ماساژ سکسی مهران

  ماساژ سکسی مهران
  سلام اسمم نفسه ۱۹ سالمه تو یه خانواده ۴ نفره زندگی میکنم یه ابجی دارم پنج سال ازم کوچیک تره
  میخوام یه رابطه امو تعریف کنم البته این رابطه اولم نیست و قبلا با یه سری مسایلی که شاید بعدا گفتم پردم زده شده و توی خانواده بهم بها نمیدن حالا میخواین فوش بدین نوش جونتون ,
  رفته بودم توی یکی از سایتای چت و یه اک داشتم ک زیاد باش سکس چت میکردم زیاد بهم کیف نمیداد اما انگار کرم داشتم که اینکارا رو میکردم خلاصه با یکی از پسرا اشنا شدم و من خیلی حرفه ای شده بودم
  جوری ک مطمعن بودم وقتی با طرف سکس چت میکنم واقعا حس میگیره .
  ازش اصل خواستم
  +مهران ۲۵ ته
  -نفس ۱۹ ته
  خلاصه یکم چت کردیم دیدم کیرش میخاره
  فهمیدم ماساژوره ولی احساس میکردم ک داره خالی میبنده
  شماره دادیم رفتیم واتس زنگ زد حرف زدیم یکم سکسی تر حرف میزد از سایز میگفت از حالتایی ک خوشش میاد من خجالت میکشیدم که جواب بدم ولی پرو میپرسید یهو با این حرفش متعجب شدم که گفت بیا یه جلسه ماساژ تو مطبم رایگان میگیرم ازت چون رفیقمی
  خندیدم گفتم کی شدم رفیقت
  گفت بی معرفی دیگه حالا میای یا نه
  گفتم خبرشو میدم بهت بعدشم نمیتونم ک همینطور یهویی بیام نمیگن ننه بابام داری کجا میری
  گفت هر وقت اوکی بودی بگو
  بعد از سه روز چت کردن اینا گفت چی شد نمیای برا ماساژ
  گفتم کی وقت داری بیام
  گفت تو هر وقت بیای من بقیه روزو خالی میکنم ک راحت باشی
  میدونستم قصدش کردنه خب خودمم بدم نمیومد که برم
  هماهنگ کردم با رفیقام که زنگ بزنن اینا با ننم هماهنگ کنن ک ننم بعدا بیاد بهم بگه رفیقات گفتن فلان روز بیا بریم خرید از تیراژه
  رفیقامم پیچوندم ک بعدا چیزی نشه لو بدن
  ولی میدونستم ک بالاخره ی روز همه چیز معلوم میشه
  رفتم مطبش
  گفت معمولا اینجا مردا میان و خانمها اکثرا کم میان با ترس و لرز رفتم لباساموعوض کردم نمیدونم چم بود
  با یه حوله عوض کردم لباسامو و رفتم روی تخت دراز کشیدم
  گفت موهاتو باز کن و گفت دیگ زیاد حرف نزنیم برای بهتر شدن کارم
  به شکم بخواب برگشتم و
  دیگ چیزی نگفتم حوله رو باز کرد بدون دیدن نقاط حساس بدنم تنظیمش کرد گذاشت رو باسنم یه روغن گرمی رو ریخت روی بدنم
  اروم شروع کرد به پخش. کردن روغن نمیدونستم داره چیکار میکنه فقط داشتم ارامش میگرفتم خیلی ریلکس شده بودم و خوشحال بودم که اومدم
  کم کم احساس کردم دستش داره میره زیر حوله هیچی نگفتم
  پاهام رو ماساژ میداد از پایین تا بالا که میومده میرفت زیر حوله رو میمالید
  یعد از حدود ده دقیقه گفت برگرد
  برگشتم حوله رو گذاشت روی کسم ولی سینه هام معلوم بود یکم خجالت کشیدم دستامو گرفت گذاشت کنار بدنم
  گفت راحت باش. خجالت نداره
  بهش اصلا نگاه نمیکردم
  دوباره روغن ریخت روی بدنمشروع کرد یه مالوندن شکمم و پاهام
  از بین سینه هام دستاش رو رد میکرد و میبرد سمت گردنم چرا دروغ بگم حس گرفته بودم یکمی
  دوباره روغن ریخت ایندفه سینه هامم میمالید یکم نفسام پر صدا تر شده بود هی میگرفت توی دستش و میلرزوندشون
  نوکاشون رو میگرفت و اروم فشار میداد
  اومدم نفس عمیق بکشم ناخداگاه اه کشیدم سریع نگاش کردم دیدم لبخند زد
  سرمو چرخوندم اون ور
  از شکمم اومد پایین و گفت
  برای ماساژ اصلی اماده ای ؟چیزی نگفتم و معلوم بود تو کونش عروسیه
  حوله رو برداشت و اروم گفت
  واو چی داشتی قایم کرده بودی
  بازم چیزی نگفتم
  دوباره روغن ریخت با ریختن روغ گرم روی کسم یکم اختیارمو از دست دادم ولی سعی میکردم کنترل کنم
  یه دستش رو یه طرف کسم اون یکی روی اون طرفش میرفت ولی به خود کسم نمیخورد لپاش داشت میمالید
  اروم رفت بالا و ضربدری سینه هام مالید
  دیگ نتونستم کنترل کنم و آه کشیدم
  دوباره دستاش رو برد کنار کسم و اورد بالایهو دست روغنیش گذاشت رو کسم و اروم اروم مالید
  آه میکشیدم
  دست خودم نبود
  کارش رو خیلی خوب بلد بود
  چوچولمو میمالید با یه دستشم سینه سمت راستم رو
  دیدم که کیرش کاملا معلومه
  یه دستمو گرفت گذاشت روی کسم
  و خودم میمالیدمش
  اونم سینه هام میمالید
  لبم رو بوسید و دستم رو کنار گذاشت پاهام رو باز کردگفت حق نداری پاهات رو ببندی
  بازشون کرد و ارون انگشت فاکش گذاشت رو چوچولم و مالید
  کم کم داشت کارش رو تند تر میکرد دیگه داشتم دیوونه میشدم پاهام رو روی دستش بستم ک گفت مگ نگفتم نبندشون
  دوباره پاهام رو باز کرد
  انگشت روغنیش رو اروم توی کسم کرد
  +داااغه
  اروم عقب جلو میکرد کسم نبض میزد
  نشست روی زانو هاش و پاهام رو گذاشت رو شونش و به کسم زل زده بود یهو یه لیس زد ازشاه کشدار کشیدم
  فقط لیسش میزد
  یهو چوچولمو گذاشت تو دهنش و میک میزد داشتم از حشر داد میزدم اصلا ول نمیکرد حس کردم ابم داره میاد هنوز داشت میک میزد
  کسم باز شد و ابم ریخت روی چونش بقیشم خودش خورد
  بی حال شده بودم
  کیرش رو در اورد و گذاشت نزدیک دهنم
  شقه شق بود
  بوس کردم کیرشو تقریبا بزرگ بود
  سریع میک زدمشو موهامو گرفته بود با اون یکی دستش کسم رو میمالید
  یهو از دهنم درش اورد
  کیرش رو اروم اروم میزد روی چوچولم
  یکم ضرباتش که محکم شد دوباره حس گرفتم
  اروم اروم کردش تو لیز بود تقریبا راحت رفت توی کسم
  آروم آروم عقب جلو میکرد و بازم حشری شده بودم
  با دستاش سینه هامو میمالید و تندتر تلمبه میزد
  بعد از ده دقیقه ابش اومد
  ریخت روی شکمم باز دستش گذاشت رو کسم تند تند مالید
  دوباره ابم اومد
  دیگه نفهمیدم چی شد خوابم برد
  بعد از یک ساعت بیدارم کرد و لباسام رو پوشیدم رفتم بیرون
  هم خوشحال بودم هم ناراحت از اینکه دادم
  نمیدونم یه حس عجیبی بود
  به سختی خودم رو به خونه رسوندم
  اگه خوشتون اومد باز هم مینویسم.


  نوشته: نفس

 • 23

 • 13
 • نظرات:
  •   magdalen
  • 1 هفته،4 روز
   • 0

  • عجب


  •   407TT
  • 1 هفته،4 روز
   • 7

  • قشنگ معلومه نفس خانوم شما یه پسر جقی هستین که داستانا و کصو شعرای اینستا تلگرامو خوندین اومدین اینجا به یه زبان دیگه بیان کردین!!!


  •   رادی-
  • 1 هفته،4 روز
   • 4

  • امشب چه داستانا تخمی شدن دو تا گی یکی هم این شاهکار!!!


  •   Ado_Den_Haag
  • 1 هفته،4 روز
   • 10

  • بیشتر میخورد فیلم نامه ای از برازرز باشه.


  •   شاه ایکس
  • 1 هفته،4 روز
   • 13

  • 1- مطب مال دکتره نه مال یه کونی که یه شیشه روغن ماساژ از داروخونه خریده!! 2- چنین کسی اگر جواز برای مرکز ماساژ داشته باشه نمیتونه زن ببره اونجا چون کونش میزارن 3- کسی که طبق کستان شما هر روز زنهای واقعی میان پول میدن جلوش لخت میشن دستمالیشون کنه تو اینترنت دنبال سکس چت بگرده اون مال جقیای از کس محرومه!! 4- من که نفهمیدم پسری امیدوارم بقیه هم نفهمن!!(biggrin)


  •   رادی-
  • 1 هفته،4 روز
   • 7

  • کاری با دروغات ندارم. ولی انصافا چطور میتونید از چت و این کصشرا برید تو رابطه ؟به جای اون جذاب اگه یه اصغر سگ سبیل بیاد بیرون که خودتو خیس میکنی پسر خوب! کمتر بزن داره رو مغزت تاثیر میزاره


  •   Snow.white
  • 1 هفته،4 روز
   • 9

  • حس کردی آبت داره میاد بعد کصت باز شد و آبت ریخت رو چونش (dash) (dash) بی شک یه پسر جقی هستی


  •   The.BitchKing
  • 1 هفته،4 روز
   • 7

  • منبعش رو هم درج میکردی خو. کتگوری oil massage پورن هاب ...


  •   سناتور_جان_مککین
  • 1 هفته،4 روز
   • 4

  • "اسمم نفسه" خب به ما چه :)
   "۱۹ سالمه" به کیرم (erection)
   "یه ابجی دارم" اصن کص ننت،خب؟
   جینده (dash)


  •   Shadow09
  • 1 هفته،4 روز
   • 3

  • تخیلی ولی خوب :)


  •   Mester.kir
  • 1 هفته،4 روز
   • 4

  • داستان پسری از دیار جق با نام نفش خان.آره جقی خان همه مثل خودت کسخول نیستن


  •   soan_bendiii
  • 1 هفته،4 روز
   • 3

  • تو اسمت نفسه ولی تو خونه امیر صدات میکنن.


   شیشه روغن ماساژ از پهنا تو ماتحت آدم دوروغگو


  •   Irish..GuNNer
  • 1 هفته،4 روز
   • 1

  • انگاری زیرنویس یه پورن ماساژو گذاشتی داستان.
   ازشاه کشدار کشیدم؟ ضرب‌المثله یا اصطلاح؟! به چه زبونی هست حالا؟!
   خیلی حرفه‌ای شده بودی؟! واسه همین تو ده دقیقه مختو زد آبشو ریخت؟! ماشالا.
   دیس.


  •   evil.boy1373
  • 1 هفته،4 روز
   • 0

  • نوش جان


  •   Petros_81
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • نمیدونستم تو ایرانم از این ماساژا داریم


  •   Petros_81
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • فانتزیاتو اینجا داستان نکن


  •   atdazizi@gmail.com
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • کاملا پر واضح نیست که از فیلمهای ماساژ که تو سایتها هستش داری کپی میزنی
   اخه مگه بیزون رفتن د دادن داستان میخواد که برای خانواده داری برنامه میچینی
   مگه به دوستات میگی دارم میرم بدم حواستون باشه اگر خانوادم زنگ زدن هوای منو داشته باشین
   اخه چقدر اراجیف


  •   مردتنها90
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • ببخشید این ایرانی که شما زندگی میکنین کجاست؟؟ من دیگه ررررررررد دادم (dash)


  •   armankir@
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • اقا یه سوال ذهن منو درگیر کرده!!!اب کس چجوری میپاشه؟؟؟؟؟


  •   salitahna
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • فیلم ماساژ سکسی دیدی اومدی نوشتیش


  •   منیر۶۵
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • یه زمانی برای اینکه خیس شیم میومدیم شهوانی .الان وقتی خیسیم وراه بجایی نداریم باید بیاییم شهوانی .ادمین کلاهت را بزار بالاتر .ریدی با این داستانات.همش گی وتراژدی ...


  •   qazedctgbplm
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • نفس خانوم جقیه تخم تخیلی


  •   Arash1989a
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • (clap) (dash)


  •   Mahdiyaaaar
  • 1 هفته،3 روز
   • 0

  • چقد شبیه اون فیلم سوپره بود که مونیک الکساندر با زاندر ساخته بودن زاندر ماساژ میداد مونیکو


  •   forestgumpnew
  • 1 هفته،2 روز
   • 0

  • دمش گرم سه روز باهات چت کرده ، بعدشم به هوای ماساژ کشوندتت بکنتت ، من همون ثانیه اول تو پی وی درخواست سکس میکنم :)


  •   Saede0089
  • 3 روز،5 ساعت
   • 0

  • ماساژورم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو