داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

شیدای زیبا (۲)

1399/06/28

...قسمت قبل

یکماه بعد تو اداره بودم که یهو شاهین اومد تو اتاقم بعد احوالپرسی و خوردن یه چای و یه ربع از این در اون در حرف زدن بلند شد بره بهم گفت میدونم یکم وجدان درد داری ولی جمع کن این اخلاق تخمیتو وقتی من راضی زنم راضی تو چه مرگته؟ یکماهه رفتی و سراغی ازم نمیگیری این وسط فقط سر من بی کلاه موند.گفتم چرا؟ گفت مگه کسخولم زنمو بدم بکنی و خودم نباشم لذتشو ببرم ضمنا محض اطلاع من ازت انتظاری ندارم وهمین شیدا بسّمه میدونم توهم اهلش نیستی.گفتم شاهین بعدا در موردش حرف میزنیم رفت . به نوعی دکش کردم چون میدونستم اگه ادامه بده بالاخره راضی میشم هرچی باشه ما مردا بیشتر اوقات با دستور کیرمون تصمیم میگیریم تا عقل و منطق. طی ماه گذشته هم زنم دوبار ازم خواست بریم خونه شیدا و شاهین ولی من پیچوندمش .یک هفته بعد تولدم بود و طبق معمول هرسال باید خودمو میزدم به اون راه که مثلا توسط زنم سورپرایز بشم .شب رفتم خونه و آماده بودم به خونه تاریک واردبشم و چراغا روشن بشه و تولدت مبارک و سورپرایز و از این کسشرات.همینطور شد با این تفاوت که چراغا روشن شد و علاوه بر زنم و پسرم (سونیا و باربد)شاهین و شیدا هم بودن. حالم گرفته شد ولی به روم نیاوردم بعد سکس با شیدا حس میکردم چون ارتباط سالم نیست بهتره لااقل خانوادگی نباشه. شیدا با دامن مشکی زیر زانو و یه بلوز آستین کوتاه و آرایش حرفه ای قد بلند و همون عطری که موقع سکس بامن به خودش زده بود خیلی متین اومد جلو باهام دست داد و تبریک گفت یه ادکلن کادو داد و گفت البته این انتخاب شاهینه .سونیا هم کلی ازشون بابت همراهی در این سورپرایز تشکر کرد و منم بالاجبار همینطور.بعد از کیک و بعدشم شام نشستیم دورهمی و حرف زدن . شاهین پیشم نشست و شیدا و سونیا هم روبروی ما باربدم تو اتاقش بود. گفت شیدا هم کادوشو آماده کرده همونیکه قولشو بهت داده کِی میای بگیریش؟منظورش کونش بود .اوففففف. یاد اون شب افتادم و آه و ناله و التماس شیدا و عطر تنش همونی که الانم به مشام میرسید کیرم ناخواسته یه تکونی خورد. یه نگا به پاهای خوش تراش و اندام زیبا و خنده افسونگر شیدا کردم انصافا استثنایی بود ترکیب تمام اعضای بدنش در تقارن کامل و بی نقص بودن.چشمای درشت مشکی موهای صاف و بلند پیشونی بلند بینی خوش فرم لبهای گوشتی دندونای سفیدومرتب پوست سفید بدون لک قدبلند باسن طاقچه ممه ها سفت و شقّ صدای عشوه ای…مقاومت فایده ای نداشت شهوتم زد بالا با خنده گفتم قَبِلتُ.فردا به همکارم مجید گفتم گوشی دستت باشه من پنجشنبه مرخصی میگیرم با رفقام برم گردش ولی چون زنم گیرمیده بهش گفتم ماموریتم گفت حواسم هست. شبش به سونیا گفتم اونم گفت اوکی.از فردا هرروز شاهین برام فیلم سوپر بیغیرتی میفرستاد از همونا که یارو کیر به دست نشسته یکی دیگه زنشو داره میکنه. صبح چارشنبه دوش گرفتم یه تاخیری وویاگرا برداشتم و رفتم اداره به شاهینم مسیج دادم شب مشروب داشته باشه.بعداداره رفتم رستوران و بعدشم واسه وقت کشی باماشینم گردش خارج شهر سرشب تو ماشین قرصا رو خوردم رفتم پیششون. شیدا با یه تاپ صورتی تنگ و دامن کوتاه بالازانو خرامان اومد استقبالم.اول کاری جلوچشم شاهین یه بوسه خیلی سکسی از لبش مهمونم کرد.موقع شام و بعدش سرمشروب کلا چسبیده بهم نشسته بود و با عطر تنش و لوندیاش دیوونم میکرد.چند پیک از ویسکی که رفتیم بالا کلا وجود شاهینو فراموش کردم.شیدا شوخی میکرد وبلندبلند میخندید مدام خودشو میمالوند بهم کلّمون که داغ شد کیرمم راست شد.همونطور که دورمیز نشسته بودیم و شیداشیرین زبونی میکرد دستمو بردم لای موهاش و لبشو گرفتم دهنم به شدت لبشو خوردم و زبونشو مکیدم. چشماش خمار شد دست راستمو اززیر تاپ و سوتینش بردم و رسوندم به ممه هاش شاید یک ربع فقط لب و گوش و زیرگلوشو خوردم و لیسیدم. نفسامون به شماره افتاد. توگوشم گفت بغلم کن ببرم رو تخت. همینکارو کردم دستش دور گردنم بود و خودش ولو تو بغلم. شاهین جلوتر رفت چراغای اتاقو روشن کرد گذاشتمش رو تخت.شاهین صندلی گذاشت کنارتخت و بیصدانشست. خواستم یه دوش سریع بگیرم شیدا نذاشت صداشو بچگونه کرد گفت من دوبار دوش گرفتم یکیش مال تو.پیرهنمو در آوردم اونم کمربندمو باز کرد و شلوارو شورتمودرآورد.کمک کردم تاپ و دامنشو دربیاره یه ست شورت سوتین فانتزی تنش بود.عجله داشتم زود کسشو ببینم دیگه معطل نکردم اول شرت بعدم سوتینشو بازکردم.اوففف مثل حوری بهشتی بود ته چشاش یه برق شیطنت خاصی داشت با خنده نمکین یه چشمک بهم زد.بااینکه بسیار زیبا بودمن تحت تاثیر الکل زیباییشو صدبرابر میدیدم. حس میکردم یه وجود اثیری و غیرمادی جلومه.میخواستم از کون بکنمش پس باید حسابی داغ وحشریش میکردم.درازکشیدم بغلش آروم با دست چپم ممه گرد و سفتشو نوازش کردم سرشو برگردوندطرفم ولبامون به هم قفل شد.دیوانه وارلبشو مکیدم رفتم سراغ گوشش لاله گوششو با زبونم بازی دادم و خوردم.نفساش به شماره افتاد چشماشو بست انگار رفت تو رویا.زیر گلو و لبها و گونه و گوشو لیسیدم و مکیدم. چشمای بسته با پلکهای مشکی بلند و برگشته اش به مرز جنون میرسوندم.دههابار بوسیدمش.پستون چپش زیردستم بود قلبش مثل یه گنجشک که اسیر شاهین شده باشه میزد.دستمو ازروی نافش لغزوندم روی کسش صاف بود و لیز.شروع کردم به خوردن سینه های بلورین همزمان با انگشتم چاک کسشو بازی دادم کمرشو میاورد بالا سعی میکرد فشارانگشتمو رو کسش بیشترکنه.با ناله گفت سعید بخور برام.با دسمال کاغذی که گوشه تخت بود آب کسشو پاک کردم زانوهاشو بالا آوردمو رفتم لای پاش.شروع کردم لیسیدن کس سفیدصورتیش که از شدت شهوت قلمبه شده بود.ناله هاش بلند و بلندتر میشد چشماش همچنان بسته بود.چندلحظه بعد یهو خودشو کشید عقب گفت سعید نمیتونم تحمل کنم تورو خدا بکن منو.خودمم دست کمی ازاون نداشتم از سر کیرم منی چکه میکرد. ولی گفتم یکم صبرکن عزیزم من هنوز دهنتو نگاییدم.نشست جلوم و دهنشو باز کرد جلوش واستادم آروم کیرمو کردم دهنش. شروع کرد ازتخمام لیس میزد تا کله کیرم یه ساک دارکوبی پرتف هم زد سرشو با دستم نگه داشتم و کیرمو فشار دادم تا ته حلقش اینکارو چندین بار ولی آروم تکرارکردم . هربار کیرمو میکشیدم بیرون آب لزج ازدهنش میریخت رو تخمام و چکه میکرد رو تخت.برای بار آخر کیرو تا ته کردم توحلقش از تماس حلق تنگش با سرکیرم کیفور میشدم انقد نگه داشتم صورتش سرخ شد با دستاش چندبار محکم زد رو پام تا درش آوردم. یه نفس عمیق کشید و عق زدوچندتا سرفه محکم .حس کردم دیگه وقتشه رفتم لای پاش پاهاشوکشیدم با پشت افتاد روتخت سریع کیرمو گذاشتم رو سوراخ کس و بی ملاحظه فشار دادم تا دسته رفت تو دستامو گذاشتم رو پهلوهاش و تلمبه هارو محکمتر کردم. باهرتقّه سینه هاش میلرزید تقریبا مست بودیم چشماشو بسته بود و تو یه عالمی سیر میکرد. توی کسش داغ بودو لیز.به شدت عرق میریختم و حس میکردم بدنم داغ شده کشیدم بیرون و دراز کشیدم اشاره کردم بیاد روم. اومد نشست رو کیرم و شروع کرد بالاپایین شدن منم چشامو دوخته بودم به لرزش ممه هاش و موهایی که ریخته بود بغل سرش و با دستام کپلاشو بازی میدادم. شیدا برگشت طرف شاهین و گفت حال میکنی چه کُسی به رفیقت میدم. شاهین جون عاشق کیررفیقت شدم شاهین داره جر میخوره کسم آخخخخخ.سعید قول بده همیشه بکنیم .اونم توجواب گفت جون بالاخره کیرکلفت رفیق فابم رفت توکس عشقم .خسته شد و اومد پایین میخواستم اول ارضاش کنم بعد برم سراغ کون مثل پنبه اش. ازش خواستم به پهلو دراز بکشه از پشت چسبیدم بهش و کردم تو کسش دستامو حلقه کردم دور سینه هاش و جفت ممه هاشو گرفتم دستم و همزمان گردنش و گوششو لیسیدم وخوردم.ناله هاش شدید شد میگفت آخ سوختم سعید. شاهین داری میبینی زنتو جلوت پاره میکنن شاهین دارن زن خوشگلتو جر میدن میبینی.هرزگاهی یه صدای اومم از شاهین میومد که نشون میداد اونم خیلی داره حال میکنه.چند بار بلند دادکشید آیی آیی و یه لرزش خفیف و ارگاسم تقه هامو ادامه دادم تا قشنگ حالشو ببره. حالا دیگه نوبت من بود. کشیدم بیرون . یه بالشت گذاشتم وسط تخت و کمک کردم شیدا دراز بکشه روش قشنگ کون خوشگلش اومد بالا.منظره کونش محشر بود ازدیدنش سیر نمیشدم.شاهین روان کننده رو داد بهم و با لبخند گفت یه ذره تونستم واست گشادش کنم ولی کار اصلی با خودته.شیدا ولو شده بود.سرمو بردم نزدیکتر و روی باسنشو بوسیدم و لیسیدم متوجه شدم مثل دفعه قبل کاملا تمیزو خوشبوعه پس حسابی از خجالت سوراخ تنگ صورتیش دراومدم.روان کننده رو ریختم رو سوراخش و با یه انگشت شروع کردم گشادش کنم.صدای آخ و وای شیدا هرلحظه شهوتمو بیشتر میکرد.درهمون حال با دست چپم از زیر ممه شو گرفتم تو دستمو بازوشو و کمرشو میبوسیدم بدنش گرگرفته و داغ بود.یکم که با سوراخش وررفتم دوباره با روان کننده انگشتامو دوتا کردم کمی سختش بود ولی بیحالتر از اون بود که اعتراض جدی بکنه. ولی داشت کم کم سرحال میوومد و دوباره ناله های شهوتناکش شروع شد. باناز گفت سعید یواش بکنی که پاره نشم من کوچولوام طاقت کیر کلفتتو ندارم.شاهین شلوارشو تازانو داده بود پایین و دست به کیر به دقت نگا میکرد. گفتم شاهین الان گاییده شدن زنتو خوب تماشا کن.آروم رفتم پشت شیدا و رو کیرم که مثل سنگ سفت شده بود وروسوراخ ناز شیداروان کننده زدم. کله کیرمو گذاشتم دم سوراخ و یه فشار کوچولو دادم.گفت آخ سوختم و چنگ زد به روتختی خیلی بااحتیاط کله کیرو فرستادم تو و نگه داشتم کم کم تا یک چهارم کیرو فشار دادم بعد یه مکث کوچولو خیلی آروم عقب جلو کردم.شیدا دستشو گذاشته بود جلودهنش که داد نزنه.ازش پرسیدم آماده ای واسه بقیش بااشاره سرگفت آره.دوباره روان کننده و فشار.بالاخره بعد چنددقیقه تقلا تا ته کردم توش و دراز کشیدم روش که عادت کنه.نفس نفس میزدم و عرقم چکه میکرد روی پوست لطیف شیداجونم.کونش مثل یه حلقه تنگ به کیرم فشار میاورد.بااحتیاط شروع کردم تلمبه زدنو شیدا اون زیر التماس میکرد توروخدا یواشتر.البته بیشتر عشوه بود تادرد.زیرچشمی شاهینو دیدم که داره با خودش ورمیره احساس کردم داره جق میزنه.گفتم شاهین حال میکنی زنت زیرخواب من شده امشب میخوام جربدم شیدا جونو .شاهین هیچی نمیگفت فقط نفس نفس میزد.دوتادستامو از بغل حائل کردمو و تلمبه ها مو محکمتر.بدنم داغ شده بود قلبم به شدت میتپید.بس که تنگ بود تقه زدن سخت میشد دوبار دیکه روان کننده زدمو دیگه زدم به سیم آخر با شدت تمام تلمبه زدم شیدا جون هم باهرتقه فرومیرفت تو تخت و میومدبالا کونشم که مثل ژله میلرزید.شاهین باصدای اووووه خودشو خالی کرد رو دسمال کاغذی.بادیدن شیدا که باچشمای خمار بدن لطیفش ولو شده بود زیرم و آی آی میکرد و باعشوه میگفت سعیدم آب داغتو بریزتوکونم آبتو میخوام ازطرفی فشار تنگی کونش به کیرم دیگه داشت آبمو میاورد.دراز کشیدم روش بازوشو گازگرفتم و تا دسته تو کون شیدا بودوعطرجادویی اون تومغزم ضربان قلبم شدید بالابود آب که نه شیره جانمو پاشیدم توکونش به خاطر الکل تو خونم لذت خالی شدنم خیلی بیشترازدفعه قبول بود.کیرم تو کونش شل شد ولی همچنان فشار تنگیشو حس میکردم. افتادم بغلشو چشامو بستم یه حس سبکی خاصی داشتم انگار چندسانت بالاتراز تشک و معلق در هواباشم.شیدا همونطور دمر مونده بودبا زمزمه گفت سعید بازم میای بکنیم؟راضی شدی کونمو گاییدی؟ دست انداختم دورش و گفتم قول میدم بازم میام میکنمت.تو زیر خواب خودمی دیگه.شاهین آروم یه پتو کشید رومون و خودشم رفت اونطرف شیدا دراز کشید.نزدیک ظهر بیدار شدیم شاهین قبل ما صبونه رو مهیا کرده بود.رفتیم دوش بگیریم که هوس گاییدنش اومد به سرم ولی ترجیح دادم با ساک آبمو بیاره شیدا هم انصافا مشدی ساک میزنه پرتف عمیق بدون دندون زدن.آبمو ریختم دهنش اونم تف کرد بیرون .یه صبونه خوب کمرسفت کن خوردیم که جای ناهارهم بوددیگه.تاغروب باهم بودیم و به صحبت و اینا گذروندیم. قبل از رفتن به شاهین گفتم شیدا رو لختش کن میخوام سرپا بکنمش جلوت.شیدا هی با عشوه میگفت سعید هنوز درد میکنه جای کیرت لااقل از کُس بکنم شاهین مثل فنر پرید و انجام دادوظیفشو .خودمم لخت شدم و شیدارو چسبوندم دیوار یکم روان کننده باانگشتم فرستادم توش و بعد با کیر سفتم بااحتیاط کردم تو کونش تازه سرش رفته بودتو که یه آخ گفت و کمی خودشو سفت کرد کیرم پرید بیرون. مجبور شدم دوباره با انگشت اول گشادش کنم بالاخره آمادش کردم و کیرو فرستادم تو .شاهینم طبق معمول شلوارروزانو کیر به دست روصندلی نشسته غرق تماشابود.قد شیدا کمی از من کوتاهتره . موی بلندشو مثل کمند گرفتم دستم و ضرباتو شدیدتر کردم خودمم دوست داشتم زود خالی بشم .ده دقیقه بعد که کیرمو ازش کشیدم آبم از سوراخش زد بیرون .با دیدن این صحنه آب شاهینم پاشید تو دسمال کاغذی.نیم ساعت بعدش جمع و جور شدم رفتم خونه. متاسفانه شب جمعه بود و مجبور بودم خونه هم وظیفمو ایفا کنم…

نوشته: سعید


👍 17
👎 11
14200 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

917688
2020-09-18 00:06:27 +0430 +0430

کصشعر و مزخرف.
تو از اونایی که بعد مردن مرده شور هم کونت میزاره.

2 ❤️

917736
2020-09-18 01:42:32 +0430 +0430

قشنگ بود تصویرسازی عالی بدون غلط املایی
بالاخره یه داستان خوب خوندیم 👏

2 ❤️

917743
2020-09-18 02:08:28 +0430 +0430

داغون

1 ❤️

917802
2020-09-18 08:07:56 +0430 +0430

جاککککششش؛؛ فقط؛؛؛

0 ❤️

917868
2020-09-18 15:09:44 +0430 +0430

نپسندیدم
سوژه ای بسیار بد، و ابکی… که فقط تو سایتهای سکسی فیلمشو میشه دید…
و بنظرم خیلی فاصله داره از دنیای واقعی

0 ❤️

917889
2020-09-18 18:06:23 +0430 +0430

دمت گرررررم
نوش جونت

0 ❤️

917911
2020-09-18 21:24:25 +0430 +0430

دمت گرم زیبا بود

0 ❤️

918208
2020-09-19 22:20:59 +0430 +0430

خیلی عالی بود و عالی نوشتی. اگه خاطره بود نوش جانت، اگه داستان بود برات و برام خاطره بشه. من شاهین باشم و تو بازم سعید. من زیاد نقش سعید رو داشتم، الآن دلم می‌خوان شاهین باشم، شوهر روشنفکر و اهل حال شیدا.

0 ❤️

917799
2020-09-22 10:00:03 +0330 +0330

اونقد همهتون کثافت و لجنین که توهین و فش و ناسزا واستون خیلی کمه و بی شرف اگه راست گفته باشی فقط باید از پسرت خجالت بکشی و دیگه زنت که باید منتظر بمونی تلافی کنه و زیر یکی دیگه بیرونش بکشی

2 ❤️

919681
2020-09-26 01:06:46 +0330 +0330

چی بگم والا 😒😒😒

0 ❤️

925244
2020-10-19 09:29:21 +0330 +0330

زنا زاده.سرت میاد

0 ❤️Top Bottom