داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

عاشق عموی شوهرم شدم (۱)

1399/05/14

من مونا هستم ٢٦ سالمه ٢ ساله عروسی كردم ولی از اشنایی من با شوهرم ٦ ساله میگذره، این داستان مربوط به شروع رابطه من با عمو شوهرم است. علی عموی شوهرم سالیان سال هست كه مقیم المان هست كه سالی یه بار با خانوادش میامد ایران برای تفریح و گردش.
یه روز كه با شوهرم دوست بودم زنگ زد بهم و گفت اماده شو با عموم میام دنبالت گردش، منم كلی ارایش كردم و به خودم رسیدم و یه لگ تنگ پوشیدم، دلتون نخواد باسن و رون خیلی بزرگی دارم به هر حال اومدن دنبالم و رفتم پایین وقتی دیدمش به لحظه احساس كردم شورتم خیس شد وای كلی عاشقش شدم اونم همش چشش رو رونم و بدنم بود… كلی با چشاش منو میخورد.
به مدت كارمون این شده بود كه هروز با هم ٣ تایی بیرون بریم و هروز هم بیشتر عاشقش میشدم همیسه حسرت اینو داشتم كه كاش جای شوهرم اول اینو میدیدم اونم همیشه با چرب زبونی دل منو كلی میبرد تا جایی موقعی كه به شوهرم میدادم فكر میكردم اونه حتی ١-٢ هم داشتم سوتی میدادم اسمشو صدا كنم.
تا اینكه برگشت المان و ارتباط ما بیشتر تلگرامی شد و من بعد از مدتی با شوهرم عروسی كردم ولی سر عروسی با مادر شوهرم مشكل پیدا كرده بودم و این باعث شد كه همیشه با علی دردو دل كنم و اونم كلی كمكم كرد كلی هم بهم نزدیك شده بودیم حتی بعضی موقع دور از چشم شوهرم باهاش ٣-٤ ساعت حرف میزدم تا اینكه با شوهرم دعوام شد و رفتم خونه مامانم شروع كردیم كلی حرف زدن منو اروم كرد با حرفاش كه برگشتم بهش گفتم كاش تو شوهرم بودی كاش قبل از اینكه شوهرمو ببینم ترو میدیم، اونم با حسرت گفت كاشششششش، گفت هنوز هم میشه باهم باشیم و این شد كه بهم ابراز احساسات كردیم و كل ٣-٤ روزی كه خونه مامانم بودم باهم سكس چت میكردیم جوری كه هر دفعه شرتم خیس خیس میشد. كار من این شده بود كه هر وقت كه تنها بودم زنگ میزدم به علی و كلی حرفها سكسی می زدیم یا كارای سكسی میكردیم تا اینكه بلیط گرفت بیاد ایران وای نمیدونین موقعی كه گفت بلیط گرفتم كوسم خیس خیس شد و له له میزد از خوشحالی.
خلاصه شب پرواز شد و همگی رفتیم فرودگاه دنبالش نمیدونین وقتی دیدمش چه حال شدم دوست داشتم تو همون فرودگاه بهش بدم خلاصه رفتیم خونه پدر بزرگ شوهرم شب موندیم بهش مسیج دادم كه فردا ساعت ١٢ بپیچونه بیاد خونه دوستم (كه قبلا با دوستم هماهنگ كرده بودم) من زودتر رفتم خونه دوستم اماده شدم و كلی به خودم رسیدم سكسی ترین لباسامو پوشیدم و اماده بهترین سكس زندگیم شدم. ساعت ١٢-١٢:٣٠ بود كه زنگ خونه رو زدن در و باز كردم و دیدمش پریدم بغلش لبامو گرفت تو دهنش شروع كرد به خوردن وای چه حالی میداد مخصوصا دستاشو از زیر دامن كوتاهم كرده بود تو و كون گندمو چنگ میزد بعد از١٠ دقیقه خوردن لبام و مالیدن كونم منو بغل كرد برد تو اتاق پرتم كرد رو تخت نشست جلوم شروع كرد كسمو از رو و لای شرتم خوردن و گاز گرفتن انقدر خوب بود و جیع زدم كه دیگه صدام در نمیومد خیلی بود ،انقدر كوسمو خورد كل رونام خیس خالی بود.بعد نوبت من شد زانو زدم جلوش و كیرشو از شلوارش در اوردم شروع كردم خوردن با اینكه اصلا باسه شوهرم ساك نزده بود ولی كیر علی رو مثل ابنبات میخوردم تا اینكه منو دوباره پرت كرد رو تخت ٦٩ شدیم كیرشو گذاشت دهنمو شروع كرد به كسمو خوردن و با انگشتش با كونم ور رفتن،(قبلا قول كون پلمپ منو گرفته بود ازم) كلی خوردیم همو تا اینكه به التماس افتادم منو بكنه دیگه دلم كیر شو میخواست منو خابوند باهامو گذاشت رو شونش كیرشو میمالید لای چاك كوسم منم از حشر گریم گرفته بود میگفتم علی جرم بده بكن منو اونم منو نگاه میكرد میخندید تا یهو كیرشو با تمام قدرت كرد توم تازه مزه واقعی كیرو فهمیدم چیه، شروع كرد محكم تو كسم تلمبه زدن و ممه هامو هم میخورد و چنگ میزد لامصب كمرش خیلی خوب تا الان ٢ بار ابم اومدن بود ١-٢ مدل دیگه هم منو كرد و بعد منو برگردوند شروع كرد داگی كردن با انگشاتش هم كونم داشت باز میكرد خیلی خوب بود اصلا فكر نمیكردم انقدر حال بده یكی بكنه و با انگشتش هم با كونت ور بره انقدر حال داد كه باسه بار سوم ابم اومد بعد یه كرم از تو كیفم برداشت مالید به سوارخ كونم و كیرش و یواش كرد تو كونم وایییییییییییی داشتم از وسط جر میخوردم ولی خیلی خوب بود با اینكه اولین بار بود ازكون میدادم و اونم ناماردی نمیكرد با دستش با كوسم ور میرفت تا اینكه كامل كیرشو تو كرد با تموم قدرت میكرد و لذت جاشو به درد داد جوری میكرد كه انگاری باهام پدر كشتگی داره خیلی خوب بود و كلی جیغ و داد میزدم لذتب داشت كه نگو مخصوصا موقعی كه با با انگشت هم با كوسم ور میرفت یهو گفت ابم داره میاد منو پریدم جلوش زانو زدم هر چی اب بود ریخت دو دهن و صورتم همشو با انگشتش جمع كرد و كرد دهنم منم همشو قورت دادم با اینكه تا حالا نخوده بودم ولی خیلی خوب بود منم همونجوری رفتم تو حموم صورتمو شستم اومدم تو بغلش دراز كشیدم شروع كردلبامو خوردن و با سینه هام ور میرفت انقدر باهام ور رفت كه تازه معنی عشق بازی رو فهمیدم چیه ، مثل مار لای هم وول مخوردیمو همو میمیالیدیم كیرش هم مثل فنر دوباره سیخ شد دلم میخواست دوباره از كون و كوس بهش بدم ولی اون زرنگ بود فقط داشت باهام ور میرفت و باهام عشق بلدی میكرد جوری كه لذتی كه میبردم كمتر از سكس نبود تا حالا همچین سكسی و لذتی و تجربه نكرده بودم ،هنوز ٣-٤ ساعت وقت داشتیم
ادامه دارد…

نوشته: مونا


👍 14
👎 30
33500 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

905557
2020-08-04 00:44:41 +0430 +0430

زن شوهر‌ دار دیس

7 ❤️

905563
2020-08-04 00:49:02 +0430 +0430

ای بابا چرا خوب؟ دوستم کاش من عموی شوهرتون بودم

0 ❤️

905564
2020-08-04 00:49:39 +0430 +0430

چقدر بپر بپر کردی!
هی از اینجا پریدی اونجا؛ از اونجا پریدی اینجا!

با مرد عنکبوتی نسبتی دارین؟!

دلللللمون نخوااااااددد؟! باسنت گنده س؛ دلمون نخواد!؟
مگه فسنجونه؟


905568
2020-08-04 00:55:02 +0430 +0430

“دلتون نخواد باسن و رون خیلی بزرگی دارم” خب الان دلمون خواست تو که خوب میدی یه دور هم به بچه های اینجا بده
خونه دوستت بود و اون میدونست توی اتاق تخت هست و برد پرتت کرد روی تخت؟ از آلمان نقشه خونه دوستت رو هم برسی کرده بود؟
مرتیکه جقی توی آلمان رون گنده گیرش نمیومده که با تو جق میزده؟؟؟

وقتی که یک پسر جقی توهم میزنه که آلمان زندگی میکنه


905587
2020-08-04 01:11:42 +0430 +0430

با داستان خیانت حال نمیکنم اصلا. اگه میخواد این کارو کنید چرا ازدواج میکنید دیوسا


905593
2020-08-04 01:17:02 +0430 +0430

میدونی چیه؟ به بطن چپم که تو اون 4 ساعت بعدی چه اتفاقی افتاد.از ادمای کسکش خوشم نمیاد.

4 ❤️

905605
2020-08-04 01:27:18 +0430 +0430

کست له له میزد؟ قلاده بنداز دورش مارو گاز نگیره یه وقت

5 ❤️

905606
2020-08-04 01:28:21 +0430 +0430

و آنگاه جق مرزها را در می نوردد!! کسخلان وطنی پریشان می شوند!!
این فتیش خارج چیه دخترای ایرانی تازگی پیدا کردن؟؟ یارو ابرگوز اومده دنیا الکی تو چت به همه میگه مقیم کانادام اومدم تابستون ایران باشم دخترا دسته جمعی میریزن سرش!! حالا گیرم طرف واقعا خارج زندگی کرده باشه مگه زندگی در خارج رو اندازه الت تاثیر داره؟؟ طرف المان بوده روزی 4 ساعت با موبایل زر میزده جق میزده!! یعنی اسم ایران ایرو باید چون این سوارش شده عوض میکردن میزاشتن جق ایر!! 😁


905614
2020-08-04 01:41:48 +0430 +0430

تابلوئه ی پسر بچه جقیه یا لازمه اشاره کنم ؟؟


905645
2020-08-04 04:35:26 +0430 +0430

تخمی جقی

الان ما با یک پسر جقی طرف هستیم که عشق خارج داره و هر شب با انگشت و سوراخ کون خودش گیتار می‌زنه. فارسی هم که بلد نیست و از کلمه‌ی کیریه “باسه” به دفعات زیاد استفاده می‌کنه. جق زیاد می‌زنه و آب کیر خودش رو هم بصورت سر و ته می‌خوره. سر و کارش هم مدام توی سایت‌های سکسیه و دم به دم خودش رو خیس می‌کنه. هر کی بهش زنگ می‌زنه و می‌گه بلیط گرفتم برم خارج، باز هم خودش رو خیس می‌کنه، معلوم نیست چه مرگشه و چپ و راست خیس می‌شه. اینجا هم الان اومده داستان نوشته و هم خودش رو و هم شهوانی رو خیس کرده. باید به خودش پوشک ببنده. دوستش یک خونه داره که اسمش رو گذاشتن کونی‌سرا، با دوستاش اونجا کون کونک بازی می‌کنن و خیس می‌شن و معنی عشق‌بازی رو یاد می‌گیرند. شاشیدم توی خانه‌های تیمی و کونی‌سراها.

ها کـُ‌کا


905661
2020-08-04 06:37:01 +0430 +0430

این داستان رو توی لوتی هم گذاشتی، و دوباره اینجا کپی کردیش،بیشتر شبیه رویاپردازی یک جقیه که تو کف زن عموشه،

3 ❤️

905667
2020-08-04 06:51:33 +0430 +0430

درود بر شما . نوش جونتون عزیزم

0 ❤️

905669
2020-08-04 06:58:12 +0430 +0430

لذت جاشو به درد داد!!!
نه
درد جاشو به لذت داد!!!

3 ❤️

905675
2020-08-04 07:48:40 +0430 +0430

کون پلمب به همین راحتی باز شد
به همین راحتی برای اولین بار آب کیر ریخت تو دهنت

از همین دو جمله معلوم میشه پسری

2 ❤️

905678
2020-08-04 08:01:11 +0430 +0430

من فکر کنم
منظورت از المان روستای
نزدیکتون بود
اگه میدونستی المان کجاست
این کس و شعر رو نمیگفتی

باید رید تو اون مغزپوکت

5 ❤️

905700
2020-08-04 08:52:11 +0430 +0430

نوش جونت ولی ای کاش اسمش علی نبود

0 ❤️

905702
2020-08-04 08:55:38 +0430 +0430

فک کنم پسری چون چجوری تو سکس زنه دو بار ارضا میشه ولی مرد نمیشه . تازه گفتی ابم اومد . هیچ دختری نمیگه ابم اومد . غلط املایی داشتی . کسشر نوشتی . میگن یه بار تو داستانای شهوانی طرفو پرت نکردن رو تخت هر دوشون مردن . کسشر بود تامام

2 ❤️

905708
2020-08-04 09:18:20 +0430 +0430

بلد نیستی داستان بنویسی غلط میکنی از جای دیگه کپی میکنی این داستان یک هفتس تو لوتی اومده

1 ❤️

905721
2020-08-04 10:28:34 +0430 +0430

کاری به اصل داستان ندارم…

ولی مگه کاری هم مونده که بخوای توی قسمت بعدی بکنی و داستانش رو بگی…

تو که هرچی بوده دادی و خان عمو هم کرده …

3 ❤️

905722
2020-08-04 10:29:42 +0430 +0430

بچه ها دلتون نخواد یه وقت ?اخه ایشون باسن و رون بزرگی دارند 😂

3 ❤️

905731
2020-08-04 11:11:54 +0430 +0430

مونا از کی اسم پسر شده؟؟😁
ادامه بدی رکیک ترین فحش ها خواهم نوشت.


905741
2020-08-04 12:15:10 +0430 +0430

عاشق نبودی. جنده بودی جنده

4 ❤️

905752
2020-08-04 12:51:44 +0430 +0430

خب الان چی شد؟ خودتو جنده معرفی کردی.؟ باشه جنده خانوم. جندگی کن پتیاره

2 ❤️

905762
2020-08-04 13:49:44 +0430 +0430

جنده خانمی بودی ها

2 ❤️

905763
2020-08-04 13:52:07 +0430 +0430

گلچین روزگار عجب خوش سلیقه ست
کسخول ها رو برای ما گذاشته و بقیه رو چیده😂😂
از المان بلیط گرفت بیاد ترتیب تورو بده!! من دوست دخترم میگه بیا نمیرم میگم تو بیا

4 ❤️

905786
2020-08-04 15:25:06 +0430 +0430

بیا منم ببین از عموی شوهرت خوشگل ترم

1 ❤️

905807
2020-08-04 17:27:05 +0430 +0430

اگه اومدی کامنتارو بخونی داستان کصشعره نخونش

2 ❤️

905818
2020-08-04 19:21:15 +0430 +0430

مرز های کسگفتنو جابه جا کردی با این کسشرات داداش دوتا فیلم سوپر دیدی اومدی ایرانی سازی کردی

2 ❤️

905828
2020-08-04 20:50:20 +0430 +0430

اولاً دیگه ادامه نده ب داستان
دوماً تو که توی دوران دوستی یهو با یک نگاه عاشق یکی دیگه شدی بیجا کردی ک ازدواج کردی و پسر مردم فکر میکنه با عشقش ازدواج کرده و دریغ…

1 ❤️

905927
2020-08-05 02:34:27 +0430 +0430

۳ تا موضوع کاملا مشخصه تو این نوشته
۱-کص گفتی
۲-یه جنده یی
۳-کیرم دهنت😁

1 ❤️

906054
2020-08-05 15:08:06 +0430 +0430

یه روزه هم کون دادی هم اب خوردی هم کیر خوردی الکسیس

2 ❤️

906105
2020-08-05 22:05:22 +0430 +0430

ادامه نده داداش دیگه ننویس

1 ❤️

906368
2020-08-06 23:05:37 +0430 +0430

اینو توی یه سایت دیگه خونده بودم
اصلا جذاب نبود بنظرم
بنظر میاد شهوانی در تولید محتوا بخش داستان خیلی زیاد با فقر محتوا مواجهه

0 ❤️

906375
2020-08-06 23:42:47 +0430 +0430

كلا زناي خاعن همشون همينطورين ميرن به اينو اون ميدن بعد ميندازن تقصير مادرشوهرو شوهر بدبخت . اگه هم مشكلي نباشه ميگن طرف مقابل جذابتر بودو اين يكي خوب نميكردو فلان … دركل كير تو زن خاعن

0 ❤️

905644
2020-09-22 10:00:03 +0330 +0330

داستان جندگی بازی وخیانت های خودت به شوهرت وجامعه روکه هنر ندون ولازم نیس بااب وتاب شرحش بدی …انگار خیلی واست افتخاره واقعا مایه تاسفه وتازه این چرندیاتو هم در سایت لوتی هم نوشتی …خیلی لجنی ومایه شرمندگی برای جامعه ما خانما هستی …کثافتی واقعا …اگه یه ذره شرم داشته باشی وانسانیت در وجودت باشه دیگه نمی نویسی سکس وجندگی های خودت ومادرت با ارش و امیرو خیلی ها…تف تفنظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom