عشق خوش سکس من

1399/10/29

من تاحالا داستان ننوشتم تو این سایت و بار اولمه اما همیشه وقتی حشری میشم میام اینجا با خوندن داستانا سکسی کسمو میمالمو ارضا میشم …این داستانی که میخوام بگم خاطره ام از سکسم با پسریه که بهترین رابطه جنسی عمرمو باهاش داشتم
من ۲۱سالمه قیافه خوبی دارم پوستم سفیده و اندام مناسبی دارم
راستش قضیه برمیگرده به یک سال پیش که من تو دانشگاه از کوروش خوشم اومد قد بلندو خوش هیکل و صورت جذاب و صدا سکسی داشت چند تا از کلاسا دانشگامون باهم بود دورادور میدیدمش …یک روز امتحان داشتیم خودکار ازش گرفتم موقع که خواستم برگردونم از دستی دستشو زد به دسم لبخند زد فهمیدم اونم ازم بدش نمیاد ؛دیگه شب رفتم ایدی اینستاشو پیدا کردمو اونم قبول کرد صحبتا ما شروع شد …نزدیک دو سه هفته بیرون رفتیم تو او بین تو ماشین لب میگرفتیمو همو می مالیدیم اما بیشتر ازون نمیزاشتم پیش بره ناگفته نماند من خیلی حشریم هر شب با کسم ور میرم اما با هرکسی ارضا نمیشم باید واقعا به دلم بشینه
یک روز کوروش بهم گفت اگه دوسدارم برم خونشون فیلم ببینیم (یک لاک پشت داشتن رو پایی میزد :)))
منم که واقعا حشری بودم میدونسم اونم میخواد قبول کردمو رفتم
یک ساعتی باهم بودیمو حرف زدیم یهو دیدم خیره شد به لبام گفت دوسدارم لباتو قورت بدم منم رفتم سمتشو لبای همو وحشیانه خوردیم زبونشو کل دهنم میکشید تف میکرد موهامو چنگ میزد وای نگم که چقد خوب لب میگرف …دستشو اروم اورد رو تاپمو درش اورد با لباش از روی گردنم اومد رو سینه هامو با فشار دسش نوک سینه های صورتیمو گاز گرف سینه های کوچیک خوش فرمی دارم منم از فرصت استفاده کردمو لباسو شلوارکشو دراوردم همینجوری ک سینه هامو میمکید دسشوو رو پاهام اورد و شورتمو از پام درورد با زبون از روی شکمم اومد روی کسم چوچولمو میمالیدو کسمو میخورد منم با لذت نگاش میکردمو سرشو به کسم می چسبوندم چن دقیقه خوب کسمو خوردو مالید بلند شدم اومدم روش واسش ساک زدم کیرش خیلی بزرگ بود منو حشری میکرد بهم گفت لعنتی چقد خوب میخوری گفتم مدیون پورن هابم موهامو محکم گرفت تو دسشو با ریتم کمرش کیرشو میکرد تو دهنم داد میزد جنده منی …کونمو تو دستاش گرفت بود محکم میزد در کونم ناگفته نماند که کون سفید بزرگی دارم …انگشتشو کرد تو کونمو گفت جوووون چه کونی داری دوسدارم از کسو کون بکنمت منم که خیلی حشری بودم دوس داشتم زودتر جرم بده گفتم بکن منو کوروش من مال توام عشقم …منو محکم فشار داد روی تخت کیرشو مالوند به کسم دیگه طاقت نداشتم جیغ زدم جررررم بده اونم محکم کیرشو کرد تو کسم تلمبه زد داد میزدم پارم کن اونم حشری تر میششد با یک دس گلومو گرف و تند تر تلمبه میزد تو اوج لذت بودم ک برگردوندمو گفت داگی شو داگی شدمو دوباره کسمو جر داد …یکم که کس دادم گفت عشقم مبخوام از کون بکنمت منم با شهوت گفتم هرکار میخوای بکن عشقم کونمو یکم چرب کردو اروم کیرشو کرد توش اولش درد داشت بعد خیلی حال داد بهم گفتم محکم کونمو بکن جرم بده که بعد چن لحظه ارضا شدم اونم بعد ارضا شدن من ارضا شد هردومون راضی از سکسمون تو بغل هم دراز کشیدیم …
بعد ازون بیشتر روزا میدادم بهشو باهم خیلی خوب بود سکسمون
حتی وقتی بعد یک سال کات کردیم بازم هر موقع تو حالمون بود باهم میخوابیدیم اون بهترین پارتنر سکسی بود که داشتم و هنوزم واقعا بعضی وقتا به یادش جق میزنم ارضا میشم .

نوشته: Rozhan


👍 6
👎 7
15801 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

786962
2021-01-18 00:49:25 +0330 +0330

دیدی تو این فیلم کره ای ها عاشقیشون همش با برخورد دستشون بهم اونم انتفاقی شکل می گیره 😀

لامصب قرنطینه ،دیگه مغز ملتو …،فردا یهو یکی میاد داستان سکس جمونگو سٌسانو رو برامون می نویسه!

6 ❤️

787040
2021-01-18 07:11:46 +0330 +0330

صابونتو عوض کن😂😂😂😂

0 ❤️

787107
2021-01-18 17:50:11 +0330 +0330

نا گفته نماند چیزی ب نام پرده وجد نداشت

0 ❤️

787110
2021-01-18 18:11:25 +0330 +0330

چرا دخترای اینجا پرده ندارن
مرز هارو درنوردیدی

2 ❤️

787210
2021-01-19 02:19:34 +0330 +0330

خوب چیکار کنم دسمون بهم خوردو جرقه زده شد عشقمون😂شما جقتونو بزنید به اینچیزا چیکار داری

0 ❤️

787420
2021-01-20 09:05:12 +0330 +0330

اقا پسر خو نقش دختر رو بازی نکردی
خوشم نیومد

0 ❤️

787435
2021-01-20 10:56:16 +0330 +0330

اخرش که نوشتی به یادش جق میزنم تابلوعه پسری

0 ❤️
Top Bottom