عوض کردن زنهامون

1397/07/03

سلام من علی هستم واین اولین داستان سکسی منه
من و زهرا یه ساله ازدواج کردیم زهرا زنی خوب محجبه باسینه هایی ۷۵باسن توپ و کوسی خوش فرمه.دوستی دارم به اسم مهدی که از زمان مجردی کوس کن درجه یکی بود.وقتی متاهل شد دور همه چی رو خط کشید و چسبید به زندگیش. من و مهدی مثل برادربودیم و خیلی بهم اعتمادداشتیم طوری که آرزو زن مهدی جلومن بدون روسری و باتاپ و شلوارراحتی میگرده.دوسالی بودک اومده بودیم تبریز. تماس های تلفنی منو مهدی گویای این بود که بزودی میان و ما خودمون رو آماده کرده بودیم. عصرچهارشنبه رسیدن با کلی وسایل بعد از کمی نشستن به مهدی گفتم بیا مجردی بریم بیرون کلی حرفه میخام
بهت بگم.اونم قبول کرد.زنها رو تنها گذاشیم ورفتیم و بعد دوساعت برگشتیم دیدیم زنهاخیلی باهم صمیمی شدن. و مدام میخندن. خلاصه شب شدبعد از شام بدستور مهدی ک خسته بودخوابیدیم. خونمون کوچیک بودفقط یه هال داریم.من ومهدی کنار هم زهرا و ارزو کنارهم. من رفتم تو گوشی ومهدی خوابید.زنهاهم درگوشی باهم پچ پچ میکردن.حواسم بهشون نبود که یهو زهرا گفت اخ.گفتم چیه گفت هیچی بخواب.خیلی بهم نزدیک بودن.بازیرکی خواصی رفتم جلوودیدم لب میگیرن ازهم وهموبغل کردن.پتوروانداختن روشون امامعلوم بودکوس همدیگه رودارن میمالن.منم اصلابی حرکت مونده بودم.خشکم زده بود.زهرااهل لزنبود.بعدپتوروزدن کنار و من قایم شدم.دیدم دارن لخت میشن دوتا.واییی چه سینه هایی داشت ارزو.همه لباساشونودراروردن.چه کوس سفیدوخوش فرمی داشت ارزو.حواسشون اصلابه من نبود.گرم رفته بودن توهم دیگه.منم لباسامودراوردم ورفتم اسپره زدم.دیگه کم کم صداشون اروم اروم داشت میومد.مهدی ک خوابه خواب بودوتوپ تکونش نمیداد.اروم خیزبرداشتم جلو.دیدم توعالم خودشونن واصلامنونمیبینن.ایستادم بالاسرشون اماانگارکوربودن.کیرم شق کرده بوداروم اروم کیرموبردم وسط دوتادهناشون.وایییی چه حسی داشت.انگارتوبهشت بودم.اونایهومتوجه من شدم وخواستن دادبزنن بادست جلودهن هاشون روگرفتم وگفتم کارتون روبکنید.
اوناهم ازخداخواسته ساک زدن.واقعاقابله وصف نیست دوتازن برات ساک بزنن.توصیه میکنم حتماامتحان کنید.بگذریم.بادستم یه سینه ارزو وبااون یه سینه زهرارومیمالوندم.اخشون دراومده بود.بعدبلندشدم یه ۶۹عالی باارزوانجام دادم کیرم تودهنش وکوسش رولیس میزدم.واییی چه مزه ای می داد.زهراهم اومدوتخمام رومیلیسیداصلاحواسمون به مهدی نبود.راحت اه واخ میگفتیم.کیرم رواول اروم بردم توکوس ارزوکه همیشه وسم یه رویابود.بعدتوکوس زهرازن عزیزم ک کوسش روتنگ میکردوسم توحال خودمون بودیم ک یهومهدی بیدارشدواین مناظررودید.باورش نمیشد.بلندشدباشدت عصبانیت میخاست منوبزنه ک زهرا و آزو جلوشو گرفتن.ارزو بوسش کرد و زهرا با ظرافت خاصی زیر شلواری مهدی رو کشیدپایین وشروع به ساک زدن کرد.مهدی هم واسه زهرای من کم نذاشت وحسابی ملیسیدش.چراغوروشن کردیم.بعدکیرموبردم توتوکوس ارزوومدام تلمبه میزدم.حسابی جرخورده بود.کوسش جوابه کیرموندادازکون گذاشتم ویه رب مدام تلمبه میزدم مهدی نگاهی بهم کردوگفت بازم زیاداسپره زدی؟خندیدم وگفتم احتمالا.ارزوک سوراخاش قرمزشده بودبرام ساک میزدوکیرم میبردم تاته حلقش.واقعالذتبخش وعالی بود.عین فیلمهاتوکف زهراومهدی بودم ک ابم اومدوهمشوارزوخورد.تاقطره اخر.زهراک داشت به مهدی کوس میدادازکون گشادشده بودومهدی فقط کوس زهرامیگاییدحسابی بغلش کرده بودومحکم فشارش میدادزهراجرخورده وبه مهدی التماس میکردتمومش کنه.مهدی هم همه ابشوریخت توکوس زهرا.منوزهراگفتیم نه.چرااخه.گفت فقط اینجوری ابم میومد.
درسته طولانی بوداماواقعی بود.من کیرطلازاده هستم.

نوشته: کیرطلازاده


👍 6
👎 64
239612 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

719699
2018-09-25 21:17:15 +0330 +0330
T85

چی بگم والا. فقط زیاد جق نزن واسه بینایی خوب نیست

4 ❤️

719701
2018-09-25 21:19:50 +0330 +0330

با تک تک سلولهای بدنم احساس کردم داستانت واقعی بود درست به همون اندازه که احساس میکنم گاوها میتوانند پرواز کنند!

5 ❤️

719710
2018-09-25 21:36:55 +0330 +0330
NA

آخه دوتا زن برای اولین بار همو میبینن لز میکنن آخه کسکش چرا مردمو خر فرض میکنی

3 ❤️

719717
2018-09-25 22:03:25 +0330 +0330

کسشر محض

2 ❤️

719735
2018-09-25 22:53:50 +0330 +0330

الاغ نفهم هیچ جای دنیا اسپری نمیزنن بعد بدن کسی ساک بزنه دهن و زبون دختر بی حس میشه. دوما اون فیلم سوپره که جلوی هر زنی بی مقدمه میکشی پایین سریع شروع میکنه برات ساک زدن سوما پورن میبینی نوش جونت ولی خواهشا بعدش به عنوان خاطره به خورد خلق اله نده…

6 ❤️

719747
2018-09-26 00:29:47 +0330 +0330
NA

مرتیکه خل وچل

0 ❤️

719754
2018-09-26 01:23:44 +0330 +0330

برو دکتر.حتما اینکار بکن

0 ❤️

719759
2018-09-26 02:35:05 +0330 +0330

تبریز 17 شهریور دکترای خوبی داره یه سر بزن معالجت کنن

6 ❤️

719764
2018-09-26 03:15:37 +0330 +0330

زهرا زنی خوب،محجبه…لابد پاک،معصوم و بسیار مقید هم بود ?
خاص یا خواص؟شک داشتی جفتش رو نوشتی؟
ینی اگه یه کسخل مادرزاد امثال تو رو ببینه به خودش امیدوار میشه.

4 ❤️

719785
2018-09-26 06:31:52 +0330 +0330

تابلو بود دروغ گفتی

0 ❤️

719792
2018-09-26 07:13:18 +0330 +0330

عجب جنسی زده…
مردیکه تخمی تخیلییییییی…

1 ❤️

719804
2018-09-26 08:43:04 +0330 +0330

لطفا لطفا لطفا لطفااااااااا با شیشه صنعتی جق نزنید

1 ❤️

719806
2018-09-26 08:51:54 +0330 +0330

ممنون از زحمتی که کشیدی برای داستان. ولی به شدت سطحی و حوصله سر بود. چیزی به اسم شخصیت پردازی توش وجود نداشت. موضع داستانت هم بی نهایت غیر قابل باور و امکان ناپذیر بود. به نظر من باید برای داستان وقت گذاشت و روش فکر کرد.

0 ❤️

719810
2018-09-26 09:06:23 +0330 +0330

چه کوس شعرایی مینویسین.
زناتونم جنده هم باشن با یه از صبح تا شب نمیرن تو کار همدیگه بخوان شب اول لب بگیرن.

0 ❤️

719826
2018-09-26 11:02:04 +0330 +0330

از اسمت (کیرطلازاده) مشخص ک داستانت اراجیفی بیش نیست
خدا ب ما با شما آدم های عوضی رحم کنه
دور از جون دوستان

0 ❤️

719829
2018-09-26 11:12:10 +0330 +0330

یانی من بولوم سن تبریزین هاراسیندا سان دا
قوات بو نمه دی یازمیسان؟

2 ❤️

719831
2018-09-26 11:32:44 +0330 +0330
NA

وقتی میخوای جق بزنی اسپری نزن چون باعث میشه کسشعر بلغور کنی اینجا

0 ❤️

719832
2018-09-26 11:36:14 +0330 +0330

اخه کصکش
لز یهویی زن جدنتو زن رفیق کونیت به کنار
چجوری یه ساله ازدواج کردین بعد دوساله رفتین تبریز؟

0 ❤️

719853
2018-09-26 13:03:23 +0330 +0330

چرا ناموسا اینقد کص میگی اخه پهن مغز؟!!!

0 ❤️

719855
2018-09-26 13:07:03 +0330 +0330

ایندفعه به منم خبر بده بیام زن جندتو با مادرت دو تاییشونو بکنم کس کش خواهر کسه

0 ❤️

719870
2018-09-26 14:40:18 +0330 +0330

من بهت حق میدم عزیزم با این اوضاع دلار و سکه تو هم حق داری قاطی کنی و چرند بنویسی و فکر کنی همه باور میکنن خیالات تخمیت را. اصلا ناراحت نباش قرص هات را سر موقع بخور زود زود خوب میشی

0 ❤️

719871
2018-09-26 14:44:56 +0330 +0330

اونها زن نبودن جنده بودن

0 ❤️

719893
2018-09-26 17:38:57 +0330 +0330

کونی اولش نوشتی یکساله باهم ازدواج کردید بعد خط بعدی نوشتی دو سالی بود که اومده بودید تبریز
ریدم تو محاسباتت
دیگه بقیه شو نخوندم
بقیه که خوندن از خجالتت در اومدن

0 ❤️

719896
2018-09-26 18:21:47 +0330 +0330

چه میکنه این بازیکن
ایشون کیرطلازاده هستن
بابا عجب اسمی

0 ❤️

719902
2018-09-26 18:48:51 +0330 +0330

آخه دیییوس یه فیلم نگاه میکنی جق میزنی لااقل یه چیز بدرد بخورم یاد بگیر یکم حس و حال واقعی بهش بده این داستان نبود که تخیلات مغز پوکیده ای بود که از شدت جق زدگی گوزیده و به فنا رفته
در ضمن
گوت گده تبریزده سنی تاپسام ایت کیمی سیکه جام ، پوفیوز تبریزده نه پوخ ییرسن؟؟؟

0 ❤️

719912
2018-09-26 20:17:35 +0330 +0330

تو تاریکی همه این جزییات رو دیدی

0 ❤️

719914
2018-09-26 20:25:41 +0330 +0330

.داداشش پارکتو عوص کن ،
ساقیهای این .ارک مال نیستند.،

0 ❤️

719966
2018-09-26 21:45:05 +0330 +0330

من الان فقط ذنبال راهی برای خودکشی میگردم. یعنی مرزهای کسشعر رو به تنهایی جابجا کردیا.
بعد میگیم چرا دلار گرون میشه

0 ❤️

720124
2018-09-27 15:54:22 +0330 +0330

من کاری ندارم به اینکه یک ساله ازدواج کردی بعد دوساله رفتی تبریز!
یک نکته مهم بهت میگم، بعد یک سال به این موفقیت رسیدی که زنت زیر کیر رفیقت میخوابه!
بهت قول میدم چند سال دیگه نیاز نیست بری سر کار چون زنت به عنوان یک جنده حرفه ای می تواند چند خانواده رو اداره کنه!
بهت تبریک میگم بابت چنین زن جنده ای که نصیبت شده…

0 ❤️

720135
2018-09-27 17:33:55 +0330 +0330

تو خر زاده هستی گوساله. تو خواهر زاده یابو هستی نکبت پلشت . این حجم از عن تو سر یه حیوان واقعا عجیبه، چطور سقط نشدی از خریت تا حالا گاومراد. انتر

0 ❤️

720141
2018-09-27 18:19:09 +0330 +0330
NA

ننویس کیرم تودهن خوار مادرت ننویس بیناموس ننویس ولدالزنا

0 ❤️

722564
2018-10-08 00:45:46 +0330 +0330

کیر عمو زنجیر باف تو مخ معیوب جقیت

0 ❤️

723006
2018-10-10 18:25:33 +0330 +0330

اولا کوس گفتی.دوما فانتزی جالبیه.من و پسر داییم باهم رفیقیم.تقریبا سه ساله زن گرفته،یه داف داغ و دوست داشتنی،همیشه هم با من لاس میزنه.اگه زن داشتم،دوست داشتم با پسر داییم و زنش سوآپ کنم.

0 ❤️

727937
2018-11-02 22:31:03 +0330 +0330

خانم های عجبی دارید یکی از بالا آب میخوره یکی از پایین باحالا بود خوب نوشتی دمتگرم

0 ❤️

736119
2018-12-18 14:10:59 +0330 +0330

خیلی چرت و افتضاح بود
سعی کردم محترمانه فقط نظرمو بگم

0 ❤️

774826
2020-10-29 19:59:31 +0330 +0330

تجربه اش عالیه

0 ❤️

797877
2021-03-18 03:16:46 +0330 +0330

ازبس جق زدی دیگه آبی برات نمونده وداره مغزت ازکیرت میزنه بیرون

0 ❤️

800270
2021-03-29 08:33:38 +0430 +0430

بیا باهم عوضکنیم اگه دوس داری

0 ❤️

821614
2021-07-21 23:44:17 +0430 +0430

بیار منم زنتو جلو چشات بکنم حال کنی

0 ❤️

825933
2021-08-13 10:51:11 +0430 +0430

این کس شعر های تابو ذهنتون را یخورده گسترش بده، ۴ نفر تو ی اطاق و یکی از مردها هم خوابو بزور بلند شده.
باید میگفتی با رفیقم که گفتم بریم بیرون قرار تعویض زنهامونو گذاشتیم،

0 ❤️

829415
2021-09-01 10:09:37 +0430 +0430

ریدم‌تو داستانت

0 ❤️

830349
2021-09-05 14:45:25 +0430 +0430

جق زدن عوارض داره، این داستانت هم یکی از عوارضش بود

0 ❤️

834644
2021-09-28 06:58:28 +0330 +0330

یه ساله ازدواج مردی دوساله اومدید تبریز خب گوه خوری نکن فکر کن

0 ❤️

841893
2021-11-10 08:55:19 +0330 +0330

بیشتر بهت کس مغز زاده میخوره

0 ❤️