لذتبخش ترین سکسم

  با سلام خدمت دوستان
  من شیرینم۲۰ سالمه و قدم ۱۷۰ وزنم ۶۰ و رنگ پوستم گندمی،فیس قشنگی دارم و جذاب اینجوری که دیگران تعریف میکنند
  من با یه اقایی ازطریق تلگرام اشنا شدم و قرار سکس گذاشتیم اسمش آرش بود و قراربود فردا من برم خونش نه عکسشو دیده بودم نه چیزی فقط ادرس گرفتم و واسه ساعت ۱۱ صبح قرارو اکی کردم
  شب رفتم حمام موهای هایلایت شده ی دودی بلوندمو شستم تو اینه چشمای کشیده ی مشکیمو نگاه کردم اشک تو چشمام جمع شد چشامو به هم فشار دادم و اینرو گذاشتم کنار موهامو با شامپو شستم و با ژیلت موهای بیکینی و کل بدنمو زدم همه ی بدنمو برق انداختم با شامپو بدنم که بوی کاکاعو میداد کل بدنمو لیف زدم و حسابی خودمو شستم
  از حمام اومدم بیرون رفتم تو اتاقم لوسیون به بدنم زدم بوی وانیل و توت فرنگی میداد
  به کسم لوسیون زدم نرم نرم شد و بوی توت فرنگی گرفته بود
  اسپری بدنمو زدم و موهامو خشک کردم و بافتم و ست سوتین و شورت زرشکیمو پوشیدم
  سینه هام ۸۰ بود و سرش صورتی ملایم و نوک خیلی کوچیک که هرموقه دست میکشیدم میزد بیرون
  خابیدم و ساعت ۱۰ بیدار شدم صبحانمو خوردم به گردن و سینم و پشت گوشم و داخل رونم ادکلانم که بوی گل رز و یه بوی شیرین ملایم و وانیل طوری داشت زدم و باز به کسم لوسیونمو زدم چشمامو خط چشم وحشیه تیزی کشیدم و یه سایه قهوه ای
  رژ لب نارنجی و یه ریمل لباسامو پوشیدم و بهش پیام دادم که دارم راه میوفتم گفت باشه منتظرم سوار تاکسی شدم و رفتم خونشون تو یه مجتمع بزرگ واحد دهم بود زنگو زدم و رفتم با اسانسور بالا به خودم نگاه کردم موی چتری با بینیم که به تازگی عمل کرده بودم که چسب داشت با لبای درشت و عینک دودی به چشمم
  نگران بودم و استرس داشتم اما نه زیاد چون توی یه مجتمع بود و گفته بود متاهلم
  دلو زدم به دریا زنگو زدم رفتم داخل به خونه ی تازه چیده شده و شیک و به روز که یه میز بار با چندین نوع مشروب و ویسکی گوشه ی اتاق بود نشستم رو مبل اومد پیشم نشست و دست بهم داد قدش حدود ۱۸۵ بود هیکل تقریبا درشت با چشمای سبز
  واسم اب اورد منم مانتو و شالمو در اوردم و نشست کنارم همیشه دفعه های اول با ادم جدید استرس داشتم قلبم تپش داشت و بدنم یخ کرده بود خیلی صمیمی برخورد میکرد منم یخم باز شد گفت تو که انقدر خوشگلی چرا توی اینکاری گفتم واسه ی پولش و اینکه چون سکسو تجربه کردم واقعا بعضی موقع ها دلم میخاد دستمو گرفت و کفت بریم تو اتاق
  توی اتاق عکس عروسی خودش و همسرش بود
  بهش گفتم چقدر وقته ازدواج کردید گفت ۱ ساله گفتم چرا بهش خیانت میکنی گفت احمقم تنوع طلبم گفتم خوبه که خودت میدونی و اگه اون اینکارو کنه میخای چیکار کنی گفت میمیرم گفتم پس خودتو بذار جاش و زنت خیلی خوشگله،خندید و هیچی نگفت منم دیگه گفتم بیشتر این دخالت نکنم
  فقط پرسیدم الان کجاست گفت سرکاره و مهندسه منم مهندسم تو یه دفتر کار میکنیم و من اومدم مرخصی
  شروع کرد به بوسیدنم بوی سیگارش اذیتم میکرد اما چیزی نگفتم لبامو میبوسید گردنمو میبوسید و مدت طولانی لبامو مک میزد دیگه فکر کردم بی حس شده چشامون خمار شده بود پیرهنمو دراورد و خابیدم رو تخت از روی سوتین بالای سینم ک از سوتین بیرون بود و میبوسید هی بعدم یه گاز گرفت سوتینمو باز کردم سینه های سفیدم افتاد بیرون حجوم اورد سمت سینه های نرم و خوشبوم و میخورد و صدای دهنش فقط سکوت اونجارو شکسته بود خیلی خوب میخورد نوک سینمو زبون میزد و با لباش میکشید بالا و ول میکرد باز میخورد حسابی حشرم زده بود بالا و بدنم داغ کرده بود و سرشو با دستم فشار میدادم به سینم داشتم دیوونه میشدم بلند شد پیرهنشو کند دوباره اومد و شروع کرد به خوردن لبام و مک میزد منم کسم خیس شده بود و داغ بودم کمرمو میکوبیدم ب کف تخت و خودمو میدادم بالا
  سرشو کشیدم سمت سینم شروع کرد مث بچه ها مک زدن جوری که سرش داشت کنده میشد منم ناله ی سکسی میکردم و سرشو فشار میدادم
  بلند شد از روم و دکمه شلوارمو باز کرد منم خودم پا شدم شلوارمو دراورد اونم شلوارو شورتشو دراورد
  اومد روم و نافمو بوسید و بعد رونامو
  و با انگشت اشارش کشید وسط کسم تنم مور مور شد و حشری شدم گفتم آههه
  گفت ای جون و شورتمو کشید پایین
  پاهامو از هم باز کرد و زل زد به کسم و سرشو برد توش و بو کشید گفت ای جون چه بوی خوبیی میده و روشو بوس کرد و با انگشتش کشید وسط کسم خیسی و لزجی ابم ب انگشتش مالید منم دلم هرلحظه میخاست کیرش بره داخلم
  با انگشتش مالید رو کلیتوریسم و خیس بود با اب کسم میمالید منم با چشمای خمارم نگاهش میکردم و ناله میکردم بلند شد کیرش شق و سفت شده بود اما سایز بزرگی نداشت خیلی متوسط بود نه کلفت نه دراز یه چیز متوسط
  گفت ساک میزنی گفتم نه اومد یه بوس از لبام کرد منم انگشتمو کردم تو دهنم و تفیش کردم و مالیدم به سوراخ کسم پاهامو دادم بالا گذاشتم رو شونه هاش اونم کیرشو مالید به چوچولم با سوراخ کسم خیسش کرد و میمالید به وسط کسم منم هی خودمو پیچ و تاب میدادم و میدادم جلو ک کیرش بره تو کسم اما سفت گرفته بودش با دست
  بهش گفتم بکن توش اما اون میمالید به کلوتریسم منم پر از حس کیر خاستن بودم که بره تو و کسم پر بشه با کیرش
  سر کیرشو گذاشت دم سوراخ کسم و سرشو اروم کرد توش و در اورد دلم فقط میخاست کامل تا تخماش بره توی کسم اما هی سرشو میکرد و در می اورد سه چهار بار اینکارو کرد و من ناله میکردم که بکن منو تلمبه بزن
  کیرشو یهو با فشار و یهویی کامل کرد توی کسم منم یه آه از ته دلم کشیدم که پر از لذت بود اروم اروم تلمبه میزد منم پاهام ک رو شونش بود و نزدیک بهم کردم و با پاهام میکشیدمش سمت جلو تا تخماش تو کسم بود و کسم که پر از اب بود و خیس بود حسابی صدای تلمبه هاش فضارو گرفته بود یه صدای خیس و محکم کوبیده شدن بود ک فقط بود شلپ شولوپ صداش فوق العاده سکسی و حشری کننده بود
  داشت تند و تند تو کسم تلمبه میزد منم حسابی تحریک شده بودم و دیگه نزدیکای ارگاسمم بود به تن داغم پیچ و تاب میدادم و خودمم کسمو جلو عقب میکردم یهو بدنم منقبض شد سراسرر وجودمو لذتت گرفت
  خیلی کم پیش میومد کیر تو کسم باشه و از طریق دخول ارگاسم بشم همیشه یا باید خورده میشد یا دست اما لذت وقتی کیر تو کسم باشه و ارگاسم بشم چندین برابره
  کیرش تو کسم داشت جلو عقب میرفت صدای تلمبه هاش سکوتو شکسته بود و من اه اهای پشت سر هم میکردم
  ب بدنم پیچ و تاب دادم و تو چشماش با چشای خمارم نگاه کردم و خودمو هل دادم سمت بالا و اون حس لذت شدید با لرزش رونم و خیس شدن کلل واژنم با یه اب لزج و زیاد همراه شد و چند ثانیه طول کشید و من خودمو فشار میدادم ب سمت کیرش و جیغ میزدم آه آه و پاهامو قفل کردم پشت گردنش و بیحال شدم و یه کیر تو کس پر از ابم هنوز داشت عقب جلو میشد که یهو حرکاتشو تند تند کرد و با آه آهای مردونه ی وحشیش و تلمبه های وحشی ابشو توی کاندوم خالی کرد و کیرشو کشید بیرون منم بیحال رو تخت بودم یه دستمال برداشتم کسمو پاک کردم و لباسامو پوشیدم و رفتم
  خیلی خوب کرد و واقعا جز معدود کسایی بود ک با دخول منو ارگاسم کرد،میخاستم باهاش بازم سکس کنم اما دیگه جوابمو نداد و گفت نمیخام دیگه خیانت کنم و اون اخرین سکس من با ارش بود.


  نوشته: شیرین

 • 8

 • 8
 • نظرات:
  •   شاه ایکس
  • 7 ماه،3 هفته
   • 8

  • خوب اگه اون خیانت نکنه که تو از گشنگی میمیری!! درضمن تو رفتی به مرد زن دار کس پولی بدی بعد یهو مشی معلم اخلاق؟؟ یه کسمغزیم دیشب داستان نوشته بود ویاگرا خورده بود بره خونه زن شوهر دار بعد اونجا نصیحتش میکرد!! اخلاق اخوندا به شماهام سرایت کرده!!! (biggrin)


  •   69Razmande
  • 7 ماه،3 هفته
   • 2

  • نه عکسشو دیده بودی نه چیزی ؟ بعد رفتی خونشون بهش بدی ؟ اینجا ازدواج میکنی بعد 10 سال زندگی مشترک زنت هروقت میاد خونه احساس نا امنی میکنه بعد تو سریع قبضو دادی فیشو تحویل گرفتی ؟


  •   Cleverman
  • 7 ماه،3 هفته
   • 2

  • قبلا هم گفتم این دهه هفتاد و هشتادیا چرا انقدر زود میرن و میدن ؟
   اولین قرار ، ندیده و نشناخته؟!!
   مرزهای ک...شعر را کیلومترها جابجا کردی ، از تعریف عطر زدنت به اینور نخوندم.
   دیس


  •   HYPERMAN98
  • 7 ماه،3 هفته
   • 1

  • ببخشید، یه سوال، موهای های لایت شده ی دودی بلوند چه رنگی میشه!!!! لدفن (dash)


  •   Aliniko110
  • 7 ماه،3 هفته
   • 3

  • حس کردم رفتم عطاری اینقدر به خودت عصاره میوه مالیدی??


  •   Sepidarsal
  • 7 ماه،3 هفته
   • 1

  • زن جنده ها بهترین و زیباترین مشخصات میدن داخل شهوانی از خودشون


  •   lezatbebarim
  • 7 ماه،3 هفته
   • 3

  • شیرین عزیز واقعا که شیرین نوشتی من خیلی حیلی از داستان خوندن کمتر پیش میاد ارگاسم برسم و یا حتی شدید تحریک بشم وبطورکلی اهل خود ارضایی نیستم ولی تاحدی زیبا توصیف شد که حسابی تحریک شدم واحتمال بسیاری هست که بر خلاف اکثریت کاربرانی که با نام کاربری زنانه هستن ولی مرد هستند یا بهتر بگم نامرد هستند اماشمایا زن هستی یا خیلی با روحیات وحس زنانه اشنایی وجسنت که قلمت لدت بخش بود و حس من میگه واقعا خانمی برایت بهترین ها رو میخوام و لایک دادم از نظرات زیبای دوستان هم تشکر میگنم همه چیز عالی بود .فقط منو یا داستانت دیوانه کردیکه متاسفانه اینجا که موردی که بخوام و شرایط اش مناسب بلشه هتوز نتونستم نتیجه بگیرم وانتخاب کنم چونکه اهل رابطه موقت نیستم بگدریم خیلی خوب تونستی خواننده رودر جایکاراکتر های داستانت جذب کنی تا به این حس زیبای لذت بخش رسوندی ممنونم


  •   lezatbebarim
  • 7 ماه،3 هفته
   • 1

  • لایک چهارم تقدیمشد .


  •   Caboos1
  • 7 ماه،3 هفته
   • 2

  • وانیل دوست داریا
   آخرش جز معدود کسایی بود رو خوب اومدی
   چرا تگه دوست پسر خورده؟جنده تموم کردی آدمین اینو زدی؟


  •   محمدیاسی
  • 7 ماه،3 هفته
   • 1

  • عالی و قشنگ با قلم روانی نوشتی.
   ولی اخرشو خیلی بد تمومش کردی انگار که طرف زنش اومده خونه و تو پیچوندی به الفرار.
   ولی لایک.


  •   hamid30gari
  • 7 ماه،3 هفته
   • 4

  • واقعا چقدر چندش از خودت تعریف کردی.
   شما واقعا ندیده و نشناخته میرید به طرف میدید یا داری مسخره بازی در میاری؟؟؟
   نمیتونم بفهممت


  •   Gayaneh
  • 7 ماه،3 هفته
   • 1

  • با همون لوازم آرایشت ارضا شدم دیگه نخوندم (biggrin) نه عکسی نه مشخصاتی؟به چیش رفتی دادی عایا؟


  •   Smoker70
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • یکی نیس چو کنیم؟


  •   dr.ali5260
  • 7 ماه،2 هفته
   • 1

  • جنده مگه میخواستی بری به بردپیت یا دیوید بکهام کص بدی که اینقد به خودت لوسیون و ادکلن و اسپری زدی؟
   ریدم تو مخت کصخل
   پ.ن:اگر واقعا با همچین مشخصاتی هستی بیا پی وی بهم پیام بده،ما هم بکنیمت ?


  •   Kingdante
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • کیرم تو خودت و همه ی اون عصارها و گند و گوه هایی که به خودت زدی تا بویه تعفن بدنتو از بین ببری


  •   aligh7916
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • قابل توجه دوستانی که میگن ندیده نشناخته رفتی بهش دادی بگم که ،اخه کصخله من مثه اینکه نفهمیدی طرف جندس.
   یه جوره کیری طوری از خودت تعریف کردیو جزییاته اوله داستانت حال بهم زن بود.ولی تشکر که مدتی سالارو شق کردی :|


  •   Hosseinkaa5311
  • 7 ماه،2 هفته
   • 0

  • کصشر
   تو کشور جنده پرور امریکا هم جنده بخواد بده اول اشنایی عکس،شناخت بعد سکس اونوقت تو... کصشر در کصشر


  •   معین.موسوی.موسوی
  • 5 ماه
   • 0

  • Khub be nazr mirsiii montzre dct hastam
   Moeinmousavipv
   Page instast


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو