مادر زن داداشم (۲)

1400/01/17

...قسمت قبلی

گلی که براش خریده بودم رو بهش دادم و نشستم رو کاناپه
سهیلا برام شربت آورد و نشست روی پام و دستاشو حلقه کرد دور گردنم و شروع کرد به ور رفتن با موهام ، منم بیکار نشستم کمی لبهاشو خوردم و با پستوناش بازی کردم ، حسابی راست کرده بودم ، حال سهیلا هم بهتر از من نبود ، بعد مدتی بلند شدیم و سهیلا منو به سمت اتاق خوابش راهنمایی کرد وارد اتاق خواب که شدیم دیدم سهیلا با چندتا گل زرز سرخ پر پر شده تختو تزیین کرده همیشه آرزوی سکس رو همچین تختی رو داشتم
خوابیدم رو تخت و سهیلا هم اومد کنارم و شلوارمو در آورد و شروع کرد با کیرم بازی کردن و ساک زدن
چنان حرفه ای و بدون دندون زدن میخورد که دوست نداشتم اون لحظات تموم بشه
بعد ساک زدن تاپ و دکولتشو در آوردم
زیر دکولتش شورت نپوشیده بود ، شروع کردم با کصش بازی کردم
یه کص صاف و بدون مو ، معلوم بود رفته اپیلاسیون کرده
یاد مشروب افتادم
رفتم و از تو کیفم بطری مشروب رو آوردم و سرشو باز کردم با سهیلا کمی باهم خوردیم تا اینکه رفتم پایین پاهاشو و آروم شروع کردم با کصش بازی کردن و لیس زدن ، بدبخت سهیلا تو حال خودش نبود ناله هاش داشت تبدیل به جیغ میشد تا اینکه آروم شد فهمیدم ارضا شد کمی کنارش خوابیدم و با پستوناش بازی کردم که سهیلا دستشو گزاشت رو کیرم و شروع کرد به مالوندن کیرم
آروم آروم با بوسیدن بدنم رفت پایین و شروع کرد به ساک زدن
با اینکه مدت زیادی بود که جدا شده بود اما هنوز ماهرانه ساک میزد تا اینکه آوردمش بالا و شروع کردم به لب گرفتن
خود سهیلا کیرمو رو سوراخ کصش تنظیم کرد و آروم آروم فشار دادم تو
یه کص تنگ و داغ ، آخ که چه حالی میداد یگه جفتمون رو ابرا بودیم ، هر مدلی که دلمون خواست کردمش تا اینکه آبم اومد و تمام آبمو رو سینه هاش خالی کردم و بیحال افتادم کنارش

اگر خواستید ادامه ماجرامو با سهیلا و اینکه چجوری زن داداشمو برام جور کرد و تنونستم دخترشم بکنمش تعریف میکنم
فعلآ

نوشته: آقای خاص


👍 13
👎 25
27501 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

802065
2021-04-06 00:20:53 +0430 +0430

ن نمیخوایم ننویس سر جدت کص ننه اونی ک بگه بنویسی بقیشو تو اوج خدافظی کن

4 ❤️

802070
2021-04-06 00:27:04 +0430 +0430

اقا این داره کم کم کل فامیلاشونو میکنه

1 ❤️

802083
2021-04-06 00:44:14 +0430 +0430

ن عزیزم مرسی تا اینجاشم زحمت کشیدی ممنونم
ننویس

1 ❤️

802085
2021-04-06 00:45:28 +0430 +0430

اینکه چجوری زن داداشمو برام جور کرد و تنونستم دخترشم بکنمش تعریف میکنم…

طرز نوشتن وقتی کستان به آخر رسیده و داره عجله میکنی آبت با خط آخر بیاد!! 😁

6 ❤️

802096
2021-04-06 01:02:05 +0430 +0430

منم بنظر دوستان احترام می‌زارم و میگم تو اوج خداحافظی کن که با سر نری تو بشکه گ…

3 ❤️

802102
2021-04-06 01:11:59 +0430 +0430

نه دیگه انگشتات خسته میشه تو فعلا مادر و دختر بکن بزار ما بریم پی کارمون😂😂😂

2 ❤️

802104
2021-04-06 01:19:46 +0430 +0430

میترسم ادامه بدی ما رو هم بکنی جقی خان

1 ❤️

802113
2021-04-06 01:49:39 +0430 +0430

اسکل میری رو ابرا برادران سپا با موشک میزنن تو کونت میندازنت پایین

1 ❤️

802126
2021-04-06 03:20:50 +0430 +0430

دیگه زیادی داری کص میگی مومن

0 ❤️

802156
2021-04-06 09:42:06 +0430 +0430
  • شربت
  • منم بیکار نشستم
  • گل زرز سرخ
  • اگه میخوای بدونی دوست داریم ادامه کصتانت رو بخونیم، به کامنت های قسمت اول و همین قسمت رجوع کن!
  • ننویس خرچنگ!
    نفر بعدی! ادامه بده بیزحمت
0 ❤️

802170
2021-04-06 12:13:23 +0430 +0430

با چه خانواده کثیفی وصلت کردید مادر که اینقدر راحت کص بده دخترش هم بهتر نمیشه

0 ❤️

802183
2021-04-06 15:19:53 +0430 +0430

ننویس میای کوسشعر تحویل ما میدی بری جق بزنی بهتره تاداستان بنویسی

0 ❤️

802196
2021-04-06 17:12:46 +0430 +0430

امان از این فیلمها و سریالای ترکی که نه شو باز میزارن و این حوانان همیشه در فکر جق با دیدن تیتراژ سریال خودشونو جای شخصیت فیلم میزارن و میرن تو رویا ! حالا نزن کی بزن !!!

0 ❤️

802221
2021-04-06 21:18:46 +0430 +0430

واقعا که آقای خاص برازنده شماست

0 ❤️

802239
2021-04-06 23:26:47 +0430 +0430

الحق که خاص هستی مشتی مشخصه تو کل عمرت فقط سفید آب خوردی میدونی که اونهایی که دودولشون بی مصرف هستند برای اینکه شرمنده نشند فقط با لیس زدن کیر و کوس همیشه زبونشون آغشته میشه به آب کیر و کوس یا بقول استاد سس ماست نوش جان

0 ❤️

802243
2021-04-06 23:36:52 +0430 +0430

دوخط آخر جق نتیجه داد

0 ❤️

802535
2021-04-08 08:25:17 +0430 +0430

جنده هستم خواستی اسکایپ پیام بده
live:.cid.d8338b03eb8556a5

0 ❤️Top Bottom