شوهر جنتلمن و جندگی من

  سلام
  اسم من پریساس الان ۲۹ سالمه و تو یه شهر شمالی زندگی میکنم با شوهرم
  من تو سن ۱۸ سالگی با شوهرم آشنا شدم دو سال باهم بودیم و بعدش ازدواج کردیم تو این دوسال اون پرده منو زد و من اولین سکسمو با عشقم تجربه کردم اینم بگم ما به شدت همدیگرو دوست داریم و هنوزم بعد چند سال از ازدواج چیزی از عشقمون کم نشده
  از خودم بگم پوستم سفید با کمر باریک و بالا تنه و پایین تنه توپر و مردونه پسند جوری که شوهرم بعضی وقتا با عکسای بدن من خودشو ارضا میکنه اگه خودم نباشم
  اسم شوهرم سعیده یه مرد جذاب ۳۲ ساله با یه کیر نسبتا بزرگ که همیشه منو ارضا میکنه و بم حال میده
  ذهن سعید کاملا باز و روشن بود و جهان اولی فکر میکرد و این باعث یه وجه از خوشبختیه من بود

  اون مسئله سکسو با عشق جدا میکرد و اعتقاد داشت هر کسی میتونه تا توان داره با هر شخص تو هر زمانی آزادانه سکس کنه
  تا جایی که به کسی آسیبی نرسه
  و من وقتی فهمیدم تفکرات سعید اینجوریه خیلی بیشتر از قبل عاشقش شدم
  سعید تقریبا روم بیغیرت بود و همین باعث شد منی که تا قبل ازدواج چادری بودم(البته اونچنان مذهبی نبودم فقط حجاب داشتم) بعد ازدواج کاملا تیپم آزاد شده بود و روم به مردا بیشتر وا شد
  مثلا بیرون که میخواستم برم یه ساپورت نازک رنگ روشن یا نیمه روشن با مانتو جلو باز و یه تاپ که تا رو نافم بود و یقش کامل تا اول خط سینه هام باز بود میپوشیدم و میرفتم و میدیدم که نسبت به قبل چقد پسرا با نگاه های خریدارانه نگام میکنن و چقد تو دیدم و ازین قضیه لذت میبردم و طبیعتا هر زنی از توجه لذت میبره
  تا جایی که یادمه هر پسری تا منو میدید یا تیکه مینداخت یا انگشتم میکرد حس عجیبی بود تو خیابونم حس شهوت ازم دست نمیکشید اگرم دست میکشید با دستمالیای پسرا دوباره برمیگشت هر وقتم جاهای شلوغ میرفتم یکی دوتا پسر دنبالم میومدن و میتونم بگم تو شلوغی کیراشونو لای کونم حس میکردم و دروغ نگم خیلی حس خوبی بود
  ماجرای اولین دوست پسرم بعد ازدواج مربوط میشه به یبار که یه تیپ خیلی سکسی زده بودم و رفتم پارک شادی تا هوا بخورم و یکم شیطنت به سرم زده بود رفتم نشستم رو نیمکت پارک ده دیقه نشد که دیدم یه پسر خوشتیپ از روبروم داره از بالا تا پایینمو برانداز میکنه تو دلم گفت چی میشه همین الان بیاد پیشم بشینه اون روزم با اینکه شب قبلش با سعید سه بار سکس کردیم و دو بار ارضا شدم خیلی داغ بودمو واقعا یه سکس توپ دیگه میخواستم قبل رفتنمم به سعید گفتم و اجازه‌شو گرفتم
  خلاصه پسره پنج دیقه همینطوری نگام کرد تا من دیدمش بهم چشمک زد منم یه لبخند زدم و پامو گذاشتم رو اون پام تا قشنگ پاهام و رونم معلوم باشه
  پسره پاشد تا بیاد طرفم
  یه استرس همراه ذوق داشتم اولین بار بود که میخواستم با کسی غیر شوهرم لاس بزنم
  پسره اومد سلام و احوال پرسی کرد
  گفت ببخشید من یه کاری برام پیش اومده سریع باید برم اگه میشه شماره منو یادداشت کنید داشته باشید منم گوشیمو درآوردم که گوشیو ازم گرفت شمارشو زد واسه خودشم زنگ زد که شمارم بیفته براش و بعد با لبخند خوشگلی خدافظی کرد و رفت
  شب خودش برام زنگ زد و یکم حرف زدیم اسم پسره سینا بود دیگه شروع شده بود کم کم تلگرام و سکس چت و این چیزا تا جایی که تونستم پسررو تشنه خودم کردم تا یه روز که گفت اگه دوست داری بیا خونه‌ی من منم که از خدا خواسته قبول کردمو سعیدم‌کامل همه‌ی اینارو در جریان بود
  شبش با فانتزی این جنده بازیای من
  با سعید یه سکس عالی داشتیمو صبحش رفتم حموم کامل خودمو آماده کردم برا سینا
  هم استرس هم ترس هم شوق داشتم واسه اینکه اولین بار میخوام به شوهرم خیانت کنم البته با اجازه
  یه ساپورت کرم با مانتو کوتاه تنگ و یقه باز که تا چهار پنج سانت زیر کونمو میپوشوند رسما کون و سینه‌م داشت میترکید واسه بیرون افتادن سوتینم نبسته بودم که نوک سینم از رو مانتو معلوم بود پوشیدم آرایش کردم و
  حرکت کردم رفتم سمت خونه سینا
  زیاد دور نبود
  رسیدم زنگ زدم درو باز کرد خودش اومد استقبالم چشماش چهارتا شد وقتی منو دید
  درجا منو گرفت چسبوند به دیوار دستشو برد پشت روی کونم
  کونمو دستش گرفت لباشو گذاشت رولبم محکم یه بوس ازم گرفت و بهم گفت دختر تو چه شاه کصی شدی امروز گفتم خیلی بی ادبی
  گفت واقعا دختر تا حالا انقد سکسی ندیدم
  مث دیوونه ها بلندم کرد بردتم تو اتاقش رو تخت
  میگفتم دیوث صبر کن اما این حرفا حالیش نبود منم انقد حشری بودم که همونجا میخواستم کیرشو تو کص و کونم حس کنم
  افتاد به جون لب و گردنم و سینه هامو میمالوند واقعا شهوت زده بود به کل وجودم داشتم غلت میخوردم تو بغلش
  خودم با ولع رفتم سمت شلوارش از رو شلوار کیرشو لیس زدم و کمربندشو باز کردم کیرشو از شرتش درآوردم وااای چه کیری داشت سفت و سرخ و آبدار واقعا نمیدونم چجوری توصیفش کنم سرشو لیس زدم داشت دیوونه میشد شروع کردم ساک زدم براش حسابی دیگه داشت بی هوش میشد هی میگفت آاااخ قربونت برم پورن استار من ساک بزن پ


  ریسا جنده بخور کیرمو کص خانوم این حرفاش حشری ترم میکرد و وحشیانه کیرشو میخوردم دیگه بلندم کرد منو به شکل داگ استایل گذاشت و سرشو برد لای کونم و شروع کرد کص و کونمو لیس زدن من آاااهم کل خونه رو گرفته بود داشتم از حشر بیهوش میشدم اولین بار بود جلو کسی غیر شوهرم لختم و دارم لذت میبرم کلی داشتم حال میکردم خیلی لیسیدنش حرفه‌ای بود بش میگفتم سیناا تو رو خدا کیرتو بکن تو کص و کونم سیناااا پاشو جررممم بده گفت به چشم سکسیه من پاشد سر کیرش کاندوم کشید و رو چوچولم مالوند آروم لیز داد تو کصم اوووف از بهترین حسا بود
  کیرشو آروم آروم تو وجودم داشتم حس میکردم شروع کرد به تلمبه زدن آه و نالم فضا رو پر کرده بود بیست دیقه منو به چند تا پوزیشن از کص گایید و گفت میخوام کونتو بکنم حشرم اجازه نمیداد به جز بکن جرش بده چیز دیگه‌ای بهش بگم کیرشو با روان کننده زیاد کرد تو کونم به شوهرم اجازه نمیدادم بیشتر از نصف کیرش بکنه تو کونم ولی سینا کونمو دستش گرفته بود و کیر بزرگشو حسابی تا ته تو کونم میکرد و تلمبه های تند میزد شدیدا بهم حال داد ‌خودمم تعجب کردم ولی از هیجان و لذت ارضایی که قبلش بود حالا فقط میخواستم به هر روشی شده کیرشو تو وجودم حس کنم
  واسه اولین بار حریص شدم واسه بیشتر کون دادن بهش میگفتم جرررم بده سینا کونمو بگا بگا منو کص و کونمو یکی کن کیر کلفتتو بزار تو وجودم سینا تلمبه‌های سنگینشو به بدنم کوبوند کیرشو درآورد کاندومو از روش برداشت و خودم سریع گرفتمش تو دهنم
  کل آب کیر داغ و خوشمزش تو دهنم خالی شد یه قطرشو هدر ندادم یکمی‌ سر کیرشو لیس زدم تا دیگه بی حال افتاد روم بعد بیست دیقه بهم نگا کرد منو بوسید و گفت بهترین سکس عمرم بود منم با یه لبخند ازش استقبال کردم و از هم تشکر کردیم بهش گفتم سریع منو ببر خونه که شوهرم الانا میاد خونه نبینه من خونه نیستم(به سینا نگفتم که شوهرم بی غیرته) سینا گفت میرسونمت ولی کیرم تو کص زن شوهرت کلی خندیدم و پوشیدیم لباسارو منو رسوند خونمون و با یه بوس خدافظی کردیم رفتم خونه یکم دراز کشیدم که نیم ساعت بعدش سعید اومد
  رفتم بغلش کردم تو چشاش نگا کردم گفتم نمیدونم چجوری بگم دوستت دارم
  واقعا اون لحظه حسم به سعید بیش از حد بود و هر روز بیشتر از دیروز
  بعدش سعید ماجرارو مو به مو ازم پرسید و منم واسش تعریف کردم
  این شد که شبش به یاد اون صحنه دوباره حماسه‌ای جانانه به پا کردیم تا ساعت ۳ بیدار بودیم
  حالا دیگه زندگیم با سعید روزمرگی حساب نمیشد و همچی رو روال بود خوشبخت بودم با شوهرم
  انقد عاشق سکس شده بودم که دیگه میخواستم هر جور سکس با هر پسریو تجربه کنم
  سینا منو به یه پارتی دعوت کرده بود تو نواب که خونه یکی از دوستاش بود و حدود سی چهل تا دختر پسر بودن
  منم اولین بار بود که میخواستم برم پارتی
  با موافقت سعید اوکی دادم بهشو
  واسه داخل پارتی یه پیراهن مجلسی نیم تنه که فقط تا باسنم بود و تا سینه هام کشیده شده بود و ازون به بعدش باز بود نصف سینه هام همینجوری ازش میزد بیرون
  رفتیم من و سینا دیدم همه پسرا سکسی و دخترای مست و حشری
  به من هر چی گفتن بیا شراب بخور قبول نکردم
  من مادرزادی نخورده مستم نیاز به این چیزا ندارم
  موقع رقص شد نور لایت و وسط شلوغ پلوغ شد منم رفتم بینشون یهو دیدم تو شلوغی سه تا پسر دورم کردن و دارن میرقصن واسم جالب بود منم همراهیشون میکردم یکی پهلوهامو گرفته بود منم کونمو قر میدادم که یهو دیدم از پشت چسبید به کونم منم آمپرم زد بالا کونمو رو کیرش میرقصوندم بدجور حشریش کردم دوتا دیگه همینجوری نزدیک میشدن و دستمالی میکردن تا ساعت داشت میشد ده کم کم وسط داشت خلوت میشد چون دختر پسرا هر کدوم یه گوشه خونه رفته بودن عشق و حال
  من موندم و اون سه تا پسر که اسمشون رامین و بهزاد و امیر بودن تازه بعدش فهمیدم سینا یه دختره دیگرو برده اتاق در حال کردنه
  به خودم اومدم تازه متوجه شدم فکر کنم کاری که دارم میکنم به گروپ سکس ختم میشه تو کص و کونم عروسی بود تو دلم خیلی خوشحال‌ بودم و هیجان داشتم
  همیشه تو فانتزیام به این فکر میکردم یعنی واقعا میشه برا منم گروپ پیش بیاد؟؟!
  اما حالا داشت این اتفاق میفتاد
  رامین از پشت در گوشم گفت
  بریم تو اتاق مادمازل؟
  با تکون دادن سرم و یه لبخند جواب مثبتو دادم دستمو گرفت رفتیم سمت اتاق
  بهزاد و امیرم پشتم اومدن
  رفتیم تو سه تایی بهم چسبیدن و شروع کردن به مالیدن من
  حس عجیب و فوق لذت بخشی بود سه تا بدن مردونه و هات بهم داشت مالیده میشد
  احساس نابی بود لحظه شماری میکردم واسه وسطشون نشستن و ساک زدن براشون
  لباسامو دونه دونه از تنم میکندن و مثل وحشیا منو میلیسدن وااای که چقد خوب بود لخت لختم کردن
  حس آزادی داشتم وقتی جلو سه تا مرد لخت لخت داشتم حال میکردم
  خیلی خوشحال بودم
  میخواستم هر چی لذته تو اون لحظه باشه
  آخ وقتی بدنمو میچلوندن نمیدونستم از حشر چیکار کنم
  نشستم زانو زدم جلوشون
  دونه دونه کیراشونو


  از تو شلوار در آوردن گذاشتن جلو روم
  منی که همیشه تو کف کیر بودم حالا ۳ تا کیر داشت بهم چشمک میزد
  با ولع خاصی شروع کردم به ساک زدن برا سه تا شون دو تا کیر تو دو تا دستم و یه کیر تو دهنم
  بهترین حس سکسیم بود هر چی از خوب بودن اون صحنه بگم کم گفتم
  بدجوری با ساک زدنم تحریکشون کردم که مجبور شدن منو بندازن رو تخت سینه و کص و کونمو هر کدوم داشتن جداگانه میلیسدن
  میخواستن بکنن
  که گفتم اول کاندوم
  رامین کاندومشو گذاشت و کیرشو تو کصم تنظیم کرد
  کلاهک کیرشو کرد توم چشام بسته شد از حال وااای چقد داغ بود کیرش
  انصافا هر سه تاشون کیرای پورن استارارو داشتن خوش فرم و خوردنی
  خوراک خودم
  رامین شروع کرد به تلمبه زدن
  کیر بهزاد تو دستم بود و واسه امیر ساک میزدم
  آدرنالین خونم دیقه به دیقه داشت بیشتر میشد خیلی باید عمق سکسو درک کرده باشی که وسط سه تا پسر سکسیه لخت هیچ خجالتی نکشی و حریص باشی واسه حس کردن کیراشون تو بدنت
  همه‌ی اینا رو مدیون سعید شوهرم بود
  یه لحظه وسط عشق و حال بهش فکر کردم خندم گرفت
  با خودم گفت بدبخت تو خونه نشسته زنش داره زیر سه تا بکن حرفه‌ای گاییده میشه
  خیلی دوست داشتم اون لحظه سعید باشه و جر خوردنمو ببینه یکم جلو رامین اینا بهش فحش بدم و تحقیرش کنم حشری تر بشن
  رامین تلمبه هاشو تندتر میکرد و آه و ناله های من بیشتر میشد بعد پنج دیقه پاشد پوزیشنو عوض کرد خوابید رو تخت که من برم روش
  رفتم روش دراز کشیدم یکم خودمو مالیدم بهشو لب میگرفتم تازه فهمیدم
  از بهترین لذتم مالوندن بدنم به بدن پسراس داغی بدنش بهم حال میداد فک میکردم فقط با شوهرم اینجوری حال میکنم الان دیگه پشیمون بودم دوسه سال به جز سعید زیر کس دیگه‌ای گاییده نشدم
  رامین کیرشو رو کصم جا انداخت و من شروع کردم بالا پایین کردن اوووف چه حالی داشتم میکردم امیر کیرشو آورد جلو دوباره دهنم گرفتم سه تایی داشتیم حال میکردیم بهزادم اومد شروع کرد به ماساژ کون و سوراخ کونم کم کم داشتم حس میکردم یه کیر کم دارم تو بدنم بهزاد خیلی حرفه‌ای با سوراخم بازی میکرد و لیس میزد
  رامین گفت شوهرت بهتر میکنه یا ما
  گفتم اون کصکش بیغیرت اگه کیر شمارو داشت من چی میخواستم
  تلمبه ها شدیدتر شد آااااه از ته دل میکشیدم و ارضا میشدم چه حالی میداد
  داد میزدم بگایین منووو تو رو خدا جرمم بدین رامین جلو دهنمو گرفت گفت بی حیا همه فهمیدن گفتم بزار همه بدونن من اینجا از همه جنده ترمم گفت تو جنده‌ی زیر خواب مایی ازین بعد گفتم جووون
  بهزاد پاشد یه تف انداخت لب سوراخ کونم و کیرشو با تفش رو سوراخم بازی میداد دیگه واقعا طاقت نداشتم گفتم بهزاااد منتظر چیی پس
  که یهو یه چیزی نفسمو بند آورد
  چشام داشت میزد بیرون
  دهنم واموند
  بهزاد کیرشو تا نصف کرد تو کونم
  حالا کص و کون من داشت همزمان کرده میشد و من اونجا فقط میتونستم لذت ببرم و دیگر هیچ
  بهزاد وقتی شروع کرد به تلمبه زدن باورم نمیشد که دارم همزمان از سه جا کیر میخورم
  اونایی که مثل من از پشت زیاد سکس کرده باشن
  میدونن که بعد ده دقیقه گاییده شدن از پشت دیگه کم کم لذت میاد سراغت
  من حالا همزمان از سه تا سوراخ داشتم گاییده میشدم واصلا هوش به سرم نبود که کجام و چیکار میکنم
  اون صحنه فقط کیر میخواستم
  هر چی بیشتر بهتر
  پسرا حسابی منو به هر پوزیشن ممکن کردن و دوبار هر کدوم آبشونو آوردن و ریختن رو صورتم
  کاملا از آب کیر شسته شده بودم داشتم جلوشونو آب کیراشونو جمع میکردم و میزاشتم دهنم
  بهزاد و امیر بعد یکم استراحت تشکر کردن و بوس وفلان و خدافظی کردن
  رامین موند گفتم چرا نرفتی رامین جون
  گفت پریسا کی از گاییدنت سیر میشه آخه میخوام یه بار دیگه بیارمت زیرم بخوابی
  گفتم جوون بابا بکن
  کیرش راست شده بود
  پاهامو باز کرد رو شونش گذاشت و الان نکن کی بکن
  کیرشو گذاشت تو کصم و شروع کرد به گاییدن من
  بعد بیست دیقه سومین بارم آبش اومد و منم حسابی ارضا شده بودم
  گفتم بریز تو
  چند تا تلمبه کوبوند به بدنم و یهو بدنشو سفت کرد
  کیرشو تا آخر تو کصم گذاشت و آب داغشو خالی کرد تو کصم
  دیگه آتیش گرفته بودم از حشر
  خیلی آه و اوه میکردم
  اونم سرآخر لبامو خورد
  و رفت
  نشستم به حالی که کردم فکر کردم
  واقعا عالی بود
  خیلی ارضا شدم
  بهترین تجربه عمرم بود
  تو همین حین سینا اومد تو اتاق که دید دوست دخترشو گاییدن یه گوشه انداختن
  گفت خوش گذشت دیگه
  گفتم همونجوری که به تو خوش گذشت
  هیچی نگفت و منو برد رسوند خونه
  رفتم تو سعید منو دید تعجب کرد گفت پریسا کجا بودی چرا اینجوریه سر وضعت
  گفتم آبکیر گوشه لبم معلوم نیست؟
  خندید و بغلم کرد برد رو تخت با بوس و بغل خوابیدم.
  بعد این قضیه خیلی سکس کردم با پسرای مختلف که هر کدوم داستانا و هیجانی خودشو داشت
  در کل دختری مثل من حسرت هیچ پسریو نمیبینه و هیچوقت درگیر و افسرده این نیست که چرا پسرا اونو واسه لذت میخوان
  چون ما خودمونم پسرارو واسه لذت میخوایم
  تا داستانای بعدی بوس بوس


  نوشته: پریسا

 • 41

 • 80
 • نظرات:
  •   Ado_Den_Haag
  • 1 ماه،2 هفته
   • 23

  • به گربه های محل چی به اونا ندادی؟


  •   navida.x
  • 1 ماه،2 هفته
   • 38

  • بنده به نمایندگی از کاربران سایت از ادمین نامحترم تقاضا دارم یه تگ تحت عنوان کستان برا سایت طراحی کنن که الکی وقتمون گرفته نشه خواهشا (dash)


   دوستان عزیز لایک کنین تا بلکه از این پلشت بازیا خلاص بشیم


  •   lovely_grl
  • 1 ماه،2 هفته
   • 33

  • وقتی میگید شوهرم اوپن ماینده و جهان اولیه دوست دارم همینجور شیک برینم بهتون.. چرا همچین فکر غلطی دارید آخه؟ توی جهان اولم ی جو غیرت روی زناشون دارن بحث پوشش و حجاب نیست ولی اونا اجازه نمیدن ک زنشون....


  •   شاه ایکس
  • 1 ماه،2 هفته
   • 44

  • نویسنده به وضوح پسر - مفعول - و پشت کوهی است....


  •   Minow
  • 1 ماه،2 هفته
   • 15

  • خلاصه داستان:من يك جنده ي هاتم ن ن ببخشيد ي هرزه ي هات
   نميدونم چرا فكر ميكنم اين داستان و يه پسر ملجوق دست تو شورت نوشته


  •   A__m__i__r_hossei__n
  • 1 ماه،2 هفته
   • 8

  • خو دیگه چرا میگی جنتلمن (dash)


  •   general_bu
  • 1 ماه،2 هفته
   • 13

  • بقول شاعر ، میمیری کس نگیییی؟؟؟؟


  •   Terminator1
  • 1 ماه،2 هفته
   • 8

  • جهان اول نداریم جهان برتر درسته
   خوبه معنی جهان اولیم دونستیم


  •   Roya_khanom
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • عالی بود


  •   _secretam_
  • 1 ماه،2 هفته
   • 11

  • نمیدونم چرا میخوای این مفعول بازیاتونو به خورد ملت بدین
   دیس


  •   کیریتون
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • نتیجه میگیریم هر که زنش جندس جهان اولیه


  •   Smoker70
  • 1 ماه،2 هفته
   • 8

  • رو راس بهت میگم یکیو عین تیپ طاهری تو ما پسرا ببینیم ب چشم جنس نگاش میکنیم جنسی ک گاهی اوقات میگیم خیلی خرابه و مصرفش نمیکنیم و به عیر کالا هیچ ارزشی نداری همه پسرا نظرشون همینه


  •   saeedno15
  • 1 ماه،2 هفته
   • 8

  • شوهرت جهان اولی نیست کسکشه,آخه کدوم آدم خری همچین چیزیو باور میکنه؟ آمریکا از کوسخلایی مثل تو میترسه که حمله نمیکنه (biggrin)


  •   AmirALI_553
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • یسوال ذهن منو مشغول کرد بعد خوندن این کستان
   اینکه سه تاکیر چجوری چشمک زدند به پریسا خااااانم؟


  •   HYPERMAN98
  • 1 ماه،2 هفته
   • 7

  • سیک لایک بهت دادم یعنی از دیسلایک بالاتر


  •   pouya24k
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • فقط میتونم بگم ایران شده مهد جنده پروری


  •   Sepehr_2000
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • مث خانوم جلسه ایا حرف میزنی


  •   glassframe
  • 1 ماه،2 هفته
   • 6

  • گاو و گوسفنداتو فروختی اومدی شهر گوشی خریدی و خب بریم تو سایت شهوانی و کس شعر بنویسیم ها؟؟؟؟ خداوکیلی باید رید تو دهن اون‌راننده مینی بوسی که تو رو از پشت کوه اورده شهر


  •   شواليه-ايران
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • دو ماهو نيمه داستان نخوندم الان اومدم ديدم كستان بازم هست...


  •   هات-ارومیه
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • محشربود جنده خانوم ارضا شدم?


  •   ld2
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • تخمی اول گفتی اون یه اتاق دیگه داشت یکیو میکرد بعد گفتی تو خونه بود . گوه به مغز پر عنت که یادت نمیمونه دو دقیقه پیش چی نوشتی


  •   mojtaba_sari
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • همون اولس خوندم فهمیدم کسشره


  •   hoooooosen
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • آقامون جنتلمنه این خانمم جنده منه


  •   anonym.masi
  • 1 ماه،2 هفته
   • 6

  • من هشت ساله تو همین جهان اول که میگی زندگی میکنم بخدا اگه از این خبرا باشه درسته حجاب نیست ولی تا حالا یه مورد هم ندیدم زن شوهردار هرز بپره حتی اگه بدونن طرف متاهله طرفش نمیرن


  •   Roya_ye_Behnam
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • عالی بود عزیزم. هم بی همتا نوشته بودی هم فوق‌العاده عالی و هم خیلی بی نظیر. به کسشعرهای دوستان توجه نکن. منتظر بقیه نوشته هات هستم


  •   Changiz_big_dick
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • ریدم به طرز فکر جهان اولیت جاکش ملجوقیان


  •   farhadkhaaan
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • یکی نیست به اینا حالی کنه جنده بودن با روشنفکری دو مقوله ی کاملا جدا از همه چند خط اول رو هم که خوندم به اندازه ی کافی حال بهم زن بود هیچ کی نمیگه سکس بده یا لولوئه ولی حیوون هم جلو امثال نویسنده این داستان کم میاره هرزگی یه صفته که از اول تاریخ بوده به نظرتون اونا جندگی شونو به کی می چسبوندن


  •   مهرپویا
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • یه دقیقه نده ببینم چه گلی تو سرم بگیرم با مغزت


  •   zanbory
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • به دادنت ادامه بدا


  •   harnoesex
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • چرا اخه؟
   چرا تا یکی داستان مینویسه زیر سوالش میبرید؟؟؟
   چرا باور ندارید این اتفاق هارو؟؟
   این داستان ها واقعیتشم هست بخدا هست.
   من زیاد دیدم و داشتم اگر ندیده بودن و نداشتم باور میکردم دروغه ولی دیدم اره هست این چیزا.
   بابا اینقدر کوتاه فکر نباشید.
   چون شما ندیدین دلیل نمیشه ک نباشه.
   دلیلی داشته ک شماها ندیدن باید بدونید ک همه جوره ادمش هست من خودم گروپ داشتم زن شوهردار داشتم جلو شوهرش بکنمش داشتم زن طرف رو با دوستام بکنم داشتم بابا بخدا خیلی چیزا هست ک شماها ندیدن.
   بخوام اتفاقات زندگیم رو بنویسم چیزایی ک نوشتنش توی مخیلات شما نمیگنجه باعث نمیشه من جقی باشم توهماتم رو نوشته باشم


  •   lezatbebarim
  • 1 ماه،2 هفته
   • 7

  • جناب hamoesex که در این بخش شروع کرده به اعتراض بدوستان که چرا باورندارید من خودم زن شوهردار جلوی شوهرش ... م
   ن خودم .... خودم .... خودم ... ! ای بابا بخدا نخود هم نیستی کمتر بدیگران توهین کن . تو یکی ههه حرفات درست دیگران نادرست خوبه ؟ اما لطفا کمتر منم منم کن حالمون و خراب کردی بجه ، من به کسی اینطوری حرف نمیزنم هیچکسی ندیده تاحالا اما باور کن تو با این طرز گفتار باعث شدی من اینطور جوابت و بدهم. . کمتر بدیگران چرت و چرندیات ارسال کن حالم و بد کرد حرفات بخدا


  •   پگولاخ
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • كجاى جهان اولى جنده گى رو تاييد ميكنند مادر قهبه


  •   Hooman.esf.59
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • از نظر سکسی و تحریک آمیز بودن داستانت نسبتا خوب بود ولی من دیسلایک دادم بهت چون بنظر میرسه این داستان و یه پسر نوشته برای عادی جلوه دادن بی غیرتی و خیانت
   یا یه زن عقده ای کیر ندیده با ابروهای پاچه بزی و یه من سیبیل، یه چیزی تو مایه های فاطی کماندو


  •   Joniol
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • پسر زیر 18 سال برا رل زدن پیام بده :/


  •   sexybala
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی. فرق پارتی و بالماسکه میدونی چیه بچه دهاتی عقده ای


  •   lillvampire2
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • بازم یه جقی دیگه


  •   ronin555
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • نتیجه کلی داستانت اینه که:بابیغرتی همیشه کلی میخندی؛کلی خوشحالی؛کلی احساس خوشبختی دارین؛...!!!
   یه زمانی آلبوم عروسی رو دست فامیل به زور میدادن ببینن؛اگه مجرد بودی جزامی محسوب میشدی. ...


  •   زنت1400مال0من
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • این لابه لا یه کم هم به شوهرت کس بده پتیاره


  •   toolejen
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • یه حسی بهم میگه تو آخرش به ما هم میدی


  •   samisamii
  • 1 ماه،2 هفته
   • 5

  • تا اونجا که گفتی شوهرت بی غیرته تا همون جا خوندم متوجه شدم کوس شعری بیش نمی باشد په لطفا دیگه ننویس این حجم از کس شعر رو
   خاک بر سر خودت با شوهر بی خود تر از خودت


  •   Reza00777
  • 1 ماه،2 هفته
   • 5

  • خب منن کسشعرمو بگم عقب نمونم یه وقت نگن لال‌‌م (یه دیقه کص نده من با این دوستان که دارن کص تفت میدن کار دارم بعد کصتو بده ممه نون) اینکه دوستان میگن مثه دهاتی ها یا از پشت کوه اومده.
   یعنی من که زاییده و گاییده روستام و تو روستا بدنیا اومدم
   جزو قشر کسخول جامعه هستم (نگو داداش روستایی بودن که گناه نیست نگو)


  •   Newah007
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • اونچه مسلم هست, نویسنده یه پسر با تخیلات سکسی بالا و احتمالا مفعول هست..... نحوه نگارش لحظات سکسی دقیقا زاییده تخیلی قوی اما محروم از تجربه سکس با یه خانم رو نشون میده....


   امیدوارم یکبار سکس واقعی رو تجربه کنی... گل پسر...


   Lor Boy


  •   1352sina
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • تخیلات یه مغر جقی عقده ای که سگ هم کس ننش نمیزاره


  •   X_Emo
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • شخصا از داستانای خیانت و بی غیرتی بدم میاد و بهت دیس لایک شماره 25 رو میدم ....... دستت رو هم از شورتت در بیار و سوپر کمتر نگاه کن (biggrin) (biggrin) (biggrin) (biggrin)


  •   Joker.m
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • این داستان، کلا داره بیغیرتی رو رواج میده که هیچ دقیقاداره شستشوی مغزی یکسریارو.کلا هدفش چیزه دیگه ای بود.تو بااین اوضاع چرا شوهر کردی!


  •   ToPGuNRashT
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • عذر میخوام ولی اسم ازدواج رو هم بگا دادید
   خوب لااقل اگه میری میدی نیا اینجا ننویس شاید دو نفر بخونن زندگیشون رو بگا بدن
   تشکر ولی دیگه ننویس


  •   Caboos1
  • 1 ماه،2 هفته
   • 8

  • این کسکش یکی از این انگلای نفر سومه که تو سایت ولوعن


  •   khoshkon
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • بله جنده خوبی هستی احتیاجی نبود شوهر کنی شنا بلد بودی اب ندیدی


  •   At_hamed
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • جان بسیار عالی منم زنم شبیه خودته یه کیر براش جور کردم کلی لذت برد و الان داریم تو فانتزیمون از دو تا سه تا کیر حرف می زنیم که احتمالا عملی بشه خودم هم دوس دارم بببینم سکسشو با سه نفر همون طوری که با یه نفر دیدم و کلی حال کردم


  •   .سامان.
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • فقط میتونم بگم متأسفم...دیس


  •   1Overdose
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • بيا به ما هم بده خو! مال ما خار داره؟؟


  •   SSAa699
  • 1 ماه،2 هفته
   • 8

  • والا ه من جلوی پارتنرم حتی نمیتونم اسم یه پسر دیگه ای رو بیارم چنان میزنه دهنم
   واگه بفهمه با یکی دیگه سکس کردم
   در جا منو میکشه
   اونو قت شما به شوهرتون میگفتین که با فلانی
   امروز سکس کردم ؟؟؟؟ اونم چیزی نمیگفت ؟؟؟؟؟ (hypnotized)


  •   Analdriller2
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • چند تا صحنه پورن رک تع یف کرده بود ولی هیجان موقع نوشتنش فان و خنده دار بود قبول کنید این مدل خودش جالب بود


  •   Krjmmd
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • حرومزاده هایی مثل تو یه مریض روانی بیشتر نیستن که میخوان بقیه رو هم مثل خودشون خراب کنن
   هیچ جای دنیا با هیچ طرز فکر و تعصبی ابنجوری زندگی نمیکنن که داستانشو گفتی
   ۴ نفرم اینو میخونن و اسمشو میزارن ازادی تو مملکتی که فقر فرهنگی بیداد میکنه زیادن کسمغزایی که الان حسرت ازاد بودنو میخورن
   در حالی که نمیدونن تو ازاد ترین جاهای دنیای این یه مشکل روانی حساب میشه و جندگی اسمش ازادی نیست


  •   اینترناسیونال
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • برو جندهء آشغال کثافت بایددتو رو از سینه سلاخی کرد


  •   Shab.n1
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • خیلی مسخره ای ..جهان اول تو نمیدونی جهان سوم چی هست ؟؟ با این افکار بدرد نخور (stop)


  •   Kos_Namak
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • گه . خوردی. کس. کش . مادر. جند.ه


  •   farid2085
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • یعنی پیتر جکسون با اون ذهن فعالش مثل تو نمیتونه کش شعر خیالبافی کنه..پاشو برو جقت بزن ...


  •   behzadyg
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • داستانت کیر شق کن خوبی بود برا سینگلا ولی خب کسشر محضه.... فقط برای فیلم سینمایی سکسی خیلی عالیه همچین فیلمنامه ای


  •   Siavvvashhhhhhh
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • لایک ۲۴ ، الکی مثلا من با وجود اینهمه دیس لایک نشستم خوندمش خخخخخ


  •   Soooperman
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • کس نیست ک اتوبان همته (dash)


  •   mohseni31
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • کار به نظر بقیه ندارم ولی به شخصه کیرم دهنت. عوضی. همین کارارو میکنید پسرا تخم نمیکنن زن بگیرن دیگه. از بس خاینید. تقصیر اون شوهر بیغیرتتم هست. مزخرف


  •   royaei
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • خوبه ادامه بده ببین دیگه چه چیزایی گیرت میاد ؛
   فقط دیگه تعریف نکن خودت تنهایی از فانتزی هات لذت ببر ؛
   چون وقتی تعریف میکنی دیگران هم فکر میکنن واقعا راسته و زندگی شون رو نابود میکنن ؛
   موفق باشی


  •   Zojhot64
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • ?


  •   mariii_a
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • من فقط سكوت ميكنم :/


  •   A0098B
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • دیس 49 از طرف من...


   ببین دوست گرامی همیشه نباید با پرخاش انتقاد کرد چون این خودش یک بیماری حساب میشه....


   واضح و سریع شفاف بگم : ننویس دیگه
   نه بهت بی احترامی میشه نه شخصیتت زیر سوال میره
   زندگی شخصیت تا جایی به خودت مربوط میشه که عمومی نکنی اگر عمومی کنی دیگه مثل اینجا با مخالفت شدید رو به رو میشی...


   میبینی حتی تمام دوستایی که بنا به هر دلیلی اینجا اومدن توی این سایت.... خیانت رو نمی پسندن پس لطفا دیگه ننویس یک‌ ترویج غلط و اشتباه داری می کنی ولی هدف مند و ممکنه زندگی خیلی ها رو نابود کنی...


  •   nadem74rozegar
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • تبریک میگم شما یک جنده تشریف دارین (biggrin) (biggrin) (biggrin) (biggrin)


  •   زندگی+فانتزی
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • طرف اسما و رسما شبانه روز داره به همه کُس میده ولی اگه ازش بپرسن کارت چیه نمیگه جند‌ه هستم


   من نمیدونم چرا یه سریا وقتی کیرشون داره تایپ میکنه
   هی کلمه‌ی جنده رو تو داستاناشون باب میکنن


  •   P.ezhva.K
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • اسم یک ایرانی و بد نکن ایرانی جماعت بیغیرت باشه
   مادر سگ?
   یک ایرانی اصیل هرچقدم ک بخواد بر زنش ازادی بزار هیجوقت نمیگه برو پارک جنده بازیات و بکن واقعا تو با اون مغز معیوبت باید الان عربی تایپ میکردی نه پارسی
   دیس لایک خدا سرشاهد بازم میتونستم بهت دیس میدادم
   خیلی مزخرف بود داستان تُف تو روی اون 20نفر ک کصنامه تو رو لایک کردن (devil)


  •   Mohammad_fmx
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • اخه کسکشای سیب زمینی خودتون لنگ یه جق زدنید چرا این کسشرات رو به خورد مردم میدید؟حتما هرچی هم فحش به ناموست برسه روحت شاد میشه؟
   نکنید برید تو خفا خودتون خالی کنید بجای نوشتن
   این کسشرات .


  •   Kabirik
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • دستمال توالت می‌دونی چیه که؟! .... بعد از استفاده میندازن تو سطل آشغال! .... زن‌هایی شبیه پریسا (بخون جنده‌سا) مثل همون دستمال توالت میمونن که باهاشون کارتو بکنی و بندازی دور!


  •   parsa..arya
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • نظر شما چیه؟ بی مغز


  •   azadandish
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • اینکه تو جنده ای مشخصه
   ولی اینکه شوهرت جنتلمنه چطوری معلوم میشه
   اگه مردی به کراواته
   الاغ هم داره


  •   Mobin18836
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • فک کنم جنده ام به اندازه تو نده
   کسکش سه بار تو رو کرد و آبش اومد؟
   از وسط به دو نیمه مساوی تقسیم نشد؟
   دیشب ۳ بار به شوهرت دادی و باز دلت سکس میخواسته؟
   کیرم تو دهن شوهر بیغیرتت
   بی ناموس ترین آدمای دنیام اجازه نمیدن زنشون جندگی کنه بعدشم بیاد براش تعریف کنه
   کیرم تو کون پدر دیوثت که تو رو از موز کشید بیرون


  •   arash.abi
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • سلام
   با اینکه شخصا خوندن داستانای بیغیرتی رو دوس دارم، ولی مشخصا داستانت تخیلی و غیرقابل باور بود
   نسبت به دوستان تجربه کمی در سکس نداشتم ولی تاحالا پیش نیومده یه زوج بیغیرت اینجوری ببینم
   البته یه خانومی بود بهم میگفت شوهرم عیاشه، منم واسه خودم حال میکنم، ولی بازم میترسید که شوهرش درمورد سکس بفهمه.. و یه بار که با شوهرش تو محیط کار، دیدمش یجوری با نجابت رفتار میکرد که تعجب کردم، انگار نه انگار چن روز قبل زیرم نفس نفس میزد..
   حالا بین هشتاد میلیون نفر شاید یه افرادی هم با سبک فکری شما باشن،


  •   شیخ هالک
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • پریسا جنده ای جهان اولی هر سه جهان تو کیونت


  •   diiiba
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • دوست داشتم داستانتو


  •   20مهدی20
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • خاهر جنتلمن رو گاییدی


  •   عمام@حسین
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • تو خیلی کمتر از 14 معصوم ملعون تازی و به خصوص فاطمه ألزهراء جنده داده ای ... چون در 18 سالگی گور به گور شد .... در حالی برابر تاریخ طبری محمد پیامبر سگ عقیم تازی ... پدر ادعائیش ... تا روز مرگ کوس وپستانهاش را لیش میزد ... و علی سسگ کش .. شوهرش از او 13 توله سگ تازی پس اداخته بود ...


  •   Nili@
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • دادنات بکنار..... چرا آبشونو خوردی خب کثافت :(
   بعدم اونهمه آب کیر ریخته بودن روت حموم نرفتی؟ همونجوی با سعیدجونت رفتین تو تختتون ؟ : / عوق


  •   حاج.دولدار
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • عجب !
   واقعا عجبببب


  •   fariba.ss
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • Hamed , Kir Koloft
   09391555220


  •   mogtaba.sohrabi1307
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • بنظر من این داستان واقعیه


  •   easysexx
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • و این داستان سیندرلا جنده و شاهزاده کونی


  •   molsom
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • اصلا نچسبید چند سطر اولشو خوندم الانم پشیمونم چرا وقتمو هدر دادم


  •   .Matris
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • نمردیمو معنی جهان اولی رو فهمیدیم، کسکش تو یه ملجوق دست تو شرتی


  •   Alibigam1989z
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • چقد کس دادی تو
   ما تا میخوایم یکیو بکنیم بعد هزارتا ناز و عشوه 5 دقیقه ای له میشه و دادش در میاد، کس آهنی


  •   30parham30
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • بیا یه مسافرت بریمم دبی یه هقته هساسی بمالمت


  •   M_O_o
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • پشمای جهان اولی فر میخوره با این تعریف تو از شوهرت این شوهر کونیه نه اوپن مایند.جندگی خودتو ننداز ب پای شوهرت بعدشم اون یچیزی گف تو چرا باور کردی.


  •   _Azi_
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • خدا شفات بده
   کم مذخرف بگو
   مارو چی فرض کردی ابله


  •   Ferijoooon
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • بابلی جقی بدبخت!
   خاک تو سر بابلیت کنن که همه جا باید نشون بدین چه آدمهای عنی هستین


  •   Blackhorse
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • فیلم زیاد ببین بهت انگیزه می ده


  •   milior_024
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • این ننه سگ پسره...خواهر مادرت برن زیر تریلی ...شب بیای خونه ببینی خانوادت تو آتیش سوختن قیافشون شبیه کص زن ۹۰ ساله شده....بعد باهم بریم اسهال بریم رو قبرشون ...بعد هم که شامشونو بخوریمو مدفوع شامو خالی کنم دهنت


  •   Rezalakylok
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • سیکدیر پیلیز


  •   Sahar2230
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • درسته ک موضوعش زیاد جالب نبود ولی در کل خیلی داغ بود???


  •   Devil._.Girl
  • 1 ماه
   • 0

  • Ajab baba ajab


  •   Firoozeh22
  • 2 هفته،2 روز
   • 1

  • خوشبحالت عزیزم


  •   Mojtaba9978
  • 2 هفته،2 روز
   • 0

  • بابلی جنده به منم میدی ؟


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو