داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

لز توی آرایشگاه

1396/11/30

سلام .من الی ۲۹ ساله ام. شش سالی هست که ازدواج کردم قبلشم عقد بود و همیشه با شوهرم رابطه ی سکسی خوبی داشتیم اما شدیدا به فیلم های سکسی لزبین ها علاقه داشتم و دارم و هر وقت میدیدم حسابی تحریک میشدم و همیشه دوست داشتم یه پارتنر واسه لز داشته باشم اما بخاطر موقعیت خونوادگی و اجتماعی هیچ وقت نمیتونستم راجع به این موضوع با کسی حرف بزنم .تا اینکه یه ارایشگاه خیلی معروفو تو شهرمون بهم معرفی کردن که کارای اپیلاسیون و مانیکور و ماساژ و…انجام میداد منم هر دفعه میرفتم اونجا.یه دختر اونجا بود که اسمش مهسا بود یه کم تپل بود و موهاشو بلوند میکرد سینه های خیلی تپل و‌سفت و‌قشنگی داشت و کارای اپیلاسیون انجام میداد حدودا بیست و چهارساله بود همیشه هم تو ارایشگاه تاپ و شلوارک اسپورت میپوشید و خیلی بامزه بود منم چند بار واسه اپیلاسیون بدنم رفتم پیشش هر دفعه میگفت بزار کستم تمیز کنم میگفتم نه تحمل دردشو ندارمو این حرفا کم کم با هم صمیمی شدیم راجع به زندگی و حرفای خصوصی با هم حرفذمیزدیم فهمیدم دوست پسر داره و‌خیلی هم اهل سکس .شماره داد و شماره منم گرفت تو تلگرام پیام میدادیم عکس و فیلم بعضی وقتا میفرستادیم چند دفعه فیلمای سکسی فرستاد منم دوتا فیلم سکسی لز بازی فرستادم .پیام داد پرسید خوشت میاد از این فیلما گفتم خیلی، گفت تا حالا با کسی لز کردی گفتم نه اصلا ، گفت دوست داری امتحان کنی گفتم اره خیلی .چند شب بعد پیام داد فردا تا عصر تو ارایشگاه تنهام به کسب هم نوبت اپیلاسیون ندادم تو اگه کاری نداری بیا .فهمیدم منظورش چیه .رفتم حموم و حسابی به خودم رسیدمو صبح رفتم ارایشگاه .منم قدم ۱۶۵ وزنمم ۶۰ پوست گندمی با موهای مشکی و صورت بامزه ایی دارم و باسن خوشگل ک همیشه همه تو خونواده ازش تعریف میکنن.وقتی رسیدم یه تاپ و شلوارک اسپورت زرد و طوسی پوشیده بود و سوتین هم نداشت سینه هاش چشمک میزدن .گفت مانتو تو در ار بیا بریم کستو اپیلاسیون کنم گفتم نه بابا درد داره نمیتونم گفت نمیزارم درد داشته باشه نترس دختر منم شلوار. شورتمو در اوردم رفتم اتاق اپیلاسیون خوابیدم اومد کسمو خشک کرد و هی با رونم بازی میکرد و شوخی میکرد و حرف میزدیم همینجوری ک رونمو میمالید داشتم تحریک میشدم هی پامو حمع میکردم.دیگه کارشو شرو کرد کسمو تمیز کرد خدایی خیلی درد داشت و جیغ زدم ولی هی کسمو ماساژ میدا کارش ک تموم شد یه تیکه یخ اورد مالید به کسم درد و ورمش کمتر شد پامو کامل باز کرده بوذ هی یخو میکشد به کسم هی تحریکم میکرد شورت پوشیدم رفتم تو سالن یه مبل بزرگ بود نشستیم حرف زدیم یه فیلم سکسی لز بازی بهم نشون داد وقتی فیلمو. تو گوشیش میدیدم چسبیده بود بهم هی با دستش رونمو میمالید تا نزدیک کسم منم حشری میشدم دستشو گرفتم نگاش کردم گفت تو هم دلت میخاد امتحان کنی گفتم اره خیلی میخام دستمو گذاشتم رو سینه اش یه کم فشارشون دادم صورتمو اروم بوسید بعد لبامو منم سینه هاشو میمالیدم کم کم گردنمو گوشمو میخورد دستش تو موهام بود منم با سینه هاش مشغول بودم سوتین نداشت نوکشونو گرفتمو فشار میدادم دیگه بوسه هامون حسابی داغ شده بود منو خوابوند خودش خوابید روم پاهام دور کمرش بود میبوسیدیم تاپشو کندم سینه هاش گذاشت تو دهنم میمالیدمو میخوردم بهش گفتم عاشق سینه هاتم خیلی خوشگلن گفت جوونم مال خودت .رفت پایین وسط پام گفت بزار ببینم کست چه جوری شده شورتمو یه کم کشید پایین با انگشت کشید رو کسم گفت اوووف خوردنی شده حسابی خندیدم دیدم هی اروم اروم میبوسه و زبونشو میکشه رو کسم دااااغ شدم لبامو گاز میگرفتم رونمو خورد و مالید اومد بالا تی شرت و سوتینمو در اورد منم شلوارکشو در اوردم شورتم نداشت یه کس تپل قشنگ داشت رو زانوهاش نشسته بود رو بروم سینه هاشو میخوردم و کسشو میمالیدم اونم سرمو به سینه ش فشار میداد و اه و ناله میکرد و میگفت وااای جوونمم الی جون بخور بخور منو انداخت رو مبل به پشت خودشم خوابید روم کسشو میمالید به کونم و میگفت جون چه کونی داری بعد بلندم کرد گفت بیا بریم اتاق ماساژ یه حال اساسی بهت بدم .رفتم خوابیدم رو تخت ماساژ یه حوله هم گذاشت زیر شکمم کونم اومد بالاتر روغن ریخت رو بدنمو شروع کرد به ماساژ خیلی خوب بود کونمو حسابی مالید با سوراخم بازی میکرد و گفت از پشتم دادی گفتم نه گفت ولی من تا دلت بخواد از پشت دادم عاشق کون دادنم دستشو از لای رونم میبرد تا رو کسم و چوچولم حسابی میمالید منم اه و اخ و اوخ میکردم تا نوک انگشتامو ماساژ داد بعد گفت دیگه نمیتونم خودمو کنترل کنم کونت خیلی قشنگه میخامش حالت داگی خوابیدم شروع کرد به خوردن سوراخ کونمو و لیسیدن کسم داشتم دیوونه میشدم جیغ میزدم و میگفت مهسا جون کسم اخ کسم بخور لیس بزن اونم محکم میخورد و میمکید بلند شدم بغلش کردم لب گرفتمو سینه هاشو فشار میدادمو نوکشونو میکشیدم رفتیم تو سالن روی مبل بازم این دفعه من شروع کردم لیسیدن سینه هاش و زیر بغلشو شکمشو پهلو هاشو فشار میدادم رفتم وسط پاش ، پاهاشو گرفتم بالا کسش زد بیرون لیسیدم زبونم‌ میکردم توش میاوردم بیرون اونمو اخ و اوووخ میکرد سینه هاشو فشار میداد .منو انداخت رو مبل سینه هاش فشار میداد به کسم دوتامون داغ و حشری بودیم من جیغ میزدم اون بیشتر فشار میداد با دستش میزد رو رونم و روی کسم با دندون میگرفت و ولش میکرد ، بعد نشست ‌پایین مبل سرشو گرفت بالا رو مبل پاشم باز کرد منم کسمو گذاشتم رو دهنش سرمم بردم پایین وسط پاش با هم میخوردیمو میلیسیدیم منم داشتم ارضا میشدم اونم همینطور باز منو خوابوند رو مبل پاهامو گرفت بالا انگشت کرد تو کسمو بالای کسمم میخورد اینقد تند تند اخورد و انگشت کرد که ارضا شدم نفس نفس میزدم تا اون موقع اینقد با لذت ارضا نشده بودم به من گفت حالا تو کونم‌و بکن گفتم چه جوری رفت یه کیر مصنوعی دو طرفه اورد یه طرفش یه کیر صورتی ژله ایی باریکتر و یه طرفش یه کیر قهوه ایی کلفت بود داگی خوابید اول کس و ک.نشو خوردم بعد یه کم پماد بی حسی مال تتوی ابرو داد زدم به کونش و کیر مصنوعی هم با کرم لیز کردم کردم تو کونش حسابی حال میکرد و اخ و اوخ میکرد بعد برگشت پاهاشو باز کرد گرفت بالا بازم کیرو کردم تو کسش و کسشم میخوردم تا ارضا شد و بیحال شد بغلم کرد دراز کشیدیم رو مبل هی بدنمو میمالید. میبوسیدم میگفت خیلی خوب بود و خیلی بهش حال داده و خوش گذشته یه کم که استراحت کردیم گفت پایه ایی بریم دوش بگیریم گفتم اره یه حمام کوچیک ته سالن بود رفتیم اول دوشو گرفت روی بدنمو شست بعد من دوشو واسش گرفتم خیس که شدیم صابونو کشید روی بدنم لیز که شدم شروع کرد به مالیدن دستشو برد تا روی کسم‌ بازم مالید بعدم بغلم کرد خودمونو میمالیدیم به هم کس همو میمالیدیم بدنمو شست منو چسبوند به دیوار به پشت سرشو برد پایین شرو کرد به لیسیدن کسو و کونم بازم حشری شدم خوابید رو زمین من حالت داگی بودم هی کسمو میخورد و زبون میزد من اه میکشیدم تند تند خودمو رو زبونش حرکت میدادم بلند شد از هم لب گرفتیم گفت حالا وقته کیره کس خوشگلت الان کیر میخواد رفت کیر مصنوعیو اورد نسشتیم کیر صورتیو کرد تو کس تا ته هی میکرد و میاورد بیرون منم کسمو میمالیدم بعد اون طرف کلفتشو کرد تو کس خودش دوتایی خودمونو تکون میدادیم و اخ و اوخ میکردیم سینه هامون تکون میخوردن صحنه ی داغ و سکسی باحالی بود من ارضا شدم دوش گرفتیم اومدیم بیرون من شورت و سوتین پوشیدم اونم با سشوار موهامو خشک کرد حسابی خسته بودیم نشستیم حرف زدیم و خندیدیم گفت زنگ میزنم پایین یه فست فود هس دوتا پیتزا بخوریم گفتم خوبه غذا خوردیم و با چایی ساز چایی هم اماده کردیم خوردیم من همونجا رو مبل دراز کشیدم خوابم برد نمیدونم چقد گذشت که یه حس خوب داشتم پامو باز کرده بود شورتمو یه کم کشیده بود پایین داشت کسمو میخورد چشمام باز نمیشدن هی اه میکشیدم سرشو به کسم فشار دادم گفتم مهسا بازم گفت اخه با این شورت و سوتین اینجوری لخت خوابیدی با این کون قشنگ ادم حشری میشه بازم لب گرفتیمو سینه های همو خوردیم کس همدیگه رو مالیدیم 69 خوابیدیم کس همدیگه رو خوردیم مهسا ارضا شد بهش گفت منم بازم کیر مصنوعیو میخام رفت اوردش طرف کلفتشو رغنی کرد داگی خوابیدم کردش تو کسم جیغ میزدمو اه و ناله میکردم تندتر تکونش میداد بعد برگشتم خوابیدم رو زمین پاهامو باز کردم گذاشتم رو مبل اونم کیرو کرد کسم تند تند تلمبه میزد کسمم میخورد باز ارضا شدم .اون روز سه بار ارضا شدم و خیلی بهم خوش گذشت از اون به بعدم خیلی با هم لز داشتیم ولی بیشتر یا خونه ی من بود یا خونه ی اون

نوشته: eli87


👍 16
👎 7
57322 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

674361
2018-02-19 23:37:28 +0330 +0330
NA

کسشر تر از این نداریم بهت تبریک میگم

0 ❤️

674365
2018-02-20 00:12:33 +0330 +0330

گزارش بود نه داستان

0 ❤️

674383
2018-02-20 03:35:41 +0330 +0330

چند سوال
رفتم حموم و حسابی به خودم رسیدم یعنی چی؟
صورت بامزه ای داری یعنی چی؟
این آرایشگاه معروف مشتری نداشت؟
موضوع یخ روهم که دوستان گفتن سوالی نکنم بهتره

0 ❤️

674431
2018-02-20 13:13:10 +0330 +0330

کم فانتزی بزنین مجبوری مگ بنویسی

0 ❤️

674434
2018-02-20 14:17:37 +0330 +0330

خوش به حالت. چرا من کسیو پیدا نمیکنم باهاش لز کنم؟

0 ❤️

674458
2018-02-20 20:56:11 +0330 +0330

هوازی کار میکردین یا دوی امدادی؟همش تو راه مبل و تخت بود داستانت.این وسطا یکمم سکس کردین

0 ❤️

674527
2018-02-21 05:58:05 +0330 +0330

عجب دنیایی شده کوسامیرن همدیگه رومیگایندوکیراهمدیگه رو.ولی تقریباهیچ کیری به کوس وهیچ کوسی به کیرنمیرسه.این ملت سرچه چیزایی بایدمشکل داشته باشند

0 ❤️

674576
2018-02-21 13:26:10 +0330 +0330
NA

مام ك فقط نقش جقي رو داريم اينجا ???☹️

1 ❤️

677064
2018-03-11 19:16:00 +0330 +0330

دوسش نداشتم

0 ❤️

687414
2018-05-13 17:24:16 +0430 +0430

خیلی زیبا بود بازم بنویس از خاطراتت

0 ❤️

702950
2018-07-17 18:26:19 +0430 +0430
NA

جواب آزمایشت اومد. شما کسکشی ، تبریک میگم

0 ❤️

717836
2018-09-17 18:01:53 +0430 +0430

میای باهم دوست باشیم؟ سه تایی سکس کنیم

0 ❤️

720830
2018-09-30 15:50:06 +0330 +0330

خانوادتون از باسنت تعربف میکنن؟؟؟؟؟؟ :<

0 ❤️

741787
2019-01-16 16:31:13 +0330 +0330
NA

جوووون میخام

0 ❤️

771915
2019-06-06 09:08:22 +0430 +0430

واقعا قشنگه دها با ر باهاش جق زدم

0 ❤️Top Bottom