عسل و سکس با همکار اداری

1392/10/02

سلام من عسل هستم 28 سالمه یه چند وقتی میشه که با سایت شهوانی آشنا شدم ، داستان اینجا رو خوندم ولی خب زیاد خوشم نیومده شاید چون بیشترتشون واقعی نبوده ، ولی میخوام یه داستان واقعی از سکس خودم رو براتون تعریف کنم .
اول از خودم میگم من سفیدرو هستم قدم 160 وزنم 50 سینه هام 75 کس و کونم بد نیست در کل نرمالم و یه کم سکسی
بماند که چه چوری با همکارم آشنا شدم و دوستیمون شروع شد نمی خوام حوصلتونو سر ببرم ، پنج شنبه بود و ساعت کاری ما تا 2 بود من بیشتر اوقات اضافه کاری می موندم خلاصه واسه اون روز حسابی به خودمون رسیده بودیمو و صاف صوف کرده بودیم واز صبحش باهم چت میکردیمو حرفای سکسی میزدیم این که چطوری میخواد جرم بده و… دعا میکردیم همه برن که ما تنها بشیم ساعت 2 شدو هم رفتن به جز منشی ، دیدیم نمیشه و خیال رفتن نداره ، خلاصه یه نقشه کشیدیم که من زودتر برم شاید منشی ام ببینه تنهاست پاشه بره خلاصه من حاضر شدم خداحافظی کردمو رفتم ، یه نیم ساعت صبر کردم دیدم فربد (همکارم) زنگ زد گفت بیا رفت ، خلاصه تو کونمون عروسی بود دوهفته بود منتظر یه همچین موقعیتی بودیم ، در زدم دروباز کرد و رفتم تو ،بغلم کردومنو بوسید مثله همیشه عطر بلک رز زده بودو منو مست خودش کرده بود لباش داغ بود با اینکه عادت داشت آروم لب بگیره من محکم لباشو میخوردم و زبونشو میک میزدم رفتیم تو اتاقم انقدر حالمون بد بود که نمیتونستیم از هم جدا بشیم ، لبامون رو لب هم بود و فربد سینه هامو از رو مانتو گرفته بود محکم فشار میداد روسریمو باز کردم شروع کرد به خوردن گردنم حسابی حشری شده بودم و آه میکشیدم و فربد بیشتر تحریک میشد نگاهمون به هم قفل شد لبامونو از هم جدا کردیم یه نگاه عمیق و پر از شهوت به هم کردیم خماری چشماش دیوونم میکرد نتونستم تحمل کنم خودمو کشیدم بالا آخه فربد قدش بلند بود رو نوک پاهم وایسادمو گردنشو بوسیدم و شروع کردم به خوردنش اونم کمی خم شد که من راحتر بخورمش گردنشو لیس میزدم تا رسیدم به لاله گوشش و شروع کردم به میک زدنش و کل گوشش و کردم تو دهنمو زبونمو کردم تو گوشش منو محکم بغل کرد و یه آه بلندی کشید و گفت بسه دیوووووووونم کردی تمام تنم یخ کرد شل شدم نکن نکن بی شرف نکن سکسی من اما من ول کنش نبودم با یه هل دادن کوچیک چسبوندمش به دیوار همین طور که لباشو میخوردم دکمه شلوارشو باز کردمو شلواروشرتشو باکمک خودش کشیدم پایین آآآآآآآآآآآآآآآآخ چه کیره نازی داشت زیاد بزرگ نبود بود خودش که با شوخی می گفت 18 سانته راست میگفت ولی زیاد کلفت نبود ولی کلاهکش خیلی خوش تراش بود یه کیر سفید و تمیز ،حسابی هوس انگیز بود بادستم مالیدمشو یه نگاه به چشمای قهوه ای خمارش انداختم شروع کردم به خوردن کیرش اول سرشو میک زدم بعد از تخماش تا نوک کیرشو لیسیدم و کیرشو تا جایی که میتونستم کردم تو دهنم دیگه واقعا حالش بد شده بود و ناله میکرد و قربون صدقم میرفت یه کم ساک زدنو سریع تر کردم دیدم داره خودش تو دهنم تلمبه میزنه دهنمو باز و بیحرکت نگه داشتم تا خودش تلمبه بزنه خیلی حال میکرد اما حواسش بود که من اذیت نشم همیشه از این اخلاقش خوشم میومد که همیشه هوامو داشت اذیت نشم . دیگه واقعا آمپر چسبوند منو بلند کرد چشمای نازش سرخ شده بودن شروع کرد به خوردنم مانتومو باز کرد وتاپمو زد بالا سینه های سفیدو تپلمو کشید بیرونو شروع کرد به خوردن، من به میز تکیه داده بودمو داشتم خوردنشو نگاه میکردمو از لذت لبامو گاز میگرفتم همینطور که داشت سینه هامو میخورد شلواروشرتمو کشید پایین با دیدن کسم گفت جوووووووون چه سفید کردی عسل مثله اسمت شیرین و خوشمزه ست با انگشتش کسمو مالید و شروع کردن به لیسیدن آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآخ تو فضا بودم صدام دراومده بود و نمی فهمیدم ناله هام خیلی بلنده ،که فربد گفت عزیزم آروم تر همه میشنون منو برگردوندو لباسامو زد کنار و کونمو نگا میکرد و با دست میزد روش میگفت عسلم امروز جرت میدم میکنمت حسابی تا دوروز وقتی داری راه میری به فکر کیرم بیوفتی منم خندیمو گفتم کونم مال فربد جونمه و هرکاری میخواد میتونه باهاش بکنه نشست و از کسم تا سوراخ کونمو لیس زد انقدر این کارو کرد که واقعا دیوووووووووونه شده بودم کسم خیس خیس بود دیگه تحمل نداشتم کسم تشنه کیر بود با صدای حشری گفتم فربد منو بکن جرم بده میخوااااااااام منو بکنی چون میدونست از کس خیلی دوست دارم گاییده بشم کاندوم گذاشتو سرشو گذاشت دم سوراخ کسم خودمو خم کرده بودم روی میز و از پشت قمبل کرده بودم با یه فشار کوچیک نوک کیرش رفت تو کسم یه آه کشیدمو با یه فشار دیگه همش رفت تو کسم از پشت سینه هامو گرفتو گفت خوبه جیگر حال میکنی با کیرم منم که تو اوج لذت بودم با اشاره سر بهش فهموندم که حسابی دارم حال میکنم یه کم رفت عقب و پهلوهامو گرفت و شروع کرد به تلمبه زدن اول آروم میزد بعد من یه کم بلند شدم دستامو گذاشتم رومیز گفتم میخواااااااااااام کیرتو بزن محکم تر تلمبه بزن با حرفام حشری تر شده بود ولی نمیخواست آبش بیاد آخه میخواست تو کونم آبشو بریزه ، دستاشو گذاشت رو شونه هامو با تمام فشاری که می تونست تلمبه میزد و من از درد جیغ میزدم صدای جیغمو که میشنید تلمبه رو آروم میکرد یه نگا بهش انداختم دیدم خیس عرق شده لباشو چسبوند به لبام اینطوری کیرش تا ته تو کسم بود، گفت عسلم اگه اومدی منم بیام که گفتم یه کم دیگه میامو دوباره شروع کرد با فشار تلمبه زدن که من ارضا شدم کیرشو از کسم کشید بیرونو کاندومو درآورد گفتم عزیزم میخوام حسابی کمرتو خالی کنم یه جووونی گفت و رفت کرممو از تو کیفم آورد من کامل خم شدم رومیز جوری که کونم روبروی کیرش بود اول یه سری دیگه سوراخ کس و کونمو لیسید تا دوباره حشری بشمو خودمو شل کنم بعد کرمو زد به سوراخ کونم با انگشت یه کم بازش کرد همزمان که دردم میومد قربون صدقم میرفت و حرفای سکسی میزد منم به عشق فربد خودمو حسابی شل کرده بودم چون میخواستم ازم لذت ببره بعد گفت خب عزیزم حالا موقعشه با دستاش لپای کونمو از هم باز کردو نوکشو گذاشت دم سوراخه کونمو یه کم فشار داد یه آخی گفتمو همونجا صبر کرد دوباره یه فشار کوچولو داد کلاهکش تو کونم بود یه جیغ بنفش زدم چشمام پرآب شده بود واقعا درد داشت خیلی میسوخت انگار یبوست گرفتی و نمیتونی کارتو بکنی دردش اینطوری بود ترسید بهم گفت میخوای درش بیارم گفتم نه صبر کن یه کم تکونش نده میخوام عادت کنم حسابی داشتم درد میکشیدم اما به خاطر عشقم تحمل میکردم که بازم یه کم فشار دارد بازم جیغ زدم داشتم پاره میشدم یه نگاه بهش انداختم و گفتم فربد چقدر رفته تو گفت کمتر از نصفش گفتم خیلی درد دارم و گفت باشه دیگه نمیکنم تو همینم خوبه و شروع کرد آروم عقب و جلو کردن دردش مثله اول نبود ولی داشتم می مردم دیدم سرعت تلمبه هاش بیشتر شده منم کمی اومدم بالاتر تا بتونه سینه هامو تو دستش بگیره سینه هامو تو مشتش گرفته و تلمبه میزد تا این که آبش اومدو ریخت تو کونم ، یه حسی خوبی داشتم ولی دردش تموم شدنی نبود کیرشو کشید بیرونو یه بوسه از پیشونیم کرد و لبامو خورد و ازم تشکر کرد .
من اون روز خیلی حال کردم یه سکس احساسی و خوب واسه جفتمون بود ، من اولین بارمه که داستان می نویسم امیدوارم خوشتون اومده باشه . اگه نظرات خوب باشن سکسای دیگمم می نویسم . بوس بای

نوشته: عسل جووون


👍 9
👎 1
254474 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

408121
2013-12-23 08:11:16 +0330 +0330
NA

:-
خوشم نیومد
پسرونه بود نگارشت

0 ❤️

408122
2013-12-23 10:22:19 +0330 +0330
NA

ولي من كه خوشم اومد اصلا زن به اين ميگن آفرين دمت گرم حالشو بردي بيخودم كلاس نذاشتي .

1 ❤️

408123
2013-12-23 11:52:50 +0330 +0330
NA

‏‎ ‎قسمت سکسشو بد ننوشتی، اما درست می گفتی اول کار چطوری مختو ریخت تو فرغون :دی

0 ❤️

408125
2013-12-23 14:51:23 +0330 +0330
NA

کوسشری بیش نبود

0 ❤️

408126
2013-12-23 15:21:40 +0330 +0330
NA

خواباى خوب ببينى عمويى غصه نخور بلاخره به آرزوت ميرسى زود برات فاحشه گى

0 ❤️

408127
2013-12-23 15:47:14 +0330 +0330

عسل کسش و کونش داغ و شیرین
کسی داده به یه همکار دیرین
چرا میگین که داستانش خیالیست؟
شماها هم همش تو فاز گیرین

0 ❤️

408128
2013-12-23 15:56:03 +0330 +0330
NA

آخه چرا شما نویسنده ها این دروغها را سرهم میكنین تا فحش بخورین،آخه كدام مرداحمقی میادكس زنی رالیس بزنه(خانم های عزیزناراحت نشن واقعیت میگم)بابا خانمها چه مجردچه متاهل همیشه ترشحات دارن كه متاسفانه باعث میشه بوی بدی بده واگه متوجه باشین خانمها بیشترازآقایان حمام میرن البته ترشحات منظورم زمان پریودنیست آقایان متاهل میدونن چی میگم پس هیچ مردی كس زنی را لیس نمیزنه مگراینكه تازه وتمیزازحمام بیرون بیاداونم كامل لیس نمیزنه فقط بالاشو لیس میزنه واما آقایان نظربعدی میگم

1 ❤️

408129
2013-12-23 16:01:23 +0330 +0330
NA

چي ميگي باوووو

0 ❤️

408130
2013-12-23 16:06:53 +0330 +0330

تابلو بود پسری اما تجربه کون دادن داشتی

0 ❤️

408131
2013-12-23 16:11:49 +0330 +0330
NA

آقایان هم هیچ خانمی كیروخایه شونوتودهنش نمیكنه وكاملا بین پاهاشونولیس بزنه،درسته آقایان ترشحات ندارن اما بجاش كیروخایه شون بعدازچندروزبخاطرعرق كردن بومیكنه حتی اگه حمام برن بازهم اگه خانمی بخوادساك بزنه بعدازدو دقیقه ترشحات بدبویی قبل ازمنی بیرون میادكه باعث چندش خانمها میشه بعضیا بادیدن فیلمهای سكس جوگیرمیشن ونمیدونن كه پشت صحنه چیزدیگه ای نشون میده وضمنا چندتادكتردارن،بعضیا میگن آب كسمویاكیرموخوردهمش دروغ میگن آخه آب كس وكیراینقدربدبووچندش آورهستن كه آدم دلش نمیادببیندش،دیگه دروغگوییهایتان را متوقف كنین

1 ❤️

408132
2013-12-23 20:54:28 +0330 +0330
NA
  حميد فري.....


   فكر كنم  اصلا سكس نداشتي 
    اگر هم داشتي  مسخره  بوده نه سكس !!! 
   متاسفم برات....
0 ❤️

408133
2013-12-24 01:43:17 +0330 +0330

حمید جان…با گیشا جونم کاملا موافقم،درسته که طرف کس بعضی زنها نمیشه رفت،ولی بعضی کسها واقعا خوردن داره، خیلی هم خوب و خوشمزس،،،، دوس دارم…

0 ❤️

408134
2013-12-24 03:48:56 +0330 +0330
NA

اووووففففف ای ولللل کاش میشد همینطوری تور بکنم عزیزززممممم

0 ❤️

408135
2013-12-24 07:19:42 +0330 +0330

حمید کس را بخور تا ته که جان است
مثال شربت و کوکا نشان است
مگو کسشعر از بو و ترشح
نخوردی تو ندانی که چه سان است!

1 ❤️

408136
2013-12-24 07:22:19 +0330 +0330
NA

يه پيام بهم بده

0 ❤️

408137
2013-12-24 09:52:52 +0330 +0330
NA

من که فک میکنم اولن ادبیاتت که پسرونه هس دوما اطلاعاتت راجب کس کمه همه فک میکنن آب کس میشه تو لیوان جمع کرد …نه بابا به اندازه ای هست که اونجا رو خیس میکنه خیلی هم حشرت بالا باشه میشه 3 قطره نه بیشتر حالا میخای بریز تو لیوان با متادون بخور نعشگیت میزنه بالا حداقلش داستانو درست بنویس جای فاعل مفعول عوضی هست یعنی شما پسری عسل آقا

1 ❤️

408140
2013-12-24 15:19:16 +0330 +0330
NA

یه کس میخوام از کرمانشاه

0 ❤️

408138
2013-12-26 04:53:47 +0330 +0330
NA

دقت کردين که اوصاف فريدچه بااحساس بيان شدولي براي خودش هيچ احساسي نداشت
اين يني ياخيلي جنده بودي يا محلوقي درحال جلقيدن

0 ❤️

408139
2014-09-13 20:32:02 +0430 +0430
NA

حمید ت خفه شو عسل جون نوش جونت حمید تو اصلا کوس از نزدیک دیدی که کوس میگی

0 ❤️