داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

ماجرای استخدام مهسا

1399/07/22

من مهسا هستم ۳۵سالمه و۱۴ ساله ازدواج کردم قدم ۱۷۰ وزنم ۶۶ سینه ۸۰ پوستم گندمی قیافم نسبتا خوبه دوستام میگن خوشگلم ماجرایی که می خوام براتون تعریف کنم مربوط به زمانی که داشتم استخدام بانک میشدم ۲۴ سالم بود وتازه فارغالتحصیل شده بودم شوهرم مهران ۴۴ سالشه مرد خوبیه ولی زیاد سکسی وگرم نزطت برعکس من
تازه درس دانشگاهم تموم شده بود ولیسانس گرفنه بودم از خونه داری خوشم نمیومد وحوصلم سرمیرفت که بخوام همش توی خونه بمونم تا شب ومنتظر شوهرم بمونم به چند نفر سپرده بودم که اگر کارخوبی پیدا شد بهم بگند تا اینکه یک روز مامانم گفت که یکی از دوستاش گفته یکی از بانکهای خصوصی دنبال یک منشی برای رییس شعبه هستش واز اونجا که رییس اون شعبه با پسر دوست مامانم اشنا بوده گفته میتونه بیاد اینجا بعنوان منشی رییس کار کنه البته اول باید مصاحبه کنه وبعد یک مدت کارمو ببینه وگفت البته اگر از کارم خوشش بیاد ممکنه به عنوان کارمند استخدام بشم چون رییس یک شعبه بزرگه و خرش خیلی میره
خیلی خوشحال بودم که میتونم توی یک بانک خصوصی کارکنم مهران هم مخالفتی نداشت البته راهش برام دور بود چون ما خونمون غرب تهران بود واون سمت میرداماد بود خلاصه رفتم برای مصاحبه حدود ساعت ۱۰ صبح بود که رسیدم بانک پاسارگاد بود وشعبه بزرگ وشیک اطاق رییس جدا بود وکارمندای زیادی داشت که خیلیشون دختر بودند وارایش کرده خوشگل
وارد اطاق رییس شدم اطاق نسبتا بزرگی بود یک میز بزرگ وچندتا صندلی وو یک میز کنفرانس داشت خیلی استرس داشتم رییس یک مرد ۴۰ ساله بود باکت و شلوار و خوشتیپ
سلام کردم اونم سلام کرد وگفت بفرمایید چه کمکی میتونم بکنم گفتم من فلانی هستم که معرفی کرده بودند خدمتتون برسم بعد از معارفه شرایط کار رو بهم گفت که چه کارهایی باید انجام بدم یک میز کوچیک هم بیرون اطاقش بود که مخصوص منشیش بود بعد یک سری سوالها پرسید که رشته تحصیلیم چیه ومعدلم چنده بوگفت که اینجا دوست داره همه چیز منظم ومرتب باشه و کارمنداش هم مرتب باشند ودوست داره متشیش ارایش کرده وخوش برخورد باشه واگر منشی خوبی باشه میتونه استخدامش کنه برای بانک وبرای شعبه های دیگه کارمند رسمی بشه گفت میتونم از فردا بیام سرکار خیلی خوشحال شدم نمی خواستم این موقعیت را دست بدم گفت از فردا میتونم بیام سرکار
شب به مهران گفتم کا از فردا قراره برم سرکار وماجرای مصاحبه گفتم البته نگفتم که رییس گفته خوشگل وارایش کرده باشم اونم گفت اگر خوشم اومده میتونم برم
کارم رو شروع کردم وبا کارها اشنا میشدم خیلی کار سختی نبود رییس سرش نسبتا شلوغ بود چند بار منو خواست برم پیشش منم برای اینکه کارهارو بگه میرفتم پشت میزش میزش وکنارش می ایستادم بوی ادکلن‌خوبی میداد مرد هیکلی وخوشتیپ بود وجذبه خاشی داشت بانک بزرگی بود ونزدیک ۳۰ تا کارمند داشت منم به خودم رسیده بودم نمی خواستم کارم ایرادی داشته باشه
ساعت ۲ کارکمتر شده بود وسرش خلوتتر بود گفت چطور بود کارها گفتم اقای رییس خوبه مشکلی نبود بعد از چندروز کارم رو دیگه خوب بلد بودم وحس خوبی هم بهش داشتم مموقع کار خیلی رسمی بود ولی موقع بیکاری میرفتم اطاقش خودمونی بود وسر شوخی باز می کرد یکبار گفت که خیلیا حسودیشون میشه من منشی خوَشگلی مثل تو دارم منم ازین حرفش خیلی خوشم اومده بود دیگه باهم نسبتا راحت بودیم وحدودا یکماه گذشته بود که منو برای شام دعوت کرد گفت زنش نیست ورفته مسافرت وتنهاست وگفتفردا شام رستوران بریم وشب از اونجا میرسونه خونمون پیش خودم گفتم به مهران میگم با دوستام شام رو میریم بیرون وشب رو سعی میکنم زود بیام تا مهران شک نکنه
اول یکم ناز کردم بعد که اصرار کرد قبول کردم وگفتم فقط زود باید برگردم خونه گفت زود میرسونه بعد رستوران خونه
به مهران گفتم فردا شب بادوستام میریم بیرون بعضی وقتا باهاشون میرفتم ومیدونست
فرداش که اومدم خونه از سرکار به خودم رسیدم و ارایش کردم ویک مانتو جلوباز ساپورت وشال پوشیدم وساعت ۸ با اژانس رفتم سر قرارمون یک رستوران سمت پاسداران بود وقتی منو دید خیلی ازم تعریف کرد گفت خیلی خوشگل شدم وکلی از هیکلم تعریف کرد گفت تا حالا اینطوری ندیده بود منم تشکر کردم گفتم که شما هم مرد جذاب ومهربون وخوشتیپی هستیود گفت که وقتی بیرون محل کار دوست داره به اسم کوچیک صداش کنم اسمش رضا بود منم اقا رضا صداش کردم دیگه یکجورایی بهش عادت کرده بودم و خوشم میو مد ازش البته مرد با جذبه ای بود وچون رییسم بود ازش جساب می بردم فکر نمی کردم اینهمه بهم احترام بزاره بهم گفت به موسیقی علاقه داره وپیانو میزنه منم پیانو تا حدودی بلد بودم وتمرین میکردم گفت خونش پیانو داره وبعد شام دوست داره برام پیانو بزنه دودل بودم برم یانه ودست خودم نبود وقبول کردم گفتم فقط زودتر برگردیم خونش همون نزدیکی بود یک اپارتمان نسبتا بزرگ یک پیانو هم کنار پذزرایی خونه شیک بود رفت نسکافه درست کنه بهم گفت راحت باشم شال ومانتومو دربیارم نشستم پهلوش شروع به زدن پیانو کرد خیلی خوب میزد اصلا فکرشو نمیکردم بعد به من گفت بزنم نمنم یک متن ساده داشتم میزنم که دستاشو گذاشت روی دستم وانگشتامو هدایت میکرد روی پیانو حس خوبی وقتی دستاش روی دستم بود بعد دستمو گرفت یکم ترسیده بودم اما حس خوبی داشتمصورتش رو اورد جلوی صورنم توی چشمهوی همدیگه نگاه کردیم حالم دست خودم نبود لباشو گذاشت روی لبام وشروع به خوردن کرد منم باااش همراهی کردم بغلم کرد دستاشو لای موهام میکشید گردنمو می خورد دیگه منم شهوتی شده بودم ‌خودمو توی دستاش رها کرده بودم تاپ تنمو دراورد سوتینمو باز کرد ودیوونهوار شروع به خوردن سینه هام کرد بعد منو بلند کرد سمت اطاق خواب برد خودمو توی دستاش میدیدم انداخت روی تخت شلوارمو کشید پایین فقط یک شورت تنم بود بزرگی کیرشو از روی شلوار میدیدم شروع به خوردن از انگشتپام تا کسم شد حس میکردم توی اسمونهام شورتمو اروم دراورد وچوچولمو زبون می زد وزبونشو میکرد توی کسم بعد بلندشد منم بلندکرد پیرهنشودراورد هیکلی وپرمو بود موهای سینشو لمس میکردم وبدنشو می بوسیدم کمربنشد باز کردم وشلوارشو پایین اوردم بادستش فشارم داد پایین که کیرشو بخورم فقط شورتش پاش بود دستمو کشیدم روی کیرش بزرگی وکلفیشو حس کردم خیلی گلفتر از مال مهران بود زانو زدم جلوش شورتشد کشیدم پایین کیرش افتاد بیرون سفت وراست بود تخماشو از پایین لیس زدم تخماش درشت ونرم بود بعد از زیر کیرش لیس میزدم ومی خوردم وبه چشاش نگاه میکردم تا رسیدم به سرش زبونمو میزدم سرش بعد سرمو گرفت وفشار کیرشو توی دهنم اولش اروم بود توی دهنم جا نمیشد بعد دوباره بلندم کرد وگذاشت روی تخت خوابید روم کسم کاملا خیس شده بود کیرش روی کسم بود ولبامو می خورد هیکل مردونشو روی بدنم احساس میکردم کیرشو روی کسم تنظیم کرد وسرشو کرد تو کسم دردم اومد تا حالا به این کلفتی نرفته بود توش اخ کشیدم رضا گفت جونم عزیرم گفتم خیلی کلفته اروم کرد توش کسمو کاملا پر کرده بود شروع به تلمبه زدن کرد منم فقط اه وناله میکردم تلمبه زدنشو تند تر کرد چند دقیقه همینطور تلمبه میزد بعد به حالت سگی بر گردوند از پشت کرد توی کسم موهامو از پشت گرفته بود وچندبار میزد روی باسنم به کارش وارد بود حکم تلمبه میزد حالم توی خودم نبودو ارضا شدم
اونم همزمان ارضا شد وگرمای ابشو روی کمرم احساس کردم یک بوس از لبام کرد رفت وبا دستمال کاغذی کمرمو پاک کرد منم یکم دراز کشیدم وبیحال بودم وقتی بلند شدم دیدم دیر وقته لباسامو پوشیدم ومنو رسوند تا نزدیک خونه
این اولین داستان واقعیم بود که نوشتم اگر خوشتون اومد نظر بدید

