فریبا

  سلاممن مهرانم این خاطره که براتون میخوام تعریف میکنم خودم از تکرارش ناراحت میشم ولی بالاخره باید بگم.یه روز تو قهوه خونه نشسته بودم که رفیقم گفت شماره یه کس گیر آوردم که خودشو دختراشم جندن منم شماره رو گرفتم و رفتم رو مخ مامانه.بهم گفت چند سالته گفتم 23 گفت من 12 سال ازت بزرگترم گفتم جه ربطی داره مهم دله مهم صداته که آرومم میکنه.خرش کردم و قرار شد فرداش بریم بیرون نشستم تو ماشین و رفتم سر محل قرار سوارش کردم خوب بود یه زن تو پر و بلوند با قد متوسط سوار ماشین گفتم کجا بریم؟گفت هرجا که راحت باشیم با هم حرف بزنیم.سر راه یه پارک خلوت گیر آوردم زدم بغل پیاده شدیم رفتم دوتا آب پرتقال گرفتم گذاشتم رو میز گفتم خب بگوگفت شما بگو شماره منو کی داده گفتم اونی که باید میداد گفت اسمش چیه گفتم نمیدونم پیچوندمش و بحث و عوض کردم شروع کرد به درد و دل کردن که شوهرم معتاد شده پسرم کون گشاده نه درس میخونه نه کار میکنه من و دوتا دخترام مجبوریم کار کنیم و پول دربیاریم.تا اسم شوهر اومد مخم سوت کشید من مرد این کار نبودم،من!!!!زن شوهردار!!!تو مرامم نبود گفتم ببین فریبا خانم من رو حساب اینکه شما شوهر داری دیگه کاری به کارتون ندارم و مجبورم که باهاتون کات کنم من فکر میکردم بیوه ای گفت بخدا فرقی با بیوه ها ندارم من و شوهرم چندماهه که اصلا همدیگرو ندیدیم.گفتم علی الحساب باید فکر کنم رسوندمش در خونش که با خونه ما یه خیابون فاصله داشت.تا نصف شب کلی فکر کردم و زور زدمولی نتیجش این بود که خوابم برد...صبح ساعت 8 با صدای موبایلم بیدار شدم فریبا بود گفتم بله؟گفت نامرد خونه مجردی داری به من نمیگی؟گفتم خونه مجردی نه کاروانسرا که همه بیان تو!!!گفت شوهرم من پشت درم!!!گفتم کی آدرسو منو بهت داده گفت اونی که باید میداد درو باز کن!اصلا حواسم به حرفای دیروزم نبود درو زدم در خونرو هم باز کردم رفتم دستشویی اومدم بیرون دیدم نشسته جلو تلویزیون با یه مانتو خفاشی(نمیدونم مدلش چی بود عینه پتو بود)رفتم با فاصله نشستم کنارش شروع کرد به حرف زدن منم گفتم خانوم من باید 9:30 سرکار باشم گفت باشه پاشد رفت تو آشپزخونه چایی ریخت برا منم ریخت گفتم نمیخورم بعد صورتشو آورد نزدیکم گفت مههههههران گفتم هان؟گفت تو حسی به من نداری؟گفتم چرا دارم حس تیتابی رو دارم که دادنش به خر!آروم زد تو صورتم گفت خیلی کثافتی حالا میخوام تیتابمو بخورم لباشو گذاشت رو لبم زبونشو میکشد رو لبهام بعد فرو میکردتو دهنم داشتم حشری میشدم همزمان با هر حرکتش یه لباسمم در میاورد رسید یه شورتم که استوپ کردرو همون کاناپه مانتوشو درآوردم و از رو تیشرت مشکیش سینه هاشو با دستم گرفتم جوری میمالوندم که صدای آهههههههههههه گفتنش قلب و عروقمو باز میکرد 69 شدیم کیرم تا خایه تو دهنش بود یه کیر 16 سانتی معمولی بی مو،یه کس صورتی و خوشگلم جلو دهنم بود زبونمو که میکشیدم روش کل بدنش میلرزید جیغ کشید مههههههههرانم دیگه طاقت ندارم برگشتم پاهاشو دادم بالا خوابیدم روش آروم سر کیرمو میمالیدم به چوچولش و لبهای کسش و بعد چند دقیقه گذاشتم تو کسش و یه فشار کوچولو دادم تا نصفه رفت تو یه آههههههههههههههههههههی گفت که از لذت همه کیرمو کردم تو شروع کردم به تلمبه زدن 10 دقیقه ای شد که گفتم برگرد از کون گفت آح جوووووووووون فقط وحشیانه از کون بکن گفتم باشه تا سگی شد کیرمو تف زدم هدف گرفتم و شلیک،مثل موشک شهاب 3 فرو کردم تو جوری که نفسش بند اومده بود البته زیاد تنگ نبود معلوم بود قبلا یه حالی بهش داده شده.5 دقیقه هم از کون کردمش گفتم آبم داره میاد گفت بریز تو کسم میدونستم که همچین آدمی حامله نمیشه درآوردم کردم تو کسش دو سه تا تلمبه محکم زدم با فشار ریختم تو کسش جوری که از کنار کیرم میریخت بیرون.یذره که گذشت خودمو جمع و جور کرم تا اون بلند شد و لباسشو پوشید رفتم از تو اتقم 3 تا تراول 50 تومنی گذاشتم تو کیفش بدونه اینکه بفهمه بهش گفتم خواهش میکنم دیگه برای پول تن فروشی نکن من آدمی نیستم که حشر از سرم بپره برم بالا منبر ولی این کار نون حلا توش نیست به خصوص که شوهر داری.یذزه بغض کرد ولی گفت چشم...گفتم فریبا گفت جونم گفتم شمارمم پاک کن.سرشو انداخت پایین و رفت... تمامراستی از اونایی که تو فضای مجازی شاخ میشن متنفرمشیر تو جنگل شیره ولی برا من که یه سامورایی ام همه جا ژاپنه...پس برا داستان دیگران ارزش قائل شیددوستون دارم بای نوشته: بیچاره

 • 7

 • 1
 • نظرات:
  •   .romina.
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • سامورایی :)) اما از حق نگذریم،بد نبود.


  •   royaei
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • خوب بود ولی بار آخرت باشه با زنه شوهر دار میپریا .


  •   unknown90
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • شمشىر رىوزو تو کونت اکگه ساموراىى واقعى باشى شمشىر به صدا درمىاد اگه نه رىوزومىاد


  •   unknown90
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • شمشىر رىوزو تو کونت اکگه ساموراىى واقعى باشى شمشىر به صدا درمىاد اگه نه رىوزومىاد


  •   unknown90
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • شمشىر رىوزو تو کونت اکگه ساموراىى واقعى باشى شمشىر به صدا درمىاد اگه نه رىوزومىاد


  •   شیر پیر خخخخخ
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • اینا باز به شیرها توهین کردن.
   آخ راستی یادم رفت بگم دود از کنده بلند میشه!!
   عجب!!


  •   شیرجوان...
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • شیر همه جا شیره آره داش اونم از نوع جوانش.
   داستانت مثل شاهنامه آخرش خوب بود.


  •   شیر پیر خخخخخ
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • ...و خر همیشه خره مثه این سامورایی ما!


  •   MS.TEACHER
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • از کجا فهمیدی حامله نمی شه؟‌ رو پیشونیش نوشته بود؟ ازمایشگاه سرخودی فهمیدی میزان هورمون های باروریش پایین تر از نرماله؟


  •   poooooneh googool
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • میدونی چیه سر جمع خوب بود ولی نفهمیدم کی آدرس خونتو داده بود
   راستی سرکارت دیر نشد؟


  •   شبدیز
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • تو که این اندازه پاستوریزه بودی برای نخوابیدن با زن شوهر دار پس چی شد گند زدی به اعتقاداتت ؟ اصلا اعتقاد داری ؟


  •   Silver_fuck
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • چه شیر تو شیری شده اینجا..


  •   بهتیس
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • چرا بیخودی مطالب را قاطی میکنی و مینویسی - 5تا داستان را با هم یکی کردی


  •   neda r
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • خوب بود
   مخصوصا اونجا که اب کمریت میزد بیرون
   جووووووووووون


  •   احسان هات امیری
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • فریبا نمیخونم
   :-D


  •   djfri
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • همون موشک شهاب 3تو کونت اخه جنده کردن داستان تعریف کردن میخواد


  •   الاف
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • کیرم تو روحت کردیش سگ ...این دروغ که گفتی راس بود ...کیر تو تمام دختر هایه بالا 18 سال طایفه تون بچه کونی کیرمم نمیدم ببوسی گوزمورایی.


  •   dx7
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • شمشیر کوجیرو (بابای هانیکو) و کاسوکه (برادرش) تو کونت


  •   mostoufi
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • آره. جنده این همه راه کوبیده بود که بیاد به تو زورکی بده و پای نصایح سامورایی وار تو بشینه.
   این فردین بازیا رو جمع کنین که حال آدمو به هم می زنین. یه مشت کچل کفتر باز که کس می بینن 2 لیتر آب از فکشون سرازیر میشه میشینن از مرام و لوطی گری و "کس رو لب چشمه بردن برگردوندن" حرف میزنن.
   آخرش هم گه آقا تلویحاً تهدید میکنه که فحش نخوره. خفه بمیر داداش کایکو...


  •   پیرفرزانه
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • هر کسی از این سر در رد بشه...همه چی رو باید اون پشت بزاره بعد بیاد تو...اینجا که میای تهشه دادا...اینجا باید از کسکشی بگی و بگی که چقدر تو یکی کرده کوس کون مردم واردی..بگی که ناموس به کیرته و دنیا به کونته...اگه آمدی تو و دو کلمه حرف مرام و حساب بزنی..شرتت رو پرچم میکنن میزارن جلو باد تا خشک بشه و درس عبرت بشه برا بقیه...یکی تو همین سایت میگفت:تو این کثافت خونه فقط کثافت پیدا میشه...ولی ما گشتیم از طلا بهتر هم پیدا شد..هر چند کمه ولی پیدا شد..هر چند ما هم خراب همین جمعیم..


  •  
  • 6 سال،4 ماه
   • None

  • خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ میگه به طرف جنده گفتم نکن خوردن نداره خو یارو جندست نونش از این راه در میاد
   کیرم تو اون اکو سیستمت
   اینام با این نوناشون


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو