عشق کون

  سلام
  دو سالی باهم رفیق بودیم حرف میزدیم شوخی میکردیم سکس چت و این چیزا هم براه بود تا اینکه یکی از رفیقاش ازدواج کرد تو دور همی دوستاش از رفیقش سوال میپرسن رابطه چجوری و چیکارا میکنین (خودتون میدونین که دهن دخترا چفت و بست نداره) اونم ریز و درشتو به اینا میگه به این صورت که بعد عروسی شب اول خبری نبوده خسته بودن خوابیدن اما از صبح روز بعد پسره شروع به گاییدن کوس این کرده و بعدش هم کونشو بر باد داده و تا دو روز نمیتونسته بشینه ولی بهش چسبیده و راضیه (خدا اینجور پسرارو خیر بده راضی میکنن)
  نگو دوزدخترش ماهم کونش به خارش میوفته ...من میبینم این چندروزه هی پیامای سکسی میده یا به هر بهانه عکس کونشو برام میده نمیدونستم قضیه چیه و چرا اینکارارو میکنه تا یه روز وسط سکس چت گفت فردا میام خونتون (.فکر کردم داره بازم چرت و پرت میگه حشرش بالاست .)گفتم میای بیا منو از چی میترسونی (مادر و پدر من پنجشنبه ها میرن باغ واسه رسیدگی به باغمون )گفت ساعت سه میام اونور گفتم باشه. یه خداحافظی کردیم و من فکرم در گیر شد این چرا امشب اینهمه خطری شده بود و فردا واقعا میخواد بیاد یا نه...تا ساعت سه چهار با خودم کلنجار رفتم و خوابیدم صبح ده یازده بیدار شدم مادر پدرم رفته بودن رفتم یه دوش گرفتم اومدم دیدم گوشیم سه چهار بازی زنگ خورده و دوتا پیام اومده (متن پیام اول:سلام صبح بخیر پا شدی؟ ..پیام دوم هم :ساعت سه هم میاما آماده باش?)یهو قضایای دیروز یادم اومد دوباره رفتم تو فکر ..تو کونم عروسی بودا????...خوب اندام دوز دختر نازم به اسم نرگس۱۹ساله تپل ممه ۷۵ اما ژله خالص و افتاده و سر بریز کونش واقعا گنده بدنش سفید قدشم ۱۷۰ خودمم۲۴ساله ۱۸۸ کیرمم یه نوزده سانتی هست عکسش رو پرو فایل هست .....دودل شدم نکنه کوس گیر آورده ....رفتم داروخونه یه بسته سه تایی کاپوت تاخیری گرفتم تو راه برگشت چندتا شیرینی و موز و تنقلات گرفتم اومدم خونه یه لباس راحت خوشگل پوشیدم یه چایی گذاشتم نهار هم که مثل هرهفته مادرجان برام صبح پخته بود گذاشتم گرم شه زدم بر بدن یه ذره دراز کشیدم دیدم ساعت نزدیک سه شده واااااای واقعا میاد؟ نمیاد؟ کیرم که از صبح حالت خبردار بود و منتظر....زنگ زدم گفت تازه رسیدم سر کوچتون (تقریبا چهار پنج تا خیابون باهم فاصله داریم و خونه همم بلدیم) درو براش باز گذاشتم و اومد تو خونه.سلام و علیک دست دادیم . و چادرشو گذاشت کنار و با مانتو نشست رو مبل برای خودمون چایی ریختم با شیرینی بردم نشستم کنارش عطرش بیهوش کرد وای چه بوی خوبی میداد واقعا سرم گیج رفت گرمای بدنشون حس میکردم داغ شدم کیرم یهو شق کرد بهش چایی دادم شیرینی هم با دستای خودم گذاشتم دهنش وایییییی چه لباییییییی دستم خورده به لباش دیگه نتونستم تحمل کنم هنوز شیرینی شو کامل قورت نداده صورتش و با دستم چرخوندم سمت خودم و تو چشماش نگاه کردم و لبامو بردم رو لبش و شروع کردم ازش لب گرفتن دستم و گذاشتم تو شالش و لای موهاش و بیشتر فشار دادم بخودم شالی دیگه رو سرش نذاشتم و پرت کردم یه سمتی دستم و بردم سمت سینه هاش از روی مانتو مالیدم براش سخت بود برام مانتوشو با کمک خودش در آوردم و یه تیشرت صورتی تنش بود اونم دادم بالا بدن سفیدش اومد جلو چشمم جووون همونجا لیس زدم دور شکمش و دور نافشو سوتینشو از پشتش باز کردم و ممه های اویزونش با اون نوک قهوه ای ملایم اومد تو دستم البته بیشتر تو دهنم تا دستم اول سمت راستی رو تناول کردم (ممه حرمت داره) فکر کردم پیش ابم اومد شلوارم نم برداشته بود آروم دستش و گذاشتم رو شلورام اونم برداشت دستش و کرد تو شلوارک و کیرمو گرفت دستش ..سالار خرکیف شده بود ...منم با دستم دکمه شلوارشو باز کردم زیپ کشیدم پایین دست کردم توش خیس بود اولین بار دستم خورد به یه کوس ..نرم بود خیس مالیدم انگشتمو کردم لای شیارش یه ذره همونجا کنکاش کردم نوک ممه شو گاز گرفتم گفت چته گفتم دوس دارم گفت مگه مال توهه اینطوری میکنی گفتم پ ن پ مال عمته خندید سرم و بردم پایین از روی شورت کوسشو یه لیس زدم مزه شو نفهمیدم پاهاشو دادم بالا شلوارشو در اوردم یهو کونش زد بیرون مثل ژله تعجب کردم این اون چجوری تو اون شلوار جا شده بود کامل شلوارشم کندم و راحت مشغول لیسیدن از کنار شورتش شدم شورتشو دادم کنار و برای اولین بار در واقعیت کوس دیدم شروع کردم عین گربه ها لیس زدم یه چال رو کوسش بود اونجا زبونمو میچرخوندم خودش اه و اوهش در اومده بود منم فقط لیس میزدم بعضی اوقات از بالا تا پایین لیس میزدم بعضی اوقات هم یه جا قفل کردم و لیسیدم پاشدم کیر خودمو در اوردم جلوم نشست و شروع کرد به ساکیدن بلد نبود اما عالی بود مخصوصا گرمای لباش ابم اومد بهش نگفتم همش ریخت تو دهنش داشت عوق میزد فحش داد گفتم ببخشید نتونستم بگم بهت رفت دهنشو شست اومد نشست رو مبل کونشو داد سمت من گفت بفرما تو
  گفتم واقعا گفت اره ..یه کاتدوم گذاشتم سر کیرم کشیدم روش گذاشتم دم سوراخش و آروم فشار دادم نرفت تو اونم داشت از زیرم در میرفت یه انگشتمو تف مال کردم و با کونش بازی کردم پنج دقیقه ای طول کشید تا بره توش تبدیل کردم به دوتا و کم کم سه تا حالا دیگه باید کیرمو قبول میکردیه تف زدم گذاشتم دم سوراخش فشار دادم سخت رفت اما رفت اشکش در اومد حرفی نمی زد دلم سوخت براش سرم و بردم نزدیک گوشش گفتم خوبی نفس ؟ با صدای لرزان گفت اره اوکی ام گفتم دمتگرم و آروم شروع به تلمبه کردم چون ابم اومده بود این بار خیلی طول میکشید پس با خیال راحت میکردم یه لحظه کیرمو در آوردم از تو کونش سوراخشو نگاه کردم سوراخش گشاد بودو قرمز عجب بویی هم میداد حشرم زد بالا دوباره یه تف زدم و کردم توش سه چهار دقیقه ای طول کشید که کم کم صدای اوووف خودشم اومد و شروع کرد به اخ و اووف و یکی دو دقیقه بعد هم آبم اومدم اونجا ولو شدم روش بوسش میکردم تشکر بغل هم بودیم تا ساعت شش رفتیم دوش بگیریم و اونجا هم برام یه ساک توپ زدو لباس پوشیدو رفت
  الانم با همیم هنوزم از کون دوست داره شب همگی خوش
  اینم اولین داستان من و سکس واقعیم
  نوشته: مصطفی

 • 8

 • 10
 • نظرات:
  •   jxhcgzcivivov
  • 2 ماه
   • 1

  • اول


  •   Javid.gh
  • 2 ماه
   • 1

  • کسشر...معلومه هنوز کس از نزدیک ندیدی فقط همینجوری یه چیزی راجب سکس شنیدی


  •   شاه ایکس
  • 2 ماه
   • 16

  • کسی که به دوست دختر میگه دوز دختر خودش بکن لازمه!!!


  •   Mester.kir
  • 2 ماه
   • 4

  • ادمین سر همه کلاه گذاشت ساعت 3 داستان اپ کرد و بریم سراغ نقد داستان :خب کیرم دهنت کونی با این نگارشت، پشمامو تازه اینگلیسی زده بودم پفیوز همش ریخ ،عشق کونی خو باش عقده ای،گوه میخوری میای اینجا کسشر مینویسی و در کل خودتو ننه باباتو باغتونی حمسایه روبه روییتونو با هم هفتی هشتی گاییدم


   باقی نکات هم دوستان میگن.


  •   bn1380
  • 2 ماه
   • 2

  • شماره یک دوست دخترای ما مردم عادی از کون دادن متنفرن
   شماره دو کیر ما مردم عادی بعد از یه بار اومن آبش تا نیم ساعت چهل دقیقه بیدار نمیشه
   شماره سه ما مردم عادی باغ نداریم که خانواده پنج شنبه بره خونه خالی گیرمون بیاد نهایتش یه ماشینی چیزیه
   دو در پایان شماره چهار دیس ما مردم عادی تو کونت گیر کرده دربیار بدمون لازمش داریم.....?????


  •   zhabizh2016
  • 2 ماه
   • 1

  • کص کششششششششششش کص کشاااااا
   اینو بدونین کاندوم پاره میشه تو کون اصن نمیشه با کاندوم کون تنگ کرد
   اینقد کص ننویسین جقی های بچه سال


  •   Mester.kir
  • 2 ماه
   • 1

  • دوستان لایک یادتون نره


   راستی امشب از A....Kخبری نیس کجایی دادا


  •   Sajjjjadseski
  • 2 ماه
   • 2

  • کسکش وسط سکس چت گفته میام خونتون بعد خدافظی کرده ای که کیرم تو ذهن ملجوق جقیت کنن


  •   Sajjjjadseski
  • 2 ماه
   • 2

  • کسکش کاپوت تاخیری لاشی حداقل از گلگیر تاخیری استفاده کن


  •   Arian__teh
  • 2 ماه
   • 0

  • سه تایی فقط کلاسیک داره. کص نگو چاقال


  •   Hamidarakii
  • 2 ماه
   • 1

  • دوووووز دختر جدیده.؟ اینایی ک میدوزن بهشون میگن دوووز دختر؟ اول برو مدرسه بعد جق بزن. اینقدر زدی چشات هیچی نمیبینه بدبخت


  •   mili_8585
  • 2 ماه
   • 1

  • نظر شما چیه؟یه جقی دیگه داستان نویسی کرد اول جقتو بزن بعد بنویس


  •   پروفسور بالتازار
  • 2 ماه
   • 2

  • چون سنت شکنی کردی و نه شربت داشتی نه وای چی میدیدم و از همه مهمتر واسه خونه خالی مرتکب قتل اقوام تو شهرستان نشدی بهت لایک میدم


  •   Litel._.boy
  • 2 ماه
   • 1

  • خاك ! دوز دختر كدوم صيغه ايه


  •   Sepidarsal
  • 2 ماه
   • 0

  • نرگس جنده اینجا را میگی


  •   111111sss
  • 2 ماه
   • 0

  • خالی می‌بندی مجلوق


  •   رزمشکیوسیاه
  • 1 ماه،4 هفته
   • 0

  • غصه نخور توام ی روزی کوس و کون ی دخترو از نزدیک میبینی.فقط حالا تا فرصت داری برو کونتو بده ک پس فردا ناراحت این نباشی ک چرا اون موقع ک میتونسم کون ندادم ک حالا حسرتشو بخورم ....جقی****>


  •   Mustapha.ya1374
  • 1 ماه،4 هفته
   • 0

  • عزیزانی که نظر دارین اولا ممنونم دوما کیرم دهنتون سوما داستانه دیگه البته یه چیزاییش واقعا اتفاق افتاد ...


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو