عاشقیت نوشین و نگار

1390/11/13

من چند ماهی است با این سایت آشنا شده ام داستانهای سکسی آن به نظر من بیشتر تخیلی است بخصوص درمورد سکس خانمها چون مازنها می فهمیم کدام داستان ساختگی است بنابراین آقایانی که درمورد ما واحساسات سکسیمان مینویسید …این داستان واقعی از سکس زنان را بخوانید اسم من نوشین است 27 ساله ام چهار سال پیش بعد از دوسال دوستی با دوست پسرم ازدواج کردم ماعاشق هم بودیم ولی خانواده ام باازدواج ما مخالف بودند به هرحال بعدازازدواج یواش یواش متوجه شدم شوهرم عادت دارد به هرچه که میخواهد میرسد وخیلی زودهم دلش را میزند مدتها صبر کردم شاید دست از کارهایش برداردولی او روز به روز بدتر میشدوچون خانواده ام راضی به ازدواج مانبودند به هیچ کسی چیزی نمیگفتم ولی علنن میدیدم که جذابیتم رابرای شوهرم بعد ازیک سال ازدست داده ام شوهرم جلوی من بازنان دیگرشوخی های زشت میکرد وحتی متوجه شدم درمحل کارش نیز با سکرترش روابطی دارد.

این مسائل ادامه داشت وسعی من برای برگرداندن شوهرم به زندگی مشترک بی فایده بود بعدازدوسال خون دلخوردن منشی شوهرم حامله شد دیگر تحمل این وضع برایم غیرقابل تحمل بود باکلی دوندگی ازشوهرم طلاق گرفتم ومهریه ام رانیز تاآخرین سکه گرفتم به خاطر اینکه باری بردوش خانواده ام نباشم آپارتمان یک خوابه ولی بسیار شیکی خریدم وبه تنهایی شروع به زندگی کردم ازصبح تاشب در آرایشگاه کارمیکردم وشب خسته به خانه برمیگشتم وحتی فرصت فکر کردن به سکس رانداشتم آنقدر به خاطر رفتارهای شوهرم ناراخت بودم وغرورم شکسته بود که تصمیم گرفتم دیگر به هیچ مردی اعتماد نکنم نزدیک یک سال به تنهایی زندگی کردم گاه گداری دلم میخواست مردی کنارم باشد ولی وقتی یاد شوهرم میافتادم پشیمان میشدم مردان زیادی سعی کردند وارد زندگیم شوند ولی به هیچ کدامشان جواب ندادم …تااینکه یک روز یک زن جوان وبسیارزیبا برای کار به آرایشگاه امد اسمش نگاربود یواش یواش باهم دوست شدیم وبرایم گفت که شوهرش معتاد بوده واوهم طلاق گرفته بود چون درد مشترکی داشتیم باهم دوست شدیم تااینکه چند روزی ارایشگاه تعطیل بودحوصله ام سررفته بود به نگار تلفن زدم وخواستم به منزل من بیاید وشب پیش هم باشیم .

باهم شام خوردیم سیگار کشیدیم حرف زدیم درددل کردیم .خیلی هم به یاد شانسمان گریه کردم …ساعت 4 صبح بود ازنگارخواستم توی اتاق خواب من بخوابد ومن توی هال ولی نگارگفت بهتر است هردوی ماروی تخت بخوابیم کنارش خوابیدم بعداز مدتها کنار کسی میخوابیدم گرمای بدنش مرامورمور میکرد نگارهم دقیقا احساس مراداشت دستم راروی صورتش گذاشتم وناخواگاه لبهای ما روی هم رفت باورکنید هیچ لذتی زیباتر وقشنگترازآن لحظه نبود. بعدازتقریبادوسال کسی رامیبوسیدم که بسیارخوشبو وزیباونرم بودماهیچ تجربه جنسی باهم نوع خود نداشتیم وهرچه میدانستیم ازفیلمهای پرنو بود …روی نگاررفتم اونیز هیچ مقاومتی نکردچندین دقیقه فقط همدیگررا بوسیدیم نگار چشمهایش رابسته بود ودستهایش رادورگردن من انداخته بودبه سمت سینه هایش رفتم سوتینش رادرآوردم اوهم سوتین مرا بیرون آورد سینه های گرم ماروی هم مالیده میشد وهردوی مابشدت تحریک شده بودیم نوک سینه های همدیگررا میخوردیم ودستهایمان به نرمی بدن دیگری رانوازش میکرد حس بسیاردلچسبی بوددست نگار به سمت شورتم رفت ومن هم وقتی روی شورت نگار دست کشیدم خیس خیس بود شورتهایمان رادرآوردیم وبه صورت برعکس روی هم خوابیدیم هردوشروع کردیم به خوردن کس دیگری همیشه برایم تعچب آور بود که چرا مردان این کار را میکنندولی حالا میدیدم بسیار لذت بخش است کس نگار بسیارتمیز بود نگار بی حال شده بود ومن مشتاقانه کسش رامیخوردم وباانگشت به آرامی ان را می مالیدم یواش یواش نگار حشری میشدوبه خودش میپیچید ومن هم همین احساس را داشتم نگار دوانگشتش را توی کسش کرد ومن هم کسش رامیخوردم …یاد میوه های مصنوعی افتادم که چندی قبل خریده بودم توی میوه ها موزی بود که همان روز وقتی انرا خریدم یاد کیر مردها افتاده بودم موزراازتوی سبدبرداشتم کمی چرب کردم وبه ارامی وارد کس نگار کردم نگار انقدر لذت برد که شروع کرد به حرکت دادن خودش وناله های بسیار تحریک کننده ای از دهانش خارج میشد ونوک سینه هایش را فشارمیداد موزمصنوعی مثل یک کیر مصنوعی بود نگار پاهایش را بازکرده بود ومن بایک دست موز رادرکسش فرو میکردم وبادست دیگر بالای کسش رامیمالیدم تااینکه بعدازنیم ساعت نگار ارضا شد وبی حال افتاد پاهایش رابازکردم ودوباره کسش راخوردم وباانگشت به آرامی باسوراخ کونش بازی کردم نگار بالبخندی گفت حالا نوبت توهست خوابیدم واوموز مصنوعی راوارد کس من کرد درد زیادی داشت ولی بسیار لذت بخش بود…ومن نیز ارضا شدم هردو توی بغل هم خوابیدم …ساعت سه ظهر ازخواب بیدار شدیم باورمان نمی شددیشب چه کار کرده ایم ولی هیچ کداممان پشیمان نبودیم به حمام رفتیم وقتی بیرون آمدیم دوباره توی بغل هم گم شدیم هیچ خجالت ازهم نکشیدیم هرکاری که ارضایمان میکرد وبرایمان لذت بیشتری داشت به هم میگفتیم کاری که هیچ وقت به شوهرهایمان نگفته بودیم باانگشت انقدر کس نگار را مالیدم تا دوباره ارضا شد وقتی رفت دلم بشدت برایش تنگ شد فردا از نگار خواستم با من زندگی کند و الان تقریبا یک سال است باهم هستیم نه دعوایمان شده نه به هم خیانت میکنیم وازسکس باهم بسیار لذت میبریم مدتی پیش هم درسفری به ترکیه چند وسیله برای روابط جنسی مان مثل دیلدو وکیر مصنوعی خریدیم وزندگی خوبی داریم وقصد داریم به خارج کشور برویم ودرانجا باهم ازدواج کنیم چون هردو مااحساساتمان یکی است وذر روابط جنسی هم تاهردوارضا نشویم تمامش نمیکنیم برخلاف مردها که وقتی خودشان ارضا شدند بی خیال زنها میشوند ماعاشق هم هستیم ودیگر نمیخواهیم هیچ مردی راوارد زندگیمان کنیم وهردواحساس خوشبختی میکنیم

نوشته: نوشین


👍 4
👎 1
64696 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

310297
2012-02-02 00:25:09 +0330 +0330
NA

Khob chikar konim hala? Kamtar film bebin.pls 8}

0 ❤️

310298
2012-02-02 01:19:07 +0330 +0330
NA

نوشین منهم درد تو را دارم ولی از لزخوشم نمیاد و بهش فکر نکردم

0 ❤️

310299
2012-02-02 01:59:48 +0330 +0330
NA

صرف نظر از درستی یا عدم واقعیت مساله :
ادمها حصوصیات جالبی دارن میخوان همیشه کلی قضاوت کنن چون یه بار یه مردی وارد زندیگی این خانوم شده و به هر حال زندیگیش به هم ریخته به همراه دوست محترمشون که وضعیت مشابهی دارن تصمیم گرفتن دیگه هیچ مردی رو به زندگی شون را ندن تو مردها هم ممکنه این مساله پیش بیاد درسته مهم تو زندگی راحتی ادمهاست بالاخره هر کس همون طور که راحته باید اونطوری زندگی کنه اما اینکه از ترس اینکنه ممکنه مردی که در اینده میخواد وارد زندگی ت بشه و باعث بشه زندگی ات مثل مورد قبلی بشه بری لزبین بشی یکم جای …
در واقع علت اصلی لزبین شما ظاهرا تجربه ناموفق گذشته تونه که عاملی شده برای گرایش به لز

0 ❤️

310300
2012-02-02 02:14:17 +0330 +0330
NA

داستان قشنگی بود… ولی قسمتای سکسیش کم بود…

0 ❤️

310301
2012-02-02 03:09:06 +0330 +0330
NA

عزیزم تجربه قشنگی داشتی امیدوارم در کنار هم زندگی خوبیو تجربه کنید

0 ❤️

310302
2012-02-02 05:39:20 +0330 +0330
NA

خیلی داستان جالبی بود،من که خوشم اومد،منم یه روزی یه دختری بشدت عاشقم شده بود،خیلی باحال بود واسم من کاملا حستون رودرک میکنم،امیدوارم همیشه خوشبخت بشین اینو بهش میگن یه زندگی باحال ولطیف بدون وحشی گری

0 ❤️

310303
2012-02-02 06:31:21 +0330 +0330
NA

خب این چه طرز نوشتنه؟ انگار کتاب ادبی نوشته. نتونستم بخونم جدا چون فکر کردم دارم گلستانی، بوستانی چیزی می خونم! اینجا سایت سکسیه نه سایت رمان، میخوای داستان بنویسی برو نود و هشتیا نیا اینجا. عاشقیت!! ای بابا…

0 ❤️

310304
2012-02-02 07:56:04 +0330 +0330
NA

كس گفتي اي كس گفتي
يك لز تخمي گفتي
قضاوت احمقانه نكن
اگر ازدواج ميكردي، ميشكفتي

0 ❤️

310306
2012-02-02 08:54:40 +0330 +0330
NA

از لز متنفرم …
داستانت خیلی کوتاه بود …کاش بیشتر شاخ و برگش داده بودی .

0 ❤️

310307
2012-02-02 09:42:35 +0330 +0330
NA

عالی بود. موفق باشی .

0 ❤️

310308
2012-02-02 11:44:44 +0330 +0330
NA

az lez badam miaaad

0 ❤️

310309
2012-02-02 11:47:21 +0330 +0330
NA

میرفتی جنده میشدی خوب بود هاااا…پول خوبی به جیب میزدی:-D

0 ❤️

310310
2012-02-02 12:14:33 +0330 +0330
NA

اشتباه میکنی نوشین جان فقط کیر مرهاست که میتونه یه سکس واقعی رو براتون معنا کنه

0 ❤️

310311
2012-02-02 13:17:59 +0330 +0330
NA

حالا… بد نبود ولی فکر میکنم بعدا براتون خسته کننده بشه و دوباره خواسته باشی یک کیر مرد واقعی بره تو کستون . هم شما و هم اون دوست محترمتون .برید خوش باشید لز کنید . فقط اگه ترکیه رفتی مواظب باش از این جنده هاشون نشی ها … =)) =)) =)) =)) =))

0 ❤️

310312
2012-02-02 18:30:24 +0330 +0330
NA

صرفنظرازاينكه واقعي بوديانه؛
بااين كاربه لذت كامل
جنسي نميرسين.
كتابي به نام اطلاعات
جنسي همجنسگراها
نوشته دكتررضا اوحدي رو مطالعه كن
خاطرات چندين همجنسگرا اروپايي را
نوشته كه بعدطي دوران جواني وگذرازسن 35سالگي
اين گرايش درآنهاازبين رفته و گاها نفرت جاي آن را گرفته است.
كه اين مسئله دربين
زنان شايع تر ميباشد.

0 ❤️

310313
2012-02-03 00:47:20 +0330 +0330

خوب بود ولی کوتاه بود و سکس کم داشت. خلاصه نوش جونت.

0 ❤️

310314
2012-02-03 09:52:16 +0330 +0330
NA

به نظر من وقتی داریرید سکس میکنید فکر میکنید یه مرد کیر کلفت داره میکنه پس بهتره یه مرد کیر کلفت که تو سکس خود خواه نباشه و فرهنگ سکس و بلد باشه پیدا کنید البته اگه 2 تا پیدا کنید بهتره

0 ❤️

310315
2012-02-03 09:56:58 +0330 +0330
NA

خواهشا ما را با چند نفر بي غيرت مقايسه نكنيد و بگيد مردا همه مثل هم نيستند خيانت خيانته اما مردا اگه صيغه موقت هم كنند خيانت نيست شما زنا مرد را واسه خودتون مي خواهيد در حالي كه شما اندازه ما سكس نداريد خواهشا همه يكسان نيستند

0 ❤️

310316
2012-02-03 21:47:10 +0330 +0330
NA

i love lesbians

0 ❤️

310317
2012-02-04 07:04:06 +0330 +0330
NA

حوشم نیامد
بیا خودم باهات حال کنم
جوابت را درست بدم
فکر کنم داستانت قشنگ بشود.

0 ❤️

310319
2012-02-11 22:18:58 +0330 +0330
NA

اگه یه وقتی فکر کردی و به نتیجه مثبت رسیدی, به من خبر بده
من در خدمتم

0 ❤️

310320
2012-02-11 22:22:10 +0330 +0330
NA

کی می خواد با من لز داشته باشه؟؟

0 ❤️

527480
2016-01-05 04:58:44 +0330 +0330

خوب بود يكم كسم خيس شد

0 ❤️

595007
2017-05-10 19:38:24 +0430 +0430

من عاشق رابطه جنسی خانومها با هم هستم و دیدن آن لذت میبرم. قلم قشنگی داشتی نوشین جان بازهم از سکس با عشقت بنویس

0 ❤️

669441
2018-01-13 22:39:37 +0330 +0330
NA

اینکه همه رو به یه چوب میزنی خوب نیس ولی به نظرم هرکسی یه جوری خوشه اگه از لز خوست میاد ادامش بده :)

0 ❤️

671260
2018-01-28 10:39:34 +0330 +0330

علمی تخیلی!!!

0 ❤️Top Bottom