نوشته: مهسا ۳۵


👍 64
👎 43
119800 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

923670
2020-10-13 01:27:09 +0330 +0330

گرم نزطت؟؟؟؟ یا جالق الملجوق!!! یا کصکش الکصخل!!! اولین باره این جمله رو میشنوم!!!
به تعدادی جنده با جندگی بالا نیازمندیم!!!
جنده سه زازی


923672
2020-10-13 01:27:42 +0330 +0330

خیانت تعریف نداره جنده


923673
2020-10-13 01:28:32 +0330 +0330

ملت تو شهوانی یکی از یکی پوستش ن بهتره و سکسی ترن ولی تو خیابون که راه میرم نمیدونم چرا نیستین یکیتون رو تور کنم بالاخره.

3 ❤️

923675
2020-10-13 01:29:44 +0330 +0330

اخه دیوس جقی خونه ما هم لاکپشت داره بالانس میزنه میای بریم خونه ما تست بدی
کم بزن مغزت از کار افتاده دیوث

3 ❤️

923676
2020-10-13 01:30:16 +0330 +0330

خوبه که میتونید با یه کُس دادن استخدام بشید 😍


923677
2020-10-13 01:31:36 +0330 +0330

دوست دارم منم کُستو بکنم یه جای بهتر استخدامت کنم مهسا جان

6 ❤️

923683
2020-10-13 01:35:29 +0330 +0330

!!!FOKC YOU MAHSA!!!

اطاق😑😑😑😑

ریدم تو اون تحصیلاتی که کردی!
البته:
فکر کنم تحصیلات کردن!
دوستان متوجه اید چی میگم🤪🤪🤪

2 ❤️

923693
2020-10-13 01:41:50 +0330 +0330

sam_aflyn

اطاق و اتاق جفتش صحیحه مثل لشکر و لشگر.

در مورد داستان چرت بود بانک ها حتی خصوصیش آزمون استخدامی دارن یه عده آزمون میدن بالاترین امتیازها میرن برای مصاحبه تنها جایی که تو این مملکت حساب کتاب داره بانکه شرکت نیست که منشی از بیرون استخدام کنن…


923694
2020-10-13 01:41:55 +0330 +0330

چه وضع داستان نوشتنه، قشنگ معلومه لیسانست رو هم با جندگی گرفتی🔫😐

2 ❤️

923696
2020-10-13 01:44:29 +0330 +0330

مال نبود

0 ❤️

923698
2020-10-13 01:45:06 +0330 +0330

جنده خانوم مگ فیلم سوپره،مگ شما بازیگرای برازرزید؟؟؟
گاوم باشه اینقدر سریع خیانت نمیکنه

2 ❤️

923702
2020-10-13 01:47:36 +0330 +0330

سهام بانک پاسارگاد فردا میریزه ، حتی ممکنه ورشکست شه 😂 آزمون استخدامی مگه نمیدادن قبلا 😂

3 ❤️

923714
2020-10-13 01:53:40 +0330 +0330

بیا باز بسیجی ها میان میگن روحانی باعث جنده شدن خانوما شده…حالا دیدین این جنده خانوم دوران مموتی کصش خیرات میکرده 😏

4 ❤️

923733
2020-10-13 02:08:08 +0330 +0330

تو داستان سکست که کس شعر و دروغ بود هیچ، فکر کنم هیچ ایده‌ای در مورد بانک هم نداری…
منشی رئیس شعبه؟
رفتی استخدامت کرد؟

2 ❤️

923738
2020-10-13 02:12:02 +0330 +0330

داسانت خیلی عالی و جالب بودش نوش جونت کیری که خوردی.منتظرم ادامشو بنویسی.
به چرت و پرتای یه ادم مضخرف هم توجه ای نکن.

0 ❤️

923742
2020-10-13 02:16:57 +0330 +0330

جدایی از چرت بودنِ موضوع… حداقل یه دور از روش میخوندی، غلط تایپی هاتُ صحیح میکردی! غلط املایی ها پیشکش… 😕

4 ❤️

923764
2020-10-13 02:41:56 +0330 +0330

ببین توی محله ما چند نفر هستن از بی کصی دنبال ماها راه میفتن تو محله کونمون در امان نیست !! خب دخترای شیطونی مثل شماها باید با اینا ازدواج کنن که امنیت یه محله بگا نره.

پ ن: هر کی از راه رسید دلیل دادن خودش رو بی حال بودن شوهرش میدونست!

4 ❤️

923775
2020-10-13 02:56:42 +0330 +0330

تا حالا بانک دیدی؟
کدوم بانک رییسش منشی داره؟
منظورت ازغرب تهران ملارد و گرمدره و شهریاره؟؟؟

5 ❤️

923779
2020-10-13 03:00:47 +0330 +0330

عه نمیدونستم رئیس بانک منشی داره…بالاخره تو شهوانی به معلوماتم اضافه شد

2 ❤️

923786
2020-10-13 03:12:35 +0330 +0330

خیلی راحت دادی آفرین کاش همه زنا مثل تو باشن

0 ❤️

923788
2020-10-13 03:17:25 +0330 +0330

رفتی تو اتاق رییس شعبه ی بانک !!!
اتاق رییس شعبه بانک خصوصی !!!

2 ❤️

923791
2020-10-13 03:22:02 +0330 +0330

حتما استخدام نشدی بعدش، رضا بزن دررو بوده

0 ❤️

923796
2020-10-13 03:35:09 +0330 +0330

خوب بود

0 ❤️

923803
2020-10-13 03:57:09 +0330 +0330

زندگی خودته از شوهرت رازی نیستی باهاش تموم کن ولی اینم ماندگار نیست تا باهاش هستی ازش اتو بگیر ک نتونه مثل ی اشغال دورت بندازه مردها تنوع طلبن

0 ❤️

923806
2020-10-13 04:08:00 +0330 +0330

راست یا دروغ، قابل توجه اونهایی که به مردهای متأهل میتوپند که خیانت فلان است.

1 ❤️

923815
2020-10-13 05:00:15 +0330 +0330

داداچ اشتبا میزنی😆😆😆

0 ❤️

923824
2020-10-13 05:46:49 +0330 +0330

جا داره بگم کس نگو مهندس

0 ❤️

923825
2020-10-13 06:01:33 +0330 +0330

غیر قابل باور !!!

0 ❤️

923830
2020-10-13 08:20:31 +0330 +0330

استارت و شروع جندگی و فاحشه گیت و خیانتت مبارک باشه جشنشو هم میتونی با اقا رضای رئیس جونت بخوبی و خوشی برگزار کنی …و حاملگی و خبر بالا اومدن شکم و بچه حرام زاده ات هم نصیب شوهر بیچاره و بی خیر و ساده ات میشه …یعنی کار کردن و اشتغال در بیرون از خونه این ارزش رو داشت که به همه چی خیانت کنی حتی بچه ات

1 ❤️

923839
2020-10-13 09:21:42 +0330 +0330

کی شام خوردید گی رفتید خونه رییس کی برگشتی خونه خودت؟ شوهرت کونت نذاشت؟ باور کردنی نیست

0 ❤️

923847
2020-10-13 10:10:33 +0330 +0330

معلومه که یه پسر سیس هستی و فانتزی دادن به رئیس بانکارو داری کون قشنگ

0 ❤️

923855
2020-10-13 10:52:57 +0330 +0330

خب دوست عزیز، بهتره اول یکم مطالعه کنید بعد بنویسید
قوانین استخدام بانکی در مورد همه بانکها یکیه
صندوق ها شاید بی قانون باشن، ولی بانک به هیچ وجه به رئیس شعبه اجازه نمیده واسه خودش منشی بگیره… یا استخدام کنه، استخدام توسط دایره منابع انسانی و پشتیبانی اداره مرکزی انجام میگیره

1 ❤️

923856
2020-10-13 10:55:22 +0330 +0330

داستان جالب و بنظرم واقعی بود. خودم چند مورد رو اتفاق مشابه رو میشناسم که بین رئیس و منشی در بانک، شرکت یا دفتر وکالت اتفاق افتاده. در یک مورد یک وکیل با سابقه رو میشناسم که با همه کسایی که بعنوان کارآموز می رفتن پیشش رابطه داشت و در ازای دادن گزارش خوب از عملکردشون تو دوره کارآموزی باهاشون سکس می کرد.

0 ❤️

923858
2020-10-13 11:04:21 +0330 +0330

آخ که عاشق گاییدن زن شوهردارم

0 ❤️

923862
2020-10-13 11:52:36 +0330 +0330

واااااااااای مهسا عالی بود کیرمو بلند کردی مرسی

0 ❤️

923863
2020-10-13 11:55:25 +0330 +0330

عزیزم وقتی مینویسی دستتو از تو شرتت درار که کمتر غلط املایی داشته باشی

0 ❤️

923866
2020-10-13 12:41:57 +0330 +0330

قول میدم تو عمرت یه بار تو بانک پاسارگاد نرفتی. کدوم شعبه بانکی رییس اتاق جدا داره؟؟؟
مگه شرکت خصوصیه برای رییس شعبه منشی بذارن؟
یه جور کص بگید ادم بتونه تا ته داستان رو بخونه

1 ❤️

923867
2020-10-13 12:45:29 +0330 +0330

عالی بود

0 ❤️

923876
2020-10-13 13:57:44 +0330 +0330

تو عمرا اگه تاحالا حتی واسه حساب باز کردن بانک رفته باشی
ینی بانک‌ندیدی وگرنه این مزخرفاتو سرهم نمیکردی

2 ❤️

923895
2020-10-13 16:21:02 +0330 +0330

واسه همین چیزاست ک‌میگم‌زن نباید بره سر کار

0 ❤️

923903
2020-10-13 17:05:08 +0330 +0330

تو که زن مهران هستی و‌ تا این لحظه میبایست فقط کیر مهران تو‌ کوست رفته باشه. اما گفتی تا الان که کیر رییس بانک رفاه تو کوست کیر به این کلفتی داخل کوست نرفته. یعنی بجز کیر مهران کیرهای دیگری نوش جان کردی اما به این کلفتی نبودن. اینجوری ثابت کردی که از قبل جنده بودی. جنده خانم ازاول میگفتی یک جنده هستی

1 ❤️

923905
2020-10-13 17:10:16 +0330 +0330

از اولم میخاریدی

یا خدا این اولی شه تازه…پس کم کس ندادی بعد خوردن کیر رئیس کونی ت

0 ❤️

923906
2020-10-13 17:10:32 +0330 +0330

یعنی تا اون موقع نفهمیده بودی دعوت یک مرد نامحرم از یک زن نامحرم به شام در رستوران آخرش به سکس ختم ميشه؟
.
.
ولی من خیال میکنم نویسنده این داستان مرد هست چون بعضی قسمتها مطلب با لحن مردانه نوشته شده

0 ❤️

923912
2020-10-13 18:27:02 +0330 +0330

کله کدو بیا بمنم بده مردیم از حشر

0 ❤️

923915
2020-10-13 19:07:21 +0330 +0330

پیانو خونمون داریم؟منم پیانو دارم فقط مشکلش اینه کیر داره میخوای ببینیش؟

0 ❤️

923917
2020-10-13 19:52:21 +0330 +0330

به برکت جمهوری اسلامی یه مشت پاپتی کون نشور به نون و نوا رسیدن. دخترا تیغشون میزنن و طرفو تو خماری میزارن.
خاک بر سرت خیانت هم میخای بکنی به کسی بده که ارزششو داشته باشه نه این کونیای تازه بدوران رسیده

0 ❤️

923921
2020-10-13 20:22:03 +0330 +0330

من نمیدونم این مردا که اینقد سردن چرا میرن زن میگیرن برا مردم زن میگیرن یا زنه جندستو واسه مردمه اقا تحقیق کنید قبل ازدواج خخخخخخخ

0 ❤️

923930
2020-10-13 21:21:35 +0330 +0330

بنظر کص شعر اومد.بانک دکوراسیونش اینجوری نیست

0 ❤️

923938
2020-10-14 00:05:27 +0330 +0330

شروع به خوردن انگشتپام تا کسم شد ؟؟!!
خوبی؟
سالمی؟
وات د فاز ؟
شما معامله کلفت ساک میزنی رو لهجت هم تاثیر میذاره؟؟!
در ضمن خیانت کردن فقط این نیس که شوهر داشته باشیو بری به یکی دیگه بدی
همین که داری اونو میپیچونی داری بهش خیانت میکنی

1 ❤️

923941
2020-10-14 00:32:14 +0330 +0330

خداروشکر اعتقادی به نقطه نداری اصن :))) همچنان بعد سال ها چنین داستان های دری وری ای مشاهده میشه، عجیبه.

0 ❤️

923957
2020-10-14 01:34:59 +0330 +0330

گوزو تو یک پسری. شهر هرت هم نیست که استخدام رسمی کنند. گوزو

0 ❤️

923963
2020-10-14 01:43:20 +0330 +0330

نمیدونم چرا پسرا اصرار دارن داستان رو از طرف یه خانم بنویسن
اصلا هیچی هم از خانم ها نمیدونن
وای از دست شما

0 ❤️

923975
2020-10-14 01:51:05 +0330 +0330

افرین بازم کوس بده کلا منشیا همه میدن مثل منشی من اول صبحی واسم ساک میزنه

0 ❤️

924001
2020-10-14 02:16:06 +0330 +0330

دقت کردین کیر همه از مال شوهرای ما بزرگتر و کلفت تره؟
البته من که خودم ی شوهرم کلی گفتم.
بعدش چقد زود خوابیدی زیر رئیس…

0 ❤️

924004
2020-10-14 02:22:10 +0330 +0330

چی بگم خوب مهسا جون تو که عشق جندگی داشتی چرا شوهر کردی مشخصه تو دانشگاه هم کم ندادی

0 ❤️

924033
2020-10-14 03:27:08 +0330 +0330

خيانت ؟!خاك بر سرت

1 ❤️

924057
2020-10-14 04:40:41 +0330 +0330

تا حالا کیری به این کلفتی توم نرفته بود این جمله خودش نشون میده که جنده هستی و کیرای زیادی توت رفته

0 ❤️

924091
2020-10-14 09:40:23 +0330 +0330

بمبل می دونی چیه؟ 😁 😁 همون تو کونت

0 ❤️

924110
2020-10-14 11:11:43 +0330 +0330

خوب بود.آفرین.اما تو هنوز طمع سکس واقعی رو نچشیدی

0 ❤️

924141
2020-10-14 14:33:26 +0330 +0330

کسشعری مسخره…
بانک منشی؟

0 ❤️

924153
2020-10-14 16:02:15 +0330 +0330

جندگي و برازندگي اثري از جنده ي اعظم

0 ❤️

924167
2020-10-14 17:15:37 +0330 +0330

عالی

1 ❤️

924177
2020-10-14 19:26:42 +0330 +0330

میشه منشی من باشی

0 ❤️

924379
2020-10-15 14:16:33 +0330 +0330

شنیدم زنها بیشتر عاطفی ترن و حیا دارن و خیانت به شوهرشون نمیکنن چطور تونستی به شوهرت خیانت کنی

0 ❤️

924661
2020-10-16 16:18:57 +0330 +0330

اینکه خیانت رو چی بدونی و چقدر برات بد باشه بیشتر به تربیت و شرایط روانی برمیگرده تا جنسیت

0 ❤️

924832
2020-10-17 05:39:36 +0330 +0330

کسشعر

0 ❤️

924946
2020-10-17 21:07:56 +0330 +0330

پس زنای محصنه کردی کیونی

0 ❤️

925552
2020-10-20 17:49:00 +0330 +0330

۶۰ تا لایک؟؟؟ وقعی که نیست ولی اگه باشه هم یعنی ۶۰ نفر با خیانت این جنده حال کرد؟؟

0 ❤️

925603
2020-10-21 01:34:01 +0330 +0330

اونوقت تو که آنقدر عجله داشتی بری خونه…تا دیر وقت وایسادی دادی …خوب لااقل میزاشتتی ی شب دیگه شوهرتم انقد دلواپس نمی‌کردی 😳

0 ❤️

925947
2020-10-22 19:00:09 +0330 +0330

اخه کسکش کونی توکه بلد نیستی دروغ بگی چرا چرت مینویسی ؟؟؟؟؟؟ اول اینکه هرکی خواست داستان بنویسه اسمها رو عوض میکنه و ادرسهم نمیده و ابروی کسی رو نمیریزه در نتیجه تو یه پسری به خاطر لحن جمله بندیت و به عمد ادرس نوشتی و اسامی رو ذکر کردی که ابروی اونو ببری دستت به منشی و وام و اینجور چیزها نرسیده اومدی تلافی کنی خاک تو سرت اثلا باور کردنی نبود

0 ❤️

925954
2020-10-22 20:29:10 +0330 +0330

منم پیانو میزنم بیا خونمون تا برات رو گام دو ماژور بگامت رو لا مینور بمالمت جنده ژنده پوش
بیا با نوت می بکار، توت بچه بکارم
با سی شارپ، شالاپ شلوپ راه بندازم
با جی فلت بمالم اون ممت

0 ❤️

926070
2020-10-23 04:14:38 +0330 +0330

حالم بهم میخوره از زن هایی که به شوهرشون خیانت میکنن آخه کثافت جنده نمیخوایش ازش جدا شو برو دنبال جندگیت خجالت بکش برام داستان عاشقانه مینویسه ، جنده 😡😡

0 ❤️

926333
2020-10-24 13:40:50 +0330 +0330

کصکش ب شوهر خودش نمیدادع کیر یکی دیگه رو تا خایع کردع ت حلق و کصش

0 ❤️

926541
2020-10-25 09:03:35 +0330 +0330

متاسفانه تو اکثر جاهایی که زنها کار میکنن مورد سو استفاده جنسی هم واقع میشن حالا یا مث ایشون خوششون میاد یا بعضیام بدشون میاد ولی ردخور نداره

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom