عشق نه ساله شقایق که آخر سوزاندم

  1398/1/21

  خدمت همه دوستان شهوانی این داستان واقعی واقعی است بخاطر اینکه وقتتان هدر نره شروع میکنم
  سال هشتاد وهشت بود اخر بهمن ماه بود که برای کاراموزی اومده بود وقتی دیدمش تو نظر اول دختری با چشم های درشت قدی متوسط و هیکلی که بنظرم قشنگ ترین دختری بود که دیده بود وقتی شروع کرد کاراموزی را تمام بچه ها برا مخ زدنش اومدن ولی تمام اونا را سلاخی میکرد با ادب واحترام همه را رد میکرد وقتی دیدم با تمام کارکنان اینطوری برخورد میکند خودم را کنار کشیدم ولی چون عاشق یادگیری بود و وقتی میدید همه از من سوال میکنند شروع به ارتباط با من در خصوص سوالات میکردن توجه اش به من بیشتر شد و اینطوری بود که بعد از یک ماه شماره موبایل را ازم گرفت وقتی که تعطیلات عید شروع شد منم دو روز بعد از عید با یک پیانک تبریک اولین استارت اس بازی را شروع کردم وقتی که از مسافرت برگشتم کادو خیلی عادی براش اوردم و این شروع پیام دادن هر روز ما شد.


  طوری وابسته شده بودم که صبح تو محل کار میدیمش عصر با پیام دادن. سه ماه طول کشید تا کم کم به درد دل وپیام های عشقی رسید ولی در لفافه تا اینکه میخواستم ببینم اونم عتشقم شده یک روز هیج پیام ندادم که فرداش من را که دید با ناراحتی گفت چت شده چرا دیشب پیام ندادی دلواپس شدم اونجا بود که فهمیدم اونم عاشقم شده ولی چه عشقی صبح ها به عشق اینکه سوارش کنم زودتر از خواب بلند میشدم که فقط برسونمش. اون روزها بهترین دوران زندگیم بود تا اینه بعد از هزار ودویست تا پیام بش گفتم عاشقتم و دوستت دارم این دوران گذشت تا اینکه تولدش شد بش گفتم عصر بیا بیرون کارت دارم وقتی اومد اول چندتا کتاب با یک گل و یک عطر بش دادم و برا اولین بار دستش راگرفتم و یک بوسه از لبش گرفتم خدایا چنان این بوسه دلچسب بود که تا عمر دارم فراموش نمیکنم اونم هیچی نگفت فقط تشکر کرد ورسوندمش خونه شان شب که بش پیام دادم دیدم گفت رضا جان میخام موضوعی را بهت بگم گفتم چیه با کمی خجالت کفت من قبلا ازدواج کردم و طلاق گرفتم وقتی شنیدم از یک طرف خوشحال شدم که مطلقه است و از یک طرف دلم سوخت که دختری به این قشنگی و نجیب ای و مودب چطور در جوانی به زور شوهرش داده بودن و بعد از مدت خیلی کمی طلاق گرفته بود.


  خلاصه دوستی وعشق ما گرم تر گرم تر شد تا جایی که دیگه تو دنیا هیچ دختری را از اون قشنگ تر نمیدیدم وقتی برا اولین بار قرار شد بیاد خونه پیشم تا غروب حال خوبی داشتم و لحظه شماری میکردم ولی قول داده بودن که فقط در حد نشستن و بوس کردن چون از سکس با شوهرش خاطره خوبی نداشت ومتنفر بود بدلیل اینکه در نوجوانی ازدواج کرده بود وشوهرش بدون مقدمه فقط فکر سکس و عذاب دادن اون بود بخاطر همینم از سکس زیاد خوشش نمیومد منم قول دادم تا اینکه اومد تو خونه وقتی که رسد اول دست داد منم بوس عادی کردن وتعارفش کزدم که گفت اجازه بده برم خو اطاق ولباس ره در بیارم وقتی رفت بعد هز پنج دقیقه اومد بیرون خدایا چی میدیدم شلوار لی و یک تاپ مشکی وکرست قزمز با سینه های هشتاد وپنج که از بغل کرست بیرون زده بود باسنی که باور کن از اون خوشگل تر تو عمرم ندیده بودم وقتی اوند توهال دهدزد رضا رضا دیدی اخر من وتو تنها شدیم وقتی اوند کنارن رو مبل نشست دستاش را که گرفتم بوسیدم که دیدم چشماش را بست و با چشمان بسته ازم لب گرفت شاید باور نکنید ربع ساعت من فقط بوس میکردم ودست به هیچ جاش نمیزدم ولی وقتی سینه هاش را گرفتم اینقدر سفت وقشنگ بود که داشتم دیونه میشدم ولی چون قول داده بود فقط ماساژ میدادم وقتی سینه هاش ره از زیر لباسش گرفتم دیدم اونم شل شد بش گفته بودن که ماساژ بلدم به پیشنهاد من به شرط اینکه لباسش ره در نیارم رو تخت خوابوندم شروع به ماساژ دادن کردم که دیدن چیزی نمیگه لباسش را بالا برو وشروع کردم از صدای نفساش فهمیدم حشری شده که تاپ را کلا در اوردم خدایا چی بود زیرش سینه هاش نو بود و سفت بدن سفید کرست قشنگ ونو معلون بود تازه خریده بودش شروع کزدن مدام ماساژ دادن ولی وقتی به باسنش میرسدم اون را رد میکردن وپاش را ماساژ میدادم این کار ها حدود بیست دقیقه طول کشید دیگه صداش اغشته به شهوت شده بور که دکمه شلوار را باز کزدم شلوار ره دراوردم بامن همراهی میکزد وقتی شلوار را در اوردم رو تخت که خوابیده بور اطاق تاریک یک بدن سفید وگوشت الود که من عاشق ایت بدن ها هستم وزن حدود شصت وپنج کیلو ولی بدون گوشت اضافی تو بدن باسن بزرگ وسینه بزرگ بدون شکم خدایا چی میدیدم شروع کردم به ماساژ که گفت چرا باسنم را ماساژ نمیدی منم از خدا خواسته شروع کردم همین که رو شکم خوابیده بود شرتش را پایین اوردم دیگه من از شدت شهوت داشتم میمردم که لای پاش را باز کردم شروع به بوسیدن وقتی برل اولین بار زبونم را به کسش زدم جیغ میزد از شهوت منم مدام چوچولش را میخوردم که دیدم داد میزند بکن من را جرم بده که گفتم مگر قرار نبود نکنیم که گفت تواگر اهن رهدهم ماساژ بدی نرم میشه که منم وقتی افتادم روش بل چنان ولعی کیرن را تو کسش میکردم که ظرف یک دقیقه به ارگاسم رسید ولی هنوز دادمیزد منم که شروع به کردن کردم بخاطر قرص که خورده بودم مطمن بودم مدام میکردم که دوبار دیگه ازضا شد ولی من هنوز وقتم نرسیده بود که بعد از نیم ساعت که مدام میکردن اونم همراهی ام میکرد ارضا شدم که رو کمرش ریختم این بهترین سکس عمرم شد بعد از اون تا نه سال با هم بودین بهترین دوران عمرن راباش بودم ولی هیچکس نمیدونست ارتباط من ره چون خیلی رعایت میکردم بخاطر اینکه عاشقش بودم بخدا دیونش بودم تو این نه سال شاید پانصد بار باهم سکس داشتیم وقتی میرفتیم شهرهای دیگه تو شهر خودمان محال بود حداقل روزی سه ساعت با هم حرف نزنیم اواخر که دیگه جامون هم اوکی شده بود ولی من فقط بخاطر ابنکه کسی نفهمد و آبروش نره رعایت میکردن به هم که بودین چنان پله های ترقی شغلی و مادیش بهتر شده بود که برا خودش یک انسان موفق و باشخصیت شده بود که همه نوع امکانات داشت چنان رشدی پیدا کرد که همه در حسرتش بودت چون همه کارامون با هماهنگی وهمفکری انجام میدادیم تا اینکه یک انسان پست ورذل ولی پولدار اوند تو راهش و اینقدر اون را وسوسه کرد که از راه بدر شد و اون را تومنجلاب خودش کشاند هرچی بش گفتم التماس کردم فایده نداشت بش گفتم وقتی کارش تموم بشه ولت میکند آبروت را میبره اون انسان پستی است ولی چه کنم که اون خیلی پولدار بود و من یک ادم نمیگم سطح پایین ولی در مقایسه با اون کمتر بودم نمیخام بیشتر بگم کیه شاید کسی بفهمد و بشناسد بخاطر این بیشتر توضیح نمیدن فقط این ره بگم الان ده ماه است که من را ترک کرده هنوز روز نشده که بش فکر نکنم هنوز غذایی نخوردم که یادش نیفتم هنوز میوه ای پوست نگرفتم که یادش نیفتم جاهای که با هم رفتیم خاطراتی که با هم داشتیم شاید باور نکنید ساعت ها تو ماشین میشنیم که فقط ببینمش وقتی پیاده میشه از ماشین دم خونه اش میشینم که فقط ببینمش بعد از رفتنش تو سه ماه بیست کیلو وزن کم کردم چون بخدا عاشقشم بخدا دیونشم من هیچ زن و دختری برام قشنگ نیست فقط اون چرا میگن مردها بی وفان من هر روز چرفایلش را چک‌میکنم با اینکه بلاکم کرده به امید اینکه باز کحد وپیام بده هر روز ده بار چک میکنم اگر ازدواج کرده بود ورفته بود اینقدر نمیسوختم ولی چون این پست فطرت بازیش داد وابروش را برد میسوزم الانم بخدا بخشیدمش دیگه نمیخام باش باشم فقط دوست دارم باش ارتباط تلفنی داشته باشم وکمکش کنم ولی اون چون میدوند مت همه چیز رادمیدونم و هرچی که بش گفتم همون شد خجالت میکشر حایی که من را میبند فرار میکند نمیتوند تو صورتم نگاه کند خجالت میکشد ولی بخدا تا روزی که زنده اج عاشقشم چون جن بند بند وجودش ره دوست داشتم چشمای درشت مشکی صورت گرد وخوشگل وهیکلی که مشابه ای ندارد وصورتی که وقتی میخندید زیبا تر میشد شقایق جان دوستت دارم عاشقتم و ایشالا که تو تمام مراحل زندگی موفق باش دوستت داشتم دارم و خواهم داشت زندگی ام همه کسم و دلیل بودنم عاشقتم.


  نوشته: رضا

 • 2

 • 14
 • نظرات:
  •   Hamid.qomi
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • عجب!


  •   DAmirksdk
  • 1 سال،1 ماه
   • 4

  • گوه خوردی تو این نه سال ازدواج میکردی باهاش


  •   A.t1363
  • 1 سال،1 ماه
   • 2

  • خب كه چي !!!؟


   الان فكر كردي فاز ان بگيري حمله ميكنن بهت بدن !!!؟


  •   ماینر
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • خوب بود به جقیهایی مثل شاه ایکس و پاچنه طلاهم گوش نکن.اینا کونشون گهیه .فقط خیلی غلط املایی داشتی.ولی سه چراغ سفید بهت تعلق میگیره بخاطر انسان بودنت


  •   Zhazha
  • 1 سال،1 ماه
   • 4

  • آقا این یه ورژن دیگه از داستان "شقایق همکار عزیر و خوشگلم عشقم" هست. توسط همین آقا رضامون. ببخشید که اسمش رو غلط نوشتم چون خودشون اینطوری نوشتن خواستم وقتی سرچ میکنید راحت پیداش کنید. داستان رو که نخوندم ولی یادمه شقایق سوتینش مشکی بود شورتش قرمز. ای تو روحش این چه مدل ست کردنیه؟ تو هم قول داده بودی نکنیش ولی هم قرص خورده بودی هم کاندوم جاساز داشتی. فقط تو این داستان چشمم خورد به یه خط " سینه هاش نو بود" یعنی چی خوب؟ نو واسه اشیا به کار میره نه ممه(ع). ممه برای خودش یه شخصیت مستقله.


  •   Zhazha
  • 1 سال،1 ماه
   • 4

  • ببخشید یادم رفت به شقایق فحش بدم. شقایق پدر سگ برگرد، ما که اینجا بیکار نیستیم هر هفته داستان تکراری تو رو بخونیم.


  •   Bchetokhs
  • 1 سال،1 ماه
   • 2

  • مجبوری توی داستان تخمیتم از لهجت پرده برداری کنی؟ کیر تو طرز نگارشت گاییده شدم تا یه جملتو خوندم، درت گذاشتن مگه بنویسی؟


  •   navidf
  • 1 سال،1 ماه
   • 2

  • عجب بلکت کرده بود توهم هر روز پروفایلشو چک میکردی اخه چطوری بلاک بودیو چک میکردی؟


  •   yakamozi
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • درست غلط املایی داشتی خیلی کسشعر نوشته بودی ولی یاد داستان خودم افتادم لعنت به پول


  •   Weed-m@n
  • 1 سال،1 ماه
   • 2

  • کص کش جقی کیرم تو مغزت ک رررررررررریدی با 10 (ر) تا اونجای خوندم ک نوشته بودی سینهاش "نو" بود اوسکل کون بچه فلسطینی کمتر جغ بزن بیشتر برو تو جامعه تا برا خودت یکی رو پیدا کنی


  •   iman.shahvanii
  • 1 سال،1 ماه
   • 2

  • اگه واقعاً عاشقش بودي وبخاطر سكس نميخواستيش شك نكن كه باهاش ازدواج كرده بودي نه اينكه ٩ سال فقط بكنيشچون از تعريف كردنتم مشخصه كه اونو واسه سكس ميخواستي


  •   gankr.koy
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • عاشق پول باش ،
   چون پول حرف اول میزنه،
   البته خمینی روش بحثش جداست.(لبخند و عشق به همه)


  •   girl+angel
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • وقتی که ازمسافرت برگشتم کادو خیلی عادی واسش آوردی؟؟سعی کنید قلمتون رو بهتر کنید حوصله سربره.ولی داستانتون ناراحت کننده بود.


  •   sepideh58
  • 1 سال،1 ماه
   • 3

  • دیسلایک پنجم تقدیمت !حتما مثه کتب قدیمی باید حاشیه نویسی بشه داستانت که تازه قابل فهم باشه این سطح از سواد باید هم ولت میکرد


  •   MIKROOB
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • غلط املایی که بیداد میکرد مهندس!!!
   راستی سینه نو چطوریه یکم بیشتر توضیح بده اخه من ندیدم!


  •   shiraz-m-m
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • برو هر وقت تونستی بدون لهجه و غلط املایی بنویسی بیا،دیس لایک


  •   پیرفرزانه
  • 1 سال،1 ماه
   • 3

  • کونکش کس خودش بوده.نه سال به تو داده بسه.دیگه نمیخواد بهت بده.اگرواقعا مردی بجایی که بیایی اینجا مثل زنهای شوهر مرده زجه بزنی و زر زر کنی باهاش ازدواج میکردی.وقتی دیده کس مجانی میکنی ولی مردانگی نداری ولت کرده. حقته که ببینی مرد دیگه داره کص عشقت میزاره.هنوزم دیر نشده اگر واقعا دوستش داری برو سر راهش و پیشنهاد ازدواج بده.هرچند تو مرد این کارا نیستی وگرنه نه سال وقت داشتی باهاش ازدواج کنی!کونکش کون گوهی باید با دگنک کونت رو پاره کنن!


  •   Naz10100
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • وای چقدر اشتباه نوشتاری داشت خب مینویسی قبل از ارسال تو سایت ی نگاه بنداز ببین چی نوشتی! مدیریت سایت که ....


  •   hesabdar22
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • داستانت زیبا بود ولی ای جاکش تو چقدر سواد داری که در دو صفحه 200 تا غلط املایی و چرت و پرت داری یک بار لاقل میخوندی بعد میفرستادی
   بعدشم تو این 9 سال خوب ازدواج میکردی تو که اینقدر عاشقشی تا این بلا سرش نیاد
   لاشی


  •   dalghakjoon
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • توهم زدی.......


  •   Zhazha
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • دهنت سرویس مهدی. "مانکن". مردم از خنده.


  •   Yosef1378
  • 1 سال،1 ماه
   • 1

  • رباط صلیبیم پاره شد تا تونستم بخونم
   خدا لعنتت کنه،??


   دنیا ب کیرم...


  •   arashdlove1776
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • غلط املایی:ی گونی


  •   As-pikc
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • کسکش تو میوه میخوری یاد عشقت میفتی؟


   به من توضیح بده مثلا خیار میخوری
   چیش تورو یاد عشقت میندازه


   ماشالله بخورم که هستی
   میوه و غذا میخوری یادش میفتی
   با این اوضاع چرا بیست کیلو کم کردی


   نه سال کردیش دیده نمیگیریش رفته با یکی دیگه


   چقد تو عقده اییو متوقع هستی


   یبار دیگه بری دم خونشون
   میگم بکنش تورم بکنه که با عشقت بکن مشترک داشته باشی
   باشد که به راه راست هدایت شوی


   کیر بنیانگذار سایت شهوانی تو کونت


  •   ملكه_قلابي٢
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • نه سال مفت كردي و باهاش ازدواج هم نكردي!!!


   الان دلت سوخته يكي تيز تر از تو پيدا شده!!!!
   اونم بعد از نه سال ك ب انتظار ازدواج با تو نشسته و البته حتمن خودشم اينو نگفته ولي ديده آبي از تو گرم نميشه،،گفته حالا ك ميدم بذار مفت ندم!!!


   ضمنن ميگي بيس بار بهش گفتم كارش تموم بشه ولت ميكنه،،،جنابعالي هم خوب بالاخره بعد از ده سال ي روزي ولش ميكنيد!!!فرقش چيه؟!!


  •   ملكه_قلابي٢
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • ها اينو هم بگم الاغ جون ،،،خر حسن بقال سوادش از تو بيشتره،،،بعدشم من هميشه داستان ك ميخونم بدون خوندن نظرات ،نظر خودمو مينويسم


   الان ك نظرات رو خوندم ديدم همه حتي احمق ترين ادمهاي اينجا ك جز فحاشي هيچ كار بلد نيستن باز از تو مردتر هستن و همشون ميگن تو نه سال عقدش ميكردي!!!!!


   پس مجددن ميگم خدا رو شكر ك دهنت سرويس شد تا تو باشي ك ي زن ميگه مطلقه اس فك كني اخ جون،مفت ميكنم تازه منت هم ميذاره عنترك آبروشو نبردم!!!


   چ آبرويي الاغ!!! با توي نفهم فقير دوست شده و ميداده بهت!!!بايد صدقه هم ميدادي!!!!
   چقد از نامردي و رذليت بدم اومد!!!


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو