كس يعني كس معلم زبان

1393/04/13

سلام
من اشكان هستم بيست و پنج ساله از تهران با قد ١٨٠ و وزن ٧٥،داستان رو ميخوام با مقدمه اي راجب خودم شروع كنم كه پسري هستم فوق العاده حشري كه علاقه زيادي به پا و مخصوصاً مانتو هاي جلو باز,مثلاً خدا نكنه من دختري رو تو خيابون ببينم كه مانتوش جلو باز باشه و شلوار جينش به كسش چسبيده باشه سريع حالم بد ميشه.چند سال پيش كه معلم خصوصي زبان داشتم و يه دختر مجرد ٢٣ ساله ميومد تو خونمون و اتاقم بهم تدريس ميكرد به اسم راحله،اوايل كلاس ها و جلسات خيلي خوب بود ولي با مانتو روبروي من پشت ميز مينشست ولي به مرور زمان كنار من ديگه مي نشست و وقتي مانتو از روي پاهاش كنار مي رفت ديگه ديوونه مي شدمو همه فكرم مي رفت كه چي مي شد دستمو ميزاشتم لاي پاهايي كه الان بازه و بمالم،كم كم ديگه خودشم فهميده بود كه وقتي مانتوش كنار ميره من حواسم پرت ميشه و خيلي اون صحنه رو دوست دارم و تو جلسات بعدي پاهاشو بيشتر باز ميكرد و تكون ميداد،قد راحله تقريباً ١٦٨ بود و وزنشم ٥٥ اينا ميشد و سينه هاي تو پر و رو فرمي داشت،يه روز شلوار جيني كه پاش بود لاي پاش ساييده شده بود و پاره بود كه پوست رونش معلوم بود داشتم ديوونه ميشدم دفعه بعديم همون شلوار پاش بود دستتشم گذاشته بود روي رونشو بعد از يكم بين پاش گذاشته بووود و بعضي وقتا انگشته شصتشو رو كسش مي مالوند،ديوونه شده بودمو نفسام داغ تر شده بود،به خير گذشت و رفت تا پس فردا جلسه بعدي كه يه شلوار سفيد پاش بود كه واااي يه شورت آبي از زير معلوم بود،بهش گفتم راحله جان مانتوتو در بيار كه گرمت نشه،گفت ممنون من راحتم اما وقتي رفتم چايي بريزم ديدم مانتوشو در آورده و با يه تاپ سفيد كه سوتينه صورتيش از زير معلوم بود و همون شلواري كه تعريف كردم نشسته،درس و شروع كرد و منم ديگه پدرشو در آوردم انقدر كه نگاه كردم،اين جلسه قرار بود به جاي ٢ساعت سه ساعت طول بكشه منم با اين تفاسير خوشحال بودم ولي شديداً سرما خورده بودم و كسل داشتم مي شدم،بهم گفت چرا كسلي كه توضيح دادم چرا،بعد گفتم مي شه من يكم دراز بكشم كه قبول كرد ولي داشتيم حرف مي زديم من مي خواستم صحبتو به سكس بكشونم مه بهترين روش ماساژ بود،گفتم اي كاش كسي بودكه منو ماساژ مي داد گفت چرا كه گفتم بدنم كوفتس و بي رمقم،گفت كه من مي تونم ماساژ بدم ولي كامل بلد نيستم فقط در حدي كه بتونم دست و پاهاتو بمالم منم قبول كردم پنج دقيقه اي با دستاي ظريفش ماساژ داد كه من از رو تخت بلند شدم گفتم حالا من مي خوام تورو ماساژ بدم كه از رودروايسي قبول كرد،دراز كشيد اول از نوك انگشتاي پاش شروع كردم بعد اومدم روي پاشو مچ پا و كف پاش كه جوراب پاش نبود،بعد آروم پشت ساق پاشو گرفتم و دست مي كشيدم روش،دستمو از مچ پاش مي كشيدم ميومدم تا بالا يعني پشت زانوش،حالا مي دونستم مرحله بعدي روناي خوش تراشو قشنگشه كه اگه الان بمالم خودم زودتر از اون حشري ميشم تابلوئه مخصوصاً اينكه كون و لاپاشم روبروي من بود مي خواستم شيرجه برم لاپاش،تصميم گرفتم برم سراغ دستاش كه گرفتمشون و باز كردم،براي اينجا هم مثل پاها از انگشتاش شروع كردم و كف دستشو مالوندم و مچ دستشم باز و بسته كردم،تا اينجا خوشش اومده بود و خيلي آروم بود چون ظهر بود يه كوچولو هم خوابش گرفته بود،مرحله بعدي كمرش بود كه از مي خواستم از گردنش شروع كنم تا بالاي كونشو ماساژ بدم،موهاشو از گردنش كنار زدم تا راحت تر بتونم دست بزنم اول از پشت گردنش شروع كردم بعد دستمو بردم روي گلوش ديگه احساس كردم داره بدنش داغ ميشه،اومدم پايين تر كمرشو حسابي مالوندم بعد بالاي كونشودست مي كشيدم يعني دور شورتشو،دوباره دستمو بردم بالاتر ايندفعه بغل سينه هاشو از پهلوي كمرش مالوندم كه صداي نفس كشيدنش بلند تر شده بود به صورت قرينه دستمو از بالا تا پايين رو سينه هاش مي كشيدم كه تو هر رفت و برگشت هر وقت كه به سينه هاش مي رسيدم دستمو بيشتر زير مي بردم راحله هم ابداً مخالفتي نداشت،حالا مي خواستم روناشو بمالم كه ازش خواستم پاهاشو بازِ باز كنه واي لا پاشو كه ميديدم فقط به اين فكر مي كردم كه الان يه كس خيس و داغ عرق كرده اين زيره،آروم رونشو ماساژ مي دادم كه كم كم دستمو بالاتر مي بردم مثلاً حواسم نيست ديگه آروم رو كونش رفتم اصلاً حرفي نزد منم بيشتر ترغيب شدم كه برم سراغ لا پاش اينجا هم آروم مي مالوندم و حركات رفت و برگشتي كف دستمو به كسش بيشتر نزديك مي كردم كه ديگه سر انگشتام خيلي طبيعي به كسش مي خورد مي دونست راست كردم و مي دونستم خودش خيسه،بهش گفتم برگرد رو كمرت بخواب حالا سينه ها و يه كس روبروي منه،بهش گفتم ببخشيد داره طولاني ميشه ها كه جواب داد من از خودامه،دوباره رونشو مالوندمو رسيدم به گردنو بعد سينه هاش اول آروم دوره سينه هاشو (هنوز تا اينجا اصلاً لباسشو در نيا وردم)مالوندمو بعد كامل رو سينه هاشو گرفتم،يه بمال بمال مشتي كردم،حالا داشتم روي شكمشو دست مي كشيدم و نافشو مي مالوندم مه اومدم دور شلوارشو كه يكم از شورتشم معلوم بود رو مالوندم حالا ديگه يواش يواش به كسسسش نزديك تر مي شدمو يهو خودش تاپشو دراورد منم خوشحال افتادم به جون شكمشو بعد دكمه شلوارشو باز كردمو و زيپشم كشيدم پايين كه واااي حرارت كسش و بوي كسش حس مي شد،عالي بود،تو همين حالت دستمو رو شورتش گذاشتو كسشو مي مالوندم،ديگه رامِ رام شده بود شلوارشم كشيدم پايين يه زبون سرتاسري از پايين پاش تا بالاي رونش كشيدم سوتينشم باز كردم شورتشم از پاش دراوردم،بالاي كسش به صورت مدل دار مو داشت ولي روش نه،نوك ممه هاشم راست شده بود،سرمو گذاشتم بين پاهاش اول آب كسش كه اومده بود و خوردم،سفيد ليز ولي شور نبود و بوي خوب مي داد،لاي كسشو باز مي كردم مي خوردم چوچولشو بين لبام گذاشتمو مي خوردم،منو بالاخره بلند كرد و كيرمو دراورد و حسابي ساك زد خودم قبل از ساك راست كرده بودم حالا اينم ساك زده ديگه چي شده اين كير ما چوبِ چوب،دراز كشيد و كيرمو رو كسش گذاشتمو واسم تنظيم كرد كيرمو گذاشت روي سوراخه كسش و آروم فشار دادم يه نفس عميق كشيد و چشاشو بست تا اينكه تا ته بكنم تو تلمبه مي زدم بهش گفتم كي اوپن شدي كه گفت ٨ماه ميشه،ديگه فكرم داشت مي رفت كه كونشو بكنم،ديدم سوراخه صورتي و تميز نميشه از خيرش گذشت رفتم روغن بچه آوردم كلي چربش كردم حتي داخل اون سوراخه تميزو خوش بو ام ريختمو مالوندم تا اينكه يه انگشتمو دادم تو بعد دومو سومي،خب دردش ميومد ولي مي دونستم موقته،خلاصه كيرو گذاشتم رو سوراخش خودشم كونشو سمت من فشار مي داد كه رفت تو چه صداي خوبي مي داد چه حاله خوبي داشتم،دوست نداشتم تند تند تلمبه بزنم مي خواستم هر بار ورود كيرمو حس كنه يعني كيرو كامل در مياوردم بعد آروم تا ته مي كردم كه حركت آروم كيرمو داخل كونش حال بده،و بعد از ٤-٥ دقيقه آبم اومد كه تو دستمال خالي كردم اونم ارضا شده بود.
تشكر،اشكان


👍 3
👎 8
227775 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

425828
2014-07-04 11:25:26 +0430 +0430
NA

من تو عمرم ى بار تو اين سايت نظر دادم اونم اين داستان دروغ بود
ارزو بر جوانان عيب نيست

0 ❤️

425831
2014-07-04 15:07:38 +0430 +0430
NA

باور کردنش خیلی سحته

0 ❤️

425832
2014-07-04 15:09:18 +0430 +0430
_K_

دروغ انقدر تابلو آخه

0 ❤️

425833
2014-07-04 15:50:19 +0430 +0430
NA

والا آخه من دیگه چی بگم!!! هیچی نگم بهتره…

0 ❤️

425834
2014-07-04 16:49:45 +0430 +0430
NA

بد نبود
فقط عجله نكن

0 ❤️

425835
2014-07-04 17:10:24 +0430 +0430
NA

خوبیش این بود که حداقل باعث شدی با داستانت کمی لبخند رو لبام بشینه.
دقیقا مدل فیلمای پورن بود که کمی بومی سازی شده و سیستم داستان نویسی روش پیاده شده.

0 ❤️

425836
2014-07-04 17:25:14 +0430 +0430

یه چیز بگم این داستان ها رو همشو ادمین نوشته که بیاین اینجا متوجه میشین :
http://shahvani.com/popular/today

0 ❤️

425837
2014-07-04 19:02:19 +0430 +0430

تو را میباید ارشادت کنم و درباره جق چیزهای مختلفی را گوشزد کنم و تو را از جق زیادی منع کنم ؛ قطعه : جق نزن ای کودک و ای بچه جان/چون مخت را جق زدن داده تکان/جق زدی در حد لاآ لیگاآ عزیز/جان من ای بچه ی ناز تمیز/کیراسب آبیا حیرون تو / خایه های یک شتر مهمون تو /این که گفتی راست بوده جون تو /پایه های صندلی در کون تو . .

0 ❤️

425838
2014-07-04 19:06:46 +0430 +0430
NA

خو جاکش وقتی مانتو پوشیده تو از تو کس عمه ات فهمیدی سینه اش پر هست؟

0 ❤️

425839
2014-07-05 01:03:59 +0430 +0430
NA

به جوک بیشتر تمایل داشت تا …
اینقدر فیلم سکسی می بینی که عقده ای شدی

0 ❤️

425840
2014-07-05 02:38:53 +0430 +0430

ببین شاشو این فیلم سوپر رو من دیدم.گوه زیادی نخور جون مادرت.حداقل یه کم عوضش میکردی یه چیزی هم از خودت مایه میذاشتی.ولی حداقل خوبه از فاز کامپیوتر درست کردن و تنظیم دیش و شربت اومدید بیرون ::lol

0 ❤️

425841
2014-07-05 03:13:41 +0430 +0430

بدک نبود تازه کارا میتونن جلق بزنن

0 ❤️

425843
2014-07-05 06:15:24 +0430 +0430
NA

برو بابا خوذتو سیا کن بزغاله

0 ❤️

425845
2014-07-05 07:31:31 +0430 +0430
NA

كس كش جلقي_با جي جلق ميزني

0 ❤️

425846
2014-07-05 08:17:25 +0430 +0430
NA

باعرض معذرت از کاربران گرامی و متخصص.
بنده به نیابت از نویسنده داستان.اسم داستان رو که غلط چاپ شده اصلاح میکنم.
.
.
چه کیری داشت معلم زبان.
آقا پارمون کرد.

لت وپار

0 ❤️

425847
2014-07-05 08:21:41 +0430 +0430
NA

shekasteh.00>>>خیلی باحال گفتی دمت گرم :D
و اما نویسنده>>>کم جق بزن که اینطوری مخت نگوزه :|

0 ❤️

425848
2014-07-05 09:43:38 +0430 +0430
NA

بايد يه چنده خونه رسمي تو هر شهر باشه تا پسراي بيچاره اينطوري جلقي و تخيلي نباشن والا

0 ❤️

425849
2014-07-05 09:55:32 +0430 +0430
NA

کس گش مادر به خطا ننویسی ننتو میگان که خالی میبندی جاکش حرومی

0 ❤️

425850
2014-07-05 12:48:31 +0430 +0430
NA

فكركنم موضوع برعكس بوده يه معلم زبان مردداشتي كونت گذاشته عقده اي شدي biggrin

0 ❤️

425851
2014-07-05 13:54:18 +0430 +0430
NA

دروغ نگو دروغگو، بسه دیگه دروغگو
تا کی میخوای بجلقی >>>>>>>>>>>>>>>>>>> dash1 dash1 music2 music2

0 ❤️

425852
2014-07-05 14:37:09 +0430 +0430
NA

آخه کیرم تو ناموسو قاموسو داشته نداشتت
آخه مجلوق قاشقی کیرم توی اون مغز پریودت
من شاشیدم توی پلکت من ریدم تو کوس ننه اون مادر جندهای که واسه توی چاقال ای دی اس ال خرید که بیای اینجا از توهمات 25 سالگیت بنویسی مادر جنده ننه بابا شهر نوی شاشیدم تو پستون بنده ننه جندت خالی بند سری بد ببینم مینیویسی مرده زنده تو میارم جلو چشت چاقال

0 ❤️

425853
2014-07-05 15:19:28 +0430 +0430
NA

و باز هم یکی از فیلمای الکسیس

0 ❤️

425854
2014-07-05 21:05:38 +0430 +0430
NA

اسم این سایت رو از شهوانی باید به سایت جرقی ها خوش امدید تغییر نام بدن

0 ❤️

425855
2014-07-06 01:16:45 +0430 +0430
NA

آقا حالا طرف اومده یه داستان ازشوق وذوقش گفته. درست نیست فش ناموسی بدید. اون خودشم میدونه داستانشوکسی باورنمیکنه. حداقل یکم خندیدیموصفاکردیم.

0 ❤️

425856
2014-07-06 01:37:20 +0430 +0430
NA

کیر پسرای شهوانی تو وجود بی خاصیتت

0 ❤️

425857
2014-07-06 08:20:42 +0430 +0430

عمو جان پاشو صبح شده باید بری مدرسه چاقال جان

0 ❤️

425858
2014-07-31 18:24:16 +0430 +0430
NA

این همه کارکردی هیچکسم توخونه نبود بگه چه گوییمیخوری
احمق دروغگو

0 ❤️

425859
2014-08-26 19:14:17 +0430 +0430
NA

با تشکر از نظرات دوستان فکر کنم این دوستمون فیلمای سکس ماساژ زیاد میبینه.

0 ❤️

425860
2014-08-26 23:09:46 +0430 +0430
NA

سلام دروغ بود ولی اصلن حالم نداد

0 ❤️

425861
2014-11-11 22:12:42 +0330 +0330
NA

یعنی این معلم خصوصیت پول خرید یه شلوار و نداشت…چرند بود بابا

0 ❤️

425862
2015-06-07 18:15:21 +0430 +0430

میدونی…نوشتنت بد نبود فقط داستانت یکم زیادی تخمی-تخیلی بود…امان از این بچه ها help

0 ❤️

531274
2016-02-19 13:20:52 +0330 +0330
NA

والا من الان خودم معلم زبانم
دبیرستانی که بودم همچی چالتی واسم اتفاق افتاد
فرقش این بود که وقتی خواستم غلطی کنم منو هل داد و کلی نصیحتم کرد
از آخرم گفت به خانوادم چیزی نمیگه اما به شرطی ک توبه کنم :دی
فک کنم کسشر داری می گی

0 ❤️

531619
2016-02-22 22:39:29 +0330 +0330

فیلم پورن کم ببین

0 ❤️

541176
2016-05-16 07:59:53 +0430 +0430

خیلی وقت بود نظر نمیدادم
معلومه زیاد تو x video مسیج نگاه میکنی
آخه دولا پهنا تو غدد لنفاویت ملجوق متساوی الجاقین این کصسشرا چیه مینویسی

0 ❤️

675571
2018-02-28 21:49:53 +0330 +0330

جقی کس کفتی

0 ❤️

761000
2019-04-13 20:52:07 +0430 +0430

خوب ، کیرم تو داستانت
تحریک کننده بود ولی باور کردنش سخته
با عشق قااااااااااااارپ

0 ❤️