داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

فانتزی داشتم که جلوم زنمو بکنن

1399/02/19

سلام.من اسمم بابکه و زنم نگار.3 ساله ازدواج کردم.از اول هم فانتزی داشتم که جلوم زنمو بکنن.این داستانم واقعیه.از خودم بگم که قد بلندو خوشتیپم اما کیرم معمولیه.نگار که قد 173 وزن 68 سینه 80 و سفید.با کون بزرگ و فلمبه.من تو هر سه چهار س.ک.سی که داریم یبار به زحمت ارضاش میکنم اونم با کمک خودش…من بلاخره بعد از کلی صحبت نگارو راضی کردم که نفر سوم رو تجربه کنیم و تو گروهای تلگرامی مرتب پست میذاشتم که نفر سوم میخوام.با خیلی ها قرارم گذاشتم ولی از هیچکی خوشم نمیومد تا اینکه با یه اقای 43 ساله که اونم متاهله اشنا شدم.خیلی از خودش تعریف میکرد که من پ.رون استارم برا خودمو … البته انصافا هم.بدن و کیر خیلی خوبی داره.21 سانت کلفت واقعی و سر بالا .چند باری باهاش قرار گذاشتمو البته خودمم یبار براش ساک زدم تا اینکه کاملا شناختمش و دیدم تو حرفاش خالی بندی نمکنه.اونم.متاهل بود ولی خانمش خبر نداشت.تا اینکه قرار شد به عنوان معلم زبان بیاد خونه ما و کم کم اشنا بشیم.در ضمن اینکه من به نگار هم گفته بودم که جریان واقعی چیه ولی به طرف که من دکتر صداش میکنم گفته بودم که نگار خبر نداره… تو جلسه اول که اومد خیلی شیک برخورد کرد و بعد رفتنش از نگار پرسیدم چطور بود که.گفت زیادی با شخصیت بود! گفتم اره با شخصیته ولی خیلی هم از س.ک.س خودش تعریف میکنه… تصمیم گرفتیم جلسه دوم کار رو تموم کنیم چون واقعا هر دو تو کفش بودیم. برا جلسه دوم نگار لباسایی پوشید که من وقتی اومدم دیدم بلافاصله سیخ کردم.فک کنین یه بدن سفید.جذاب.دامن.کوتاه تا زیر باسن.و یه تاپ خیلی تنگ و کوتاه که سینه های خوشگلشو جذاب تر نشون میدادساعت 8 قرار بود دکتر بیاد که زنگ.زد گفت نیم ساعت زودتر میرسه.استرس من دوبرابر شد چون نیم ساعت دیگه مونده بود .منم سریع رفتم. دوش گرفتمو حاضر شدمِِِ…دکتر اومد… چشاش از همون اول رو.نگار بود.وقتی تنها شدیم گفت یهش گفتی فک کنم منم گفتم نمیدونم اخه هنوز دودل بودم.گفت جوری برات بکنمش امشب که هردو مست بشین… من با شنیدن این جمله دیگه قافیه رو باختم.دیگه از این جا به بعد فقط مثله یه برده میگفتم چشمِ.تو اتاق بودیم و نگارم رفته بود قهوه بیاره.دکتر لباساشو در اورد.کامل.با دیدن کیر بزرگش تو دلم گفتم وای نگار چی میکشی امشب با این.نگار در زد که بیاد داخل .دکتر گفت 1 دقیقه صبر کنین.سریع پاشد و.از تو کمد لباسای نگار یه شرت برداشتو حلقه کرد دور کیر کلفتش.نگار.اومد اولش مثلا انگار چیزی بدی دیده سریع رفت بیرون.دکتر گفت پاشو برو بیارش جنده رو.واسه من فیلم بازی میکنین حالا.رفتم بیرون نگار.که حول شده بود گفت بابک چکار.کنیم.گفتم.هیچی نگار بریم و فقط لذت ببربم.گفت.اخه بابک فک نمیکردم اینقد پر رو باشه طرف.گفتم لذتش به همینه.مهم اینه ادمه مطمئنیه.گفت پس تو هم.لخت شو که من.راحت تر باشم.منم.لخت شدمو.رفتیم.تو.دیگه کیر دکتر کاملا بلند شده بود.هر چی تعریف کنم از کیرش کمه چون واقعا فیلم س.وپریه کیرش.بزرگ سربالا و استوار.دکتر گفت به به بفرمایین.انگار که اونجا اتاق خواب اونه و ما مهمون! گفت جفتتون زانو بزنین و.کیرمو بخورین.نگار ببین شوهرت برات چی پیدا کرده.یه کیر خوب .مطمئن.نگارم که صداش.در نمیومد خیلی اروم گفت عجب چیزی هم پیدا کرده.من که کاملا مسخ شده بودم شروع کردم به ساک زدن نگارم اون وسطا دهن میگرفت تخماشو.دکتر گفت هی من.اومدم زنتو بکنما همش.تو داری میخوری که از اون به بعد نگار بیشتر خورد.نگار خیلی با تعجب به کیرش نگاه میکرد و از من خواست تا بلند بشم کنارش کیرامونو مقایسه کنه.تا بلند شدم دکتر به حالت تحقیر گفت ببین این شوهرت کوس حروم.کنه.معنی کیرو تازه امشب میفهمی.نگارم هی کیرامونو میزاش بقل هم و میدید که کیر اون تقریبا دو برابر منه…و هی تعجبش بیشتر میشد.دیگه از اون به.بعد دکتر به من.گفت صندلیو بیار بقل تخت و بشین و فقط نگاه کن.و به حرفای منم گوش کن… منم نشستم.نگارو.انداخت رو.تخت شروع کرد به ماساژ با دستای فویش…تردن کوسش که استادانه میخورد واقعا و خوابیدن روشو لا کونش تلمبه زدن.دیدن این صحنه ها منو دیوونه میکردو نگارمکه با حس کردن اون کیر کلفت سیاه لای پاهاش کلا وا داده بود…دکتر گفت بابک.مطمئنم.با این کیر کوچولوت تا حالا سر پا از پشت نکردی تو کوس نگار.منم.گفتم.اره نمیرسه کیرم به کوسش چون کونش قلمبه است و بزرگ . گفت بیا بشین رو تخت تکیه بده به دیوار منم رفتم.نگارو بلندکرد وایسوند جوری که کوس و کونش بالا سر من بود.گفت میخوام.از نزدیک ببینی چجوری کوس.میکنن سر پا کیر کوچولو…تو همون حالت اروم کیرشو گذاشت دم سوراخه نگار.تا حالا کوس نگارو اینقد خیس.ندیده بودم.کم کم تا نصفه کیرشو جا کرد.نگار اولش نفسش بند اومده بود.ولی وقتی جا رفت دیگه فقط حال میکرد.منم.اون زیر میدیدم که با چه فشاری کیرش میره تو وتلمبه میزنه.دفعه اول تو همون حالت سر پا نگار ارضا شد و شروع کرد پاهاش لرزیدن و شل شد.نشست.دگتر گفت همین تازه اول کاریم من ابم به این راحتیا نمیاد.هیچیم.نزده بود بر عکس من که کلی بی حسی زده بود بودم که ابم نیاد ولی باز حواصم بود دست به دولم نزنم چون میزدم.میومد.بعد پنج دقیقه دوباره دکتر شروع به مالیدنه نگار کرد و مدام تکرار میکرد شوهرت برات کیر خوب اورده.بیغیرته کوس حروم.کن… حسابی منو تحقیر میکرد با این حرفاش.دفعه دوم فیس تو فیس کیرشو گذاشت و و تلمبه میزد.انصافا خوب کارشو بلد بود.تو همون حال بود که بعد از هفت هشت دقیقه تلمبه ممتد نگار برا بار دوم ارضا شد اونم که کارشو خوب بلد بود تا ارضا میشد نگار کیرشو در میوورد که اذیت نشه.نگار دیگه تو فضا بودکه من به دکتر گفتم دکتر بیار تو هم گفت تا 3 نشه بازی نشه.من اگه بخوام بیارم تو کوسش خالی باید بکنم. که نگار گفت اشکالی نداره اورژانسی میخورم. دوباره گفت نوبت تو ئه بابک.کوس نگارو بخور تا امادش کنی برا کیرم.من.و.نگار مدل 69 شدیم.ولی به نگار.گفتم.نخوره مال منو که ابم نیاد.من پایین بودم و نگار بالا.یکمی که خوردم خود نگار گفت کافیه امادم.دکتر گفت تکون نخورین.همون مدل که بودیم.اومد پشت نگار.زانوهاشو گذاشت کنار سرم.گفت بابک ببین چجوری کوس میکنن.با یه فشار کیرشو جا داد تو .از نزدیک میدیدم که نگار داره جر میخوره.تلمبه میزد محکم.تخماش بعضی وقتا از قصد میومد پایبن میمالوند به صورت من… بعد گفت به من پاشو نگار بخواب.به شیکم از پشت کیرشو تو کوس نگار جا کردو خوابید روش اولش اروم.نمدونم چی میگفت در گوش نگار که نگار دوباره رفت بالا…اونم هی شدتو بیشتر میکرد اینقد صدا نگار زیاد که یه لحظه واقعا نگران شدم نکنه همسیه ها بشنون… صدای شالاپ شالاپه تلمبه زدنش هنوز تو گوشمه.نگار ارضا شد و دکترم با یه نعره ابش اومد.وقتی کیر کلفتش تا ته تو کوس نگار بود.اون لحظه منم با یه اشاره کوچیک به کیرم ابم اومد.اونم په ابی.دکتر عین یه جسد افتاد بقل نگار و من میدیدم که کوس نگار از پشت باز شده. و اب ازش سرازیره…ما حدودا 8 شروع کرده بودیم و اصلا متوجه ساعت نبودیم که از ده گذشته بود.یعنی دو ساعت کامل.یه کیر شق.یه کوس تنگ که گشاد شده.سه بار ارضا شده…عجب شبی بود.دکتر رفت دسشویی گفت من برم که زنم دهنمو سرویس میکنه دیر شد.رفت و نگارم بعد از یه بوس و تشکر از من خوابید.ولی من تا صبح بیدار بودم از استرس و هیجان… باز هم با دکتر برنامه داشتیم.اگه خواستین براتون بگم.

نوشته: Jojo_joker


👍 27
👎 31
118534 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

876702
2020-05-08 19:41:19 +0430 +0430

اولی که می خواست زن مردمو بکنه دومی هم می خواست خواهر زنشو بکنه تو دیگه چرا می خوای زنتو بکنن؟؟!!


876703
2020-05-08 19:42:08 +0430 +0430

تف به شرف نداشته ات
حتی فکرشم شرم آوره

3 ❤️

876704
2020-05-08 19:42:44 +0430 +0430

کونت فلمبههس؟
فلمبه رو با رسم شکل و نمودار توضیح بده چطور کونیه.

چرا بحث میکنم اصلا بیغریتی نخونده دیس

7 ❤️

876709
2020-05-08 19:44:58 +0430 +0430

به نمایندگی از بچ کینگ:

بی‌غیرتی=نخونده دیس

8 ❤️

876712
2020-05-08 19:45:21 +0430 +0430

بمب ساعتی!!

نگار ارضا شد همون لحظه کیر آقای دکترو تو کص زنش دید و انم ارضا شد و آقای دکتر هم از قافله عقب نموند و انم تایمرش فعال شد و ارضا شد!!!

بوووووووووومببببببب

5 ❤️

876713
2020-05-08 19:45:40 +0430 +0430

بیغیرتی=نخونده دیس

3 ❤️

876719
2020-05-08 19:47:54 +0430 +0430

خسته نباشی کسکش خان از کی به نفر سوم دکتر میگن خودت هم یه دست کون بهش میدادی تا شبتون رویابی تر میشد

2 ❤️

876720
2020-05-08 19:48:09 +0430 +0430

حالا طرف دکتر بود یا بخاطر درازی کیر بهش میگفتی دکتر؟
از فردا هر وقت بشنوم یکی به یکی میگه دکتر یاد تو میفتم .
ولی برای تو بیست سانت زیاده بیا برای من و امتحان کن ، خانمت نه ، فقط خودت

2 ❤️

876726
2020-05-08 19:49:32 +0430 +0430

دوستان توجه داشته باشین که اگه خواستین کسی رو کامل بشناسین باید براش ساک بزنین،ترجیحا دارکوبی

6 ❤️

876730
2020-05-08 19:51:45 +0430 +0430

خودت اول امتحان کردی سمی نباشه؟! خاک…

3 ❤️

876737
2020-05-08 19:54:43 +0430 +0430

وقتی پدرمادرها برای پسر کونیشون زن میگیرن تهش همین میشه!! میره یکیو پیدا میکنه هم خودشو بکنه هم زنشو!!!😁


876747
2020-05-08 19:59:12 +0430 +0430

به بیغیرت بودنت میگی فانتزی مردک بیشرف (dash)

3 ❤️

876750
2020-05-08 20:01:31 +0430 +0430

تو یه بچه کوونی هستی که به عمرت کووص نکردی، مادررجندده تخم حروم

0 ❤️

876755
2020-05-08 20:03:31 +0430 +0430

مگه مامله خره21سانت سری بعدی کسشعر درست بنویس

4 ❤️

876836
2020-05-08 20:29:24 +0430 +0430
+A

لباس زیر زنتو حلقه زد دور کیرش ?!مگه دستمال قدرت داداش کایکو بوده!

4 ❤️

876845
2020-05-08 20:39:05 +0430 +0430

بابا دوستان به قران من همون mester.kirقدیمم فقط عکس پروفایلو عوض کردم.چرا انقد لایکا کم شده؟؟:|

2 ❤️

876846
2020-05-08 20:39:29 +0430 +0430

تکراری ولی جذااب

0 ❤️

876855
2020-05-08 20:46:56 +0430 +0430

فیلم سوپرشم هنوز نساختن اینی که تو تعریف میکنی

1 ❤️

876896
2020-05-08 22:35:06 +0430 +0430

چقدر بدبختی تولعنت بهتون که این افکار رو توسر بچه ها میندازین

2 ❤️

876908
2020-05-09 00:01:18 +0430 +0430

بخاطر بی ناموسی و بیغیرتیت دیس

2 ❤️

876924
2020-05-09 01:25:37 +0430 +0430

یسوال ذهنمو درگیر کرده چرا تو بعضی از داستانا خانوما ک به ارگاسم میرسه مینویسن یارو کیرشو داورد ک زنه اذیت نشه ؟؟من ک شده چند بار پشت هم زن زیرم ارضا شده هر سری شهوتی تر و ممتد ادامه دادیم اذیتم نشده ما بلد نیستیم یا اینا کس میگن !!!

0 ❤️

876925
2020-05-09 01:26:56 +0430 +0430
NA

اولا که تکراری ثانیا کیرم تو دهنه ادم دروغگویه کونی

0 ❤️

876943
2020-05-09 03:39:23 +0430 +0430

کصشعرهای تکراری
اینگار به بی غیرتها جایزه میدن که یه گوه نوشته رو تکرار هم میکنن

1 ❤️

876962
2020-05-09 04:54:11 +0430 +0430

خیلی بد بود اون کجاش لذت داشت ،تو هم باید لذت میبردی ولی تو جر کشیدی هم خانمت بهتون که خوش نگذشته

0 ❤️

876984
2020-05-09 06:46:06 +0430 +0430

دمت گرم خواستی بده زنتو جلوت جر بدم

0 ❤️

876993
2020-05-09 07:15:53 +0430 +0430

كيرم تو فانتزيت كصكش بي شرف بي غيرت
هرچند كصشري بيش نبود

0 ❤️

876995
2020-05-09 07:18:25 +0430 +0430

یعنی ناموستو گایدم کیرم تو کس مادرت که تو بی ناموس رو معلوم نیست از کی حامله شد

0 ❤️

877054
2020-05-09 12:46:02 +0430 +0430

واقعا به چی فک کردی که وسط حروف سکس نقطه گذاشتی؟ می‌خواستی سایت فیلتر نشه؟

0 ❤️

877070
2020-05-09 14:21:43 +0430 +0430

آشغال بی غیرت عوضی، زن جنده، عن، نجس، که اسم مردو یدک میکشی
لابد انتظار داری واست کف بزنن که کوس کشی زنتو میکنی حروم زاده لاشی

البته میدونم اینا زاده زاده تفکرات بی مغز جقی توئه ولی فکرشم واقعا فکر یه آشغاله

در کل به تخم چپم و کیر راستم، آب کیر همه اونایی که کامنت گذاشتن تو دهنت تا بلکه یه کم مغزت ویتامین جذب کنه

0 ❤️

877071
2020-05-09 14:22:48 +0430 +0430

کیر دکتر ازپهنا تو کونت.توکه عرضه زن داری نداشتی چراگرفتی کصکش .

0 ❤️

877086
2020-05-09 17:16:56 +0430 +0430

تکراری بود

0 ❤️

877105
2020-05-09 18:58:21 +0430 +0430
NA

دمت گرم ولی شیطون اون صحنه که تو رو هم کرد رو چرا سانسور کردی نگران نباش ما به کسی نمیگیم کونی بی غیرت کوس حروم کن هستی چاقال

0 ❤️

877134
2020-05-09 21:19:07 +0430 +0430

اخ عنتر تو ک جوابگو نیستی تو سکس گوه خوردی زن گرفتی

0 ❤️

877136
2020-05-09 21:22:54 +0430 +0430

من دکتری بلد نیستم ولی مهندس خوبیم خواستی پروژه اتون رو دس میگیرم خواستی درخدمتیم

0 ❤️

877149
2020-05-09 23:27:54 +0430 +0430

مهندس نمی شه … زنتو بکنه ؟؟ فقط باید دکتر باشه ؟ … بچه کونی

0 ❤️

877151
2020-05-10 00:17:39 +0430 +0430

جنسیتتو عوض کن کوچولوووو

0 ❤️

877152
2020-05-10 00:44:03 +0430 +0430

کیرکلفت خوب نیست قلمی وبکن چه حالی بده چون کلفت باشه دیگه زنت کیرتونمیخوادبایدجوری باشه مال توازلحاظ کوچیکی ازچشمش نیوفته فقط تایمی دیرتربیادابش تجربه قشنگیه

0 ❤️

877164
2020-05-10 03:51:50 +0430 +0430

نفر سوم بودن بی نظیره ، اگه تجربش نکردین ، نظر ندین لطفاً ، یه فانتزی بی عیب و نقص ، آخر لذت ، خود زندگی ، البته برای هر ۳ طرف

0 ❤️

877173
2020-05-10 05:26:52 +0430 +0430
NA

این همه کیرکلفت و دراز کیر کجاهستن

0 ❤️

877180
2020-05-10 06:30:16 +0430 +0430
NA

دکتر ، جونِ دکتر ، چرا هی میری دور دور…

0 ❤️

877182
2020-05-10 07:09:58 +0430 +0430
NA

0 ❤️

877236
2020-05-10 18:19:42 +0430 +0430

نگار هی داشت فقط ارضا میشد 😁

0 ❤️

877251
2020-05-10 19:08:15 +0430 +0430

قاطر هم نمیتونه 2 ساعت تلمبه بزنه ابله

0 ❤️

877470
2020-05-10 22:18:52 +0430 +0430
NA

نه نگو :)

0 ❤️

877693
2020-05-11 19:30:52 +0430 +0430

تفکرات واهی یک کسمغز (erection)

1 ❤️

879124
2020-05-15 17:14:09 +0430 +0430

عالی بود لایک کردم. فقط یه کاکولد میتونه اینارو درک کنه که چه لذتی داره. کاش من جات بودم . آخرش حیف آبشو نخوردی.از کصش

0 ❤️

888104
2020-06-11 09:49:27 +0430 +0430

عالیه باز هم بنویس

0 ❤️

888880
2020-06-13 14:43:53 +0430 +0430

خوب بود
منم تجربه کردم اما دوست پسر خانومم زیاد تو سکس وارد نبود
اما بازم خوش گذشت

0 ❤️

905393
2020-08-03 14:38:42 +0430 +0430

آره عالی بود من که لذت بردم.میخوام دکتر شم.بگووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

0 ❤️

905479
2020-08-03 21:38:12 +0430 +0430

دکتر رو به منم معرفی کنین

0 ❤️Top Bottom