ضربدری در پلاژ

1396/06/09

من و خانمم که اسمش فرانکه یک ماه پیش رفته بودیم بابلسر و یک سویت اجاره کردیم که نزدیک دریا بود و می رفتیم لب ساحل .نجات غریق ها همون روز اولی که اونجا بودیم گفتند دریا توفانیست ولی مردم گوش نمی کردند و زن و مردداخل آب بودند من و خانمم هم کنار هم رفتیم داخل آب و مدتی بازی و شوخی که گاهی ماموران منکرات هم به مردم هشدار می دادند اماکسی گوش نمی کرد من کمی خسته شدم و از اب درامدم کنار ساحل روی ماسه ها نشستم اما خانمم دست بردار نبود .زن ومردی به او نزدیک شدند زنه با خانمم شروع به حرف زدن کرد ومرداز آب بیرون آمد و نزدیک من نشست و گفت این خانمها از آب بازی خسته نمیشن من با حرفش موافق بودم مرد که خودشو میثم معرفی کرددر باره زنها حرف زدو مقداری از اوضاع واحوال اجتماع سخن گفت و بعد کمکمک به مسایل اجتماعی پرداخت گفت شما کجا اتاق گرفتین گفتم در همین پلا ژ مرواریدگفت اتفاقا ماهم همونجا هستیم یک ساعتی گذشت و زنها از آب دراومدند ماهم خدا حافظی کردیم و رفتیم به خانمم گفتم خسته نشدی گفت نه با او خانمه که اسمش مرضیه بود حرف می زدم بعد ظهر همان روز باز میثم و خانمش کنار ساحل بودند و فرشی و بساط چای به ما تعارف کردن نشستیم و باهم صحبت کردیم من و میثم از خانم ها جداشدیم و میثم در باره سکس حرف به میان آورد و منم که ازاین نوع حرفا بدم نمیامد گوش کردم اظها رنظرهم کردم چون چندسال عضو سایت شهوانی هم بودم حرفها تازه نبود با خودم گفتم شاید میخواد تقاضای ضربدری و اینجور چیزا بکنه که البته همینطور هم شد اون و خانمش تهرانی و ماهم شهرستانی.گفتم خانمت میتونه خانمم رو راضی کنه گفت خانمت همین صبحی راضی شده و تو بی خبری.راضیه استاد اینکاره خیالت راحت فقط به خانمت بگو به بهانه آشنایی بریم اتاق میثم و خانمش. من هم خیلی ذوق کرده بودم و لی به رونیاوردم .خلاصه ماجرا ،قضیه آشنایی رو به فرانک گفتم واو هم حاضرشد و مختصر آرایشی کرد اینو بگم که خانمم ظاهر سکسی عالی داره چهره و بدنی سفید و چشمانی آبی و موهای بور و ازاون حرفا…قبل از رفتن به اوگفتم هرجور اونها رفتار کردن تو هم همون طور باش مثلا اگرخانمش بدون مانتو بود توهم آزاد باش و…(ولی انگار خودش میدونست چیکارکنه)مهمانی به سویت راضیه و میثم وارد که شدیم راضیه خانم با خوشرویی از ما استقبال کرد(راضیه هم زنی خوشگل و خوش قد و قامتی بود ) نشستیم حرف زدیم جک گفتیم بیشتر جک سکسی تا رو همه باز بشه آهنگ شاد و رقص آقایون و بعد دست خانمها رو گرفتیم و رقصیدیم هرکسی با خانم خودش ولی بعد مرضیه دست منو گرفت و میثم دست فرانک و گرفتم و همه میخندیدیم تعجبم از فرانک بود که در رقصیدن با میثم چیزی کم نیاورد و خیلی به چسبید ه می رقصیدند و میثم خودشد به قنبل فرانک می چسبوند و فرانک خیلی هیجانی که تا او وقت من ندیده بودم سرآخرههدیگه رو بوسیدن من هم راضیه رو بغل کردمو…میثم گفت چراغا خاموش زن ها لباس زیر شدند و هر کس با خانمخودش بوس و ازین حرفا …طولی نکشید که راضیه خانم گفت تعارف و کنار بگذارید و آقایون جاشونو عوض کنند راضیه خودش تو بغل من انداخت و میثم دست فرانکو گرفت و او تو بغلش کشید و راضیه کیر منو دست کشید و شرو ع بخوردن کرد ولی من حواسم پیش فرانک بود که چطوری تو بغل یکه مرددیگه کوس میده ولی دیدم فرانک کیر میثم میخوره و با چه ولعی انگارکیرندیده میثم هم موهای فرانکو دست میکشید و بعد دستشو برد لای رونا سفید و تپلی فرانک و بعد فرانک به پشت خوابوند و کسشو لیسید و کیرشو گذاشت روی کوس فرانک و وچندضربه باکیرش به اون زد و فشار داد و فرانک آه بلندی کشید و تلمبه زدن میثم ومالیدن سینه فرانک منو هم داغ کرد و که فراموش کردم که کیرم تو کس مرضیه باله و پایین میره و صدای مرضیه که میگفت محکمتر بزن نمی بینی زنت جر میخوره وای یک لحظه نگاه کردم دیده کیرمیثم تو کون فرانک بود کونی من ۷ ساله نتونستم اونو بکنم وای خدای من.فرانک چه لذتی هم میبرد منم مرضیه رو برگردوندم که تو کونش بذارم ولی هنوز داخل نرفته بود که آبم اومد و مرضیه فوری کیرمو تو دهنش گذاشت و شروع کرد به خوردن ولی فرانک و میثم هنوز مشغول بودن .میثم کیرشو از کون فرانک دراورد و گذاشت تو کسش و و با ضربات محکم فشار میداد که آبش اومد و کیرشو دراورد و تودهن فرانک کرد و فرانک هم هنوز سیر نشده ولی بسیار لذت برد او ن شب دمدمای صبح یکباردیگه این ضربدی تکرار شد
و یک خاطره بیادماندی از سفرشمال باقی موند.

نوشته: محمود


👍 15
👎 25
51605 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

648917
2017-08-31 21:29:28 +0430 +0430

بی غیرتی ندوس :(


648921
2017-08-31 21:32:57 +0430 +0430

مرضیه؟ راضیه؟
گیرم از طرف تخمام تو دهنت

4 ❤️

648940
2017-08-31 21:53:41 +0430 +0430

جق با فرزندان ادم چه کرده (dash)

4 ❤️

648942
2017-08-31 21:57:58 +0430 +0430

جقول بقول جان کی بودی شما

2 ❤️

648948
2017-08-31 22:11:16 +0430 +0430

مروارید یا میثم

2 ❤️

648954
2017-08-31 22:32:58 +0430 +0430

اولا محاله شما متاهل باشی دوما مجبوری دروغ بگی؟ چیزی بهت میدن؟ شمایی که اینقدر تابلو دروغ میگی فکر نمیکنی بقیه میفهمن نتیجش فقط توهین به شماست؟ یا نکنه همینو دلت میخواد؟ دوستانه میگم حتما به روانپزشک مراجعه کن

3 ❤️

648955
2017-08-31 22:34:24 +0430 +0430

کمتر جق بزن بچه

1 ❤️

648962
2017-08-31 22:54:23 +0430 +0430

بازم یه کس شعر دیگه
متاسفم

1 ❤️

648969
2017-09-01 00:26:31 +0430 +0430

کص بی بیت دوست عزیز از شناسنامت جنسیتتو خط بزن بنویس نامرد

3 ❤️

648975
2017-09-01 01:04:15 +0430 +0430

محمودچی ننویس دیگه ،اه

سرشب داشتم با بابابزرگم شطرنج بازی میکردم ، گفتم آقاجون اسب تو زدم . گفت کیر اسبمم نمیتونی بخوری. دوباره اسبشو ورداشت آورد تو بازی :(

3 ❤️

648989
2017-09-01 05:55:14 +0430 +0430

نظرمو خیلی کوتاه میگم تا وقتت هدر نره ==>ریدی<== :|

1 ❤️

648995
2017-09-01 06:33:02 +0430 +0430

من که با شعر این ایرج میرزا خان یه دست مجلسی زدم
شما هم محمود خان کاسه کوزه رو جمع کن برو تا ترتیبتو ندادن

2 ❤️

648999
2017-09-01 07:30:44 +0430 +0430

احتمالا میثم کونت گذاشته تو هم داستان کردن زنشو از مغز جقیت در آوردی.
بیا برو بیا برو تا نگفتم حاج طوسی برات کلاس خصوصی بذاره (erection)

0 ❤️

649021
2017-09-01 10:55:55 +0430 +0430

ریدی کسخل…! رییییییییییییییییدییییییییییییی (rolling) (rolling) (rolling) (rolling) (rolling)

0 ❤️

649028
2017-09-01 11:51:16 +0430 +0430

اینا چندتا بودن خخخخخخ راضیه مرضیه مروارید فرانک میثم و خودش مرتیکه جقی خیال کرده ما هم مثل خودش کس خلیم

0 ❤️

649058
2017-09-01 18:09:09 +0430 +0430

خاطره ی بیادماندنی؟ :(

0 ❤️

649099
2017-09-01 21:21:37 +0430 +0430

کسکش نفهمیدیم راضیه بود یا مرضیه اخرش

0 ❤️

649132
2017-09-02 00:21:59 +0430 +0430

خواهشا کمتر فیلم پورنو ببین.تخمی-تخیلی.

0 ❤️

649178
2017-09-02 09:08:28 +0430 +0430

هرکس فحش میخواد داستان بنویسه (wanking)

1 ❤️

649207
2017-09-02 13:52:42 +0430 +0430

زن جنده دهن لق

0 ❤️

649382
2017-09-03 09:39:22 +0430 +0430
NA

اصلا قابل باور نیست این داستان گذشته از نحوه آشنایی و راضی شدن زنتو و دیگر قرار ماجرا،من موندم مردم چطور سه سوت میکنند داخل کون طرف اونم تلمبه سومی شروع میکنه لذت بردن
از تمام متاهلهای اینجا تک به تک سوال کنید در این مورد از کون کردن بالای ۹۸درصد فقط یه جواب میدن اونم اینه که هرچی اسرار میکنم نمیزاره اگرم بزاره خیلی دردش میاد مرد هم که کافر نیست آدمه دلش طاقت نمیاره و دنبالش رو ول میکنپس کس نگو نفهم

0 ❤️

649431
2017-09-03 15:16:53 +0430 +0430

ولع
بازم ولع
همه تون ولع دوس دارین

0 ❤️

649437
2017-09-03 15:38:19 +0430 +0430

میگن جق زیاد باعث کوری میشه و مغزو به گا میده…با دیدین تو ب این قضیه ایمان اوردم.کمتر بزن اون صابون گنارو هم بذار کنار بقیه لازموش میشه

0 ❤️

737805
2018-12-27 20:50:49 +0330 +0330
NA

من عاشق سکسی ضربدری هستیم

1 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها