عاقبت گول زدن خواهرزن

  سلام من یه روز تو خونه تنها بودم که خواهر زنم اومد دنبال خواهرش که زن من باشه. من خیلی داستان سازی نمیکنم همون که بوده میگم/ خواهر زنم اون موقع 15ساله بود. بهش گفتم که زنم رفته آرایشگاه و باید منتظر باشه اونم گفت باشه. همینطور که منتظر آمدن زنم بودم دیدم که چه قد این نازگله بزرگ شده تا حالا به چشم بد نگاش نکرده بودم ولی از اونجاییکه اون روز واقعاً شهوتی بودم (داشتم تنهایی فیلم سوپر میدیدم) خلاصه رفتم تو کارش و گفتم نازگل چه قده خوشگل شدی/ اینم بگم که نازگل هیچوقت جلو من حجاب نداشت. خلاصه خندید منم سریع چرب زبونی رو شروع کردم تا اونجایی پیش رفتم که خب این جوشها رو صورتت تا کجا رفته ؟ رو سینت هم زده؟ که داشت تیشرتشو میداد پایین که یهو زنم سر رسید و گفت نازگل بیشعور چه کار میکنی؟ آقا منم سریع طبیعی کردم و گفتم بابا داریم حرف میزنیم. خلاصه زنم رفت تو اتاق از حق نگذریم حسابی جنده شده بود قیافش. آرایشگاه که میره بد جور درستش میکنن . رفتم تو اتاق و جلو نازگل بوسیدمش تو همون هوا دستمو بردم لای پاش و کسشو مالوندم دم گوشم گفت خیلی کسکشی اگه دیرتر میامدم چی می شد؟ منم طبیعیش کردم گفتم هیچی خواهرت کونشو بای میداد. خلاصه خندید و رفت روتخت دراز کشید منم درو قفل کردم و قبلش به نازگله چشمک زدم که بعله.... زیاد طولش نمی دم چون گاییدن زنم مث همیشه بود من اول کسشو میخورم بعد سینه هاشو و بعد اون کیرمو میخوره و منم حسابی با کیر کلفتم (حدود 6سانتی متر قطرشه) میزنم رو صورتش و بعد یا علی بکن تا دم مرگ . اینم بگم که به خدا زنم رو مث کسهای فاحشه خونه می کنم چون دوست دارم پاره پوره بشه! خب اگه من مردم به درد کیر مرد دیگه ای نخوره....خلاصه ما همیشه جلوی نازگل می رفتیم تو اتاق اما اون بار یه فرقی داشت اونم اینکه من با صدای بلند هر کاری مشد می گفتم مثلاً می گفتم فدای سینه های قشنگت بشم یا میگفتم عجب کس تنگی داری و با بیشترین صدا ارضا شدم. زنم هم اصلاً ملاحظه نازگل نمیکرد شاید چون اونم شهوتی شده بود و یا فک میکرد نازگل هنوز بچه است .... بعد که کارم تموم شد زنم رفت حمام و بهترین وقت برای معاینه نازگل بود ... سریع با یه شرت که اونم بوی منی میداد آمدم و گفتم نازگل جون ببخشید ما سر و صدا کردیم تو که ناراحت نشدی... دیدم داره میلرزه و بهم گفت نه منم دیگه طاقت نیاوردم بهش گفتم دوس داری بدونی ما چیکار می کردیم که گفت آره گفتم بیا تو اطاق... دختره طفل معصوم با ترس آمد و منم بهش گفتم یعنی تو اصلاً تا حالا ندیدی .... گفت چی رو ؟ گفتم خیلی خب تیشرت تو درآر. اونم گفت باشه و خدا یا چی میدیدم بدن سفید و مرمری یه کس 15ساله که بی نهایت بکر بود... اینم بگم زن من بعداز ازدواج اعتراف کرد که با دوست پسرش همه کاری کرده اما از جلو نداده که منم چون واقعاً تا اون لحظه پسر بودم نفهمیدم داده یا دوخته؟ بگذریم رفتم جلو و به هوای دیدن جوشهاش سوتینشو باز کردم وای یا مولا 2تا سینه گرد و سفت و کوچولو باورم نمیشد این خواهره این قد پاک باشه بهش گفتم میذاری بهت یاد بدم اونم گفت باشه ومن دیگه مشغول شدم به خوردن سینه هاش !!! با یک دستم کسشو از رو شلوار می مالیدم و با دست دیگه سینشو می مالوندم و با زبونم سینه دیگشو میلیسیدم......و جالب اینکه واقعاً هر کاری می خواستم گذاشت باهاش بکنم و فهمیدم که این کاره نیست. خلاصه دیدم زنم داره میاد بیرون از حمام و نازگلم ارضا نشده گفتم نازگل بگو که میخای بری خونه و سریع رفتم لباسامو پوشیدم و نازگلم لباساشو پوشید.... وقتی زنم آمد بیرون گفتم نازگل میخاد بره خونه و زنم با تعجب گفت وا چرا آمدی پس؟ نازگلم تته پته کرد که درس دارم... خلاصه به هوای رسوندن خواهرزن نازم آمدم بیرون و تو ماشین تو پارکینگ تنها شدیم با هم ... خلاصه بعد از کلی لب و ماچ ازش خواستم برام ساک بزنه که گفت بلد نیست و من کیر کلفتمو دادم بیرون با خایه هام و گفتم مث بستی خوردن بخور اونم قبول کرد و چند باری حالش بد شد/ من دیگه عصبی شدم و به یکی از بچه ها که خونه خالی داره زنگ زدم و بردمش اونجا ... به رفیقم گفتم این زید شخصه و فقط میتونه ازمون یواشکی فیلم بگیره و جلق بزنه. اونم قبول کرد در کل پسر با معرفتیه...نازگلو بردم تو اتاق خواب رفیقم و تک تک لباساشو در آوردم تفلکی قرمز شده بود بعد تمام لباسامو در آوردم و شروع کردم به خوردن سینه هاش بعد از 5 دقیقه دیگه داشت از نفس میافتاد که من رفتم سراغ کسش و شروع کردم به خوردن کسش طوری جبغ میزدکه بعداً رفیقم گفت فکر کردم به کونش خشک گذاشتی منم تا دیدم آماده است کیرمو تف زدم و گذاشتم رو کسش بیچاره چه قد التماس کرد که از جلو نه و من می گفتم بابا با یه عمل سرپایی میشی مث اول من میدوزمت و اون میگفت دوست پسر رفیقش از عقب میکنه دوستشو و من میگفتم خره درد میگیره به خدا میدوزمت میشی مث اول تازه از عقب که بدی بواسیرم میگیری تازه من خواهرتو همین الان از جلو کردم نمی خوای تو هم تجربشو داشته باشی؟... خلاصه رضایت داد و من یواش یواش کیرمو هل دادم تو کس 15 ساله تمیز و پاکش ... اعتراف میکنم وقتی پردشو زدم با تمام وجودش لذت می برد و جیغ میزد و نمیذاشت کیرمو عقب جلو کنم بعد از چند ثانیه تمام کیرمو خون بکارتش فرا گرفت و من مث وحشیها خوشحال از فتح کس خواهر زنم تلمبه زدنو شروع کردم و جالب اینکه نازگل با اینکه درد داشت همش ناله میکرد ولی می گفت الهی فدات بشم الهی بمیرم برا کیر چاقت و خونهای بکارتش رو ی تخت هم ریخت و ..... بعد از چند دقیقه گفتم برگرد و برگشت حالا وقت کون دادنش بود ژل لوبریکانت که همیشه تو این اتاق یافت میشد رو برداشتم و مالیدم به سوراخ کونش بعد کیرمو گذاشتم رو سوراخ کونش .گفت مگه نگفتی ... حالا که منو پاره کردی خب از جلو بکن گفتم دوست داری حامله شی ؟ بابا من دوست دارم لعنتی بزار آبمو بریزم تو کونت تموم شه همه چی. با دلخوری قبول کرد اما با بدبختی رفت تو کونش حالا بماند چند بار ازحال رفت آخه شوخی که نیست یه کیر کلفت 6سانتی ... بعد که کیرم تا نصفه رفت تو کونش می گفت جان عزیزترین کست زود ارضا شو ولی خب من نیم ساعت قبل ارضا شده بودم و به این زودیها آبم نمیاومد اونقدر تو کونش تلمبه زدم که خودم دلم به حالش سوخت ولی وجداناً از زن خودم بهتر بود کسش واقعاً معرکه و تنگ و کونش هم که طبیعتاً داغ و گرم ولی زنم از کون تا حالا نداده بود ... خلاصه مث ابر بهار گریه میکرد و من مث رگبار تو کونش تلمبه میزدم تا اینکه احساس کردم دارم ارضا میشم. کیرمو کشیدم بیرون و با روتختی پاکش کردم و بهش گفتم بیا تو هم ارضا شو گفت ب خدا نمیخام و میخاست لخت بره تو اتاق بغلی که من نذاشتم به زور خوابوندمش و کیرمو کردم تو کسش و شروع کردم به تلمبه زدن تا جاییکه واقعا دیگه خوشش آمد و مدمد کردن کسشو احساس کردم و با صدای بلند داد میزد کامبیز به خدا دوست دارم و منم همینطوری با زبونم سینه هاشو و لباشو میخوردم تا اینکه از ته دلش آهی کشید و شروع کرد به لرزیدن و منم تا دیدم ارضا شده کیرمو در آوردم و آبامو ریختم رو شکمش / نمیتونین احساس کنین دختریکه مث خواهرت بوده و وقتی من شوهر خواهرش شدم فقط 8سالش بوده و حالا تو اونو از جلو و عقب جرروندی و خون تمام کون و کوسشو فرا گرفته وای چه جنایتی ...
  بعد ازش خواستم بره تو دستشویی و خودشو بشوره و بعدم بردمش خونشون و ازش خواهش کردم به کسی چیزی نگه و از اون موقع تا حالا هروقت آمده تو خونمون و موقعیت بوده من اونو گاییدم .واقعا از ته قلبم عاشقش شدم ولی چه کار میشه کرد... نمیتونم از زنم جدا شم بعد اونو بگیرم میشه؟ اونم همش از ازدواج حرف میزنه و راضی نمیشه برای پردش بریم دکتر تا بدوزه براش...میگه تو که بلاخره منو میگیری .الان 1ساله از زندگی ساقط شدم ..خواهشاً تو قسمت نظرات کمکم کنین من چه کار کنم... مرسی


  نوشته: کامبیز

 • 8

 • 1
 • نظرات:
  •   YEA
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • ridi jaghie koskhol in avalin nazarie ke dadam kos khole jaghie bad bakht


  •   sssse7en
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • طلاق بده بگیرش خب.بعد باهاش بازی کن مث عروسک. 15 سالش بوده یا 10 سال؟


  •   hasan25
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • تنها میتونم بهت بگم هر چه سریعتر برو پیش یک روانکاو مشکلت خیلی حاده .


  •   mimikhanom
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • دو حالت داره :
   1- دروغگو هستی ..که خدا کنه همشو دروغ گفته باشی
   2- زاست گفتی اینها رو ....به جان خودم باید اعدامت کنن


   اینقدر ناراحتم که نمیتونم فحش بدم ..الان بقیه میان ..از خجالتت در میان


   عوضی هستی به خداااا


  •  
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • واقعا جای نظر نمی ذاری. کی می گه سنگسار تو ایران بد هستش؟


  •   3VEN
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • آقا چرا این اسم سون این قدر داره خز میشه شیطونه میگه دیگه این لقبه سه ساله رو عوض کنم!


  •   caspian lord
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • کامبیز سلام
   چیه ....خیال کردی ماهم مثل تو کسمغزیم....نه دادش...اینجا اونجا نیست...کور خوندی...!!میای اینجا(شهوانی) هر کسشری که دلت می خوادو مینویسی...تازه از ما راهنمایم می خوای!!!!...چاقال ... مادر جنده.... بدمت دست ممد آقا کیر قشنگه تا پارت کنه ...ها..؟؟؟
   من پرده خواهر زنمو پاره کردم!!!!....شفته کس ..کس لب...!!!!نکنه انتظار داری این اراجیفو باور کنم ...ها..!!!! بابا و مامانو، آبواجدادتو گائیدن......خوار کسده!! ...تخیلتو گائیدن...بابا خالی بندیم حدی داره!!!! طوله سگ...پدر سگ.... قبرتو گائیدن...(این دیگه کی بود شیطان باید بیاد پیشش شاگردی!!!)
   ادمین کونی....چرا هر داستان کسشری رو آپ میکنی؟؟؟ بجان بچه ام اگه یه با دیگه همچین داستانایی رو آپ کنی....مادرتو میگائم...!!!
   از ما گفتن بود.....


  •   caspian lord
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • کامبیز سلام
   چیه ....خیال کردی ماهم مثل تو کسمغزیم....نه دادش...اینجا اونجا نیست...کور خوندی...!!میای اینجا(شهوانی) هر کسشری که دلت می خوادو مینویسی...تازه از ما راهنمایم می خوای!!!!...چاقال ... مادر جنده.... بدمت دست ممد آقا کیر قشنگه تا پارت کنه ...ها..؟؟؟
   من پرده خواهر زنمو پاره کردم!!!!....شفته کس ..کس لب...!!!!نکنه انتظار داری این اراجیفو باور کنم ...ها..!!!! بابا و مامانو، آبواجدادتو گائیدن......خوار کسده!! ...تخیلتو گائیدن...بابا خالی بندیم حدی داره!!!! طوله سگ...پدر سگ.... قبرتو گائیدن...(این دیگه کی بود شیطان باید بیاد پیشش شاگردی!!!)
   ادمین کونی....چرا هر داستان کسشری رو آپ میکنی؟؟؟ بجان بچه ام اگه یه با دیگه همچین داستانایی رو آپ کنی....مادرتو میگائم...!!!
   از ما گفتن بود.....


  •   marco.ss
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • گمونم اینو خوب اومدی که زنت هر وقت از ارایشگاه میاد شکل جنده ها میشه تشخیصت درست بود. از ارایشگاه تا خونه بالاخره دو سه تا سبزی فروش ماست بند وقصابی هست که جنده کشونش کنن تا خونه برسه! بیخود که کاسب های محل با گرمی باهات سلام علیک نمیکنن.یجور قدردانی دیگه......... وقتی هم خونه اومد با عر عر کردن موقع گایید شدن جلو خواهرش مهر تایید به سر جنده داریش زد...... حالا بی رگ پفیوز مگه ادمی مثل تو هم تو اینجور مواقع کاسه چه کنم دستش میگیره!شاشیدم تو گلابدونت!امثال تو اینقدربی احساسند که فقط در این مواقع میخندن شرط میبندم برعکس ! اون بدبخت میگه قول دادی بدوزی پس چرا عمل نمیکنی تو طمع جر دادنش را هنوز داری.مرتیکه اخوند زاده.


  •   sheva10
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • دوستان من تازه عضو شدم ميخوام فابريك برينم تو حلق اين دوست عزيز با اجازه !!!!!!


  •   gold_eagle
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • کیر فیل تو لوله ی دماغت کسکش.بچه 15 ساله رو از جلو میزارن؟برو جغتو بزن بابا :)))))))


  •   gold_eagle
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • کیر فیل تو لوله ی دماغت کسکش.بچه 15 ساله رو از جلو میزارن؟برو جغتو بزن بابا :)))))))


  •   sami msm
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • عزيزم من حالا جند نكته رو مورد مطالعه قرار ميدم
   اول اينكه كيرم تو مغز كس مغزت
   دوم كه اوني كه كفتي زنت بوده مامانت بوده كه به اصغر كير كلفته كس داده حالا عقده اي شدي
   سوم اينكه اون يكيم خواهرت بوده كه ته روستاتون به خر توي طويله كون داده
   از بس كه كس شعر نوشتي نميدونل جه فحشي بهت بدم


  •   bsonamiy
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • کیر همه بچه های شهوانی توکونت


  •   Derrick Mirza
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • تو انقدر عقب مونده ای که هنوز عاشق شدن رو با سکس کردن اشتباه میگیری.
   به فرض محال کاری که انجام دادی درست .
   آخه :
   1 - کسی که عاشق یه نفر میشه از گاییدنش برای بقیه صحبت نمیکنه.
   2- اولش اگه عاشق زنت نشدی گه خوردی رفتی خواستگاریش و بخوای در حق خواهرش بعد 8 سال خیانت کنی.
   3- کسی که عاشق شده کس وکون عشقشو پاره نمیکنه.
   4- کسی که عاشق میشه و قراره باهاش ازدواج کنه اجازه نمیده دوستش موقع گاییدن عشقش ازشون فیلم بگیره و جق بزنه.
   اگر انقدر اپن مایندی که این چیزا برات مهم نیست گه میخوری که به پرده داشتن اهمیت میدی و میگی " زن من بعداز ازدواج اعتراف کرد که با دوست پسرش همه کاری کرده اما از جلو نداده که منم چون واقعاً تا اون لحظه پسر بودم نفهمیدم داده یا دوخته؟ " مهم اینه الان بهت متعهده اینقدر هم باهات صادق بوده که ارتباط قبل ازدواجشو بهت گفته . خاک بر سر بی شعور، منگول .
   اگر هم مجردی کس شعر نوشتی فحش بخوری دوستان از خجالتت دراومدن گوساله(این اسم واقعیته فحش ندادم).
   اگه خواستی به لحاظ طرز تفکر پیشرفت کنی و سلامت روانیت تضمین بشه بیا خودم میشاشم تو مغزت افکارت صد در صد بهتر خواهد شد.


  •   spmm
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • بی شرف نامرد


   تو هم اسم خودتو میذاری مرد خیلی پستی


  •   holo0o
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • تنها حقیقتی که من ازین چند که خوندم فهمیدم رازی بود که زنت برملا کرد: کس کش و اینکه قطر سوراخت 6سانته
   واقعا صفت خوبیه برازنده نامرد جماعت
   لطف کن دیگه اینورا آفتابی نشو


  •   alfa43075
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • خيلي تخمي بود داستانت..تورو جون همون خواهر زن جنده ات ديگه ننويس


  •   عاطفه24
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • اصلا اینجا چرا اینجوریه ؟
   مگه میشه ادم با اقوام درجه یکش رابطه داشته باشه
   واقعا اگر اینجوری باشه با حیون هیچ فرقی ندارید
   تکبیر


  •   عاطفه24
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • اصلا اینجا چرا اینجوریه ؟
   مگه میشه ادم با اقوام درجه یکش رابطه داشته باشه
   واقعا اگر اینجوری باشه با حیون هیچ فرقی ندارید
   تکبیر


  •   mardin3x
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • یه خطشو خوندم
   برو بچه جلقتو بزن................


  •   foot.job
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • داستان رو تا ته خوندم :D دودولم تو چشم سمت راستت!


   ما فرض محال رو بر این میگیریم که این اراجیف حقیقت دارن: شاش الاغ مصری با عصاره ان خرس پاندا+پشکل بزهای تبت و مغولستان ته حلقت بیشرف.


  •   Dada saeed
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • سلام خدمت همه كاربران عزيز شهوانى چه قنديمىترها بخصوص دوست عزيزم مكس ماهونى با اون قلم شيواش و چه جديدترها بخصوص معنويت،پنتاگون آس،دول طلا،محسن بيكس،انگرى برد،بانو پروازى،و همه وهمه ،كامنتهاى بچه ها به وضوح نشون ميده كه دوستان از اينجور داستانها استقبال نميكنند و كم كم اوناييكه با اهداف خاصى اين مدل داستانها را آپلود ميكنند ميفهمند كه غيرت ايرانى هنوز نمرده خوشحالم دم همه تون گرم،آخه سكس با خواهر زن ١٥ ساله باكره بخدا حيوان اينكارو نميكنه خجالت بكش آهاى نامردى كه فكر ميكنى مثلا مردى،بچه ها از خجالتت در ميان حتما


  •   Dada saeed
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • سلام خدمت همه كاربران عزيز شهوانى چه قنديمىترها بخصوص دوست عزيزم مكس ماهونى با اون قلم شيواش و چه جديدترها بخصوص معنويت،پنتاگون آس،دول طلا،محسن بيكس،انگرى برد،بانو پروازى،و همه وهمه ،كامنتهاى بچه ها به وضوح نشون ميده كه دوستان از اينجور داستانها استقبال نميكنند و كم كم اوناييكه با اهداف خاصى اين مدل داستانها را آپلود ميكنند ميفهمند كه غيرت ايرانى هنوز نمرده خوشحالم دم همه تون گرم،آخه سكس با خواهر زن ١٥ ساله باكره بخدا حيوان اينكارو نميكنه خجالت بكش آهاى نامردى كه فكر ميكنى مثلا مردى،بچه ها از خجالتت در ميان حتما


  •   نازگل666
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • دادا سعید مکسی ماهونی دیگه...


  •   منتظرمنتقم
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • کیرم تو کون نامردت . . .
   کونی روانی .. . .
   آشغاال. . .
   حالم به هم خورد . . .
   گیرت بیارم مادرت و زنت و همه زنای امیلت و جلو چشات میگام . . .


  •   farzaad
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • واقعا که؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!


  •   محسن کس لیس
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • راهنمایی بزرگ : زنتو بیار من جرش بدم تا عذاب وجدانت کم بشه


  •   arezojoon
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • خیلی نامردی


  •   ramin49
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • خواهشآ هر چه زودتر برو پیش یه روانشناس و روانکاو.اینطور که من تو رو از نوشته هات شناختم خیلی بیماری.دیر میشه ها.همین الان برو.هر چه نوشتی دروغ بود ولی اگر روزی از این بیماری جونه سالم بدر بردی و ازدواج کردی از اتاق خوابت برای هیچکس صحبت نکن چون جای مقدسیه و هر اتفاقی توش میفته بین زن و شوهره.با این نوشته ها نمیشه ایرونی رو از غیرتش دور کرد.کور خوندی.


  •   majid969
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • خاک بر سرت بی شعور احمق کونی!!
   شرط میبندم اون قطر کیرت که گفتی 6 سانته مربوط به طول کیرت میشه
   پس بنا بر این تو یه ادم عقده ای و کونی هستی که حتی نمیتونه جق بزنه!
   اون اراجیف هم که از مغز گندیدت ریختی بیرون ماله زمانیه که دامادتون بعد این که خواهرتو جر داد اومد کون تو گذاشت و تو که کونت انگاری اژدر خورده بود داشتی تا3 روز تو خون کونت شنا میکردی البته دامادتون قول داده بود واست میدوزه!!!! اما بعدش رید بهت و تازه فهمیدی عجب کیری خوردی!!
   حالا هم همه فهمیدن که قطر سوراخ کونت 60 سانت شده و کار از دوخت و دوز و حتی معجزه هم گذشته!!!!!!!! اگه کون پیر مرد یا پیر زن پیدا کردی حتما برو پیوند بزن!! سگش می ارزه به کون پاره پوره تو!!!


  •   aloneboy23
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • کثیفی
   از تمام نجاستای دنیا کثیف تری
   درسته اینجا همه شهوانی ان
   اما انسان اند
   م3 تو کثیف نیستن
   جای تو بودم شاه رگمو میزدم
   نه که تعریف کنم
   برو ب جهنم
   دنیا دار مکافاته
   به بدترین شکل میمیری


  •   kuroshkia
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • تو از کس کش هم بد تری
   حداقل کس کش دل 2 نفر رو
   شاد میکنه تو از کسکشی و
   جاکشی هم بدتری


  •   kuroshkia
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • تو از کس کش هم بد تری
   حداقل کس کش دل 2 نفر رو
   شاد میکنه تو از کسکشی و
   جاکشی هم بدتری


  •   anakh
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • خاك توسرجلقي تو پيرشدي برا دوستان ساك بزن من زن و خواهرزنتو جرميدم


  •   anakh
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • خاك توسرجلقي تو پيرشدي برا دوستان ساك بزن من زن و خواهرزنتو جرميدم


  •   m.sax192
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • حالم بهم میخوره از ادمای اینطوری که زنشون ارضاشون نمیکنه و به همه تجاوز میکنند کیرم تا ته توی حلقت کثافت اشغال


  •   mahmodtaleghani
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • میدونی مشکل اساسی چیه . اینه که تو ناموس نداری من چطوری به تو بگم خیلی بی ناموسی . گربه ناموس . عقرب ناموس.......


  •   LecH
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • فکر نمیکنم پسر باشی (خیلی از حرفای دیگه ام رو دوستان گفتن!!)
   در هر صورت لازم میدونم بگم قسمت جدید کیم پاسیبل پخش میشه
   بدو برو کارتونت رو ببین بچه گلم،بدو
   منو مامانت یخورده کار داریم،بعد میایم پیشت


  •   LecH
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • یه جمله باحال یاد گرفتم با اجازه بکار ببرم:


   کس مگو ،زن...


   این سایت توطئه دشمن بوده تا آب تو رو از کمرت بکشه بیرون نتونی زندگی کنی
   چرا کس میگی؟
   مگه نخوندی اگه زیر۱۸ هستی وارد نشی؟هم باتو هستم که گوز گوز میکنی هم با کامبیز کس خل(دیگر صفت های کشف شده ذکرشدن اند!) ؟؟


   شما فیلترشکنت رو پاک کن پسر گلم و یکباردبگه سعی کن به این سایت وارد بشی که مستقیما توسط پیوند به شبکه های اجتماعی مناسب سنت منتقل شی


  •   SHAAPOUR
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • داستانت سه تا مشکل داشت
   1‏سایز کیرت؛ 6 سانت قطر میدونی چه محیطی داره¿
   2‏
   وقتی یه دختر رو برای اولین بار می کنی (حتی اگه 30 سالشم باشه نه 15 سالش) اصلا قربون صدقه ی کسی یا کیری نمیره
   3‏_کمک خواستنت آخر داستان کاملا دور از ذهنه اونم بعد از 1 سال سکس و صفا
   غیر از این 3 مورد بقیشو خوب نوشته بودی اگرچه واقعیت نداشت


  •   afshin hot
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • zanat rafteh arayeshgah mesl jendeha shodeh bad rafteh hamom vaseh chi rafteh arayeshgah


  •   naznaz9010
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • نامرد کثافت مثل این میمونه که خواهرتو کرده باشی خوشت میاد دامادتون همین کارو بکنه


  •   naznaz9010
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • نامرد کثافت مثل اینکه خواهر خودتو کرده باشی


  •   naznaz9010
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • نامرد کثافت مثل اینکه خواهر خودتو کرده باشی


  •   koonbokon
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • ببین مادری اومدن خواهرت کردن جلوت حالا اومدی کس میگی.....میدوزی مثل اولش میشه......ننت کسشو دوخته بود یا خواهرت که این اطلاعات رو داری کس ننه دفعه بعد اگه بیای کس بگی اینقدر می کنمت که ان گهت قاطی بشه عقیم....


  •   amir urmulu
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • تا نازگل بیشعورشو خوندم.یه بیلاخ پیش خودم برات فرستادم و بقیشو نخوندم


  •   hediee
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • khak to sare ashghalet avazi ..kharkose tar az to donya hast?
   omidvaram kosshseraii k neveshtii hame sakhteye khiyalatet bashe vagarna 10 barabare kire khodet to konet martikeye koskhol ..adam ba dokhtare 15 sale on karo mikone .. ashghal.. man avalin bare miam inja o avalin dastani k khondam male toe konii bood.. dametoon garm bache haye inja nazaratoon az dastane kossheresh ghashangtare/..


  •   hediee
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • khak to sare ashghalet avazi ..kharkose tar az to donya hast?
   omidvaram kosshseraii k neveshtii hame sakhteye khiyalatet bashe vagarna 10 barabare kire khodet to konet martikeye koskhol ..adam ba dokhtare 15 sale on karo mikone .. ashghal.. man avalin bare miam inja o avalin dastani k khondam male toe konii bood.. dametoon garm bache haye inja nazaratoon az dastane kossheresh ghashangtare/..


  •   outlandish
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • که 6 سانت قطر کیرته گوزو؟ کس ننه ی ادم دروغگو


  •   raein hashari
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • اخه کونی چرا پردشو زدی؟


  •   hichkasrapfa
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • تو که راست میگی ولی کیر تو کسه مادره دروغ گو :p :p اخه ادم جلو خواهر زنش زنشو میبره تو اتاق جر میده ... برو پرده ی مامانتو بدوز خواهر جنده دیگه هم داستان ننویس جقی


  •   hichkasrapfa
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • تو که راست میگی ولی کیر تو کسه مادره دروغ گو :p :p اخه ادم جلو خواهر زنش زنشو میبره تو اتاق جر میده ... برو پرده ی مامانتو بدوز خواهر جنده دیگه هم داستان ننویس جقی


  •   كوروش50
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • عن آقا
   دختري كه پرده ش را بزني ديگه حال كون دادن نداره
   صداي همه را درآوردي


  •   takavarjoon
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • جاکش دیگه ننویس . . . . . . . . .
   حالم رو بهم زدی کوس کش کله کیری. همون اولش که اشاره کردی زنت جنده است فهمیدم که داستانت هم مزخرفه. زنت هم که لقبت رو بهت گفت یعنی کوس کش. این وسط میمونه که دیگه چرا داستان تخیلی مینویسی؟ از کون دادنت مینوشتی باز هم چندتا کون کن تو این سایت ازت تعریف میکردن. معلومه که زنت هر روز به نامردای محله کوس و کون عرضه میکنه. بابا جان برو جاکشی کن و برای زنت ژتون بفروش پول در بیار. اینجا اومدی چکار قرمساق؟ بچه کونی دیگه ننویس. کیر تو خلقت دیگه ننویس. زن جنده دیگه ننویس. حالم رو بهم زدی تف به شرف نداشتت دیگه ننویس.


  •   hamidzdf.4760
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • فقط میگم خاک توی سرت


  •   AMIR ESHGHI sex
  • 7 سال
   • None

  • خیلی بی ناموسی زن جنده کس کش


  •   bache mashhad
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • اقای خالی بنددروغ هم یاد نداری بگی مگه خواهرزنت از مریخ امده که اینقدرگاگوله


  •   john coffee
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • آخه احمق آدمی که به زن خودش یا تو رویای جق میگه جنده لیاقت نداره واسه افکار واعمهل بیمارگونه ش نظر داد.اول که میگی هیچی حالیش نبود بعد که گفت دوستش از عقب میده توهم که از عقب همه بچه ها خدمتت رسیدن.انسان باش بیشعور


  •   sabai
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • |( به نظرمن زنتو طلاق بده تاازدست آشغالي مثل تو راحت بشه خيلي آشغالي بي غيرت


  •   bad_boy660
  • 6 سال،10 ماه
   • None

  • :Sp :Sp :Sp :Sp


  •   booroosli
  • 6 سال،6 ماه
   • None

  • شانس بیاری 21 دسامبر دنیا تموم شه وگرنه گیرت میارم خودم میکنمت!


  •   Asdollakhan
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • ط¯ظˆط³طھ ط¹ط²غŒط² ع©غŒط± ظ…ظ„ظˆط§ظ† ط²ط¨ظ„ ط±ظˆ ع©ظ‡ ط¯غŒط¯غŒطں!!!!!ط¯ط± ط¬ط±غŒط§ظ† ط¨ط§ط´.... ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‚غŒط§ط³ ع©غŒط±ظˆ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ظ…غŒع¯غŒط±ظ†ط¯ طھظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط±ط¶ ع¯ط±ظپطھغŒ!!!!!! ظپط±ظ…ظˆط¯غŒ ط¹ط±ط¶ط´ 16 ط³ط§ظ†طھطں!!!!!!!! ط¯ط± غŒع© ظ…غŒظ„طں!!!! ع†ظ‚ط¯ ط¯ظ‚غŒظ‚.. ط§طµظˆظ„ط§ ع©غŒط±ظ‡ط§غŒ ط¹ط±ط¶ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¯ط± ظ†غŒظ… ط³ط§ط¹طھ ع©ظ„ظ„ظ„ظ„ظ„ظ„ظ„ظ„ظ„غŒ ط§ط±ط¶ط§ط¹ ط¹ ط¹ ظ…غŒط´ظ†!!!!! ظ‡ط± ع†غŒ طھظپع©ط± ط¨ط®ط±ط¬ ظ…غŒط¯ظ… ط¹ط¨ط§ط±ط§طھ ط²غŒط¨ط§ ظ¾غŒط¯ط§ ظ†ظ…غŒع©ظ†ظ… ط¨طھظ¾ظˆظ†ظ… ط¨طھ طھط§ ط¨غŒط®ط®ط®ط®ط®ط®ط®....


  •   آريش¤اهورايي
  • 6 سال،3 ماه
   • None

  • خوندم


  •   غريب غربت
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • حرومزاده بيغيرت
   خواهرتم همينجوري كرده شده شك نكن


  •   meraj-jojo
  • 3 سال،1 ماه
   • 0

  • کیر تمام اسبای دنیا تو کون ننت


  •   feri8067
  • 3 سال
   • 0

  • اونو بده منبکنم
   توهم بازنت حال کن کافیه


  •   abcdef89
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • کیر تمام اقوام ترامپ وبچه های ناکازوکی یه جا با یه تف برزیلی توکونت عوضی (wanking)


  •   @آروین
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • برو بمیر کسکش دختره رو جرش دادی حالا میگی کمکم کنید پس فطرت


  •   M.F.M
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • آفرین، همینطور بکنش. بده بقیه هم بکنن


  •   M.F.M
  • 9 ماه،3 هفته
   • 0

  • آفرین، همینطور بکنش. بده بقیه هم بکنن


  •   nazi1374@m
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • کیر کلفت 6 سانتی متر قطرشه کاش کسشعر گفتنم دکمه ان و اف داشت


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو