عشق کودکیم خشایار

  ....:
  ....:
  ....:
  سلام یه دختر 23 سالم اسمم نمیگم من با یه پسری به اسم خشایار 2 سال دوست بودم بعد دو سال اومد خواستگاریم و نامزد کردیم تو دوران نامزدیمم پرده مو از دست دادم 1 سالم نامزد بودیم ولی نامزدی بهم خورد به خاطر اینکه خیلی هیز بود و بداخلاق و اصلا وضعیت مالی خوبی نداشت از اولم خانوادم ناراضی بودن ولی من خیلی اصرار کردم آخه اولین دوس پسرم بود و من پسر ندیده بودم دروغ چرا خانوادمم گیر بودن تا با این دوست شدم عاشقش شدم البته قبل خشایار یه پسر عمه داشتم حامد که همیشه دوسش داشتم ولی اون 12 سال ازم بزرگتر بود و منو همیشه به چشم یه بچه میدید ....:
  ....:
  و هیچوقت محلم نمیداد و زن گرفت دقیقا زمانی که من از خشایار جدا شدم اونم بعد 5 سال زندگی مشترک با زنش جدا شدن ولی من اصلا بهش فکر نمیکردم فقط خیلی ناراحت بودم که چرا پردمو به خاطر خشایار از دست دادم و فقط تو فکر این بودم برم پردمو بدوزم گذشت یه مدت حامد منو تو اینستا فالو کرد بعد برام نوشت چقدر خوشگل شدی و تغییر کردی اینم بگم تو این 5 سال که ازدواج کرده بود اصلا ندیده بودمش اصلا تو جمع ها خانوادگی نمیومد میگفتن زنش نمیزاره خلاصه که سر صحبت باز کرد و کلی حرف زدیم درو دل کردیم بعد گفت قرار بزاریم همو ببینیم منم قبول کردم خلاصه باهم دوست شدیم 4 ماه باهم دوس بودیم بعد من خیلی حشری بودم بعد خشایارم اصلا با هیچکس سکس نداشتم البته بعضی موقع ها تو حموم با خودم ور میرفتم ولی دیگه زن شده بودم و حس زنانگی داشتم خیلی دلم سکس میخاست حامد هم انگار که نه انگار ولی خیلی خوشحال بودم باهم دوست بودیم یه روز رفتیم بیرون بعد گفت بیا بریم خونمون مامان بابام نیستن مامان باباش رفته بودن مشهد و کلا خونه نبودن بعد طلاق با خانواده زندگی میکرد منم قبول کردم رفتیم تو خونه نشستیم و چایی و میوه آورد بعد کم کم خودشو اورد نزدیکم لب و بوس کرد قبلا لبم بوس میکرد ولی ایندفعه فرق میکرد لبمو داشت میخورد بعد منم یه تاپ مشکی پوشیده بودم یهو اومد تو گردنم و مک میزد بهش گفتم نکن الان کبود میشه گفت باش مک نمیزنم لیسش میزنم منم داشتم حال میکردم یهوو تاپ و کشید پایین و سوتینمم کشید پایین شروع کرد نوک سینه هامو میخورد منم دستم برده بودم تو موهاش و حال میکردم نوک سینه هامو یهو گاز گرفت که گفتم آخ بعد یهو شلوارمو خواست دربیاره منم پشم کسمو تازه تیز تیزی دراومده بود یعنی پشم که نداشتم با تیغ که زده بودم یکم تیز تیز دراومده بود و مقاوت کردم بعد گفت نگران نباش پردتو نمیزنم فک میکرد دخترم آخه تو دوران نامزدی تو خانواده ما کسی از این گوه ها که من خوردم نمیخورد منم که خیلی حامد دوس داشتم عشق بچگیم بود ترسیدم بفهمه پرده ندارم ولم کنه از یه طرف ام اینقدر حشری بود دلم میخاست داد بزنم تو فقط بیا جرم بده و بعد گفتم نمیشه دروغ بگم و گفتم من پرده ندارم موقعی که با خشایار بودم پردمو گرفت تا این و گفتم یهو روانی شد و شهوت از چشاش میبارید و شلوارمو سریع کشید پایین که شورتمم با هاش اومد پایین و گفتم پس نگران چی من و عاشق همیم پس بزار باهم حال کنیم و سرشو بود تو کسم کسمم حسابی خیس بود شروع کرد به خوردنش و منم حسابی داشتم حال میکردم سرشو هی فشار میدادم بعد یهو بلند شد لباساشو درآورد و کیرش و آورد جلو صورتم سیخ بود گفت میخوریش منم خوب ساک زدن بلد بودم چون خشایار خیلی دوس داشت اون دوسال که دوس بودیم نمیزاشتم بهم دست بزنه اونم میگفت پس باید برام بخوریش وگرنه بهت خیانت میکنم منم تا کیر حامد و دیدم گفتم سریع قبول نکنم و ناز کنم بعد بخورم ولی نتونستم تا کیرشو آورد جلو رفتم تا ته کردمش تو حلقم و میخوردم اونم هی سرمو فشار میداد سمت کیرش بعدم موهامو گرفته بود تو چنگش بعد یهو سرمو کشید بیرون دوباره خوابوندم رو مبل پاهمو باز کرد و (اینم بگم خیلی خجالت میکشیدم کسم یکم مو داشت آخه اصلا فکرشو نمیکردم حامد بخواد منو بکنه آخه اصلا درمودشم حرف نمیزد)خلاصه پاهامو باز کرد و دستشو آورد جلو دهنم گفت تف کن منم کردم بعد تفرو مالوند رو کسم بعد کیرش و آروم آروم کرد تو کسم منم خیلی تنگ بودم وای که چقدر حس خوبی بود منم یواش یواش آه آه میکردم اونم نفش نفس میزد و بهم میگفت آروم آه و ناله نکن بلند آه بکش حامد بشنوه منم صدامو بردم بالا اونم تلمبه میزد کیرش از خشایار کوچیک تر بود ولی خیلی از اون بهتر بود آخه مثل سنگ شده بود اینقدر سفت شده بود خیلی کیرش سفت و راست بود تلمبه ام که میزد کیرش و تا ته میکرد توم خیلی حال میکرد صدا نفس نفسشم بیشتر روانی میکرد بعد کیرشو دراورد و گفت من دراز میکشم تو رو کیرم بشین منم کردم خوابید من نشستم رو کیرش بالا پایین میرفتم بعد یهو ارضا شدم و یه لحظه نشستم و بالا پایین نپریدم گفت ارضا شدی عشقم گفتم آره گفتم ولی من نشدما واینسا بالا پایین کن منم شروع کردم بعد گفت دارم ارضا میشم ابمو کجا بریزم گفت تو کسم نه گفت باشه از رو کیرش بلند شدم ....:
  خالیش کرد رو ممه هام بعدم یهو ولو شد منم سریع رفتم دسشویی کسمو ممه هامو شستم....:
  بعدش هردوتا مون خسته ول شدیم رو تخت بعد نیم ساعت دوباره گفت بیا برام ساک بزن دوباره حال کنیم تا دیر نشده منم دیگه کامل خجالتم ریخته بودم رفتم کیرشو میخوردم و اونم هی نفس نفس میزد و حال میکرد دوباره منو کرد و من خیلی خوشحال بودم رفته بودم خونه سینه هام کبود بود و کسمم بعد مدت ها یه حال حسابی کرده بود بعد اون جریان ما هنوز باهم دوستیم و تا موقعیت پیش میاد منو میکنه دیگه مثل زن و شوهر شدیم خیلی رابطمون خوبه فقط هیچ حرفی از ازدواج نمیزنه و من خیلی ناراحتم خیلی دوسش دارم و باهم تفاهم داریم ولی اصلا ازدواج حرف نمیزنه من دوس دارم ازدواج کنیم....:
  اینم بگم سکس از روی عشق خیلی فرق داره خشایارم اون موقع ها دوس داشتم ولی حسم به حامد خیلی فرق میکنه واقعا عاشقشم ولی حامد انگار فقط منو واسه خوشگذرونی میخاد ??


  نوشته: مجهول

 • 1

 • 8
 • نظرات:
  •   جان.کوچولو
  • 4 ماه،3 هفته
   • 0

  • عکس کجاتو گذاشته بودی که فهمید تغییر کردی؟؟؟!!!!


  •   مهتاب عشق
  • 4 ماه،3 هفته
   • 3

  • همون خط اول که گفتی اسممو نمی گم ( البته به کیرم )دیگه نخوندم چونکه برای خواننده داستان ارزش قائل نیستی


  •   king.artoor
  • 4 ماه،3 هفته
   • 1

  • آقای نجفی دیروز فرمودن "میترا استاد عاشقم بود طلاق نمی گرفت [ منم کشتمش]". قابل توجه عشاقی که ول نمی کنند.


   خلاصه حواستو جمع کن زیاد پاپیچش نشو


  •   ARYA52
  • 4 ماه،3 هفته
   • 5

  • خشایار خشایار، حامد/حامد حامد ، خشایار / به گوشم
   بزن توش من قبلا معبر رو باز کردم حاجی، امنه با خیال راحت تا ته برو.فکر ازدواج هم نباش تو هم بزن در رو.


  •   sashaarian
  • 4 ماه،3 هفته
   • 0

  • حامد بیا اینو بگیر ؛ خیلی حالش بده ؛ حتی اسمشم نمیگه ؛ حااااااااامدددد:)


  •   Mohammad83_hak
  • 4 ماه،3 هفته
   • 0

  • بدک نبود


   کمتر حامد با خشایار مقایسه کن


  •   Paria_1991
  • 4 ماه،3 هفته
   • 0

  • نگارشت افتضاح بود بعد منم حوصلم نکشید بخونم بعد


  •   mariii_a
  • 4 ماه،3 هفته
   • 1

  • بعد بعد بعد :/ چقدر بعد بعد كردي


  •   پروفسور بالتازار
  • 4 ماه،3 هفته
   • 0

  • مشکل خشایار همون وضع مالی بوده بعد از اونه که همچیش بد شد


  •   امیرخان۱۳۴۱
  • 4 ماه،3 هفته
   • 0

  • بعد کیررم تو تیز تیزی های کووصت


  •   shureshy
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • تاپتو داد پایین؟خشایار پردتو گرفت ؟؟؟؟؟؟؟؟
   من کیرم دهن اون معلم ادبیاتتون حتما ت خانوادتون مظهر نجابتی ولی در اصل جنده ای بیش نیسی اصلا خوب نبود توصیفاتت ضعیف بود
   تیز تیزی اخه???


  •   .درویش.
  • 4 ماه
   • 0

  • خود گوری و خود خندی عجب جنده هنرمندی هستی تو


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو