شیرین لَب

  فرداشب تولدشه ، میخوام برای مَردَم سنگ تموم بزارم
  _جوون بابا چ مَردَم ، مَردَم میکنی
  +بیشعـــووور
  خندید و ادامه داد خوب راست میگم دیگه ، لحنش جدی شد : حالا چکار میخوای کنی؟
  +با ناخن لای دندونم رو تمیز کردم و با باز کردن دهنم خوب توی اینه نگاهش کردم سرم رو به چپ و راست چرخوندم تا مطمعن بشم تمیزه
  _هووووی با توام
  + چی میگی
  _هیچی هیچی بیخیال ، میای استخر
  +استخر‌ِ کجا؟
  _خونه من ، امروز نوبت واحد ماست
  “زنگ در خورد”
  +نیکی بهت خبر میدم ، فعلا
  _هوو وایســـاااا بینم
  گوشی رو قطع کردم و پرتش کردم رو تخت و رفتم سمت ایفون


  ———
  +الوووووو
  _اش یا پلووووو؟
  + لبخند زدم و ادامه دادم: دارم میام عششششقم مایو چه رنگی برات بپوششششم؟
  _اخ نغمه خیس کردم اینطوری حرف نزن لَنَتی
  از ته دل بلند بلند خندیدم و صدام رو کلفت کردم ، :دارم میام خانوم جون بپر استخرِت تو گرم کن
  _نَغـــمـه
  +جانم؟
  _کی بود زنگ زد؟
  + پیک موتوری ، کادویی که برای احسان خریدم رو آورده بود
  _اها ، پس زود بیا
  + چشم ، فعلا
  _منتظرتم
  ——————
  نیکی سه سال پیش طلاق گرفت میگفت که به مردا علاقه ای نداره و به اسرار پدرش ازدواج کرده از طلاقش به بعد پدر و مادر مذهبیش باهاش قطع رابطه کردن و تنها کسش شدم من .
  —————
  دکمه طبقه پنج رو فشار دادم رو کردم به اینه آسانسور و روسریم رو مرتب کردم
  *طبقه پنجم
  سرم رو آوردم بالا و از آینه دیدمش دلم لرزید چشمش به اندازه ی یه توپ کبود بود با ترس و نگرانی برگشتم : نیــــکی
  _سلام
  +چی شدی؟
  _میگم برات
  وارد آسانسور شد و دکمه ۲- رو زد
  ——————
  آخرین تیکه لباسم رو کندم و با مایو دو تیکه وارد محوطه استخر کوچیک ا‌پارتمان شدم


  +صورتت چی شده؟
  دیروز رفتم خونه ی جواد(برادرش) رام نمیداد به اصرار زنش قبول کرد برم بالا ، بحمثم شد ، بغض کرد باهاش بعدم..
  سرش رو پایین انداخت و صدای گریش بلند شد سرش رو به سینه چسبوندم با ناراحتی صداش زدم :نیــــکی ، نگاه کن منو نیکی
  سرش رو بالا آورد ، چشمام افتاد توی چشم های سبز خیسش چند ثانیه چشم تو چشم بودیم
  لب هاش تکون خورد و صدای ضعیفی گفت : عاشقتم ، نغمه عاشقتم فریــــاد زد : عاشــــقتم و باز صدای گریش بلند شد
  دستم هام رو دو طرف صورتش گذاشتم ، میدونستم چی آرومش میکنه ، صورتم رو نزدیک کردم احسان چی؟
  ————-
  احسان : همسرم و عشقم مغازه لباس مردانه داره و ۳ ساله که ازدواج کردیم و در حسرت بچه ایم
  ————-
  لب هام رو نزدیک تر کردم به لب هاش
  صدام زد ، نغمه
  +جانم
  میشه عشقم بشی
  + اولین باره که دارم به رابطه با یه زن فکر میکنم
  _ صورتش رو از دستم جدا کرد و پشتش رو کرد بهم با صدای جادوییش خوند: “ای لبِ شیرین جواب تلخ سر بالا چرا؟”
  دستم رو روی شونش گذاشتم برش گردوندم به سمت خودم و بی معطلی لب هام رو روی لب هاش گذاشتم
  دستش اروم رفت پایین به سمت باسنم ، گرفتش توی مشتش و فشارش داد
  لبش رو برد سمت لاله گوشم ، نغـــمه
  جان نغمه
  عاشقتم
  نشستیم روی زانو دستم رو بردم پشت سرش توی موهای ابریشمیِ طلاییش
  لب هامو قفل هم بود و دل هامون ...
  هردو مهارت داشتیم توی لب بازی هردو پیش از این سکس داشتیم اما با یه مرد!
  متوجه نشدم که چی شد و لباس پوشیدیم و رفتیم بالا و بعد باز لخت شدیم و کی روی تخت افتادم و زبون نیکی کی شروع کرد کشیده شدن روی کسم
  اااه ، آآآآآآ نیکی ، آآآآآ نیکــ. ی آآآآهـ نیـ‌ـ کی آآآآ
  چوچولم بین دندون هاش بود و چند ثانیه بعد زبونش توی کُسم
  اومد بالا و چرخید کسش جلوی دهنم بود و کُسم جلوی دهنش
  بلد نبودم چکار کنم همیشه من پایین بودم و احسان تلمبه میزد اما الان
  برگشت و با چشم های خمارش نگام کرد و بعد هم گفت : بِـ بِـ بِلیسش و سریع مشغول کارش شد سرم رو بلند کردم و زبونم رو باهاش تماس دادم ، اروم اروم زبونم رو میکشیدم و هر چند ثانیه یکبار فرو میکردم توی کسش
  برگشت و حمله کرد به سینه هام
  وای
  با اولین برخورد زبونش با سینه هام ارضا شدم ، ارضایی که شاید تمام این سال ها با احسان نشده بودم .
  نیکی هنوز ارضا نشده بود ، اما نمیخواستم دیگه ادامه بدم


  ازش خواستم تموم بشه بی حرف قبول کرد و بلند شد رفت سمت دستشویی
  بلند شدم لباس پوشیدم و قبل از اینکه برگرده بی هیچ حرفی رفتم


  حالا من بودم و کبودی های بازو و رون پام و گردن و لاله گوشم و احسان .
  من بودم و حس جدیدی که کشف کرده بودم
  دوجنس گرایی!
  —————
  ممنونم که داستانم رو خوندید ، لازم میدونم که بگم “ داستان واقعی نبود”
  داستان قبلی من “ صورتی سینا
  نوشته: نغمه

 • 2

 • 7
 • نظرات:
  •   تخم هایش
  • 1 سال،3 ماه
   • 1

  • شیرن لَبی شیرین تبارررر

   مست می آلود خماررررر

   فقط بخاطر همای مستان لایکت میکنم وگرنه که خیلی لوس بود داستان:|


  •   مهتاب عشق
  • 1 سال،3 ماه
   • 2

  • منم لازم میدونم بگم داستان چرت بود


  •   Misk
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • خوب نبود


  •   Saba_sayna
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • جالب بود موفق باشی


  •   مسیحی۰
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • مثل یه کلاف پیچ خورده و سر درگم،گیج کننده و
   بی سروته بود.


  •   Robinhood1000
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • جالب نبود. دیس 4


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو