ضربدری با مری و مهدیه

1397/08/11

کوتاه اما واقعی.سلام.بیوگرافیم میلادم 29 همسرم سونیا 25 ازکرج. قدم 184وزن78سونیا قدش178 وزن70بگذریم. کیر من حدود19سانته و خیلی کلفت وگوشتی.همیشه وقتی دوستم میومد خونه چون رفیق قدیمی بودیم شلوارک پام بود تااینکه اشناشدم باسایت شهوانی وتصمیم گرفتم ی حال ضربدری داشته باشم.سونیا زیاد دوست نداشت اما باحرفام موقع سکس تا حدودی راضی شدضربدری روتجربه کنیم.وچون با مری خیلی صمیمی بودیم وزنش باماخیلی شوخی میکرد البته شوخیای درحد حرفای سکسی زدن.تصمیم براین شد بامری ومهدیه ضربدریمون رو شروع کنیم.زن من بدنسازه وفقط ب فقط بخاطر علاقه من ب داشتن کون ورون گنده میرفت باشگاه.بعداز چند ماه واسه سونیا ی دوره باشگاهی واسه حجم خریدم ک موقع ورزش کونشو گنده تر کنه دورش ک تموم شد کونش خیلی گنده شد دور کمرش80وکونش 125شد اندازش.خیلی بدن خوبی شده بود.تااینکه تصمیم گرفتیم یواش یواش مری رو شهوتی کنیم .ی شب جمعه بود دعوتشون کردیم خونمون به سونیا گفتم لباسای تحریک امیز بپوشه.شب شد ومری ومهدیه رسیدن خونمون منم شلوارکموپوشیدم وشرت نپوشیدم ک کیرم قلمبگیش بزنه بیرون وچون میدونستم مهدیه وسوتیا درمورد سکس حرف میزدن میدونستم ک سایز کیرم رومیدونه چون سونیاگفته بود ک کیر من کلفت ودرازه.ومهدیه خیلی وقتا ب شلوارم نگاه میکرد یکم هیز بود.درکل اونشب باورودشون یکم مشروب اورده بودن ک بخوریم باهم این مشروب خوردن ما همیشگی بود.اونشب سونیا و مهدیه رفتن اتاق ک لباس راحتی بپوشن منو مری هم توحال داشتیم بساط مشروب رو اماده میکردیم.بعد از چند دیقه زنامون اومدن بیرون سونیا زن من با ی لباس کوتاه وچسب و ی جوراب شلواری حدودا نازک بود ک وقتی میشست سفیدیه پاهاش مشخص بود.ومهدیه هم دقیقا ی لباس کوتاه تا وسط کونش پوشیده بود و ی شلوار کوتاه ک تا بالای مچ پاش بود وسفیدی پاش توچشم بود معلوم بود تازه موهای پاشو زده بود.سونیا تا اومدنشست مری بادیدنه کونه گنده وپاهای پره سونیا میخ کوب بود و هی زیر چشمی بدنه سونیا رو دید میزد.و سونیاهم برای نشون دادنه بیشتره بدنش خودشو میمالوند ب زمین ک لباسش بره بالا تا اینکه لباسش رفت بالا و یدفعه بلند شد بره اشپزخونه ک کونه گندش افتاد بیرون ومن بادیدن اون صحنه کیرم راست شدبعداز چند ثانیه دیدم مهدیه داره ب خشتکم نگاه میکنه وقتی فهمیدم داره هیزی میکنه کیرمو جاب جا کردم ک بهتر توچشم باشه.

خلاصه با ی حرکت لاشیانه چند قطره محلوله محرکه جنسی ریختم تو مزه مشروبمون.داشتیم مشروب میخوردیم تا مست شیم.وسطای خوردن حس کردم دارم گرفتاره اون قطره محرک میشم وروم تاثیر گذاشته بود مطمئن شدم بقیه هم مث من شدن وشهوتی ومستی قاطی شده بود.همون موقع ب سونیا چشمک زدم ک شروع کنه ب جنده بازی.اونم فهمیدداستان چیه و ی دفه بعنوان اینکه سرش گیج میره از مستی وسط حال ولوو شدجوری خوابید ک لباسش رفت بالا و تپلیه کسش قشنگ زد بیرون.دیدم مری کیرش راست شده و ب پاهای سونیاو کسش نگاه میکنه .منم الکی رفتم دستشویی تابادید زدنه سونیا راحتر ادامه بده تا حسابی حشری بشه.وقتی اومدم دیدم سونیا ب شکم خوابیده واااای کون گنده تراز سونیا توعمرم ندیده بودم اونم باکمری باربک وجوراب شلواریه حشری کنندش.مری هم ک معلوم بود حسابی زده بالا.تا نشستم ی دونه زدم در کون سونیا گفتم چخبره همه رو انداختی بیرون جلوهمه ک دیدم سونیا بلند شد گفت دوس دارم مگه اینا غریبه ان.این حرفش باعث شد باحرفامون بحثو بکشیم ب حرفای سکسی.ی دفه دیدم مهدیه چشاش خمارشده و یهو ب مری گفت بریم خونمون دارم میمیرم از شهوت.ک مری باحالتی ک حشر زده بود گفت جوووون چشم امشب خالیت میکنم.ماتادیدیم زدن بالا وبخاطر سکس میخان برن اصرار کردیم بخوابن خونمون همینجا ب کارشون برسن.ک سونیا گفت دیر وقته الانم حالتون خوب نیست مستیدبرید بیرون تابلویید.مری ومهدیه هم قبول کردن.خلاصه ساعت نزدیک3شد گفتیم بریم اتاق بخوابیم.مارفتیم اتاق بغلی واناهم رفتن اون یکی اتاق.ب سونیا گفتم یکم اهو اوه کنه صذاش بره اون ور.ک یدففه دیدم مری ازاونور داد زد داداش یکم یواش تر ماخوابیم ک سونیا سریع توحرفش گفت یعنی تو خوابی و روی مهدیه نیستی؟یهودیدم مری اومد پشت در گفت کوبیا بگرد.سونیاهم ک مست بودوشهوتی همونجوری لخت درو باز کرد و سرشو برد بیرون ک ببینه دید مری باشرت وایساده جلودروب طوریه ک از سر شوخی باشه درو کامل باز کرد ک مری رو ب من نشون بده ک بگه این مثلا خوابیده بودمری بادیدن لخته سونیا شوکه شد بهش گفتم داش مری بفرما توبیرون زشته مری گفت داداش چ چیزیه این سونیا باگفتنه این حرف مهدیه اومد پیش مری واااای چ کوسی بود بدنه سفید گوشتی بای شرت لامبادای قرمز بدونه سوتین بود تا مهدیه رو دیدم گفتم مهدیه ک دست کمی از سونیا نداره.بعد چهارتایمون خندیدیم ی سونیا گفت بیاید تواتاق ما .اوناهم با ولع خاصی اومدن تو.رفتیم روکار ک داشتم سونیارو میمالوندم دیدم مهدیه داره ب کیرمن نگاه میکنه وسونیا ب کیر مری.ی دفه گفتم چیه تاحالا شما کیر ندیدین ک ب کیر ما زول زدین.سونیا گفت چرادیدم اما مال مری قشنگتره مری فهمید داستان چیه ی دفه پاشد وایسادجلوی سونیا وگفت این مال تو وماله میلادم واسه مهدیه اینجوری هممون ب اون چیزی ک میخاییم میرسیم.من موافقتمواعلام کردم وبقیه هم اوکی دادن.خلاصه اونشب تا صب کس و کون گنده زنامون رو جردادیم.وسونیا ومهدیه رابطشون قوی تر شدو گهگاهی باهم لز میکردن.وماهم حدود ده بار سکس ضربدری داشتیم.این داستان کاملا واقعیه. اما این رابطه ضربدری هیچوقت باعث نشد توی زندگی خصوصیمون ب مشکل بربخوریم.والان هم داریم ادامه میدیم این سکس رو.

نوشته: میلاد


👍 16
👎 18
72353 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

727905
2018-11-02 21:37:52 +0330 +0330
NA

چرت,اصل بی غیرتی.نخوانین

1 ❤️

727909
2018-11-02 21:44:17 +0330 +0330

آقا بخدا یچیزی شنیدین ها!!
یعنی من زنتو بیارم تو خیابون یه قطره محلول محرک جنسی بدمش به همه ی مرد ها کس و کون میده؟!!
بخدا یچیزی شنیدی عزیزم.برو جقتو بزن آفرین

2 ❤️

727925
2018-11-02 21:56:09 +0330 +0330

شاشیدم به غیرت نداشتت که برا ۲۵۰گرم گوشت زنتو کردی زیر یکی دیگه حرومزاده

2 ❤️

727995
2018-11-03 12:03:05 +0330 +0330

خخخخخخخگخخخخخگگ
وای ترکیدم از خنده. داداچ، کلا جمله داری اچتباه میزنی رو برای تو ساختن. یعنی رو دست نداری خدایی.
من میدونم که این چیزا تخصیر ایسرائیله و تو هِچ تخصیر نداری اما یه نصیحت میکنمت. از این به بعد فقط گلنار استفاده کن
آره عزیزم، بخاطر خودت میگم وگرنه کیرمم نیستی

0 ❤️

728005
2018-11-03 13:56:14 +0330 +0330

عزیزم تو خارج هم ضربدری با فاحشه هاست نه با همسر و ناموست
بهتره معنی بعضی چیزا رو بدونی بعد انجام بدی

2 ❤️

728015
2018-11-03 15:49:17 +0330 +0330

من تجربه داشتم خیلی باحال بود ادامه بده

2 ❤️

728022
2018-11-03 17:07:02 +0330 +0330

اوووف
چه داستان قشنگی
کلی لذت بردم
فقط مراقب باش دفعه بعد جای مری ، نای و ریه و روده نیان بکنن سونیاتو
مری ، آخه این چه اسمیه واسه مرد
اسم خودتم بزار شوشو

0 ❤️

728067
2018-11-03 21:20:45 +0330 +0330

اگر واقعی باشه عالیه

0 ❤️

728098
2018-11-03 22:20:02 +0330 +0330

پس شربتش کو؟؟؟

0 ❤️

728209
2018-11-04 18:02:11 +0330 +0330

آقا شما چ جوری فحش میدین؟؟؟ من مینویسم سایت میگه الفاظ رکیک داره کامنتت… منتظر نمیکنه… عجبا … اینجا همه الفاظ رکیک باس باشه طبیعتا… یعنی چه آخه…!

0 ❤️

730649
2018-11-16 14:47:03 +0330 +0330
NA

دفه بعد ضربدری برینید تو دهن همدیگه.مهدیه تو دهن تو،سونیا تو دهن مری،و بالعکس.

0 ❤️

743430
2019-01-24 14:17:22 +0330 +0330

زوجی که نفر سوم میخان از تهران من در خدمتشون هستم

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها