ماساژ همشیره

  1391/1/17

  سلام ،اين داستان مال يك ماه پيش من شهابم و ١٨ سالم و خواهرم ليلاست كه ٢٥ سالشه و هنوز ازدواج نكرده .بزارين از خودم براتون بگم من يكم سبزم و قدم ١٧٦ و تيپمم معموليه و پيش دانشگاهيم و خواهرمم يكم درشت و سكسيه و ميره سر كار و من چند وقته كه تو فكره اونم. هر موقعيتي كه پيش مياد اون رو ديد ميزنم .تا همون موقع ها بود كه چند تا تعطيلي پشت سر هم خورد و مامان و باباي من تصميم گرفتن برن شهرستان، ولي من و خواهرم مونديم چون هم من درس داشتم هم خواهرم كاراي عقب افتاده شركتي كه توش كار ميكرد رو ميخواست انجام بده، راستشو بخواين موندن من، بيشتر واسه اين بود كه ميخواستم با خواهرم تنها باشم . دو روز گذشت و همه چيز عادي بود مثل يك خواهر و برادر خوب با هم سر ميكرديم ،ولي از روز سوم من خيلي تو كف ليلا رفته بودم ، و دنبال يك بهانه بودم تا بتونم هر جور شده بهش نزديك بشم .روز سوم بود و رفتيم با هم سر ميز، ناهار بخوريم بعد از ناهار دوتامون نشستيم پاي ماهواره و ليلا يك شبكه ي فيلم رو زد ،همينجوري داشتيم نگاه ميكرديم تا رسيد به يك صحنه كه داشتن از هم لب ميگرفتن و همديگرو ميمالوندن ،به ليلا گفتم نميخواي كانال رو عوض كني ؟گفت:نه بابا تو ديگه بزرگ شدي و اين چيزارو ميفهمي .من يكم جا خوردم ،گفتم :آره ميفهمم ولي جلو ي تو ؟؟؟
  اونم گفت ولش كن بابا الان تموم ميشه .بعد از دو دقيقه تموم شد و همينجوري تا آخر فيلم و نيگاه كرديم تا وقتي كه تموم شد .منم هي با خودم ميگفتم آخه چه جوري شهوتيش كنم تا به من پا بده ! فيلم كه تموم شد گفتم من از اون صحنش كه با هم حال كردن از همه بيشتر خوشم اومد .ليلا هم سريع با خنده جواب داد:حالا زياد خوشت نياد چون واست زود.بعدشم پا شد و گفت خيلي خستم ميرم دراز بكشم منم گفتم :اي بابا اين همه زحمت ميكشي من واست چيكار كنم؟ ميخواي ماساژت بدم ؟ يك دفه اخم كرد گفت نه تو بي جنبه اي گفتم نه بخدا ميخوام زحمتاي اين چند روز تو جبران كنم و خودم رو ناراحت گرفتم . يكم فكر كرد گفت ولي بي جنبه بازي در نياري ها منم گفتم من و اين كارا ؟ ليلا گفت پس بيا همينجا تو سالن ماساژم بده ،رفت باليشتشو آورد گذاشت زير سرش و به شكم خوابيد ،گفت حواست باشه كجارو ماساژ ميدي منم گفتم باشه .شروع كردم از شونه هاش آروم ميماليدم اونم هيچي نميگفت .همينجوري تا پايين واسش ميماليدم تا رسيدم نزديك كونش هيچ كاري نكردم و رفتم از روي روناش شروع كردم ،واي كه چه روناي سكسيو گوشتي داشت !باخودم گفتم الان ميگه اون جارو ماساژ نده ولي هيچي نگفت منم همينجوري رفتم پايين تا رسيدم به كف پاش .ميدونستم كه كفه پاي دخترا خيلي حساس منم خيلي اروم و سكسي واسش پاشو ميمالوندم اونم تمام اين مدت هيچي نميگفت و فقط چشمامش رو بسته بود تا ديدم داره يكم نفس نفس ميزنه.با خودم گفتم شهاب ماساژت كار كرد ،همينجوري واسش پاشو ميمالوندم تا نفساش تند تر شد منم كيرم راست شده بود و شهوتي بودم.سرم رو آوردم پايين و يكم با زبونم كف شست پاشو قلقلك دادم.ليلا گفت آره داداشي خيلي دوست دارم ادامه بده .منم شروع كردم به خوردن پاش ،خيلي داشت حال ميكرد دائم آه آه ميكرد منم با صداش خيلي حال ميكردم ،گفتم ميخواي از زير تيشرت بمالونمت گفت آره سريع خودش تيشرتشو در آورد و همونجوري به شكم خوابيد منم اول بند سوتين آبيش رو باز كردم و شروع كردم به بوس كردن كمرش از وسط تا گردنش .خيلي شهوتي بوديم ليلا هم از من بيشتر شهوتي بود ،به گردنش كه رسيدم روش خوابيدم ،گفت پاشو بابا له شدم منم زانو هامو خم كردم تا يكم ازش فاصله گرفتم ولي همينجوري كيرم رو به كون گندش ميمالوندم .واي كه چه كون گنده و سفتي داشت .گفت اون چيه به كونم ميماليش منم گفتم كيرمه ،گفت پاشو ميخوام ببينمش تا بلند شد چشمم به سينه هاي گندش افتاد واااي گوشتي و شل .از رو شلوار داشت كيرم رو ميماليد و منم با ولع سينه هاي سفيدش رو ميخوردم ،حس كردم داره آبمياد ! گفتم ليلا ديگه نمال داره آبم مياد.گفت هنوز كه كاري نكرديم! منم گفتم آثار جلق زدن ،بعدش گفتم برو رو تخت مامان بابا تا منم يه فاصله اي بشه بيام اونم گفت باشه و سريع رفت خيلي شهوتي شده بود منم رفتم تو اتاق،ديدم دراز كشيده بود گفتم شلوارتو در بيار منم در آوردم خوابيدم گفتم واسم ميخوريش گفت با كمال ميل.
  سرشو اروم ميخورد گفتم تا ته بخورش اونم كرد تو دهنش ،يكم كه ساك زد گفتم ليلا داره آبم مياد گفت بهتر سريع تر ساك زد و آبم با فشار اومد ريخت رو پاهام اونم همش رو از رو پاهام خورد ،گفت پس من چي گفتم الان شروع ميكنم شرتش رو در آوردم كسش خيس خيس بود خيليم قرمز بود شروع كردم به خوردن كسش، زبونم رو ميماليدم به سرش يكمم ميبردم تو ميچرخوندم .خيلي آه آه ميكرد حسابي شهوتي شده بود هي ميگفت بكن توش شهاب بكن توش ديگه، منم حواسم بود بهش اهميت نميدادم. گفتم باشه چهار دست پا شو ميخوام كونتو بخورم اونم هنونجوري شد .
  يك كون سفيد و گنده ،كونش رو ميخوردم ولي ديگه طاقت نياوردم گفتم برو يك كرم ليز بيار اونم رفت آورد گفت من ميترسم خيلي درد بگيره گفتم نترس كارم رو بلدم منم يكم ماليدم رو كيرم يكمم با سر انگشتم كردم همون اول كونش گفت اووووف درد گرفت گفتم هنوز اينكه انگشتمه ،محكم كونشو گرفتم و كيرم رو آروم كردم توش يك جيغ كشيد گفت واي ي ي ي آتيش گرفتم منم محكم گرفتم ،آروم عقب جلو ميكردم تا عادت كنه ،كم كم ناله كردنش تبديل به آه آه كردن شد يكمم كونش گشاد تر شد اولش خيلي تنگ بود
  منم تند تر واسش تلمبه ميزدم هر دومون خيلي حال ميكرديم تا ديدم آبم دوباره داره مياد
  اونم صداش آروم تر شد فهميدم داره ارضا ميشه منم تند تر كردمش تا آبم با فشار پاشيد تو كونش كم بود ولي با فشار بود ليلا گفت واي سوختم چقد داغ بود ،اونم ارضا شد.بعدش ميخنديد ميگفت واي چقد حال داد .منم گفتم ديدي جنبه دارم !
  و به آرزوم رسيدم فرداشم مامان بابامون آمدن و اين يك ماه توي هر موقعيتي يك لب مشتي از هم ميگيريم ولي براي بار دوم هنوز نكردمش .
  نوشته: شهاب

 • 14

 • 5
 • نظرات:
  •   Inja irane
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • بیا پیش من همچین ماساژت بدم استخونای کونت حال بیاد بی دروپیکر ای کیر تو اون کیرنداشته ات مادربه هوا


  •   samanshaiegan
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • 1.sex ba maharem aslan arzeshe khundan nadare.
   2.hala agar band 1 ra naghz konim dastanet takhaioli bud,be hamin rahati be khaharesh gofte bia bekhab ta masazhet bedam on ham khabide inam kardatesh!
   Be ghol yeki az dustan mire...mire...!
   3.lotfan dg dastan nanevis tuye in site ham naya.
   4.aslan farz konim ke dastanet vagheeye agar be in rahati bahat sex dashte motmaen bash to avalin nafar nisti.
   5.farz konim to avalin nafari budi ke bahash sex dashti,motmaen bash dg khaharet az dast raftast! Manzuram ine ke dg mire donbal bf bazi va sex bahashun.
   6.bad az ye modat har 2 tun az ham badetun miad,to fekr mikoni ke khahar ba digaran ham sex dare va on ham az to badesh miad chun azash sue estefade kardi.


  •  
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • اصلا قشنگ نبود.چرا لدتی که با همسرت یا دوست دخترت می تونی داشته باشی با سکس با خواهرت خرابش میکنی.


  •   hamid hamedinia
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • از مدیر سایت میخوام وجدانا این یک قلمو (سکس با خواهر-مادر-)از قلم بندازید این همه کس و کون ریخته هنر دارین حال بدید و حال کنید این نهایت خریت و تنبلی و نامردیه


  •   رهام12
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • منم آخر شدم ولي دمت گرم خوب بود :bigsmile: :bigsmile:


  •   caspian lord
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • سلام بی ناموس،خوبی!!!!
   داستانتو خوندم... بسیار بسیار چاخان بود.... و فکر میکنم .... نه!!....مطمئنم تو هم جزء انجمن مجاهدین دروغگویان شهوانی باشی ...... آخه خیلی داستانت ضایع بود .....
   در ضمن با نظر دوستمsamanshaieganجان موافقم.
   mohammadjo0on جان یه خورده ریلکس باش..آروم....میدونیه چیه اصلاً نیاز نیست فحش های نازنینتو بخاطر یه مشت ارجیف، برای این افراد هدر بدی!!! فحشهاتو باید به کسای بدی که قدرشو بدونن!!!برو داستان می خوام ایندفعه جرم بدی رو بخون متوجه میشی که من چی میگم!!!!
   maxmahony جان تو شعر بلد بودیو...ما...نمیدونستیم!!!!... نظرت باحال بود.


  •   Derrick Mirza
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • maxmahony عزیز حق مطلب رو ادا کرد
   من هم برای بهبودحال و خروج از حالت کس مغزی 100 میلی لیتر آب جلق نبات با ادرار بزغاله 2 ساله نگوزیده برات تجویز میکنم روزی سه بار بخور حتما تو داستان بعدیت بابات میاد کونت میذاره.


  •   Derrick Mirza
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • maxmahony عزیز حق مطلب رو ادا کرد
   من هم برای بهبودحال و خروج از حالت کس مغزی 100 میلی لیتر آب جلق نبات با ادرار بزغاله 2 ساله نگوزیده برات تجویز میکنم روزی سه بار بخور حتما تو داستان بعدیت بابات میاد کونت میذاره.


  •   sali2000
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • با سلام ایول داداش عجب داستانی نوشته بودی lol آخه حروم زاده / ای که کل کیر مردای ایرانی تو کس ننت یه کم جلق بزن به مولا علی دیونه می شی کم با عابروی مردم غیور ایرانی بازی کن من خیلی فکر کردم آخر به نتیجه رسیدم تو رو کاپوت پیکان به عمل اومدی برو اول پدرت رو پیدا کن بعد داستان بنویس کیرم تو دهنه خواهر هرزت که اونم رو کاپوت عمل اومده
   غذر خواهی می کنم از صاحبان این خودرو


  •   hotphantom
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • وسط فیلم به خاطر لب گرفتن بازیگرا از هم خجالت میکشن
   آخر فیلم مثل حرفه ایی ها سکس میکنن
   آخه آدم چی بگه؟


  •   ش.م.ر
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • كيرم دهنت.به قول كفتار كه خيلي وقته خبري ازش نيست
   تايتانيك با تمام مسافراش تو كونت كه كس شعر ننويسي.


  •   ariah
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • داستانت چرت به تمام معنا بود. تازه ماساژ کره ای هم تا این حد سکسی نمی کنه آدمو. بعد بابا ما می آییم داستان بخونیم، این مرتیکه کیه وسط همه ی کامنت ها یه کیر بد قیافه گذاشته. جمع کن عمو، فهمیدیم دختر نیستی.


  •   relaxxx
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • akhe dahan servis ridam behet


   in shero vera chie minvisii


   namoos vaghan saret nemishe man fek konam tak take bachehaye sait bian khahareto began ham hichi nemigi


   akhe be khaharet dg chera cheshm dari badbakht akhe khejalat bekesh


   kari mikonin adam az sex zade mishe


   dastaneto faghat khate avalesho khoondam um fahmidam kosmashangi pish nisi boro bemir


  •   ارغوان ♥
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • کیر همین یارو که معلوم نی از کدوم عکس سوپر خارجی کراپ کرده گذاشته اینجا و 120% یه عقده ایی مثه خودته که حالیش نی پای داستان کامنت میدن نه چیز دیگه .... گوارای وجودت با این داستان بیخودت


  •   ارغوان ♥
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • جنبه احمقانه بودن داستان بر رذیلانه بودنش میچربید! الان نمیخوام بگم خاک تو سرت که سکس بین خواهرو برادرو بتصویر کشیدی میخوام بگم برو بمیر با این طرز نوشتنت که هر کلمه ایی که خوندم مهر تأییدی بود بر جلقی بودن صاحب قلم. معولاً داستانهای تخمیو نصفه ول میکنم ولی این یکیو خوندم تا از خجالتت دربیام...
   هرکی که فک میکنه با ماساژدادن کف پای یه دختر (چه برسه به محرمش) طرف حشری میشه مثه خودت گـُه زیادی میل کرده.
   قبل اینکه کاری کنین میگی برو تو اتاق خواب مامان/بابا بلکه یه آنتراکی باشه واسه کیرم... گیریم خواهر یه جلق مثه تو جنده هم بود با اینحال خاک تو سرت خو تو این فاصله طرف یا فیتیله رو میکشه پایین وحالیش میشه داره چه غلطی میکنه یا از خجالت کُسش درمیاد دیگه چیزی بهت نمی ماسه!
   اینقدر که تو ماشالله سکسی و کار بلد بودی که خواهرت حشرش زده بالاااااا و میخواسته بهت از جلو بده اونوقت وقتی تصمیم گرفتی کونشو فدای بکارتش کنی عقلش سر جاش بوده گفته درد داره!!! کسی که به این مرز از جنون برسه که بخواد بکارتشو بگا بده حواسش پی درد و این چیزا نیست مغز فندقی.
   همچی نقل قول کردی "آره داداشی خیلی دوس دارم" گفتم خواهرش طفل نابالغ بوده!
   بلافاصله بعد از اشاره کردن به دوست داشتن صحنه سکسی فیلم گفتی بیا ماساژت بدم خریتتو میرسونه!
   معمولاً خواهرا به برادرشون ظنین نستن که میخواد بکندشون چطوریه که خواهر تو از قبل بهت اخطار میده که بی جنبه بازی در نیاری؟!!!
   کلاً خاک تو سر بدبخت عقده ای ندید بدیدت


  •   kir kon
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • بد نبود ولی تخیلی بود


  •   spidersex
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • ماشالله به لطف دولت خدمت گذار!از 1ساله تا70 ساله همه تو کردن کون واردن و یجوری میکنن طرف دردش نیاد
   توله سگ دگ داستان ننویس
   ادمین جان مادرت سکس با محرمو نزار جان مادرت حرمت نگه دار


  •   spidersex
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • ماشالله به لطف دولت خدمت گذار!از 1ساله تا70 ساله همه تو کردن کون واردن و یجوری میکنن طرف دردش نیاد
   توله سگ دگ داستان ننویس
   ادمین جان مادرت سکس با محرمو نزار جان مادرت حرمت نگه دار


  •   spidersex
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • ماشالله به لطف دولت خدمت گذار!از 1ساله تا70 ساله همه تو کردن کون واردن و یجوری میکنن طرف دردش نیاد
   توله سگ دگ داستان ننویس
   ادمین جان مادرت سکس با محرمو نزار جان مادرت حرمت نگه دار


  •   persianlegend
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • کیرم تو حلق ننت و آبجی جندت با این داستانت.آخه جاکش سکس از کون کجاش با حاله؟ داستانت هم که تخمی بود.


  •   persianlegend
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • کیرم تو حلق تو و ننت و آبجیت با این داستان تخمیت .آخه جاکش سکس از کون کجاش با حاله؟جون آبجی جندت دیگه ننویس


  •   persianlegend
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • کیرم تو حلق تو و ننت و آبجیت با این داستان تخمیت .آخه جاکش سکس از کون کجاش با حاله؟جون آبجی جندت دیگه ننویس


  •   reza2060
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • manam ba u movafegham


  •   macro
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • این جور که بوش میاد خواهرت خیلی خارش داره .حتما به شرکتش یه سری بزن بخصوص که اضافه کاری هم می کنه


  •   foot.job
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • ارغوان :))


  •   takavarjoon
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • کوس کش دیگه ننویس . . . . . . . .
   کله کیری تو که سواد نداری و معلوم نیست زیر کدوم بته به عمل اومدی مجبوری داستان بنویسی؟ کیرم تو روح و روانت. بچه کونی جلقوی بیشرف ظاهرا خواهرت جنده شده که فورا بهت گفت بکن تو کوسم. تو بهتره بری به شغل جاکشی و کوس کشی مشغول بشی. درس که نمیخونی حداقل با کوس کشی یک پولی در بیار که بتونی دو تا جنده خیابونی بکنی و این همه جلق نزنی. مغزت از آب منی پر شده و قدرت فکر کردن رو از تو گرفته. خدا میدونه تو بچه گی چند بار کونت گذاشتن. بچه کونی دیگه ننویس.


  •   amin 21
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • حیفه فوحش واعلا خواهرتو خودتو میکردم تو کون سگ


  •   amin 21
  • 7 سال،1 ماه
   • None

  • حیفه فوحش واعلا خواهرتو خودتو میکردم تو کون سگ


  •   برنزه
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • واقعأ کير حقتس آى حقتس آى حقتس


  •   برنزه
  • 6 سال،11 ماه
   • None

  • واقعأ کير حقتس آى حقتس آى حقتس


  •   shahan
  • 6 سال،9 ماه
   • None

  • خوب اقا شما مجبوری دروغ بنویسی
   آنهم دروغ همراه با یک عمل زشت و ضد انسانی و عقلی
   آخر چه اصرای به گند کشیدن روابط خانوادگی
   آخر پسر جان تو از سکس با دخترها هیچی سرت نمیشه لاقل دروغ ننویس وچون نادانان بی شرف عمل نکن
   باز باید خدمت شما عرض کنم ای انسان خردمند و ای که ادعای شعور داری اکثر دکترای روانشناسی و علم اخلاق سکس با محارم را رد و ضایعات جبران ناپذیر آن را برای شمایانی که شهوت عقلتان را کور کرده در کتابها و سخنرانیهایشان توضیح داده اند از روانشناسان آمریکائی و انگلیس و یونانی و ......گرفته تا روانشناسان و دکترای خودمان تا ادیان مختلف
   حال شمایان چه اصراری برای تبلیغ یک عمل غیر انسانی و غیر اصولی دارید
   کسی که در زندگی هیچ حد و مرزی برای رفتارهای سکسی و عاطفی و عقلانی خویش ندارد دقیقاً یک مجرم و قاتل میماند. چون مجرم و قاتل و متجاوز گر هیچ حد و مرزی برای وحشیگری های خویش قائل نیستند آیا شما نمیخواهید دست از عصیان گریتان بردارید؟؟!!!


  •   ami_yos10
  • 6 سال،8 ماه
   • None

  • به نظر من فقط جقی ها با محارم مینویسن


  •   ami_yos10
  • 6 سال،8 ماه
   • None

  • به نظر من فقط جقی ها با محارم مینویسن


  •   kingkorts
  • 5 سال،7 ماه
   • None

  • کس ننه هه بی ناموسا


  •   Bigdady
  • 5 سال،3 ماه
   • None

  • 2-3 خط اولشو خوندم داستان کلیشه ای ....


  •   shah5588
  • 4 سال،7 ماه
   • None

  • با نظرتون کاملا موافقم


  •   3xFarzad3x
  • 3 سال،2 ماه
   • 0

  • تقريبا دوستان اوني كه حقت بود رو گفتن من يه نكته كه كسي بهش اشاره نكرد رو ميخوام بگم ، ايراني ها معروفن به غيرتي بودن و خانواده دوستي درسته من خودم زيال اهل خرافات مذهبي نيستم ولي به يه مساله ايمان دارم اينكه خانواده مقدسه و مركز اين قداست همون تخت مادر و پدرته كه توي آشغال با خواهرت روش خوابيدي اين جور بي ناموسيا كار هركسي نيست ببين ايراد كارت كجاست يا جنون داري يا مواد مصرف ميكني يا قرص بي ناموسي انداختي از همه بدتر يه ربات آدم نمايي كه ميخواي با اين كس شعرا مغز جووناي ايرانيو مريض كني كه موفق نميشي مطمئن باش !!!!!!!


  •   ss2002bb
  • 2 سال،11 ماه
   • 1

  • "اونم صداش آروم تر شد فهميدم داره ارضا ميشه"
   آخه ک و ن ی معمولا وقتی نزدیکای ارضا شدنشون میشه صداشون بلندتر و آه و ناله هاشون شدیدتر میشه .... بعد این چطوری صداش ارومتر شده. دیدی کس گفتی!!!!


  •   Fukerking
  • 2 سال،11 ماه
   • 0

  • اصلا ناراحت نباش بازم تخیل کن داستانهای دیگه بساز خوب نادون مجبوری زیاد جلق بزنی بعدشم این همه کس ریخته بعدشم میری...آقا لطفا تخیلتو برا این داستانا بکار نبر لااقل داستان تخیلی عاشقانه و سکسی و بوکن بوکن با معشوقه روبنویس ولی اینارو ننویس آفرین پسر خوب بعد از اینکه جق که زدی جیشتو کامل کن تا آخر شب بلند نشی دوباره از این داستانها دربیاری (ok) (dash)


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو