داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

مادرم و پدر بزرگم

1398/12/29

سلام
این داستان برمیگرده به سال ۹۱ که من ۱۴ سالم بود ما رفتیم روستامون تعطیلات بود چند روزی بمونیم پدربزرگ و مادربزرگم اونجا میمونن کل سال خلاصه رسیدیم روبوسی و اینا پدر بزرگم یعنی پدر پدرم مادرمو بغل کرد روبوسی اولین بار بود صمیمیت پدربزرگمو میدیدم با مادرم اسم مادرم سیمیراس و ۳۳ سالش بود قد ۱۷۸ وزنشم ۸۳ یه کون تپلم داره پستوناشم تقریبا ۸۰ اینا میشه و سفید مثل برف پدر بزرگمم قد بلند داره او فیزیک خوب اسمشم فریدونه ۵۳ سالشم هست خلاصه بریم سراغ داستان روز بدش چون شهر از روستامون دور بود باید کیلومترا میرفتی تا به شهر برسی تا خرید کنی مادربزرگم و بابام گفتن ما میریم شهر خرید منم گفتم میام باهاتون بابا که رفتیم جلو در منصرف شدم و نرفتم رفتم لب چشمه یکم چرخیدم و برگشتم خونه گفتم یواشکی برم سمیرا جون و بترسونم چون فک میکرد رفتم اروم وارد حیاط شدم دیدم با پدر بزرگم تو بالکنن فریدون نشسته بودو سمیرا ام داشت لباس پهن میکرد سمیرا ام یه دامن بلند پوشیده بود تا مچ پاهاش و یه آستین بلند حسابی ام آرایش کرده بود و رژ لب قرمز یه دفعه یه لنگه جوراب از دستش افتاد رو زمین خم شد جوراب و برداره یه دفع دیدم فریدون دست به کیر گفت سمیرا همونجوری خم بمون سمیرا ام تعجب کرد گفت چرا آقاجون گفت اگه ناراحت نمیشی میخوم باسنتو دید بزنم و یکم دستمالی کنم چون خیلی وقته دوست دارم دست بزنم شوهرتم رفته شهر حالا حالا نمیان مادرم سریع صاف شد گفت این چه حرفیه آقاجون شما مثل پدر منید چرا این فکر و کردید فریدونم گفت بالاخره منم مردم دلم میخواد فقط بزار دست بزنم بهش عروس خوشگلم که یه دفعه مامان سمیرا قبول کرد به صورت داگ استایل خوابید و سینشو چسبوند رو زمین و حسابی کون تپلش رو هوا بود فریدون یه دستش رو کیرش یه دستشم از رو دامن رو کون سمیرا هی میمالید میگفت پسرم چه کونی میکنه مادرمم هیچی نمیگفت بد یکم مالیدن سمیرا گفت تموم نشد آقاجون فریدونم گفت آخه اینجوری نمیشه باید اندامتو ببینم و بدون لباس دستمالی کنم که سمیرا با یکم تاخیر گفت باشه ولی بریم تو اتاق معلوم بود حشری شده بود بد خلاصه پاشدن و رفتن اتاق خواب اتاق خوابم چون پنجره داره از بالکون داخل کاملا مشخصه فریدون گفت عروس خوشگلم لخت شو نترس فقط دست میزنم شروع کرد به لخت شدن وای یه بدن سفید پستون خوش فرم و کون بزرگ کصشم تپل و گوشتی بود بچه بودم ولی حالم خراب شده بود بد پدربزرگم لخت شد دوباره به صورت داگ استایل خوبید فری کیرش تغریبا ۲۰ سانت نمیشد یکم کوچیکتر بود داشتت جغ میزد و کون مامان سمیرارو میمالید بد رفت سراغ کصش انگشت میکرد تو اول یه انگشت و تا سه انگشت اه و ناله سمیرا در اومد میگفت زود باش آقاجون تموم کن که فری به سمیرا گفت بلند شو دراز بکش رو تخت خوبید رو تخت و فریدون زانو زد رو زمین کص به اون خوشگلی سی سانت با صورتش فاصله داشت یهو شرو کرد لیسیدن دیگه سمیرا خودشو ول کرد بود میگفت آره بلیسش بخور تند تند زبونتو فرو کن تو کصم بد چند دقیقه لیسیدن بلند شد گفت عروسم نوبت تو بخوری وای چه ساکی میزد براش زبونشو رو کیر فری میچرخوند بد این که حساابی خیس کرد برگردوند سمیرا رو شروع کرد به کردن صدای شالاب شالاب اتاق گرفته بود و اه ناله ی سمیرا فری ام فقط میکرد بد چند دقیقه گفت گشاد شده کصت عروس که سمیرا گفت کیر پسرت بزرگه آقاجون که فری گفت وایسا الان میام رفت بیرون و اومد با روغن مایه که گفت برگرد گفت مگه خیس نیس روغن و میخوای چی کار گفت باید از سوراخ کونت بدی بکنم که مادرم زود بلند شد گفت من تاحالا از کون ندادم درد میاد نمیتونم که فری یه چک سکسی در کونش زد گفت بخواب درد نداره روغن میزنم اول یکم با زبونش با سوراخ کون ور رفت بد روغن و مالید به کون سمیرا وای چه برقی میزد لامصب یکمم زد به کیرش و آروم آروم شروع کرد به فرو کردن که نمیرفت یواش یواش اول سرش رفت که یه جیغی کشید سمیرا و شرو کرد به گریه کردن فری ام تند ترش کرد و هی چک سکسی میزد و سمیرا ام گریش بیشتر میشد بد یه ربع کرد کون سمیرا جونم گفت آبم داره میاد و ریخت و کون خوشگلش و ولو شدن رو تخت .
بازم داستان دارم براتون لطفا نظراتونو بگید
پایان
نوشته: Kandirali


👍 18
👎 58
153561 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

858469
2020-03-19 20:44:26 +0330 +0330

کصمغز

4 ❤️

858470
2020-03-19 20:44:46 +0330 +0330

۲۰ سانت !!! فک کنم خر بودا و با پدربزرگت اشتباه گرفتی


858473
2020-03-19 20:48:09 +0330 +0330

عجب،مجلوق متوهم …
تو چیکار میکردی و کجا بودی اینقدر با جزئیات نوشتی…
داستان بعدی هم داستان تو و پدربزرگته حتما…

5 ❤️

858477
2020-03-19 20:51:30 +0330 +0330

بی شرف تر از تو هست مادرت جنده هم باشه اینطوری نباید بگی دربارش خدایا شکرت که اینو آدم آفریدی منم آدم افریدی

4 ❤️

858486
2020-03-19 21:00:45 +0330 +0330

خودتو کرده انداختی گردن ننه بدبختت …

3 ❤️

858492
2020-03-19 21:11:52 +0330 +0330

خارتو گاییدم حقا

1 ❤️

858499
2020-03-19 21:26:47 +0330 +0330

چرا هر کسی میره تو اتاق ی پنجره هم اتاقشون داره که این جقی ها داستانشونو باهاش بسازن

3 ❤️

858513
2020-03-19 21:52:23 +0330 +0330

یعنی تو بابات برادرین 😁

1 ❤️

858520
2020-03-19 22:13:59 +0330 +0330

دوخط اولو خوندم فهمیدم کسشره این کسشرا رو از کجا یاد میگری کون بچه شرط میبندم ۱۶سالت هم نیس جقی اخه رومادرت؟

2 ❤️

858523
2020-03-19 22:34:29 +0330 +0330

(rolling) (rolling)

1 ❤️

858525
2020-03-19 22:43:03 +0330 +0330

کس مشنگ.مرغ به این راحتی به خروس نمیده بعد مامانت …برو بابا کسخل.احتمال اینکه تو به بابابزرگت داده باشی هست

3 ❤️

858531
2020-03-19 22:55:42 +0330 +0330

(dash)
ایشالا که توی ۹۹ کرونا بگیری نمیریا تا ۱۴۰۰ بمونی عذاب بکشی ما بخندیم
اخه کسکش این چه کسشریه تو نوشتی ؟
کیرم توی نگارشت کیرم توی دستو پنجت
من اون پدر بزرگتو گاییدم اخه کسکش ۲۰ سانت (hypnotized) خره مگه ؟ کیرم تو کون پدرت
بابا توی قرنطینه نشستید دارید ته میکشیدا
نزن اقا نزن دیگه اون اب سفیدی که داره میاد مایع مغزته نه اب کیرت اینکارو با خودت نکن عزیزم
در نهایتم کیرم پسه کلت (erection)

2 ❤️

858539
2020-03-19 23:10:25 +0330 +0330

یدفه مامانت قبول کرد خوابید رو زمین؟
اتفاقا برا باباتم یدفه خوابید زمین یهو عین زود پز تو اماده شدی و افتادی بیرون ازونجایی هم که تو زود پز بودی انقدر کسخل زاییده شدی??

1 ❤️

858552
2020-03-20 00:28:47 +0330 +0330

نفر بعدی…

1 ❤️

858554
2020-03-20 00:34:40 +0330 +0330

اگه واقعانظرات واست مهمه من ازت خواهش میکنم که دیگه ننویسی…
کسکش به پدربزرگت میگی فری؟؟؟جل الخالق

1 ❤️

858561
2020-03-20 00:49:31 +0330 +0330

ببین من که نخونده دیس دادم اما باید بگم کیرم پس کله ت با این فانتزیت.
سولاخاتو دوستان بی نصیب نمیزارن.

2 ❤️

858571
2020-03-20 03:56:20 +0330 +0330

کسخول با این نوشتنت.چقدر بد مینویسسن

1 ❤️

858573
2020-03-20 04:29:00 +0330 +0330

کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی

3 ❤️

858576
2020-03-20 04:35:36 +0330 +0330

کیرم تو کون ننت با این داستانت خار کوسده

1 ❤️

858581
2020-03-20 05:18:38 +0330 +0330

ملجوق جقی
کص مغز

1 ❤️

858591
2020-03-20 06:19:21 +0330 +0330

من نمیدونم چرا داستانای تخمی این چنینی تو سایت منتشر میشن اخه (dash)

1 ❤️

858593
2020-03-20 07:11:46 +0330 +0330
NA

خاک بر سرت سایزا قدووزن وطول را همه را دوبل کردی

1 ❤️

858599
2020-03-20 08:04:15 +0330 +0330

انشالله کرونا بگیری

0 ❤️

858601
2020-03-20 08:33:11 +0330 +0330

چه راحت داده مامانت… معلومه همیشه راحت میده… مادر چیز که میگن همینه نه؟

1 ❤️

858602
2020-03-20 08:46:39 +0330 +0330

خاک تو سر کس‌مغرت

0 ❤️

858603
2020-03-20 08:47:07 +0330 +0330

کیرم تو مغزت

0 ❤️

858619
2020-03-20 10:36:44 +0330 +0330

ادمین اینا چیه اپ میکنی خداییش قصدت چیه داستان خوب کم مینویسن درست ولی محارم اونم مادر واقعا چیه کونت میخاره.
نویسنده کص مغز هم که داستانش ریده جنده ها انقدر سریع پا نمیدن کونی خان

0 ❤️

858623
2020-03-20 11:00:45 +0330 +0330

کرخر ننویس

0 ❤️

858626
2020-03-20 11:17:52 +0330 +0330

حاجی چی میزنی اینقد بالایی؟ ساقیتو معرفی کن

0 ❤️

858630
2020-03-20 11:48:08 +0330 +0330
NA

حالا تو اینکه این داستان برا سال ۹۱ نیست و تو هنوز ۱۴ سالته رو کاری نداریم ،
۱- کدوم دهات ایران فعل خوابیدن بصورت خوبید صرف میشه؟
۲-اسم مادرتو یجوری ذکر میکردی هرکی اول داستانو نمیدونست فک میکرد زیدت بوده
۳- قاعدتا وقتی منصرف شدیو برگشتی باید ایوون خونه رو با یه فاصله ایی میدیدی ، احیانا شما داشتی فیلم میدیدی ک صدا هارو هم یه گوینده اختصاصی بهت میگفت ؟ اخه رفتن تو اتاق و تورو ندیدن و تو همچنان از یه پنجره صداشونو میشنیدی
۴- با این تعاریف ، پدربزرگ جنابعالی پدر شما هستن ک همچنین جانی سینز ایران

0 ❤️

858642
2020-03-20 13:37:59 +0330 +0330

پناه بر خدا! آدم چیزایی میشنوه که مخش سوت میکشه … البته بین اختلاف سنی بابابزرگتو و مامانتم و به طبعش اختلاف سنی بابات و بابابزرگت روابط منطقی حداقل از نظر ریاضی برقرار نیست…حالا خودت فکر کن میفهمی

0 ❤️

858646
2020-03-20 14:23:33 +0330 +0330

رفتی توی حیاط، توی بالکن بودن، ندیدنت. هی رفتن، اومدن، تو دقیقا کجا بودی که بازم ندیدنت؟

0 ❤️

858648
2020-03-20 14:40:41 +0330 +0330

کس مغز جقی
کمتر بزن تا یاد کون دادنت نیفتی
اخه این همه کسشعر رو از کجا میارین من موندم

0 ❤️

858650
2020-03-20 14:48:19 +0330 +0330

مار ندارم مادرت كيه و كجا اما قطعا كيرم دهنش كه تورو پس انداخته

1 ❤️

858763
2020-03-20 21:34:42 +0330 +0330

تخمیترین ترشحات مغزی یه جانور متجلق خراب

0 ❤️

858805
2020-03-20 23:13:06 +0330 +0330

بازم از اين شر وراي كون دادنات تفت بده

0 ❤️

858829
2020-03-21 01:14:42 +0430 +0430

لقب کصتان ترین نوشته تاریخ
رفت تو اتاق چطوری حرفاشونومیشنیدی
کم جق بزن

0 ❤️

858832
2020-03-21 01:26:22 +0430 +0430

چرا یه نفر وقت میزاره و حرف مفت تایپ میکنه؟
ینی هیچ کار بهتری نداری در زندگی؟

0 ❤️

858870
2020-03-21 04:07:40 +0430 +0430

اخه ی مردم و دوست دارم بکونمت نمیدونم چی شد ک یهو مامان سمیرا هم داگ استایل شد?الان ماها چن تا اسکول ۱۰ساله هستیم هیچی از سکس هم نمیدونیم …نمیدونم چرا هرکی میخواد کسشعر بنویسه فک میکنه اینجا بهترین جاس …برو بچه برو درستو بخون وگرن میگم کرونا بیاد بخوردتا

0 ❤️

858994
2020-03-21 19:44:35 +0430 +0430

اوف چه دروغی

1 ❤️

859126
2020-03-22 00:53:54 +0430 +0430

خیلی جالبه مشخصاتی ک گفتی رو دقیقا میشناسم ی زن ب همین اسم با بچش اینا منتهی دوتا بچه داره و توام مث سگ داری کص میگی

0 ❤️

859145
2020-03-22 03:15:36 +0430 +0430

آقا شربت… شربت چی شد پس داستان بدون شربت بدرد نمیخوره یه ایوان شربت آخر داستان میزاشتین داستان زیبا تر میشد

0 ❤️

859275
2020-03-22 14:06:15 +0430 +0430

به همین راحتی…! ملجوق

0 ❤️

860474
2020-03-25 21:22:44 +0430 +0430

تو خودت ۱۴سال
مادرت۳۳
پدر بزرگت۵۳
یعنی پدرت حداقل۳۵
پس پدر بزرگت ۱۸سالگی بچه دار شده
بچه جان یه خورده فکر کن بعد بنویس

0 ❤️

860660
2020-03-26 11:56:15 +0430 +0430

عجب خونوادهءتخمی

0 ❤️

861567
2020-03-29 13:32:28 +0430 +0430

کوتاه بیخود و مزخرف ننویس لطفا اول برو یاد بگیر و روی غلط املایی هم کار کن بعد بیا بنویس تا صحیح کنم
فعلا دیس

0 ❤️

869244
2020-04-18 22:03:22 +0430 +0430

فک کنم مادرت جندس موافقی؟

0 ❤️

885339
2020-06-03 11:50:58 +0430 +0430

ایول حالا بدو برو به سمیرا جون بگو بیاد یه دست به بروبچ هم بده فیییضشو ببرن!!!
.
.
خرمخ دیگه از این داستانا ننویس. از کون دادنای خودت بنویس

0 ❤️

888898
2020-06-13 17:38:23 +0430 +0430

فکر کنم پدر بزرگت‌ داشت گاو و گوسفند میکرد تو طویله تو هم داشتی جق می‌زدی
چرا مادرت رو جنده کردی

0 ❤️

896478
2020-07-06 23:24:09 +0430 +0430

اخه چرا کسشر مینویسین اینا ساخته تخیلات یه جقی.

0 ❤️

911161
2020-08-25 14:51:27 +0430 +0430

جغی 😁

0 ❤️

916817
2020-09-14 15:03:28 +0430 +0430

اون روغن مایع را تا بقیه بر گردن داخلش خایه نیمرو عسلی درست میکنه

0 ❤️







Top Bottom