داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

لز با همسایه توپولم

1399/05/13

من نسرینم یه خانم ۳۵ساله کمی توپول و خیلی سکسی و داغ.خاطره ای که میخام بگم یکی از لذت بخشترین خاطره های زندگیمه روزی که اولین بار لز کردم. من همراه با پسرم و شوهرم تو یه آپارتمان نقلی زندگی میکنیم دوسال پیش تونستیم اینجا رو بخریمو از مستأجری راحت بشیم. بعد از یکی دوماه با سمیه که واحد روبرومون بود دوست شدم.سمیه هم همسن و سال خودم بود اونم یه پسر داشت که از پسرم کوچیکتر بود ولی باهم تو یه مدرسه میرفتن .سمیه هیکل گوشتی داشت سینه هاش توپول و خوردنی بودن موهاشو بلوند میکرد و همیشه تمیز بود.هرروز بچه هارو می‌بردیم مدرسه و باهم کلی پیاده روی میکردیم و برمیگشتیم خونه گاهی وقتا هم باهم صبحونه می‌خوردیم .کم کم خیلی باهم صمیمی شدیم بهم عادت کردیم حس میکردم خیلی دوسم داره همیشه از من تعریف میکرد میگفت تو یک زن کاملی و خیلی چیزا در مورد آشپزی و خانه داری از من یاد گرفته بود. منم عاشقش بودم باهم راحت بودیم شوخی میکردیم و کلی میخندیدیم. همیشه وقتی تنها می‌شدیم لباس راحت میپوشیدیم. از پیاده روی که برمیگشتیم من راحت جلوش لخت میشدم میرفتم دوش بگیرم .منم وقتی بدن لخت اونو میدیدم واقعا دلم میخاست بهش نزدیک بشم خیلی هوس میکردم برم سینه هاشو بخورم یا به کسش دست بزنم.هردومون از مسایل سکسی حرف می‌زدیم ازینکه تو سکس با شوهرامون از چی خوشمون میاد یا از چی بدمون میاد.دو سه ماهی از دوستیمون گذشته بود تا اینکه یکی از روزای زمستون بعد از اینکه بچه هارو گذاشتیم بخاطر سرمای زیاد زود برگشتیم خونه .بهش پیشنهاد دادم بیاد دوتایی صبحونه بخوریم .رسیدیم خونه و من لباسمو عوض کردم خونه حسابی گرم بود منم یه تاپ و شلوارک کوتاه پوشیدم سمیه هم پالتوشو درآورد نشست رو میز ناهار خوری .شروع کرد به شوخی و مسخره کردن لباس من .گفت جووون چه گوشتی شدی الان کیرم راست میشه منم خندیدمو گفتم کیرت تو کسم بیا بکن منو هردومون خیلی خندیدیم ولی انگار از گفتن این حرفا لذت هم می‌بردیم .وقتی جلو سینک وایستادم اومد از پشت بهم چسبید دستشو کشید رو کونم و گفت جووون این کون کردن داره .دیگه شهوتمون ده برابر شده بود هردومون داشتیم فقط شوخی میکردیم ولی پرازشهوت شدیم منم کونمو دادم عقب خودمو میمالیدم به کسش گفتم جرررش بده . صداش عوض شده بودنفسش تند شده بود آروم دستشو از پشت آورد گذاشت رو کسم .دیگه ساکت بودیم هیچی نمیگفتیم.دستش که رفت روی کسم یه آه بلندی کشیدم اونم خیلی آروم گفت اوووم چه تپله .هردومون از روی شهوت لبخند زدیم منم دستمو بردم رو کسش گفتم آخ چه کیری کسم میخادش .فهمیدم سمیه مثل من خیلی هوسی شده گفتم سمیه دیونه چکار کردیم امپرم زد بالا تو چی اونم گفت منم داغ کردم کس و کونت کشت منو.هنوز دستش رو کسم بود بیشتر فشار داد منم شروع کردم به مالیدن کسش از روی شلوارش یهو دستشو برداشت شلوارکمو آروم کشید پایین منم برگشتم سمت خودش دستمو گذاشتم رو سینه هاش نگاهش کردم ناخودآگاه لبامونو چسبوندیم بهم .دلم میخاست زبونشو بخورم زبونمو کردم دهنش اونم زبونشو میمالید رو زبونم واایی خیلی خوشمزه بود کسم خیس خیس بود وقتی لبامونو می‌خوردیم همش سعی میکردیم کسامونو بهم نزدیک کنیم بدنمونو بهم بمالیم .من بلوز سمیه رو درآوردم از اینکه دارم عشقبازی میکنم باهاش تو اوج لذت بودم بعداز چند دقیقه دستشو گرفتم بریم سمت اتاق خواب شلوارشو درآوردم سوتینشم بازکردم از پشت دستمو گذاشتم رو سینه هاش میمالیدم اونم کون سفید و گندشو میمالید به کسم شرتمو درآوردم هر دو رو تخت دراز کشیدیم تمام بدنمون چسبید به هم زبونمونو می‌خوردیم گاهی گوشامونو گاهی رو گردن همو لیس می‌زدیم واای خدای من نوک سینه هاشو شروع کردم میک زدن سمیه نالش می‌رفت بالا زبونمو تند تند روی نوک سینش می‌کشیدم دوباره میمکیدم سیر نمیشدم سمیه سرمو بلند کرد خودش اومد روی من سینه هامو میخورد خیلی وحشیانه میخورد گاهی گاز می‌گرفت منم دستمو رسوندم به کسش باهاش ور میرفتم .موهای کسش تازه داشت درمیومد ولی خیلی تمیز بود.سمیه کسمو‌ میمالید رو چوچولم ضربه میزد صدای خوردن سینه هام زدن روی کسم خونه رو پر کرده بود هردومون از خود بیخود شده بودیم اون لحظه واسه هم میمردیم .سمیه پاهامو باز کرد و شروع کردن خوردن کسم لیس میزد میکید و چوچولمو میمالید من نفسم بند میومد آروم جیغ میزدم رو تختی رو چنگ میزدم سمیه هی میگفت جووون نسرین ناله کن کست دهنمه من دستمو گذاشتم رو سرش فشار میدادم میگفتم بخورش عاشقتم عششق منی هر لحظه به ارضا شدن نزدیک میشدم التماس میکردم بخوره بکنه منو که یهو سمیه پاشد منم سریع پاشم لباشو خوردم چون کسم دهنش بود هردومون نشسته بودیم کسشو انگشت میکردم اونم انگشتم میکرد بعد نشستیم روبه روی هم کسامونو بهم نزدیک کردیم یه جوری دراز کشیدیم کسامون بهم بچسبه واااییی چه لحظه محشری بود وقتی کسامونو بهم میمالیدیم صدای شهوتمون رفت بالا کسامون روی هم بود هردومون کسامون خیس و لیزلیزی شده بود ضربه هامونو بیشتر کردیم هی میگفتم بزن سمیه ابم داره میاد اونم میگفت آخ جووون دیگه فقط جیغ می‌زدیم لحظه ارضا شدنم رسید یهو بدنم داغ کرد و لرزیدم کمرمو آوردم بالا فشار بدم رو کسش و ارضا شدم به حرکتم ادامه دادم تا سمیه هم ارضا بشه سمیه هم دو سه دقیقه بعد من ارضا شد اون خیلی از کسش آب میومد برعکس کس من آب کسشو میمالیدم رو کسم دیگه هردومون رمق نداشتیم افتادیم رو تخت من هیکل سمیه رو حسابی برانداز کردم رفتم بغلش کردم اونم عاشقانه بغلم کردکه یهو خندمون گرفت و زدیم زیر خنده وای چه لذتی بردیم هردومون باورمون نمیشد شوخی شوخی لز کردیم .دیگه خیلی راحت به کس و کون هم دست می‌زدیم هروقت که هوس میکردم با سینه های سمیه ور میرفتم میخورمشون.اونم همش انگشتش تو کس و کونم بود.صمیمیتمون صدبرابر شد.بیشترصبحها خونه هم می‌رفتیم لخت می‌شدیم شیطنت میکردیم .هنوزم که هنوزه همدیگرو دوست داریم و عاشق لز کردن شدیم امیدوارم از خوندن خاطره من خسته نشده باشید
نوشته: نسرین


👍 50
👎 10
71300 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

905145
2020-08-03 00:12:58 +0430 +0430

اره باشه
جقی کس ندیده

5 ❤️

905206
2020-08-03 00:53:22 +0430 +0430

اون وسایل که اینجوری مینویسن مسائل اینجوریه
هرچند کیر تو این زبان عربی که ریده به زبان ما

3 ❤️

905207
2020-08-03 00:54:36 +0430 +0430

حس خوبیه
ادامه بده

4 ❤️

905225
2020-08-03 01:12:48 +0430 +0430

اخه پسر جان چرا توهم میزنی؟دوتا زن وقتی شوخی میکنن نمیگن کیر نداشته ات تو کسم،کمتر بزن همیشه بزن ،هیچکس تنها نیست همراه اول.

4 ❤️

905258
2020-08-03 02:46:30 +0430 +0430

Fake as F

0 ❤️

905259
2020-08-03 02:48:33 +0430 +0430

بخورمتون

0 ❤️

905357
2020-08-03 11:36:27 +0430 +0430

عزیزم خوش به حالت

4 ❤️

905363
2020-08-03 11:59:57 +0430 +0430

قریب به یقین پسری. فانتزی دیدن لز دو تا دختر رو داری. نگارشت زمخته

2 ❤️

905370
2020-08-03 12:43:24 +0430 +0430

توپول؟ تپول؟ توپل؟ تپل؟ جق‌هات‌و که زدی تموم شد، درس‌هاتم بخون.

0 ❤️

905379
2020-08-03 13:36:43 +0430 +0430

خیلی خوب بود و واقعی 👍 🌹

3 ❤️

905388
2020-08-03 14:20:35 +0430 +0430

واقعا عالی بود…نوش جونتون خوردن اون سینه هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

0 ❤️

905395
2020-08-03 14:50:54 +0430 +0430

لحظه هارا با تو بودن
در نگاه تو شکفتن
حس عشقو در تو دیدن
مثل رویای تو خوابه

1 ❤️

905461
2020-08-03 19:31:19 +0430 +0430

خوب نوشتی افرین.
من عاشق اینم که لز دونفر از نزدیک ببینم

0 ❤️

905466
2020-08-03 20:04:16 +0430 +0430

دیس دادم چون با همجنس گرایی مخالفم.
چون شوهر داری خیانت به حساب میاد!
حالا جالب میشه اگه شوهر و تو و اون برن کون کونت بازی کنن 😂

0 ❤️

905472
2020-08-03 20:57:05 +0430 +0430

کسکشه جفنگ

0 ❤️

905478
2020-08-03 21:34:03 +0430 +0430

شما خسته نباشید شبا کیر نوش جان میکنین روزا کص همو

0 ❤️

905491
2020-08-03 22:48:20 +0430 +0430

تو لزی حساب کن شوهرت گی باشه 😂😂 چه خانواده ای از اب در میاد

0 ❤️

905506
2020-08-03 23:38:50 +0430 +0430

فقط تو سکس با مردها مثل یک تیکه گوشت می افتید و تکون نمی خورید!!!

0 ❤️

905514
2020-08-04 00:00:19 +0430 +0430

کیر کلفت و دیر ارضا خواستی در خدمتتم تلگرام بده اشنا بشیم
بی داروی تاخیری 45 دقیقه تلمبه میزنم

0 ❤️

905569
2020-08-04 00:56:20 +0430 +0430

دوس داشتم . شیرین بود . فقط از لیس زدن سولاخ کون همدیگه غافل نشین عزیزانم . بخورید و بلیسید و بمالید و صفا کنید ‌ نوووووووش جووووونتون

1 ❤️

905673
2020-08-04 07:44:46 +0430 +0430

ایول من از داستان های لز خوشم میاد لطفاً بنویسید و ادامه بدید.

0 ❤️

905723
2020-08-04 10:34:02 +0430 +0430

عالی بود
لز حس خوبی بهم میده… مخصوصا با یه کوس ثپل و سفید😛😛😛😛

1 ❤️

905759
2020-08-04 13:34:04 +0430 +0430

جالب‌بود نفرسوم خواستید بگید منم بیاممممم

0 ❤️

906341
2020-08-06 17:38:06 +0430 +0430

خوب نوشته بودی
خوش باشی

0 ❤️

906459
2020-08-07 01:48:50 +0430 +0430

خیلی خوب بود به پیاما توجه نکن

0 ❤️

907977
2020-08-12 17:30:51 +0430 +0430

فیلمایی که میبینی صرفا جهت لذت آنی تو ساخته شده و داستان باید به واقعیت شبیه باشه تا خواننده را به وجد بیاره حتی برای یک جق.

1 ❤️

908406
2020-08-14 02:51:40 +0430 +0430

وای عاشق اینم دونفر زنده جلوی من لز کنن بعد من هر دوتا رو بکنم

0 ❤️

908592
2020-08-14 21:54:02 +0430 +0430

عالی بود
خیلی زن های تپل رو دوست دارم
و خیلی وحشی شدم
.ممنون

0 ❤️

918617
2020-09-21 18:50:45 +0330 +0330

عالی بود

0 ❤️Top Bottom