لز با نرگس

1389/02/26

با سلام من دختری هستم 22 كه مجرد هستم و با دوستم نرگس تویه یه خونه نقلی تویه تهران زندگی میكنم من دانشجو هستم و دوستم نرگس یه آرایش گر هستش.

اونم مثل من مجرد هستش خوب اما من الان حدود یك سال كه با نرگس هستم تویه این مدت خیلی دلم میخواست بدن خودم رو با بدن نرگس مقایسه كنم می خواستم سینه هاش رو كامل نگاه كنم اما من كمی خجالت میكشیدم كه این موضوع رو به نرگس بگم اون پیش من بدون كرست مینشست و سینه هاش رو باز میزاشت اما من میخواستم اون سینه ها رو نوازش كنم تا اینكه خجالت رو كنار گذاشتم موضوع رو باهاش در میون گذاشتم قبول كرد شب بود من اول لخت شدم بعد هم نرگس اون از بدن من تعریف میكرد منم از بدن اون بدن نرگس واقعا زیبا بود اندازه سینه هاش تقریبا 65 بود با بدنی كاملا زیبا كه اون سینه ها زیبا ترش كرده بود با كس كاملا بی مو این از عادات نرگس بود خودش بهم گفته بود دیگه تحمل نداشتم بهش نزدیك شدم میخواستم به سینه هاش دست بزنم تا دستم رو بردم دستم رو كنار زد با تعجب گفت ساحل چیكار می خوای بكنی منم گفتم كه میخوام سینه ات رو نوازش كنم لبخند شیرینی زد گفت مطمئنی ؟
منم گفتم آره اون به من نزدیك شد لباش رو گذاشت رو لبام و شروع كرد به بوسیدن با دستاش هم سینه ام رو میمالید یه حال تازه ایی پیدا كردم كه برام تازگی داشت بعد منو خوابوند و خودش رفت سراغ سینه ام و شروع كرد به بوسیدن و لیسیدن سینه ام داشتم از این كارش لذت میبردم.

بعد كه حسابی سینه ام رو بوسید كم كم رفت پایین تر تا به كسم رسید اول كمی كسم رو مالید بعد با زبونش شروع كرد به لیسیدن اطراف كسم زبونش رو هل میداد تو كسم داشتم لذت میبردم ازش خواستم كه كارش رو ادامه بده ازش خواهش میكردم كه این كارش رو بیشتر انجام بده با یكی از دستاش هم یكی
از پستونام رو میمالید كسم رو لیس میزد خیلی با علاقه این كارو میكرد تا كه كاملا كسم خیس شد و ارضا شدم تا متوجه شد اومد كنارم و لبام رو بوسید از من خواست كه همین كار رو براش انجام بدم. منم شروع كردم به مالیدن پستوناش اول سر سینه اش رو بوسیدم بعد مثل وحشی ها شروع كردم به مكیدن
و بوسیدن سینه اش كمی آه اوه میكردبعد از كمی كه این كا رو كردم یه راست رفتم سراغ كسش شروع كردم به بو كردن كسش با زبونم آروم اطراف كسش رو ملیسیدم مثل خودش زبونم رو تو كسش هل میدادم با این كارم لذت میبرد چوچولش رو حسابی ملیسیدم ازمخواست كه با انگشتم بكنم تو كسش منم همین كار رو كردم دیگه صدایه ناله هاش بیشتر شده بود خودشم طوری تكون میداد كه بدون حركت انگشتم میرفت تو كسش كمی كه این كار رو ادامه دادم آب
كسش اومد. اونم ارضا شد بعد ازم خواست كه به صورت69 لاتین بخوابیم كه این واقعا برام خیلی لذت بخش بود اون كس من رو لیس میزد منم مال اون رو صدای ناله هاش هم به من لذت میداداین كار رو تا جایی ادامهدادیم كه هر دوتامون ارضا شدیم بعد من خسته شدم و شب رو تو بغل نرگس خوابیدم. این یك تجربه بسیار خوبی برایه من بود واقعا خیلی برام لذت بخش بود كه توصیفش غیر ممكنه
بعد از اون شب هر شب كار ما شده همین.


👍 1
👎 1
82443 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

264504
2011-08-07 22:29:55 +0430 +0430

kiri bood kheili sari raft to sex

0 ❤️

264505
2011-09-12 18:39:48 +0430 +0430

هوم…
خوب بود… :?

0 ❤️

264506
2013-04-09 09:55:55 +0430 +0430
NA

کس گفتی ای کس گفتی مثل یه کسخل گفتی
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
اسکل خودتی

0 ❤️

264507
2013-10-15 08:24:39 +0330 +0330
NA

درود بر شما منم بیام پیشتون یه حالی به جفتتون بدم
:))

0 ❤️

264508
2014-03-15 06:11:06 +0330 +0330
NA

منم يه دخترم با دوستم اقيانوس نشسته بوديم اونم لخت بود سينهاشو با سينه خودم مقايسه كردم بعد خواستم بهش دست بزنم نزاشت خودش پريد روم ازم لب گرفت و من شروع كردم كسش رو خوردن و اونم اومد كس منو بخوره بعد كه شرتم رو در آورد ديد تا كير دارم يهو يادم اومد كه جلق زدنم دير شده دارم توهم ميزنم و خيال پردازي ميكنم برو گوزو فكر كردي تو اينو گفتي ما هم باور كرديم چهارتا ملجوق كس نديده هم سري ميان عزيزم و عشقم را ميندازن و ايميل ميدن به يه ملجوق ديگه مثل خودشون

0 ❤️

264509
2014-07-26 21:42:07 +0430 +0430
NA

اخه 65 هم شد سینه؟؟؟لیمو ترش از وسط نصف شده شرف داره به اونا…بازم مال منو بگی(75)یه چیزی…همچین گفتی سوتین نمیبستو سینه هاشو میخواسم ببینمو…گفتم حتما 80ه¡¡¡¡
اسمت واقعا مزحکس…یه فکری به حلش بکن…
حیف لز که شما بکنین fool

0 ❤️Top Bottom