داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

عشقم سمیرا

1398/08/14

سلام دوستان این داستان من نیست فقط کپی کردم براتون
من محمد هستم و تقریبا دو ساله که یه دختری رو به اسم سمیرا دوست دارم و به خودشم گفتم و اونم به من علاقه مند شده! من اوایل فقط با اون اس ام اس بازی میکردم وگاهی هم ابراز علاقه!اونم بعداز یه سال دوست دارم گفتن وابراز علاقه کردن عشقمو باور کرد.ما عاشق هم شده بودیم.بعد از یه سال ما خیلی باهم راحت شدیم وهر حرفی داشتیم باهم میزدیم مثل:پریود-جلق و…!من تااون موقع سکس نداشتم وخیلی دوست داشتم تجربه کنم و بیشتر اوقات ازش خواهش میکرد که باهم راحت ترباشیم و…!بالاخره یه روز اینقد که خواهش کردم قبول کرد و گفت هروقت شد میتونی باهام راحت باشی واگه خواستی باسینه هام وکسم یکم بازی کنی. ولی خونه ما اصلا خالی نمیشد بخاطر همین از سمیرا جونم خواهش کردم که اگه خونشون خالی بشه من برم پیش اون.اونم قبول کرد وگفت هروقت شد زنگ میزنم که بیای عزیزم.
یه روز که توخونه نشسته بودم زنگ زد وگفت بیا خونه ما.کسی خونه نیست دوس دارم ببینمت.(البته میخواست منم به آرزوم برسونه ولی خجالت میکشید بگه)خونشون رو میشناختم آخه قبلا یه بار رسونده بودمش.رفتم خونشون درو باز کرد یه شال سفید هم سرش بود وتاپ وشلوارک پوشیده بود(چون خودم پشت گوشی اصرار کرده بودم که بپوشه ودوس دارم اونجوری ببینمش اونم قبول کرد وپوشید)رفتم توخونشون.منو برد تو اتاقش.کنارش نشستم اول یکم حرف زدیم هردوتامون یکم خجالت میکشیدیم ولی بعد از چند دیقه رومون به هم باز شد و بعد من ازش خواهش کردم که لب بگیریم(چون خیلی دوس داشتم ببینم چجوریه وچه حالی داره )اونم قبول کرد و گفت تو شرو کن.صورتمو بردم جلو ولبمو گذاشتم رولبش ومکیدم.وآآآآآآآآآیییییییی چه حالی داد خیلی شیرین بود اولین بارم بود که لب میگرفتم.گاه گاهی لبشو میکشید( یکم وحشی بازی درمیاوردم).یکم که لب گرفتیم گفتم هنوزم پای حرفات هستی؟(منظورم بازی باسینه وکسش بود)گفت آره ولی یکم خجالت میکشم.گفتم خجالت نداره که؟ما عاشق هم هستیم واگه خدا بخواد بعدا باهم ازدواج میکنیم.وقراره بعدا زنم بشی!دوباره لبمو گذاشتم رو لبش!وقتی داشتم لب میگرفتم آروم دستمو اززیر تی شرتش بردم رو سینه هاش.(عین این داستان های تخیلی که اینجا خونده بودم)یواش گفت واییییی.گفتم چی شده؟گفت دستت خیلی سرده داغون شدم(چون باراولم بود یکم استرس داشتم ودستم داشت یخ میزد.)بااون دستم وکمک خودش تی شرتشو درآوردم.سوتینشو خودش درآورد وااااااااای باورتون نمیشه دوتا سینه خوشگل بزرگ وسفید مثل برف بودن ونوکشونم صورتی سینه های واقعا خوشگلی داشت تاحالا همچین چیزی ندیده بودم(اصلا سینه ندیده بودم).رفتم توحس.خوابوندمش گفتم اجازه هست.گفت آره چون بهت قول دادم.نوک سینه چپشو گذاشتم تو دهنم وشروع کردم به خوردن خیلی خوشمزه بود.گاهی میگفت داغونم کردی. بالاخره گفتم مگه چی شده؟اذیت میشی؟گفت:نه خیلی هوسی میشم.گاهیم سرمو محکم فشار میداد رو سینه هاش!بعدگفت اون یکی روبخور این بسه(یکم خجالت میکشید وباخجالت گفت!)گفتم:چشم وشروع کردم سینه راستشو خوردن.عین فیلما دستمو آروم بردم پایین خواستم به کسش دست بزنم که یهو بادستش دستمو گرفت وگفت نمیخواد دیگه تورو خدا بیخیال شو.کلی خواهش کردم وقبول کرد.یکم از روشرت کسشو مالیدم خیس خیس بود.گفتم:اجازه هست؟گفت:آره! آروم شورتشو ازپاش درآوردم وایییییی!!! تا حالا ازنزدیک کس ندیده بودم خیلی خوشگل و توپول وسفید بود ویه چاک بزرگ بایه سوراخ کوچیک پائین تر که اصلا معلوم هم نمیشد داشت.آروم کسشو نازکردم وای که چه حالی میداد.هی بادستم بازی میکردم اینقد که هل شده بودم یادم رفت براش بخورم!بعداز چند دقیقه بلندشد وشورتشو پوشید یه دفه گفت حالا نوبت توئه.گفتم چی؟گفت میخوام اونجاتو ببینم.مثلا میخواست تلافی کنه(آخه وقتی همیشه من یکاری براش میکردم اونم برا من میکرد)گفتم نمیخواد بابا میترسی(آخه خیلی ترسوئه هرچند زیاد بزرگ هم نبود) گفت:اشکال نداره!منم قبول کردم وکیرمو درآوردم!یه لحظه ترسید. یکم باکیرم بازی کرد گفتم آخ چقدحال میده.(یه جوری گفتم که دلش برام سوخت).ازش خواهش کردم که ازکون بکنمش(چون پرده داشت!)گفت میترسم شنیدم خیلی درد داره!با کلی اصرار قبول کرد وگفت باشه ولی اگه درد داشت نکن.منم قبول کردم وشورتشو درآوردم و دولا شد.آخ عجب کونی داشت. کیرمو گذاشتم جلوسوراخ کونش وهل دادم(اینفدعجله داشتم که کرم و…یادم رفت بزنم) سوراخ کونش خیلی خیلی تنگ بود!کیرم نرفت تو!گفت:آخ خیلی درد گرفت نمیخواد بکنی وبلند شد!کلی خواهش کردم ولی قبول نکرد ولی دلش برام سوخت وگفت:اگه بخوای میتونی کیرتو رو کسم بمالی!منم تشکرکردم وروش خوابیدم.یکم کیرمو روکسش مالیدم.گفتم سوراخش کجاست؟(نمیدونستم!)بادستش کیرمو برد جلو سوراخش گذاشت.اینقد نرم بود کیرم یکم رفت تو(سرشم کامل نرفت)خیلی هوسی شده بودم ونمیدونستم چی دارم میگم!ازش خواهش کردم که بکنمش وبیخیال پرده بشه!گفت:محمد ما مال همیم دیگه؟فقط منو دوس داری دیگه؟بعد از سکس ترکم نکنی؟من طاقتشو ندارم بدون تو میمیرم واسه همین هرکاری بگی میکنم حتی سکس چون واقعا عشقمی!گفتم:آره عزیزم تو عشقمی چطور میتونم ترکت کنم؟سکس فقط جزیی از عشقمونه! اگر نمیخوای نمیکنم عزیزم!گفت:نه اشکال نداره وقبول کرد.(آخه خیلی دوسم داشت وخیلی وقت بود که منو میشناسه وبهم اعتماد داشت منم واقعا دوسش دارم)از روش بلند شدم کنارش نشسشتم.وانگشتمو توکسش کردم.خبری ازپرده نبود.(باخودم گفتم حتماقبلا یکی کردتش نامرد.عشقم حیف شد.منم بکنم و ازش جداشم)کیرمو یکم بردم توکسش.فک کنم درد نداشت.هیچی نگفت پس منم کیرمو یهو تا آخر فشار دادم تو کسش.یه دفعه یه صدایی اومد.کیرم خورده بود به پردش!پاره شد!یه آخ کوچولویی گفت واشک ازچشماش زد بیرون.گفتم آروم باش یکم بکنم عادی میشه.هیچی نگفت! بلند شدم کیرم رو درآوردم وخواستم دوباره بکنم که خون اومد ازکسش و خیلی ترسید!رنگش پریده بود و چشش پر اشک!گفت:توروخدا نکن دیگه داره خون میاد من میترسم!دلم براش سوخت گفتم:من دوست دارم نمیخوام اذیت شی پس اگه نمیخوای نمیکنم و بیخیالش میشم. زود رفت حموم منم لباسامو پوشیدم واز خونه اومدم بیرون.اومدم خونه شب بهش زنگ زدم وکلی نازشو کشیدو ازش عذر خواهی کردم وآرومش کردم! ازاون به بعدم فرصت نشده بکنمش.
الانم به خوبی داریم رابطه دوستیمونو ادامه میدیم ومیخواهیم باهم ازدواج کنیم. این بود اولین سکس من

نوشته: اعصاب


👍 1
👎 19
18920 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

817657
2019-11-05 19:33:49 +0330 +0330

اولین کیرمم تو کونت این داستان

0 ❤️

817661
2019-11-05 19:35:32 +0330 +0330

سلام محمد این دیسلایک اول از من نیست فقط کپی کردم برات.

2 ❤️

817665
2019-11-05 19:38:48 +0330 +0330

انگشتتو کردی داخل به پرده نرسید؟؟ به شما توصیه میکنم مقالات اقای اسکلت رو بخونید براتون مفید خواهد بود با شکل واقعی واژن هم اشنا میشید…


817669
2019-11-05 19:41:02 +0330 +0330

«ما عاشق همین و با هم ازدواج می کنیم» تا همینجا خوندم دیالوگی که پسرا برای خر کردن دخترا واسه سکس استفاده می کنن.

6 ❤️

817671
2019-11-05 19:42:53 +0330 +0330

صحنه رو به بچه ها واگذار میکنم از خجالتت دران بیرون
فک کردی بگی کپیه فحشت نمیدن 😁

5 ❤️

817695
2019-11-05 19:57:51 +0330 +0330

امشب از اون شباس که به ادم حس شاعری دست میده ولی دیگه توبه… فقط به جمله برو درتو بذار قناعت میکنم

4 ❤️

817731
2019-11-05 20:32:25 +0330 +0330

همون اولش ک گفتی داستان خودت نیست و کپی کردی به نوعی خودت رو در مقابل فحشای فلاسفه ی پای داستانا واکسینه کردی که باید به عرضتون برسونم کور خوندی باید فحشارو بخوری 😁

7 ❤️

817736
2019-11-05 20:39:24 +0330 +0330

انگشت کردی توی کسش به پرده نرسید؟؟ کیرتو کردی تو یه صدایی داد فهمیدی خورده به پردش!!? مگه به دیوار خورده که صدا بده 😁

6 ❤️

817766
2019-11-05 21:05:22 +0330 +0330

فقط اون یک تیکش که پرسیدی سوراخش کجاست داقونم کرد دااااقون.
کمرم شکست از این همه کُس ندیدگی و باکره بودن یک پسر.
من دیگه برم بخوابم خیلی داقونم.

4 ❤️

817770
2019-11-05 21:09:48 +0330 +0330

داستان کپی شدت فقط اونجاش که تا آخر کردی و یهویی یه صدایی اومد و پردش پاره شد . (rolling)
مگه بادکنکه که وقتی ترکید صدا بده؟
آخرش ؟!!! اینم خودش آخرش بود

3 ❤️

817776
2019-11-05 21:17:33 +0330 +0330

تخمی
کصشر
آماتور
کلا عنم گرفت بابا یکم به داستاناتون احساسات تزریق کنین اه

1 ❤️

817847
2019-11-06 06:39:00 +0330 +0330
NA

سمیرا که قیافش تخمیه وریق ماستیه رو میگی بدبخت نوش جونت خاک بر سر

2 ❤️

817910
2019-11-06 13:46:58 +0330 +0330

یاد فیلم بهروز افتادم
چی بود اسمش ؟؟
کله کدو بود
نقش آدم عقب افتاده رو بازی میکرد

1 ❤️

817924
2019-11-06 14:33:33 +0330 +0330

کیرم از پهنا تو کونت

1 ❤️

817956
2019-11-06 18:21:43 +0330 +0330

اینقد که خواهش کردم،اصرار کردم،ازش خواهش کردم،کلی خواهش کردم چقد تو انگل و کنه ای بشر
من جای اون جنده بودم همون موقع که اصرار کردی شال با تاپ شلوارک پاش کنه خطمو میسوزوندم
کسکش اینم سلیقست تو داری

1 ❤️

817957
2019-11-06 18:24:11 +0330 +0330

Teymyr9898
یه مدته برام سوال شده رفیق
اسمت تیموره یا تایمر؟

1 ❤️

817968
2019-11-06 18:59:59 +0330 +0330

من حرفی ندارم (dash)

0 ❤️

818623
2019-11-08 19:01:22 +0330 +0330

چه صدایی اومد؟

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom