لز من و سارا

1391/09/30

سلام خدومت دوستان عزیز
من اولین باره که تو این سایت میام و بخش داستانهاش خیلی برام جالب بود و منو وادرا کرد تا یه خاطره از دوران دبیرستانم براتون بنویسم راستش با خوندن داستانهای سکسی این سایت احساس کردم که خیلیا الکی داستان نوشتن و اصلا داستاناشون به واقعیت نزدیک نیست و زاده افکار خودشونه ولی من نیازی نمیبینم که دروغ بگم فقط دوس دارم این خاطرمو بازگو کنم همین.
من الناز (مستعار) هستم از تهران الان 29 سالمه و یه دونه بچه هم دارم یه دختر ناز از زندگی مشترکمم خیلی راضی هستم شوهرم خیلی اقاس و واقعا درکم میکنه هیچ گونه نیاز جنسی هم ندارم چون شوهرم کاملا ارضام میکنه و خوب بهم میرسه البته منم خوب اونو ارضا میکنم و بهش میرسم . اینا رو گفتم که دوستان بدونن هدفم از نوشتن این خاطره پیدا کردن شریک جنسی نیست فقط دوس دارم براتون بازگوش کنم همین . میرم سر اصل مطلب
من سال سوم دبیرستان بودم که اوالیل سال تحصیلی با یه دختره تو مدرسه دوس شدم که تازه اومده بود محل ما خونشون قبلا کرج بود که اون سال اومده بودن تهران و تو دبیرستان ما اسم نویسی کرد اسمش سارا (مستعار) بود . یه دختر شیطون با نمک و اهل مزاح و خنده بود اوایل که با هم دوست شده بودیم کارمون فقط خندیدن بود باهم سر یه نمیکت مینشستیم از لحاظ ظاهری هم خیلی خوشکل و با نمک بود سفید قد بلند نزدیک 170 قدش بود تقریبا بدن پری هم داشت نزدیک 62 کیلو بود البته منم تعریف از خودم نباشه خوشگلم منم سفید و بانمکم ولی قدم زیاد بلند نیس 160 قدمه و 55 کیلو وزنم .
اوایل دوستیمون حرفای بد نمیزدیم ولی کم کم این جور حرفا بینمون شروع شد اونم آغاز کنندش بود همیشه از کلیپای سکسی که نگا میکرد برام حرف میزد اولین جرقه لز بین ما روزی شروع شد که من رفته بودم خونشون کسی هم خونشون نبود مادر و پدرش هردو شاغل بودن برادر کوچیکشم مدرسه بود اون موقع من خونه کامپیوتر نداشتم ولی اون داشت اون وقتا کمتر کسی کامپیوتر داشت خلاصه کامپیتور رو روشن کرد و گفت بیا تا فیلمایی که همیشه تو مدرسه راجع بهش حرف میزنیمو نشونت بدم فیلمارو گذاشت دو تا مرد بودن که مشغول یه زن بودن زیاد تحریک نشدم ولی برام جالب بود چون تا اون موقع ندیده بودم اولین بارم بود که کیر میدیدم و کردن یه زنو با چشمای خودم میدیدم ولی با این حال تحریک نشدم بعد یه دفعه سارا گفت این ول کن یه فیلمی برات میذارم که حال کنی گفتم چیه گفت یه فیلمه لزه
گفتم لز چیه؟ نمیدونستم لز اصلا یعنی چی !
گفتی وقتی دوتا زن با همدیگه حال کنن بهش میگن لز
منم ته دلم دوس داشتم زود این فیلمو ببینم چون واقعا برام جالب بود
سارا فیلمو که رو یه سی دی بود گذاشت دوتا زن خوشگل که با هم داشتن ور میرفتن وسطای فیلم حسابی حشرم زده بود . یه دفه سارا گفت دوست داری تو جای یکی از این بودی!؟
راستش من تو عمرم به همچی چیزی فکر نکرده بودم ولی ته دلم یه جوری شدم تو عمرم به این اندازه حشری نشده بودم الکی به سارا گفتم نه بابا دیونه شدی اونم چیزی نگفت و به ادامه فیلم نگا کردیم تا تموم شد من کسم خیس شده بود ولی به روی خودم نمیاوردم
فیلم که تموم شد سارا گفت الناز یه چیزی بگم
گفتم بگو عزیزم
گفت تو خود ارضایی کردی تا حالا ؟
راستش من چن باری کسمو تو حموم مالونده بودم و حس خوبی داشت ولی به سارا گفتم نه نکردم تو چی کردی؟
اونم بدون درنگ گفت اره کردم خیلی حال میده . بهم گفت نمیخای الان بکنی
منم گفتم چه جوری گفت کستو بمالون منم مال خودمو میامولنم اینقد حشری بودم که بدون درنگ دستمو بردم تو شلوارم و شروع کردم به مالوندن کسم اونم داشت همین کار میکرد که یه دفه گفت الناز بیا تو مال منو بمالون مال مال تورو میمالونم
من گفتم زشته سارا
گفت بابا چه زشتی مگه چیه منم نمیدونم چرا زود تسلیم شدم و گفتم باشه راستش از ته دل هم خوشم میومد اومد کنارم و بدون معطلی دستش کرد تو شلوارم اولش خجالت میکیشیدم ولی یه کم که دستشو رو کسم کشید شل شدم بهم گفت تو هم کس منو بمالون منم همین کارو کردم که یهو گفت دستم خسته ش اینجوری فایده نداره بیا لخت بشیم
گفتم من خجالت میکشم
گفت بابا چه خجالتی تو دختر منم دخترم دیگه
نمیدونم چرا این جوابش کاملا قانعم کرد
رفتیم رو تختش دارز کشیدیم و شروکرد به لخت کردن من خودشم لخت لخت شد
وقتی چشم به بدن لخت و کس صورتیش افتاد با اون ممه های نک تیزش حشرم ده برابر شد
بهم گفت بیا مث همین فیلمه با هم حال کنیم
من گفتم یعنی کس همو بخوریم گفت اره دیگه
منم گفتم راستش چندشم میشه
گفت پاشو میریم کس همدیگه رو میشوریم تا خوب تمیز بشه بعد میایم برا هم میخوریم
رفتیم تو دستشویی با صابون خوب کس کونمونو شستیم
برگشتیم رو تخت اون پرید روم و شروع کرد به لب گرفتن اولش یه جوری بودم احساس راحتی نمیکردم ولی کم کم داشتم گرم میشدم و گرمای بدن سارا داشت دوباره حشریم میکرد رفت به سمت ممه همام و با حرص و ولع ممه هامو میخورد خیلی برام لذت بخش بود اومد به سمت پایین و شروع کرد به خوردن کسم داشتم آتیش میگرفتم تا حالا همچی حسی نداشته بودم همین طور داشت کسمو محکم میخوردم و ممه هامو فشار میداد من کامل فلج شده بودم و داشتم اه و ناله میکردم یه دفعه یه لرزشی تو بدنم افتاد و ابم اومد احساس آرامش خاصی بهم دس داد که تو عمرم این احساسو نداشتم بعد سارا برگشت و خوابید گفت الان نوبت توه همین کارایی که من باهات کردم تو هم با من بکن من دقیق همون کارارو رو اون انجام دادم البته نه به خوبی اون وقتی داشتم کسشو میخوردم محکم سرمو گرفته بود و میگفت محکم تر بخوره که یه دفعه روناش سفت شد که نزدیک بود سرمو بین تو پاش له کنه و یه لرزشی به بدنش افتاد و اونم آبش اومد
آرروم کنار هم خوابیدیم و موهای همو نوازش میکردیم و لبای کوچیکی از هم میگرفتیم و میخندیدم این اولین لزم با سارا بود که هیچ وقت تو زندگیم لذت جنسی که اون روز بردم دیگه نبردم الانم که شوهر کردم از سکس با شوهرم راضی هستم ولی بازم اون لذتی که اون روز بردمو نمیتونم فراموش کنم
بعد اون روز من با سارا چندیدن بار دیگه هم خونه ما هم خونه اونا لز داشتم تا اینکه اون سال گذشت و سارا خونشون رفت تهرانپارس و از ما دور شدن و یه مدرسه دیگه برای پیش دانشگاهی اسم نویسی کرد ولی بازم ماهی یه بار همدیگه رو میدیدم و لز میکردیم حتی سارا دوس پسر گرفته بود و از کون به دوس پسرش میداد تو یکی از لزامون هم خواست که خیار تو کونش کنم منم کردم اونم تو کون من خیار کرد ولی اصلا خوشم نیومد چون درد داشت و لذت نبردم هر چند که الان شوهرم از کون گاه گاهی منو میکنه ولی فقط بخاطر شوهرم تحمل میکنم وگرنه دوس ندارم
خلاصه من قبول شدم دانشگاه سارا هم قبول شد دانشگاه کرمان و همونجا با یه پسره اشنا شد و شوهر کرد بعد اینکه شوهر کرد دیگه با هم لز نکردیم یعنی من دیگه دوس نداشتم چون اون شوهر دار بود اونم اصرار نکرد منم سال اخر دانشگاه بودم که با یه پسر خوشتیپ و مودب ازدواج کردم که الان شوهرمه و الهی قربونش برم
سارا الان بخاطر کار شوهرش آستارا زندگی میکنه و گاگاهی با تلفن احوال همو میپرسیم ولی هیچ وقت بعد شوهر کردنمون لز نکردیم در حالی که موقعیتشم بوده ولی نکردیم اونم از زندگیش راضیه امیدوارم که خوشبخت باشه
این خاطره تنها خاطره سکسی زندگی من بود که اونم با یه دختر اتفاق افتاد هیچ وقت با هیچ مردی رابطه جنسی نداشتم جز شوهرم دوس پسر داشتم ولی در حد تلفن همین با هیچ دختر دیگه ای هم لز نداشتم و نمیخام که داشته باشم حتی الان با خود سارا هم نمیخام لز داشته باشم فقط قصدم تعریف یه داستان واقعی بود همین. در ضمن هیچ وقت لذت لزی رو که با سارا داشتم فراموش نمیکنم ولی دیگه به لز فکر نمیکنم
ببخشید اگه بد نوشتم یا اگه طولانی شد
منون که برای خوندن خاطره من وقت گذاشتین
خداحافظ

نوشته: الناز


👍 1
👎 2
85323 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

349106
2012-12-20 02:37:56 +0330 +0330

بابا فهمیدیم نمیخوای دیگه کشتی ما رو

0 ❤️

349107
2012-12-20 03:21:41 +0330 +0330

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﺎﻧﺘﺰﻳﻢ ﺍﻳﻨﻜﻪ 22 ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﻦ ﻭ
ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﻮﻧﻴﻢ ﻧﺬﺍﺭﻳﻢ
ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﻣﻨﻘﺮﺽ ﺷﻪ|:
ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯿﻪ!!!
ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ

0 ❤️

349108
2012-12-20 03:42:34 +0330 +0330
NA

Jenate ham hast emam zade bezhn

0 ❤️

349110
2012-12-20 05:49:13 +0330 +0330
NA
medium_2012-11-15 17.25.34-1_1.jpg
0 ❤️

349111
2012-12-20 07:41:19 +0330 +0330
NA

کاش یدونم عکس از کست میذاشتی…
واقعا عالی بود…
منکه خوشم اومد ولی خدا نکنه ک زن آینده ما قبلا سابقه لز داشته باشه ;)

0 ❤️

349112
2012-12-20 10:00:10 +0330 +0330
NA

حالم از همجنس گرایی بهم میخوره

1 ❤️

349113
2012-12-20 10:40:21 +0330 +0330
NA

از گی و لز متنفرم . بازم خوبه که اعتراف کردی که دیگه تکرار نمی کنی.

راستی یه سئوال داشتم : به نظر شما اگه واقعه 21 دسامبر اتفاق بیفته این جنتی ملعون می تونه نسل بشر رو نجات بده ؟

0 ❤️

349114
2012-12-20 11:04:39 +0330 +0330
NA

وحشت ميکنم حرف بزنم

0 ❤️

349115
2012-12-20 11:41:52 +0330 +0330
NA

کلبه 98کونی عقب افتاده تازه عضو شده تازه به دوران رسیده،لاشی ماشی خاش خاشی…کونی نظر بده ،واسه ما داستان چیه که مینویسی؟
به زبان افغانی حرف میزنی،کونی چند باردیدم گفتم بچه اس خرکونش رو گاز گرفته
اون جمله:که من 14 ساله هستم ودوستدارم شبیه فلان باشم
چی هست؟ازکونت درآوردی کونی یادرست نظر بده یا نظر نده این کسشعرا چیه که میبافی…
کسکش درست نظر بده.کونی ،مثل آدم نظر بده.وگرنه میکنمت فهمیدی لاشی

0 ❤️

349116
2012-12-20 13:36:46 +0330 +0330

ادمین بابا تو که دست به “در کونی زدنت” خوبه. این kolbe98 رو بنداز بیرون از سایت. خودش داره میگه 14 سالشه اون آیدیشم که نشون میده 2012-1998=14 سالشه چرت و پرتهاش هم که سایت رو به گند کشیده. خرجش یه tپاس. یالا دست بجنبون اعصابمون رو رنگی کرده.

0 ❤️

349117
2012-12-20 13:47:11 +0330 +0330
NA

عجب کس شعری تو یه خالی بند ترسو هستی میدونستی؟؟؟تو داستانت فقط همین همین رو فهمیدم بعدش اگه تو زندگی راضی هستی و شوهرت خوب ارضات میکنه چرا سایت شهوانی امدی؟؟؟الان به گفته خودت چند وقت امدی نگو فقط بخاطر تعریف داستان امدی باورم نمیشه

0 ❤️

349118
2012-12-20 19:02:50 +0330 +0330
NA

ای بابا هر داستانی میخونم این جیرفتی اومده کسشعر بافته ادعا هم میکنه واسه ما آخه کون بچه هنوز واست زوده بو خایه میدی.
درضمن تو ۱۴سالته چطوری رفتی دانشگاه که توخاطره ات نوشتی.
مثل آدم بیا نظر بده ادعا نکن که اینجا کسی به اندازه ی پشکل بز حسابت نمیکنه.
اینقد هم جنوبی جنوبی نکن که جرت میدن

0 ❤️

349119
2012-12-20 20:34:06 +0330 +0330
NA

یعنیا …اینجا هم دست از تیریپ تنگی بر نمیدارن ملت

0 ❤️

349120
2012-12-20 22:25:28 +0330 +0330
NA

خانم 2جنسه برای سکس عالیهمه جوره کردن و دادن یا زنو شوهر راحت برای رارن به مرد وکردن زنایریت بزار

0 ❤️

349121
2012-12-21 02:59:37 +0330 +0330
NA

خوب بود
مرسی

0 ❤️

349122
2012-12-21 20:12:53 +0330 +0330
NA

درود خاله بر لزبینهای خوشگل شهوانی و شما که این داستان رو نوشتید

0 ❤️

349123
2012-12-22 00:33:10 +0330 +0330
NA

من لز دوست دارم خوب نوشتي دمت گرم

0 ❤️

349124
2012-12-22 01:11:41 +0330 +0330
NA

Lez ro dos daram mozo dastanet khob bod ama dastanet jaleb nabod

0 ❤️

349125
2012-12-22 01:41:04 +0330 +0330
NA

داغون بود بعد از ارضا آبت اومد؟ ینی قبلش نیومده بود مطمعنی دختری؟ شاید گی بودید یه بار دیگه چک کن

0 ❤️

349127
2012-12-23 02:11:02 +0330 +0330
NA

من هم با یکی از دوستام لز داشتم خیلی حال داد ولی اون سوء استفاده کرده و این موضوع را به چند تا از همکلاسیهام گفت مجبور شدم به آنها حال بدم . ولی سه تایی 1 ساعت تمام از عقب با هویج کردنم تا یک هفته درد داشتم کس یکیشون می خوردم و یکی از هم کسم می مالید و یکی دیگه هم هویج با شدت می کرد تو کونم و جاهاشون عوض می کردن آخرش باهاشون دعوام شد ولی انصافاً حال داد . حالا که این داستان خوندم باز می خوام باهاشون دوست بشم فقط منتظر یه باهانه بودم ممنون

0 ❤️

349128
2012-12-24 03:43:38 +0330 +0330
NA

من تا حالا تجربه ی لز رو نداشتم نمی دونم چه حسی میده به دختر ولی سکس داشتم و خیلیم دوست دارم

اما حالا دوست دارم واسه یه بار لز رو امتحان کنم :D

چی کار کنم به نظرتون؟

0 ❤️

349129
2012-12-24 06:03:27 +0330 +0330
NA

اونایی که میگن خیانت به زنشون قابل تحملتر از سکس ضربدریه آدمای خودخواهی هستن
این قابل تامل و البته ستایش است که با جرات و جسارت پا روی خودخواهی خودت بگذاری و اجازه بدهی همسر محترمت همگام با خودت از لذت سکس بهره مند بشه
خیلیا عاشق پرنده هستن ولی خودخواهی اونا باعث میشه پرنده بیچاره رو توی قفس زندانی کنن و تماشا کنن
ولی آدمایی هستن که پرنده رو دوست دارن ولی نه توی قفس بلکه آزاد آزاد بنابراین من اسم این کار رو شجاعت میذارم
چون شجاعت میخواد که آدم از خودش بگذره و غل و زنجیرهای بیهوده ای رو که به اسم غیرت به خورد ما دادندرو پاره کنه و مثل یه آدم جنتلمن و با شخصیت اجازه بده که همسرش که اونم یه انسانه مثل مردها و احساساتش هم بیشتره، از زندگیش لذت ببره
و چه بهتره که بر خلاف آدمای خیانتکار، در کمال صداقت در کنار هم و با هم خوش بگذرونن.
میدونید نهایت عشق و دوست داشتن چیه؟؟؟؟
اینه که اگه واقعا به همسرت عشق میورزی خودتو کنار بزنی و احساسات احمقانه و غیرتگونه خودتو کنترل کنی و بزاری زنت هم در کنارت خوش بگذرونه
وقتی با همه وجودت عاشق باشی از لذت بردن زنت خوشحال میشی نه ناراحت و بقول لمپنها بی غیرت
بی غیرتی اینه که دور از چشم زنت سکس کنی
بی غیرتی اینه که زنتو محدود کنی و خودت بی پروا و آزاد باشی
بر عکس نهایت عاشق پیشگی همین سکس ضربدریه
سکس ضبدری فقط از عهده انسانهای باشرافت و شجاع برمیاد
Obrázky na profil, obrázky na lide.cz
Další obrázky z DoProfilu.cz

توضیحات مهم و قابل توجه در باره شرایط رسیدن به آغاز سکس ضبدری
1- زن و شوهر باید شدیدا عاشق هم باشند
2- در طول سالها زندگی صداقت در رفتار و گفتارشان برای هم ثابت شده باشد
3- تحت هیچ شرایطی به یکدیگر دروغ نگویند و کمترین چیزی را از همدیگر پنهان نکنند
4- در طول سالها زندگی با عملکرد خویش اطمینان کامل و اعتماد صد در صدی همدیگر را جلب نموده باشند
5- با گذر از مرحله عوامانه زندگی و غلبه بر شکیات و تردیدها و بهانه جوییها و عیب جوییها به مرحله بالاتری از زندگی و عشق و صمیمیت رسیده و با همه وجود برای هم خوشی و شادکامی بخواهند و برای هم جان بدهند
**** پس از رسیدن به این مرحله زن و شوهر میتوانند در مورد سکس ضربدری با هم گفتگو نمایند، صد البته افرادی که در زندگی عشق و صمیمیت و صداقت نداشته باشند هیچگاه حتی جرات نمیکنند این موضوع را با همسر خود در میان بگذارند***

Obrázky na profil, obrázky na lide.cz
Další obrázky z DoProfilu.cz

((((((( و اما بعد )))))))
پس از تصمیم درباره انجام سکس ضربدری با احتیاط زیاد و دقت و وسواس زوج مقابل را انتخاب نمایید
زود و عجولانه با هیچ کس ارتباط برقرار نکنید
به دو نکته در باره آشنایی توجه نمایید و بی رودروایستی از زوج مقابل سوال کنید
الف) خصوصیات شخصیتی و رفتاری و اخلاقی ( این موضوع بسیار مهمتر از شرایط و مختصات فیزیکی و جسمانی است)
ب) سلامتی و بهداشت ، با افرادی که سابقه اعتیاد دارند ابدا ارتباط برقرار نکرده و با چند سوال و جواب ساده نسبت به سلامتی ایشان اطمینان حاصل کنید ، استعمال مواد بصورت تفننی مشکلی ندارد
البته قبل از اقدام به سکس لازم است چند جلسه با هم رفت و آمد کنید و شناخت کافی بدست آورید
فقط با یک زوج باشید و با زوجهای مختلف ارتباط برقرار نکنید که اشتباه است
حتی الامکان با زوجی که قبلا با زوجهای دیگر سکس ضربدری داشته اند آشنا شوید
در صورتی که تصمیم گرفتید بچه دار شوید رابطه سکسی خود را قطع نموده و صبر کنید تا خانم محترم یک دوره قاعدگی را سپری کند.
خوش باشین و آزاد

0 ❤️

349130
2012-12-25 04:31:33 +0330 +0330
NA

باحال بود.مرسی

0 ❤️

349132
2013-02-27 12:02:19 +0330 +0330
NA

لز حضوری سراغ ندارید اصفهانی باشه من لز میکنم سکس نیستم

0 ❤️

775804
2020-11-06 14:56:39 +0330 +0330

عالی بود

0 ❤️