داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

لاپایی زدن به دختر افغان

1397/08/16

قصدم از نوشتن این داستان توهین به افغان هایا تحقیر اونها نیست پس فحش ندهید.چندوقت بود که توتلگرام طلایی بامریم اشناشده بودم باهم چت میکردیم وگپ میزدیم تااینکه قرار شد برم ببینمش.اون بچه ماهدشت بود پس توپارک ماهدشت قرار گذشتیم.من تو جهانشهر کرج بودم پس سوار ماشینم شدم و رفتم ماهدشت.وقتی دیدمش اول جاخوردم تو عکساش معلوم نبودکه افغانی هست ولی انقدر خوشگل بود که بودن باهاش می ارزید. خلاصه که باهم اشنا شدیم واز اون به بعد خیلی میرفتم ماهدشت برای دیدنش. تا این که یه روز عصر اهل خانواده برای مجلس ترحیم یکی از اقوام رفتن تهران.خانواده ماکلا چهارنفرست ویه خواهر کوچیک دارم.
خلاصه که بعداز یکم دوردور بهش پیشنهاد دادم بریم خونه واونم قبول کرد چون به من اعتمادکامل پیداکرده بود.رفتیم خونه وبعداز شربت ومیوه ازش لب گرفتم ویکم سینه هاش ازرو مانتو مالیدم.اونم کامل واداده بود سست شده بود.درحین اینکارا گفتم بازم میخوای منو خمارنگه داری یابریم اتاق خواب.اونم بعداز یکم ناز و ادا قبول کرد فقط لاپایی بده .رفتیم اتاق خواب ورو تخت بابامامانم خوابوندمش بازم ازش لب گرفتم واینبار مانتوش دراورد ویه تاب صورتی تنش بود اونم دراورد ویه کرست گل گلی داشت وسینه هاشم درحد معمولی گرد وخوردنی بود یکم سینه هاش مثل بچه مک زدم.بعد شلوارش یواش کشیدم پایین وشرتش هم ست باکرستش گل گلی بود.باکسب اجازه از خودش شرتشم کشیدم پایین وکس کوچیک تازه شیوشده اش روهم دیدم فکرکنم کلا فیزیک افغانیا کوچیکتر از ماست وکسش هم خیلی کوچیک بود.منم سریع تیشرت وشلوارمو دراوردم وبایه دستم کسش میمالیدم وبایه دست دیگه ام سینه هاشو اونم بادست های ظریفش کیرمو می مالید.بعد برگردوندمش وپشت به من شد ویکم روغن بین پاهاش مالیدم وپاهاش محکم سفت کردومنم از پشت کیرمو بین پاهاش میکردم بهش لاپایی میزدم.پاهاش گوشتی وسفید بود وخیلی حال میداد اونم باناز اه وناله میکرد وپیاز داغشو زیاد میکرد.کیرم که کامل باروغن چرب شد به فکرم خطور کرد که بکنم توکونش ولی برای این کارباید میرفت دستشویی وفازم میپرید ولاپایی هم که بهم حال میداد پس به لاپایی ادامه دادم وازپشت خم شدم وچندبار گردن وگوشش بوس کردم موهاش خرماییه ویه بوی عجیب مست کننده میده.حدود ۱۵ دقیقه ای به روش های مختلف لاپایی زدمش واخرش ابم رو هم روی پاهاش ریختم.بعد روی تخت کنارش ولو شدم چنددقیقه ای باهم خوابیدم.بعدبلندشد پاهاش پاک کرد یکم هم توخونه موند.حدود ساعت ۶ بود که بردمش ماهدشت رسوندمش.بعداز اون جریان چندین بار هم سکس کردیم واز کون هم کردمش وحتی بابی احتیاطی من پرده اش روهم ازدست داد حالا موندم چیکار کنم برم بگیرمش زنم بشه یاپول بدم بره بدوزه خلاصه اگه خواستین بازم از سکسامون مینویسم براتون.

نوشته: کامران


👍 14
👎 13
38983 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

728890
2018-11-07 20:46:29 +0330 +0330

جالب بود منم تو نخشونم

0 ❤️

728896
2018-11-07 21:09:40 +0330 +0330

دی یونه‌ای تو انگار

0 ❤️

728922
2018-11-07 21:44:14 +0330 +0330

ناموسنا با این وضع تحریما
باید افتخار کنی دختر افغانی زدی

0 ❤️

728938
2018-11-07 21:55:41 +0330 +0330

و بازهم شاهد حضور افتخاری شربت هستیم در این داستان!

4 ❤️

728957
2018-11-07 22:09:56 +0330 +0330

کص ب اون نازنینی باید بخری
ن بدوزی

0 ❤️

728971
2018-11-07 22:42:12 +0330 +0330

ای کیرم تو هرچی شربته،خسته شدم بخدا (dash)

2 ❤️

728974
2018-11-07 22:48:01 +0330 +0330

خوبیش لالاجان

0 ❤️

728981
2018-11-07 22:56:10 +0330 +0330

#دس ب قلمت بد نبود ،ولی خیلی کوتاه و مختصر نوشتی 🌹 ۵

0 ❤️

728997
2018-11-08 00:39:50 +0330 +0330

(dash)

0 ❤️

729129
2018-11-08 20:11:32 +0330 +0330
NA

کس کشای تو خونه ی همتون شربت هست؟؟

0 ❤️

729216
2018-11-09 00:13:35 +0330 +0330
NA

کسشرای مغز مریض ی ملجوق

0 ❤️

729223
2018-11-09 01:07:01 +0330 +0330

شربت :-(

1 ❤️

729272
2018-11-09 09:13:13 +0330 +0330

زیبا بود
آفرین

0 ❤️

729294
2018-11-09 11:50:13 +0330 +0330

****اگه شربت نبود ۹۹ درصد داستانای سکسی ایرانی از بین می رفت :| ****

1 ❤️

730584
2018-11-16 02:09:16 +0330 +0330
NA

مریم و شربت و کیر خر و کسشر و دیگر هیچ…

0 ❤️

734359
2018-12-07 21:00:35 +0330 +0330

یعنی شربت نبود نمیداد بهت؟
مجالق
#کسنوشته_مجالق

0 ❤️

798520
2019-09-11 06:56:25 +0430 +0430

کون کلاغ ، تو که با شربت جفنگیاتتو شروع کردی ، کی با لاپایی گذاشتن اه و ناله میکنه ، کس موش اگه توش میکردی چیکار میکرد ، جاکش اعظم ، بو گنندو تر از افغانی خودشون ،انقدر بوی گوه تندی میدن که سگ بغلش رد بشه از کون سکته میزنه اونوقت تو جاکش مفتی اعظم با اون مست شدی کیرم تو روانت کلاغ

0 ❤️

824099
2019-12-08 18:17:58 +0330 +0330

خر نشو
پول بده بدوزه کصخل
واقعا میخای بگیریش؟؟؟؟

0 ❤️

886795
2020-06-07 15:14:07 +0430 +0430
NA

متاسفم واسه سایت شهوانی این سایت یه سایت صهیونیستی هست یعنی چی که کردن دخترای افغان به دست ایرانی ها یا برعکسش را گذاشته تو این سایت تو یه بخش جدا دسته بندی کرده با این کارا بین دو ملت دشمنی ایجاد میکنه مردشور این سایت کثیفو ببرن اشغالا ی صهیونیستی

0 ❤️

892575
2020-06-24 17:41:55 +0430 +0430

خوبه محارم نبود افرین

0 ❤️

896944
2020-07-08 13:44:02 +0430 +0430

لژیونر کردی 😁

0 ❤️


Top Bottom