داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

كس دادن به دو تا كير در اتاق پرو

1397/11/19

سلام داستان كس دادنم در اتاق پرو لباس زنانه سه ماه قبل اتفاق افتاد كه یكی از بهترین سكس های من بود.
من ٢٦ سالمه و متاهل هستم یه روز ظهر به یكی از پاساژ های لوكس تهران بی هدف رفته بودم و قصد خرید نداشتم فقط جلو ویترین ها مدل ها رو نگاه میكردم یه مانتوی جلو باز كرم رنگ پوشیده بودم با شلوار لی تنگ و نیم تنه كه شكمم تقریبا پیدا بود بخاطر لباسی كه تنم بود احساس شهوت داشتم و حس میكردم پسرها خیلی نگام میكن كلا كسم خیس بود و حسابی داغ بودم . جلوی یه مغازه ایستادم و به مدلها نگاه میكردم كه متوجه شدم یه پسر جون و خوشكل تنها نشسته و منو نگاه میكنه رفتم داخل مغازه و با كلی عشوه قیمت دامن تن مانكن و پرسیدم و ازشون خواستم كه نشونم بده . چند مدل دامن كوتاه و تاپ هایی كه باهاشون ست میشد و برام آورد منم دوتا كه خیلی سكسی بودن رو انتخاب كردم و رفتم داخل پرو . سریع دامن و پوشیدم كه حسابی تنگ و كوتاه بود ولی بهم میومد یه تاپ دوبنده ی قرمز هم پوشیدم موهامو باز كردم و در اتاق و نیمه باز گرفتم و آقا رو صدا زدم اومد جلو در و بهش گفتم دامن تنگه یه سایز بزرگتر دارین؟ گفت فری سایزه یهو در و باز كردم و با عشوه گفتم ببین بنظرت برا من تنگ نیست؟؟؟؟ پسره محو من شده بود بعد چند لحظه اومد جلوتر و دستش و زیر لبه ی دامن گرفت و یكم كشید پایین گفت میشه بچرخین پشت كار و ببینم … یه جوری كونم و قمبل كردم و چرخیدم پسره كه فهمیده بود من دلم میخواد دوباره دست لبه دامن گرفت اما اینبار گرمای دستش و بین پاهام حس كردم مثلا میخواست پایین بكشه اما به رون پام دست زد منم كه حسابی حشری بودم خوشم اومد سرم و خم كردم و گفتم ببین وقتی خم میشم شورتم دیده میشه اینو كه شنید گفت خب چه عیبی داره شورت قشنگت و بقیه ببینن همینطوری كه حرف میزد دستش و گذاشت روی كونم و نوازش كرد آروم چرخیدم سمتش و با عشوه گفتم جدی گفتی؟؟؟ دوباره دستش و گذاشت روی كسم و یه فشار كوچیك داد و گفت جدیه جدی بود… چشمم به كیرش افتاد كه شق شده بود یهو صدای یه آقایی اومد كه صداش زد علی… دیدم پسره پشت علی ایستاده و منو نگاه میكنه . علی بهش گفت حامد ترسیدم… گفت پاساژ خلوته در و ببند . من همونطوری كه ایستاده بودم جلو حامد آروم میخواستم در پرو و ببندم كه در و گرفت و گفت نبند داشتم نگات میكردم این لباس خیلی بهت میاد واقعا زیبایی و … داشت حرف میزد كه برق مغازه هم خاموش شد علی ، حامد و صدا زد و یه چیزی بهش گفت من فقط شنیدم كه حامد گفت باشه حواسم هست. علی سریع اومد جلوی اتاق پرو و گفت نترسیدی كه؟ همینجوری كه صحبت میكردم دستش و گذاشته بود روی كسم و گفت شورتت خیسه خندیدم و یهو بهم چسبید و شروع كرد بوسیدن گردن و سینه هام منو چسبوند به ته اتاق و خودشو محكم بهم فشار میداد كیرش حسابی شق بود دامنم و بالا زد و دست كرد تو شورتم و كسم و می مالید و قوبون صدقه میرفت چشمامو باز كردم حامد و دیدم كه ایستاده كیرشو می ماله… گفت علی بیا بیرون كسی نیست. همونطوری لب تو لب منو آورد بیرون و كسم و می مالید حامد اومد پشتم و چسبید به كونم و سینه هامو می مالید وااااااای دوتا كیر بهم فشار میدادن خیلی لذت عجیبی بود از پشت گردنم و میبوسید و كیرشو گذاشته بود لای كونم علی از جلو نشسته بود كسم و لیس میزد و پاهامو فشار میداد و میمالید . از شدت لذت بلند بلند ناله میكردم منو چرخوند سمت حامد و خمم كرد شلوارشو درآورد كیرشو گذاشت لای كونم حامد هم كیرشو گذاشت دهنم كلی براش ساك زدم بعد علی دستش و كرد سوراخ كونم و گفت میخوام جاباز بكنه از آب كسم میكشید رو سوراخ كونم همونطوری كه كیر حامد و میخوردم یه جیغ كشیدم كیر علی تا ته رفته بود كونم و جر میداد با دستش كسم و می مالید تلمبه و میزد و دیونه شده بود حامد گفت من دارم ارضا میشم علی كیرشو از دهنم كشید و با دستم دوبار كشیدم روش كه ارضا شدم علی گفت میتونی دوباره شق كنی؟؟؟
سریع رفت و تمیزش كرد و یه آب خوردیم و دوباره بهم چسبیدن خیلی دلم میخواست دوتاكیر و همزمان تجربه كنم علی یه زیرانداز كف مغازه پهن كرد و دراز كشید منم نشستم رو كیرش حامد هم از پشت كونم گذاشت اولش دردناك بود اما خوشم اومد حس عحیبی بود كه نمی تونم براتون توصیف كنم بالاخره حامد دوباره تو كونم ارضا شدم و علی هم سریع كشید بیرون و رو دستش خالی كرد. خیلی خیلی روز قشنگ و خوبی بود امیدوارم همتون تجربه ی سكس گروهی رو پیدا كنید…

نوشته: آنديا


👍 17
👎 36
184701 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

746721
2019-02-08 20:03:22 +0330 +0330
NA

خیلی خیلی جالب بود …

2 ❤️

746723
2019-02-08 20:05:01 +0330 +0330

اول نشدی ?

0 ❤️

746725
2019-02-08 20:06:24 +0330 +0330

تو بگو جنده ای ما هم تایید میکنیم، دیگه لازم نیست کس بنویسی

1 ❤️

746743
2019-02-08 20:25:31 +0330 +0330

کیر علی تو کونت بود بعد علی کیرشو از دهنت کشید بیرون… عجببببب… علی دوتا کیر داشته

2 ❤️

746765
2019-02-08 20:47:22 +0330 +0330
NA

داستان جالبی بود واقعا من باور میکنم رفیقم مانتو فروشی داشت این موارد براش پیش اومد کلی کس کرد کونی خلاصه بازم بنویس خوشکله نوش جونت

0 ❤️

746781
2019-02-08 21:25:29 +0330 +0330

همیشه برولباس بخر همیشه بروکیر ببر !

1 ❤️

746790
2019-02-08 21:44:01 +0330 +0330

کس گفتی ای کس گفتی

0 ❤️

746802
2019-02-08 23:01:32 +0330 +0330

دامن چی شد ؟ داد بیاری خونه ؟

0 ❤️

746804
2019-02-08 23:05:35 +0330 +0330

به جای این مذخرفا یه ۲ کلاس عکابر برو که موقع خوندن کیونه خلق الله پاره نشه از غلط املایی.ودر آخر من کچلم تو پنبه زن من میرینم تو هم بزن.

0 ❤️

746808
2019-02-08 23:15:12 +0330 +0330

خيانت خيانته اينقدر رواج ندين خيلي راحت ميگين، اگر جنده هستيد نگين متاهلين،خيانت خيانت فرقي نداره تحت هرشرايط چه شوهر چه زن

0 ❤️

746818
2019-02-09 01:22:18 +0330 +0330

نوش جونت

0 ❤️

746847
2019-02-09 07:05:00 +0330 +0330

جغ نزن انقد پسرک …

0 ❤️

746857
2019-02-09 09:22:39 +0330 +0330

وای عجب شعری تفت دادی چیکار کردی مزه کس میده؟
کسخل مالیاتی

0 ❤️

746863
2019-02-09 09:43:27 +0330 +0330

کسکش تو که کس گفتی ولی خب وقتی چرا شوهر میکنن امثال توی جنده وقتی با ی کیر راضی نمیشین،ریدین به مملکت.ی جور تیپ میزنین ملت نگاتون کنن بعد نمیتونین خودتونو کنترل کنید میرید به غیر شوهرتون کس میدین.خاک برسر اول و اخر مثل تو که امار طلاق رو نجومی کردن

0 ❤️

746876
2019-02-09 11:24:40 +0330 +0330

بوتیک دار هم نشدیم
ای خااااککک

0 ❤️

746891
2019-02-09 13:44:06 +0330 +0330

عجب داستان خفنی بود

0 ❤️

746915
2019-02-09 17:39:19 +0330 +0330
NA

منم زنمو بردم برا خرید لخت شد تو اتاق پرو جلوی فروشنده. جوری زنمو کرد که من آبم اومد

0 ❤️

746916
2019-02-09 17:39:20 +0330 +0330
NA

منم زنمو بردم برا خرید لخت شد تو اتاق پرو جلوی فروشنده. جوری زنمو کرد که من آبم اومد

1 ❤️

746921
2019-02-09 18:51:45 +0330 +0330
NA

منم زنمو بردم برا خرید لخت شد تو اتاق پرو جلوی فروشنده. جوری زنمو کرد که من آبم اومد

1 ❤️

746953
2019-02-09 20:13:29 +0330 +0330

ملجوق

3 ❤️

746992
2019-02-09 22:11:45 +0330 +0330
NA

نافم تو چشت پسره ی دختر نما

0 ❤️

747000
2019-02-09 22:29:42 +0330 +0330
NA

آ شیری آبم باز؟ :(

0 ❤️

747019
2019-02-10 03:41:32 +0330 +0330

پس شما دخترا کجایید که ما نمیبینیم.

0 ❤️

747091
2019-02-10 13:16:11 +0330 +0330
NA

جنده کی بودی تو عزیزم بیا من همه جوره ساپورتت میکنم کونکش

0 ❤️

747117
2019-02-10 16:51:28 +0330 +0330

نوش جونت

0 ❤️

888835
2020-06-13 11:01:23 +0430 +0430

خیلی خوب بود
نوش جونت
منم تجربه کردم
واقعن لذت داره

0 ❤️

898127
2020-07-11 21:06:28 +0430 +0430

ارزو مندم روزی شش کیر رو تجربه کنی و لذت ببری …

0 ❤️

826756
2020-09-22 10:00:03 +0330 +0330

ایا باورت کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

0 ❤️Top Bottom