مادرزن و ضربدری

1400/05/16

سلام
ارش هستم ۲۹ از اصفهان ،خانومم رها۲۶ سالشه و اصالتا آبادانی هستند و بعد از جنگ اومده بودند اصفهان.
مادر خانومم تو ۱۴ سالگی با اجبار با پدر خانومم که ۲۸ سالش بود ازدواج کرده بود، و همیشه بهم میگفت که از زندگیش ناراضی هست با وجودی که خداییش خیلی پولدار بودند،سه سالی بود نامزدی بودیم و چون مادر خانومم همیشه جلو من لباسایه باز میپوشید خیلی تو کفش بودم یجورایی خودشم فهمیده بود ولی خب خیلی ترسو بود،من مهندس هستم و عسلویه کار میکنم بعد از ازدواج شرکت واسم یه خونه گرفت و رها رو بردم عسلویه پیش خودم و هر روز ، روزی سه بارم سکس داشتیم ،تو اینستا با واژه های ضربدری و بی غیرتی آشنا شدم و واسم دلچسب بود و موقع خرید لباس واسه رها اونایی که آزادتر بودو انتخاب میکردم و رها هم خوشش مییومد، مدام تو این پیجا میگشتم به صورت یواشکی و مخفی ، سه ماهی از زندگی مشترکمون گذشته بود که وارد یه سری داستانایه باور نکردنی شدیم،
من کارم جوری هست که ۱۴ روز عسلویه هستم و ۷ روز اصفهان یه چندتا رست که اومده بودم رها اصرار کرد که اصفهان پیش مامانش و اینا چند روز بیشتر بمونه و بعد بیاد ،منم قبول کردم ،دو الی سه روز سرکار بودم که زنگ زدم رها معلوم بود داره گریه میکنه ولی اصرار داشت همه چی اوکی هست ،قرار بود یه هفته ای بیاد عسلویه ولی ۱۴ روز موند اصفهان، رفتم اصفهان خیلی تو خودش بود ،ناراحت بود هر چی میپرسیدم چیزی نمیگفت و بحثو عوض میکرد ،بعد از ۷ روز اومدیم اصفهان ،تو راه برگشت قسمش دادم چی شده گفت بریم اصفهان بهت میگم و کلی گریه کرد،تو ذهن خودم فکر میکردم بهش تجاوز کردند …
خلاصه رسیدیم اصفهان ،خستگیمون که از بین رفت شروع کرد به حرف زدن که تورو خدا در مورد خانوادم بد فکر نکن و این یه راز باشه گفتم خب چیه بگو،گفت مامانم به یه پسر به اسم میثم دوسته و بعد از ازدواجمون به صورت اتفاقی پیاماشونو تو واتس آپ دیدم و واتس آپشو هک کردم و فهمیدم رابطشون خیلی باهم زیاده پسره تقریبا۲۷ سالی داشت،میگفت با مامانم صحبت کردم کلی گریه کردم ولی فایده نداره و گفته همه چی بینمون تمومه تا اینکه یواشی پشت سر مامان رفتم دیدم رفت سواره ماشین پسره شد منم رفت جلوشونو گرفتم که پسره اومده پایین سرم داد زده و فرار کرده …
یه لحظه هنگ کرده بودم رفتم سر لب تاب واتس اپ مادر خانومم باز کردم دیدم به به اوضاع خرابه ،چندتا عکس از کص و کونشم واسه پسره فرستاده و شدید باهم اوکی هستند ،بدونه اینکه رها بفهمه عکسارو فرستادم واسه خودم ،باور کنید چند بار من با این عکسا ارضا شدم و تو چندتا گروه میفرستادم و نظراتشونو میپرسیدم و حشری میشدم،پیش خودم گفت بی عرضه هستی که یه غریبه داره مادر زنتو میکنه تصمیم گرفتم برم تو نخش به خانومم گفتم همرو خودم درست میکنم فکر نباش، ۴ روز مرخصی گرفتم و با ۷ روز خودم شد۱۴ روز، رفتیم اصفهان خونه پدر خانومم اول کار که همو دیدیم خیلی آروم و سکسی نزدیک لبش بوسش کردم که یکم تعجب کرد،با خانومم هماهنگ کرده بودم چون مامانت از بابات آنچنان محبت ندیده و پسر نداره من باهاش خیلی جور بشم تا سمت غریبه نره که آبرو ریزی کنه اونم از خدا خواسته که قبول کرد ولی گفتم به شرطی که یه کار واسم بکنی ولی به موقعش میگم گفت هرچی باشه قبوله
خلاصه فردایه اونروز منو مژگان (مادر خانومم) رفتیم بیرون از اولش که تو ماشین نشست همش دستش تو دستم بود،بهش گفتم من همیشه دوست داشتمو دارم ولی یه اتفاقایی افتاده که ازت دلخورم و شاید رها رو طلاق بدم، تعجب کرد و گفت چی
گفتم رها تو سکس خیلی سرد شده اصلا رابطه نداریم ،گفت خب این که درست میشه گفتم یه چیزه دیگه هم هست اینکه میخوام مثل شما که با میثم هستید منم یه دوس دختر بگیرم یهو دستاش یخ کرد،هنگ کرد داشت حالش بد میشد آرومش کردم یه ریز گریه میکرد ،گفتم من به هیچکس نمیگم به رها هم نگفتم فقد‌…
گفت فقد چی گفتم این عکسارو ببین عکس کص و کونش و سینش بود هنگ کرد ،گفت اینارو از کجا آوردی گفتم بماند ،گفتم حتی میدونم چندبار هم باهم سکس داشتید وکجاها بوده مدام گریه میکرد و میگفت تورو خدا زندگیمونو خراب نکن گفت غلط کردی به شوهرت خیانت کردی حتمی دخترت هم مثل خودته التماس میکرد و درد دل که همه چی پول نیست و اینکه از طرف شوهر بهش محبت نشده و سکس ندارن که گفتم مگه من مرده بودم که گفت میدونی چی میگی آرش گفتم اره …
گفت فقد یه راه داره اینکه همین الان زنگ بزنی به میثم و بگی ماجرا لو رفته و همه دنبالت هستند که فرار کنه بره گفت چشم گفتم نه اول یه جا قرار بزار تا من ببینمش بعد تمومش کن گفت تو روخدا شر درست نکن گفتم همینی که میگم وگرنه همین الان عکس کس و کونتو میزارم تو گروه خانوادگی بعدم طلاق گفت باشه ،زنگ زد بهش و قرار گذاشت با مژگان رفتیم سر قرار و بدون مقدمه تا دیدمش چندتا مشت زدم بهش که فقده فقد چرا سره زنم داد زده طرف فرار کردو رفت مژگان بهش ز زد گفت ماجرا لو رفته همه دنبالتن فقد فرار کن اونم یک دقیقه نشد گوشیشو خاموش کرد و…
مژگان گفت پایه قولت هستی گفتم خیلی عجولی رفتم ورودیه شهر اونجا معمولا خونه مبله اجاره میدند یکیو اجاره کردم و کلید رو گرفتم تو مسیر مژگان گریه میکرد و میگفت کجا گفت فقد خفه شو، رسیدیم درب خونه گفتم پیاده شو رفتیم داخل گفتم لباساتو درآر با گریه داشت لخت میشد اووووف عجب چیزی بود از عکسا نازتر و خوشکل تر ،شرت پاش بود یه داد زدم سرش اونم درآورد گفتم بیا جلو اومد شلوارمو کشیدم پایین و گفتم بخور ،گفت ارش خواهش میکنم گفتم فقد خفه شو و کاری که میگم بکن اوووف عجب ساکی میزد خوشم اومد رفتم ازش لب گرفتم گردنشو خوردم سینه هاشو لیس میزدم و میخوردم تو ابرا بود اومدم سراغ کسش دقیق بویه کسه خانوممو میداد،یه کس تپل وسط قرمز اطرافشم سفید واقعا عالی حساب کنید یه زن با قده۱۷۳ و وزنه۶۵ و سینه هایه۸۰ جلوت باشه اووف عالی بود ،کسش کف کرده بود منم خوب خوردم سرمو محکم فشار میداد رو کسش گفت آرش گفتم جونم گفت بکن توش کیرمو آروم رو کسش میکشیدم و کردم تو عااالی بود اصلا انگار نه انگار از این کس دوتا دختر اومده بیرون، گفتم کون میخوام گفت نه اصلا اصرار نکردم چون زیادی اذییت شده بود تند تند میکردم حس کردم یه لرزید و ارضا شد منم چند دقیقه بعدش آبم اومد و ریختم توش بوسش کردم یکم تو بغلم بود و ارومش کردم و گفتم همه چی رو فراموش میکنم و هر موقع نیازه سکسی داشت فقد به خودم بگه و از این ۷ روزه که اصفهانم حداقل ۳ بار میکنمت ، خندید و قبول کردو رفتیم کلید رو تحویل دادیم و رفتیم خونه و به خانومم گفتم همه چی ردیف شد مامانت تموم کرد با پسره دعوا کرد منم دعوا کردم و فقد مونده تو به قولت عمل کنی گفت چی ؟
گفتم رفتیم اصفهان خودتو آماده کن واسه فانتزیایه سکسی جدید
گفت حالا تا بریم اصفهان تو این مدت یکی دوبار دیگه مادرزنمو کردم و همزمان تو پیجا دنبال زوج بودم و یه زوج خوب رو پیدا کردم که فقد تصویری بودند با رها صحبت کردم‌گفت نه مگه دیونه شدی گفتم قول دادی منم همین الان میتونم دوباره همه چی رو خراب کنما قبول کرد ولی گفت وقتی رفتیم اصفهان ،از مرخصیم زیاد مونده بود به مژگان گفتم میخوام با رها سکس کنم عصری خونه رو خالی کنید گفت حتمی عزبزم با زوج هماهنگ کردم عصری یه سکس تصویریه توپ با یه زوج رفتیم و این شروع ضرب و موازی و زندگیه جدیدمون بود الان یکسال میگذره رابطمونو با دوتا زوج به صورت حضوری و مجازی حفظ کردیم مادر زنمم تقریبا شده جندم یه بارم با اون رفتم ضربدری.
داستان کاملا واقعیه

نوشته: آرش


👍 5
👎 56
123101 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

824672
2021-08-07 00:15:21 +0430 +0430

زارت

6 ❤️

824673
2021-08-07 00:17:25 +0430 +0430

۴ روز و ۷ روز میشه ۱۴ روز؟
توهمات خلاق ذهن یه جقی


824680
2021-08-07 00:24:27 +0430 +0430

هم از آخور میخوری هم از توبره

0 ❤️

824693
2021-08-07 00:45:20 +0430 +0430

من اگه یه روز دختر دار بشم دختر به آرش جناعت تمیدم، اینا هنش مادرزنا رو میکنن

7 ❤️

824694
2021-08-07 00:46:47 +0430 +0430

واقعا چطور میشه؟
۴ روز مرخصی گرفتم و با ۷ روز خودم شد۱۴ روز
کمتر جق بزن جقو

3 ❤️

824702
2021-08-07 00:59:47 +0430 +0430

کس کش یا نگو مهندسی یا وقتی میگی دیگه ۴ رو با ۷ نکن ۱۴ روز. اینجوری میرینی به مدرک هرچی مهندسه و همه میفهمن فقط یه جقیه بیشعوری.
کیرم سر در دانشگاهی که درس خوندی

8 ❤️

824704
2021-08-07 01:03:05 +0430 +0430

از بی احترامی به زنها تو سکس متنفرم،زنها بلا نسبت همشون برده نیستن که،باید ی رابطه دو طرفه باشه و با عشق و احترام،نه مثل حیوون روش بپری و حرفای بد بزنی و شخصیتش رو خراب کنی

1 ❤️

824708
2021-08-07 01:06:35 +0430 +0430

به به… هزار ماشالا چه نقش پر رنگی تو سرنوشت خانواده زنت داشتی، همه رو جنده کردی رفت…
راستی مطمئنی خودت تک پدری؟؟
سلام دوستان رو به خانوم والده و همشیره های محترم برسون… خوبن که همگی؟؟؟.
اسم و فامیلیتم عوض کن… کس کش جنده پرور خوبه ها… بهت میاد…

1 ❤️

824709
2021-08-07 01:06:44 +0430 +0430

برخلاف اونایی که از 4+7=14 نویسنده نتیجه گرفتن که مهندس نیست، باید بگم یقین بدونید که مهندسه!!! بخاطر اینکه همین مهندسین بی سواد که مدرکشونو با پول از دانشگاههای پولی میگیرن این مملکتو اینطور به گوه کشوندن
یارو صد بار “فقط” را نوشته “فقد”! گفتم را دویست بار نوشته گفت! و…و … معلومه که مهندسه و تو این سیستم درس خونده
حالا کاری نداریم که چقدر دروغگو کم حافظه س که داستانو بخونین متوجه میشین.

6 ❤️

824717
2021-08-07 01:12:50 +0430 +0430

نکشیمون جانی سینزنکشیمون جانی سینزنکشیمون جانی سینز

0 ❤️

824718
2021-08-07 01:14:01 +0430 +0430

مهندس جان لپ تاپتون چه برندی هست؟
راجع به جمع و تفریق نگم دیگه

0 ❤️

824730
2021-08-07 01:25:06 +0430 +0430

اولا ۴ روز مرخصی با ۷ روز خودت شد ۱۴ روز؟
کیرم تو ناموس معلمتون که جمع کردنم یادت نداده
بعدش مگه تو عسلویه کار نمیکردی و مرخصی میرفتی اصفهان پس چرا همش به رها میگی بزار بریم اصفهان
الان مکه تو کدوم دهاتین

3 ❤️

824739
2021-08-07 01:54:47 +0430 +0430

واقعا میدونید دارید چکار میکنید کسخل نفهم اون زن دیگه بتو حرام شده. اینایی که با مادر زنتون و خواهر زنتون سکس میکنید زنتون بهتون حرومه اگه البته راست بگید و تأثیرات جق نباشه فردا هم یه تخم حرومی مثل خودت بدنیا میاری

0 ❤️

824741
2021-08-07 02:02:43 +0430 +0430

فقد کیرم تو دهن بی سوادت

2 ❤️

824742
2021-08-07 02:09:23 +0430 +0430

بذار اول بشاشم تو ریاضیاتت.بعد تو داستانت.

2 ❤️

824749
2021-08-07 02:37:53 +0430 +0430

چطور توانستید این مزخرفات و تا ته بخونید؟ من که وسطش بی خیال شدم احساس کردم داره بهم توهین میشه

1 ❤️

824750
2021-08-07 02:55:47 +0430 +0430

جالبه از اينكه سر زنت داد زده ناراحت شدي رفتي مشت زدي به طرف بعدش اومدي اصفهان دادي يكي ديگه بكنتش !!!

6 ❤️

824751
2021-08-07 03:00:14 +0430 +0430

>زنتو گایید.م مگه داری بیوگرافی برازرس رو تعریف میکنی 💩

2 ❤️

824756
2021-08-07 03:54:04 +0430 +0430

وااتساپ هک کردی ؟؟؟
واتساپ با یه گوشی دیگه وارد شی پیاما قبلش کلا میره تو چجوری عکساشون و پیاماشون رو دیدی
چرا کصشر تحویل ملت میدید

3 ❤️

824762
2021-08-07 05:25:35 +0430 +0430

ریدم تو اون مدرک مهندسیت که تو نوشتن یک داستان هم کس دستی

2 ❤️

824767
2021-08-07 06:13:58 +0430 +0430

فقده فقد جقی هستی
چندکلاس سواد داری؟

2 ❤️

824768
2021-08-07 06:26:11 +0430 +0430

خوب مادر زنتا بده منم بکنم اصفهانی هستم

1 ❤️

824775
2021-08-07 08:21:10 +0430 +0430

نوش جونت
من چون برام پیش اومده باور میکنم

0 ❤️

824777
2021-08-07 08:28:16 +0430 +0430

7 + 4 میشه 14 🙄🙄🤔
دستت تو سورتت بوده موقع نوشتن😄

1 ❤️

824794
2021-08-07 10:49:35 +0430 +0430

جق تمومه سلولهای خاکستریتو از بین برده،به زودی جق هم نمیتونی بزنی دیگه چه برسه به خلق کصتان

1 ❤️

824807
2021-08-07 13:26:32 +0430 +0430

از قدیم گفتن سقف ر‌و تیر نگه میداره زنا کیر
تو که کلی وقت نیسی اصفهان
مادرزنتا بده دست من موقعی که نیسی حواسم بهش باشه

0 ❤️

824808
2021-08-07 13:53:22 +0430 +0430

ارش اقا سلام
نوشتتون خوب بود.
منتها غلط زیاد داشتین جونم.
💅💅💅💅💅💅💅

0 ❤️

824810
2021-08-07 14:07:57 +0430 +0430

این اپلیکیشنی و ا ت س آ پ که مدعی شدی هکش کردی غیر قابل نفوذه.

0 ❤️

824812
2021-08-07 14:18:45 +0430 +0430

واتساپو چطوری هک کرد؟؟؟

1 ❤️

824823
2021-08-07 15:44:15 +0430 +0430

من نمیدونم جدیدا چی میریزن تو مواد و میدن دست ملت که مخ طرفو اینطوری پکونده که این توهمات رو نوشته تو سایت مشخصا نویسنده هنوز مجرد و تو دام اعتیاد
امیدوارم بتونی برگردی به زندگی و راهتو پیدا کنی

0 ❤️

824824
2021-08-07 15:49:23 +0430 +0430

فقد زر نزن 🤪🤪🤪

1 ❤️

824830
2021-08-07 16:35:08 +0430 +0430

قانون نیوتن جدید ۱۴=۷+۴
بگذریم آبادانی وسط کسش قرمز و اطرافش سفید 👻
بازم بزمی داری بوی کسش شبیه بوی کس دخترش بود حتمی یا حتماً شاشیدن و خودشون رو نشستن
خدایش موادی که زدی خیلی باحاله ما با داستان حال کردیم تو دیگه چه‌کیفی کردی دم ساقیت گرم

1 ❤️

824849
2021-08-07 18:45:31 +0430 +0430

هنوز افعال رو بلد نیستی آقای مهندس!!!

مهندسا قبلاً حق نمیزدن یا کم میزدن، تو مرتیکه کون مغز،ریدی به الک، متأسفانه آبم قطع شده…‌

هروقت تونستی فعلا گفتن رو درست صرف کنی بعدا داستان بنویس،

تکرار کن.
گفتم
گفتی
گفت
گفتیم
گفتید
گفتند،

روزی سه صفحه بنویس
مرتیکه کون بچه

3 ❤️

824860
2021-08-07 21:32:18 +0430 +0430

کص وشعر محض

0 ❤️

824880
2021-08-08 00:15:33 +0430 +0430

جقی بدبخت ننویس. اگه ننویسی که کونت که نمیذارن بگن چرا ننوشتی. جق خودتو و ذهنت گاییده . کیرم تو مدرک تحصیلیت

0 ❤️

824888
2021-08-08 00:26:18 +0430 +0430

جنس دادم اصل و ناب، اینم نمونه کارمه، مشتری واقعی بیاد پی وی

0 ❤️

825025
2021-08-08 11:00:46 +0430 +0430

۵روز و ۸ روز میشه ۲۰ روز
کی به کیه🤣🤣🤣🤣

0 ❤️

825029
2021-08-08 11:15:13 +0430 +0430

انگار کس ندیده که کس مادرزنشو دیده تعجب کرده😂😂
بیایید تاپیکام

0 ❤️

825081
2021-08-08 17:02:52 +0430 +0430

اون جمله آخرش که داستان کاملا واقعیه بدجور آدم رو آتیش میزنه

0 ❤️

825084
2021-08-08 17:43:13 +0430 +0430

آدم سوپر جقی🤣🤣

0 ❤️

825086
2021-08-08 18:38:13 +0430 +0430

جقی دوست خداست نباید مسخره بشه من جقی هستم و جقی ها رو دوست دارم تا اون کسی که پارتنر داره و کص میکنه

0 ❤️

825133
2021-08-09 01:37:44 +0430 +0430

اول تو کون خودت بعد کس زن نداشته ات بعد هم مادر زن جنده نداشته ات بگو کسکشم خیال خواننده رو راحت کن بزغاله کونی

0 ❤️

825134
2021-08-09 01:52:09 +0430 +0430

جمع ۴ روز و ۷ روز میشود عایا ۱۴روز کسکش

0 ❤️

825167
2021-08-09 07:43:00 +0430 +0430

ایران مگه دوتا اصفهان داره که همش از اصفهان میرفت اصفهان ؟ چه خوب شد که گفتی داستانت کاملا واقعی . حتما دوستان قبل از من با الفاض درخورت بهت حال دادن

0 ❤️

825175
2021-08-09 09:09:26 +0430 +0430

انقدر حجم خالی‌بندی و دروغ زیاده که هرجور بخوای خودت رو راضی کنی که این یه توهّمه، نمیشه.
شدی کارآگاه و در عرض ده‌دقیقه همه‌چی رو درست کردی؟
واتس‌آپ رو هک کردی؟ اصلاً هک‌کردن و واتس‌آپ رو می‌دونی چی‌ان؟ تاحالا گوشی از نزدیک دیدی؟
کامل نخوندم، چون خیلی بی‌احترامی به شعورم بودـ
تلویزیون هشتاد اینج به انضمام میز و کنترلش حواله‌ت بادا نکبت کودن بی‌سواد ابله داغون مزخرف الدنگ کونی!

0 ❤️

825212
2021-08-09 16:38:49 +0430 +0430

‌کیرم دهنه معلمت همین

0 ❤️

826283
2021-08-15 19:42:15 +0430 +0430

خیلی…

0 ❤️

826633
2021-08-17 08:16:15 +0430 +0430

اگرکسی با مادر زن خود زنا کند حد زنا بر او جاری می شود (در صورت تحقق شرایط زنای محصنه سنگسار می شود و گر نه تازیانه می خورد). [2] ولی نسبت به حرمت ابدی زن بر او اگر این عمل قبل از عقد ازدواج بوده احتیاط واجب [3] آن است که با دختر او ازدواج نکند ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند بعد با مادر او زنا کند آن زن بر او حرام نمی شود و همچنین است اگر پیش از آن که با او نزدیکی کند با مادر او زنا کند ولی در این صورت اخیر احتیاط مستحب است که از آن زن جدا شود." [4] . [5]

من با مزخرف بودن این داستان کاملن موافقم و چرت بودنش

این مطلبی هم ک‌گزاشتم فقط برای اونایی هست ک‌گفته بودن زن ب مهندس دوروغگو حرام شده

0 ❤️

827386
2021-08-21 06:46:54 +0430 +0430

ریدم به داستان نوشتنت یاد نداری ننویس جرقی بد بخت اینقدر تنهایی کشیدی که هرچی خواب میبینی رو فکر می‌کنی واقعیته تو اگر مشت بزن بودی جرق نمیزدی و کون نمی‌دادی هم سکس چت تصویری و هم حضوری تازه مادر زن کونیت رو بردی ضربدری
کجای دنیا 7با4میشه 14حداقل درست بنویس ریدم به ترکیب کلماتت که کنار هم به همشون دادی

0 ❤️

830573
2021-09-06 14:54:34 +0430 +0430

اولا تو از اون جاکشها هستی که تو چهار برگ حواس آدم یه لحضه نباشه چهار و هفت جا یازده بر میداری
دوما اون یارو آدم تیزی بوده مادر و دختر باهم گایده دمش گرم
یادش بخیر سه سال دو تا خواهر متاهل هم زمان باهاشون دوس بودم باهم میومدن شمال پیش من به شوهراشون میگفتن میریم مسافرت زنونه و فلان
اصل ماجرا همینه که گفتم یارو هم با مادر زنت دوس بوده هم زنت

0 ❤️

842615
2021-11-15 00:13:22 +0330 +0330

فقد خودت میفهمی چی بلغور کردی …خخخخ

0 ❤️