شیمیلِ شیرین

1399/12/01

سلام عرض شد خدمت همه ی کاربران عزیز شهوانی.من کیوان هستم 26 سالمه از تهران و خواستم تجربه یه رابطه غیر معمول که سال قبل داشتم رو اینجا بنویسم و امیدوارم شما هم لذت ببرین.من تو تهران دانشجو هستم و یه رفیق دارم به اسم سینا و از سال اول دانشگاه با هم رفیقیم.سینا کلا رفیق زیاد داشت و با بچه مایه دارا دوست بود.یه بار نزدیک امتحانای پایان ترم بودیم که سینا گف یکی از دوستام پارتی گرفته امشب توام باهام بیا یکم حال کنیم اونجا.منم قبول کردم و خلاصه شب حاضر شدیم و رفتیم.رسیدیم اونجا و رفتیم تو.من بار اولم بود میرفتم پارتی و اولش یکم منزوی شدم ولی به مرور به فضاش عادت کردم. دخترای خوشگل زیادی اومده بودن و میزدن میرقصیدن.یکم مشروب خوردم تا بدنم گرم بشه.حوالی ساعت 10 بود دو تا دختر باهم اومدن داخل و یکیشون بدجوری جذاب بود و ازش خوشم اومد.ولی خب من ادمی نبودم که زیاد لاس بزنم با دخترا واسه همین فقط هر از گاهی نگاهش میکردم تا یجورایی بفهمه.یکم که گذشت همه گرم شده بودن و میرقصیدن و سینا گفت کیوان یالا پاشو بیا وسط یکم حال کنیم برقصیم و منم پا شدم.داشتیم میرقصیدیم که همون دختر اومد رو به روم و منم فقط یه لبخند زدم بهش.چون صدا زیاد بود یه چیزی گف ولی نشنیدم واسه همین گوشمو نزدیکش کردم که بشنوم و گفت:خوب نیس ادم چشم چرونی کنه. منم گفتم خب همه اومدن اینجا برا چشم چرونی دیگه مثل خود تو که نگاتو ازم برنمیداشتی. با صدای بلند خندید و گف :اعتماد به نفست منو کشته من حتی یه بارم نگاهت نکردم چرا الکی واسه خودت میبری میدوزی.گفتم حالا حتما خیلی خوشگلی دیگه که نتونستم نگاهمو از روت بردارم. خندید و گف نظر لطفته.گفتم من زیاد اینجا راحت نیستم با اجازه ت میرم بیرون هوا بخورم که گف باشه.یکم که گذشت و منم تو حیاط بودم دیدم که همون دختره اومد حیاط گفتم ببخشید فرصت نشد اسمتو بپرسم. گفت من شیرینم و اسم شما؟ گفتم منم کیوانم خوشبختم از دیدنت.خلاصه یکم حرف زدیم 23 سالش بود و اینا.یهو گفت که ببین باید یه چیزیو بهت بگم. گفتم بفرما. گفت من دوجنسه م( شیمیلم) . اینو که گف یکم جا خوردم و یجوری شدم.بعدش گف که: میدونم که یکم برات غیر عادیه ولی منم ازت خوشم اومد.من با شنیدن این حرفا یکم وسوسه شدم چون قبلا فیلمای پورن شیمیل و ترنس دیده بودم و خیلی جذاب بودن برام و این شیرینم واقعا چیزی از یه دختر کم نداشت و صداشم حتی نسبت به بقیه شیمیلا و دوجنسه ها دخترونه تر بود و همیشه ته دلم میخواستم که باهاشون سکس داشته باشم.خلاصه گفتم منم ازت خوشم اومده و مشکلی ندارم. درنهایت شمارمو زد تو گوشیش و گفت بهت زنگ میزنم.منم دیگه نرفتم داخل و از حیاط زدم بیرون و رفتم خونه.شبش خیلی فکر کردم که یعنی حال کردن باهاش چه حسی میتونه داشته باشه و هزاران فکر دیگه.فردا شبش بود که زنگ زد و یکم صحبت کردیم و در آخر گفت میخوام فردا بیای خونم یکم باهم حال کنیم.بدون هیچ مکثی گفتم باشه و خندید و گف از خدات بودا و منم گفتم چرا که نه و گفت ادرسو برات میفرستم.واقعا هیجان داشتم چون سکس اولم قرار بود باشه اونم با یه شیمیل و نمیدونستم پوزش دو طرفه س یا فقط مفعول و ازش نپرسیدم از بس هول بودم(ولی هیچکدوم اینا اتفاق نیوفتاد که جلوتر توضیح میدم).خلاصه فردا ظهر شد و رفتم حموم به خودم رسیدم و تا اینکه حوالی ساعت 8 رفتم به سمت آپارتمانی که آدرسشو داده بود.زنگ واحدو زدم درو باز کرد و با خوش رویی اومد استقبالم و روبوسی کردیم گف کیوان جان خوش اومدی.یه عطری زده بود محشر بود بوش هنوزم تو مشامم مونده.خلاصه رفتم تو نشستیم پذیرایی کرد و یکم صحبت کردیم و گرم گرفتیم تا اینکه پا شد اومد سمتم و نشست رو پاهام.گف اگه به من بود همون شبِ پارتی دعوتت میکردم خونه. خندیدم گفتم عب نداره الان که اینجام و همون لحظه لبامو قفل کردم تو لباش و شروع کردم به بوسیدن. دستمو بردم سمت سینه هاش و داشتم میمالیدم که گف یکم یواش تر تازه عملشون کردم و منم ارومتر مالیدم. چن دیقه لب گرفتیم و تا اینکه لباشو جدا کرد گفت دهنتو یکم باز کن.باز کردم دوتا از انگشتای دستشو کرد تو دهنم گف لیس بزن.منم شروع کردم به لیس زدن و مکیدن انگشتاش و خودمم خوشم اومد و اونم لذت میبرد تا اینکه دو انگشتشو عمیق برد تو گلوم و من یه عوق زدم.یه لحظه نگاهش عوض شد و با قیافه عصبانی گف پس چجوری قراره کیرمو تا ته قورت بدی.اینو که گف یکم ترسیدم ولی نمیدونم چرا خوشم اومد از این کارش.گف دوباره باز کن.میخواستم ادامه ندم ولی نمیدونم کلا دوس داشتم ادامه بدم و انگار فقط میخواستم هر کاری که میگه انجام بدم.دهنمو باز کردم دوباره انگشتاشو کرد تو دهنم هی عقب جلو میکرد و هر بار که انگشتاشو از دهنم درمیاورد میمالیدشون رو لبام میگف جووووون چه لبایی.خودم اونجا فهمیدم که دیگه کردن یا دو طرفه ای در کار نیست و حقیقتش خودمم بعد حرفای تحریک امیزش دیگه تسلیمش شده بودم و برام مهم نبود قراره باهام چیکار کنه چون داشتم از ته دل لذت میبردم و قلبم جوری میزد که انگار همون لحظه قرار بود بزنه بیرون.رو پام که نشسته بود دستمو گرفت گذاشت رو شلوارش گف بمال.شروع کردم به مالیدن و برجستگی کیرش دیگه کاملا محسوس شده بود از رو شلوار و اونم کیر منو میمالید با دستاش تا اینکه از رو پام بلند شد وایساد رو به روم و منم که رو مبل بودم دقیقا شکمش جلو صورتم بود.گف شلوارمو دربیار.شروع کردم به کندن شلوارش و پیرهنشم خودش در آورد و خودش با دستاش شورتشو کشید پایین و من برای اولین بار بود که چنین صحنه ای میدیدم.کیر قلمی ولی دراز (حدود 17 18 سانت ولی زیاد کلفت نبود)درست رو به روی صورتم.با یه صدای با لحن دستوری گف بخورش.من همون لحظه که لبام به سر کیرش خورد و از زاویه پایین خودمو مقابل یه شیمیل میدیدم حس کردم یه ارگاسم کوچیک شدم.شروع کردم به ساک زدن ولی خب بلد نبودم چون بار اولم بود ولی سعی میکردم دندون نزنم ولی خیلی لذت میبردم. یکم که خودم خوردم براش شیرین سرمو با دو تا دستاش گرفت و سرمو چسبوند به کناره مبل و خودش شروع کرد به تلمبه زدن تو دهنم ولی من خب آماتور بودم نمیتونستم هندلش کنم واسه همین هی عوق میزدم و اونم بیشتر لذت میبرد شدید تر میکرد تلمبه هاشو.نمیدونم اصلا چرا نمیتونستم کاری کنم.کلا سست شده بودم.وقتی تو اون شرایط قرار گرفتم دلم میخواست فقط زیرش بخوابم و مفعولش باشم. در نهایت که کارش با دهنم تموم شد گف برو تو دستشویی کامل خودتو تخلیه کن بیا و خلاصه منم با هزار جور بدبختی چون از این کارا نکرده بودم انجامش دادم و برگشتم و برگشتنی دیدم که کاندوم و لوبریکانتم گذاشته کنار مبل.واقعا نمیدونستم چم شده بود که به حرفاش گوش میدادم.خلاصه گفت لخت بشم و بخوابم رو زمین.خوابیدم و اومد نشست رو کمرم و شروع کرد به مالیدن سوراخ کونم.تا حالا چنین درجه ای از لذتو تجربه نکرده بودم.بعدش یکم از ژلو مالید رو انگشتش یکی از انگشتاشو کرد تو کونم ولی من به قدری تنگ بودم که حتی با انگشت اولم کمی احساس درد داشتم.همینجوری که کارشو با انگشت ادامه میداد خودم حس میکردم که یواش یواش دیگه سوراخم داره شل میشه و انگشتش راحت میره میاد.به همین منوال ادامه داد و تا سه انگشت پیش رفت ولی خب تو دوتا و سه تا انگشت واقعا درد میپیچید تو سوراخم و نمیتونستم هندل کنم ولی انقد ادامه داد که دیگه کامل باز شد سوراخم و دردشم به نسبت کمتر شد و منم بیشتر لذت میبردم.خلاصه انگشتاشو اورد بیرون و دراز کشید روم.زمانی که روم دراز کشید حسی که برخورد کیرش با لپای کونم میداد بدجوری تحریکم میکرد.تو همون حالت کاندومو کشید رو کیرش و یکم دیگه ژل مالید رو سوراخم و کیرش. سر کیرشو گذاشت رو سورخم.واااای چه لذتی داشت اون صحنه.اروم فشار داد و چون کیرش زیاد کلفت نبود راحت تر سرش رفت تو ولی همینم برا منی که تا حالا چنین تجربه ای نداشتم زیاد بود و سوراخم خیلی شدید تیر میکشید.همونجوری یه دیقه نگه داشت سرشو تو سوراخم و بعد دوباره یکم فشار داد و من یه آه از درد کشیدم چون واقعا سوراخم داشت جر میخورد ولی اون حسی که ترکیب درد و لذت بهم میداد باعث میشد تحمل کنم.یکم خم شد لاله گوشمو گرفت رو لباش مکید و گفت اروووم نفس بکش شل کن خودتو.همینکارو کردم بعد از چندین مرتبه فشار دادن دیگه شکمش چسبید رو کمرم و همه کیرشو کرده بود تو سوراخم و اون لحظه حس فوق العاده ای همراه با درد فراوون داشتم.شروع کرد به تلمبه های ریز زدن و کشیده شدن دیواره های سوراخمو با تمام وجود حس میکردم یکم که تلمبه ی یواش زد کیرشو بیرون اورد و دوباره کرد تو سوراخم.این کارو چندین بار تکرار کرد و دیگه کاملا راحت میکرد توم و دردش دیگه تقریبا خوابیده بود و فقط داشتم لذت میبردم و شیرین شروع کرد به تلمبه های محکم.صدای برخورد تخماش به کونم دیوونم میکرد و هی آه میکشیدم و اونم محکمتر میکرد و هی کنار گوشم زمزمه میکرد:وقتی تو پارتی چشم چرونی میکردی باید فکر اینجاشم میکردی. فک نمیکردی به جای تو من بکنمت نه؟ داری میبینی چجوری تخمام چسبیده به کونت؟خیلی با این حرفاش تحریکم میکرد.من هیچوقت تو زندگیم حس مفعولیت نداشتم ولی جلوی شیرین انگار تبدیل به دختر شده بودم. یکم بعد از روم پاشد گفت داگی وایسم رو مبل.اومد پشتم و چندبار سر کیرشو مالید رو سوراخم و دوباره کرد تو کونم و من اینچ به اینچ کیرشو تو خودم حس میکردم و لذت میبردم. دوباره تلمبه های محکمشو شروع کرد و هر ازگاهی با سیلی محکم میزد رو لپای کونم و لپاش کاملا قرمز شده بودن.همینجوری که به تلمبه زدن ادامه داد گفت دارم میام و حرکاتشو سرعت داد و کیرشو کشید بیرون و گفت زانو بزن جلوم و کاندومو در آورد و کیرشو چسبوند به لبام و با یه آه بلند آبشو رو لبام پاشید.کیرشو به همراه آبش هی میکشید رو لبام.کارش که تموم شد گف بشین رو مبل اومد نشست کنارم ازم لب گرفت و شروع کرد برام جق زدن و بعد چند دیقه منم با آه بلند ارضا شدم و تموم آبم ریخت رو شکمم.بلند شدیم رفتیم حموم خودمونو تمیز کنیم.بعدش اومدیم لباس پوشیدیم.اومد نشست کنارم و گفت کیوان ببین من واقعا ازت خوشم میاد و دوس دارم تا جایی که ممکنه باهم باشیم.من به فکر رفتم دیدم که وقتی من باهاش نهایت لذتو میبرم و خودشم دوس دارم دلیلی نداره جا بزنم واسه همین یدونه از لبش بوس کردم گفتم ببین شیرین منم ازت خوشم میاد و ترجیح میدم که تا جایی که ممکنه ادامه بدیم و لذت ببریم دوتامون از وجود همدیگه و اونم گفت منم همینو میخوام.خلاصه پا شد اومد از دم در بدرقه م کرد گفتم زنگ میزنم بهت و برگشتم خونه
پ ن:رابطه من و شیرین حدود یه سال ادامه پیدا کرد و سکسای خیلی خفنی رو تو یه سال تجربه کردیم ولی بعد یه سال خودش گفت که یه مدت میخواد تنها باشه و منم به خواستش احترام گذاشتم. ایشالا تو آینده ای نزدیک تجربه های دیگرمونم میذارم لذت ببرین.نکته دومم اینکه این اتفاق خیلی به ندرت برای یه نفر میتونه اتفاق بیوفته و منم خوش شانس بودم و باعث شد که بتونم لذتی حتی بالاتر از سکس با دخترو تجربه کنم.سعی کردم تجربمو با جزئیات بگم تا بتونین لذت ببرین.امیدوارم لذت برده باشید

نوشته: keivan dt


👍 31
👎 17
39401 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

792636
2021-02-19 01:09:38 +0330 +0330

کون دادن تو چه لذتی برای ما داشت؟ مرد حسابی پارتی میرن کس بکنن کون رو که تو همون خوابگاه هم میتونستی بدی!! 😁


792639
2021-02-19 01:11:54 +0330 +0330

خاک تو سر بی غیرتت تو کلا کونی به دنیا اومدی دست من بود طوری میکردمش زمینو قاز بگیره

1 ❤️

792644
2021-02-19 01:20:19 +0330 +0330

تبریک میگم شما از یک کونی بالقوه به یک کونی بالفعل تبدیل شدی جناب

2 ❤️

792648
2021-02-19 01:34:34 +0330 +0330

کیوان کونی!
به اسمتم میاد عزیزم
والا کون خودته ، اینقد بده که تا مجبور بشی پوشک ببندی

0 ❤️

792653
2021-02-19 01:45:42 +0330 +0330

جالب بود منم دوست دارم با یه شیمیل رابطه داشته باشم ولی برعکس تو… مال منم ۱۸ هست سایزم.

0 ❤️

792654
2021-02-19 01:46:10 +0330 +0330

کونی،😂😂

0 ❤️

792669
2021-02-19 02:16:21 +0330 +0330

دمت گرم خوب مشتی از اول میگفتی مفعولی بهتر بود که

0 ❤️

792680
2021-02-19 02:58:07 +0330 +0330

میشه کیر ما رو هم اینچ به اینچ تجربه کنی!؟
مگه تلویزیونه جاکش؟؟

1 ❤️

792683
2021-02-19 03:11:17 +0330 +0330

منظورت از سکسای خفنی که باهم داشتین همون جر خوردن کونته دیگه.؟؟

1 ❤️

792684
2021-02-19 03:22:57 +0330 +0330

خب بچه کونی دیدی که تونستی اون کیر رو توی کونت هندل کنی😂😂😂

0 ❤️

792688
2021-02-19 03:36:57 +0330 +0330

واااای منم عاشق ساک زدنم مخصوصا واسه شیمیل

0 ❤️

792691
2021-02-19 04:30:36 +0330 +0330

خوش بحالت کاش منم یه شیمیل داشتم منو میکرد و صفرمو میزد

0 ❤️

792692
2021-02-19 04:42:47 +0330 +0330

واقعا برا هرکسی پیش نمیاد و تجربه ی قشنگیه

0 ❤️

792699
2021-02-19 06:28:18 +0330 +0330

کونی هستی که دادی وگرنه میگفتی یا من میکنم یا میرم کسی میگه کونی نیستم از اول طی می‌کنه که مفعول نیستم در ضمن کیرم دهنت پرچم پسرا و آوردی پایین

1 ❤️

792700
2021-02-19 07:31:12 +0330 +0330

یه دوجنسه کاملا بایه شیمیل یا ترنسکشوال فرق میکنه. یه ترنسکشوال حقیقی مطمئنن اینو خیلی خوب میدونه واسه همین هیچوقت از کلمه ی دوجنسه واسه معرفی خودش استفاده نمیکنه . ازین کلمه فقط اونایی استفاده میکنن که ادای ترنس و شیمیل بودنو در میارنو و یسری آدمای بی شناخت و اطلاع وکم دانش وعوام 😎

1 ❤️

792709
2021-02-19 10:06:01 +0330 +0330

مشخصه کسشعر محضه عزیزدلم لااقل فاتتزی تو یکم واقعی تر بنویس! شیمیل ها میترسن از گفتن این رازشون! بعد زرتی من شیمیلم میخام حال کنیم!

0 ❤️

792712
2021-02-19 10:46:07 +0330 +0330

یه سری کامنتارو آدم میبینه واقعا متاسف میشه.یه نفر روزی تو شهوانی به من گف اکثر کاربرای اینجا کلا عقده ای و مریضن و من الان اینو به چشم دیدم.طرف رفته عشق و حاشو کرده حالا به هر طریقی که عشقش میکشیده ولی خب شما چرا کونتون میسوزه.واقعا متاسفم

3 ❤️

792740
2021-02-19 15:54:18 +0330 +0330

مطعمنی تو پارتی زیاد مصرف نکردی و سعید طوسی رو شیرین ندیدی

1 ❤️

792749
2021-02-19 17:41:09 +0330 +0330

منم یه شیمیل واقعی میخوام خب 🥺

1 ❤️

792753
2021-02-19 18:25:38 +0330 +0330

سلام کونی 😀

0 ❤️

792758
2021-02-19 21:15:55 +0330 +0330

برخواسته از سریال غورباقه تحت کنترل گرفته بودتت مث نوری از اون مواد ها زده بود بهت از اولش بگو کونیم دیگه این تنگ بازی ها چیه

0 ❤️

792761
2021-02-19 21:57:16 +0330 +0330

من ترنس دوست دارم بکنم اگه هست بیاد

0 ❤️

792777
2021-02-19 23:02:13 +0330 +0330

عجب کونی بودی تووو
جون بده ماهم بکنیم

0 ❤️

792778
2021-02-19 23:13:02 +0330 +0330

ولی تاحالا ندیدم مرد ارگاسم بشع ولی دیدیم اونم کوچیک

0 ❤️

792779
2021-02-19 23:13:30 +0330 +0330

مفعول از مشهد و نیشابور

0 ❤️

792839
2021-02-20 02:36:16 +0330 +0330

از یه رابطه دیگتونم بنویس تو همین تمومش نکن

0 ❤️

792850
2021-02-20 03:46:42 +0330 +0330

خوشبحالت.کاش منم میتونسم ب یکی اعتماد کنم و برا ی بارم شده کون بدم

0 ❤️

792934
2021-02-20 19:48:07 +0330 +0330

یه حس عالی
کنار شیمیل بودن آرامش بده آدم میده
♥️😋

1 ❤️

792959
2021-02-20 21:42:47 +0330 +0330

خب احمق کون دادی که دادی به کیرم!حداقل یکم وقت بزار عین آدم بنویس!فکر کنم به اندازه ای بفهمی که بدونی یه ادم اینجوری،به خودش نمیگه دوجنسه،میگه شیمیل

0 ❤️

792966
2021-02-20 22:20:21 +0330 +0330

اینچ به اینچ نکشیمون امریکایی

0 ❤️

795088
2021-03-04 08:40:23 +0330 +0330

خوشبحالت کاش یه شیمیل صفر‌کونه منم‌بزنه

0 ❤️

795340
2021-03-05 12:08:37 +0330 +0330

شیوید

0 ❤️

797539
2021-03-16 19:14:04 +0330 +0330

یه شیمیل بیاد تل @FRIhob

0 ❤️

799011
2021-03-24 01:41:06 +0430 +0430

به شیرین بگو یه پسره هست دوست داره همیشه زیر کیر و پاهات باشه و کونشو تقدیمت کنه

0 ❤️

802982
2021-04-10 13:20:27 +0430 +0430

شیمیل بیاد تل Bigbestboy🤷‍♂️

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom