داریم؟؟

1 ❤️

906285
2020-08-06 10:41:03 +0430 +0430

شاید خیلی از دوستان بهت خرده بگیرند اما این واقعیت زندگیست متاسفانه اکثریت ما مردها مخصوصا در ایران سکس یک طرفه داریم اصلا توجهی به شریک جنسی نمیشه بنظرم این داستان میتونه تلنگری باشه برای کسانیکه گاوی گوسفندی سکس میکنند بدون معاشقه یهومیچپونند تو بعدش خلاص شاید در موقعیتی باشی که همسرت بخاطر شئونات وابرو بهت خیانت نکنه اما اون زن مثل یه نارنجک میمونه کافیه که ضامنش بکشی ویهو منفجر میشه .من به شما لایک میدم

2 ❤️

906307
2020-08-06 13:43:44 +0430 +0430

خیییلی قشنگ توصیفش کردی. لذت بردم از قلمت

1 ❤️

906476
2020-08-07 03:20:26 +0430 +0430

دنبال نفر سوم برای سکس مون هستیم
شوهرم معتاده

0 ❤️

906477
2020-08-07 03:23:06 +0430 +0430

دنبال نفر سوم برای سکس مون هستیم
شوهرم معتاده
صفر نه سه سه سه هفت سه هفت پنج پنج صفر

0 ❤️

906658
2020-08-08 00:35:16 +0430 +0430

بهترین کارو. کردی. نوش جونت.

0 ❤️

906739
2020-08-08 03:05:54 +0430 +0430

هرچند به عنوان یه داستان اروتیک خوب بود ولی شمارو بخدا انقدر با نوشتن این داستانا خیانت رو رواج ندید و قبح اونو از بین نبرید ، هیچ خیانتی بی پاسخ نمیمونه فقط امیدوارم زمانیکه در موقعیت معکوس قرار گرفتی اونقدر انسان باشی که فقط سکوت کنی و بدونی از کجا خوردی!!

3 ❤️

906853
2020-08-08 17:02:41 +0430 +0430

داستانت قشنگ بود
فقط مراقب باش رو زندگیت اثر منفی نذاره یه جورایی وارد فاز جدیدی شدی

0 ❤️

906887
2020-08-08 23:36:44 +0430 +0430

کیر سگ تو کس خیانت کارت بی ناموس تا ترکیه بردت ندیدی استخر نیومد باهات دیدی فکر خیانت به سرت زد جنده دیگه از اون ته حلقی گفتنت معلومه فقط شوهرت تورو گایده فکر کنم همون خاجه حافظ شیرازی نگایده بود که اونم توی ترکیه گایید.

2 ❤️

907034
2020-08-09 12:25:42 +0430 +0430

چقد راحت تونست بُكُنَتِت 😄

1 ❤️

907055
2020-08-09 14:20:24 +0430 +0430

والا…

0 ❤️

907359
2020-08-10 18:38:13 +0430 +0430

عجب ادم مادرقهوه ای 😀 هستی نکن
عزیز من چرا اخه
تو انقدر پتیاره ای

0 ❤️

907500
2020-08-11 02:01:15 +0430 +0430

سلام کاش زیر من بودی ی ساعت فقط سینه گردن زیر گلوتو و کس کونت میخوردم

0 ❤️

907608
2020-08-11 11:11:08 +0430 +0430

والا ما هر پسری رو می بینیم می خواد در بیاره ما رو بکنه
عجیبه که شوهرت سرد بود
اینهمه قبل از ازدواج فیلم میبینید ولی بازم اشتباه می زنید

1 ❤️

908112
2020-08-13 01:29:47 +0430 +0430

عالی بود آفرین دوست داشتم

0 ❤️

908187
2020-08-13 06:58:04 +0430 +0430

واقعا تمام ایرانی هایی که میرن سفر توریستی کسکش لاشی هستنا. دیدم که میگم. ما که دانشجویی رفتیم ولی ایرانی های خارج 97% پناهنده هستن و با اولین آزادی لنگشون هوا می کنن و جنده و کونی میشن. توریستهام که وضعشون بدتره و وحشی ترن

0 ❤️

908190
2020-08-13 06:59:25 +0430 +0430

واقعا تمام ایرانی هایی که میرن سفر توریستی کسکش لاشی هستنا. دیدم که میگم. ما که دانشجویی رفتیم ولی ایرانی های خارج 97% پناهنده هستن و با اولین آزادی لنگشون هوا می کنن و جنده و کونی میشن. توریستهام که وضعشون بدتره و وحشی ترن

0 ❤️

908303
2020-08-13 20:01:14 +0430 +0430

خیلی خوب بود حتی اگه تخیلت بود. اگه واقعیت بود نوش جونت بهترین کار رو کردی . از داستانت لذت بردم .

0 ❤️

908317
2020-08-13 22:04:02 +0430 +0430

زنی که توی اولین دیدار به یارو میده بعد میگه به هیچکی غیر از شوهرش نداده!!! چه جالب!!!

1 ❤️

908327
2020-08-14 00:14:56 +0430 +0430

جالب بود یکم جای بهتر نوشتن داشت

1 ❤️

908380
2020-08-14 01:39:02 +0430 +0430

ناموسن حیف او شوهرت حالا استخر باهات نیومده معذرت خواهی ام کرده نتونسته لابد حالش نداشته باید بری کس بدی حتما خیانت نکنین سر هیچی دیسسس. 👎 🤮

0 ❤️

908562
2020-08-14 18:16:08 +0430 +0430

عالی نوشتی و حست هم عالی بود، نوش جونت

0 ❤️

908811
2020-08-15 15:51:33 +0430 +0430

اگر شوهرت هم بود و در حضورش این کار انجام میشد یا با اجازه خودش حال میکردی خیلی حس و لذت بیشتری برات داشت تا اینکه حیانت کردی بدون اطلاع اون سکس کردی

0 ❤️

908861
2020-08-15 22:33:17 +0430 +0430

همه دوست داریم که آزادیامون تو جامعه این مدلی باشه که توو داستان خوندیم…اما آیا همه ما فرهنگشو داریم؟
آیا جامعه ایرانی جنبه چنین آزادی ای رو داره؟؟
منکه خیلی بعید میدونم…حداقل بیست سالی کار می بره تا آماده چنین سیستمی بشیم.

0 ❤️

908863
2020-08-15 22:48:16 +0430 +0430

آره خویه

0 ❤️

908928
2020-08-16 00:59:16 +0430 +0430

این همه لایک کردید ک چی … متن کاملا افتضاح هر لحضه یه چیز رو میگفت
دیس

0 ❤️

909061
2020-08-16 22:15:29 +0430 +0430

وايي استخر مختلط و ماساژ با یه مرد قوی و سکس
خیلی حال میده

0 ❤️

909173
2020-08-17 03:28:08 +0430 +0430

آخه کووونی تو چرا باید بیایی اینجا داستان سکسی بنویسی
جقییییییییییییی

0 ❤️

909255
2020-08-17 13:34:58 +0430 +0430

بهترين لذت كردن زن شوهرداريه كه شوهرش سيرش نميكنه

0 ❤️

909450
2020-08-18 03:26:20 +0430 +0430

خوب بود. بازم بده و بنویس. سزای نکن, دادن به رفقاس. آفرین👌👍

0 ❤️

909759
2020-08-20 00:24:06 +0430 +0430

جیندا بازی توجیه نداره دیس🖕

0 ❤️

909954
2020-08-20 21:08:36 +0430 +0430

خب اشکالش چیه زن ادم گهکاهی تنوع و تجربه کنه ؟

0 ❤️

910148
2020-08-21 16:58:25 +0430 +0430

چرا بعضی ها نمیتونن درک کنن که نیاز جنسی مهمترین نیاز هر انسانه، چطور مرد میتونه بهترین لذت رو از زن ببره وزن بایستی به اوج لذت برسونید، اما زن نباید چنین درخواستی رو از شوهر خودش داشته باشه، هیچکس برای بار دوم بدنیا نمیاد که بخواد کاستی هارو جبران کنه، فرقی نداره زن یا مرد در صورتی که شریک زندگیشون درک درستی از نیازهای اون فرد ندارن بایستی بنحوی اون نیاز رو برطرف کنن و به نظر من باید ممنون اون شخص سوم هم باشند که در این زمینه شریکشونو همراهی میکنه. آرش دمت گرم.

0 ❤️

915974
2020-09-11 17:26:01 +0430 +0430

صحنه سکس رو خیلی خوب نوشتی آفرین 🌹 🌹

0 ❤️

917876
2020-09-18 16:02:15 +0430 +0430

عالی بود داستانت. من عاشق سکس با خانمای حشری هستم که شوهرشون نمیتونه ارضاشون کنه. یه بار تجربه داشتم خیلی راضی بود ازم

0 ❤️

905394
2020-09-22 10:00:03 +0330 +0330

بجز عمل کثیف خیانتت …تم داستانت وروالش خوب وطبیعی بود امیدوارم اخرین خیانتت باشه و به شوهرت وخودت دروغ نگی وخیانت نکنی

2 ❤️Top Bottom